+ Marire Font | - Micsorare Font           PRIMARIA MUNICIPIULUI TÂRGOVISTE

Home - PRIMARIA TARGOVISTE - Actele emise de primarie

 

DIRECTIA URBANISM

Autorizatii de construire emise in anul 2022 - click aici

Autorizatii de construire emise in anul 2021 - click aici

Autorizatii de construire emise in anul 2020 - click aici

Autorizatii de construire emise in anul 2019 - click aici

Autorizatii de construire emise in anul 2018 - click aici

Autorizatii de construire emise in anul 2017 - click aici
Autorizatii de construire emise in anul 2016 - click aici
Autorizatii de construire emise in anul 2015 - click aici
Autorizatii de construire emise in anul 2014 - click aici
Autorizatii de construire emise in anul 2013 - click aici
Autorizatii de construire emise in anul 2012 - click aici
Autorizatii de construire emise in anul 2011 - click aici
Autorizatii de construire emise in anul 2010 - click aici
Autorizatii de construire emise in anul 2009 - click aici
Autorizatii de construire emise in anul 2008 - click aici
Autorizatii de construire emise in anul 2007 - click aici
Autorizatii de construire emise in anul 2006 - click aici

Certificate de urbanism emise in anul 2022 - click aici

Certificate de urbanism emise in anul 2021 - click aici

Certificate de urbanism emise in anul 2020 - click aici

Certificate de urbanism emise in anul 2019 - click aici

Certificate de urbanism emise in anul 2018 - click aici

Certificate de urbanism emise in anul 2017 - click aici

Certificate de urbanism emise in anul 2016 - click aici

Certificate de urbanism emise in anul 2015 - click aici
Certificate de urbanism emise in anul 2014 - click aici
Certificate de urbanism emise in anul 2013 - click aici
Certificate de urbanism emise in anul 2012 - click aici
Certificate de urbanism emise in anul 2011 - click aici
Certificate de urbanism emise in anul 2010 - click aici
Certificate de urbanism emise in anul 2009 - click aici
Certificate de urbanism emise in anul 2008 - click aici
Certificate de urbanism emise in anul 2007 - click aici
Certificate de urbanism emise in anul 2006 - click aici

- Certificat de urbanism - acte necesare
- Prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism - cerere - download
- Autorizatie de construire / desfiintare - acte necesare
- Prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare - cerere - download

BIROUL CADASTRU IMOBILIAR SI AGRICOL, BANCA DE DATE, REGISTRUL AGRICOL

Lista strazilor si imobilelor din municipiul Târgoviste - click aici

- Eliberarea certificatului de urbanism pt. instrainare - acte necesare
- Atribuire teren in baza Legii 15/2003 - acte necesare
- Eliberarea adeverintei de numar postal - acte necesare
- Eliberarea atestatului de producator agricol- acte necesare

- Eliberare carnet de comercializare – acte necesare

- Eliberarea ordinului prefectului - acte necesare
- Eliberarea biletului de proprietate animale - acte necesare
- Eliberarea adeverintei ca „figureaza” in Registrul Agricol - acte necesare

- Exercitare drept de preemptiune conform Lg. 17/2014 -acte necesare

DIRECTIA ECONOMICA
         
SERVICIUL CONSTATARE, URMARIRE, INCASARE IMPOZITE SI TAXE LOCALE

- ITL 001-Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului si taxei pe cladirile rezidentiale, nerezidentiale, cu destinatie mixta, aflate în proprietatea persoanelor fizice- descarcare fisier
- ITL 002-Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului si taxei pe cladirile rezidentiale, nerezidentiale, cu destinatie mixta, aflate în proprietatea persoanelor juridice- descarcare fisier
- ITL 003-Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului si taxei pe teren în cazul persoanelor fizice- descarcare fisier
- ITL 004-Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului si taxei pe teren în cazul persoanelor juridice- descarcare fisier
- ITL 005-Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului si taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea persoanelor fizice sau persoanelor juridice- descarcare fisier
- ITL 006-Declara?ie fiscala pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala autorizata de- descarcare fisier
- ITL 007-Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului si taxei pe mijloacele de transport pe apa aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice- descarcare fisier
- ITL 010-Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local- descarcare fisier
- ITL 012-Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local- descarcare fisier
- ITL 014-Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice- descarcare fisier
- ITL 015-Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru afisaj în scop de reclama si publicitate- descarcare fisier

