INFORMATII DE INTERES PUBLIC
  ❶ Acte normative
O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ
Legea nr.544/2011 privind liberul acces la informatiile de interes public
Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica
Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ
Legea nr.109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice
H.C.L. nr.13/2023 - Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Targoviste

  ❷ Persoana responsabila
➧ Funcţionarul public responsabil cu furnizarea informaţiilor publice
Simona Safta
     Direcţia Administrație publică locală 
     Compartiment Administrație locală, evidență electorală și arhivă
     telefon: 0245/611222, int. 1150, fax: 0245/617160, e-mail: dapl@pmtgv.ro

  ❏ Anunturi
  ❏ Lista cuprinzand documentele de interes public
  ❏ Buget
  ❏ Executie bugetara lunara
  ❏ Situatii financiare
  ❏ Datoria publica
  ❏ Finantari din fonduri publice
  ❏ Achizitii publice
  ❏ Program achizitii
  ❏ Declaratii avere interese
  ❏ Publicatii stare civila - casatorii
  ❏ Concursuri
  ❏ Formular solicitare informații de interes public
  ❏ Formulare pentru reclamatii administrative
  ❏ Rapoarte anuale de aplicare a Legii nr.544/2001
  ❏ Comisia paritara

  ❸ Rapoartele primarului privind activitatea anilor precedenti
      ✎ Raport de activitate 2019

  ❹ Rapoartele privind monitorizarea respectarii normelor de conduita si implementarea procedurilor disciplinare
      ✎ Raport privind monitorizarea respectarii normelor de conduita si implementarea procedurilor disciplinare 2020