Inapoi

469. Hotarâre privind desemnarea preşedintelui de şedinţă pe perioada lunii decembrie 2008

470. Hotarâre privind aprobarea Procesului - verbal nr. 3,  din data de 03.12.2008, al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri construite prin A.N.L.

471. Hotarâre privind stabilirea costului mediu lunar şi a contributiei lunare de intretinere în  Centrul Social Integrat «Sf. Maria»

472. Hotarâre privind menţinerea contributiei lunare de intretinere  la 60% din venit şi stabilirea costului mediu lunar în Centrul Social pentru persoane varstnice «Sf. Elena»

473. Hotarâre privind acordarea unui ajutor financiar în valoare de 2277 lei, dnei. Găvănescu Adela din Municipiul Târgovişte, cu o situaţie financiară deosebită

474. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 700 lei,

Societaţii Apolitica Târgovişte, în vederea comemorării eroilor căzuţi în Revoluţia din Decembrie 1989

475. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 900 lei, Fundaţiei Judeţene de Tineret Dâmboviţa

476. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 1000 lei, A.C.S.S. “Loisir” pentru organizarea unui spectacol de colinde

477. Hotarâre privind modificarea si completarea Regulamentului de aplicare a O.G. nr. 21/2002 privind normele de gospodarire comunala pe teritoriul Municipiului Targoviste, aprobat prin H.C.L. nr. 64 din 29.03.2002

478. Hotarâre privind înfiinţarea secţiei de Radioamatorism în cadrul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte

479. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul “Grădiniţa Nr. 17-Târgovişte

480. Hotarâre privind respingerea cererii de revocare a H.C.L. nr. 406/28.10.2008 referitoare la desfiinţarea Direcţiei de Sport, Turism, Tineret şi Agrement

481. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 241/27.06.2008 şi nr. 466/28.10.2008  referitoare la aprobarea numărului, denumirii şi componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, revocarea art. 2 al HCL nr. 466/28.10.2008 şi aprobarea noii componenţe a acestora

482. Hotarâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii al Poliţiei Comunitare a Municipiului Târgovişte

483. Hotarâre privind aprobarea majorării tarifului la serviciile de apă şi canalizare practicate de catre S.C. COMPANIA DE APĂ Targovişte – Dâmboviţa S.A., in conformitate cu avizul A.N.R.S.C. nr. 3056/06.06.2008

484. Hotarâre privind constituirea „Comisiei municipale pentru analiza solicitărilor în vederea acordării subvenţiilor pentru construirea de locuinţe proprietate personală”

485. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Parcelare teren pentru locuinţe”, în Municipiul Târgovişte, str. Oilor, nr. 13, beneficiar S.C. GERISENA S.R.L.

486. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Locuinţe S+P+2+M şi locuinţă S+P+M”, în Municipiul Târgovişte, Tarla 6, Parcela 57/1, beneficiar PICIORUŞ MARIA FLORINA

487. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Locuinţe P+1-2”, în Municipiul Târgovişte, Calea Câmpulung, nr. 188, beneficiar CUCU CRISTIN, SACAGIU GHEORGHE, PERALA NICULINA

488. Hotarâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Sediu firmă S+P+E”, în Municipiul Târgovişte, str. Poet Grigore Alexandrescu, nr. 11, beneficiar DUMITRU CRISTINEL

489. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru extindere intravilan şi parcelare teren pentru construirea „Zona rezidenţială UTR 34”, în Municipiul Târgovişte, Tarla 45, Parcela 643/1, (DE 637), beneficiar IORDACHE IOSIF

490. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Parcelare teren pentru locuinţe – zona staţia meteo”, în Municipiul Târgovişte, Tarla 26, Parcela 376/33 beneficiar ANA GEORGE BOGDAN

491. Hotarâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Unitate întreţinere şi reparaţii autovehicule”, în Municipiul Târgovişte, str. Crângului, nr. 106 (Cartier Priseaca), beneficiar S.C. AUTO ROLS S.R.L.

492. Hotarâre privind atribuirea denumirii de strada Răsăritului, unei străzi nou create în zona Bazei de Agrement, Municipiul Târgovişte

493. Hotarâre privind aprobarea participării Primăriei Municipiului Târgovişte în calitate de partener în cadrul proiectului «Centrului Naţional de Telemuncă din România» şi a contribuţiei la acest proiect

494. Hotarâre privind aprobarea parteneriatului Muncipiului Târgovişte cu  Municipiul Baia Mare la proiectul «URBANROM»

495. Hotarâre privind aderarea Consiliului Local Municipal Târgovişte la Asociaţia Oraşelor şi Regiunilor Europei pentru Cultură (LES RENCONTRES)

496. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2 din data de 29.10.2008 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor sociale, conform Legii Locuintei nr. 114/1996

497. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3 din data de 02.12.2008 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii Locuinţei nr. 114/1996

498. Hotarâre privind aprobarea vânzării a unui număr de 8 (opt) apartamente

din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

499. Hotarâre privind trecerea fără plată a spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situat în Municipiul Târgovişte, micro XII, Bdul. I.C. Brătianu, nr. 48, bloc 23C, parter, către Asociaţia Luptătorilor din Decembrie 1989 Dâmbovita-chiriaşa spaţiului

500. Hotarâre privind trecerea spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situat în Municipiul Târgovişte, str. Stupilor, nr. 3, cartierul Priseaca, în fondul locativ de stat, cu destinaţia locuinţă

501. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 5 ani, cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 45 mp, situat în str. Virgil Drăghiceanu – în incinta Grădiniţei nr. 8, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unui spaţiu comercial

502. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 5 ani, cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui spaţiu, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 9 mp, situat în B-dul Unirii – în incinta Seminarului Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur”, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unui spaţiu comercial pentru birotică - calculatoare

503. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 5 ani, cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui spaţiu, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 14 mp, situat în B-dul Unirii – în incinta Seminarului Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur”, Municipiul Târgovişte în vederea amenajării unui spaţiu comercial pentru birotică

504. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 5 ani, cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui spaţiu în suprafaţă de 12 mp, aparţinând domeniului public, situat în B-dul Unirii – în incinta Seminarului Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur”, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unui spaţiu comercial pentru birotică – calculatoare

505. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 3 ani, cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unor spaţii, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 483 mp, situate în incinta Colegiului „Ienăchiţă Văcărescu”, Municipiul Târgovişte, pentru cursuri învăţământ postliceal sanitar particular

506. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 4 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 10 mp, situat în zona Complexului Comercial „Mondial”, Municipiul Târgovişte, în vederea amplasării unei minirulote pentru dulciuri

507. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 5 ani, cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 5,25 mp, situat în incinta Şcolii Generale nr. 1, Municipiul Târgovişte în vederea amenajării unui spaţiu comercial

508. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 4 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 9 mp, situat în B-dul Unirii – adiacent bl. 69, Municipiul Târgovişte în vederea amplasării unei rulote tip fast food

509. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 1 an, cu posibilitate de prelungire 6 luni, a trei terenuri, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 4 mp fiecare, situate în Municipiul Târgovişte, pentru amplasarea de prisme publicitare

510. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 3 ani, cu posibilitate de prelungirede 1 an şi 6 luni, a 12 terenuri, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 2 mp fiecare, situate în Municipiul Târgovişte, pentru amplasarea de panouri publicitare tip Becklit

511. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a spaţiului, proprietate publică a Municipiului Târgovişte,  în suprafaţă de 148,7 mp din PT 1,  str. Benone Georgescu,  micro VI

512. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a terenului, proprietate publică a Municipiului Târgovişte,  în suprafaţă de 3 mp situat în Şoseaua Găeşti, în vederea amplasării unei troiţe

513. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 19/30.01.2003 referitoare la aprobarea concesionării directe a unei suprafeţe aparţinând domeniului public al Municipiului Târgovişte de 32 mp, teren situat în Piaţa Bărăţiei, către A.F. Teodorescu Alexandru

514. Hotarâre privind aprobarea încheierii contractelor de voluntariat în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Târgovişte şi achiziţionarii echipamentului şi materialelor necesare desfăşurării activităţii

515. Hotarâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Aparatului de Specialitate al Primarului

516. Hotarâre privind trecerea din domeniul  public in domeniul privat al Municipiului Târgovişte a terenului în suprafaţă de 338 mp aferent drumului de exploatare  DE47 + DE 55

517. Hotarâre privind darea în folosinţă gratuită din administrarea Grupului Şcolar “Constantin Brâncoveanu” către Universitatea “Valahia” Târgovişte a unor bunuri proprietate publică a Municipiului Târgovişte, situate în B-dul Unirii, nr. 24-26

518. Hotarâre privind desemnarea preşedintelui de şedinţă pe perioada lunii ianuarie 2009

519. Hotarâre privind demararea procedurilor pentru aprobarea unor parteneriate în vederea amenajării de terenuri de sport în incinta şcolilor din Municipiul Târgovişte

520. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2008

521. Hotarâre privind aprobarea taxelor, impozitelor locale pentru anul 2009 şi a procedurii de acordarea a facilităţilor fiscale persoanelor fizice din Municipiul Târgovişte

522. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 254/28.09.2007 referitoare la delimitarea zonelor de impozitare ale Municipiului Târgovişte           

523. Hotarâre privind aprobarea proiectului “Consolidare, reabilitare şi modernizare Colegiul Naţional Constantin Carabella (corp A+B)” şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect (cofinanţare)

524. Hotarâre privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte

525. Hotarâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la S.C.COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A. din data de 30.12.2008

 

 

 

H O T Ă R Â R E     

privind desemnarea preşedintelui de şedinţă pe perioada lunii decembrie 2008

                                                                                                                       

            Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 12.12.2008, având în vedere:

§         Prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Municipal Târgovişte aprobat prin H.C.L. nr. 244/16.07.2008;

§         Prevederile art. 35, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§         Prevederile art. 36, alin. 9 din Legea Administraţiei Publice nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se desemnează dl. consilier ing. Briceag Paul Robert în calitate de preşedinte de şedinţă pe perioada lunii decembrie 2008.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către dl. consilier ing. Briceag Paul Robert şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

          Nr.    469

          Tgv.  12.12.2008

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Procesului - verbal nr. 3,  din data de 03.12.2008, al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri construite prin A.N.L.

 

         Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 12.12.2008, avand in vedere:

§               Raportul de specialitate al Biroului - Fond Locativ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Procesului - verbal nr. 3  din data de 03.12.2008 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri construite prin A.N.L.;

§               Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§               Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;

§               Prevederile H.G. nr. 816/2005 privind modificarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare;

§               Prevederile HCL nr. 297/21.08.2008 privind noua componenţă a comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru tineri, construite prin ANL;

§               Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E

 

Art. 1 Se aprobă Procesul - verbal  nr. 3, din data de 03.12.2008, al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri construite prin A.N.L., conform anexei vare face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obliga Primarul, Direcţia Economică, D.A.P.P.P.-Biroul Fond Locativ, comisia constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

        

   Nr.    470

   Tgv. 12.12.2008

  

                                                                                                           

HOTĂRÂRE

privind stabilirea costului mediu lunar şi a contributiei lunare de intretinere în  Centrul Social Integrat «Sf. Maria»

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 12.12.2008, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al D.A.S. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind stabilirea costului mediu lunar şi a contributiei lunare de intretinere în Centrul Social Integrat «Sf. Maria»;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 281/2006 pentru modificarea Legii nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice;

§   Prevederile H.C.L. nr. 269/2003 privind preluarea si finantarea Centrului Social Integrat „Sf. Maria”;

§   Prevederile Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată;

§   Prevederile Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 36 alin. 6 lit. „a” pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE

 

Art. 1 Incepand cu data de 01.01.2009, se stabileste costul mediu lunar de intretinere in Centrul Social Integrat „Sf. Maria”, la  496lei/luna, conform calculelor anexate prezentei hotarari.

