Inapoi

401. Hotarâre privind acceptarea preluării unor bunuri imobile (clădiri şi terenuri) din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al Municipiului Târgovişte şi în administrarea Consiliului Local Municipal Târgovişte

402. Hotarâre privind numirea noului reprezentant al Municipiului Târgovişte în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare IntercomunitarăApa Damboviţa

403. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2008

404. Hotarâre privind constatarea încetării  de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Constantinescu Marius

405. Hotarâre privind validarea mandatului de consilier municipal al doamnei Păunaş Maria Roxana

406. Hotarâre privind desfiinţarea Direcţiei de Sport, Turism, Tineret şi Agrement

407. Hotarâre privind reorganizarea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Municipiului Târgovişte

408. Hotarâre privind aprobarea demisiei din funcţia de director general al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte a dlui. Vasilescu Virgil şi numirea interimară în această funcţie a dlui. Badea Dan

409. Hotarâre privind aprobarea Regulamentului de circulaţie a autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, în Municipiul Târgoviste

410. Hotarâre privind aprobarea modificarii organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială

411. Hotarâre privind stabilirea modului de asistare prin Cantina de Ajutor Social

412. Hotarâre privind acordarea unor facilităţi pensionarilor din Municipiul Târgovişte

413. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2008

414. Hotarâre privind iniţierea demersurilor pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Târgovişte

415. Hotarâre privind aprobarea Procesului - verbal nr. 2,  din data de 06.10.2008, al Comisiei de analiza si repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri construite prin A.N.L.

416. Hotarâre privind aprobarea reorganizării comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru tineri, construite prin A.N.L.

417. Hotarâre privind aprobarea reorganizării comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii nr. 114/1996

418. Hotarâre privind aprobarea vânzării a unui număr de 4 (patru) apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

419. Hotarâre privind deplasarea unei delegaţii municipale în Santarem – Portugalia, în perioada 9-12 noiembrie 2008, pentru a participa la Conferinţa “Parteneriat prin patrimoniul cultural european”

420. Hotarâre privind modificarea statului de functii al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Targoviste

421. Hotarâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2009 la nivelul Consiliului Local Municipal Târgovişte

422. Hotarâre privind revocarea HCL nr. 399/25.09.2008 privind acordarea de ajutoare financiare unui număr de 6 (şase) persoane fizice din Municipiul Târgovişte, cu o situaţie financiară deosebită

423. Hotarâre privind revocarea HCL nr. 400/25.09.2008 privind acordarea unor facilităţi pensionarilor, elevilor şi studenţilor din Municipiul Târgovişte

424. Hotarâre privind stabilirea comisiei de verificare a situaţiilor de lucrări şi a stadiului fizic de execuţie pentru obiectivul „Reabilitare şi mansardare Bloc 1, tronsonul B, str. Laminorului, nr. 16, Târgovişte”

425. Hotarâre privind aprobarea derularii proiectului „Modernizarea şi reabilitarea Parcului Mitropoliei” şi a acordului cu privire la introducerea proiectului în lista de investiţii pe anul 2008

426. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Modernizare şi reabilitare Parcul Mitropoliei”

427. Hotarâre privind înfiinţarea unei comisii în cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte pentru coordonarea investiţiilor în infrastructură din Municipiul Târgovişte

428. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 3000 lei, dlui. prof. Platco Eusebiu, în vederea editării cărţii de antologie şi critică literară (pentru clasele IX-X) “Aristac şi alte măşti literare”

429. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 3.030 lei, dnei. Manea Lăcrămioara pentru fiica sa Manea Mihaela, elevă a Liceului de Arte “Bălaşa Doamna”, în vederea participării la concursul internaţional de pian “Simone-Delbert-Fevrier”, ce se va desfăşura in perioada 2-5 noiembrie 2008, în Franţa – Cote D’Azur

430. Hotarâre privind modificarea anexei 1 din HCL nr. 282/16.07.2008 referitoare la achiziţionarea/schimbul unor suprafeţe de teren proprietate privată, ce sunt afectate de proiectul „Modernizare şi reabilitare drum de centură al Municipiului Târgovişte”

431. Hotarâre privind aprobarea unui schimb de teren intre Consiliul Local Municipal Targoviste si S.C. ASEL S.A.

432. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 5 ani, cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 45 mp, situat în str. Virgil Drăghiceanu – în incinta Grădiniţei nr. 8, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unui spaţiu comercial

433. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 5 ani, cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 14 mp, situat în B-dul Unirii – în incinta Seminarului Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur”, Municipiul Târgovişte în vederea amenajării unui spaţiu comercial pentru birotică

434. privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 5 ani, cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 12 mp, aparţinând domeniului public, situat în B-dul Unirii – în incinta Seminarului Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur”, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unui spaţiu comercial pentru birotică – calculatoare

435. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 5 ani, cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 9 mp,situat în B-dul Unirii – în incinta Seminarului Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur”, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unui spaţiu comercial pentru birotică - calculatoare

436. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 4 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 10 mp, situat în zona Complexului Comercial „Mondial”, Municipiul Târgovişte, în vederea amplasării unei minirulote pentru dulciuri

437. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 4 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 9 mp, situat în B-dul Unirii – adiacent bl. 69, Municipiul Târgovişte în vederea amplasării unei rulote tip fast food

438. Hotarâre privind aprobarea transformării unor posturi vacante în cadrul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte

439. Hotarâre privind stabilirea amplasamentului la obiectivul «Grădiniţa nr. 17, Târgovişte»

440. Hotarâre revocarea HCL nr. 313/2008 referitoare la înfiinţarea Direcţiei de Cultură prin reorganizarea activitaţilor Teatrului Municipal „Tony Bulandra”, Teatrului pentru copii şi tineret „Mihai Popescu”, Casei de Cultură a municipiului „I.Gh. Vasiliu”şi a Direcţiei de Sport, Turism, Tineret şi Agrement 

441. Hotarâre privind revocarea HCL nr. 135/2006 referitoare la darea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 920 mp, teren situat în str. Maior Spirescu nr. 1 către Clubul Sportiv Târgovişte

442. Hotarâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a obiectivului de investiţii „Reţele exterioare la blocuri de locuinţe pentru tineret – zona Sagricom Târgovişte”

443. Hotarâre privind transmiterea în folosinţă gratuită, pe durata existenţei instalaţiilor, a Postului Trafo şi a celorlate reţele electrice subterane şi aeriene, împreună cu terenurile aferente, aflate în zona Sagricom, Târgovişte – cartier locuinţe construite prin credit ipotecar, către S.C. F.D.E.E – Electrica Distribuţie Muntenia Nord, Sucursala Târgovişte, în vederea întreţinerii acestora.

444. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ 2 GRUPE”, în Municipiul Târgovişte, Aleea Trandafirilor, nr. 3A beneficiar CHIRIŢESCU ALEXANDRU

445. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE BLOC LOCUINŢE P+4E+M CU SPAŢII DE PARCARE LA PARTER”, în Municipiul Târgovişte, str. G-ral Matei Vlădescu, nr. 9, beneficiar S.C. ERVISTAR S.R.L.

446. Hotarâre privind darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 5 ani, către Universitatea “Valahia” Târgovişte a unui teren, proprietate publică a Municipiului Târgovişte, în suprafaţă de 127 mp, situat în incinta Grupului Şcolar “Constantin Brâncoveanu”, bdul. Unirii, nr. 28

447. Hotarâre privind concesionarea directă, până la data de 01.12.2017, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 2 mp, situat în B-dul Independenţei – zona Baia Comunală, Municipiul Târgovişte, în vederea realizării unui filtru de intrare la spaţiul comercial existent

448. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 20 ani, cu posibilitate de prelungire de 10 ani, a spaţiului în suprafaţă de 140 mp din PT 2,  str. Gabriel Popescu,  micro 8, pentru înfiinţarea unui spaţiu de joacă pentru copii

449. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de  5 ani, cu posibilitatea de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 50 mp, situat în str. A.I. Cuza, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unei terase sezoniere de alimentaţie publică

450. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 20 mp, situat în str. Udrişte Năsturel – adiacent bl. 20, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unui spaţiu comercial

451. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, ,a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 10 mp, situat în B-dul Unirii – adiacent bl. 81, sc. A, ap. 1, Municipiul Târgovişte, în vederea realizării unui hol şi a unei scări de acces la spaţiul comercial cu destinaţia de farmacie

452. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 288 mp, situat în Şoseaua Găeşti – adiacent proprietăţii de la nr. 8 , Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unei parcări auto

453. Hotarâre privind concesionarea directă, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren, aparţinând domeniului privat, în suprafaţă de 4,21 mp, situat în str. Radu de la Afumaţi – adiacent bl. D6, sc. A, ap. 1, Municipiul Târgovişte, în vederea realizării unei rampe pentru persoane cu dizabilităţi şi a unei căi de acces la spaţiul cu destinaţia de cabinet stomatologic

454. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 30,6 mp, situat în Bdul. Independenţei, adiacent staţie auto Caraiman, Municipiul Târgovişte, pentru realizare hol şi scară de acces la spaţiul comercial existent

455. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, a spaţiului în suprafaţă de 266 mp din PT 1, str. Udrişte Năsturel, micro 4, pentru efectuarea unor activităţi de prestări servicii

456. Hotarâre privind respingerea scoaterii la licitaţie în vederea concesionării a terenului în suprafaţă de 108 mp, situat în str. Calea Domnească, zona Tribunalului Dâmboviţa 

457. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 345/2008 referitoare la scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 13,50 mp, situat în Bdul. Independenţei, adiacent bl. 13, pentru extindere spaţiu comercial

458. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 15 mp, situat în str. Dr. Dumitru Oprescu, adiacent bl. 20, sc. A, ap. 5, Municipiul Târgovişte, pentru realizare hol de acces- sală de aşteptare la cabinet medical

459. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 100 mp, situat în B-dul T.Vladimirescu – zona „Select”, Municipiul Târgovişte în vederea extinderii şi modernizării unui spaţiu alimentaţie publică

460. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 10 mp, situat în str. Dr. Dumitru Oprescu, adiacent bl. 20, sc. A, ap. 3, Municipiul Târgovişte, pentru realizare hol, scăr+i şi rampă de acces la spaţiul comercial

461. Hotarâre privind repartizarea unui lot cămin de casă conform Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, situat în Cartierul „Tineretului”

462. Hotarâre privind acordarea de ajutoare financiare unor cetateni ai Municipiului Targoviste care au suferit pagube in urma unor fenomene meteo periculoase si a unor incendii

463. Hotarâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor la S.C.COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A. din 06.11.2008

464. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 5000 lei, dlui. prof. univ. dr. Oproiu Mihail şi conf. univ. dr. Agnes Erich, în vederea editării cărţiiCultura Târgovişteană Medievală

466. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 241 din 27.06.2008 referitoare la aprobarea numărului, denumirii şi componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgovişte

 

 

 

 

H O T A R A R E

privind acceptarea preluării unor bunuri imobile (clădiri şi terenuri) din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al Municipiului Târgovişte şi în administrarea Consiliului Local Municipal Târgovişte

 

        Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 13.10.2008 având în vedere:

§   Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art.36, alin. 2 lit. „c” şi art. 119 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

         Art.1 Se acceptă preluarea în principiu a unor bunuri imobile (clădiri si terenuri) din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al Municipiului Târgovişte şi în administrarea Consiliului Local Municipal Târgovişte după cum urmează:

-          suprafaţa de 24.000 mp;

-          imobile construcţii în suprafaţă de 3355 mp;

Suprafeţele mai sus menţionate se află în administrarea U.M. 02494 (fostă Gospodărie Agro-Zootehnică ).

