193. Hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte

194. Hotărâre privind organizarea comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru tineri, construite prin A.N.L.

195. Hotărâre privind organizarea comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii nr. 114/1996

196. Hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: „REPARAŢII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE – PACHET 1”

197. Hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: „REPARAŢII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE – PACHET 2”

198. Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 60/2009 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru blocul de locuinţe 10, sc. B din str. Ion Ghica

199. Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 137/2009 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru blocul de locuinţe C 1 din Bdul Libertăţii

200. Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 138/2009 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru blocul de locuinţe C 2 din Bdul Libertăţii

201. Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 139/2009 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru blocul de locuinţe C 3 din Bdul Libertăţii

202. Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 140/2009 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru blocul de locuinţe C 4 din Bdul Libertăţii

203. Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 141/2009 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru blocul de locuinţe C 6 din str. Revoluţiei

204. Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 142/2009 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru blocul de locuinţe C 7 din str. Revoluţiei

205. Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 146/2009 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru blocul de locuinţe C 15 din str. Revoluţiei

206. Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 48/2009 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru blocul de locuinţe 29, sc. A din str. Radu Popescu

207. Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 49/2009 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru blocul de locuinţe 31, sc. A din str. Radu Popescu

208. Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 50/.2009 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru blocul de locuinţe 23, sc. F din str. Radu Popescu

209. Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 51/2009 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru blocul de locuinţe 8, sc. C din str. Ana Ipătescu

210. Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 52/2009 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru blocul de locuinţe 39, sc. A din str. Dinu Lipatti

211. Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 53/2009 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru blocul de locuinţe 39, sc. B din str. Dinu Lipatti

212. Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 54/2009 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru blocul de locuinţe 39, sc. C din str. Dinu Lipatti

213. Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 59/2009 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru blocul de locuinţe 10, sc. A din str. Ion Ghica

214. Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 62/.2009 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru blocul de locuinţe 20, sc. A din str. Vasile Florescu

215. Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 69/2009 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru blocul de locuinţe 48, sc. B din str. Stănică Ilie

216. Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 71/2009 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru blocul de locuinţe 47, sc. D din str. Stanică Ilie

217. Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 151/2009 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru blocul de locuinţe 39, sc. D din str. Dinu Lipatti

218. Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 152/2009 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru blocul de locuinţe 39, sc. E din str. Dinu Lipatti

219. Hotărâre privind aprobarea Regulamentulului privind instituirea, colectarea şi decontarea taxei de habitat

220. Hotărâre privind completarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de amenajare şi întreţinere a zonelor verzi de pe raza Municipiului Târgovişte către S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte

221. Hotărâre privind completarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de curăţenie în pieţele şi oborul din Municipiul Târgovişte către S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte

222. Hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2012

223. Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 4900 lei în vederea desfăşurării unor acţiuni cultural - creative în cadrul proiectului „Harta creativităţii Judeţului Dâmboviţa - instrument de formare culturală şi antreprenorială a elevilor de liceu”

224. Hotărâre privind modificarea destinaţiei utilizării sumei de 45.000 lei din bugetul Asociaţiei Fotbal Club Chindia Târgovişte, aprobată prin HCL 235/2011

225-227. Hotărâri privind aprobarea unor Planuri Urbanistice

228. Hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgovişte pentru scoaterea din funcţiune în vederea casarii

229. Hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea vânzării a bunurilor, proprietatea Direcţiei de Salubritate, casate prin H.C.L. nr. 138/13.04.2012

230. Hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii a 34 (treizeci şi patru) de spaţii situate în Parcul Chindia, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu jucării

231-238. Hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii/concesionării unor bunuri imobile

239. Hotărâre privind aprobarea închirierii şi a contractului de  închiriere a spaţiului de pe str. N. Filipescu, nr. 37 pentru desfăşurarea activităţii Şcolii „I. Al. Brătescu - Voineşti”

240-245. Hotărâri privind conferirea unor titluri de „CETĂŢEAN DE ONOARE” al Municipiului Târgovişte şi a unor „DIPLOME DE EXCELENŢĂ”

 

246. Hotarâre privind implementarea guvernantei corporative la societatile comerciale la care municipiul Targoviste este actionar unic, majoritar sau la care deţine controlul  

247. Hotarâre privind imputernicirea viceprimarului municipiului Targoviste, in persoana domnului Ţuţuianu Ioan, sa reprezinte Consiliul Local municipal Targoviste la negocierile cu creditorii SC TERMICA SA Targoviste

248. Hotarâre privind transformarea unor funcţii publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte

249. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2012

250. Hotarâre privind aprobarea modificării şi completării anexei la HCL 200/26.05.2009 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 12.883.000 lei de la CEC BANK SA

251. Hotarâre privind constatarea incetarii  de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Iancu Avram

252. Hotarâre privind validarea mandatului de consilier municipal al dlui. BOZIERU COSMIN PETRUŢ

253. Hotarâre privind constatarea incetării  de drept a mandatului de consilier municipal al domnului NECULĂESCU ZOTIC CĂTĂLIN

254. Hotarâre privind validarea mandatului de consilier municipal al dlui. DOBÂNDĂ ION

255. Hotarâre privind modificarea statului de funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte

256. Hotarâre privind înfiinţarea Creşei nr. 15 în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială - Serviciul Creşe şi aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială

257. Hotarâre privind reorganizarea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Municipiului Târgovişte

258. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 55/26.02.2009 în vederea reactualizării indicatorilor economici pentru blocul de locuinte D 5, din str. Revoluţiei 

259. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 56/26.02.2009 în vederea reactualizării indicatorilor economici pentru blocul de locuinte D 6 din str. Revoluţiei

260. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 57/26.02.2009 în vederea reactualizării indicatorilor economici pentru blocul de locuinte D 7, din str. Revoluţiei 

261. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 70/26.02.2009 în vederea reactualizării indicatorilor economici pentru blocul de locuinte 47, sc. A,

din str. Petru Cercel 

262. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 72/26.02.2009 în vederea reactualizării indicatorilor economici pentru blocul de locuinte 51, sc. A

din str. Lăzărică Petrescu

263. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 84/26.02.2009 în vederea reactualizării indicatorilor economici pentru blocul de locuinte 50, sc. A

din str. Cpt. Stănică Ilie

264. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 124/26.03.2009 în vederea reactualizării indicatorilor economici pentru blocul de locuinte H 3, sc. C,

din Bdul. Mircea cel Bătrân 

265. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 125/26.03.2009 în vederea reactualizării indicatorilor economici pentru blocul de locuinte H 3, sc. D

din Bdul Mircea cel Bătrân

266. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 143/26.03.2009 în vederea reactualizării indicatorilor economici pentru blocul de locuinte C 10, din str. Revoluţiei

267. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 144/26.03.2009 în vederea reactualizării indicatorilor economici pentru blocul de locuinte C 11, din Str. Revoluţiei

268. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 145/26.03.2009 în vederea reactualizării indicatorilor economici pentru blocul de locuinte C 14, din str. Revoluţiei

269. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 147/26.03.2009 în vederea reactualizării indicatorilor economici pentru blocul de locuinte C 16, din Str. Revoluţiei

270. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 148/26.03.2009 în vederea reactualizării indicatorilor economici pentru blocul de locuinte B 3, din Bdul Libertăţii

271. Hotarâre privind acordarea unui ajutor material de urgenţă sub forma executarii reparaţiilor la acoperişurile blocurilor afectate de fenomenele meteorologice înregistrate în data de 09.08.2012

272. Hotarâre privind aprobarea devizului total al lucrărilor aprobate prin H.C.L. nr. 184/14.08.2012

273. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 25.000 lei pentru acţiunea „Prichindei la Şcoală”

274. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 16.000 lei pentru proiectul „Speranţa unui vis”

275. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 5.000 lei pentru editarea volumului O cetate, o patrie

276. Hotarâre privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de o persoană fizică din Municipiul Târgovişte

277. Hotarâre privind aprobarea solicitării acordării scrisorii de garantie de la Fondul de garantare în favoarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit pentru  garantarea avansului  aferent proiectului: „Modernizare drumuri de exploatare agricolă în municipiul Târgoviste, judetul Dâmbovita”

278. Hotarâre privind scoaterea din funcţiune şi casarea unor mijloace fixe aflate  în patrimoniul Direcţiei Grădina Zoologică

279. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unor suprafeţe de 1 mp din incinta anexelor Bazinului de Înot şi 1 mp din incinta anexelor Stadionului Municipal „Eugen Popescu”, în vederea instalării unor automate de cafea

280. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 24 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Lt.  Stancu Ion, nr. 35, în curtea Grupului Şcolar „Nicolae Ciorănescu” în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare

281. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă totală de 1 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa Bărăţiei, în vederea amplasării unui automat de cafea

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcţii

al Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa extraordinară, astăzi, 04.09.2012 având în vedere :

§  Raportul de specialitate al Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea statului de funcţii al Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte;

§  Prevederile art. 64, alin. 2 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 125, alin. 1 şi 144, alin. 1 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;    

§  Procesele verbale finale de promovare în grad profesional organizate la nivelul Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;                                 

§  Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “b” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1. Începând cu data de 01.09.2012 se modifică statul de funcţii al Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte, prin transformarea a 13 (treisprezece) posturi de funcţionari publici astfel:

v   1 post de “poliţist local, clasa III, grad principal” în post de “poliţist local, clasa I, grad asistent”;

v   5 posturi de “poliţist local, clasa III, grad asistent” în posturi de “poliţist local, clasa III, grad principal;”

v   5 posturi de “poliţist local, clasa III, grad principal” în posturi de “poliţist local, clasa III, grad superior”;

v   2 posturi de “poliţist local, clasa I, grad asistent” în posturi de “poliţist local, clasa I, grad principal”.

 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Poliţia Locală a Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Tărgovişte.

 

Nr.   193

Tgv. 04.09.2012

               

                                                                                      

H O T A R A R E

privind organizarea comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor

pentru tineri construite prin A.N.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit in şedinţă extraordinară, astăzi, 04.09.2012, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al DAPPP - Compartimentului Fond Locativ prin care se propune organizarea comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru tineri, construite prin A.N.L.;

§   Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 6, lit. a,  pct. 17 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se organizează Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru tineri construite prin A.N.L., conform Legii nr. 152/1998 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

1.     preşedinte – viceprimar

2.     şase consilieri desemnaţi de către consiliul local;

3.     cinci membri din Aparatul de specialitate al Primarului – reprezentanţi ai Biroului Juridic, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat –Compartiment Fond Locativ, Direcţia de Asisitenţă Socială şi secretarul comisiei fără drept de vot;

4.      doi membri de rezervă – unul din partea Biroului Juridic şi unul din partea Compartimentului Fond Lovativ

Art. 2 Se desemnează pentru a face parte din comisia de analiza si repartizare a locuinţelor pentru tineri, construite prin A.N.L, urmatorii consilieri municipali:

1.   Bănescu Rodica

2.   Pătraşcu Eugen

3.   Georgescu Alen

4.  Păunescu Andrei

5.  Babeu Pavel

6.  Cioacă Gabriel

Art. 3 Prin Dispoziţia Primarului vor fi nominalizaţi ceilalţi reprezentanţi în comisia de analiza si repartizare a locuinţelor pentru tineri, construite prin A.N.L.

Art. 2 Începând cu data prezentei, H.C.L. nr. 231/28.10.2010 se revocă.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru tineri, construite prin A.N.L., Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Fond Locativ, Direcţia Administraţie Publică Locală şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare

 

  Nr.  194

  Tgv. 04.09.2012

 

                

H O T A R A R E

privind organizarea  comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale,

 conform Legii nr. 114/1996

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit in şedinţă extraordinară, astăzi, 04.09.2012, având în vedere:

§     Raportul de specialitate al Compartimentului Fond Locativ prin care se propune organizarea comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii nr. 114/1996;

§     Prevederile Legii nr. 114/1996 - Legea Locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 19 lit. e din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

          În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea

                                                                                                          

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se organizează Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii nr. 114/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

1.preşedinte – viceprimar

2.şase consilieri desemnaţi de către consiliul local;

3.cinci membri din Aparatul de specialitate al Primarului – reprezentanţi ai Biroului Juridic, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat –Compartiment Fond Locativ, Direcţia de Asisitenţă Socială şi secretarul comisiei fără drept de vot;

4.doi membri de rezervă – unul din partea Biroului Juridic şi unul din partea Compartimentului Fond Lovativ

Art. 2 Se desemnează pentru a face parte din comisia de analiza si repartizare a locuinţelor sociale, urmatorii consilieri municipali:

1.Diculescu Maria

2.Rădulescu Cătălin

3.Albu Andrei

4.Răducanu Tudorică

5.Liţă Ion

6._______ -PP-DD

Art. 3 Prin Dispoziţia Primarului vor fi nominalizaţi ceilalţi reprezentanţi în comisia de analiza si repartizare a locuinţelor sociale

Art. 2 Începând cu data prezentei, H.C.L. nr. 232/28.10.2010 se revocă.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Fond Locativ, Direcţia Administraţie Publică Locală şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare

 

  Nr.   195

  Tgv. 04.09.2012

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: „REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET 1”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 04.09.2012, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: „REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET 1”;

§  Prevederile O.U.G nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Regulamentului de aplicare al O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 413/26.06.2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor ;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificarile ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

           În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenție pentru proiectul „REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET 1”.

 Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

 

Indicatori tehnici:

 

Rețeaua stradală care face obiectul acestei investiții, are o lungime totală de 3,542 km,  suprafață carosabil  24.484  mp si suprafață trotuar 10.837 mp, din care :

 

 

 

 

Denumire stradă

Lungime

 ( m)

Suprafață carosabilă (mp)

Suprafață trotuare (mp)

Constantin Brâncoveanu

(arteră paralelă)

 

230

 

1.670

 

600

Justiției

810

6.950

2.800

Iazului

180

640

360

Morilor

167

768

334

Horia

270

1.200

390

Cloșca

178

1.068

534

Crișan

182

1.092

546

Berzei

480

3.810

1.660

Gheorghe Petrașcu

108

648

216

Nicolae Văcărescu

117

628

117

Gimnaziului

820

6.010

3.280

 

Lucrările care stau la baza realizării investiției sunt :

Ř   Rectificări minore ale traseului în plan și profil longitudinal;

Ř   Rectificări ale pantelor transversale;

Ř   Reparații în zona locurilor de parcare;

Ř   Frezarea și îndepărtarea îmbrăcăminții bituminoase degradate;

Ř   Decaparea și îndepărtarea stratului de fundație al drumului considerat necorespunzător ;

Ř   Reparații ale trotuarelor existente și realizarea de trotuare noi;

Ř   Lucrări privind siguranța circulației;

Ř   Asigurarea scurgerii apelor;

Ř   Adaptarea gurilor de canal, răsuflătorilor de gaze și a căminelor de vizitare la noile cote proiectate.

 

Durata de execuție a proiectului  este de 12 luni.

Indicatori economici : (Valori inclusiv TVA)

 

Valoare totală proiect  : 4.650,73 mii lei din care :

                                      C+M : 4.268,62  mii lei

Art. 3 Sursele de finanţare ale proiectului sunt : Bugetul Local şi/sau alte surse atrase.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   196

   Tgv. 04.09.2012

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: „REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET 2”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 04.09.2012, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: „REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET 2”;

§  Prevederile O.U.G nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Regulamentului de aplicare al O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 413/26.06.2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor ;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificarile ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

           În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenție pentru proiectul „REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET 2”.

 Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

 

Indicatori tehnici:

 

Rețeaua stradală care face obiectul acestei investiții, are o lungime totală de 1,529 km,  suprafață carosabil  17.279 mp şi suprafață trotuar 5.178 mp, din care :

 

 

Denumire

stradă

Lungime ( m)

Suprafață carosabilă (mp)

Suprafață trotuare (mp)

colonel Băltărețu

660

8.053

2.640

Mr. Ion Alexandrescu

420

2.940

1.640

Șoseaua Găești

449

6.286

898

 

Lucrările care stau la baza realizării investiției sunt :

Ř   Rectificări minore ale traseului în plan și profil longitudinal;

Ř   Rectificări ale pantelor transversale;

Ř   Reparații în zona locurilor de parcare;

Ř   Frezarea și îndepărtarea îmbrăcăminții bituminoase degradate;

Ř   Decaparea și îndepărtarea stratului de fundație al drumului considerat necorespunzător ;

Ř   Reparații ale trotuarelor existente și realizarea de trotuare noi;

Ř   Lucrări privind siguranța circulației;

Ř   Asigurarea scurgerii apelor;

Ř   Adaptarea gurilor de canal, răsuflătorilor de gaze și a căminelor de vizitare la noile cote proiectate.

 

Durata de execuție a proiectului  este de 12 luni.

 

Indicatori economici : (Valori inclusiv TVA)

 

Valoare totală proiect  : 2.744,16 mii lei din care :

                                      C+M : 2.485,30 mii lei

 

Art. 3 Sursele de finanţare ale proiectului sunt : Bugetul Local şi/sau alte surse atrase.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

  

   Nr.    197

   Tgv. 04.09.2012

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 60/26.02.2009 în vederea reactualizării indicatorilor economici pentru blocul de locuinte 10, sc. B din str. Ion Ghica 

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 04.09.2012, având in vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind modificarea HCL nr. 60/26.02.2009 în vederea reactualizării indicatorilor tehnico – economici pentru blocul de locuinţe 10, sc. B din str. Ion Ghica;

§     Prevederile art. 13 din OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte ;

§    Prevederile OUG nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar-contabile ;

§    Prevederile H.C.L. nr. 60/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 10 sc. B str. Ion Ghica, Asociaţia de proprietari nr. 32”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se modifică indicatorii economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 10, sc. B str. Ion Ghica, Asociaţia de proprietari nr. 32”, după cum urmează:

                        Indicatori economici:

Valoarea investitiei (cu TVA) : 377.775 lei/ 86.356 euro

Valoarea C+M (cu TVA) : 284.551 lei/ 65.047 euro din care lucrări suplimentare (cu TVA) 50.267,91 lei.

Art. 2 Se aprobă finanţarea integrală din Bugetul Local a lucrărilor suplimentare în valoare de 50.267,91 lei.

Art. 3 Se organizează licitaţie pentru achiziţia lucrărilor rămase de executat la blocul de locuinţe 10, sc. B din str. Ion Ghica.

Art. 4. Se aprobă infiintarea unei comisii speciale de analiză şi verificare, avand urmatoarele obiective:

        - verificarea modului de gestionare  a contractului de executie lucrari, a cauzelor nefinalizarii lucrarilor de reabilitare termica, a modalitatii de incetare a contractului de executie, precum si explicarea diferentelor dintre valoarea investitiei initial aprobate si valoarea mentionata in prezenta hotarare.

         Perioada de desfasurare a activitatii comisiei este 05.09.2012-01.10.2012.

         Comisia va fi formata din 6 consilieri locali, un reprezentant al Biroului Contencios-Juridic si un reprezentant al Directiei Economice.

         Lucrarile de secretariat vor fi asigurate de catre Directia Tehnica. 

         Se desemnează pentru a face parte din comisia de analiza si verificare urmatorii consilieri municipali:

            1)   Patrascu Eugen

            2)   Radulescu Catalin 

            3)   Enache Lucian

            4)   Babeu Pavel

            5)   Lita Ion

            6)   Paunescu Mihai Andrei

         Comisia va lucra valabil in prezenta a 5 dintre membrii sai iar hotararile se iau cu majoritatea celor prezenti.

                                 Reprezentantul Biroului Contencios-Juridic si reprezentantul Directiei Economice vor fi desemnati de Primar, prin dispozitie.

                       Comisia va prezenta un raport detaliat Consiliului Local cu privire la constatarile si propunerile sale. 

   Art. 5 Celelalte prevederi ale HCL nr. 60/2009 se modifică în mod corespunzător.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică,  Biroul Contencios –Juridic, şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

 Nr.   198    

 Tgv. 04.09.2012

 

                  

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 137/26.03.2009 în vederea reactualizării indicatorilor economici pentru blocul de locuinte C1 din B-dul Libertăţii

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 04.09.2012, având in vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind modificarea HCL nr. 137/26.03.2009 în vederea reactualizării indicatorilor tehnico – economici pentru blocul de locuinţe C1 din B-dul Libertăţii;

§     Prevederile art. 13 din OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte ;

§    Prevederile OUG nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar-contabile ;

§    Prevederile H.C.L. nr. 137/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc C1, B-dul Libertatii, Asociatia de proprietari nr. 45”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se modifică indicatorii economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc C1, B-dul Libertatii, Asociatia de proprietari nr. 45”, după cum urmează:

                        Indicatori economici:

Valoarea investitiei (cu TVA) : 639.674 lei/ 146.225 euro

Valoarea C+M (cu TVA) : 480.124 lei/ 109.256 euro din care lucrări suplimentare (cu TVA) 56.198,76 lei.

Art. 2 Se aprobă finanţarea integrală din Bugetul Local a lucrărilor suplimentare în valoare de 56.198,76 lei.

Art. 3 Se organizează licitaţie pentru achiziţia lucrărilor rămase de executat la blocul de locuinţe C1 din Bdul Libertăţii.

Art. 4. Se aprobă infiintarea unei comisii speciale de analiză şi verificare, avand urmatoarele obiective:

        - verificarea modului de gestionare  a contractului de executie lucrari, a cauzelor nefinalizarii lucrarilor de reabilitare termica, a modalitatii de incetare a contractului de executie, precum si explicarea diferentelor dintre valoarea investitiei initial aprobate si valoarea mentionata in prezenta hotarare.

         Perioada de desfasurare a activitatii comisiei este 05.09.2012-01.10.2012.

         Comisia va fi formata din 6 consilieri locali, un reprezentant al Biroului Contencios-Juridic si un reprezentant al Directiei Economice.

         Lucrarile de secretariat vor fi asigurate de catre Directia Tehnica. 

         Se desemnează pentru a face parte din comisia de analiza si verificare urmatorii consilieri municipali:

            1)   Patrascu Eugen

            2)   Radulescu Catalin 

            3)   Enache Lucian

            4)   Babeu Pavel

            5)   Lita Ion

            6)   Paunescu Mihai Andrei

         Comisia va lucra valabil in prezenta a 5 dintre membrii sai iar hotararile se iau cu majoritatea celor prezenti.

                                 Reprezentantul Biroului Contencios-Juridic si reprezentantul Directiei Economice vor fi desemnati de Primar, prin dispozitie.

          Comisia va prezenta un raport detaliat Consiliului Local cu privire la constatarile si propunerile sale

Art. 5 Celelalte prevederi ale HCL nr. 137/2009 se modifică în mod corespunzător.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică, Biroul Contencios –Juridic şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.    199

  Tgv. 04.09.2012

 

                                       

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 138/26.03.2009 în vederea reactualizării indicatorilor economici pentru blocul de locuinte C2 din B-dul Libertăţii

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 04.09.2012, având in vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind modificarea HCL nr. 138/26.03.2009 în vederea reactualizării indicatorilor tehnico – economici pentru blocul de locuinţe C2 din B-dul Libertăţii;

§     Prevederile art. 13 din OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte ;

§    Prevederile OUG nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar contabile ;

§    Prevederile H.C.L. nr. 138/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc C2, B-dul Libertatii, Asociatia de proprietari nr. 45”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se modifică indicatorii economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc C2, B-dul Libertatii, Asociatia de proprietari nr. 45”, după cum urmează:

                        Indicatori economici:

Valoarea investitiei (cu TVA) : 604.144 lei/ 138.103 euro

Valoarea C+M (cu TVA) : 442.128 lei/ 101.067 euro din care lucrări suplimentare(cu TVA) 37.514,94 lei.

Art. 2 Se aprobă finanţarea integrală din Bugetul Local a lucrărilor suplimentare în valoare de 37.514,94 lei.

Art. 3 Se organizează licitaţie pentru achiziţia lucrărilor rămase de executat la blocul de locuinţe C2 din B-dul Libertăţii.

Art. 4. Se aprobă infiintarea unei comisii speciale de analiză şi verificare, avand urmatoarele obiective:

        - verificarea modului de gestionare  a contractului de executie lucrari, a cauzelor nefinalizarii lucrarilor de reabilitare termica, a modalitatii de incetare a contractului de executie, precum si explicarea diferentelor dintre valoarea investitiei initial aprobate si valoarea mentionata in prezenta hotarare.

         Perioada de desfasurare a activitatii comisiei este 05.09.2012-01.10.2012.

         Comisia va fi formata din 6 consilieri locali, un reprezentant al Biroului Contencios-Juridic si un reprezentant al Directiei Economice.

         Lucrarile de secretariat vor fi asigurate de catre Directia Tehnica. 

         Se desemnează pentru a face parte din comisia de analiza si verificare urmatorii consilieri municipali:

            1)   Patrascu Eugen

            2)   Radulescu Catalin 

            3)   Enache Lucian

            4)   Babeu Pavel

            5)   Lita Ion

            6)   Paunescu Mihai Andrei

         Comisia va lucra valabil in prezenta a 5 dintre membrii sai iar hotararile se iau cu majoritatea celor prezenti.

                                 Reprezentantul Biroului Contencios-Juridic si reprezentantul Directiei Economice vor fi desemnati de Primar, prin dispozitie.

          Comisia va prezenta un raport detaliat Consiliului Local cu privire la constatarile si propunerile sale

Art. 5 Celelalte prevederi ale HCL nr. 138/2009 se modifică în mod corespunzător.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică, Biroul Contencios –Juridic şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

 Nr.   200    

 Tgv. 04.09.2012

 

                            

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 139/26.03.2009 în vederea reactualizării indicatorilor economici pentru blocul de locuinte C3 din B-dul Libertăţii

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 04.09.2012, având in vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind modificarea HCL nr. 139/26.03.2009 în vederea reactualizării indicatorilor tehnico – economici pentru blocul de locuinţe C3 din B-dul Libertăţii;

§     Prevederile art. 13 din OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte ;

§    Prevederile OUG nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar-contabile ;

§    Prevederile H.C.L. nr. 139/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc C3, B-dul Libertatii, Asociatia de proprietari nr. 45”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se modifică indicatorii economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc C3, B-dul Libertatii, Asociatia de proprietari nr. 45”, după cum urmează:

                        Indicatori economici:

Valoarea investitiei (cu TVA) : 609.622 lei/ 139.355 euro

Valoarea C+M (cu TVA) : 446.493 lei/ 102.064 euro din care lucrări suplimentare (cu TVA) 47.952,23 lei.

Art. 2 Se aprobă finanţarea integrală din Bugetul Local a lucrărilor suplimentare în valoare de 47.952,23 lei.

Art. 3 Se organizează licitaţie pentru achiziţia lucrărilor rămase de executat la blocul de locuinţe C3 din Bdul Libertăţii.

Art. 4. Se aprobă infiintarea unei comisii speciale de analiză şi verificare, avand urmatoarele obiective:

        - verificarea modului de gestionare  a contractului de executie lucrari, a cauzelor nefinalizarii lucrarilor de reabilitare termica, a modalitatii de incetare a contractului de executie, precum si explicarea diferentelor dintre valoarea investitiei initial aprobate si valoarea mentionata in prezenta hotarare.

         Perioada de desfasurare a activitatii comisiei este 05.09.2012-01.10.2012.

         Comisia va fi formata din 6 consilieri locali, un reprezentant al Biroului Contencios-Juridic si un reprezentant al Directiei Economice.

         Lucrarile de secretariat vor fi asigurate de catre Directia Tehnica. 

         Se desemnează pentru a face parte din comisia de analiza si verificare urmatorii consilieri municipali:

            1)   Patrascu Eugen

            2)   Radulescu Catalin 

            3)   Enache Lucian

            4)   Babeu Pavel

            5)   Lita Ion

            6)   Paunescu Mihai Andrei

         Comisia va lucra valabil in prezenta a 5 dintre membrii sai iar hotararile se iau cu majoritatea celor prezenti.