- ITL 017-Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe spectacol- descarcare fisier

-      
COMPARTIMENTUL STARE CIVILA

- Eliberare certificat de nastere - acte necesare
- Eliberare certificat de casatorie - acte necesare
- Eliberare certificat de deces - acte necesare
- Eliberare livret de familie
- Eliberare duplicate pentru certificatele de stare civila pierdute sau distruse
- Eliberare certificat de schimbare a numelui pe cale administrativa
- Eliberare certificate in baza unor sentinte judecatoresti (tagada, stabilire, adoptie, rectificare, anulare)
- Inscrierea divortului pe actul de casatorie
- Transcrierea actelor de nastere intocmite in strainantate - acte necesare
- Transcrierea actelor de casatorie intocmite in strainantate - acte necesare
- Transcrierea actelor de deces intocmite in strainantate - acte necesare


DIRECTIA ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL PRIMARIEI
         
SERVICIUL RETELE
- Autorizatie de spargere a domeniului public - acte necesare
- Aviz de principiu pentru eliberarea autorizatiei de construire - bransamente apa, canalizare, gaze, electrice, termice, fibra optica - 30 LEI

-Taxa autorizare instalatie electrica de utilizare – 13 LEI         
SERVICIUL FINANCIAR-ECONOMIC

- Autorizare pentru desfasurarea sctivitatii de alimentatie publica, conform Legii 227/2015 privind Codul Fiscal - acte necesare
- Inchiriere teren in Târgoviste - cerere
- Concesionare teren in Târgoviste - cerere
- Garaje - contract de inchiriere - act aditional - cerere de preluare contract - cerere de cedare contract
- Parcari de resedinta – Acte necesare pentru contract: cerere, copie C.I., copie talon auto
- Notificarea vânzarilor de soldare - notificare soldare - lista inventar marfuri de soldat
- Notificarea vânzarilor de lichidare - notificare lichidare - lista inventar marfuri de lichidat

         
COMPARTIMENTUL FOND LOCATIV

- Locuinte prin ANL / sociale - acte necesare
- Repartizarea apartamentelor pentru care contractul de inchiriere a fost reziliat de instanta judecatoreasca, pentru neplata chiriei - acte necesare
- Cumpararea apartamentelor conform Decret-Lege 61/07.02.1990 - cerere

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA

- Incadrarea ca asistent personal al persoanei cu handicap grav - minor sau adult - acte necesare
- Intocmirea dosarului pt.comisia de expertiza medicala in vederea obtinerii certificatului de handicap - acte necesare
- Intocmirea dosarului pt.internare in unitate de asistenta sociala - acte necesare
- Intocmirea dosarului pt.beneficierea de servicii oferite de Centrul de zi pt.copii cu dizabilitati - acte necesare
- Intocmirea dosarului pt.inscrierea la Centrul de zi "Danut" pt.copii cu risc de institutionalizare - acte necesare
- Intocmirea dosarului pt.plata indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav cu asistent personal - acte necesare
- Intocmirea dosarului pt.asistenta sociala a persoanelor vârstnice in Centrul social "Sf.Elena" - acte necesare

         
BIROUL AJUTOR SOCIAL
- Acordarea alocatiei pt.copii nou-nascuti in baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat - acte necesare
- Intocmirea dosarului de ajutor social conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat - acte necesare
- Intocmirea dosarului de alocatie complementara si de sustinere conform OUG 105/2003 - acte necesare
- Intocmirea dosarului de indemnizatie lunara pt.cresterea copilului/stimulentului si alocatiei de stat pt.copii conform OUG 148/2005 - acte necesare
- Acordarea ajutorului banesc pt.incalzirea locuintei - cerere

         
CENTRUL SOCIAL INTEGRAT "SF. MARIA"
- Solicitarea asistarii prin Centrul Social Integrat "Sf. Maria" - acte necesare
- Intocmire dosar de rezidenta in Centrul Social Integrat "Sf. Maria" - acte necesare

         
CANTINA DE AJUTOR SOCIAL
- Asistarea prin Cantina de ajutor social - acte necesare             

Inapoi