Art. 2 Se mentine contributia lunara de intretinere a persoanei asistate in Centrul Social Integrat „Sf. Maria” la nivelul a 60 % din venitul net al asistatului, respectiv 30% pentru victime ale violenţei domestice, fara a se depasi costul mediu lunar de intretinere de 496lei/luna.

Art. 3 Sumele incasate drept contributie lunara de intretinere constituie venituri la bugetul local si vor fi evidentiate in contabilitatea D.A.S., pe conturi analitice distincte.

Art. 4 Obligatia privind contributia lunara de intretinere se stabileste printr-un angajament de plata semnat de persoana asistata sau, dupa caz, de sustinatorii legali, angajament dat in fata conducatorului centrului.

Acest angajament constituie titlu executoriu, conform anexei la H.G. nr. 1021/2000.

            Art. 5. Începând cu 01.01.2009, HCL nr. 295/19.10.2007 se revocă.

Art. 6 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.S., Directia Economică, Serviciul Contabilitate, Centrul Social Integrat “Sf. Maria” Targoviste si pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

Nr.   471

Tgv. 12.12.2008

 

                                                                                                           

HOTĂRÂRE

privind menţinerea contributiei lunare de intretinere  la 60% din venit şi stabilirea costului mediu lunar în Centrul Social pentru persoane varstnice

«Sf. Elena»

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 12.12.2008, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al D.A.S. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind menţinerea contributiei lunare de intretinere la 60% din venit şi stabilirea costului mediu lunar în Centrul Social pentru persoane varstnice «Sf. Elena»;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 281/2006 pentru modificarea Legii nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice;

§   Prevederile H.C.L. nr. 214/2003 privind preluarea si finantarea Centrului Social pentru persoane varstnice «Sfanta Elena»

§   Prevederile Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată;

§   Prevederile art. 36 alin. 6 lit. „a” pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE

 

Art. 1 Incepand cu data de 01.01.2009, se stabileste costul mediu lunar de intretinere in Centrul Social pentru persoane varstnice «Sfanta Elena», la 518lei/luna, conform calculelor anexate prezentei hotarari.

Art. 2 Se mentine contributia lunara de intretinere a persoanei asistate in Centrul Social pentru persoane varstnice «Sfanta Elena» la nivelul a 60 % din venitul net, fara a se depasi costul mediu lunar de intretinere de 518 lei/luna.

Art. 3 Sumele incasate drept contributie lunara de intretinere constituie venituri la bugetul local si vor fi evidentiate in contabilitatea D.A.S., pe conturi analitice distincte.

Art. 4 Obligatia privind contributia lunara de intretinere se stabileste printr-un angajament de plata semnat de persoana asistata sau, dupa caz, de sustinatorii legali, angajament dat in fata conducatorului centrului.

Acest angajament constituie titlu executoriu, conform anexei la H.G. nr. 1021/2000.

            Art. 5 Începând cu data de 01.01.2009, HCL nr. 296/19.10.2007 se revocă.

Art. 6 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.S., Directia Economica – Serviciul Contabilitate, Centrul Social pentru persoane varstnice «Sfanta Elena» Targoviste si pentru comunicare Secretarul Municipiului.

             

Nr.    472

Tgv. 12.12.2008

 

                                                                                      

H O T Ă R Â R E

privind acordarea unui ajutor financiar în valoare de 2277 lei, dnei. Găvănescu Adela din Municipiul Târgovişte, cu o situaţie financiară deosebită

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 12.12.2008 având în vedere:

§   Rapoartele de specialitate ale Direcţiei de Asistenţă Socială prin care se susţine necesitatea adoptării unei hotărâri privind acordarea unui ajutor financiar în valoare de 2277 lei, dnei. Găvănescu Adela din Municipiul Târgovişte, cu o situaţie financiară deosebită;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale şi H.G. nr. 1149/2002 privind normele de aplicare a acestei legi;

§   Prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 5/2008 privind aprobarea B.V.C. al C.L.M. Târgovişte pentru anul 2008 ;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” şi alin. 6 lit. „a” pct. 1 şi 2  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se acordă un ajutor financiar în valoare de 2277 lei, dnei. Găvănescu Adela din Municipiul Târgovişte, cu o situaţie financiară deosebită.

Art. 2 Această sumă de bani va fi asigurată din prevederile bugetare înscrise la capitolul 68.02 ASIGURĂRI ŞI ASISTENTĂ SOCIALĂ, Titlul «ajutoare sociale».

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate, Direcţia de Asistentă Socială şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

   

     Nr.     473

     Tgv. 12.12.2008

 

                                                                                      

H O T Ă R Â R E

privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 700 lei,

Societaţii Apolitica Târgovişte, în vederea comemorării eroilor căzuţi în Revoluţia din Decembrie 1989

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 12.12.2008 având în vedere:

§   Adresa nr. 26543/17.11.2008 a Societaţii Apolitica Târgovişte prin care se solictă un sprijin financiar în vederea comemorării erolor căzuţi în Revoluţia din Decembrie 1989;

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Economice prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind acordarea unui sprijin financiar în valoare 700 lei, Societaţii Apolitica Târgovişte, în vederea comemorării eroilor căzuţi în Revoluţia din Decembrie 1989;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile H.C.L. nr. 5/31.01.2008 privind aprobarea B.V.C. al Consiliului Local Municipal Târgovişte pentru anul 2008 ;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. a pct. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se acordă un sprijin financiar în valoare de 700 lei, Societaţii Apolitica Târgovişte, în vederea comemorării eroilor căzuţi în Revoluţia din Decembrie 1989.

Art. 2  Această sumă de bani va fi asigurată din prevederile bugetare înscrise la capitolul 67.02 Cultură, Recreere şi Religie – Alte Servicii.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Direcţia Economică - Serviciul Contabilitate şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

     Nr.     474

     Tgv. 12.12.2008

 

                                                                                      

H O T Ă R Â R E

privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 900 lei,

Fundaţiei Judeţene de Tineret Dâmboviţa

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 12.12.2008 având în vedere:

§   Adresa nr. 23.332/21.10.2008 a Fundaţiei Judeţene de Tineret Dâmboviţa;

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Economice prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind acordarea unui sprijin financiar în valoare 900 lei a Fundaţiei Judeţene de Tineret Dâmboviţa;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile H.C.L. nr. 5/31.01.2008 privind aprobarea B.V.C. al Consiliului Local Municipal Târgovişte pentru anul 2008 ;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. a pct. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se acordă un sprijin financiar în valoare de 900 lei, Fundaţiei Judeţene de Tineret Dâmboviţa.

Art. 2  Această sumă de bani va fi asigurată din prevederile bugetare înscrise la capitolul 67.02 Cultură, Recreere şi Religie – Alte Servicii.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Direcţia Economică - Serviciul Contabilitate şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

     Nr.     475

     Tgv. 12.12.2008

 

 

                                                                                      

H O T Ă R Â R E

privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 1000 lei,

A.C.S.S. “Loisir” pentru organizarea unui spectacol de colinde

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 12.12.2008 având în vedere:

§   Adresa nr. 26538/17.11.2008 a A.C.S.S. “Loisir”;

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Economice prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind acordarea unui sprijin financiar în valoare 1000 lei A.C.S.S. “Loisir”;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile H.C.L. nr. 5/31.01.2008 privind aprobarea B.V.C. al Consiliului Local Municipal Târgovişte pentru anul 2008 ;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. a pct. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se acordă un sprijin financiar în valoare de 1000 lei, A.C.S.S. “Loisir”pentru organizarea unui spectacol de colinde.

Art. 2  Această sumă de bani va fi asigurată din prevederile bugetare înscrise la capitolul 67.02 Cultură, Recreere şi Religie – Alte Servicii.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Direcţia Economică - Serviciul Contabilitate şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

     Nr.     476

     Tgv. 12.12.2008

 

                                                                                               

H O T A R A R E

privind modificarea si completarea Regulamentului de aplicare a O.G. nr. 21/2002 privind normele de gospodarire comunala pe teritoriul Municipiului Targoviste, aprobat prin H.C.L. nr. 64 din 29.03.2002

 

            Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 12.12.2008 având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Serviciului Administratie Publica Locala prin care se sustine necesitatea modificarii si completarii Regulamentului de aplicare a O.G. nr. 21/2002 privind normele de gospodarire comunala pe teritoriul Municipiului Targoviste, aprobat prin H.C.L. nr. 64 din 29.03.2002;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Dispozitiile O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificarile si completarile ulterioare;

§   Dispozitiile Legii nr. 61/1991 (r2) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

§   Prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, modificata si completata ulterior;

§   Prevederile art. 36, alin. 6 lit. „a” pct. 7 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Începând cu data prezentei se modifica si se completeaza Regulamentul  de aplicare a O.G. nr. 21/2002 privind normele de gospodarire comunala pe teritoriul Municipiului Targoviste, aprobat prin H.C.L. nr. 64 din data de 29.03.2002, dupa cum urmeaza:

·              La Capitolul I „Dispozitii Generale”, Sectiunea a 3-a „Obligatiile cetatenilor”, articolul 3, se impune completarea cu urmatorul punct:

„- pastrarea si folosirea corespunzatoare a pieselor de joaca pentru copii si alte asemenea dotari amplasate pe domeniul public”

·              La capitolul II „Sanctiuni”, se vor face urmatoarele modificari:

a) La articolul 4 propunem un nou paragraf, ce se va nota cu litera „h”, avand urmatorul continut:

„h) folosirea pieselor de joaca pentru copii sau alte asemenea dotari de catre persoane cu varste mai mare de 14 ani”

b) La articolul 5 propunem un nou paragraf, ce se va nota cu litera „k”, avand urmatorul continut:

„k) distrugerea sau deteriorarea prin lovire, incendiere a pieselor de joaca pentru copii sau alte asemenea dotari amplasate pe domeniul public”.

            La articolul 18 , lit. a se va adăuga sintagma „şi pe trotuare”, articolul având astfel următorul cuprins:

a) depozitarea în incinta piţelor şi pe trotuare aparţinând domeniului public, a bunurilor materiale de orice fel, ca: utilaje, ambalaje, tonete, chioşcuri, mese, construcţii metalice, materiale de construcţii de orice fel, caroserii de autovehicule, autovehicule de orice fel: degradate, avariate, dezmembrate parţial sau total, cu sau fără numere de înmatriculare.

Art. 2 Celelate dispozitii ale Regulamentului de aplicare a O.G. nr. 21/2002 pe teritoriul Municipiului Targoviste, aprobat prin H.C.L. nr. 64 din 29.03.2002, se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Prin grija Secretarului Municipiului Targoviste, se va  proceda la republicarea Regulamentului de aplicare a O.G. nr. 21/2002 privind normele de gospodarire comunala pe teritoriul Municipiului Targoviste, aprobat prin H.C.L. nr. 64 din 29.03.2002

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusa la indeplinire de catre Primar, Politia Comunitara a Municipiului Targoviste, Corp Control Primar, D.A.P.P.P. si Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare si executare.

 

   Nr.   477

   Tgv.12.12.2008

  

                                                                                                           

HOTĂRÂRE

privind înfiinţarea secţiei de Radioamatorism în cadrul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 12.12.2008, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Târgovişte referitor la înfiinţarea secţiei de Radioamatorism în cadrul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte ;

§   Prevederile H.C.L. nr. 273/2008 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Târgovişte ;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 6, lit. „a”, pct. 6 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă înfiinţarea Secţiei de Radioamatorism, în cadrul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte.

Art. 2 Prevederile HCL nr.  273/16.07.2008 referitoare la aprobarea înfiinţării Clubului Sportiv Municipal Târgovişte, se completează în mod corespunzător.

 Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Clubul Sportiv Municipal Târgovişte, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul municipiului Târgovişte.

 

Nr.     478

Tgv.  12.12.2008

 

                                                                                                              

                       

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul “Grădiniţa Nr. 17-Târgovişte

 

             Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 12.12.2008, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţei Tehnice-Bioul Investiţii prin care propune aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul “Grădiniţa Nr. 17-Târgovişte”;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare;

§   Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

§   Prevederile O.G. nr. 34/2006 privind achiziţiile publice;

§   Prevederile H.G. nr. 370/2008 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, pentru finanţarea în anul 2008 a unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;

§   Prevederile NPO 11-97- Normativ privind proiectarea, realizarea şi exploatarea grădiniţelor de copii;

§   Prevederile art. 36 alin. 4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici ai obiectivului “Grădiniţa nr. 17- Târgovişte”, după cum urmează:

Indicatori tehnici:

v     Terenul pe care este amplasată grădiniţa este în suprafaţă de 3520,60 mp, având categoria de folosinţă: curţi – construcţii;

v     Grupa de construcţii „ A  1” – construcţii până la P+4E;

v     Regim de înălţime: P, P+1;

v     Gradul III de rezistenţă la foc;

v     Structura de rezistenţăeste alcătuită din fundaţii, stâlpi, planşee de beton armat. Acoperişul este tip terasă circulabilă peste parter şi terasă necirculabilă peste etaj.

v     Alcătuirea constructivă:

-         structura: cadre (stâlpi şi grinzi) de beton armat;

-         zidărie: cărămidă eficientă;

-         pardoseli: mozaic, parchet,gresie antiderapantă;

-  învelitoare: acoperiş de tip terasă circulabilă peste parter, dale de mozaic turnat, acoperiş tip terasă necirculabilă peste etaj;

            -   tâmplărie: lemn cu geam termopan

v       Sistem constructiv:

            -fundaţii                      B.A.

            -planşee                     B.A.

            -acoperiş                    terasa

v       Suprafeţe:

            -arie constuită                                    Sc=1140 mp

            -arie desfăşurată                   Sd=1760 mp

            -arie utilă                                            Su=1480 mp

              -arie spaţii specifice funcţiunii       Sl=835mp

 

             Indicatori economici: (Valori inclusiv TVA)

   -Valoare investitie: 5 495 188,06 RON

   -Valoare C+M      : 4 914 473,00 RON

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului sunt: bugetul de stat, bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Arhitectul Şef al Municipiului Targoviste, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

Nr.     479

Tgv.  12.12.2008

 

                                                                                   

HOTĂRÂRE

privind respingerea cererii de revocare a H.C.L. nr. 406/28.10.2008 referitoare la desfiinţarea Direcţiei de Sport, Turism, Tineret şi Agrement

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 12.12.2008, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Serviciului Contencios Juridic privind respingerea cererii de revocare a H.C.L. nr. 406/28.10.2008 privind desfiinţarea Direcţiei de Sport, Turism, Tineret şi Agrement;

§   Cererea Direcţiei de Sport, Turism, Tineret şi Agrement, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte sub numărul 26436/14.11.2008, prin care se solicită revocarea H.C.L. nr. 406/28.10.2008 privind desfiinţarea Direcţiei de Sport, Turism, Tineret şi Agrement;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;

§   Prevederile art. 36, alin.9 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se respinge cererea de revocare a H.C.L. nr. 406/28.10.2008 referitoare la desfiinţarea Direcţiei de Sport, Turism, Tineret şi Agrement.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Contencios Juridic şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

         

   Nr.   480

   Tgv.12.12.2008

 

                                                                                                  

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 241/27.06.2008 şi nr. 466/28.10.2008  referitoare la aprobarea numărului, denumirii şi componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, revocarea art. 2 al HCL nr. 466/28.10.2008 şi aprobarea noii componenţe a acestora

 

             Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 12.12.2008, având în vedere:

§   Referatul Secretarului Municipiului privind revocarea art. 2 a HCL nr. 466/28.10.2008 referitoare la modificarea HCL nr. 241/27.06.2008 privind aprobarea numărului, denumirii şi componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Propunerile formulate de consilierii municipali privind componenţa comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local;

§   Prevederile art. 15 din O.G. nr. 35/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;

§   Prevederile HCL nr. 241/27.06.2008 referitoare la aprobarea numărului, denumirii şi componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgovişte, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 2 al HCL nr. 466/28.10.2008 referitoare la modificarea HCL nr. 241/27.06.2008 privind aprobarea numărului, denumirii şi componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 54 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile HCL nr. 404 şi 405 din  data de 28.10.2008;

§   Propunerile preşedinţilor comisiilor nr. 2,4 şi nr. 5;

             În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Începand cu data prezentei, componenţa comisiei de specialitate nr. 2 pentru organizarea, dezvoltarea urbanistica si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat al municipiului, realizarea licitatiilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte, va fi urmatoarea:

1.      ing. Ilie Valentin – PDL

2.      ing. Stănescu Iulian - PDL

3.      ing. Ţuţuianu Ioan – PSD

4.      ec. Tănase Silviu Gabriel- PNL

5.      jr. Ana George Bogdan - PDL

Art. 2 Începând cu data prezentei, componenţa comisiei de specialitate nr. 4 pentru activităţi ştiintifice, învaţământ, sănătate, cultură, culte, religie, muncă şi protecţie socială, turism, sportive si de agrement din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte, va fi urmatoarea:

1.      prof. Motoc Honorius – PDL

2.      prof.  Oros Calin Dinu – PDL

3.      Răducanu Tudorică - PDL

4.      ec. Păunaş Maria Roxana  - PDL

5.      ec. Diculescu Maria -PSD

Art. 3 Începând cu data prezentei, componenţa comisiei de specialitate nr. 5 – pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte, va fi urmatoarea:

1.      jr. Ana George Bogdan – PDL

2.      jr. Frăţilă Ioan Cezar – PSD

3.      Şerban Alexandru – PDL

4.      prof. Rusescu Gheorghe – PDL

5.      jurnalist Vasiliu Teodor– PSD

Art. 4 Începand cu data prezentei prevederile HCL nr. 241 şi nr. 466/2008 se modifică în mod corespunzător iar prevederile art. 2 al HCL nr. 466/2008 se revocă.

Art. 5 Componenţa tuturor comisiilor de specialitate, după completările şi modificările în cauză este prevăzută în anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă membrii comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgovişte şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.     481

Tgv.  12.12.2008

 

 

COMPONENTA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE

CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL TARGOVISTE

 

COMISIA NR. 1 – pentru studii, prognoze economico-sociale si buget-finante, programe externe si relatii internationale

     

1.      ing. chim. Pantea Viorel – PDL

2.      ing. Băluţă Vasile – PDL

3.      as. med. Liţă Ion – PDL

4.      ec. Diculescu Maria – PSD

5.      jr. Paraschiv Cornelia - PNL 

 

COMISIA NR. 2 – pentru organizarea, dezvoltarea urbanistica si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat al municipiului, realizarea licitaţiilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura

 

1.      ing. Ilie Valentin – PDL

2.      ing. Ana George Bogdan – PDL

3.      ing. Stănescu Iulian - PDL

4.      ing. Ţuţuianu Ioan – PSD

5.      ec. Tănase Silviu Gabriel- PNL

 

COMISIA NR. 3 – pentru servicii publice, asigurarea funcţionarii serviciilor de gospodărie comunala, pieţe si comerţ

 

1.      Răducanu Tudorică – PDL

2.      prof. Rusescu Gheorghe – PDL

3.      ing. Briceag Paul Robert – PDL

4.      ing. Babeu Pavel – PDL

5.      ing. Dănciulescu Ion – PSD

 

COMISIA NR. 4 – pentru activităţi ştiintifice, învaţământ, sănătate, cultură, culte, religie, muncă şi protecţie socială, turism, sportive si de agrement

 

1.      prof. Moţoc Honorius – PDL

2.      prof.  Oros Călin Dinu – PDL

3.      Răducanu Tudorică - PDL

4.      ec. Păunaş Roxana – PDL

5.      ec. Diculescu Maria -PSD

 

COMISIA NR. 5 – pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

 

1.      jr. Ana George Bogdan – PDL

2.      jr. Fraţila Ioan Cezar – PSD

3.      Şerban Alexandru – PDL

4.      prof. Rusescu Gheorghe – PDL

5.      jurnalist Vasiliu Teodor - PSD

 

                                                                                                              

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii al

 Poliţiei Comunitare a Municipiului Târgovişte

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit in şedinţă ordinară, astăzi, 12.12.2008, având in vedere:

§          Raportul de specialitate al Poliţiei Comunitare prin care se propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea statului de functii si a organigramei Poliţiei Comunitare;

§          Avizul nr. 1467982/08.12.2008 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;

§          Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Connsiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 107,110,111 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările si completările ulterioare;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit.  a  şi alin. 3 lit. b din din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E

 

Art. 1 Începând cu data prezentei se aprobă Statul de functii al Poliţiei Comunitare a Municipiului Târgovişte conform anexei I la prezenta hotărâre.

Art. 2 Începând cu data prezentei se aproba Organigrama Poliţiei Comunitare a Municipiului Târgovişte, conform anexei II  care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Poliţia Comunitară, Serviciul Resurse Umane, Relaţii Externe si Management Administrativ, Direcţia Economică si pentru comunicare Secretarul Municipiului.

           

   Nr.   482

   Tgv.12.12.2008

 

                                                                                   

HOTĂRÂRE

privind aprobarea majorării tarifului la serviciile de apă şi canalizare practicate de catre S.C. COMPANIA DE APĂ Targovişte – Dâmboviţa S.A., in conformitate cu avizul A.N.R.S.C. nr. 3056/06.06.2008

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 12.12.2008, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Economice prin care se susţine necesitatea adoptării unei hotărâri privind aprobarea majorării tarifului la serviciile de apă şi canalizare practicate de către S.C. COMPANIA DE APĂ Targovişte – Dâmboviţa S.A., in conformitate cu avizul A.N.R.S.C. nr. 3056/06.06.2008;

§   Rapotul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice;

§   Prevederile Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;

§   Prevederile H.C.L. nr.149/2007 privind transformarea R.A.G.C. Targoviste în Societatea Comercială „COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA” S.A.

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. ”a” şi alin. 3 lit. „b” si „c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Începand cu data de 01.01.2009, se aprobă majorarea tarifului la serviciile de apă şi canalizare prestate de către S.C. COMPANIA DE APĂ Targovişte – Dâmboviţa S.A., după cum urmează:

                                   

       SERVICIUL

POPULAŢIE

      AGENŢI ECONOMICI

APĂ POTABILĂ

2,39 lei (fărăT.V.A.)

7,93%

2,39 lei

(fără T.V.A.)

7,93%

CANALIZARE

0,47lei (fărăT.V.A.)

17,5%

0,83 lei

(fără T.V.A.)