                                 Reprezentantul Biroului Contencios-Juridic si reprezentantul Directiei Economice vor fi desemnati de Primar, prin dispozitie.

          Comisia va prezenta un raport detaliat Consiliului Local cu privire la constatarile si propunerile sale

Art. 5 Celelalte prevederi ale HCL nr. 139/2009 se modifică în mod corespunzător.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică, Biroul Contencios –Juridic şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.   

  

Nr.   201    

Tgv. 04.09.2012

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 140/26.03.2009 în vederea reactualizării indicatorilor economici pentru blocul de locuinte C4 din B-dul Libertăţii

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 04.09.2012, având in vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind modificarea HCL nr. 140/26.03.2009 în vederea reactualizării indicatorilor tehnico – economici pentru blocul de locuinţe C4 din B-dul Libertăţii;

§     Prevederile art. 13 din OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte ;

§    Prevederile OUG nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar-contabile ;

§    Prevederile H.C.L. nr. 140/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare termica bloc C4, B-dul Libertatii, Asociatia de proprietari nr. 45”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se modifică indicatorii economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc C4, B-dul Libertatii, Asociatia de proprietari nr. 45”, după cum urmează:

                        Indicatori economici:

Valoarea investitiei (cu TVA) : 485.122 lei/ 110.896 euro

Valoarea C+M (cu TVA) : 338.178 lei/ 77.305 euro din care lucrări suplimentare (cu TVA) 14.071,23 lei.

Art. 2 Se aprobă finanţarea integrală din Bugetul Local a lucrărilor suplimentare în valoare de 14.071,23 lei.

Art. 3 Se organizează licitaţie pentru achiziţia lucrărilor rămase de executat la blocul de locuinţe C4 din B-dul Libertăţii.

Art. 4. Se aprobă infiintarea unei comisii speciale de analiză şi verificare, avand urmatoarele obiective:

        - verificarea modului de gestionare  a contractului de executie lucrari, a cauzelor nefinalizarii lucrarilor de reabilitare termica, a modalitatii de incetare a contractului de executie, precum si explicarea diferentelor dintre valoarea investitiei initial aprobate si valoarea mentionata in prezenta hotarare.

         Perioada de desfasurare a activitatii comisiei este 05.09.2012-01.10.2012.

         Comisia va fi formata din 6 consilieri locali, un reprezentant al Biroului Contencios-Juridic si un reprezentant al Directiei Economice.

         Lucrarile de secretariat vor fi asigurate de catre Directia Tehnica. 

         Se desemnează pentru a face parte din comisia de analiza si verificare urmatorii consilieri municipali:

            1)   Patrascu Eugen

            2)   Radulescu Catalin 

            3)   Enache Lucian

            4)   Babeu Pavel

            5)   Lita Ion

            6)   Paunescu Mihai Andrei

         Comisia va lucra valabil in prezenta a 5 dintre membrii sai iar hotararile se iau cu majoritatea celor prezenti.

                                 Reprezentantul Biroului Contencios-Juridic si reprezentantul Directiei Economice vor fi desemnati de Primar, prin dispozitie.

          Comisia va prezenta un raport detaliat Consiliului Local cu privire la constatarile si propunerile sale

Art. 5 Celelalte prevederi ale HCL nr. 140/2009 se modifică în mod corespunzător.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică, Biroul Contencios –Juridic şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

Nr.   202    

Tgv. 04.09.2012

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 141/26.03.2009 în vederea reactualizării indicatorilor economici pentru blocul de locuinte C6 din str. Revoluţiei

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 04.09.2012, având in vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind modificarea HCL nr. 141/26.03.2009 în vederea reactualizării indicatorilor tehnico – economici pentru blocul de locuinţe C6 din str. Revoluţiei;

§     Prevederile art. 13 din OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte ;

§    Prevederile OUG nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar contabile ;

§    Prevederile H.C.L. nr. 141/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc C6, str. Revoluţiei, Asociatia de proprietari nr. 45”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se modifică indicatorii economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc C6, str. Revoluţiei, Asociatia de proprietari nr. 45”, după cum urmează:

                        Indicatori economici:

Valoarea investitiei (cu TVA) : 571.000 lei/ 130.526 euro

Valoarea C+M (cu TVA) : 408.835 lei/ 93.458 euro din care lucrări suplimentare (cu TVA) 31.437,47 lei.

Art. 2 Se aprobă finanţarea integrală din Bugetul Local a lucrărilor suplimentare în valoare de 31.437,47 lei.

Art. 3 Se organizează licitaţie pentru achiziţia lucrărilor rămase de executat la blocul de locuinţe C6 din str. Revoluţiei.

Art. 4. Se aprobă infiintarea unei comisii speciale de analiză şi verificare, avand urmatoarele obiective:

        - verificarea modului de gestionare  a contractului de executie lucrari, a cauzelor nefinalizarii lucrarilor de reabilitare termica, a modalitatii de incetare a contractului de executie, precum si explicarea diferentelor dintre valoarea investitiei initial aprobate si valoarea mentionata in prezenta hotarare.

         Perioada de desfasurare a activitatii comisiei este 05.09.2012-01.10.2012.

         Comisia va fi formata din 6 consilieri locali, un reprezentant al Biroului Contencios-Juridic si un reprezentant al Directiei Economice.

         Lucrarile de secretariat vor fi asigurate de catre Directia Tehnica. 

         Se desemnează pentru a face parte din comisia de analiza si verificare urmatorii consilieri municipali:

            1)   Patrascu Eugen

            2)   Radulescu Catalin 

            3)   Enache Lucian

            4)   Babeu Pavel

            5)   Lita Ion

            6)   Paunescu Mihai Andrei

         Comisia va lucra valabil in prezenta a 5 dintre membrii sai iar hotararile se iau cu majoritatea celor prezenti.

                                 Reprezentantul Biroului Contencios-Juridic si reprezentantul Directiei Economice vor fi desemnati de Primar, prin dispozitie.

          Comisia va prezenta un raport detaliat Consiliului Local cu privire la constatarile si propunerile sale

Art. 5 Celelalte prevederi ale HCL nr. 141/2009 se modifică în mod corespunzător.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică, Biroul Contencios –Juridic şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

Nr.   203    

Tgv. 04.09.2012

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 142/26.03.2009 în vederea reactualizării indicatorilor economici pentru blocul de locuinte C7 din str. Revoluţiei

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 04.09.2012, având in vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind modificarea HCL nr. 142/26.03.2009 în vederea reactualizării indicatorilor tehnico – economici pentru blocul de locuinţe C7 din str. Revoluţiei;

§     Prevederile art. 13 din OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte ;

§    Prevederile OUG nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar contabile ;

§    Prevederile H.C.L. nr. 142/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare termica bloc C7, str. Revoluţiei, Asociatia de proprietari nr. 45”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se modifică indicatorii economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc C7, str. Revoluţiei, Asociatia de proprietari nr. 45”, după cum urmează:

                        Indicatori economici:

Valoarea investitiei (cu TVA) : 627.596 lei/ 143.464 euro

Valoarea C+M (cu TVA) : 462.878 lei/ 105.810 euro din care lucrări suplimentare cu (TVA) 81.550,19 lei.

Art. 2 Se aprobă finanţarea integrală din Bugetul Local a lucrărilor suplimentare în valoare de 81.550,19 lei.

Art. 3 Se organizează licitaţie pentru achiziţia lucrărilor rămase de executat la blocul de locuinţe C7 din str. Revoluţiei.

Art. 4. Se aprobă infiintarea unei comisii speciale de analiză şi verificare, avand urmatoarele obiective:

        - verificarea modului de gestionare  a contractului de executie lucrari, a cauzelor nefinalizarii lucrarilor de reabilitare termica, a modalitatii de incetare a contractului de executie, precum si explicarea diferentelor dintre valoarea investitiei initial aprobate si valoarea mentionata in prezenta hotarare.

         Perioada de desfasurare a activitatii comisiei este 05.09.2012-01.10.2012.

         Comisia va fi formata din 6 consilieri locali, un reprezentant al Biroului Contencios-Juridic si un reprezentant al Directiei Economice.

         Lucrarile de secretariat vor fi asigurate de catre Directia Tehnica. 

         Se desemnează pentru a face parte din comisia de analiza si verificare urmatorii consilieri municipali:

            1)   Patrascu Eugen

            2)   Radulescu Catalin 

            3)   Enache Lucian

            4)   Babeu Pavel

            5)   Lita Ion

            6)   Paunescu Mihai Andrei

         Comisia va lucra valabil in prezenta a 5 dintre membrii sai iar hotararile se iau cu majoritatea celor prezenti.

                                 Reprezentantul Biroului Contencios-Juridic si reprezentantul Directiei Economice vor fi desemnati de Primar, prin dispozitie.

           Comisia va prezenta un raport detaliat Consiliului Local cu privire la constatarile si propunerile sale

Art. 5 Celelalte prevederi ale HCL nr. 142/2009 se modifică în mod corespunzător.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică, Biroul Contencios –Juridic şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

Nr.   204   

Tgv. 04.09.2012

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 146/26.03.2009 în vederea reactualizării indicatorilor economici pentru blocul de locuinte C15 din str. Revoluţiei

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 04.09.2012, având in vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind modificarea HCL nr. 146/26.03.2009 în vederea reactualizării indicatorilor tehnico – economici pentru blocul de locuinţe C15 din str. Revoluţiei;

§     Prevederile art. 13 din OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte ;

§    Prevederile OUG nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar contabile ;

§    Prevederile H.C.L. nr. 146/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare termica bloc C15, str. Revoluţiei, Asociatia de proprietari nr. 45”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se modifică indicatorii economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc C15, str. Revoluţiei, Asociatia de proprietari nr. 45”, după cum urmează:

                        Indicatori economici:

Valoarea investitiei (cu TVA) : 462.021 lei/ 104.033 euro

Valoarea C+M (cu TVA) :        345.160 lei/   77.720 euro

Art. 2 Se organizează licitaţie pentru achiziţia lucrărilor rămase de executat la blocul de locuinţe C15 din str. Revoluţiei.

Art. 3. Se aprobă infiintarea unei comisii speciale de analiză şi verificare, avand urmatoarele obiective:

        - verificarea modului de gestionare  a contractului de executie lucrari, a cauzelor nefinalizarii lucrarilor de reabilitare termica, a modalitatii de incetare a contractului de executie, precum si explicarea diferentelor dintre valoarea investitiei initial aprobate si valoarea mentionata in prezenta hotarare.

         Perioada de desfasurare a activitatii comisiei este 05.09.2012-01.10.2012.

         Comisia va fi formata din 6 consilieri locali, un reprezentant al Biroului Contencios-Juridic si un reprezentant al Directiei Economice.

         Lucrarile de secretariat vor fi asigurate de catre Directia Tehnica. 

         Se desemnează pentru a face parte din comisia de analiza si verificare urmatorii consilieri municipali:

            1)   Patrascu Eugen

            2)   Radulescu Catalin 

            3)   Enache Lucian

            4)   Babeu Pavel

            5)   Lita Ion

            6)   Paunescu Mihai Andrei

         Comisia va lucra valabil in prezenta a 5 dintre membrii sai iar hotararile se iau cu majoritatea celor prezenti.

                                 Reprezentantul Biroului Contencios-Juridic si reprezentantul Directiei Economice vor fi desemnati de Primar, prin dispozitie.

          Comisia va prezenta un raport detaliat Consiliului Local cu privire la constatarile si propunerile sale

Art. 4 Celelalte prevederi ale HCL nr. 146/2009 se modifică în mod corespunzător.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică, Biroul Contencios –Juridic şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

 Nr.   205    

 Tgv. 04.09.2012

                

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 48/26.02.2009 în vederea reactualizării indicatorilor economici pentru blocul de locuinte 29, sc. A din str. Radu Popescu

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 04.09.2012, având in vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind modificarea HCL nr. 48/26.02.2009 în vederea reactualizării indicatorilor tehnico – economici pentru blocul de locuinţe 29, sc. A din str. Radu Popescu;

§     Prevederile art. 13 din OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte ;

§    Prevederile OUG nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar contabile ;

§    Prevederile H.C.L. nr. 48/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare termica bloc 29 sc. A str.  Radu Popescu, Asociatia de proprietari nr. 40”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009;

§    Prevederile H.C.L. nr. 328/2009 privind modificarea H.C.L. nr. 48 / 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 29, sc. A, Str. Radu Popescu, Asociatia de proprietari nr. 40”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se modifică indicatorii economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 29, sc.A, str. Radu Popescu, Asociatia de proprietari nr. 40”, după cum urmează:

                        Indicatori economici:

Valoarea investitiei (cu TVA) : 943.387 lei/ 212.422 euro

Valoarea C+M (cu TVA) : 755.001 lei/ 170.003 euro

Art. 2 Se organizează licitaţie pentru achiziţia lucrărilor rămase de executat la blocul de locuinţe 29, sc. A din str. Radu Popescu.

Art. 3. Se aprobă infiintarea unei comisii speciale de analiză şi verificare, avand urmatoarele obiective:

        - verificarea modului de gestionare  a contractului de executie lucrari, a cauzelor nefinalizarii lucrarilor de reabilitare termica, a modalitatii de incetare a contractului de executie, precum si explicarea diferentelor dintre valoarea investitiei initial aprobate si valoarea mentionata in prezenta hotarare.

         Perioada de desfasurare a activitatii comisiei este 05.09.2012-01.10.2012.

         Comisia va fi formata din 6 consilieri locali, un reprezentant al Biroului Contencios-Juridic si un reprezentant al Directiei Economice.

         Lucrarile de secretariat vor fi asigurate de catre Directia Tehnica. 

         Se desemnează pentru a face parte din comisia de analiza si verificare urmatorii consilieri municipali:

            1)   Patrascu Eugen

            2)   Radulescu Catalin 

            3)   Enache Lucian

            4)   Babeu Pavel

            5)   Lita Ion

            6)   Paunescu Mihai Andrei;

         Comisia va lucra valabil in prezenta a 5 dintre membrii sai iar hotararile se iau cu majoritatea celor prezenti.