Art.2 Consiliul Local Municipal Târgovişte urmează ca pe suprafaţa în cauză să dezvolte construirea unui cartier de locuinţe pentru tineri, prin Agenţia Naţională a Locuinţei.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija Secretarului Municipiului Târgovişte pentru comunicare, către Instituţia Prefectului Judeţului Dâmboviţa şi Consiliul Judeţean Dâmboviţa, în vederea întocmirii unei note de fundamentare şi promovării unui proiect de Hotărâre de Guvern.

 

Nr.    401

Tgv. 13.10.2008

 

 

H O T A R A R E

privind numirea noului reprezentant al Municipiului Târgovişte în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare IntercomunitarăApa Damboviţa

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 13.10.2008, având în vedere:

§   Prevederile H.C.L. nr. 348/ 29.11.2007 privind afilierea Consiliului Local Municipal Târgovişte la Asociaţia IntercomunitarăApa Dâmboviţa;

§   Prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;

§   Prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „a” si alin. 3 lit. „c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Începand cu data prezentei, se împuterniceşte dl. Primar al Municipiului Târgovişte, Gabriel Florin Boriga, în calitatea de reprezentant al Municipiului Târgovişte, în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară «Apa Dâmboviţa ».

Art. 2  Începând cu data prezentei H.C.L. nr. 348/ 29.11.2007 se modifică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.    402

Tgv. 13.10.2008

 

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli 

al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2008

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 13.10.2008, având în vedere:

§   Prevederile Ordinului Ministerului Internelor si Reformei Administrative  nr.631/02.10.2008 pentru alocarea sumelor in vederea compensarii cresterilor neprevizionate ale preturilor  combustibililor  utilizati pentru producerea energiei termice furnizate populatiei in sistem centralizat conform OG 36/2006 ;

§   Prevederile Legii 273/2006 a finanţelor publice locale;

§   Prevederile H.C.L. nr. 5/2008 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2008, modificata si completata prin H.C.L. nr. 54/29.03.2007, modificata si completata prin H.C.L. nr. 192/23.04.2007, modificata si completata prin Dispoziţia  nr. 9458/26.05.2008  si HCL nr.335/01.09.2008;

§   Prevederile art. 36, alin. 2 lit. b şi d şi art. 4 lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art. 45 alin. 2 lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E:

 

Art. 1 Se aproba rectificarea Bugetului Local de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2008 dupa cum urmeaza :

- majorarea cu suma de 1.419.000 lei a prevederilor la indicatorul Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili (cod  indicator 42.02.32) ;

Majorarea cheltuielilor totale cu suma de 1.419.000 lei, prin ;

     - majorarea credite bugetare la capitolul 81.02  Combustibili şi Energie, titlul ‘’ Subvenţii ‘’ cu suma de 1.419.000   mii lei

   Art. 2 Prevederile H.C.L. nr. 5/2008 si HCL. 192/23.04.2008, HCL 245/16.07.2008, HCL nr.335/01.09.2008, privind aprobarea  si rectificarea ,Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliulul Local Municipal Târgovişte pe anul 2008, se aplică în mod corespunzător.

    Art. 3  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.    403

Tgv. 13.10.2008

H O T A R A R E

privind constatarea încetării  de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Constantinescu Marius

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.10.2008, având in vedere:

§   Demisia dlui. Constantinescu Marius din functia de consilier municipal, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte sub numarul 22271/08.10.2008;

§   Referatul nr.23258a/20.10.2008, întocmit de Primarul şi Secretarul Municipiului Târgovişte;

§   Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte

§   Prevederile art. 9 alin. 2 lit. „a” si art. 10 din cuprinsul Legii nr. 393/2004 privind Statutul Alesilor Locali, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

 Art.1  Consiliul Local Municipal Târgovişte ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Constantinescu Marius.

Art. 2 Începand cu data prezentei, se declară vacant postul de consilier municipal al domnului Constantinescu Marius.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire şi comunicare celor în cauză a prezentei hotărâri se obligă Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

Nr.    404

Tgv. 28.10.2008

 

H O T A R A R E

privind validarea mandatului de consilier municipal

al doamnei Păunaş Maria Roxana

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.10.2008, având in vedere:

§               Adresa Partidului Democrat - Liberal înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 22591a/13.10.2008;

§               Declaraţia doamnei Păunaş Maria Roxana de acceptare a mandatului de consilier municipal în cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte înregistrată sub nr. 24023/24.10.2008;

§               Declaraţia pe proprie răspundere nr. 24022/24.10.2008, a doamnei Păunaş Maria Roxana conform căreia îndeplineşte condiţiile prevăzute în Legea 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv in Legea nr. 67/2004 în vederea exercitării mandatului de consilier municipal;

§               Avizul comisiei de validare din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte referitor la validarea mandatului de consilier municipal al doamnei Păunaş Maria Roxana; 

§               Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§               Prevederile art. 31 şi 33 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art.1  Consiliul Local Municipal Târgovişte validează mandatul de consilier municipal al doamnei Păunaş Maria Roxana.

Art.2 Cu aducerea la îndeplinire şi comunicare celor în cauză a prezentei hotărâri se obligă Secretarul Municipiului Tărgovişte.

 

Nr.    405

Tgv. 28.10.2008

H O T A R A R E 

privind desfiinţarea Direcţiei de Sport, Turism, Tineret şi Agrement

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 28.10.2008, având în vedere:

§         Propunerea Primarului Municipiului Târgovişte, dl. Gabriel Florin Boriga;

§         Prevederile HCL nr. 47/26.02.2004 privind înfiinţarea „Serviciului Public pentru Sport, Turism, Tineret şi Agrement”  ca serviciu public de interes local;

§         Prevederile HCL nr. 273/16.07.2008 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Târgovişte;

§         Organigrama şi statul de funcţii al Direcţiei de Sport, Turism, Tineret şi Agrement -10 posturi, din care 9 ocupate, personal contractual;

§         Prevederile art. 65, alin. 1 din Codul Muncii aprobat prin Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

§         Prevederile art. 44, alin. 1, teza ultimă din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§         Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§         Prevederile art. 36 alin. 2, lit.a din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001, adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Începând cu data de 01 decembrie 2008 se desfiinţează Direcţia de Sport, Turism, Tineret şi Agrement, ce a funcţionat ca Serviciu Public de interes local pentru Sport, Turism, Tineret şi Agrement.

Art. 2 Bunurile aflate în patrimoniul şi administrarea Direcţiei de Sport, Turism, Tineret şi Agrement vor fi inventariate de o comisie constituită prin dispoziţia Primarului, comisie ce le va preda pe bază de proces verbal de predare-primire către Clubul Sportiv Municipal Târgovişte.

Art. 3 Începând cu aceeaşi dată întreg personalul Direcţiei de Sport, Turism, Tineret şi Agrement este concediat.

Art. 4 De la data comunicării prezentei hotărâri se aprobă ca pe durata preavizului de minim 20 zile lucrătoare, programul de lucru al angajaţilor fie de 4 ore/zi.

Art. 5 Dispoziţiile de încetare a contractului de muncă vor fi întocmite şi comunicate de Serviciul Resurse Umane, Relaţii Externe şi Management Administrativ.

Art. 6 Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 47 din  data de 26.02.2004 precum şi orice alte dispoziţii contrare se revocă.

Art. 7 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Sport, Turism, Tineret şi Agrement, Clubul Sportiv Municipal Târgovişte, comisia ce va fi constituită, Serviciul Resurse Umane, Relaţii Externe şi Management Administrativ, D.A.P.P.P., Direcţia Economică şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.   406

Tgv. 28.10.2008

 

                                                                                                        

H O T A R A R E

privind reorganizarea Comisiei Locale de Ordine Publică

la nivelul Municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinară astazi, 28.10.2008, avand in vedere:

§               Raportul de specialitate al Servicului Administraţie Publică Locală prin care se propune adoptarea unei hotarari privind reorganizarea Comisiei locale de ordine publica la nivelul Municipiului Targoviste;

§               Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§               Prevederile art. 5 alin. 1 din Legea nr. 371/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare;

§               Prevederile HCL nr. 226/2005 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Municipiului Târgovişte,

§               Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „dsi alin. 6 lit. a pct. 7 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001, republicată, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se reorganizează Comisia Locală de Ordine Publică la nivelul Municipiului Târgovişte, astfel:

1.            jr. Gabriel Florin BorigaPrimarul Municipiului Târgoviştepreşedinte

2.            comisar şef - Stănescu MirceaComandant Poliţia Municipiului Târgoviştemembru

3.            lt. col. – Gavrilă Costel – Inspector Şef Jandarmeria Dâmboviţamembru

4.            col.(r)  - Dumitru Adrian – Director Executiv Poliţia Comunitară - membru

5.            cons. Briceag Paul Robert - membru

6.            cons. Stănescu Iulian - membru

7.            cons. Liţă Ion - membru

8.            cons.  Babeu Pavel - membru

9.            cons. Tănase Silviu Gabriel - membru

Art. 2  Începând cu data prezentei HCL nr. 226/2005 se revocă.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, membrii Comisiei locale de ordine publica si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

  Nr.  407

  Tgv. 28.10.2008

 

                                                                                            

H O T A R A R E

privind aprobarea demisiei din funcţia de director general al

S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte a dlui. Vasilescu Virgil şi numirea interimară în această funcţie a dlui. Badea Dan

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 28.10.2008, având în vedere:

§   Demisia dlui. Vasilescu Virgil din funcţia de director general al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte înregistrată la Primăria Târgovişte sub nr. 24304/28.10.2008;

§   Prevederile OUG 107/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale;

§   Prevederile Legii nr. 338/2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 2, lit. a si alin. 3 lit. c  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001;

            În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 adoptă următoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Începând cu data prezentei, se aprobă demisia din funcţia de director general al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte a dlui. Vasilescu Virgil şi încetează, pe cale de consecinţă, contractul de management.

Art. 2 Se numeşte interimar în această funcţie, începând cu aceeaşi dată, dl. Badea Dan.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, dl. Vasilescu Virgil, dl. Badea Dan şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

                           

      Nr.   408

   Tgv. 28.10.2008

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Regulamentului de circulaţie a autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, în Municipiul Târgoviste

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit in şedinţă ordinară astăzi, 28.10.2008, având în vedere:

§         Raportul de specialitate al Biroului Transport prin care se propune aprobarea Regulamentului de circulaţie a autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, în Municipiul Târgoviste;

§         Prevederile OUG nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§         Prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;

§         Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală;

§         Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§          Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE

 

Art. 1 Începând cu data de 03.11.2008 se aprobă Regulamentul de circulaţie a autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, în Municipiul Târgoviste, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, D.A.P.P.P., Birou Transport, Direcţia Economică, Poliţia Comunitară, Poliţia Rutieră a Municipiului  şi Secretarul Municipiului pentru  comunicare.

 

  Nr.   409

H O T A R A R E

privind aprobarea modificarii organigramei şi statului de funcţii ale

Direcţiei de Asistenţă Socială

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedinta ordinară, astăzi, 28.10.2008, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţei de Asistenţă Socială privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii;

§   Prevederile Legii nr. 339/2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităţilor administrativ teritoriale, judeţene şi locale ;

§   Prevederile H.G. pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte ;

§   Prevederile art. 36 alin. 3, lit. b  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 15/2001 , republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Începând cu 01.11.2008 se modifică organigrama şi statul de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială prin înfiinţarea unui Birou de Strategii şi Proiecte cu un număr de şase posturi.

Art. 2 Biroul de Strategii şi Proiecte va funcţiona în subordinea directă a directorului Direcţiei de Asistenţă Socială.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Asistenţă Socială, Direcţia Economică şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

   Nr.   410

   Tgv. 28.10.2008

                                                                                                              

  H O T A R A R E

privind stabilirea modului de asistare prin Cantina de Ajutor Social

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedinta ordinară, astăzi, 28.10.2008, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţei de Asistenţă Socială privind stabilirea modului de asistare prin Cantina de Ajutor Social;

§   Prevederile HCL nr. 19/2002 privind stabilirea modului de asistare opţională a persoanelor defavorizate social pentru venitul minim garantat sau serviciile Cantinei de Ajutor Social;

§   Prevederile Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte ;

§   Prevederile art. 36 alin. 2, lit. d şi art. 6, lit. a, pct. 2  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 15/2001 , republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Începând cu 01.11.2008 se aprobă asistarea persoanelor aflate în situaţii economice-sociale sau medicale deosebite, în condiţiile prevăzute de Legea cantinelor de ajutor social.