-

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Consiliul de Administraţie al S.C. COMPANIA DE APĂ Targovişte – Dâmboviţa S.A., Directorul General al S.C. COMPANIA DE APĂ Targovişte – Dâmboviţa S.A., Direcţia Economică, Direcţia Tehnică şi pentru comunicare Secretarul municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   483

   Tgv. 12.12.2008

 

                                                                 

HOTĂRÂRE

privind constituirea „Comisiei municipale pentru analiza solicitărilor în vederea acordării subvenţiilor pentru construirea de locuinţe proprietate personală”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 12.12.2008, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind constituirea comisiei municipale pentru analiza solicitărilor în vederea acordării subvenţiilor pentru construirea de locuinţe proprietate personală;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile O.U.G. nr. 51/2002 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală;

§     Prevederile art. 1, alin. 4 din Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a Programului Naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală;

§     Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr.  215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1  Legea Administraţiei Publice Locale, nr.  215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă constituirea „Comisiei municipale pentru analiza solicitărilor în vederea acordării subvenţiilor pentru construirea de locuinţe proprietate personală”,  în următoarea componenţă:

jr. Ana George Bogdan – viceprimar – preşedinte

ing. Cerasela Paraschiva – consilier - secretar

ing. Stănescu Iulian - consilier municipal- membru

ec. Păunaş Maria Roxana -consilier municipal- membru

ec. Diculescu Maria - consilier municipal- membru

jr. Paraschiv Cornelia - consilier municipal- membru

Art. 2 Începând cu data prezentei HCL nr. 250/2007 se revocă.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, membrii Comisiei municipale pentru analiza solicitărilor în vederea acordării subvenţiilor pentru construirea de locuinţe proprietate personală, Direcţia Economică – Serviciul Contabilitate şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

                

     Nr.   484

     Tgv. 12.12.2008

    

 

                                                                                                           

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Parcelare teren pentru locuinţe”, în Municipiul Târgovişte, str. Oilor, nr. 13,

beneficiar S.C. GERISENA S.R.L.

 

            Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 12.12.2008, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Parcelare teren pentru locuinţe”, în Municipiul Târgovişte, str. Oilor, nr. 13, beneficiar S.C. GERISENA S.R.L.;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Parcelare teren pentru locuinţe”, în Municipiul Târgovişte, str. Oilor, nr. 13, beneficiar S.C. GERISENA S.R.L.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

    

   Nr.   485

   Tgv. 12.12.2008

 

                                                                                                                                   

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Locuinţe S+P+2+M şi locuinţă S+P+M”, în Municipiul Târgovişte, Tarla 6, Parcela 57/1, beneficiar PICIORUŞ MARIA FLORINA

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 12.12.2008, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Locuinţe S+P+2+M şi locuinţă S+P+M”, în Municipiul Târgovişte, Tarla 6, Parcela 57/1, beneficiar PICIORUŞ MARIA FLORINA;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Locuinţe S+P+2+M şi locuinţă S+P+M”, în Municipiul Târgovişte, Tarla 6, Parcela 57/1, beneficiar PICIORUŞ MARIA FLORINA

Art. 2 Eliberarea autorizaţiei de construire va fi condiţionată de asigurarea a 14 locuri de parcare şi lucrări de peisagistică.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.     486

   Tgv. 12.12.2008

 

                                                                                                                                   

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Locuinţe P+1-2”, în Municipiul Târgovişte, Calea Câmpulung, nr. 188, beneficiar CUCU CRISTIN, SACAGIU GHEORGHE, PERALA NICULINA

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 12.12.2008, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Locuinţe P+1-2”, în Municipiul Târgovişte, Calea Câmpulung, nr. 188, beneficiar CUCU CRISTIN, SACAGIU GHEORGHE, PERALA NICULINA;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

        În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Locuinţe P+1-2”, în Municipiul Târgovişte, Calea Câmpulung, nr. 188, beneficiar CUCU CRISTIN, SACAGIU GHEORGHE, PERALA NICULINA

Art. 2 Eliberarea autorizaţiei de construire va fi condiţionată de asigurarea de locuri de parcare si lucrări de peisagistică.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   487

   Tgv. 12.12.2008

 

                                                                                                                                   

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Sediu firmă S+P+E”, în Municipiul Târgovişte, str. Poet Grigore Alexandrescu, nr. 11,

beneficiar DUMITRU CRISTINEL

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 12.12.2008, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Sediu firmă S+P+E”, în Municipiul Târgovişte, str. Poet Grigore Alexandrescu, nr. 11, beneficiar DUMITRU CRISTINEL;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

        În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.D. studiat pentru „Sediu firmă S+P+E”, în Municipiul Târgovişte, str. Poet Grigore Alexandrescu, nr. 11, beneficiar DUMITRU CRISTINEL

Art. 2 Eliberarea autorizaţiei de construire va fi condiţionată de asigurarea de locuri de parcare şi lucrări de peisagistică

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

    

   Nr.   488

   Tgv. 12.12.2008

 

                                                                       

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru extindere intravilan şi parcelare teren pentru construirea „Zona rezidenţială UTR 34”, în Municipiul Târgovişte, Tarla 45, Parcela 643/1, (DE 637), beneficiar IORDACHE IOSIF

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 12.12.2008, având in vedere:

§         Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru extindere intravilan şi parcelare teren pentru construirea „Zona rezidenţială UTR 34”, în Municipiul Târgovişte, Tarla 45, Parcela 643/1, (DE 637), beneficiar IORDACHE IOSIF;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru extindere intravilan şi parcelare teren pentru construirea „Zona rezidenţială UTR 34”, în Municipiul Târgovişte, Tarla 45, Parcela 643/1, (DE 637), beneficiar IORDACHE IOSIF.

Art. 2 Eliberarea autorizaţiei de construire va fi condiţionată de asigurarea de locuri de parcare şi lucrări de peisagistică.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

    

   Nr.   489

   Tgv. 12.12.2008

  

                                                                                                           

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Parcelare teren pentru locuinţe – zona staţia meteo”, în Municipiul Târgovişte, Tarla 26, Parcela 376/33 beneficiar ANA GEORGE BOGDAN

 

            Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 12.12.2008, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Parcelare teren pentru locuinţe – zona staţia meteo”, în Municipiul Târgovişte, Tarla 26, Parcela 376/33 beneficiar ANA GEORGE BOGDAN;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat „Parcelare teren pentru locuinţe – zona staţia meteo”, în Municipiul Târgovişte, Tarla 26, Parcela 376/33 beneficiar ANA GEORGE BOGDAN.

Art. 2 Eliberarea autorizaţiei de construire va fi condiţionată de asigurarea de locuri de parcare şi lucrări de peisagistică.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

  

   Nr.   490

   Tgv. 12.12.2008

 

                                                                                                                                   

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Unitate întreţinere şi reparaţii autovehicule”, în Municipiul Târgovişte, str. Crângului, nr. 106 (Cartier Priseaca), beneficiar S.C. AUTO ROLS S.R.L.

 

         Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 12.12.2008, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Unitate întreţinere şi reparaţii autovehicule”, în Municipiul Târgovişte, str. Crângului, nr. 106 (Cartier Priseaca), beneficiar S.C. AUTO ROLS S.R.L.

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.D. studiat pentru „Unitate întreţinere şi reparaţii autovehicule”, în Municipiul Târgovişte, str. Crângului, nr. 106 (Cartier Priseaca), beneficiar S.C. AUTO ROLS S.R.L.

Art. 2 Eliberarea autorizaţiei de construire va fi condiţionată de asigurarea de 7 locuri de parcare şi lucrări de peisagistică

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

    

  Nr.    491

   Tgv. 12.12.2008

 

                                                                                                              

H O T Ă R Â R E

privind atribuirea denumirii de strada Răsăritului, unei străzi nou create în zona Bazei de Agrement, Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit in şedinţă ordinară, astăzi, 12.12.2008, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al  Direcţiei Tehnice - Birou Cadastru Imobiliar prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind atribuirea denumirii de strada Răsăritului, unei străzi nou create în zona Bazei de Agrement, Municipiul Târgovişte;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile HCL nr. 265/2008 privind aprobarea PUZ studiat pentru «Construire locuinţă P+1» în Municipiul Târgovişte, Drum Centură, (DE7/164, Tarla 7, Parcela 7/7/258), beneficiar Liţoiu Eduard Daniel;

§   Dispoziţiile art. 36 alin. 2 lit. “c” si alin. 5 lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E

 

Art. 1 Se aprobă atribuirea denumirii de strada Răsăritului, unei străzi străzi nou create în zona Bazei de Agrement, Municipiul Târgovişte, identificată conform planului urbanistic anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Strada Răsăritului va fi inclusă in zona de impozitare B.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Birou Cadastru Imobiliar, D.A.P.P.P. şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

        

   Nr.   492

   Tgv. 12.12.2008

 

 

                                                                                      

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea participării Primăriei Municipiului Târgovişte în calitate de partener în cadrul proiectului «Centrului Naţional de Telemuncă din România» şi a contribuţiei la acest proiect

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 12.12.2008, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice-Birou Management Proiecte şi Dezvoltare Locală privind aprobarea participării Primăriei Municipiului Târgovişte în calitate de partener în cadrul proiectului «Centrului Naţional de Telemuncă din România» şi a contribuţiei la acest proiect;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile art. 36 alin. 2, lit. d  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. f din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

      Art. 1 Se aprobă participarea Primăriei Municipiului Târgovişte în calitate de partener în cadrul proiectului «Centrului Naţional de Telemuncă din România».

Art. 2 Se aprobă finanţarea proiectului «Centrul Naţional de Telemuncă din România» de la bugetul local cu suma de 15.000 lei.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, Directia Tehnica si pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

     Nr.     493  

     Tgv.  12.12.2008

 

                                                                                      

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea parteneriatului Muncipiului Târgovişte cu  Municipiul Baia Mare la proiectul «URBANROM»

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit in şedinţă ordinară, astăzi, 12.12.2008, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice privind aprobarea parteneriatului Muncipiului Târgovişte cu  Municipiul Baia Mare la proiectul «URBANROM» ;

§   Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finaţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Regulamentului 1605/2002 al Consiliului European privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene;

§   Prevederile Regulamentului 1081/2006 privind Fondul Social European;

§   Prevederile Regulamentului 1086/2006 de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 36 alin. 2, lit. d  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. f din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă parteneriatul Muncipiului Târgovişte cu Municipiul Baia Mare la proiectul «URBANROM».

Art. 2 Proiectul se va realiza pe o perioadă de trei ani iar principalele activităţi care se vor desfăşura in cadrul acestuia sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Proiectul va avea următoarea cofinanţare din totalul costurilor eligibile :

            Fondul Social European 82,65%

            Bugetul de stat 15,35%

            Solicitantul (Municipiul Baia Mare) 2%

 

              Nr.   494

   Tgv. 12.12.2008

                                                                                   

 

HOTĂRÂRE

privind aderarea Consiliului Local Municipal Târgovişte la

Asociaţia Oraşelor şi Regiunilor Europei pentru Cultură (LES RENCONTRES)

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 12.12.2008, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Relaţii Externe şi Management Administrativ privind posibilitatea aderării Consiliului Local Municipal Târgovişte la Asociaţia Oraşelor şi Regiunilor Europei pentru Cultură (LES RENCONTRES);

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;

§  Prevederile documentelor adoptate de către Asociaţia Oraşelor şi Regiunilor Europei pentru Cultură (LES RENCONTRES): “Cartea verde a politicilor culturale ale colectivităţilor teritoriale europene” şi “Cartea Albă”;

§  Prevederile art. 36, alin. 7, lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “f din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă aderarea, începând cu anul 2009, a Consiliului Local Municipal Târgovişte la Asociaţia Oraşelor şi Regiunilor Europei pentru Cultură (LES RENCONTRES).

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciului Resurse Umane, Relaţii Externe şi Management Administrativ şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

   Nr.   495

   Tgv.12.12.2008

 

                       

H O T A R A R E

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2 din data de 29.10.2008 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor sociale, conform Legii Locuintei nr. 114/1996

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 12.12.2008, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Biroul Fond Locativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2 din 29.10.2008 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor sociale, conform Legii Locuintei nr. 114/1996;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile Legii nr. 114/1996 a locuintei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 298/21.08.2008 privind stabilirea noii componenţe a comisiei de analiză si repartizare a locuintelor sociale, conform Legii nr. 114/1996;

§   Dispozitiile art. 36, alin. 2, lit.d şi alin. 6, lit. a , pct. 17 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicata, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aproba Procesul Verbal nr. 2 din data de 29.10.2008 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor sociale, conform Legii Locuintei nr. 114/1996 republicata, anexat prezentei hotarari.