                                 Reprezentantul Biroului Contencios-Juridic si reprezentantul Directiei Economice vor fi desemnati de Primar, prin dispozitie.

          Comisia va prezenta un raport detaliat Consiliului Local cu privire la constatarile si propunerile sale

Art. 4 Celelalte prevederi ale HCL nr. 48/2009 şi 328/2009 se modifică în mod corespunzător.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică, Biroul Contencios –Juridic şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.        

 

 Nr.   206    

 Tgv. 04.09.2012

      

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 49/26.02.2009 în vederea reactualizării indicatorilor economici pentru blocul de locuinte 31, sc. A din str. Radu Popescu

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 04.09.2012, având in vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind modificarea HCL nr. 49/26.02.2009 în vederea reactualizării indicatorilor tehnico – economici pentru blocul de locuinţe 31, sc. A din str. Radu Popescu;

§     Prevederile art. 13 din OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte ;

§    Prevederile OUG nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar contabile ;

§    Prevederile H.C.L. nr. 49/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare termica bloc 31 sc. A str.  Radu Popescu, Asociatia de proprietari nr. 40”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009;

§    Prevederile H.C.L. nr. 329/2009 privind modificarea H.C.L. nr. 49 / 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 31, sc. A, Str. Radu Popescu, Asociatia de proprietari nr. 40”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Pub lice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se modifică indicatorii economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 31, sc.A, str. Radu Popescu, Asociatia de proprietari nr. 40”, după cum urmează:

                        Indicatori economici:

Valoarea investitiei (cu TVA) : 1.063.018 lei/ 239.359 euro

Valoarea C+M (cu TVA) : 862.730 lei/ 194.260 euro

Art. 2 Se organizează licitaţie pentru achiziţia lucrărilor rămase de executat la blocul de locuinţe 31, sc. A din str. Radu Popescu.

Art. 3. Se aprobă infiintarea unei comisii speciale de analiză şi verificare, avand urmatoarele obiective:

        - verificarea modului de gestionare  a contractului de executie lucrari, a cauzelor nefinalizarii lucrarilor de reabilitare termica, a modalitatii de incetare a contractului de executie, precum si explicarea diferentelor dintre valoarea investitiei initial aprobate si valoarea mentionata in prezenta hotarare.

         Perioada de desfasurare a activitatii comisiei este 05.09.2012-01.10.2012.

         Comisia va fi formata din 6 consilieri locali, un reprezentant al Biroului Contencios-Juridic si un reprezentant al Directiei Economice.

         Lucrarile de secretariat vor fi asigurate de catre Directia Tehnica. 

         Se desemnează pentru a face parte din comisia de analiza si verificare urmatorii consilieri municipali:

            1)   Patrascu Eugen

            2)   Radulescu Catalin 

            3)   Enache Lucian

            4)   Babeu Pavel

            5)   Lita Ion

            6)   Paunescu Mihai Andrei

         Comisia va lucra valabil in prezenta a 5 dintre membrii sai iar hotararile se iau cu majoritatea celor prezenti.

                                 Reprezentantul Biroului Contencios-Juridic si reprezentantul Directiei Economice vor fi desemnati de Primar, prin dispozitie.

          Comisia va prezenta un raport detaliat Consiliului Local cu privire la constatarile si propunerile sale

Art. 4 Celelalte prevederi ale HCL nr. 49/2009 şi 329/2009 se modifică în mod corespunzător.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică, Biroul Contencios –Juridic şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

Nr.   207    

Tgv. 04.09.2012

         

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 50/26.02.2009 în vederea reactualizării indicatorilor economici pentru blocul de locuinte 23, sc. F din str. Radu Popescu

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 04.09.2012, având in vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind modificarea HCL nr. 50/26.02.2009 în vederea reactualizării indicatorilor tehnico – economici pentru blocul de locuinţe 23, sc. F din str. Radu Popescu;

§     Prevederile art. 13 din OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte ;

§    Prevederile OUG nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar contabile ;

§    Prevederile H.C.L. nr. 50/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare termica bloc 23 sc. F str. Radu Popescu, As. de proprietari nr. 40”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009;

§    Prevederile H.C.L. nr. 330/2009 privind modificarea H.C.L. nr. 50/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 23, sc. F, str. Radu Popescu, Asociatia de proprietari nr. 40”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se modifică indicatorii economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 23, sc. F, str. Radu Popescu, Asociatia de proprietari nr. 40”, după cum urmează:

                        Indicatori economici:

Valoarea investitiei (cu TVA) : 1.015.237 lei/ 228.600 euro

Valoarea C+M (cu TVA) :  819.702 lei/ 184.572 euro din care lucrări suplimentare (cu TVA) 44.584,61 lei.

Art. 2 Se aprobă finanţarea integrală din Bugetul Local a lucrărilor suplimentare în valoare de 44.584,61 lei.

Art. 3 Se organizează licitaţie pentru achiziţia lucrărilor rămase de executat la blocul de locuinţe 23, sc. F din str. Radu Popescu.

Art. 4. Se aprobă infiintarea unei comisii speciale de analiză şi verificare, avand urmatoarele obiective:

        - verificarea modului de gestionare  a contractului de executie lucrari, a cauzelor nefinalizarii lucrarilor de reabilitare termica, a modalitatii de incetare a contractului de executie, precum si explicarea diferentelor dintre valoarea investitiei initial aprobate si valoarea mentionata in prezenta hotarare.

         Perioada de desfasurare a activitatii comisiei este 05.09.2012-01.10.2012.

         Comisia va fi formata din 6 consilieri locali, un reprezentant al Biroului Contencios-Juridic si un reprezentant al Directiei Economice.

         Lucrarile de secretariat vor fi asigurate de catre Directia Tehnica. 

         Se desemnează pentru a face parte din comisia de analiza si verificare urmatorii consilieri municipali:

            1)   Patrascu Eugen

            2)   Radulescu Catalin 

            3)   Enache Lucian

            4)   Babeu Pavel

            5)   Lita Ion

            6)   Paunescu Mihai Andrei

         Comisia va lucra valabil in prezenta a 5 dintre membrii sai iar hotararile se iau cu majoritatea celor prezenti.

                                 Reprezentantul Biroului Contencios-Juridic si reprezentantul Directiei Economice vor fi desemnati de Primar, prin dispozitie.

         Comisia va prezenta un raport detaliat Consiliului Local cu privire la constatarile si propunerile sale

Art. 5 Celelalte prevederi ale HCL nr. 50/2009 şi 330/2009 se modifică în mod corespunzător.

 Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică, Biroul Contencios –Juridic şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

 Nr.   208    

 Tgv. 04.09.2012

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 51/26.02.2009 în vederea reactualizării indicatorilor economici pentru blocul de locuinte 8, sc. C din str. Ana Ipătescu

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 04.09.2012, având in vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind modificarea HCL nr. 51/26.02.2009 în vederea reactualizării indicatorilor tehnico – economici pentru blocul de locuinţe 8, sc. C din str. Ana Ipătescu;

§     Prevederile art. 13 din OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte ;

§    Prevederile OUG nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar contabile ;

§    Prevederile H.C.L. nr. 51/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare termica bloc 8 sc. C str.  Ana Ipatescu, As. de proprietari nr. 77”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009;

§    Prevederile H.C.L. nr. 331/2009 privind modificarea H.C.L. nr. 51/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 8, sc. C, str. Ana Ipătescu, Asociatia de proprietari nr. 77”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se modifică indicatorii economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 8, sc. C, str.  Ana Ipătescu, Asociatia de proprietari nr. 77”, după cum urmează:

                        Indicatori economici:

Valoarea investitiei (cu TVA) : 995.044 lei/ 224.054 euro

Valoarea C+M (cu TVA) : 715.246 lei/ 161.051 euro din care lucrări suplimentare (cu TVA) 10.539,67 lei.

Art. 2 Se aprobă finanţarea integrală din Bugetul Local a lucrărilor suplimentare în valoare de 10.539,67 lei.

Art. 3 Se organizează licitaţie pentru achiziţia lucrărilor rămase de executat la blocul de locuinţe 8, sc. C din  str. Ana Ipătescu.

Art. 4. Se aprobă infiintarea unei comisii speciale de analiză şi verificare, avand urmatoarele obiective:

        - verificarea modului de gestionare  a contractului de executie lucrari, a cauzelor nefinalizarii lucrarilor de reabilitare termica, a modalitatii de incetare a contractului de executie, precum si explicarea diferentelor dintre valoarea investitiei initial aprobate si valoarea mentionata in prezenta hotarare.

         Perioada de desfasurare a activitatii comisiei este 05.09.2012-01.10.2012.

         Comisia va fi formata din 6 consilieri locali, un reprezentant al Biroului Contencios-Juridic si un reprezentant al Directiei Economice.

         Lucrarile de secretariat vor fi asigurate de catre Directia Tehnica. 

         Se desemnează pentru a face parte din comisia de analiza si verificare urmatorii consilieri municipali:

            1)   Patrascu Eugen

            2)   Radulescu Catalin 

            3)   Enache Lucian

            4)   Babeu Pavel

            5)   Lita Ion

            6)   Paunescu Mihai Andrei

         Comisia va lucra valabil in prezenta a 5 dintre membrii sai iar hotararile se iau cu majoritatea celor prezenti.

                                 Reprezentantul Biroului Contencios-Juridic si reprezentantul Directiei Economice vor fi desemnati de Primar, prin dispozitie.

          Comisia va prezenta un raport detaliat Consiliului Local cu privire la constatarile si propunerile sale

Art. 5 Celelalte prevederi ale HCL nr. 51/2009 şi 331/2009 se modifică în mod corespunzător.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică, Biroul Contencios –Juridic şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

Nr.   209    

Tgv. 04.09.2012

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 52/26.02.2009 în vederea reactualizării indicatorilor economici pentru blocul de locuinte 39, sc. A din str. Dinu Lipatti

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 04.09.2012, având in vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind modificarea HCL nr. 52/26.02.2009 în vederea reactualizării indicatorilor tehnico – economici pentru blocul de locuinţe 39, sc. A din str. Dinu Lipatti;

§     Prevederile art. 13 din OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte ;

§    Prevederile OUG nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar contabile ;

§    Prevederile H.C.L. nr. 52/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 39 sc. A str. Dinu Lipatti, As. de proprietari Aurora”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009;

§    Prevederile H.C.L. nr. 332/2009 privind modificarea H.C.L. nr. 52/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare termica bloc 39 sc. A str. Dinu Lipatti, Asociatia de proprietari Aurora”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se modifică indicatorii economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 39, sc. A, str. Dinu Lipatti, Asociatia de proprietari Aurora”, după cum urmează:

                        Indicatori economici:

Valoarea investitiei (cu TVA) : 404.747 lei/ 92.523 euro

Valoarea C+M (cu TVA) : 311.915 lei/ 71.301 euro

Art. 2 Se organizează licitaţie pentru achiziţia lucrărilor rămase de executat la blocul de locuinţe 39, sc. A din str. Dinu Lipatti.

Art. 3. Se aprobă infiintarea unei comisii speciale de analiză şi verificare, avand urmatoarele obiective:

        - verificarea modului de gestionare  a contractului de executie lucrari, a cauzelor nefinalizarii lucrarilor de reabilitare termica, a modalitatii de incetare a contractului de executie, precum si explicarea diferentelor dintre valoarea investitiei initial aprobate si valoarea mentionata in prezenta hotarare.

         Perioada de desfasurare a activitatii comisiei este 05.09.2012-01.10.2012.

         Comisia va fi formata din 6 consilieri locali, un reprezentant al Biroului Contencios-Juridic si un reprezentant al Directiei Economice.

         Lucrarile de secretariat vor fi asigurate de catre Directia Tehnica. 

         Se desemnează pentru a face parte din comisia de analiza si verificare urmatorii consilieri municipali:

            1)   Patrascu Eugen

            2)   Radulescu Catalin 

            3)   Enache Lucian

            4)   Babeu Pavel

            5)   Lita Ion

            6)   Paunescu Mihai Andrei

         Comisia va lucra valabil in prezenta a 5 dintre membrii sai iar hotararile se iau cu majoritatea celor prezenti.

                                 Reprezentantul Biroului Contencios-Juridic si reprezentantul Directiei Economice vor fi desemnati de Primar, prin dispozitie.

          Comisia va prezenta un raport detaliat Consiliului Local cu privire la constatarile si propunerile sale

Art. 4 Celelalte prevederi ale HCL nr. 52/2009 şi 332/2009 se modifică în mod corespunzător.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică, Biroul Contencios –Juridic şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

 Nr.   210    

 Tgv. 04.09.2012

                 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 53/26.02.2009 în vederea reactualizării indicatorilor economici pentru blocul de locuinte 39, sc. B din str. Dinu Lipatti

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 04.09.2012, având in vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind modificarea HCL nr. 53/26.02.2009 în vederea reactualizării indicatorilor tehnico – economici pentru blocul de locuinţe 39, sc. B din str. Dinu Lipatti;

§     Prevederile art. 13 din OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte ;

§    Prevederile OUG nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar contabile ;

§    Prevederile H.C.L. nr. 53/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare termica bloc 39 sc. B str. Dinu Lipatti, As. de proprietari Aurora”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009;

§    Prevederile H.C.L. nr. 333/2009 privind modificarea H.C.L. nr. 53/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 39 sc. B str. Dinu Lipatti, Asociatia de proprietari Aurora”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se modifică indicatorii economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 39, sc. B, str. Dinu Lipatti, Asociatia de proprietari Aurora”, după cum urmează:

                        Indicatori economici:

Valoarea investitiei (cu TVA) : 295.527 lei/ 67.555 euro

Valoarea C+M (cu TVA) : 211.835 lei/ 48.423 euro

Art. 2 Se organizează licitaţie pentru achiziţia lucrărilor rămase de executat la blocul de locuinţe 39, sc. B din str. Dinu Lipatti.

Art. 3. Se aprobă infiintarea unei comisii speciale de analiză şi verificare, avand urmatoarele obiective:

        - verificarea modului de gestionare  a contractului de executie lucrari, a cauzelor nefinalizarii lucrarilor de reabilitare termica, a modalitatii de incetare a contractului de executie, precum si explicarea diferentelor dintre valoarea investitiei initial aprobate si valoarea mentionata in prezenta hotarare.