Art.  2 Începând cu data prezentei, HCL nr. 19/30.01.2002 se revocă.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Asistenţă Socială, Cantina de Ajutor Social, Direcţia Economică şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

   Nr.   411

   Tgv. 28.10.2008

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unor facilităţi pensionarilor din Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.10.2008 având în vedere:

§         Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială acordarea unor facilităţi pensionarilor din Municipiul Târgovişte;

§         Prevederile HCL nr. 50/14.02.2006 referitoare la acordarea unor facilităţi pensionarilor din Municipiul Târgovişte, respectiv elevilor din cartierul Priseaca şi achiziţionarea de legitimaţtii pentru salariaţii din direcţiile de specialitate pentru mijloacele de transport public local de călători;

§         Prevederile H.C.L. nr. 5/31.01.2008 privind aprobarea B.V.C. al Consiliului Local Municipal Târgovişte pentru anul 2008;

§         Prevederile H.C.L. nr. 234/2008 privind acordarea unor facilităţi pensionarilor din Municipiul Târgovişte;

§         Prevederile H.C.L. nr. 400/2008 privind acordarea unor facilităţi pensionarilor, elevilor şi studenţilor din Municipiul Târgovişte;

§         Adresa nr. 22459/2008 privind acţiunea în contencios administrativ formulată de Instituţia Prefectului – Judeţul Dâmboviţa, impotriva HCL nr. 400/2008;

§         Prevederile art. 17, lit. o din Legea serviciilor de transport public local;

§         Prevederile art. 26, pct. 10 din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi completărilke ulterioare;

§         Raportul de avizare al comisiei de specialitate al Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. „a” pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 45, alin. 2 lit. a din Legea privind Administratia Publica Locala, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Începând cu data de 01.11.2008 se aprobă la cerere acordarea de facilităţi pensionarilor din Municipiul Târgovişte, cu o pensie mai mică sau egală cu 800 lei, pentru mijloacele de transport public de călători.

Art. 2 Contravaloarea abonamentelor acordate gratuit este de 66 lei/lună şi vor fi distribuite de către Primăria Municipiului Târgovişte, prin Direcţia de Asistenţă Socială, iar decontarea se va face pe bază de factură, emisă de S.C TRANSPORT PUBLIC S.A. şi întocmirea unui centralizator privind numărul pensionarilor şi valoarea totală a abonamentelor distribuite, întocmit de Direcţia de Asistenţă Socială.

Art. 3 Suma necesara pentru acordarea facilitatilor va fi suportata din Bugetul Local, prin Directia de Asistenţă Socială- Titlul II Bunuri şi servicii.

Art. 4 Articolul 1 al HCL nr. 50 din 14.02.2006 privind acordarea unor facilitati pensionarilor din Municipiul Targoviste, respectiv elevilor din cartierul Priseaca si achizitionarea de legitimatii pentru salariatii din directiile de specialitate pentru mijloacele de transport public local de calatori, se revocă.

Art. 5. Începând cu data prezentei HCL nr. 234/2008 şi 400/2008 se revocă.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, D.A.S., S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Târgovişte şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

   Nr.   412

   Tgv. 28.10.2008

 

 

H O T A R A R E

                      privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli

                     al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2008

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.10.2008, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Directiei Economice privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2008;

§   Prevederile Ordinului Ministerului Finentelor Publice nr 1661 bis/2003 privind  modul de incasare si utilizare a fondurilor banesti primate sub forma donatiilor si sponsorizarilor de catre institutiile publice;

§   Prevederile HCL 234/23.04.2008 privind acordarea unor facilitati pensionarilor din Municipiul Targoviste;

§   Prevederile Hotararii Guvernului nr 962/27 august 2008 in vederea finantarii unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat ;

§   Prevederile Ordinului Ministerului Internelor si Reformei Administrative  nr. 460/2008 pentru alocarea sumelor in vederea compensarii cresterilor neprevizionate ale preturilor  combustibililor  utilizati pentru producerea energiei termice furnizate populatiei in sistem centralizat conform OG 36/2006;

§   Prevederile Legii nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar  la constituirea familie;

§   Prevederile Legii nr. 482/2006 privind acordarea de trusouri  pentru nou-nascuti;

§   Prevederile Legii nr. 273/2006 a finanţelor publice locale;

§   Prevederile H.C.L. nr. 5/2008 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2008, modificata si completata prin H.C.L. nr. 54/29.03.2007, modificata si completata prin H.C.L. nr. 192/23.04.2007, modificata si completata prin Dispoziţia  nr. 9458/26.05.2008, HCL 245/16.07.2008, HCL 335/01.09.2008 şi HCL 403/13.10.2008;

§   Prevederile art. 36, alin. 4 lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art. 45 alin. 2 lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E:

 

Art. 1 Se aproba rectificarea Bugetului Local de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2008 dupa cum urmeaza :

1.            Majorarea veniturilor totale cu suma de 1070 mii lei, prin :

    - majorarea cu suma de 600 mii lei a prevederilor la indicatorul Cheltuieli cu investitiile    pentru invatamantul preuniversitar de stat (cod  indicator 42.02.14) ;

- majorarea cu suma de 90 mii lei a prevederilor la indicatorul Subventie trusou nou nascuti, (cod indicator  42.02.36) ;

- majorarea cu suma de 200 mii lei  a prevederilor la indicatorul  Sprijin financiar   la constituirea familiei  (cod  indicator 42.02.33);

- majorarea cu suma de 180 mii lei a prevederilor la indicatorul Donaţii şi sponsorizari (cod indicator 37.02.01)

2.            Majorarea cheltuielilor totale cu suma de 1070 mii lei, din care pe capitole : 

- diminuarea creditelor la capitolul 54.02 ‘’Alte servicii publice generale ‘’ cu suma de 700  mii lei, din care pe titluri : diminuarea prevederilor la titlul 81 ‘’Rambursari de credite’’ cu suma de 600 mii lei si titlul 50 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale cu suma de 100 mii lei.

- majorarea credite bugetare la capitolul 65.02 Invatamant, cu suma de 736,6  mii lei din care titlul ‘’Bunuri si servicii ‘’ cu suma de 136,6  mii lei ’si titlul Cheltuieli de capital cu suma de 600 de mii lei.

 - majorarea creditelor la capitolul 67.02 ‘’ ’Cultură, Recreere şi Religie’’,  titlul Bunuri si servicii ‘’ cu suma de 143.4  mii lei.

- majorarea creditelor la capitolul 68.02 ‘’Asigurari si asistenta sociala’’ la titlul ‘’Asistenta sociala’’ cu suma de 290 mii lei.

- majorarea credite bugetare la capitolul 84.02 Transporturi, la titlul ‘’Subvenţii’’ cu suma de 600 mii lei.

Art. 2 Prevederile H.C.L. nr. 5/2008 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliulul Local Municipal Târgovişte pe anul 2008  se aplică în mod corespunzător.

Art. 3  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

   Nr.   413

   Tgv. 28.10.2008

  

                    

H O T A R A R E

privind iniţierea demersurilor pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 28.10.2008, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. privind iniţierea demersurilor pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Târgovişte;

§   Prevederile Legii nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public;

§   Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36 alin. 2, lit. d si alin. 6 lit. „a” pct. 14 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001

   În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 adoptă următoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aprobă iniţierea demersurilor pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Târgovişte, prin forma de gestiune delegată cu contract de delegare a gestiunii, pe o perioadă de până la 49 ani.

Art. 2 Autorităţile administraţiei publice locale Târgovişte păstrează prerogativele pentru activităţile de pregătire, finanţare şi realizare a investiţiilor din infrastructura aferentă serviciului de iluminat public.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

                           

      Nr.   414

   Tgv. 28.10.2008

   

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Procesului - verbal nr. 2,  din data de 06.10.2008, al Comisiei de analiza si repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri construite prin A.N.L.

 

         Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 28.10.2008, avand in vedere:

§               Raportul de specialitate al Biroului - Fond Locativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea Procesului - verbal nr. 2  din data de 06.10.2008 al Comisiei de analiza si repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri construite prin A.N.L.;

§               Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§               Prevederile Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte;

§               Prevederile H.G. nr. 816/2005 privind modificarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 152/1998, cu modificarile si completarile ulterioare;

§               Prevederile HCL nr. 297/21.08.2008 privind noua componenţă a comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru tineri, construite prin ANL;

§               Dispozitiile art. 36 alin. 2 lit.”c” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E

 

Art. 1 Se aprobă Procesul - verbal  nr. 2, din data de 06.10.2008, al Comisiei de analiza si repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri construite prin A.N.L., conform anexei vare face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, D.A.P.P.P.-Biroul Fond Locativ, comisia constituită si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

          

   Nr.   415

   Tgv. 28.10.2008

 

  

H O T A R A R E

privind aprobarea reorganizării comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru tineri, construite prin A.N.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit in şedinţă ordinară, astăzi, 28.10.2008, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public Privat prin care se propune reorganizarea comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru tineri, construite prin A.N.L.;

§   Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 308/31.08.2005 privind aprobarea structurii pe domenii de competenţă  a componenţei  comisiei sociale de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru tineri, construite prin A.N.L., conform Legii nr. 152/1998 modificată şi completată;

§   Prevederile H.C.L. nr. 238/20.06.2008 privind constituirea Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile HCL nr. 297/21.08.2008 referitoare la aprobarea noii componenţe a comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru tineri, construite prin A.N.L.;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. d şi alin. 6, lit. a, pct. 17 din Legea Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă reorganizarea comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru tineri, construite prin A.N.L., în următoarea componenţă:

 

   1. ing. Briceag Paul Robert- viceprimar – preşedinte

   2. ing. Maican Dorin – director D.A.P.P.P. – membru

   3. jr. Stanca Silvia - cons. Serv. Juridic - membru

           4. jr. Olteanu Marcela – dir. adj. DAS - membru

   5. Breaza Victoria – ref. A.P.P.P. – secretar

        Membru de rezervă: ing. Negoiţă Aurelia –cons. A.P.P.P.-FL

6. prof. Rusescu Gheorghe- consilier local – membru

7. Şerban Alexandru - consilier local – membru

8. as. Liţă Ion- consilier local – membru

9. ing. Pantea Viorel - consilier local – membru

            10.jurnalist Vasilu Teodor- consilier local – membru

      11.jr. Paraschiv Cornelia - consilier local – membru

Art.  2 Începând cu data prezentei, H.C.L. nr. 308/2005 şi HCL nr. 297/2008 se revocă.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru tineri, construite prin A.N.L., Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Fond Locativ şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

   Nr.   416

   Tgv. 28.10.2008

   

 

H O T A R A R E

privind aprobarea reorganizării comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii nr. 114/1996

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit in şedinţă ordinară, astăzi, 28.10.2008, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public Privat prin care se propune reorganizarea comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii nr. 114/1996;

§   Prevederile Legii nr. 114/1996 - Legea Locuinţei, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 292/17.11.2004 privind reorganizarea comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii nr. 114/1996;

§   Prevederile H.C.L. nr. 238/20.06.2008 privind constituirea Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile HCL nr. 238/2008 privind stabilirea noii componenţe a comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii nr. 114/1996;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. d şi alin. 6, lit. a, pct. 17 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă reorganizarea comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii nr. 114/1996, în următoarea componenţă:

1. jr. Ana George Bogdan - viceprimar – preşedinte

2. ing. Maican Dorin – director D.A.P.P.P. – membru

3. jr. Epurescu Elena - şef Serv. Juridic - membru

           4. jr. Olteanu Marcela – dir. adj. DAS - membru

5. Breaza Victoria– ref. A.P.P.P. – secretar

        Membru de rezervă: ing. Negoiţă Aurelia –cons. A.P.P.P.-FL

6.  Răducanu Tudorică - consilier local – membru

7. prof. Moţoc Honorius - consilier local – membru

8. prof. Oros Călin - consilier local – membru

9. ing. Babeu Pavel - consilier local – membru

10. ing. Ţuţuianu Ioan - consilier local – membru

11. ing. Dănciulescu Ion - consilier local – membru

12. ec. Tănase Siviu Gabriel - consilier local –membru

13. ec. Păunaş Maria Roxana – consilier local - membru

Art. 2   Începând cu data prezentei, H.C.L. nr. 292/2004 şi HCL nr. 298/2008 se revocă.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii nr. 114/1996., Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Fond Locativ şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

   Nr.    417

   Tgv.  28.10.2008

 

                                                                                               

H O T A R A R E

privind aprobarea vânzării a unui număr de 4 (patru) apartamente

din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.10.2008, având în vedere:

§                     Raportul de specialitate al DAPPP privind solicitările unor chiriaşi care doresc să cumpere locuinţele ce le deţin cu contract de închiriere;

§                     Tabelul nominal cu locuinţele ce aparţin fondului locativ care urmează a fi vândute  chiriaşilor şi preţurile de vânzare ale acestora;

§                     Prevederile Legii nr. 85/1992 republicată privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat;

§                     Prevederile Decretului - Lege nr. 61/1990 privind vînzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie;

§                     Prevederile Legii nr. 76/1994 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondul statului si din fondul unitatilor economice sau bugetare de stat

§                     Adresa 171071/15.03.2004 a Ministerului Finantelor Publice;

§                     Rapoartul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§                     Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor măsuri referitoare la administrarea fondului locativ;

§                     Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, adoptă următoarea

 

H O T Â R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă vânzarea unui numar de 4 (patru) apartamente din fondul locativ de stat către actualii titulari de contracte de închiriere în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Art. 2 Apartamentele din fondul locativ ce urmează a fi vândute persoanelor îndreptăţite, precum şi preţurile de vânzare sunt prevăzute în tabelul anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, DAPPP - Biroul Fond Locativ şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.                                                                                                                                             

      

             Nr.    418

            Tgv. 28.10.2008

 

H O T A R A R E

privind deplasarea unei delegaţii municipale în Santarem – Portugalia, în perioada 9-12 noiembrie 2008, pentru a participa la Conferinţa “Parteneriat prin patrimoniul cultural european”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.10.2008, avand in vedere:

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aproba deplasarea unei delegaţii municipale  in Santarem - Portugalia, in perioada 9-12 noiembrie 2008, pentru a participa la Conferinţa “Parteneriat prin patrimoniul cultural european”.

            Din delegaţie vor face parte următorii consilieri municipali:

            Liţă Ion

            Răducanu Tudorică

Art. 2 Cheltuielile legate de transport, ˝ diurnă si asigurări de sănătate vor fi suportate din Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se obliga Primarul, Directia Economica – Serviciul Contabilitate, Serviciul Resurse Umane, Relaţii Externe si Management Administrativ, persoanele care fac parte din delegatie si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    419

Tgv. 28.10.2008

 

H O T A R A R E

privind modificarea statului de functii al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.10.2008, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Relatii Externe si Management Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind modificarea statului de funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte;

§         Raportulde avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte ;

§         Avizul nr. 1455021/06.10.2008 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici privind stabilirea funcţiilor publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului, înregistrat la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 22491/10.10.2008

§         Prevederile art. 107, 111 si 112 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;

§         Prevederile art. 16 alin. 2)  şi 3) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

§         Prevederile art. 9 alin. 2. si 3 ale O.G. nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, modificată prin O.G. nr. 9/2008;

§         Prevederile art. 14, alin. 2 din O.G. nr. 1900/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, care absolvă o formă de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea

§         Prevederile H.C.L. nr. 201/2003 privind aprobarea Organigramei şi statului de funcţii al Aparatului Propriu al Consiliului Local Municipal Targoviste, cu modificările ulterioare ;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. “a” alin. 3 lit. „b” din Legea din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a din Legea Administraţiei Pubice Locale, nr. 215/2001, republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E

 

Art. 1 Se modifică statul de funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Targoviste prin transformarea a patru posturi, dupa cum urmează :

-    3 (trei) posturi de referent, cls. III, superior, treapta 1 în posturi de consilier clasa I, principal, treapta I

-    1 (un) post referent, clasa III, superior, treapta II în post de consilier, clasa I, principal, treapta II

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 201/2003 cu modificarile ulterioare se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Resurse Umane, Relatii Externe si Management Administrativ şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

        Nr.   420

        Tgv.  28.10.2008

       

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2009 la nivelul Consiliului Local Municipal Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedinta ordinară, astăzi, 28.10.2008, având în vedere:

§         Adresa nr. 1453947/19.09.2008 a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 20921/23.09.2008;

§         Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Relaţii Externe şi Management Administrativ;

§         Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte ;

§         Prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;

§         Prevederile Anexei nr. I a Ordinului nr. 7660/2006 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, art. 13;

§   Prevederile art. 36 alin. (3) lit. « b » din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a din Legea Administraţiei Pubice Locale, nr. 215/2001, republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2009 la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                nivelul Consiliului Local Municipal Târgovişte, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Resurse Umane, Relaţii Externe si Management Administrativ, Aparatul de Specialitate al Primarului, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Poliţia Comunitară a Municipiului Târgovişte, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Târgovişte şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

        Nr.   421

        Tgv.  28.10.2008

       

                                                                                            

H O T A R A R E

privind revocarea HCL nr. 399/25.09.2008 privind acordarea de ajutoare financiare unui număr de 6 (şase) persoane fizice din Municipiul Târgovişte, cu o situaţie financiară deosebită

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.10.2008 având în vedere:

§               Acţiunea în contencios administrativ nr. 7302/06.10.2008 formulată de Instituţia Prefectului Judeţului Dâmboviţa împotriva HCL nr. 399/2008 privind acordarea de ajutoare financiare unui număr de 6 (şase) persoane fizice din Municipiul Târgovişte, cu o situaţie financiară deosebită;

§               Raportul de avizare al comisiei de specialitate cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§               Prevederile art. 36 alin. 9 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Începând cu data prezentei, HCL nr. 399/25.09.2008 privind acordarea de ajutoare financiare unui număr de 6 (şase) persoane fizice din Municipiul Târgovişte, cu o situaţie financiară deosebită, se revocă.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate, Direcţia de Asistentă Socială şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

   Nr.   422

   Tgv. 28.10.2008

                                                                                            

H O T A R A R E

privind revocarea HCL nr. 400/25.09.2008 privind acordarea unor facilităţi pensionarilor, elevilor şi studenţilor din Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.10.2008 având în vedere:

§                     Acţiunea în contencios administrativ nr. 7079/06.10.2008 formulată de Instituţia Prefectului Judeţului Dâmboviţa împotriva HCL nr. 400/2008 privind acordarea unor facilităţi pensionarilor, elevilor şi studenţilor din Municipiul Târgovişte;

§                     Raportul de avizare al comisiei de specialitate cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§                     Prevederile art. 36 alin. 9 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Începând cu data prezentei, HCL nr. 400/25.09.2008 privind acordarea unor facilităţi pensionarilor, elevilor şi studenţilor din Municipiul Târgovişte, se revocă.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Direcţia Economică, D.A.S., S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Târgovişte şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

      Nr.   423

      Tgv. 28.10.2008

 

H O T A R A R E

privind stabilirea comisiei de verificare a situaţiilor de lucrări şi a stadiului fizic de execuţie pentru obiectivul „Reabilitare şi mansardare Bloc 1, tronsonul B, str. Laminorului, nr. 16, Târgovişte”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.10.2008 având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Investiţii prin care se susţine necesitatea adoptării unei hotărâri privind stabilirea comisiei de verificare a situaţiilor de lucrări şi a studiului fizic de execuţie pentru obiectivul „Reabilitare şi mansardare Bloc 1, tronsonul B, str. Laminorului, nr. 16, Târgovişte”;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile Legii nr. 114/1996 - legea locuinţei, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare;

§   Prevederile O.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

§   Prevederile HCL nr. 27/2007 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Bloc 1, tronsonul B, str. Laminorului, nr. 16, Târgovişte”;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „ddin Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă componenţa comisiei de verificare a situaţiilor de plată şi a stadiului fizic de execuţie pentru obiectivul „Reabilitare şi mansardare Bloc 1, tronsonul B, str. Laminorului, nr. 16, Târgovişte, după cum urmează:

            ing. Marius Constantinescu – Administrator Public

            ing. Constantin Bălaşa – Director Executiv Direcţia Tehnică

            ing. Doina Coman – Şef Birou Investiţii

            ing. Daniel Tudorache – Consilier Birou Investiţii

            ec. Carmen Andrei – Consilier Direcţia Economică

Art. 2 Comisia sus menţionată se obligă să informeze periodic Consiliul Local Municipal Târgovişte asupra situaţiilor de lucrări şi a studiului fizic de execuţie pentru obiectivul „Reabilitare şi mansardare Bloc 1, tronsonul B, str. Laminorului, nr. 16, Târgovişte”.

 Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Direcţia Tehnică – Biroul Investiţii, membrii comisiei constituite şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

  Nr.    424

     Tgv.  28.10.2008

    

 

H O T A R A R E

privind aprobarea derularii proiectului „Modernizarea şi reabilitarea Parcului Mitropoliei” şi a acordului cu privire la introducerea proiectului în lista de investiţii pe anul 2008

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.10.2008, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Directiei Tehnice prin care se propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea derularii proiectului „Modernizarea şi reabilitarea parcului Mitropoliei” si a acordului cu privire la introducerea proiectului în lista de investiţii pe anul 2008;

§   Raportul de avizare ale comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile O.G. 34/2006 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

§   Prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

§   Prevederile O.U.G. 114/2007 pentru modificarea şi completarea O.U.G. 195/2005 privind protecţia mediului;

§   Prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane;

§   Prevederile art. 36 alin. 4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modficările şi completările ulterioare;

   In temeiul art. 45, alin. 2 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modficările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H OT Ă R Â R E :

 

Art.1 Se aprobă derularea proiectului „Modernizarea şi reabilitarea Parcului Mitropoliei”.

Art.2Se aprobă introducerea proiectului „Modernizarea şi reabilitarea Parcului Mitropoliei” în lista de investiţii pe anul 2008.

Art.3 Finanţarea proiectului se va asigura de la Bugetul local şi alte surse atrase.