Art. 2 Se aproba criteriile si punctajul in vederea repartizarii locuintelor sociale,  cuprinse in anexa 3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Începând cu data prezentei HCL nr. 232/30.09.2004 şi nr. 35/14.02.2006 se revocă.

Art. 4  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P. – Birou Fond Locativ, Comisia de analiza si repartizare a locuintelor sociale si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

    Nr.  496

    Tgv. 12.12.2008

   

                       

H O T A R A R E

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3 din data de 02.12.2008 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii Locuinţei nr. 114/1996

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 12.12.2008, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Biroul Fond Locativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3 din 29.10.2008 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor sociale, conform Legii Locuintei nr. 114/1996;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile Legii nr. 114/1996 a locuintei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 298/21.08.2008 privind stabilirea noii componenţe a comisiei de analiză si repartizare a locuintelor sociale, conform Legii nr. 114/1996;

§   Dispozitiile art. 36, alin. 2, lit.d şi alin. 6, lit. a , pct. 17 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicata, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aproba Procesul Verbal nr. 3 din data de 02.12.2008 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor sociale, conform Legii Locuintei nr. 114/1996 republicata, anexat prezentei hotarari.

Art. 2  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P. – Birou Fond Locativ, Comisia de analiza si repartizare a locuintelor sociale si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

    Nr.   497

    Tgv. 12.12.2008

 

                                                                                               

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea vânzării a unui număr de 8 (opt) apartamente

din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 12.12.2008, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al DAPPP privind solicitările unor chiriaşi care doresc să cumpere locuinţele ce le deţin cu contract de închiriere;

§   Tabelul nominal cu locuinţele ce aparţin fondului locativ care urmează a fi vândute  chiriaşilor şi preţurile de vânzare ale acestora;

§   Prevederile Legii nr. 85/1992 republicată privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat;

§   Prevederile Decretului - Lege nr. 61/1990 privind vînzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie;

§   Prevederile Legii nr. 76/1994 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondul statului si din fondul unitatilor economice sau bugetare de stat

§   Adresa 171071/15.03.2004 a Ministerului Finantelor Publice;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor măsuri referitoare la administrarea fondului locativ;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,adoptă următoarea

 

H O T Â R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă vânzarea unui numar de 8 (opt) apartamente din fondul locativ de stat către actualii titulari de contracte de închiriere în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Art. 2 Apartamentele din fondul locativ ce urmează a fi vândute persoanelor îndreptăţite, precum şi preţurile de vânzare sunt prevăzute în tabelul anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, DAPPP - Biroul Fond Locativ şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

          

    Nr.    498

            Tgv. 12.12.2008

 

                       

H O T A R A R E

privind trecerea fără plată a spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situat în Municipiul Târgovişte, micro XII, Bdul. I.C. Brătianu, nr. 48, bloc 23C, parter, către Asociaţia Luptătorilor din Decembrie 1989 Dâmbovita-chiriaşa spaţiului

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 12.12.2008, având în vedere:

§   Cererea nr. 1415/2008 a Asociaţiei Luptătorilor din Decembrie 1989 Dâmbovita;

§   Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Biroul Fond Locativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea trecerii fără plată a spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situat în Municipiul Târgovişte, micro XII, Bdul. I.C. Brătianu, nr. 48, bloc 23C, parter, către Asociaţia Luptătorilor din Decembrie 1989 Dâmbovita-chiriaşa spaţiului;

§      Contractul de închiriere nr. 50/18.08.1997 încheiat între RAGC Târgovişte şi Asociaţia Luptătorilor din Decembrie 1989 Dâmbovita;

§      Prevederile art. 3, alin. 5 din Legea nr. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987;

§      Prevederile art. 36, alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicata, adopta urmatoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

    Art. 1 Se aprobă trecerea fără plată a spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, în suprafaţă de 23,80 mp, proprietate privată a Municipiului Târgovişte, situat în micro XII, Bdul. I.C. Brătianu, nr. 48, bloc 23C, parter, Municipiul Târgovişte, în patrimoniul Asociaţiei Luptătorilor din Decembrie 1989 Dâmbovita-chiriaşa spaţiului.

    Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P., Direcţia Economică si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

    Nr.    499

    Tgv. 12.12.2008

   

                                                                                            

HOTĂRÂRE

privind trecerea spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situat în Municipiul Târgovişte, str. Stupilor, nr. 3, cartierul Priseaca, în fondul locativ de stat, cu destinaţia locuinţă

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi,  12.12.2008, având în vedere:

§     Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. – Biroul Fond Locativ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind trecerea spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situat în Municipiul Târgovişte, str. Stupilor, nr. 3, cartierul Priseaca, în fondul locativ de stat, cu destinaţia de locuinţă;

§   Prevederile H.C.L. nr. 271/2007 privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii a spatiului cu destinatie de cabinet medical, in suprafata de 74,52 mp, pentru o perioada de 5 ani, situat in Municipiul Târgovişte, Cartier Priseaca, str. Stupilor, nr. 3;

§    Adresa nr. 3946/22.07.2008 şi nr. 6789/2008 ale D.A.P.P.P. şi Autorităţii de Sănătate Publică,;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă schimbarea destinaţiei spaţiului situat în Municipiul Târgovişte, Cartierul Priseaca, str. Stupilor, nr. 3, din spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă în spaţiu cu destinaţia de locuinţă.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, D.A.P.P.P.- Biroul Fond Locativ şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

    Nr.    500

    Tgv. 12.12.2008

 

                                                     

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 5 ani, cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 45 mp, situat în str. Virgil Drăghiceanu – în incinta Grădiniţei nr. 8, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unui spaţiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 12.12.2008, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire de 2 ani si 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafată de 45 mp, aparţinând domeniului public, situat în str. Virgil Drăghiceanu - în incinta Grădiniţei nr. 8, Municipiul Târgovişte în vederea amenajării unui spaţiu comercial;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile H.C.L. 156/2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008;

§     Prevederile O.U.G. nr. 184/2001 pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995;

§     Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a şi art. 123 alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 5 ani, cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafată de 45 mp, situat în str. Virgil Drăghiceanu - în incinta Grădiniţei nr. 8, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unui spaţiu comercial, conform planului de amplasament care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2  În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de licitaţie.

      Din comisie vor face parte următorii consilieri locali:

            Diculescu  Maria

            Liţă Ion

            Pantea Viorel

     Art.  3 Preţul  de început al licitaţiei este de 30 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Arhitectul Sef al Municipiului Târgovişte, Serviciul Administraţie Publică Locală şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.  

           

     Nr.   501

     Tgv. 12.12.2008

 

                                                                                         

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 5 ani, cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui spaţiu, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 9 mp, situat în B-dul Unirii – în incinta Seminarului Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur”, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unui spaţiu comercial pentru birotică - calculatoare

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 12.12.2008, având în vedere:

§         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Serviciul Comerţ prin care propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire de 2 ani si 6 luni, a unui spaţiu, în suprafată de 9 mp, aparţinând domeniului public, situat în B-dul Unirii – în incinta Seminarului Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur”, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unui spaţiu comercial pentru birotică - calculatoare;

§         Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§        Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§        Prevederile H.C.L. 156/2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008;

§        Prevederile O.U.G. nr. 184/2001 pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995;

§        Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a şi art. 123 alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 5 ani, cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui spaţiu, în suprafată de 9 mp, aparţinând domeniului public, situat în B-dul Unirii – în incinta Seminarului Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur”, Municipiul Târgovişte în vederea amenajării unui spaţiu comercial pentru birotică – calculatoare, conform planului planului de amplasament care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2  În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de licitaţie.

      Din comisie vor face parte următorii consilieri locali:

              Diculescu  Maria

            Liţă Ion

            Pantea Viorel

Art.  3 Preţul  de început al licitaţiei este de 30 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Arhitectul Sef al Municipiului Târgovişte, Serviciul Administraţie Publică Locală şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.  

             

    Nr.   502

    Tgv. 12.12.2008

 


H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 5 ani, cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui spaţiu, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 14 mp, situat în B-dul Unirii – în incinta Seminarului Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur”, Municipiul Târgovişte în vederea amenajării unui spaţiu comercial pentru birotică

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 12.12.2008, având în vedere:

§        Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire de 2 ani si 6 luni, a unui spaţiu, aparţinând domeniului public, în suprafată de 14 mp, situat în B-dul Unirii – în incinta Seminarului Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur”, Municipiul Târgovişte în vederea amenajării unui spaţiu comercial pentru birotică;

§        Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§        Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§        Prevederile H.C.L. 156/2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008;

§        Prevederile O.U.G. nr. 184/2001 pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995;

§        Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a şi art. 123 alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 5 ani, cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui spaţiu, aparţinând domeniului public, în suprafată de 14 mp, situat în B-dul Unirii – în incinta Seminarului Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur”, Municipiul Târgovişte în vederea amenajării unui spaţiu comercial pentru birotică, conform planului de amplasament care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2  În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de licitaţie.

      Din comisie vor face parte următorii consilieri locali:

            Diculescu  Maria

            Liţă Ion

            Pantea Viorel

Art.  3 Preţul  de început al licitaţiei este de 30 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Arhitectul Sef al Municipiului Târgovişte, Serviciul Administraţie Publică Locală şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.  

           

     Nr.   503

     Tgv. 12.12.2008

     

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 5 ani, cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui spaţiu în suprafaţă de 12 mp, aparţinând domeniului public, situat în B-dul Unirii – în incinta Seminarului Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur”, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unui spaţiu comercial pentru birotică – calculatoare

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 12.12.2008, având în vedere:

§         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire de 2 ani si 6 luni, a unui spaţiu, în suprafată de 12 mp, aparţinând domeniului public, situat în B-dul Unirii – în incinta Seminarului Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur”, Municipiul Târgovişte în vederea amenajării unui spaţiu comercial pentru birotică - calculatoare;

§         Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§        Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§        Prevederile H.C.L. 156/2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008;

§        Prevederile O.U.G. nr. 184/2001 pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995;

§        Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a şi art. 123 alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 5 ani, cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui spaţiu, în suprafată de 12 mp, aparţinând domeniului public, situat în B-dul Unirii – în incinta Seminarului Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur”, Municipiul Târgovişte în vederea amenajării unui spaţiu comercial pentru birotică – calculatoare.

Art. 2  În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de licitaţie.

      Din comisie vor face parte următorii consilieri locali:

            Diculescu  Maria

            Liţă Ion

            Pantea Viorel

Art.  3 Preţul  de început al licitaţiei este de 30 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Arhitectul Sef al Municipiului Târgovişte, Serviciul Administraţie Publică Locală şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.         

          

     Nr.   504

     Tgv. 12.12.2008

 

                                                                                                                 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 3 ani, cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unor spaţii, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 483 mp, situate în incinta Colegiului „Ienăchiţă Văcărescu”, Municipiul Târgovişte, pentru cursuri învăţământ postliceal sanitar particular

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 12.12.2008, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an si 6 luni, a unor spaţii, aparţinând domeniului public, în suprafată de 483 mp, aparţinând domeniului public, situate în incinta Colegiului „Ienăchiţă Văcărescu”, Municipiul Târgovişte, pentru cursuri învăţământ postliceal sanitar particular;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile H.C.L. 156/2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008;

§     Prevederile O.U.G. nr. 184/2001 pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995;

§     Adresa nr. 12525/2008 prin care Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi-a dat acordul pentru desfăşurarea cursurilor şcolilor particulare în incinta colegiului;

§     Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a şi art. 123 alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unor spaţii, aparţinând domeniului public, în suprafată de 483 mp, situate în incinta Colegiului „Ienăchiţă Văcărescu”, Municipiul Târgovişte, pentru cursuri învăţământ postliceal sanitar particular, începând cu orele 15, fără afectarea procesului de învăţământ din cadrul colegiului.