         Perioada de desfasurare a activitatii comisiei este 05.09.2012-01.10.2012.

         Comisia va fi formata din 6 consilieri locali, un reprezentant al Biroului Contencios-Juridic si un reprezentant al Directiei Economice.

         Lucrarile de secretariat vor fi asigurate de catre Directia Tehnica. 

         Se desemnează pentru a face parte din comisia de analiza si verificare urmatorii consilieri municipali:

            1)   Patrascu Eugen

            2)   Radulescu Catalin 

            3)   Enache Lucian

            4)   Babeu Pavel

            5)   Lita Ion

            6)   Paunescu Mihai Andrei

         Comisia va lucra valabil in prezenta a 5 dintre membrii sai iar hotararile se iau cu majoritatea celor prezenti.

                                 Reprezentantul Biroului Contencios-Juridic si reprezentantul Directiei Economice vor fi desemnati de Primar, prin dispozitie.

          Comisia va prezenta un raport detaliat Consiliului Local cu privire la constatarile si propunerile sale

Art. 4 Celelalte prevederi ale HCL nr. 53/2009 şi 333/2009 se modifică în mod corespunzător.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică, Biroul Contencios –Juridic şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

 Nr.   211    

 Tgv. 04.09.2012

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 54/26.02.2009 în vederea reactualizării indicatorilor economici pentru blocul de locuinte 39, sc. C din str. Dinu Lipatti

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 04.09.2012, având in vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind modificarea HCL nr. 54/26.02.2009 în vederea reactualizării indicatorilor tehnico – economici pentru blocul de locuinţe 39, sc. C din str. Dinu Lipatti;

§     Prevederile art. 13 din OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte ;

§    Prevederile OUG nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar contabile ;

§    Prevederile H.C.L. nr. 54/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare termica bloc 39 sc. C str. Dinu Lipatti, As. de proprietari Aurora”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009;

§    Prevederile H.C.L. nr. 334/2009 privind modificarea H.C.L. nr. 52/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 39 sc. C str. Dinu Lipatti, Asociatia de proprietari Aurora”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se modifică indicatorii economici pentru obiectivul „Reabilitare termica bloc 39, sc. C, str. Dinu Lipatti, Asociatia de proprietari Aurora”, după cum urmează:

                        Indicatori economici:

Valoarea investitiei (cu TVA) : 294.334 lei/ 67.282 euro

Valoarea C+M (cu TVA) : 211.472 lei/ 48.340 euro

Art. 2 Se organizează licitaţie pentru achiziţia lucrărilor rămase de executat la blocul de locuinţe 39, sc. C din str. Dinu Lipatti.

Art. 3. Se aprobă infiintarea unei comisii speciale de analiză şi verificare, avand urmatoarele obiective:

        - verificarea modului de gestionare  a contractului de executie lucrari, a cauzelor nefinalizarii lucrarilor de reabilitare termica, a modalitatii de incetare a contractului de executie, precum si explicarea diferentelor dintre valoarea investitiei initial aprobate si valoarea mentionata in prezenta hotarare.

         Perioada de desfasurare a activitatii comisiei este 05.09.2012-01.10.2012.

         Comisia va fi formata din 6 consilieri locali, un reprezentant al Biroului Contencios-Juridic si un reprezentant al Directiei Economice.

         Lucrarile de secretariat vor fi asigurate de catre Directia Tehnica. 

         Se desemnează pentru a face parte din comisia de analiza si verificare urmatorii consilieri municipali:

            1)   Patrascu Eugen

            2)   Radulescu Catalin 

            3)   Enache Lucian

            4)   Babeu Pavel

            5)   Lita Ion

            6)   Paunescu Mihai Andrei

         Comisia va lucra valabil in prezenta a 5 dintre membrii sai iar hotararile se iau cu majoritatea celor prezenti.

                                 Reprezentantul Biroului Contencios-Juridic si reprezentantul Directiei Economice vor fi desemnati de Primar, prin dispozitie.

           Comisia va prezenta un raport detaliat Consiliului Local cu privire la constatarile si propunerile sale

Art. 4 Celelalte prevederi ale HCL nr. 54/2009 şi 334/2009 se modifică în mod corespunzător.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică, Biroul Contencios –Juridic şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

 Nr.   212    

 Tgv. 04.09.2012

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 59/26.02.2009 în vederea reactualizării indicatorilor economici pentru blocul de locuinte 10, sc. A din str. Ion Ghica

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 04.09.2012, având in vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind modificarea HCL nr. 59/26.02.2009 în vederea reactualizării indicatorilor tehnico – economici pentru blocul de locuinţe 10, sc. A din str. Ion Ghica;

§     Prevederile art. 13 din OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte ;

§    Prevederile OUG nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar contabile ;

§    Prevederile H.C.L. nr. 59/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 10 sc. A, str. Ion Ghica, As. de proprietari 32”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009;

§    Prevederile H.C.L. nr. 338/2009 privind modificarea H.C.L. nr. 59/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 10 sc. A, str. Ion Ghica, Asociatia de proprietari 32”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se modifică indicatorii economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 10, sc. A, str. Ion Ghica, Asociatia de proprietari 32”, după cum urmează:

                        Indicatori economici:

Valoarea investitiei (cu TVA) : 388.911 lei/ 88.902 euro

Valoarea C+M (cu TVA) : 295.837 lei/ 67.627 euro din care lucrări suplimentare (cu TVA) 32.547,61 lei.

Art. 2 Se aprobă finanţarea integrală din Bugetul Local a lucrărilor suplimentare în valoare de 32.547,61  lei.

Art. 3 Se organizează licitaţie pentru achiziţia lucrărilor rămase de executat la blocul de locuinţe 10, sc. A din str. Ion Ghica.

Art. 4. Se aprobă infiintarea unei comisii speciale de analiză şi verificare, avand urmatoarele obiective:

        - verificarea modului de gestionare  a contractului de executie lucrari, a cauzelor nefinalizarii lucrarilor de reabilitare termica, a modalitatii de incetare a contractului de executie, precum si explicarea diferentelor dintre valoarea investitiei initial aprobate si valoarea mentionata in prezenta hotarare.

         Perioada de desfasurare a activitatii comisiei este 05.09.2012-01.10.2012.

         Comisia va fi formata din 6 consilieri locali, un reprezentant al Biroului Contencios-Juridic si un reprezentant al Directiei Economice.

         Lucrarile de secretariat vor fi asigurate de catre Directia Tehnica. 

         Se desemnează pentru a face parte din comisia de analiza si verificare urmatorii consilieri municipali:

            1)   Patrascu Eugen

            2)   Radulescu Catalin 

            3)   Enache Lucian

            4)   Babeu Pavel

            5)   Lita Ion

            6)   Paunescu Mihai Andrei

         Comisia va lucra valabil in prezenta a 5 dintre membrii sai iar hotararile se iau cu majoritatea celor prezenti.

                                 Reprezentantul Biroului Contencios-Juridic si reprezentantul Directiei Economice vor fi desemnati de Primar, prin dispozitie.

          Comisia va prezenta un raport detaliat Consiliului Local cu privire la constatarile si propunerile sale

Art. 5 Celelalte prevederi ale HCL nr. 59/2009 şi 338/2009 se modifică în mod corespunzător.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică, Biroul Contencios –Juridic şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

 Nr.   213    

 Tgv. 04.09.2012

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 62/26.02.2009 în vederea reactualizării indicatorilor economici pentru blocul de locuinte 20, sc. A din str. Vasile Florescu

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 04.09.2012, având in vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind modificarea HCL nr. 62/26.02.2009 în vederea reactualizării indicatorilor tehnico – economici pentru blocul de locuinţe 20, sc. A din str. Vasile Florescu;

§     Prevederile art. 13 din OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte ;

§    Prevederile OUG nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar contabile ;

§    Prevederile H.C.L. nr. 62/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 20 sc. A, str. Vasile Florescu, As. de proprietari 32”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009;

§    Prevederile H.C.L. nr. 340/2009 privind modificarea H.C.L. nr. 62/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 20 sc. A, str. Vasile Florescu, Asociatia de proprietari 32”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se modifică indicatorii economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 20 sc. A, str. Vasile Florescu, As. de proprietari 32” după cum urmează:

                        Indicatori economici:

Valoarea investitiei (cu TVA) : 822.093 lei/ 185.110 euro

Valoarea C+M (cu TVA) : 612.726 lei/ 137.967 euro

Art. 2 Se organizează licitaţie pentru achiziţia lucrărilor rămase de executat la blocul de locuinţe 20, sc. A din str. Vasile Florescu.

Art. 3. Se aprobă infiintarea unei comisii speciale de analiză şi verificare, avand urmatoarele obiective:

        - verificarea modului de gestionare  a contractului de executie lucrari, a cauzelor nefinalizarii lucrarilor de reabilitare termica, a modalitatii de incetare a contractului de executie, precum si explicarea diferentelor dintre valoarea investitiei initial aprobate si valoarea mentionata in prezenta hotarare.

         Perioada de desfasurare a activitatii comisiei este 05.09.2012-01.10.2012.

         Comisia va fi formata din 6 consilieri locali, un reprezentant al Biroului Contencios-Juridic si un reprezentant al Directiei Economice.

         Lucrarile de secretariat vor fi asigurate de catre Directia Tehnica. 

         Se desemnează pentru a face parte din comisia de analiza si verificare urmatorii consilieri municipali:

            1)   Patrascu Eugen

            2)   Radulescu Catalin 

            3)   Enache Lucian

            4)   Babeu Pavel

            5)   Lita Ion

            6)   Paunescu Mihai Andrei

         Comisia va lucra valabil in prezenta a 5 dintre membrii sai iar hotararile se iau cu majoritatea celor prezenti.

                                 Reprezentantul Biroului Contencios-Juridic si reprezentantul Directiei Economice vor fi desemnati de Primar, prin dispozitie.

           Comisia va prezenta un raport detaliat Consiliului Local cu privire la constatarile si propunerile sale

Art. 4 Celelalte prevederi ale HCL nr. 62/2009 şi 340/2009 se modifică în mod corespunzător.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică, Biroul Contencios –Juridic şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   214    

 Tgv. 04.09.2012

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 69/26.02.2009 în vederea reactualizării indicatorilor economici pentru blocul de locuinte 48, sc. B din str. Cpt. Stanica Ilie  

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 04.09.2012, având in vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind modificarea HCL nr. 69/26.02.2009 în vederea reactualizării indicatorilor tehnico – economici pentru blocul de locuinţe 48, Sc. B din str. Cpt. Stănică Ilie;

§     Prevederile art. 13 din OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte ;

§    Prevederile OUG nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar contabile ;

§    Prevederile H.C.L. nr. 69/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare termica bloc 48, sc. B, str. Capitan Stanica Ilie, Asociaţia de proprietari nr. 61”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009;

§    Prevederile H.C.L. nr. 347/2009 privind modificarea H.C.L. nr. 69/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 48, sc. B, str. Capitan Stanica Ilie, Asociaţia de proprietari nr. 61”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se modifică indicatorii economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 48, sc. B, str. Căpitan Stănică Ilie, Asociaţia de proprietari nr. 61”, după cum urmează:

                        Indicatori economici:

Valoarea investitiei (cu TVA) : 541.369 lei/ 123.753 euro

Valoarea C+M (cu TVA) :  427.350 lei/ 97.690 euro

Art.2 Se organizează licitaţie pentru achiziţia lucrărilor rămase de executat la blocul de locuinţe 48, sc. B din str. Căpitan Stănică Ilie.

Art. 3. Se aprobă infiintarea unei comisii speciale de analiză şi verificare, avand urmatoarele obiective:

        - verificarea modului de gestionare  a contractului de executie lucrari, a cauzelor nefinalizarii lucrarilor de reabilitare termica, a modalitatii de incetare a contractului de executie, precum si explicarea diferentelor dintre valoarea investitiei initial aprobate si valoarea mentionata in prezenta hotarare.

         Perioada de desfasurare a activitatii comisiei este 05.09.2012-01.10.2012.

         Comisia va fi formata din 6 consilieri locali, un reprezentant al Biroului Contencios-Juridic si un reprezentant al Directiei Economice.

         Lucrarile de secretariat vor fi asigurate de catre Directia Tehnica. 

         Se desemnează pentru a face parte din comisia de analiza si verificare urmatorii consilieri municipali:

            1)   Patrascu Eugen

            2)   Radulescu Catalin 

            3)   Enache Lucian

            4)   Babeu Pavel

            5)   Lita Ion

            6)   Paunescu Mihai Andrei

         Comisia va lucra valabil in prezenta a 5 dintre membrii sai iar hotararile se iau cu majoritatea celor prezenti.

                                 Reprezentantul Biroului Contencios-Juridic si reprezentantul Directiei Economice vor fi desemnati de Primar, prin dispozitie.

          Comisia va prezenta un raport detaliat Consiliului Local cu privire la constatarile si propunerile sale

Art. 4 Celelalte prevederi ale HCL nr. 69/2009 şi 347/2009 se modifică în mod corespunzător.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică, Biroul Contencios –Juridic şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   215    

 Tgv. 04.09.2012

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 71/26.02.2009 în vederea reactualizării indicatorilor economici pentru blocul de locuinte 47, sc. D din str. Cpt. Stanica Ilie  

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 04.09.2012, având in vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind modificarea HCL nr. 71/26.02.2009 în vederea reactualizării indicatorilor tehnico-economici pentru blocul de locuinţe 47, sc. D din str. Cpt. Stănică Ilie;

§     Prevederile art. 13 din OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte ;

§    Prevederile OUG nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar contabile ;

§    Prevederile H.C.L. nr. 71/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare termica bloc 47, sc. D, str. Capitan Stanica Ilie, Asociaţia de proprietari nr. 61”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009;

§    Prevederile H.C.L. nr. 349/2009 privind modificarea H.C.L. nr. 71/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 47, sc. D, str. Capitan Stanica Ilie, Asociaţia de proprietari nr. 61”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se modifică indicatorii economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 47, sc.D, str. Căpitan Stănică Ilie, Asociaţia de proprietari nr.61”, după cum urmează:

                        Indicatori economici:

Valoarea investitiei (cu TVA) : 542.276 lei/ 123.960 euro

Valoarea C+M (cu TVA) : 435.531 lei/ 99.558 euro din care lucrări suplimentare (cu TVA) 32.390,79 lei.