Art.4Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, D.A.P.P.P., Directia Tehnica si Secretarul Municipiului pentru comunicare

 

         Nr.   425

        Tgv.  28.10.2008

 

H O T A R A R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Modernizare şi reabilitare Parcul Mitropoliei”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 28.10.2008, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice-Birou Investiţii prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Modernizare şi reabilitare Parcul Mitropoliei”;

§   Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile O.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile O.U.G. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile O.U.G. 114/2007 pentru modificarea şi completarea O.U.G. 195/2005 privind protecţia mediului;

§   Prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane;

§   Raportul de avizare al comisiei al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipla Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. b, c, d din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modficările şi completările ulterioare;

§   În temeiul art. 45, alin. 2 lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modficările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Modernizare şi reabilitare Parcul Mitropoliei”

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul: „Modernizare şi reabilitare Parcul Mitropoliei”, după cum urmează:

Indicatori tehnici:

§                     Toaletizarea copacilor existenţi

§                     Plantarea de  arbuşti şi flori

§                     Plantarea de  spaţiu verde (gazon)

§                     Amenajarea aleilor pietonale cu bazalt şi asfalt

§                     Bordurarea aleilor şi realizarea de amenajări florale

§                     Amenajarea terenurilor de joacă pentru copii

§                     Realizarea unor foişoare din lemn pentru odihnă şi recreere

§                     Amenajarea unui teren de skatepark

§                     Amenajarea de bănci, măsuţe de agrement, jardiniere, coşuri de gunoi precum şi wc ecologice

§                     Modernizarea fântânilor arteziene

§                     Înlocuirea fântânilor de băut apă existente

§                     Executarea unei instalaţii de irigaţie a spaţiilor verzi

 Reţele şi utilităţi:

§                     refacere şi extindere reţea de iluminat cu 42 stâlpi, corpuri de iluminat tip pendul cod VITA 100 - 14 bucăţi

§                     redimensionarea branşamentului de alimentare cu apă rece

§                     reţea de alimentare cu apă a sistemului de irigaţii şi a fântânilor arteziene

§                     înlocuirea întregului sistem hidraulic pentru modernizarea fântânilor arteziene

§                     executarea unui cămin de canalizare şi executarea unui racord la căminul de canalizare existent

 

Indicatori economici: (Valori inclusiv TVA)

 

§                     Valoare investiţie: 4.817.840 lei din care :

Valoare C + M :  4.466.371 lei

Art. 3 Finantarea proiectului se va asigura de la Bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, D.A.P.P.P., Directia Tehnica si Secretarul Municipiului pentru comunicare

 

        Nr.   426

        Tgv. 28.10.2008

 

 

H O T A R A R E

privind înfiinţarea unei comisii în cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte pentru coordonarea investiţiilor în infrastructură din Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.10.2008, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei tehnice- Birou Investiţii privind înfiinţarea unei comisii în cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte pentru coordonarea investiţiilor în infrastructură din Municipiul Târgovişte;

§   Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare;

În temeiul art. 45 alin. 1  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă înfiinţarea unei comisii în cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte pentru coordonarea investiţiilor în infrastructură din Municipiul Târgovişte, în următoarea componenţă:

­­­­­­­­­­    Stănescu Iulian

    Şerban Alexandru

    Babeu Pavel

    Oros Călin Dinu

    Băluţă Vasile

    Liţă Ion

    Ilie Valentin

Art. 2 Societăţile care intervin asupra infrastructurii si suprastructurii se obligă prezinte planurile de investiţii pe o perioadă de 5 ani.

Art. 3 Începând cu data prezentei nu se vor mai elibera autorizaţii de spargere a drumurilor aparţinând domeniului public care contravină acestei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al Municipiului, D.A.P.P.P., membrii comisiei constituite şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

                           

   Nr.   427

   Tgv. 28.10.2008

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 3000 lei,

dlui. prof. Platco Eusebiu, în vederea editării cărţii de antologie şi critică literară (pentru clasele IX-X) “Aristac şi alte măşti literare”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.10.2008 având în vedere:

§   Adresa nr. 22900/15.10.2008 a dlui. prof. Platco Eusebiu domiciliat in Târgovişte, Bdul. Independenţei, bl. 11, ap. 20, prin care solicită un sprijin financiar în valoare de 3000 lei,  în vederea editării cărţii  de antologie şi critică literară (pentru clasele IX-X) “Aristac şi alte măşti literare”;

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Economice prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 3000 lei, dlui. prof. Platco Eusebiu, în vederea editării cărţii  de antologie şi critică literară (pentru clasele IX-X) “Aristac şi alte măşti literare”;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile H.C.L. nr. 5/31.01.2008 privind aprobarea B.V.C. al Consiliului Local Municipal Târgovişte pentru anul 2008 ;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. a pct. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2 lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001, republicată, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se acordă un sprijin financiar în valoare de 3000 lei, dlui. prof. Platco Eusebiu, în vederea editării cărţii de antologie şi critică literară (pentru clasele IX-X) “Aristac şi alte măşti literare”;

Art. 2  Această sumă de bani va fi asigurată din prevederile bugetare înscrise la capitolul 67.02 Cultură, Recreere şi Religie – Alte Servicii.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Direcţia Economică - Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

   Nr.   428

   Tgv. 28.10.2008

  

                                                                                                        

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 3.030 lei, dnei. Manea Lăcrămioara pentru fiica sa Manea Mihaela, elevă a Liceului de Arte “Bălaşa Doamna”, în vederea participării la concursul internaţional de pian “Simone-Delbert-Fevrier”, ce se va desfăşura in perioada

2-5 noiembrie 2008, în Franţa –Cote D’Azur

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.10.2008 având în vedere:

§   Adresa nr. 21612/01.10.2008 a dnei. Manea Lăcrămioara prin care solicită suma de 800 euro, pentu fiica sa Manea Mihaela, elevă a Liceului de Artă „Bălaşa Doamna”, în vederea participării la  concursul internaţional de pian, “Simone-Delbert-Fevrier”, ce se va desfăşura in perioada 2-5 noiembrie 2008, în Franţa –Cote D’Azur;

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Economice prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 3.030 lei,dnei. Manea Lăcrămioara pentru fiica sa Manea Mihaela, elevă a Liceului de Arte “Bălaşa Doamna”, în vederea participării la concursul internaţional de pian, “Simone-Delbert-Fevrier”, ce se va desfăşura in perioada 2-5 noiembrie 2008, în Franţa–Cote D’Azur;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile H.C.L. nr. 5/31.01.2008 privind aprobarea B.V.C. al Consiliului Local Municipal Târgovişte pentru anul 2008 ;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. a pct. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2 lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001, republicată, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se acordă un sprijin financiar în valoare de 3.030 lei, dnei. Manea Lăcrămioara pentru fiica sa Manea Mihaela, elevă a Liceului de Arte “Bălaşa Doamna”, în vederea participării la concursul internaţional de pian “Simone-Delbert-Fevrier”, ce se va desfăşura in perioada 2-5 noiembrie 2008, în Franţa–Cote D’Azur.

Art. 2  Această sumă de bani va fi asigurată din prevederile bugetare înscrise la capitolul 67.02 Cultură, Recreere şi Religie – Alte Servicii.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Direcţia Economică - Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

              

 Nr.  429

 Tgv. 28.10.2008

                                                                    

 

H O T A R A R E

privind modificarea anexei 1 din HCL nr. 282/16.07.2008 referitoare la achiziţionarea/schimbul unor suprafeţe de teren proprietate privată, ce sunt afectate de proiectul „Modernizare şi reabilitare drum de centură al Municipiului Târgovişte”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi,      28.10.2008 avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Cadastru Imobiliar, Agricol, Banaca de Date-Registrul Agricol privind modificarea anexei 1 din HCL nr. 282/16.07.2008 referitoare la achiziţionarea/schimbul unor suprafeţe de teren proprietate privată, ce sunt afectate de proiectul „Modernizare şi reabilitare drum de centură al Municipiului Târgovişte”

§         Prevederile HCL nr. 282/16.07.2008 referitoare la achiziţionarea/schimbul unor suprafeţe de teren proprietate privată, ce sunt afectate de proiectul „Modernizare şi reabilitare drum de centură al Municipiului Târgovişte”;

§         Adresa Instituţiei Prefectului înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 18918/28.08.2008;

§         Prevederile art. 44, alin. 1, teza ultimă din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§         Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§          Prevederile art. 36 alin. 2, lit. c din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E

 

Art. 1 Se modifică anexa 1 din HCL nr. 282/2008 după cum urmează:

 

Nr. Crt.

Nume Prenume

Convenţie

Suprafaţă ce urmează a fi cedată / amplasament

Suprafaţă ce urmează a fi primită / amplasament

Preţ

1

Stoica Ion

schimb teren

1834 mp / str. Gimnaziului, nr. 21

4218 mp / tarla 6

 

2

Stănescu Iulian

achziţionare

1694 mp / str. Calea Ialomiţei, nr. 2A

 

239 701 €

3

Stănescu Iulian

schimb teren

1375 mp / str. Calea Ialomiţei, nr. 2A

1375 mp / str. Gimnaziului nr. 21

 

4

Stănescu Iulian

schimb teren

925 mp / str. Calea Ialomiţei, nr. 2A

2100 mp / tarla 6

 

5

Ivan Florea

donează

1 mp / tarla 6

 

 

6

Ivaşcu Ion

donează

28 mp / tarla 6

 

 

7

Niţescu Dan

schimb teren

128 mp / tarla 6

128 mp / tarla 6

 

8

Călinescu Cătălin

schimb teren

62 mp / tarla 6

62 mp / tarla 6

 

9

Ioniţă Sorin Vasile

schimb teren

50 mp/ tarla 6

50 mp / tarla 6

 

10

Radu Nicolae

schimb teren

10 mp / tarla 6

10 mp / tarla 6

 

11

AlGhosain Daniela

schimb teren

9 mp / tarla 6

9 mp / tarla 6

 

12

Sitaru Marian

schimb teren

11 mp / tarla 6

11 mp / tarla 6

 

13

S.C. ACVILA PREST  S.A.

schimb teren

29 mp / tarla 6

29 mp / tarla 6

 

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 282/2008 se aplică în mod corespunzător.

Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică, Serviciul Cadastru Imobiliar Agricol, Direcţia Economică, Serviciul Administraţie Publică Locală si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

             

  Nr.   430

  Tgv. 28.10.2008

 

                                                                                                           

   H O T A R A R E

privind aprobarea unui schimb de teren intre Consiliul Local Municipal Targoviste si S.C. ASEL S.A.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.10.2008, avand in vedere:

§               Raportul de specialitate al Directiei Tehnice – Birou Cadastru Imobiliar Agricol, Banca de Date, Registrul Agricol prin care propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea unui schimb de teren intre Consiliul Local Municipal Targoviste si S.C. ASEL S.A;

§               Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§               Prevederile Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   In temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adotă următoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aproba schimbul de terenuri intre Consiliul Local Municipal Targoviste si S.C ASEL S.A., conform planului de situatie, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Suprafetele care fac obiectul schimbului de terenuri sunt:

Consiliul Local Municipal Targoviste: 266 m.p. – str. Constructorilor

S.C. ASEL S.A.: – 266 m.p. – str. Constructorilor, nr. 40

Art. 3 Se imputernicesc pentru semnarea actului de schimb la Notarul Public, Primarul Municipiului, jr. Gabriel Florin Boriga si  Secretarul Municipiului , jr. Chiru Cătălin Cristea.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P., Directia Tehnica - Birou Cadastru Imobiliar Agricol, Banca de Date, Registrul Agricol, Directia Economica, S.C. ASEL S.A. si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

  Nr.   431

  Tgv.  28.10.2008

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 5 ani, cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 45 mp, situat în str. Virgil Drăghiceanu – în incinta Grădiniţei nr. 8, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unui spaţiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 28.10.2008, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire de 2 ani si 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafată de 45 mp, aparţinând domeniului public, situat în str. Virgil Drăghiceanu - în incinta Grădiniţei nr. 8, Municipiul Târgovişte în vederea amenajării unui spaţiu comercial;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile H.C.L. 156/2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008;

§     Prevederile O.U.G. nr. 184/2001 pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995;

§     Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a şi art. 123 alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se respinge scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 5 ani, cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafată de 45 mp, situat în str. Virgil Drăghiceanu - în incinta Grădiniţei nr. 8, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unui spaţiu comercial.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.      