Art. 2  Spaţiile solicitate pentru închiriere, în anul şcolar 2008-2009, în suprafaţă totală de 483 mp sunt compuse din:

-          7 săli clasă, în suprafaţă totală de 454 mp;

-          depozit arhivă, în suprafaţă de 17 mp;

-          depozit material didactic, în suprafaţă de 12 mp. 

Art. 3 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de licitaţie.

      Din comisie vor face parte următorii consilieri locali:

            Diculescu  Maria

            Liţă Ion

            Pantea Viorel

       Art.  4 Preţul  de început al licitaţiei este de 7 lei/oră/sală de clasă şi plata utilităţilor.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Arhitectul Sef al Municipiului Târgovişte, Serviciul Administraţie Publică Locală şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.  

 

     Nr.   505

     Tgv. 12.12.2008

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 4 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 10 mp, situat în zona Complexului Comercial „Mondial”, Municipiul Târgovişte, în vederea amplasării unei minirulote pentru dulciuri

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 12.12.2008, având în vedere:

§         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Serviciul Comerţ prin care se susţine necesitatea adoptării unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii pe o perioadă de 4 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafată de 10 mp, situat în zona complexului comercial „Mondial”, Municipiul Târgovişte în vederea amplasării unei minirulote pentru dulciuri;

§         Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§        Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§        Prevederile H.C.L. 156/2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008;

§        Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a şi art. 123 alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se respinge scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 4 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafată de 10 mp, situat în zona Complexului Comercial „Mondial”, Municipiul Târgovişte, în vederea amplasării unei minirulote pentru dulciuri.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P. şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.  

  

     Nr.    506

     Tgv. 12.12.2008

    

                                                                                                     

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 5 ani, cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 5,25 mp, situat în incinta Şcolii Generale nr. 1, Municipiul Târgovişte în vederea amenajării unui spaţiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 12.12.2008, având în vedere:

§        Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire de 2 ani si 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafată de 5,25 mp, situat în incinta Şcolii Generale nr. 1, Municipiul Târgovişte în vederea amenajării unui spaţiu comercial;

§        Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§        Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§        Prevederile H.C.L. 156/2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008;

§        Prevederile O.U.G. nr. 184/2001 pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995;

§        Acordul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa;

§        Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a şi art. 123 alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 5 ani, cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafată de 5,25 mp, situat în incinta Şcolii Generale nr. 1, Municipiul Târgovişte în vederea amenajării unui spaţiu comercial, conform planului de amplasament care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2  În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de licitaţie.

      Din comisie vor face parte următorii consilieri locali:

            Diculescu  Maria

            Liţă Ion

            Pantea Viorel

Art.  3 Preţul  de început al licitaţiei este de 30 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Arhitectul Sef al Municipiului Târgovişte, Serviciul Administraţie Publică Locală şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.  

           

     Nr.    507

     Tgv. 12.12.2008

 

     

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 4 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 9 mp, situat în B-dul Unirii – adiacent bl. 69, Municipiul Târgovişte în vederea amplasării unei rulote tip fast food

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 12.12.2008, având în vedere:

§         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Serviciul Comerţ prin propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii pe o perioadă de 4 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafată de 9 mp, situat în B-dul Unirii – adiacent bl. 69, Municipiul Târgovişte în vederea amplasării unei rulote tip fast food;

§         Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§        Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§        Prevederile H.C.L. 156/2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008;

§        Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a şi art. 123 alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se respinge scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 4 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafată de 9 mp, situat în B-dul Unirii – adiacent bl. 69, Municipiul Târgovişte în vederea amplasării unei rulote tip fast food.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte, Serviciul Administraţie Publică Locală şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.  

  

Nr.   508

     Tgv. 12.12.2008

                                                                                                     

 

                    H O T Ă R Â R E                              

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 1 an, cu posibilitate de prelungire 6 luni, a trei terenuri, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 4 mp fiecare, situate în Municipiul Târgovişte, pentru amplasarea de prisme publicitare

 

      Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 12.12.2008,  având în vedere:

§   Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Serviciul Comerţ prin propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii pe o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire 6 luni, a trei terenuri, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 4 mp fiecare, situate în Municipiul Târgovişte, pentru amplasarea de prisme publicitare;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. 156/2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a şi art. 123 alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire 6 luni, a trei terenuri, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 4 mp fiecare, situate în Municipiul Târgovişte, pentru amplasarea de prisme publicitare.

            Terenurile solicitate sunt situate în următoarele locaţii:

            Piaţa Tricolorului adiacent Magazinului Mondial

            Platou Casa Sindicatelor spre str. Libertăţii

            Intersecţia străzii Ctin. Brâncoveanu cu Bdul. Eroilor, zona bl. 11

Art. 2  În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de licitaţie.

Din comisie vor face parte următorii consilieri locali:

            Diculescu  Maria

            Liţă Ion

            Pantea Viorel

Art. 3 Preţul  de început al licitaţiei se va stabili în Caietul de sarcini..

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Arhitectul Sef al Municipiului Târgovişte, Serviciul Administraţie Publică Locală şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.    

          

     Nr.   509

     Tgv. 12.12.2008

 

                                                                                                     

                    H O T Ă R Â R E                              

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 3 ani, cu posibilitate de prelungirede 1 an şi 6 luni, a 12 terenuri, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 2 mp fiecare, situate în Municipiul Târgovişte, pentru amplasarea de panouri publicitare tip Becklit

 

      Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 12.12.2008,  având în vedere:

§   Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Serviciul Comerţ prin propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 3 ani, cu posibilitate de prelungirede 1 an şi 6 luni, a 12 terenuri, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 2 mp fiecare, situate în Municipiul Târgovişte, pentru amplasarea de panouri publicitare tip Becklit;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. 156/2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a şi art. 123 alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a 12 terenuri, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 2 mp fiecare, situate în Municipiul Târgovişte, pentru amplasarea de panouri publicitare tip Becklit.

Art. 2  În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de licitaţie.

Din comisie vor face parte următorii consilieri locali:

            Diculescu  Maria

            Liţă Ion

            Pantea Viorel

Art. 3 Preţul  de început al licitaţiei  va de 500 lei/amplasament/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Arhitectul Sef al Municipiului Târgovişte, Serviciul Administraţie Publică Locală şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.    

 

     Nr.   510

     Tgv. 12.12.2008

 

                                                                                            

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a spaţiului, proprietate publică a Municipiului Târgovişte,  în suprafaţă de 148,7 mp din PT 1,  str. Benone Georgescu,  micro VI

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 12.12.2008, având în vedere:

§   Adresa nr.  6193/04.11.2008 a S.C. Grup Atyc S.R.L. prin care solicită concesionarea spaţiului, proprietate publică a Municipiului Târgovişte, în suprafaţă de 148,7 mp din PT1, str. Benone Georgescu, micro VI, în vederea amenajării acestuia pentru mici reparaţii ale microbuzelor din dotare şi a amenajării unui punct de vulcanizare pentru autoturismele firmei;

§   Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică in vederea concesionării, a spaţiului în suprafaţă de 148,7 mp din PT 1,  str. Benone Georgescu,  micro VI, în vederea executării unor mici reparaţii şi vulcanizare pentru microbuze;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile HCL nr. 178/2006 privind modificarea contractului de concesiune încheiat între CLM şi S.C. TERMICA S.A., având ca obiect unele bunuri imobile aparţinând domeniului public al Municipiului Târgovişte, ca urmare a modernizării unor P.T-uri şi C.T-uri;

§                 Prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§                 Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§                 Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicată;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a spaţiului, proprietate publică a Municipiului Târgovişte, în suprafaţă de 148,7 mp, PT 1, str. Benone Georgescu, micro VI, în vederea executării unor reparaţii şi vulcanizare pentru microbuze.

Art. 2 Durata concesionării este de 10 ani, cu posibilitate de prelungire de 5 ani.

Art. 3 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Moţoc Honorius

Răducanu Tudorică

Paraschiv Cornelia

Art. 4  Preţul minim al concesionării va fi de 3 euro/mp/an.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte, Serviciul Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.     

 

    Nr.   511

    Tgv. 12.12.2008

                                                                                            

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a terenului, proprietate publică a Municipiului Târgovişte,  în suprafaţă de 3 mp situat în Şoseaua Găeşti, în vederea amplasării unei troiţe

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 12.12.2008, având în vedere:

  • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică in vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a terenului, proprietate publică a Municipiului Târgovişte,  în suprafaţă de 3 mp situat în Şoseaua Găeşti, în vederea amplasării unei troiţe;
  • Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§        Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea preţului de concesionare a terenurilor aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte;

§        Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§         Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§         Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, a unui teren, aparţinând domeniului public, in suprafaţă de 3 mp, situat în Şoseaua Găeşti, Municipiul Târgovişte, în vederea amplasării unei troiţe, conform planului de amplasament care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Durata concesionării este de 10 ani, cu posibilitate de prelungire de 5 ani.

Art. 3 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Moţoc Honorius

Răducanu Tudorică

Paraschiv Cornelia

Art.  4  Preţul minim al concesionării va fi stabilit în Caietul de sarcini.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte, Serviciul Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.     

                           

    Nr.  512

    Tgv. 12.12.2008

 

                                                                                               

                                                       HOTĂRÂRE                   

privind modificarea HCL nr. 19/30.01.2003 referitoare la aprobarea concesionării directe a unei suprafeţe aparţinând domeniului public al Municipiului Târgovişte de 32 mp, teren situat în Piaţa Bărăţiei, către A.F. Teodorescu Alexandru

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 12.12.2008, având în vedere:

§         Adresa nr. 25691/07.11.2008 înaintată de A.F. Teodorescu;

§         Raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publică Locală privind modificarea HCL nr. 19/30.01.2003 referitoare la aprobarea concesionării directe a unei suprafeţe aparţinând domeniului public al Municipiului Târgovişte de 32 mp, teren situat în Piaţa Bărăţiei, către A.F. Teodorescu Alexandru;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se îndreaptă eroarea materială din cuprinsul HCL nr. 19/30.01.2003 referitoare la aprobarea concesionării directe a unei suprafeţe aparţinând domeniului public al Municipiului Târgovişte de 32 mp, teren situat în Piaţa Bărăţiei, către A.F. Teodorescu Alexandru şi se va inlocui Piaţa Bărăţiei cu Piaţa Bucegi.

Art. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 19/30.01.2003 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, D.A.P.P.P. şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.     

                          

   Nr.   513

   Tgv. 12.12.2008

 

                                                                                            

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii contractelor de voluntariat în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Târgovişte şi achiziţionarii echipamentului şi materialelor necesare desfăşurării activităţii

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 12.12.2008, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă privind încheierea contractelor de voluntariat, pentru Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Târgovişte, şi achiziţionarea echipamentului şi materialelor necesare desfăşurării activităţii;

§   Prevederile Legii nr. 418/2004 privind Protecţia Civilă;

§   Prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

§   Prevederile OMAI 718/2005, modificat şi completat cu OMIRA 195/2007, referitor la Criteriile de performanţă, privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă;

§   Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 642/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice;

§   Prevederile Ordinului nr. 1474/2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă;

§    Prevederile Ordinului nr. 1475/2006 Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă ca urmare a incendiilor de pădure;

§   Prevederile Ordinului nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;

§   Prevederile Ordinului nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă;

§   Prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă;

§   Prevederile H.C.L. nr. 248/2008 privind modificarea organigramei Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă încheierea contractelor de voluntariat şi achiziţionarea echipamentelor şi materialelor necesare desfăşurării activităţii în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.

Art. 2 Începând cu data de 01.01.2009 se aprobă completarea organigramei Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, cu un număr de 38 voluntari.