Art. 2 Se aprobă finanţarea integrală din Bugetul Local a lucrărilor suplimentare în valoare de 32.390,79 lei.

Art. 3 Se organizează licitaţie pentru achiziţia lucrărilor rămase de executat la blocul de locuinţe 47, sc. D din str. Căpitan Stănică Ilie.

Art. 4. Se aprobă infiintarea unei comisii speciale de analiză şi verificare, avand urmatoarele obiective:

        - verificarea modului de gestionare  a contractului de executie lucrari, a cauzelor nefinalizarii lucrarilor de reabilitare termica, a modalitatii de incetare a contractului de executie, precum si explicarea diferentelor dintre valoarea investitiei initial aprobate si valoarea mentionata in prezenta hotarare.

         Perioada de desfasurare a activitatii comisiei este 05.09.2012-01.10.2012.

         Comisia va fi formata din 6 consilieri locali, un reprezentant al Biroului Contencios-Juridic si un reprezentant al Directiei Economice.

         Lucrarile de secretariat vor fi asigurate de catre Directia Tehnica. 

         Se desemnează pentru a face parte din comisia de analiza si verificare urmatorii consilieri municipali:

            1)   Patrascu Eugen

            2)   Radulescu Catalin 

            3)   Enache Lucian

            4)   Babeu Pavel

            5)   Lita Ion

            6)   Paunescu Mihai Andrei

         Comisia va lucra valabil in prezenta a 5 dintre membrii sai iar hotararile se iau cu majoritatea celor prezenti.

                                 Reprezentantul Biroului Contencios-Juridic si reprezentantul Directiei Economice vor fi desemnati de Primar, prin dispozitie.

            Comisia va prezenta un raport detaliat Consiliului Local cu privire la constatarile si propunerile sale

Art. 5 Celelalte prevederi ale HCL nr. 71/2009 şi 349/2009 se modifică în mod corespunzător.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică

, Biroul Contencios –Juridic şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

 Nr.   216    

 Tgv. 04.09.2012

                 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 151/26.03.2009 în vederea reactualizării indicatorilor economici pentru blocul de locuinte 39, sc. D din str. Dinu Lipatti  

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 04.09.2012, având in vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind modificarea HCL nr.151/26.03.2009 în vederea reactualizării indicatorilor tehnico-economici pentru blocul de locuinţe 39, sc. D din str. Dinu Lipatti;

§     Prevederile art. 13 din OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte ;

§    Prevederile OUG nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar contabile;

§    Prevederile H.C.L. nr. 151/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare termica bloc 39, sc. D, str. Dinu Lipatti, Asociaţia de proprietari nr. 41”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009;

§    Prevederile H.C.L. nr. 373/2009 privind modificarea H.C.L. nr. 151/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 39, sc. D, str. Dinu Lipatti, Asociaţia de proprietari nr. 41”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se modifică indicatorii economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 39, sc. D, str. Dinu Lipatti, Asociaţia de proprietari nr. 41”, după cum urmează:

                        Indicatori economici:

Valoarea investitiei (cu TVA) : 353.171 lei/ 80.733 euro

Valoarea C+M (cu TVA) : 256.029 lei/ 58.526 euro din care lucrări suplimentare (cu TVA) 75.336,35 lei.

Art. 2 Se aprobă finanţarea integrală din Bugetul Local a lucrărilor suplimentare în valoare de 75.336,35lei.

Art. 3 Se organizează licitaţie pentru achiziţia lucrărilor rămase de executat la blocul de locuinţe 39, sc. D din str. Dinu Lipatti.

Art. 4 Se aprobă infiintarea unei comisii speciale de analiză şi verificare, avand urmatoarele obiective:

        - verificarea modului de gestionare  a contractului de executie lucrari, a cauzelor nefinalizarii lucrarilor de reabilitare termica, a modalitatii de incetare a contractului de executie, precum si explicarea diferentelor dintre valoarea investitiei initial aprobate si valoarea mentionata in prezenta hotarare.

         Perioada de desfasurare a activitatii comisiei este 05.09.2012-01.10.2012.

         Comisia va fi formata din 6 consilieri locali, un reprezentant al Biroului Contencios-Juridic si un reprezentant al Directiei Economice.

         Lucrarile de secretariat vor fi asigurate de catre Directia Tehnica. 

         Se desemnează pentru a face parte din comisia de analiza si verificare urmatorii consilieri municipali:

            1)   Patrascu Eugen

            2)   Radulescu Catalin 

            3)   Enache Lucian

            4)   Babeu Pavel

            5)   Lita Ion

            6)   Paunescu Mihai Andrei

         Comisia va lucra valabil in prezenta a 5 dintre membrii sai iar hotararile se iau cu majoritatea celor prezenti.

                                 Reprezentantul Biroului Contencios-Juridic si reprezentantul Directiei Economice vor fi desemnati de Primar, prin dispozitie.

          Comisia va prezenta un raport detaliat Consiliului Local cu privire la constatarile si propunerile sale

Art. 5 Celelalte prevederi ale HCL nr. 151/2009 şi 373/2009 se modifică în mod corespunzător.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică, Biroul Contencios –Juridic şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

 Nr.   217    

 Tgv. 04.09.2012

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 152/26.03.2009 în vederea reactualizării indicatorilor economici pentru blocul de locuinte 39, sc. E din str. Dinu Lipatti  

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 04.09.2012, având in vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind modificarea HCL nr.152/26.03.2009 în vederea reactualizării indicatorilor tehnico-economici pentru blocul de locuinţe 39, sc. E din str. Dinu Lipatti;

§     Prevederile art. 13 din OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte ;

§    Prevederile OUG nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar contabile ;

§    Prevederile H.C.L. nr. 152/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 39, sc. E, str. Dinu Lipatti, Asociaţia de proprietari nr. 41”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009;

§    Prevederile H.C.L. nr. 374/2009 privind modificarea H.C.L. nr. 152/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 39, sc. E, str. Dinu Lipatti, Asociaţia de proprietari nr. 41”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se modifică indicatorii economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 39, sc. E, str. Dinu Lipatti, Asociaţia de proprietari nr. 41”, după cum urmează:

                        Indicatori economici:

Valoarea investitiei (cu TVA) : 363.096 lei / 83.001 euro

Valoarea C+M (cu TVA) :        264.994 lei / 60.575 euro din care lucrări suplimentare (cu TVA) 84.302,84 lei.

Art. 2 Se aprobă finanţarea integrală din Bugetul Local a lucrărilor suplimentare în valoare de 84.302,84 lei.

Art. 3 Se organizează licitaţie pentru achiziţia lucrărilor rămase de executat la blocul de locuinţe 39, sc. E din str. Dinu Lipatti.

Art. 4. Se aprobă infiintarea unei comisii speciale de analiză şi verificare, avand urmatoarele obiective:

        - verificarea modului de gestionare  a contractului de executie lucrari, a cauzelor nefinalizarii lucrarilor de reabilitare termica, a modalitatii de incetare a contractului de executie, precum si explicarea diferentelor dintre valoarea investitiei initial aprobate si valoarea mentionata in prezenta hotarare.

         Perioada de desfasurare a activitatii comisiei este 05.09.2012-01.10.2012.

         Comisia va fi formata din 6 consilieri locali, un reprezentant al Biroului Contencios-Juridic si un reprezentant al Directiei Economice.

         Lucrarile de secretariat vor fi asigurate de catre Directia Tehnica. 

         Se desemnează pentru a face parte din comisia de analiza si verificare urmatorii consilieri municipali:

            1)   Patrascu Eugen

            2)   Radulescu Catalin 

            3)   Enache Lucian

            4)   Babeu Pavel

            5)   Lita Ion

            6)   Paunescu Mihai Andrei

         Comisia va lucra valabil in prezenta a 5 dintre membrii sai iar hotararile se iau cu majoritatea celor prezenti.

                                 Reprezentantul Biroului Contencios-Juridic si reprezentantul Directiei Economice vor fi desemnati de Primar, prin dispozitie.

           Comisia va prezenta un raport detaliat Consiliului Local cu privire la constatarile si propunerile sale

Art. 5 Celelalte prevederi ale HCL nr. 152/2009 şi 374/2009 se modifică în mod corespunzător.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică, Biroul Contencios –Juridic şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

 Nr.   218    

 Tgv. 04.09.2012

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de instituire, colectare şi decontare

a taxei de habitat

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 04.09.2012, având in vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Economice - Serviciul Impozite şi Taxe privind aprobarea Regulamentului de instituire, colectare şi decontare a taxei de habitat;

§    Decizia Curţii de Conturi Dâmboviţa, nr. 24/2012 prin care a impus adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Regulamentului de instituire, colectare şi decontare a taxei de habitat;

§    Prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile H.C.L. nr. 108/2010 referitoare la aprobarea taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare in cuantum de 16 lei/luna/gospodarie;

§    Prevederile H.C.L. nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011;

§    Prevederile H.C.L. nr. 250/2011 privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2012;

§    Prevederile H.C.L. nr. 11/2012 privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare pentru anul 2012;

§    Prevederile Hotărârii nr. 11/2010 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa”, prin care, pentru perioada 01.07.2010 - 31.12.2010, se stabilea pentru taxa de habitat suma de 16 lei/lună/gospodărie;

§    Prevederile  Hotărârii nr. 68/2011 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa”, prin care se stabilea pentru taxa de habitat suma de 18 lei/lună/gospodărie;

§      Prevederile art. 36, alin. 1 şi alin. 4, lit „c” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de instituire, colectare şi decontare a taxei de habitat, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obliga Primarul, Direcţia Economică, Serviciul Impozite şi Taxe şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

 Nr.   219    

 Tgv. 04.09.2012

 

ANEXA la H.C.L. nr. 219/04.09.2012

                                                                                    REGULAMENT

de instituire, colectare şi decontare a taxei de habitat

în Municipiul Târgovişte

 

I.                   Scopul adoptării prezentului regulament

 

Art. 1 Prezentul regulament stabileşte cadrul general cu privire la modul de instituire, colectare si decontare a taxei de habitat în Municipiul Târgovişte.

 

II.                     Dispoziţii generale

 

Art. 2 (1) Taxa se datorează de către toţi proprietarii de locuinţe din Municipiul Târgovişte, beneficiari ai serviciilor de salubrizare.

   (2)Taxa se datorează şi de chiriaşii locuinţelor aflate în proprietatea Municipiului Târgovişte (locuinţe ANL, sociale, etc.)

            (3) Taxa se datorează şi de către instituţiile publice de interes general, pentru care cheltuielile sunt finanţate de la buget (administraţie publică, învăţământ, cultură, sănătate, asistenţă socială, etc.), în acest caz nefiind necesară încheierea de contracte separate.

   (4) Persoanele juridice care îşi desfăşoară activitatea permanentă sau temporară pe teritoriul administrativ al localităţii, nu plătesc taxa de habitat - dar trebuie să aibă încheiate contracte directe cu prestatorii de servicii specializaţi pentru ridicarea, transportul, depozitarea şi neutralizarea deşeurilor produse.

   (5) Prin “locuinţă” se înţelege: casă, apartament, construcţie în care se locuiesc sau pot locui una sau mai multe persoane.

   (6) Dacă un proprietar deţine în cadrul aceleiaşi gospodării mai multe clădiri cu destinaţia de locuinţă, va datora o singură taxă.

 

 

III.                  Instituirea taxei de habitat

 

Art.3  (1) Cuantumul taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare se stabileşte anual şi se aprobă prin hotărârea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară.

(2) După aprobarea cuantumului taxei de salubrizare de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară, acesta va fi aprobat la nivelul municipiului prin hotărâre a consiliului local.

Art. 4 (1) Pentru luarea în evidenţă ca plătitori ai taxei de habitat, proprietarul imobilului depune o declaraţie de impunere iniţială, pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în actele publice, conform anexei nr.1.1. a hotărârii ADI nr. 11/2010, în termen de 30 de zile de la aprobarea cuantumului taxei.

(2) În caz de deces a titularului dreptului de proprietate asupra imobilului, obligaţia de depunere a declaraţiei de impunere şi de plată a taxei de habitat revine moştenitorului de drept al acestuia.

(3) În cazul în care intervin modificări ale datelor prevăzute în declaraţia de impunere iniţială (domiciliu, număr de persoane, etc.), proprietarul sau chiriaşul, după caz, va depune o declaraţie rectificativă, pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în actele publice, în termen de 30 zile de la data când a apărut modificarea, conform anexei nr.1.2 a hotărârii ADI nr. 11/2010.

(4) În situaţia în care contribuabilul- persoană fizică deţine mai multe imobile, va depune o declaraţie pentru fiecare imobil.

(5) Pentru imobilele proprietatea persoanelor fizice care sunt închiriate altor persoane fizice, obligaţia de a declara şi achita taxa revine proprietarului.

(6) În vederea urmăririi corectitudinii declaraţiilor privind situaţia persoanelor cu domiciliul şi/sau viza de reşedinţă, şi/sau care locuiesc fără forme legale în fiecare imobil/ apartament, asociaţiile de proprietari au obligaţia să furnizeze, ori de cîte ori este nevoie, informaţiile solicitate de către serviciul de impozite şi taxe din cadrul primăriei.

(7) Dacă imobilul este închiriat unei persoane juridice, taxa nu se plăteşte, serviciile de salubrizare fiind asigurate prin contract încheiat între persoana juridică respectivă şi un operator agreat de către aceasta.

(8) În situaţia imobilelor retrocedate prin Legea nr.114/1996 şi Legea nr.10/2001, în care proprietarul este obligat de a menţine cu chirie persoanele care locuiesc în aceste imobile, obligaţia de depunere a declaraţiei şi de plată a taxei revine chiriaşului.