           

     Nr.   432

     Tgv. 28.10.2008

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 5 ani, cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 14 mp, situat în B-dul Unirii – în incinta Seminarului Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur”, Municipiul Târgovişte în vederea amenajării unui spaţiu comercial pentru birotică

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 28.10.2008, având în vedere:

§        Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire de 2 ani si 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafată de 14 mp, situat în B-dul Unirii – în incinta Seminarului Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur”, Municipiul Târgovişte în vederea amenajării unui spaţiu comercial pentru birotică;

§         Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§        Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§        Prevederile H.C.L. 156/2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008;

§        Prevederile O.U.G. nr. 184/2001 pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995;

§        Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a şi art. 123 alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se respinge scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 5 ani, cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafată de 14 mp, situat în B-dul Unirii – în incinta Seminarului Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur”, Municipiul Târgovişte în vederea amenajării unui spaţiu comercial pentru birotică.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P. şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.  

  

     Nr.   433

     Tgv. 28 .10.2008

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 5 ani, cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 12 mp, aparţinând domeniului public, situat în B-dul Unirii – în incinta Seminarului Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur”, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unui spaţiu comercial pentru birotică - calculatoare

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 28.10.2008, având în vedere:

§         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire de 2 ani si 6 luni, a unui teren, în suprafată de 12 mp, aparţinând domeniului public, situat în B-dul Unirii – în incinta Seminarului Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur”, Municipiul Târgovişte în vederea amenajării unui spaţiu comercial pentru birotică - calculatoare;

§         Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§        Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§        Prevederile H.C.L. 156/2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008;

§        Prevederile O.U.G. nr. 184/2001 pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995;

§        Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a şi art. 123 alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se respinge scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 5 ani, cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren, în suprafată de 12 mp, aparţinând domeniului public, situat în B-dul Unirii – în incinta Seminarului Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur”, Municipiul Târgovişte în vederea amenajării unui spaţiu comercial pentru birotică – calculatoare.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P. şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.  

  

     Nr.   434

     Tgv. 28 .10.2008

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 5 ani, cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 9 mp,situat în B-dul Unirii – în incinta Seminarului Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur”, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unui spaţiu comercial pentru birotică - calculatoare

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 28.10.2008, având în vedere:

§         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Serviciul Comerţ prin care propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire de 2 ani si 6 luni, a unui teren, în suprafată de 9 mp, aparţinând domeniului public, situat în B-dul Unirii – în incinta Seminarului Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur”, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unui spaţiu comercial pentru birotică - calculatoare;

§         Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§        Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§        Prevederile H.C.L. 156/2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008;

§        Prevederile O.U.G. nr. 184/2001 pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995;

§        Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a şi art. 123 alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se respinge scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 5 ani, cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren, în suprafată de 9 mp, aparţinând domeniului public, situat în B-dul Unirii – în incinta Seminarului Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur”, Municipiul Târgovişte în vederea amenajării unui spaţiu comercial pentru birotică – calculatoare.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte, Serviciul Administraţie Publică Locală şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.  

  

    Nr.     435

     Tgv. 28.10.2008

    

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 4 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 10 mp, situat în zona Complexului Comercial „Mondial”, Municipiul Târgovişte, în vederea amplasării unei minirulote pentru dulciuri

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 28.10.2008, având în vedere:

§         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Serviciul Comerţ prin care se susţine necesitatea adoptării unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii pe o perioadă de 4 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafată de 10 mp, situat în zona complexului comercial „Mondial”, Municipiul Târgovişte în vederea amplasării unei minirulote pentru dulciuri;

§         Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§        Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§        Prevederile H.C.L. 156/2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008;

§        Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a şi art. 123 alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se respinge scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 4 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafată de 10 mp, situat în zona Complexului Comercial „Mondial”, Municipiul Târgovişte, în vederea amplasării unei minirulote pentru dulciuri.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P. şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.  

  

     Nr.    436

     Tgv. 28.10.2008

    

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 4 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 9 mp, situat în B-dul Unirii – adiacent bl. 69, Municipiul Târgovişte în vederea amplasării unei rulote tip fast food

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 28.10.2008, având în vedere:

§         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Serviciul Comerţ prin propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii pe o perioadă de 4 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafată de 9 mp, situat în B-dul Unirii – adiacent bl. 69, Municipiul Târgovişte în vederea amplasării unei rulote tip fast food;

§         Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§        Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§        Prevederile H.C.L. 156/2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008;

§        Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a şi art. 123 alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se respinge scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 4 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafată de 9 mp, situat în B-dul Unirii – adiacent bl. 69, Municipiul Târgovişte în vederea amplasării unei rulote tip fast food.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte, Serviciul Administraţie Publică Locală şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.  

  

Nr.   437

     Tgv. 28.10.2008

    

                                                                                            

H O T A R A R E

privind aprobarea transformării unor posturi vacante în cadrul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte

 

         Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 28.10.2008, având în vedere:

§     Raportul de specialitate al Serviciului resurse Umane, Relaţii Externe şi Manangement Administrativ privind transformarea unor posturi vacante în cadrul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte;

§     Prevederile HCL nr. 273/16.07.2008 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Târgovişte;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. “a” alin. 3 lit. „b” din Legea din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Pubice Locale, nr. 215/2001, republicată, adoptă următoarea

 

 

H O T Ă R Â R E

 

Art. 1 Se aprobă transformarea unor posturi vacante în cadrul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte, astfel:

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Clubul Sportiv Municipal Târgovişte, Serviciul Resurse Umane, Relaţii Externe şi Management Administrativ şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

                           

      Nr.   438

   Tgv. 28.10.2008

 

 

H O T A R A R E

 privind stabilirea amplasamentului la obiectivul «Grădiniţa nr. 17, Târgovişte»

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit in şedintă ordinară, astăzi, 28.10.2008 având în vedere:

§         Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Birou Investiţii prin care se propune adoptarea unui proiect de hotărâre referitor la stabilirea amplasamentului “Grădiniţa nr. 17 Târgovişte”;

§         Prevederile H.G. nr. 370/2008 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale;

§         Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare;

§         Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finaţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§         Prevederile O.G. nr. 34/2006 privind privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

§         Prevederile H.G. nr. 300/2007 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, pentru finanţarea în anul 2007 a unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;

§         Prevederile N.P.O. nr. 11-97-Normativ privind proiectarea, realizarea şi exploatarea grădiniţelor de copii;

§         Prevederile HCL nr. 324/2008 privind stabilirea amplasamentului pentru obiectivul Grădiniţa nr. 17 Târgovişte;

§         Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local   Municipal Târgovişte;

§         Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c şi alin. 5, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Pubice Locale, nr. 215/2001, republicată, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă amplasarea Grădiniţei nr. 17, Târgovişte pe terenul liber aflat în curtea Liceului nr. 5, Târgovişte, conform planului de amplasament anexat.

Art. 2 Începând cu data prezentei HCL nr. 324/21.08.2008 se revocă.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte, Direcţia Economică, D.A.P.P.P. şi Secretarul municipiului pentru comunicare.

          

            Nr.  439

      Tgv.  28.10.2008

               

 

H O T A R A R E

revocarea HCL nr. 313/2008 referitoare la înfiinţarea Direcţiei de Cultură prin reorganizarea activitaţilor Teatrului Municipal „Tony Bulandra”, Teatrului pentru copii şi tineret „Mihai Popescu”, Casei de Cultură a municipiului „I.Gh. Vasiliu”şi a Direcţiei de Sport, Turism, Tineret şi Agrement 

 

            Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.10.2008, având in vedere:

§   Referatul Secretarului Municipiului privind revocarea HCL nr. 313/2008 referitoare la înfiinţarea Direcţiei de Cultură prin reorganizarea activitaţilor Teatrului Municipal „Tony Bulandra”, Teatrului pentru copii şi tineret „Mihai Popescu”, Casei de Cultură a municipiului „I.Gh. Vasiliu”şi a Direcţiei de Sport, Turism, Tineret şi Agrement;

§   Adresa nr. 6444/02.09.2008, a Instituţiei Prefectului Judeţului Dâmboviţa, privind acţiunea formulată în instanţa de contencios administrativ impotriva HCL nr. 313/2008 ;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgovişte;

      În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă revocarea HCL nr. 313/2008 referitoare la înfiinţarea Direcţiei de Cultură prin reorganizarea activitaţilor Teatrului Municipal „Tony Bulandra”, Teatrului pentru copii şi tineret „Mihai Popescu”, Casei de Cultură a municipiului „I.Gh. Vasiliu”şi a Direcţiei de Sport, Turism, Tineret şi Agrement.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Teatrul Municipal „Tony Bulandra”, Teatrul pentru copii şi tineret „Mihai Popescu”, Casa de Cultură a Municipiului „I.Gh. Vasiliu” Direcţia de Sport, Turism, Tineret şi Agrement  şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.  

                 

Nr.   440

Tgv. 28.10.2008

 

                                                                                                           

H O T A R A R E

privind revocarea HCL nr. 135/2006 referitoare la darea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 920 mp, teren situat în str. Maior Spirescu nr. 1 către Clubul Sportiv Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi,28.10.2008, avand in vedere:

§               Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. privind abrogarea HCL nr. 135/2006 referitoare la darea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 920 mp, teren situat în str. Maior Spirescu nr. 1 către Clubul Sportiv Târgovişte;

§               Prevederile HCL nr. 135/2006 privind darea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 920 mp, teren situat în str. Maior Spirescu nr. 1 către Clubul Sportiv Târgovişte;

§               Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adotă următoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Începând cu data prezentei, HCL nr. 135/2006 privind darea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 920 mp, teren situat în str. Maior Spirescu nr. 1 către Clubul Sportiv Târgovişte, se revocă.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, D.A.P.P.P., Direcţia Economică, Clubul Sportiv Târgovişte şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

  Nr.   441

  Tgv. 28.10.2008

 

                                                                       

H O T A R A R E

privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a obiectivului de investiţii „Reţele exterioare la blocuri de locuinţe pentru tineret – zona Sagricom Târgovişte”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedinta ordinara, astăzi, 28.10.2008, având in vedere:

§               Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Investiţii prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a obiectivului de investiţii „Reţele exterioare la blocuri de locuinţe pentru tineret – zona Sagricom Târgovişte”;

§               Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§                Prevederile H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;

§               Prevederile HCL nr. 148/2003 privind actualizarea domeniului public al Municipiului Târgovişte;

§               Prevederile H.C.L. nr. 180/27.03.2008 privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a obiectivului de investiţii „Reţele exterioare la blocuri de locuinţe pentru tineret – zona Sagricom Târgovişte”;

§                Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§               Prevederile art. 36, alin 2  lit. c si alin. 5 lit. a ale art. 123, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art.1 Se aprobă includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a obiectivului de investiţii „Reţele exterioare la blocuri de locuinţe pentru tineret – zona Sagricom Târgovişte”, după cum urmează:

1.            Reţele de apă şi canalizare în valoare de 843283,26 lei, care vor fi predate în administrare către S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A., conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2.            Post de transformare, racord electric de 20 KV, reţele electrice subterane, reţele electrice de iluminat public şi branşamente, în valoare de 364172,10 lei, care vor fi predate în comodat către S.C. F.D.E.E. ELECTRICA MUNTENIA NORD S.A. – Sucursala Târgovişte, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

3.            Alei pietonale, spaţii verzi, procurare echipamente loc de joacă, lucrări de alimentare cu energie electrică la blocurile nr. 1 – 8, în valoare de 795025,60 lei, care rămân în administrarea şi întreţinerea Consiliului Local Municipal Târgovişte, conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2  Începând cu data prezentei H.C.L. nr. 180/27.03.2008 se revocă.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

       Nr.   442

       Tgv.  28.10.2008

               

 

H O T A R A R E

privind transmiterea în folosinţă gratuită, pe durata existenţei instalaţiilor, a Postului Trafo şi a celorlate reţele electrice subterane şi aeriene, împreună cu terenurile aferente, aflate în zona Sagricom, Târgovişte – cartier locuinţe construite prin credit ipotecar, către S.C. F.D.E.E –Electrica Distribuţie Muntenia Nord, Sucursala Târgovişte, în vederea întreţinerii acestora.