Art. 3  Suma necesară acoperirii cheltuielilor de personal şi achiziţionării echipamentului şi materialelor necesare desfăşurării activităţii va fi asigurată din Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pentru anul 2009.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

Nr.     514

Tgv.  12.12.2008

 

                                                                                                              

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale

Aparatului de Specialitate al Primarului

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta ordinară, astăzi, 12.12.2008 având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Relatii Externe si Management Administrativ privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Aparatului de Specialitate al Primarului;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 100 alin. (1) şi alin. (4), art. 107 şi art. 112 alin. (1)  din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;

§   Prevederile art. XVI alin. 2) din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Avizul nr. 1455387/13.11.2008 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind stabilirea funcţiilor publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§   Prevederile H.C.L. nr. 201/2003 privind aprobarea Organigramei şi statului de funcţii al Aparatului Propriu al Consiliului Local Municipal Targoviste, cu modificările ulterioare;

§   Prevederile art. 36 alin. (3) lit. « b » din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Începând cu 01.01.2009 se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Aparatului de Specialitate al Primarului  conform  anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Resurse Umane, Relaţii Externe si Management Administrativ, Direcţia Economică şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

   Nr.   515

   Tgv.12.12.2008

 

                                                                                   

     H O T Ă R Â R E

privind trecerea din domeniul  public in domeniul privat al Municipiului Târgovişte a terenului în suprafaţă de 338 mp aferent drumului de exploatare  DE 47 + DE 55

 

            Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 12.12.2008, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al DAPPP privind trecererea din domeniul  public in domeniul privat al Municipiului Târgovişte a terenului în suprafaţă de 338 mp, aferent drumului de exploatare  DE 47 + DE 55;

§   Prevederile HCL nr. 74/2007 privind includerea in domeniul public al Municipiului Targoviste si administrarea Directiei Administrarea Patrimoniului Public si Privat, a drumurilor de exploatare DE 47 si DE 55;

§   Prevederile HCL nr. 282/2008 privind achiziţionarea/schimbul unor suprafeţe de teren proprietate privată, ce sunt afectate de proiectul „Modernizare şi reabilitare drum de centură al municipiului Târgovişte”;

§   Prevederile art. 10, alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 10, art. 36, alin. 2, lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Targoviste a terenului în suprafaţă de 338 mp aferent drumului de exploatare  DE 47 + DE 55, cu valoarea de inventar  = 67.747 lei, operându-se în mod corespunzător în evidenţa patrimonială.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, D.A.P.P.P., Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul municipiului.

 

                Nr.   516

     Tgv. 12.12.2008

 

                                                                                   

H O T Ă R Â R E     

privind darea în folosinţă gratuită din administrarea Grupului Şcolar “Constantin Brâncoveanu” către Universitatea “Valahia” Târgovişte a unor bunuri proprietate publică a Municipiului Târgovişte, situate în B-dul Unirii, nr. 24-26

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 12.12.2008, având în vedere:

§   Adresa nr. 10616/14.11.2008 a Universitţii «Valahia» din Târgovişte;

§   Raportul de specialitate al D.A.P.P.P privind darea în folosinţă gratuită,  pe o perioadă de 20 ani, din administrarea Grupului Şcolar “Constantin Brâncoveanu” către Universitatea “Valahia” a unor bunuri proprietate publică a Municipiului Târgovişte, situate în B-dul Unirii, nr. 24-26;

§   Prevederile O.U.G. nr. 30/2000 pentru modificarea şi completarea art. 166 din Legea învăţământului nr. 84/1995;

§   Prevederile art. 14 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 446/2008 privind darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 5 ani, către Universitatea “Valahia” Târgovişte a unui teren, proprietate publică a Municipiului Târgovişte, în suprafaţă de 127 mp, situat în incinta Grupului Şcolar “Constantin Brâncoveanu”, bdul. Unirii, nr. 28;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 10, art. 36, alin. 2, lit. “c” şi art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 20 ani, din administrarea Grupului Şcolar “Constantin Brâncoveanu” către Universitatea “Valahia”  Târgovişte, a unor bunuri proprietate publică a Municipiului Târgovişte, situate în incinta Grupului Şcolar “Constantin Brâncoveanu”, B-dul Unirii, nr. 24-26, astfel:

a)     TEREN- Cvartal 97/ parcela 28, incinta Grupului Şcolar “Constantin Brâncoveanu”;

SUPRAFAŢĂ: 8026 mp – conform Planului de situaţie anexat – din care 1800 mp – teren sport betonat;

VALOARE INVENTAR AFERENTĂ SUPRAFEŢEI: 10.017.170 lei;

b)     CANTINA – Grup Şcolar “Constantin Brâncoveanu” – construcţie tip S+P, suprafaţă desfăşurată 1680 mp, nr. inventor 1001159, valoare inventar – 1.157.000 lei;

c)     BARACĂ METALICĂ MICROLAMINOR -  Grup Şcolar “Constantin Brâncoveanu” – construcţie metalică tip P, suprafaţă 198 mp, nr. inventar: 1001365, valoare inventar – 26.000 lei.

Art. 2 Destinaţia actuală a tuturor bunurilor va fi păstrată iar transmiterea se va efectua  prin contract de comodat, pe bază de proces verbal, în care se vor stipula condiţiile de folosinţă. Universitatea Valahia Târgovişte va inregistra bunurile în evidenţa contabilă, iar Grupul Şcolar Constantin Brâncoveanu va proceda în mod corespunzător la scoaterea acestora din evidenţa contabilă.

Art.  3 Începând cu data prezentei, H.C.L. nr. 446/2008 se abrogă, iar contractul de comodat încheiat în data de 10.11.2008 îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, D.A.P.P.P., Direcţia Economică,  Universitatea Valahia Târgovişte, Grupul Şcolar Constantin Brâncoveanu şi pentru comunicare Secretarul municipiului.

     

             

               Nr.   517

    Tgv. 12.12.2008

  

 

                                                                                   

H O T Ă R Â R E     

privind desemnarea preşedintelui de şedinţă pe perioada lunii ianuarie 2009

                                                                                                                       

     Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 12.12.2008, având în vedere:

§         Prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Municipal Târgovişte aprobat prin H.C.L. nr. 244/16.07.2008;

§         Prevederile art. 35, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§         Prevederile art. 36, alin. 9 din Legea Administraţiei Publice nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se desemnează dl. consilier Dănciulescu Ion în calitate de preşedinte de şedinţă pe perioada lunii ianuarie 2009.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către dl. consilier Dănciulescu Ion şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

        

          Nr.    518

          Tgv.  12.12.2008

 

                                                                                   

H O T Ă R Â R E

privind demararea procedurilor pentru aprobarea unor parteneriate în vederea amenajării de terenuri de sport în incinta şcolilor din Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 12.12.2008, avand in vedere:

§   Propunerea dlui. consilier Stănescu Iulian;

§   Prevederile art. 36, alin. 2 lit. e şi alin. 7 lit. a din Legea Administraţiei Publice nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ultrerioare

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ultrerioare, adoptă următoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aprobă demararea procedurilor pentru aprobarea unor parteneriate în vederea amenajării cu suprafeţe sintetice a terenurilor de sport din incinta şcolilor din Municipiul Târgovişte.

Art. 2 Condiţiile în care se vor încheia aceste parteneriate vor fi supuse spre aprobare Consiliului Local Municipal Târgovişte în mod individual în funcţie de solicitările primite şi de condiţiile impuse prin caietul de sarcini ce va fi întocmit de către Primarul Municipiului Târgovişte.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primar, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică, Directia Economică şi comunicată prin grija Secretarului Municipiului.

 

   Nr.   519

   Tgv. 12.12.2008

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli 

al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2008

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinară, astazi 22.12.2008, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Directiei Economice privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2008;

§   Ordinul Ministerului Finentelor Publice nr 1661 bis/2003 privind  modul de incasare si utilizare a fondurilor banesti primIte sub forma donatiilor si sponsorizarilor de catre institutiile publice;

§   Prevederile OUG nr. 5/2003, cu completarile si modificarile ulterioare, privind acordarea de ajutoare privind incalzirea locuintei;

§   Prevederile Legii nr. 273/2006 a finanţelor publice locale;

§   Prevederile H.C.L. nr. 5/2008 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2008. modificata si completata prin H.C.L. nr. 54/29.03.2007, modificata si completata prin H.C.L. nr. 192/23.04.2007, modificata si completata prin Dispoziţia  nr. 9458/26.05.2008, HCL nr. 245/16.07.2008, HCL nr. 335/01.09.2008, HCL nr. 403/13.10.2008, HCL nr. 413 din 28.10.2008 si HCL 468 din 17.11.2008;

§    Prevederile art. 36, alin. 4 lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

         În temeiul art. 45 alin. 2 lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E:

 

Art. 1 Se aproba rectificarea Bugetului Local de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2008 dupa cum urmeaza :

1.     Majorarea veniturilor totale cu suma de 1454 mii lei, prin :

- majorarea cu suma de 367 mii lei a prevederilor la indicatorul sume pentru echilibrarea bugetelor locale (cod indicator 04.02.04)

- majorarea cu suma de 20 mii lei  a prevederilor la indicatorul Finantarea  lucrărilor de cadastru imobiliar (cod indicator 42.02.29)

- majorarea cu suma de 1000 mii lei a prevederilor la indicatorul Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili (cod  indicator 42.02.32) ;

- majorarea cu suma de 67 mii lei  a prevederilor la indicatorul  Sprijin financiar   la constituirea familiei  (cod  indicator 42.02.33);

2.     Majorarea cheltuielilor totale cu suma de 1454 mii lei, din care pe capitole : 

- diminuarea creditelor la capitolul 51.02 „Autoritaţi publice”,  titlul „Cheltuieli de personal” cu suma de 300 mii lei;

- diminuarea creditelor la capitolul 54.02 „Alte servicii publice generale”, titlul 81 ‘’Rambursari de credite’’ cu suma de 135 mii lei;

- diminuarea creditelor la capitolul 68.02 „Asigurari si asistenta sociala”, titlul ‘’Asistenta sociala’’ cu suma de 250 mii lei;

- diminuarea creditelor la capitolul 70.02 „Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare Publică’’ cu suma de 1.110 mii din care: titlul „Cheltuieli de personal” cu suma de 210 mii lei si titlul „Bunuri si servicii” cu suma de 900 mii lei;

----------------------------------------------------------------------------------------------

- majorarea creditelor bugetare la capitolul 51.02 Autorităţi Publice , titlul ‘’ Bunuri si servicii‘’ cu suma de 89  mii lei

- majorarea creditelor bugetare la capitolul 54.02 „Alte servicii publice generale”, titlul „Transferuri între unitati cu suma de 15 mii lei ;

- majorarea creditelor la capitolul 55.02 ’’Dobanzi’’ titlul 55.30 ‘’Dobanzi’’ cu suma de 50 mii lei ;

- majorarea creditelor la capitolul 61.02 ‘’Ordine publică şi siguranţă naţională’’,  titlul ’’Bunuri si servicii ‘’ cu suma de 48  mii lei;

- majorarea credite bugetare la capitolul 65.02 Invatamant,  titlul ‘’Bunuri si servicii ‘’ cu suma de 635 mii lei.

 - majorarea creditelor la capitolul 67.02 ‘’ ’Cultură, Recreere şi Religie’’,cu suma de 95 mii lei din care: titlul „Cheltuieli de personal” cu suma de 47 mii si  titlul „Bunuri si servicii” cu suma de 48 mii lei;

- majorarea creditelor la capitolul 68.02 „Asigurari si asistenta sociala” cu suma de 317 mii lei din care: titlul „Cheltuieli de personal” cu suma de 80 mii lei,  titlul „Bunuri si servicii” cu suma de 170 mii lei si titlul ‘’Asistenta sociala’’ cu suma de 67 mii lei;

- majorarea credite bugetare la capitolul 81.02 Combustibili şi Energie, titlul ‘’ Subvenţii ‘’ cu suma de 1000  mii lei

- majorarea credite bugetare la capitolul 84.02Transporturi, titlul ‘’ Bunuri si servicii ‘’ cu suma de 1000  mii lei.