(9) Taxa de habitat se debitează după cum urmează:

- cu data de 1 iulie 2010 în cazul declaraţiilor iniţiale pentru proprietarii existenţi la data intrării

   în vigoare a taxei.

- cu data de 1 a lunii următoare depunerii declaraţiei rectificative

- cu data de 1 a lunii următoare depunerii declaraţiei în cazul dobândirii unei locuinţe noi

(10) Scăderea de la plata taxei de habitat se face începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care se depune cererea însoţită de documente justificative.

(11) Obligaţia de a depune declaraţia privind taxa de habitat revine tuturor proprietarilor, persoane fizice, care deţin imobile în Municipiul Târgovişte, sau chiriaşilor, după caz.

(12) Declaraţiile privind taxa de habitat se depun la serviciul de specialitate al Municipiului Târgovişte.

Art. 5 (1) Taxa de habitat cu destinaţie de salubrizare se datorează anual, cu termene de plată lunare.

   (2) Termenul de plată este ultima zi din luna curentă pentru serviciul prestat în luna precedentă.

   (3) Neplata la termenele de plată stabilite atrage după sine calculul şi plata de majorări de întârziere precum şi aplicarea măsurilor de urmărire şi executare silită prevăzute de O.G. 92/2003 privind Codul de procedură Fiscală, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6 (1) Începând cu data de 01.03.2011, gospodăriile în care se regăsesc persoane aflate în situaţiile prevăzute de art.284 alin.1 din Legea 571/203 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi au calitatea de proprietar vor fi tratate astfel:

a.             Gospodăriile formate din una sau două persoane nu datorează taxa de habitat

b.            Gospodăriile formate din trei sau mai multe persoane datorează taxa integral

(2) Gospodăriile ai căror locatari sunt plecaţi din localitate mai mult de 60 de zile consecutiv nu datorează taxa de habitat. Pentru a beneficia de această facilitate unul din membrii adulţi ai gospodăriei va depune o declaraţie pe propria răspundere sub sancţiunea art. 292 Cod Penal, prin care va indica perioada absenţei.

(3) Gospodăriile care au două sau mai multe contoare electrice, având acelaşi titular vor datora o singură taxă de habitat.

(4) Gospodăriile cu un singur membru datorează o taxă redusă în conformitate cu hotărârile ADI şi ale Consiliului Local al Municipiului Târgovişte.

(5) Facilităţile fiscale prevăzute la art. 6 nu vor fi suportate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Târgovişte.

Art. 7 (1) În cazuri temeinic justificate, se poate hotărâ acordarea unor facilităţi fiscale sau scutiri de la plata taxei de habitat şi altor categorii de persoane fizice decât cele prevăzute la art.6, cu aprobarea consiliului local.

(2) În situaţia în care, prin hotarâre a consiliului local se stabilesc contribuabili care beneficiază de facilităţi fiscale la plata taxei de habitat, conform alin. 1, sumele respective vor fi suportate de la bugetul local al unităţii administrative.

Art. 8 Facilităţile fiscale prevăzute la art. 6 şi art. 7, se acordă pe bază de cerere, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului, începând cu luna următoare celei în care persoana în cauză depune cererea însoţită de actele prin care se atestă situaţia respectivă. Copia actului rămâne ca document oficial la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, care îl certifică pentru conformitate.

 

IV.    Colectarea şi decontarea taxei de habitat

 

Art. 9 (1) Taxa de habitat se poate achita în numerar sau cu cardul, la casieria serviciului de specialiate al primăriei Municipiului Târgovişte.

(2) Taxa de habitat se poate achita şi prin ordin de plată. În acest sens, contribuabilul va depune o cerere la primărie, în care va menţiona:

- numele, prenumele contribuabilului, rol nominal unic, NLC;

- adresa imobilului;

- banca şi contul bancar al plătitorului;

- perioada pentru care se doreşte achitarea taxei prin bancă.

Taxa se consideră plătită la data depunerii în bancă a ordinului de plată (data vizei băncii).

(3) Taxa poate fi încasată în numele şi pe seama Consiliului Local Municipal şi de către alte entităţi cu care acesta sau A.D.I. are un contract de prestări servicii în acest sens.   

(4) Ordinea de stingere a datoriilor se va face conform prevederilor O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 10 (1) Veniturile obţinute din taxa de habitat se vor vărsa în contul special de venituri al Municipiului Târgovişte, deschis în acest scop.

   (2) Sumele încasate din taxa de habitat, în numele şi pe seama Consiliului Local Municipal, de alte entităţi vor fi virate în contul 21360206 deschis pe seama Municipiului Târgovişte la Trezoreria Târgovişte.

   (3) Veniturile obţinute din taxa de habitat vor fi utilizate pentru plata facturilor către Serviciul Judeţean de Alimentare cu Apă, Canalizare şi Salubrizare pentru serviciul de colectare şi transport al gunoiului menajer.

Art. 11 Serviciul Judeţean de Alimentare cu Apă, Canalizare şi Salubrizare va factura lunar Municipiului Târgovişte contravaloarea serviciului prestat de operatorul judeţean de colectare şi transport al gunoiul menajer pe baza notificărilor primite cu privire la numărul de gospodării plătitoare de taxă la nivelul unităţii administrativ teritoriale.

Art. 12 Plata facturilor se va face exclusiv din contul de cheltuieli 24740220, deschis la Trezoreria Municipiului Târgovişte pe seama Municipiului Târgovişte

Art. 13 (1) Nedepunderea declaraţiilor privind taxa de habitat sau depunerea peste termen constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 300 lei.

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se realizează de către personalul de specialitate din cadrul primăriei.

Art. 14 Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispoziţiile legale în vigoare.

 

 

HOTĂRÂRE

privind completarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de amenajare şi întreţinere a zonelor verzi de pe raza Municipiului Târgovişte către S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte

 

         Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 04.09.2012, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte prin care se susţine necesitatea adoptării unei hotărâri privind completarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de amenajare şi întreţinere a zonelor verzi de pe raza Municipiului Târgovişte către S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte;

§      Prevederile art. 1, alin.(2), lit.g), art. 23, alin. (2), lit.b) şi art.30, alin (4) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitaţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 5 şi art. 13, alin. 2 din O.G. nr. 71/ 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Deciziei nr. 24/2012 emise de Curtea de Conturi cu ocazia acţiunii de audit al preformanţei efectuată la Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Târgovişte;

§      Prevederile H.C.L. nr. 179/2005 privind înfiinţarea S.C. ECO – SAL 2005 S.A.;

§      Prevederile H.C.L. nr. 56/14.03.2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului public de amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare a zonelor verzi către S.C. ECO – SAL 2005 S.A TÂRGOVIŞTE, componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. „a”, pct. 14 din cuprinsul Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopă următoarea

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă completarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de amenajare şi întreţinere a zonelor verzi de pe raza Municipiului Târgovişte către S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte, aprobat prin H.C.L. nr. 56/14.03.2011, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2 Celelalte prevederi ale contractului de delegare a gestiunii serviciului public de amenajare şi întreţinere a zonelor verzi de pe raza Municipiului Târgovişte către S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte, aprobat prin H.C.L. nr. 56/14.03.2011 se completează în mod corespunzător.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, S.C. ECO – SAL 2005 S.A TÂRGOVIŞTE şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

 
 ANEXĂ la H.C.L. nr. 220/04.09.2012
 
1. Articolul 4 se se completeaza cu litera e) care va avea urmatorul continut:
    e) indicatori de calitate si performanta (anexa 6)

                                                                                                                                               

ANEXA NR. 6

INDICATORI  DE  CALITATE SI PERFORMANTA
 
            ACTIVITATEA DE AMENAJARE, INTRETINERE SI INFRUMUSETARE A
                          ZONELOR VERZI  DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE                                                     
            CONTRACT DE DELEGARE GESTIUNE  CONFORM  H.CL. NR. 56/2011
 
NR. CRT.
INDICATORI DE CALITATE SI PERFORMANTA
CUANTUM
TOTAL  AN
 
 
     I
  PRESTAREA SERVICIULUI DE AMENAJARE, INTRETINERE SI INFRUMUSETARE A ZONELOR VERZI PENTRU TOATE    SPATIILE  DIN MUN. TARGOVISTE
 
 
                     
 
     1
           - respectarea planficarii prestatiei si incadrarea in termen a lucrarilor executate
   
        100 %
 
 
     2
           - respectarea tehnologiilor privind lucrarile in domeniul  amenajarii si  intretinerii SPATIILOR VERZI cu privire la plantare, toaletare, cosire, administrare ingrasaminte si tratamente fitosanitare
 
 
        100 %
    II
  MASURAREA SI GESTIUNEA CALITATII SERVICIILOR DE SALUBRIZARE PRESTATE :
         
 
     3
            - respectarea perioadei de intretinere a spatiilor verzi functie de momentul optim al fazei de vegetatie a plantelor 
 
          90 %        
 
 
     4
             - colectarea si transportul gunoiului vegetal rezultat in urma operatiunilor de intretinere a spatiilor verzi, in conditiile respectarii normelor de mediu
 
 
          90 %          
    III
  CALITATEA SERVICIILOR DE AMENAJARE SI INTRETINERE A SPATIILOR VERZI, PRESTATE:
 
 
 
 
     5
           - numarul de solicitari de imbunatatire a parametrilor de calitate ai serviciului de amenajare si intretinere peisagistica rezolvate, raportat la numarul total de cereri justificate de imbunatatire a activitatii de intretinere peisagistica.
 
           
 
    min. 80 %
 
     6
            - ponderea din numarul de reclamatii de la punctul 5 care s-au dovedit justificate
 
    max. 50 %
 
     7
            - procentul de solicitari de la punctul 6  care au fost rezolvate in mai putin de 5  zile lucratoare
 
           75 %     
 
 
2.   Articolul 12 se completeaza cu o noua obligatie in sarcina operatorului, dupa cum urmeaza:
Ř sa conduca evidente distincte pe tip de serviciu si activitate, in conditiile in care se presteaza mai multe tipuri de activitati;
 
3. La Cap. VI – GARANTII, se introduce articolul 22, cu urmatorul continut:
    Nerespectarea Indicatorilor de Performanta stipulati in anexa nr. 6 la prezentul contract, duc la diminuarea salariului de baza de la 1% pana la 5 %, in functie de modul de depasire, numarul de zile de intarziere si de caliatatea remedierilor.

 

 Nr.   220    

 Tgv. 04.09.2012

 

 

HOTĂRÂRE

privind completarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de curăţenie în pieţele şi oborul din Municipiul Târgovişte către S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte

 

         Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 04.09.2012, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte prin care se susţine necesitatea adoptării unei hotărâri privind completarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de curăţenie în pieţele şi oborul din Municipiul Târgovişte către S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte;

§      Prevederile art. 1, alin.(2), lit.g), art. 23, alin. (2), lit.b) şi art.30, alin (4) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitaţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 5 şi art. 13, alin. 2 din O.G. nr. 71/ 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Deciziei nr. 24/2012 emise de Curtea de Conturi cu ocazia acţiunii de audit al preformanţei efectuată la Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Târgovişte;

§      Prevederile H.C.L. nr. 179/2005 privind înfiinţarea S.C. ECO – SAL 2005 S.A.

§      Prevederile H.C.L. nr. 57/14.03.2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului public de curăţenie în pieţele şi oborul din Municipiul Târgovişte către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cardul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. „a”, pct. 14 din cuprinsul Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopă următoarea

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă completarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de curăţenie în pieţele şi oborul din Municipiul Târgovişte către S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte, aprobat prin H.C.L. nr. 57/14.03.2011, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2 Celelalte prevederi ale contractului de delegare a gestiunii serviciului public de curăţenie în pieţele şi oborul din Municipiul Târgovişte către S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte, aprobat prin H.C.L. nr. 57/14.03.2011 se completează în mod corespunzător.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, S.C. ECO – SAL 2005 S.A TÂRGOVIŞTE şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

ANEXĂ la H.C.L. nr. 221/04.09.2012
 
1. Articolul 4 se se completeaza cu litera e) care va avea urmatorul continut:
               e) indicatori de calitate si performanta (anexa 6)

                                                                                                                            

ANEXA NR. 6

 

INDICATORI  DE  CALITATE SI PERFORMANTA

            ACTIVITATEA DE CURATENIE IN PIETE SI OBORUL DIN MUNICIPIUL    

                                                                  TARGOVISTE

 

            CONTRACT DE DELEGARE GESTIUNE  CONFORM  H.CL. NR. 57/2011

 

  NR.       CRT.

     INDICATORI DE CALITATE SI PERFORMANTA

   CUANTUM

   TOTAL  AN

    I

 

 MASURAREA SI GESTIUNEA CALITATII SERVICIILOR DE SALUBRIZARE PRESTATE :

 

 

 

     1

          - ritmicitatea lucrarilor executate in PIETE si OBOR, functie de solicitarea beneficiarului- Primaria Municipiului Targoviste- D.A.P.P.P.

           

 

           100 %

 

     2

          - respectarea suprafetelor predate de beneficiar in vederea realizarii salubrizarii acestora

 

           100 %

    II

  CALITATEA SERVICIILOR DE SALUBRIZARE PRESTATE:

 

 

 

 

     3

           - numarul de solicitari de imbunatatire a parametrilor de calitate ai serviciului de salubrizare in PIETE SI OBOR, rezolvate, raportat la numarul total de cereri justificate de imbunatatire a activitatii de intretinere.