 

         Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 28.10.2008, având în vedere:

§         Adresa nr. 400/9425/21527/2008 a S.C. F.D.E.E –Electrica Distribuţie Muntenia Nord, Sucursala Târgovişte;

§         Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice-Birou Investiţii privind transmiterea în folosinţă gratuită,  pe durata existenţei instalaţiilor, a Postului Trafo şi a celorlate reţele electrice subterane şi aeriene, împreună cu terenurile aferente, aflate în zona Sagricom, Târgovişte – cartier locuinţe construite prin credit ipotecar, către S.C. F.D.E.E –Electrica Distribuţie Muntenia Nord, Sucursala Târgovişte, în vederea întreţinerii acestora;

§         Prevederile art. 16, alin. 1-4 şi alin. 12 din Legea Energiei Electrice nr. 13/2007;

§         Prevederile H.G. nr. 90/2008 referitoare la aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, anexa II, secţiunea II, art. 4;

§         Prevederile HCL nr. 51/2007;

§         Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§         Prevederile art. 36, alin. 2 c şi 124 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§         În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

            Art. 1 Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită, prin contract de comodat, pe perioada existenţei instalaţiilor, a Postului Trafo şi a celorlate reţele electrice subterane şi aeriene, împreună cu terenurile aferente, aflate în zona Sagricom, Târgovişte – cartier locuinţe construite prin credit ipotecar, către S.C. F.D.E.E –Electrica Distribuţie Muntenia Nord, Sucursala Târgovişte, în vederea întreţinerii acestora, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2 În vederea semnării contractului de comodat, se împuternicesc Primarul Municipiului Târgovişte – jr. Gabriel Florin Boriga şi Secretarul Municipiului – Chiru Cătălin Cristea.

Art. 3 Predarea – primirea bunurilor, se va face pe bază de Protocol sau Proces verbal, după perfectarea contractului de comodat încheiat între reprezentanţii Primăriei Municipiului Târgovişte şi cei ai S.C. F.D.E.E –Electrica Distribuţie Muntenia Nord, Sucursala Târgovişte.

            Art.  4 Începând cu data prezentei, H.C.L. nr. 51/2007 se revocă.

            Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, D.A.P.P.P., Direcţia Economică şi Secretarul municipiului pentru comunicare.

           

    Nr.   443

     Tgv. 28.10.2008

                                                                                                                                   

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ 2 GRUPE”, în Municipiul Târgovişte, Aleea Trandafirilor, nr. 3A beneficiar CHIRIŢESCU ALEXANDRU

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.10.2008, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ 2 GRUPE”, în Municipiul Târgovişte, Aleea Trandafirilor, nr. 3A beneficiar CHIRIŢESCU ALEXANDRU;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ 2 GRUPE”, în Municipiul Târgovişte, Aleea Trandafirilor, nr. 3A beneficiar CHIRIŢESCU ALEXANDRU.

Art. 2 Eliberarea autorizaţiei de construire va fi condiţionată de asigurarea a 4 (patru) locuri de parcare si lucrări de peisagistică.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte şi Secretarul municipiului Târgovişte pentru comunicare.

    

   Nr.   444

   Tgv. 28.10.2008

  

                                                                                                                                   

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE BLOC LOCUINŢE P+4E+M CU SPAŢII DE PARCARE LA PARTER”, în Municipiul Târgovişte, str. G-ral Matei Vlădescu, nr. 9, beneficiar

S.C. ERVISTAR S.R.L.

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.10.2008, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE BLOC LOCUINŢE P+4E+M CU SPAŢII DE PARCARE LA PARTER”, în Municipiul Târgovişte, str. G-ral Matei Vlădescu, nr. 9 beneficiar S.C. ERVISTAR S.R.L.;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE BLOC LOCUINŢE P+4E+M CU SPAŢII DE PARCARE LA PARTER”, în Municipiul Târgovişte, str. G-ral Matei Vlădescu, nr. 9 beneficiar S.C. ERVISTAR S.R.L.

Art. 2 Eliberarea autorizaţiei de construire va fi condiţionată de asigurarea de locuri de parcare şi lucrări de peisagistică.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte şi Secretarul municipiului Târgovişte pentru comunicare.

    

   Nr.   445

   Tgv. 28.10.2008

                                                                                                           

H O T A R A R E

privind darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 5 ani, către Universitatea “Valahia” Târgovişte a unui teren, proprietate publică a Municipiului Târgovişte, în suprafaţă de 127 mp, situat în incinta Grupului Şcolar “Constantin Brâncoveanu”, bdul. Unirii, nr. 28

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit in şedintă ordinară, astăzi, 28.10.2008 având în vedere:

§               Adresa Universităţii Valahia Târgovişte înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 9152/07.10.2008, prin care solicită acordarea in folosinta gratuita a unei suprafete de 127 mp, in vederea extinderii si modernizarii parcarii existente si amenajare de spatiu verde adiacent acesteia;

§               Raportul de specialitate al DAPPP prin care se propune acordarea in folosinta gratuita, pe o perioadă de 5 ani, către Universitatea Valahia Târgovişte, a unei suprafete de 127 mp, in vederea extinderii si modernizarii parcarii existente si amenajare de spatiu verde adiacent acesteia;

§               Prevederile OUG nr. 30/2000 pentru modificarea şi completarea art. 166 din Legea învăţământului nr. 84/1995;;

§               Prevederile art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§               Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§               Prevederile art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c şi ale art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă darea în folosinţă gratuită pe o perioada de 5 ani, din administrarea Grupului Şcolar “Constatntin Brâncoveanu” către Universitatea Valahia Târgovişte, a suprafeţei de 127 mp, teren proprietate publică a Municipiului Târgovişte, ce prezintă următoarele elementele de identificare:

-        Adresa: Bdul. Unirii, nr. 26, cvartal 97, parcela 28, incinta Grupului Şcolar “Constantin Brâncoveanu”

- Valoarea aferentă suprafeţei: 8.300 lei           

-Destinaţia terenului ce se transmite: extinderea si modernizarea parcarii existente si amenajare de spatiu verde adiacent acesteia.

Art. 2 Transmiterea se va efectua  prin contract de comodat în care se vor stipula condiţiile de folosinţă. Universitatea Valahia Târgovişte va inregistra bunurile în evidenţa contabilă, iar Grupul Şcolar Constantin Brâncoveanu va proceda în mod corespunzător la scoaterea acestora din evidenţa contabilă. .

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, D.A.P.P.P., Universitatea Valahia Târgovişte, Grupul Şcolar Constantin Brâncoveanu, Direcţia Economică şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

              

   Nr.   446

   Tgv. 28.10.2008

 

                                                                                                                       

H O T A R A R E

privind concesionarea directă, până la data de 01.12.2017, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 2 mp, situat în B-dul Independenţei – zona Baia Comunală, Municipiul Târgovişte, în vederea realizării unui filtru de intrare la spaţiul comercial existent

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.10.2008, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al D.A.P.P.P- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind concesionarea directă, până la data de 01.12.2017, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 2 mp, situat în B-dul Independenţei – zona Baia Comunală,  Municipiul Târgovişte în vederea realizării unui filtru de intrare la spaţiul comercial existent;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea preţului de concesionare a terenurilor aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte;

·   Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

·  Prevederile art. 15, lit. e din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

·   Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă concesionarea directă, a unui teren, aparţinând domeniului public, in suprafaţă de 2 mp, situat în B-dul Independenţei – zona Baia Comunală, Municipiul Târgovişte, în vederea realizării unui filtru de intrare la spaţiul comercial existent, conform planului de amplasament care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Terenul va fi concesionat până la data de 01.12.2017, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani.

Art. 3  Preţul minim al concesionării va fi de 73 lei/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

   Nr.  447

   Tgv. 28.10.2008

                                                                                            

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 20 ani, cu posibilitate de prelungire de 10 ani, a spaţiului în suprafaţă de 140 mp din PT 2,  str. Gabriel Popescu,  micro 8, pentru înfiinţarea unui spaţiu de joacă pentru copii

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 28.10.2008, având în vedere:

§   Adresa nr.  22323/09.10.2008 a Asociaţiei Provita Târgovişte prin care solicită concesionarea a doua centrale termice din Municipiului Târgovişte pentru înfiinţarea unui spaţiu de joacă pentru copii şi respectiv a unei curăţătorii ecologice şi spălătorii auto;

§   Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică in vederea concesionării, a spaţiului în suprafaţă de 140 mp din PT 2,  str. Gabriel Popescu,  micro 8, pentru înfiinţarea unui loc de joacă pentru copii;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile HCL nr. 178/2006 privind modificarea contractului de concesiune încheiat între CLM şi S.C. TERMICA S.A., având ca obiect unele bunuri imobile aparţinând domeniului public al Municipiului Târgovişte, ca urmare a modernizării unor P.T-uri şi C.T-uri;

·               Prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

·               Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

·               Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicată;

În temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001adoptă următoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, a unui spaţiu având următoarele date de identificare, pentru înfiinţarea unui spaţiu de joacă pentru copii cu vârsta înte 3 şi 10 ani:

- suprafaţă de 140 mp, spaţiu cotă parte din PT 2, str. Gabriel Popescu, micro 8, nr. inventar 101033, valoare 3.802,97 lei.

Art. 2 Durata concesionării este de 20 ani, cu posibilitate de prelungire de 10 ani.

Art. 3 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Moţoc Honorius

            Tănase Silviu Gabriel

            Oros Călin Dinu

            Băluţă Vasile

Art. 4  Preţul minim al concesionării va fi de 0,7 lei/mp/an.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte, Serviciul Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

                           

    Nr.  448

    Tgv. 28.10.2008

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de  5 ani, cu posibilitatea de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 50 mp, situat în str. A.I. Cuza, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unei terase sezoniere de alimentaţie publică

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.10.2008, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al D.A.P.P.P- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică in vederea concesionării, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 50 mp, situat în str. A.I.Cuza,  Municipiul Târgovişte în vederea amenajării unei terase sezoniere de alimentaţie publică;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea preţului de concesionare a terenurilor aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte;

·  Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

·  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

·  Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, a unui teren, aparţinând domeniului public, in suprafaţă de 50 mp, situat în str. A.I.Cuza, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unei terase sezoniere de alimentaţie publică, conform planului de amplasament care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Durata concesionării este de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire de 2 ani şi 6 luni..

Art. 3 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

            Moţoc Honorius

            Tănase Silviu Gabriel

            Oros Călin Dinu

            Băluţă Vasile

Art.  4  Preţul minim al concesionării va fi stabilit de 73lei/mp/an.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte, Serviciul Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

             

   Nr.   449

   Tgv. 28.10.2008

  

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 20 mp, situat în str. Udrişte Năsturel – adiacent bl. 20, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unui spaţiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.10.2008, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al D.A.P.P.P- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică in vederea concesionării, pe no perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 20 mp, situat în str. Udrişte Năsturel – adiacent bl. 20,  Municipiul Târgovişte în vederea amenajării unui spaţiu comercial;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea preţului de concesionare a terenurilor aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte;

·  Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

·  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

·  Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, a unui teren, aparţinând domeniului public, in suprafaţă de 20 mp, situat în str. Udrişte Năsturel – adiacent bl. 20, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unui spaţiu comercial, conform planului de amplasament care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Durata concesionării este de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani.

