Inapoi

REGULAMENT DE CIRCULATIE A AUTOVEHICULELOR DESTINATE TRANSPORTULUI DE MARFURI SI A UTILAJELOR CU MASA TOTALA MAXIMA AUTORIZATA MAI MARE DE 3,5 TONE, IN MUNICIPIUL TARGOVISTE

 

Art.1. - Se interzice circulatia autovehiculelor care transporta marfuri si a utilajelor care depasesc masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone, fara autorizatie, pe strazile municipiului Targoviste.

Circulatia acestora, in municipiul Targoviste, este permisa numai in conditiile prevazute in prezentul Regulament.

Autovehiculele care transporta marfuri si a utilajelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone, pot circula fara autorizatie, numai pe drumurile de centura.

Restrictiile de circulatie vor fi semnalizate corespunzator, prin indicatoare rutiere cu aceste semnificatii, prin panouri aditionale si prin indicatoare de orientare.

Art.2. - Aprovizionarea cu marfuri a societatilor comerciale ( magazine, supermarcheturi, etc. ), aflate in interiorul municipiului, sa va face astfel:

(1) In intervalul orar 22,00 06,00, sunt premise accesul si circulatia pentru toate tipurile de autovehiculelor care transporta marfuri de peste 3,5 tone numai pe baza de autorizatie;

(2)   In intervalul orar 06,00 - 22,00, accesul si circulatia autovehiculelor care transporta marfuri sunt premise numai pentru cele care au masa maxima autorizata cuprinsa intre 3,5 si 16 tone, inclusiv, si numai pe baza de autorizatie;

(3) Autovehiculele care transporta marfuri cu masa maxima autorizata mai mare de 16 tone au restrictie de acces si circulatie in interiorul municipiului, in intervalul orar 06,00 22,00.

(4) Taxele percepute pentru obtinerea autorizatie sunt:

(a) - 500 lei/luna/vehicul sau 50 lei/zi/vehicul, pentru vehiculele cu masa totala maxima autorizata cuprinsa intre 3,5 tone si 7,5 tone, inclusiv, pentru intervalul orarul 06,00 22,00;

- pentru intervalul orar 22,00 06,00 nu percep taxe, pentru vehiculele cu masa totala maxima autorizata cuprinsa intre 3,5 tone si 7,5 tone, inclusiv.

( b) - 1.500 lei/luna/vehicul sau 150 lei/zi/vehicul, pentru vehiculele cu masa totala maxima autorizata cuprinsa intre 7,5 tone si 16 tone, inclusiv, pentru intervalul orar 06,00 22,00;

- 750 lei/luna/vehicul sau 75 lei/zi/vehicul, pentru vehiculele cu masa totala maxima autorizata cuprinsa intre 7,5 tone si 16 tone, inclusiv, pentru intervalul orar 22,00 06,00.

( c ) - 3.000 lei/luna/vehicul sau 300 lei/zi/vehicul, pentru vehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 16 tone, pentru intervalul orar 22,00 06,00 in care au permise accesul si circulatia in interiorul municipiului.

(5)   Vehiculele cu masa totala maxima autorizata de pana la 3,5 tone, inclusiv, sunt scutite de taxe;

(6) Sumele incasate prin eliberarea autorizatiilor se fac venit la bugetul local, intru un cont special, destinat pentru repararea arterelor de circulatie din municipiu.

Autorizatia va fi eliberata de Directia Administrarii Patrimoniului din Primaria Municipiului Targoviste, prin Biroul Transport, se atribuie in baza certificatului de inmatriculare si se prezinta la control, insotita de certificatul de inmatriculare al autovehiculului. Autorizatia nu este transmisibila.

Art.3. - Pentru autovehiculele cu remorca, masa totala se calculeaza prin insumarea masei autovehiculului plus remorca.

Art. 4. - Institutiile sau societatile comerciale, detinatoare de autovehicule care transporta marfuri,utilaje, microbuze sau autobuze sunt obligate sa le parcheze in spatii proprii, special amenajate.

Art.5. - Pentru circulatia utilajelor care nu transporta marfuri, si depasesc masa totala maxima autorizata de 3,5 tone, este necesara obtinerea unei autorizatii de acces, pe raza municipiului Targoviste, in aceleasi conditii ca autovehiculele care transporta marfuri, exeptie facand cele folosite la interventii( apa, gaze, pompieri,etc.) pe domeniul public si care sunt detinute de catre institutiile sau societatiile abilitate sa execute aceste interventii si autovehiculele care transporta marfuri, in scop umanitar, aflate in misiune.

Art.6. - Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei urmatoarele fapte:

a ) conducerea unui autovehicul care transporta marfuri, fara autorizatia de circulatie sau in afara orarului de acces si circulatie prevazut in prezentul Regulament;

b) refuzul conducatorului auto de a prezenta autorizatia, impreuna cu certificatul de inmatriculare al vehiculului, solicitate de agentii constatatori ai primariei sau agentii Serviciului Politiei Rutiere Dambovita;

c ) stationarea sau parcarea, pe domeniul public al municipiului, a vehiculelor care transporta marfuri, dupa terminarea operatiunilor de incarcare descarcare si a utilajelor, microbuzelor sau autobuzelor care depasesc masa totala maxima autorizata de 3,5 tone;

d ) conducerea utilajelor care nu transporta marfuri si care depasesec masa totala maxima autorizata de 3,5 tone, fara autorizatie, pe domeniul public al municipiului.

Art.7. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre agentii Serviciului Politiei Rutiere Dambovita, agentii politiei comunitare, precum si de catre agentii constatatori, imputerniciti de primarul municipiului.

Art.8. - Prevederile OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, se aplica deopotriva si contraventiilor stabilite prin prezentul Regulament.

Art.9. - Incepand cu data aprobarii prezentului Regulament, orice alte dispozitii contrare se abroga.

 

              Inapoi