 

          

 

     min. 80 %

 

     4

            - ponderea din numarul de reclamatii de la punctul 3 care s-au dovedit justificate

 

     max. 50 %

 

     5

            - procentul de solicitari de la punctul 4  care au fost rezolvate in mai putin de 5 zile lucratoare

 

             75 %    

    III

  PRESTAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PENTRU TOATE PIETELE- PIATA 1 MAI; PIATA BARATIEI; PIATA VLAD TEPES; PIATA SELECT; PIATA BUCEGI SI OBORUL SAPTAMANAL DIN MUN. TARGOVISTE

 

 

 

       

 

      6

            - respectarea planificarii prestatiei, incadrarea in termen a serviciilor prestate

 

            100 %

 

    2.   Articolul 12 se completeaza cu o noua obligatie in sarcina operatorului, dupa 
cum urmeaza:
Ř sa conduca evidente distincte pe tip de serviciu si activitate, in conditiile in care se presteaza mai multe tipuri de activitati;
 
3. La Cap. VI – GARANTII, se introduce articolul 22, cu urmatorul continut:
    Nerespectarea Indicatorilor de Performanta stipulati in anexa nr. 6 la prezentul contract, duc la diminuarea salariului de baza de la 1% pana la 5 %, in functie de modul de depasire, numarul de zile de intarziere si de caliatatea remedierilor.

 

 Nr.   221    

 Tgv. 04.09.2012

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 

al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2012

 

                 Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 04.09.2012, având în vedere:

·      Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 22837/23.08.2012 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2012;

·      Solicitarea Asociaţiei Club Sportiv Şah Chindia nr. 22442/20.08.2012 privind asigurarea unui sprijin financiar in valoare de 9 mii lei pentru susţinerea concursurile organizate cu ocazia Zilelor Cetăţii;

·      Solicitarea Editurii Transversal privind editarea lucrării „33 domni şi voievozi de Târgovişte" nr. 21975/10.08.2012 având ca autori pe domnii Mihai Oproiu şi Eduardt Samoilă;

·      Solicitarea Ansamblului Fir de Dor nr. 19670/12.07.2012 privind acordarea unui sprijin financiar pentru participarea la Festivalul Internaţional de Folclor ce va avea loc în Turcia în perioada 30 august – 2 septembrie la Istanbul;

·      Solicitarea Asociaţiei de Fotbal Club Chindia Târgovişte nr. 21976/10.08.2012 privind acordarea de sprijin financiar în vederea susţinerii echipei de fotbal;

·      Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

             În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

           Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2012 după cum urmează :

Majorarea veniturilor totale cu suma de 607 mii lei, prin:

·        majorarea cu suma de 88 mii lei a prevederilor la indicatorul 18.02.50 - "Alte impozite si taxe";

·        majorarea cu suma de 519  mii lei a prevederilor la indicatorul 35.02.50-"Alte amenzi,  penalităţi si confiscări".

                        Majorarea creditelor bugetare totale cu suma de 607 mii lei,prin:

·        Diminuarea cu suma de 348 mii lei a creditelor bugetare la capitolul 54.02 ”Alte servicii publice generale”, subcapitolul 54.02.05 ”Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autoritarilor locale”, titlul ”Fondul de rezervă”. Suma fiind repartizată pentru finanţarea cheltuielilor aprobate prin HCL 184 şi 185 din 14.08.2012.

·        Majorarea cu suma de 348 mii lei a creditelor bugetare la capitolul 61.02 ”Ordine publica si siguranţa naţionala”, subcapitolul 61.02.05 ”Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor”, titlul ”Alte cheltuieli ” ( 59.02 Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale),

·        Majorarea cu suma de 607 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 67.02 “ Cultura, recreere si religie”, din care pe titluri:

o                              Majorarea prevederilor bugetare la titlul ”Bunuri şi servicii”  cu suma de 1.077  mii lei, din care: 

§            cu suma de 1.057 mii lei se majorează titlul ”Bunuri şi servicii” aferent bugetului Clubului Sportiv Municipal ( 457 mii lei pentru plata titlului Deciziei Curţii de Apel Ploieşti nr. 43/2012 şi 600 mii lei pentru acordarea de sprijin financiar Asociaţiei de Fotbal Club Chindia Târgovişte)

§             cu suma de 20 mii lei se  majorează titlul ”Bunuri şi servicii”   aferent bugetului Primăriei Municipiului Târgovişte).

o                              Diminuarea prevederilor bugetare la titlul ”Cheltuieli de capital” cu suma de 470 mii lei în bugetul Clubului Sportiv Municipal,

Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2012 rectificat, detaliat pe capitole, subcapitole şi titluri  este redat în anexele nr.  1, 2 şi nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Programul de investiţii pe anul 2012 rectificat este redat în anexa nr. 4 la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2012.

Art. 2 Prevederile H.C.L. nr. 38/27.01.2012 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2012  se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.   222    

 Tgv. 04.09.2012

                   

 

 

H O T Ă R Â R E

privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 4900 lei în vederea desfăşurării unor acţiuni cultural - creative în cadrul proiectului „Harta creativităţii Judeţului Dâmboviţa - instrument de formare culturală şi antreprenorială a elevilor de liceu”

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 04.09.2012, având in vedere:

§  Adresa Asociaţiei Cultural - Educative „Ambasadorii Prieteniei” Târgovişte, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte sub nr. 20249/19.07.2012 prin care solicită acordarea unui sprijin financiar în valoare de 4.900 lei;

§  Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Relaţii Externe şi Relaţii cu Publicul, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 4.900 lei în vederea desfăşurării unor acţiuni cultural - creative în cadrul proiectului „Harta creativităţii Judeţului Dâmboviţa - instrument de formare culturală şi antreprenorială a elevilor de liceu”;

§  Prevederile H.C.L. nr. 38/2012 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2012;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 6, lit.”a”, pct. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă Acordul de parteneriat între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi Asociaţia Cultural - Educativă „Ambasadorii Prieteniei” Târgovişte încheiat în vederea derulării proiectului „Harta creativităţii Judeţului Dâmboviţa - instrument de formare culturală şi antreprenorială a elevilor de liceu”.

Art. 2 Se acordă un sprijin financiar în valoare de 4.900 lei Asociaţiei Cultural - Educative „Ambasadorii Prieteniei” Târgovişte în vederea desfăşurării unor acţiuni cultural - creative în cadrul proiectului „Harta creativităţii Judeţului Dâmboviţa - instrument de formare culturală şi antreprenorială a elevilor de liceu”.

Art. 3 Suma va fi asigurată din prevederile bugetare înscrise la capitolul 65.02- Învăţământ, titlul II – Bunuri şi servicii.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Resurse Umane, Relaţii Externe şi Relaţii cu Publicul, Direcţia Economică, Asociaţia Cultural - Educativă „Ambasadorii Prieteniei” Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

 

 Nr.   223    

 Tgv. 04.09.2012

              

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea destinaţiei utilizării sumei de 45.000 lei din bugetul Asociaţiei Fotbal Club Chindia Târgovişte, aprobată prin HCL nr. 235/2011

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 04.09.2012, având in vedere:

§ Raportul de specialitate întocmit de Clubul Sportiv Municipal Târgovişte prin care se propune modificarea destinaţiei utilizării sumei de 45.000 lei din bugetul Asociaţiei Fotbal Club Chindia Târgovişte, aprobată prin HCL nr. 235/2011;

§ Referatul Asociaţiei Fotbal Club Chindia Târgovişte, nr. 937/23.08.2012 referitor la modificarea destinaţiei utilizării sumei cu care s-a suplimentat bugetul asociaţiei;

§ Prevederile H.C.L. nr. 162/28.07.2010 referitoare la aprobarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei Fotbal Club Chindia Târgovişte;

§ Prevederile HCL nr. 68/2011 referitoare aprobarea contribuţiei financiare pentru anul 2011 a Consiliului Local Municipal Târgovişte către Asociatia Fotbal Club Chindia Târgovişte, pentru finantarea programului sportiv „Promovarea  sportului de performanţă”;

§ Prevederile H.C.L. nr. 235/04.11.2011 referitoare la modificarea H.C.L. nr. 68/12.04.2011 referitoare la aprobarea contribuţiei financiare pentru anul 2011 a Consiliului Local Municipal Târgovişte către Asociatia Fotbal Club Chindia Târgovişte, pentru finantarea programului sportiv „Promovarea  sportului de performanţă”;

§   Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 2, lit.”a”  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă modificarea destinaţiei utilizării sumei de 45.000 lei din bugetul Asociaţiei Fotbal Club Chindia Târgovişte, aprobată prin HCL nr. 235/2011, după cum urmează:

 

§      Cheltuieli de transport;

§      Cheltuieli cu masa sportivilor și staff-ului tehnic;

§      Cheltuieli privind cazarea sportivilor şi staff-ului tehnic la meciurile oficiale și cantonament;

§      Cheltuieli cu plata indemnizaţiilor de arbitraj prevazută pentru arbitrii, arbitrii asistenţi, medici şi observatorii de joc la meciurile oficiale;

§      Cheltuieli privind închirierea de baze sportive, săli de conferinţă, spaţii, aparatură birotică şi alte bunuri necesare organizării acţiunilor sportive;

§      Cheluieli pentru achiziţionarea medicamentelor şi materialelor sanitare, unguente şi produse pentru masaj utilizate în procesul de refacere şi recuperare;

§      Cheltuieli pentru asigurarea medicală a sportivilor, cheltuieli pentru asistenţă şi investigaţii medicale;

§      Cheltuieli privind taxe de înscriere şi/sau participare la acţiunile sportive, taxe de organizare a acţiunilor în condiţiile stabilite de organizator;

§      Taxe privind legitimarea jucătorilor;

§      Cheltuieli de organizare a competiţiilor (asigurarea serviciilor medicale, a ordinii publice şi a respectării normelor de pază, la locul de desfăşurare a acţiunilor sportive, achiziţionarea de panouri și material publicitar, rechizite și alte materiale consumabile);

§      Cheltuieli privind asigurarea serviciilor medicale pentru sportivi;

§      Cheltuieli cu gustări, băuturi răcoritoare, cafea şi altele asemenea;

§      Cheltuieli pentru procurarea de cărţi şi alte publicaţii cu profil sportiv;

§      Cheltuieli cu premii, indemnizaţii şi prime pentru sportivi, antrenori şi alţi specialişti;

§      Cheltuieli cu cursurile de formare şi perfecţionare a specialiștilor.

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 68/12.04.2011 şi 235/04.11.2011 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Clubul Sportiv Municipal Târgovişte, Asociaţia Fotbal Club Chindia Târgovişte, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

 Nr.   224    

 Tgv. 04.09.2012

 

 

44. P.U.Z

 

 

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Extindere intravilan şi lotizare teren pentru construire locuinţe” în Municipiul Târgovişte, Cartier Priseaca, tarlaua 39, parcela  550/15, beneficiar MATEI GETA

 

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire spaţiu comercial - piese de schimb şi accesorii auto, depozit şi vulcanizare” în Municipiul Târgovişte, str. Silviu Stănculescu, tarla 17, parcela 265/230, beneficiar SAFCIU NICOLAE

 

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construirea a 4 locuinţe duplex, cuplate câte două” în Municipiul Târgovişte, Aleea Sinaia, tarla 49, parcela 674, beneficiar HRISTEA SIMONA ANDREEA

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Extindere intravilan şi lotizare teren pentru construire locuinţe” în Municipiul Târgovişte, Cartier Priseaca, tarlaua 39, parcela  550/15, beneficiar MATEI GETA

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 04.09.2012, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Extindere intravilan şi lotizare teren pentru construire locuinţe” în Municipiul Târgovişte, Cartier Priseaca, tarlaua 39, parcela  550/15, beneficiar MATEI GETA;

§    Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36, alin. 5, lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Extindere intravilan şi lotizare teren pentru construire locuinţe” în Municipiul Târgovişte, Cartier Priseaca, tarlaua 39, parcela  550/15, beneficiar MATEI GETA.

Art. 2  Termenul de valabilitate este de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

 

 Nr.   225   

 Tgv. 04.09.2012

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire spaţiu comercial - piese de schimb şi accesorii auto, depozit şi vulcanizare” în Municipiul Târgovişte, str. Silviu Stănculescu, tarla 17, parcela 265/230,

beneficiar SAFCIU NICOLAE

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 04.09.2012, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire spaţiu comercial - piese de schimb şi accesorii auto, depozit şi vulcanizare” în Municipiul Târgovişte, str. Silviu Stănculescu, tarla 17, parcela 265/230, beneficiar Safciu Nicolae;

§    Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36, alin. 5, lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Construire spaţiu comercial - piese de schimb şi accesorii auto, depozit şi vulcanizare” în Municipiul Târgovişte, str. Silviu Stănculescu, tarla 17, parcela 265/230, beneficiar SAFCIU NICOLAE.

Art. 2  Termenul de valabilitate este de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

 

 Nr.   226    

 Tgv. 04.09.2012

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construirea a 4 (patru) locuinţe duplex, cuplate câte două” în Municipiul Târgovişte, Aleea Sinaia, tarla 49,

parcela 674, beneficiar HRISTEA SIMONA ANDREEA

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 04.09.2012, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construirea a 4 locuinţe duplex, cuplate câte două” în Municipiul Târgovişte, Aleea Sinaia, tarla 49, parcela 674, beneficiar Hristea Simona Andreea;

§    Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36, alin. 5, lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Construirea a 4 (patru) locuinţe duplex, cuplate câte două” în Municipiul Târgovişte, Aleea Sinaia, tarla 49, parcela 674, beneficiar HRISTEA SIMONA ANDREEA.

Art. 2  Termenul de valabilitate este de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

 

 Nr.   227    

 Tgv. 04.09.2012

 

      

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgovişte, în vederea reglementării situaţiei juridice a acestora

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 04.09.2012, având în vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind trecerea unor bunuri din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Targoviste, în vederea reglementării situaţiei juridice a acestora;

§       Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§       Prevederile normei metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările ulterioare

§       Prevederile art. 2 din O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale;

§         Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§         Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”  şi ale Cap. XII, Secţiunea I „Administrarea bunurilor” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Prevederile art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea 

 

H O T Â R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgovişte, în vederea reglementării situaţiei juridice a acestora, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Bunurile a căror durată de funcţionare este consumată precum şi cele aflate în stare de degradare, vor fi scoase din funcţiune, în vederea casării, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, de către o comisie stabilită prin dispoziţia primarului.

In evidenţa contabilă a D.A.P.P.P.se va opera în mod corespunzător.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

 Nr.   228    

 Tgv. 04.09.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE

 

 

 

 

 

D.A.P.P.P.

 

 

 

 

 

ANEXĂ LA HCL NR. 228/04.09.2012