Art. 2 Bugetul rectificat este redat in anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se rectifica bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii pe anul 2008 conform anexei nr 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4  Se rectifica bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii pe anul 2008 conform anexei nr 3, care face parte integranta din prezenta hotarare

Art. 5 Bugetele institutiilor publice finantate din bugetul local pe anul 2008 este redat in anexa 4 care face parte integranta din prezenta hotarare

Art. 5  Prevederile H.C.L. nr. 5/2008 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliulul Local Municipal Târgovişte pe anul 2008 se aplică în mod corespunzător.

Art. 6 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

Nr.    520

Tgv. 22.12. 2008

 

                                                                                   

H O T Ă R Â R E     

privind aprobarea taxelor, impozitelor locale pentru anul 2009 şi a procedurii de acordarea a facilităţilor fiscale persoanelor fizice din Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta extraordinară, astăzi, 22.12.2008 având în vedere:

§  Rapoartele serviciilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste prin care se propune adoptarea unei hotarari privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2009;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;

§   Prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;

§   Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 noiembrie 1985 si ratificata prin Legea nr. 199/1997;

§   Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

§   Prevederile H.G. 1514/2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2007

§   Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “c” din Legea nr. 215/2001 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 45, alin. 2 lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă impozitele si taxele locale pentru anul 2009, conform anexelor, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Se aprobă procedura de acordare a facilităţilor fiscale persoanelor fizice din Municipiul Târgovişte şi regulamentul de acordare a acestora.

Art. 3 Chiria pentru terenurile ocupate cu garaje şi copertine auto, deţinute în baza unor contracte de închiriere, se stabileşte la 2 lei/mp/lună.

Art. 4 Începând cu 01.01.2009, H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea preţului de concesionare a terenurilor aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte, se revocă.

Art. 5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica – Serviciul Impozite si Taxe Locale, DAS, Directia Gradini Publice, Direcţia Grădina Zoologică, Administratia Pietelor, D.A.P.P.P. – Serviciul Comercial, Directia Tehnica, Serviciul Urbanism, Serviciul Administratie Publica Locala si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

         

              Nr.   521

   Tgv. 22.12.2008

 

                                                                                   

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 254/28.09.2007 referitoare la delimitarea zonelor de impozitare ale Municipiului Târgovişte        

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta extraordinară, astăzi, 22.12.2008 având în vedere:

§   Prevederile art. 258 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare;

§   Minuta dezbaterii publice din data de 02.12.2008 pentru dezbaterea proiectului Taxele si impozitele locale pe anul 2009;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;

§   Prevederile H.C.L. nr. 254/2007 referitoare la stabilirea zonelor de impozitare ale Municipiului Târgovişte începând cu data de 01.01.2008 si H.C.L. nr. 9/1998 privind aprobarea Planului Urbanistic General;

§   Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “c” din Legea nr. 215/2001 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 45, alin. 2 lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Pentru anul 2009 se modifică zonarea pentru terenurile situate în intravilan, Cartier Matei Voievod, după cum urmează:

           

Denumirea străzii

Zona de impozitare

Calea Ploieşti

C

Grădinari

C

Legumelor

C

Plevnei

C

Sârbilor

C

Udrea Bălcescu

C

Barbu Lăutaru

C

Petru Cercel

C

Porumbeilor

C

Calafat

C

Cronicarilor

C

Ion Neculce

C

Miron Costin

C

 

Art. 2 Pentru anul 2009 se modifică zonarea pentru terenurile situate în intravilan, Cartier Priseaca, după cum urmează:

 

 

Denumirea străzii

Zona de impozitare

Câmpului

C

Dâmboviţei

C

Înfrăţirii

C

Oilor

C

Prisecii

C

Soarelui

C

Stupilor

C

Teilor

C

 

 

Art. 3 Începând cu data prezentei, HCL nr. 254/28.09.2007 privind delimitarea zonelor de impozitare ale Municipiului Târgovişte începând cu data de 01.01.2008, se modifică în mod corespunzător.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica – Serviciul Impozite si Taxe Locale, Birou Cadastru, Serviciul Urbanism şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

   Nr.   522

   Tgv. 22.12.2008

 

                                                                                   

H O T Ă R Â R E     

privind aprobarea proiectului “Consolidare, reabilitare şi modernizare Colegiul Naţional Constantin Carabella (corp A+B)” şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect (cofinanţare)

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta extraordinară, astăzi, 22.12.2008, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - Biroul Managementul Proiectelor prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind aprobarea proiectului “Consolidare, reabilitare şi modernizare Colegiul Naţional “Constantin Carabella” (corp A+B) şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect (cofinanţare);

§   Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora;

§   Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.G. nr. 811/2006 privind finanţarea din bugetul Ministerului Integrării Europene a asistenţei tehnice pentru pregătirea de proiecte de investiţii publice, finanţabile prin Programul operaţional regional 2007-2013;

§   Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa Prioritară 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”;

§   Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aproba Studiul de fezabilitate pentru  obiectivul “Consolidare, reabilitare si modernizare Colegiul National Constantin Carabella ( corp A+B) Targoviste”.

Art. 2 Se aproba proiectul “Consolidare, reabilitare si modernizare Colegiul National Constantin Carabella ( corp A+B) Targoviste” si indicatorii tehnici ai obiectivului dupa cum urmeaza:

-                     Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei) – 10.389.140 LEI lei, din care:

 C+M=8284690,00 lei;

-                     Esalonarea investitiei (INV/C+M): - Anul I : 10.389.140 LEI /8.284.690,00 lei

-                     Durata de realizare :12 luni;

-     Capacitati (in unitati fizice si valorice):

-                     Regim de inaltime – P+1;

-                     Hmax cornisa =9,10 m;

-                     Suprafata construita – Sc= 1881.00 mp

-                     Suprafata desfasurata –Sd=3762.00 mp

-                     Suprafata utila totala – Su =3164.71 mp

Art. 3 Se aproba proiectul “Consolidare, reabilitare si modernizare  Colegiul National Constantin Carabella (corp A+B) Targoviste”, cu indicatorii tehnico – economici prevazuti in studiul de fezabilitate, care face parte integranta din proiect si o valoare totala de 10.389.140 LEI.

Art. 4 Se aproba depunerea unei cereri de finantare pentru proiectul “Consolidare, reabilitare si modernizare Colegiul National Constantin Carabella (corp A+B) Targoviste”, in cadrul Programului Operational Regional, Axa prioritara 3, Domeniul major de interventie 3.4. – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua.

Art. 5 Se aproba asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementarii optime a proiectului “Consolidare, reabilitare si modernizare  Colegiul National Constantin Carabella (corp A+B) Targoviste”, in conditiile impuse de Programul Operational Regional si legislatia in vigoare in valoare totala de 10.389.140 LEI  (cheltuieli eligibile, cheltuieli neeligibile,TVA).

Art. 6 Se aproba finantarea din bugetul local a sumei de 174.899 LEI  (minim 2%) reprezentand contributia proprie in procent de 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Art. 7 Se aproba finantarea sumei de 10.389.140 lei din bugetul local pe anul 2009, suma ce va fi cheltuita in avans, pana la rambursarea acesteia de catre AM POR, conform legislatiei in vigoare, restul sumelor urmand a fi asigurate din bugetele anului 2009.

Art. 8 Se aproba finantarea sumei de 1.644.182 LEI, reprezentand TVA, aferenta cheltuielilor proiectului “Consolidare, reabilitare si modernizare  Colegiul National Constantin Carabella (corp A+B) Targoviste” din bugetul local, urmand a se recupera TVA aferent  cheltuielilor eligibile, conform OG 29/2007.

Art. 9 Se aproba finantarea din bugetul local/judetean a tuturor cheltuielilor neeligibile si conexe care vor aparea in perioada de implementare a proiectului.

Art. 10 Se aproba acoperirea tuturor cheltuielilor de intretinere si functionare a obiectivului de investitii pe o perioada de cel putin 5 ani dupa darea in exploatare de catre Consiliul Local al Municipiului Targoviste.

Art. 11 Proprietatea infrastructurii modernizate si natura activitatii pentru care s-a acordat finantare vor fi mentinute pe o perioada de cel putin 5 ani dupa finalizare, perioada in care se va asigura exploatarea si intretinerea sa.

Art. 12 Pe durata pregatirii si implementarii proiectului se vor respecta prevederile legislatiei comunitare si nationale in domeniul egalitatii de sanse, nediscriminarii, protectiei mediului, eficientei energetice, achizitiilor publice si ajutorului de stat.

Art. 13 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

         

              Nr.   523

   Tgv. 22.12.2008

 

                                                                       

H O T Ă R Â R E     

privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta extraordinară, astăzi, 22.12.2008, având în vedere:

§         Raportul de specialitate al Direcţiei Tehice – Birou Energetic prin care se propune aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§         Prevederile art. 2, alin. 1 şi 3 lit. a din OUG nr. 174/2002, modificată prin OUG nr. 180/2008 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate;

§         Prevederile art. 12, lit. a-g, ale art. 13 lit. a şi ale art. 14 ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 174/2002 pe anul 2006;

§         Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§         Prevederile Legii nr. 260/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate;

  • Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
  • Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “e” din Legea nr. 215/2001 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “f” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă Lista de priorităţi pe anul 2009, privind reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate din Municipiul Târgovişte, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea alocării de fonduri de la bugetul de stat şi bugetul local.

Art. 2 Se aprobă ca executarea lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor de locuinţe multietajate, înscrise în lista de priorităţi pe anul 2009, se realizeze conform listei şi în ordinea alocării fondurilor de la Asociaţiile de proprietari.

   În acest sens, vor avea prioritate la execuţia lucrărilor, în ordinea listei, Asociaţiile de proprietari care au auditul energetic şi proiectarea realizate şi vor asigura în timp util fondurile pentru iniţierea procedurilor de achiziţie publică în vederea contractării lucrărilor de reabilitare termică.

Art. 3 Sursele de finanţare ale execuţiei lucrărilor de reabilitare termică sunt:

   37% fonduri de la bugetul de stat

   30% fonduri de la bugetul local

   33% fonduri de reparaţii ale Asociaţiilor de proprietari

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

           

   Nr.  524

   Tgv. 22.12.2008

  

                                                                       

HOTARARE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la S.C.COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A. din data de 30.12.2008

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta extraordinară, astăzi, 22.12.2008 având în vedere:

§         Adresa S.C COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA S.A, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 29213/22.12.2008, prin care solicită aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA S.A. pe anul 2008 şi a Programului de investiţii pe anul 2008;

§         Procesul verbal al Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA S.A., încheiat în data de 18.12.2008;

§         Prevederile Hotărârii nr. 3/18.12.2008 a Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA S.A

§         Prevederile Legii 273/2006 a finanţelor publice locale;

§         Prevederile H.C.L. nr. 149/2007 privind transformarea R.A.C.G. Târgovişte în Societatea Comercială “Compania de Apă Târgovişte Dâmboviţa S.A.

§         Prevederile HCLM Targoviste nr. 331/01.09.2008 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor la S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A;

§         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „a” şi alin. 3 lit. “b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 2 lit. “a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se mandatează dl. Casandroiu Adrian, reprezentantul Municipiului Targoviste in Adunarea Generala a Acţionarilor la S.C.COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A., să aprobe în şedinţa Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 30.12.2008 rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2008 al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA S.A, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi Programul de investiţii pe anul 2008 al societăţii, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA S.A. şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

              

              Nr.    525

   Tgv. 22.12.2008

 

 

              Inapoi