Art. 3 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Moţoc Honorius

            Tănase Silviu Gabriel

            Oros Călin Dinu

            Băluţă Vasile

Art. 4  Preţul minim al concesionării va fi de 26 lei/mp/lună.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte, Serviciul Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

             

   Nr.   450

   Tgv. 28.10.2008

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, ,a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 10 mp, situat în B-dul Unirii – adiacent bl. 81, sc. A, ap. 1, Municipiul Târgovişte, în vederea realizării unui hol şi a unei scări de acces la spaţiul comercial cu destinaţia de farmacie

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.10.2008, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al D.A.P.P.P- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică in vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 10 mp, situat în B-dul Unirii – adiacent bl. 81, sc. A, ap. 1,  Municipiul Târgovişte, în vederea realizării unui hol şi a unei scări de acces la spaţiul comercial cu destinaţia de farmacie;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea preţului de concesionare a terenurilor aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte;

·    Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

·    Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

·     Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, a unui teren, aparţinând domeniului public, in suprafaţă de 10 mp, situat în B-dul Unirii – adiacent bl. 81, sc. A, ap. 1, Municipiul Târgovişte, în vederea realizării unui hol şi a unei scări de acces la spaţiul comercial cu destinaţia de farmacie.

Art. 2 Durata concesionării este de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani.

Art. 3 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Moţoc Honorius

            Tănase Silviu Gabriel

            Oros Călin Dinu

            Băluţă Vasile

Art. 4  Preţul minim al concesionării va fi de 73 lei/mp/an.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte, Serviciul Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.      

 

   Nr.   451

   Tgv. 28.10.2008

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 288 mp, situat în Şoseaua Găeşti – adiacent proprietăţii de la nr. 8 , Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unei parcări auto

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.10.2008, având în vedere:

§               Raportul de specialitate al D.A.P.P.P- Serviciul Comerţ prin care se propune scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani , a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 288 mp, situat în Şoseaua Găeşti – adiacent proprietăţii de la nr. 8, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unei parcări auto;

§               Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§               Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§               Prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§               Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§               Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c, şi alin. 5, lit. a şi art. 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 288 mp, situat în Şoseaua Găeşti – adiacent proprietăţii de la nr. 8, Municipiul Târgovişte în vederea amenajării unei parcări auto.

Art. 2 Durata concesionării este de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani.

Art. 3 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Moţoc Honorius

            Tănase Silviu Gabriel

            Oros Călin Dinu

            Băluţă Vasile

Art. 4  Preţul minim al concesionării va fi de 5 euro/mp/an.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte, Serviciul Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

  Nr.  452

   Tgv. 28.10.2008

  

 

H O T A R A R E

privind concesionarea directă, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren, aparţinând domeniului privat, în suprafaţă de 4,21 mp, situat în str. Radu de la Afumaţi – adiacent bl. D6, sc. A, ap. 1, Municipiul Târgovişte, în vederea realizării unei rampe pentru persoane cu dizabilităţi şi a unei căi de acces la spaţiul cu destinaţia de cabinet stomatologic

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.10.2008, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al D.A.P.P.P- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind concesionarea directă, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren, aparţinând domeniului privat, în suprafaţă de 4,21 mp, situat în str. Radu de la Afumaţi – adiacent bl. D6, sc. A, ap. 1,  Municipiul Târgovişte în vederea realizării unei rampe pentru persoane cu dizabilităţi şi a unei căi de acces la spaţiul cu destinaţia de cabinet stomatologic;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea preţului de concesionare a terenurilor aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte;

·  Prevederile art. 15, lit. e din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

·  Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă concesionarea directă, a unui teren, aparţinând domeniului privat, in suprafaţă de 4,21 mp, situat în str. Radu de la Afumaţi – adiacent bl. D6, sc. A, ap. 1, Municipiul Târgovişte în vederea realizării unei rampe pentru persoane cu dizabilităţi şi a unei căi de acces la spaţiul cu destinaţia de cabinet stomatologic, conform planului de amplasament care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Durata concesionării este de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani.

Art. 3  Preţul minim al concesionării va fi de 19 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.    

 

  Nr.   453

  Tgv. 28.10.2008

  

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 30,6 mp, situat în Bdul. Independenţei, adiacent staţie auto Caraiman, Municipiul Târgovişte, pentru realizare hol şi scară de acces la spaţiul comercial existent

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.10.2008, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al D.A.P.P.P- Serviciul Comerţ prin care se propune scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 30,6 mp, situat în Bdul. Independenţei, adiacent staţie auto Caraiman, Municipiul Târgovişte, pentru realizare hol şi scară de acces la spaţiul comercial existent;

§               Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§               Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§               Prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§               Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§               Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c, şi alin. 5, lit. a şi art. 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă 30,6 mp, situat în Bdul. Independenţei, adiacent staţie auto Caraiman, Municipiul Târgovişte, pentru realizare hol şi scară de acces la spaţiul comercial existent.

Art. 2 Durata concesionării este de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani.

Art. 3 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Moţoc Honorius

            Tănase Silviu Gabriel

            Oros Călin Dinu

            Băluţă Vasile

Art. 4  Preţul minim al concesionării va fi de 36 lei/mp/an.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte, Serviciul Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

   Nr.   454

   Tgv. 28.10.2008

                                                                                            

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, a spaţiului în suprafaţă de 266 mp din PT 1, str. Udrişte Năsturel, micro 4, pentru efectuarea unor activităţi de prestări servicii

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 28.10.2008, având în vedere:

§                Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică in vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a spaţiului în suprafată de 266 mp din PT 1, str. Udrişte Năsturel, micro 4, pentru efectuarea unor activităţi de prestări servicii;

§                Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§                Prevederile HCL nr. 178/2006 privind modificarea contractului de concesiune încheiat între CLM şi S.C. TERMICA S.A., având ca obiect unele bunuri imobile aparţinând domeniului public al Municipiului Târgovişte, ca urmare a modernizării unor P.T-uri şi C.T-uri;

·               Prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

·               Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

·               Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicată;

În temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001adoptă următoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, a unui spaţiu având următoarele date de identificare, pentru efectuarea unor activităţi de prestări servicii (diagnosticare auto):

suprafaţă de 266 mp, din PT 1, str. Udrişte Năsturel, micro 4, nr. inventar 101042, valoare 1.534.56 lei, teren aferent în suprafaţă de 82 mp.

Art. 2 Durata concesionării este de 10 ani.

Art. 3 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Moţoc Honorius

            Tănase Silviu Gabriel

            Oros Călin Dinu

            Băluţă Vasile

Art. 4  Preţul minim al concesionării va fi stabilit  în Caietul de sarcini.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte, Serviciul Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.                      

          

   Nr.  455

   Tgv. 28.10.2008

 

                                                                    

H O T A R A R E

privind respingerea scoaterii la licitaţie în vederea concesionării a terenului în suprafaţă de 108 mp, situat în str. Calea Domnească, zona Tribunalului Dâmboviţa 

 

§                     Raportul de specialitate al D.A.P.P.P- Serviciul Comerţ prin care se propune respingerea cererii de concesionare a suprafeţei de teren de 108 mp, situat în zona Tribunalului, Municipiul Târgovişte;

§                     Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

·                    Prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

·                    Prevederile Legii nr. 422/2001 republicată, privind protecţia monumentelor istorice;

·                    Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se respinge scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, a terenului în suprafaţă de 108 mp, situat în str. Calea Domnească, zona Tribunalului Dâmboviţa. 

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

   Nr.   456

   Tgv. 28.10.2008

 

                                                                                            

H O T A R A R E

privind modificarea HCL nr. 345/2008 referitoare la scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 13,50 mp, situat în Bdul. Independenţei, adiacent bl. 13, pentru extindere spaţiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 28.10.2008, având în vedere:

§         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea HCL nr. 345/2008 referitoare la scoaterea la licitaţie publică in vederea concesionării pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 13,50 mp, situat în Bdul. Independenţei, adiacent bl. 13, pentru extindere spaţiu comercial;

§         Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§         Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea preţului de concesionare a terenurilor aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte;

§         Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§         Prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§         Dispoziţiile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Art. 2 al HCL nr. 345/2008 privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 13,50 mp, situat în Bdul. Independenţei, adiacent bl. 13, pentru extindere spaţiu comercial, va avea următorul cuprins:

Terenul în suprafaţă de 13,50 mp va fi concesionat în urma scoaterii la licitaţie până la data de 04.10.2020

Din comisia de licitaţie vor face parte următorii consilieri municipali:

Moţoc Honorius

            Tănase Silviu Gabriel

            Oros Călin Dinu

            Băluţă Vasile

Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 345/2008 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte, Serviciul Administraţie Publică Locală, şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

             

   Nr.   457

   Tgv. 28.10.2008

   

                                                                                            

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 15 mp, situat în str. Dr. Dumitru Oprescu, adiacent bl. 20, sc. A, ap. 5, Municipiul Târgovişte, pentru realizare hol de acces- sală de aşteptare la cabinet medical

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.10.2008, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al D.A.P.P.P- Serviciul Comerţ prin care se propune scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 15 mp, situat în str. Dr. Dumitru Oprescu, adiacent bl. 20, sc. A, ap. 5, Municipiul Târgovişte, pentru realizare hol de acces- sală de aşteptare la cabinet medical;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§               Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§               Prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§               Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§               Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c, şi alin. 5, lit. a şi art. 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 15 mp, situat în str. Dr. Dumitru Oprescu, adiacent bl. 20, sc. A, ap. 5, Municipiul Târgovişte, pentru realizare hol de acces- sală de aşteptare la cabinet medical, conform planului de situaţie anexat.

Art. 2 Durata concesionării este de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani.

Art. 3 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Moţoc Honorius

            Tănase Silviu Gabriel

            Oros Călin Dinu

            Băluţă Vasile

Art. 4  Preţul minim al concesionării va fi de 73 lei/mp/an.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte, Serviciul Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

                           

   Nr.   458

   Tgv. 28.10.2008

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 100 mp, situat în B-dul T.Vladimirescu – zona „Select”, Municipiul Târgovişte în vederea extinderii şi modernizării unui spaţiu alimentaţie publică

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.10.2008, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al D.A.P.P.P- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică in vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 100 mp, situat în B-dul T.Vladimirescu – zona „Select”, Municipiul Târgovişte în vederea extinderii şi modernizării unui spaţiu alimentaţie publică;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea preţului de concesionare a terenurilor aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte;

·  Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

·  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

·  Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, a unui teren, aparţinând domeniului public, in suprafaţă de 100 mp, situat în B-dul T.Vladimirescu – zona „Select”, Municipiul Târgovişte în vederea extinderii şi modernizării unui spaţiu alimentaţie publică, conform planului de amplasament care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Durata concesionării este de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani.

Art. 3 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Moţoc Honorius

            Tănase Silviu Gabriel

            Oros Călin Dinu

            Băluţă Vasile

Art. 4  Preţul minim al concesionării va fi de  73 lei/mp/an.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte, Serviciul Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

           

   Nr.  459

   Tgv 28.10.2008

 

                                                                    

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 10 mp, situat în str. Dr. Dumitru Oprescu, adiacent bl. 20, sc. A, ap. 3, Municipiul Târgovişte, pentru realizare hol, scăr+i şi rampă de acces la spaţiul comercial

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.10.2008, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al D.A.P.P.P- Serviciul Comerţ prin care se propune scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 10 mp, situat în str. Dr. Dumitru Oprescu, adiacent bl. 20, sc. A, ap. 3, Municipiul Târgovişte, pentru realizare hol, scări şi rampă de acces la spaţiul comercial;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c, şi alin. 5, lit. a şi art. 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 10 mp, situat în str. Dr. Dumitru Oprescu, adiacent bl. 20, sc. A, ap. 3, Municipiul Târgovişte, pentru realizare hol, scări şi rampă de acces la spaţiul comercial , conform planului de situaţie anexat.

Art. 2 Durata concesionării este de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani.

Art. 3 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Moţoc Honorius

            Tănase Silviu Gabriel

            Oros Călin Dinu

            Băluţă Vasile

Art. 4  Preţul minim al concesionării va fi de 73 lei/mp/an.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte, Serviciul Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

                           

   Nr.   460

   Tgv. 28.10.2008

 

                                                                                                                                   

H O T A R A R E

privind repartizarea unui lot cămin de casă conform Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, situat în Cartierul „Tineretului”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit in şedintă ordinară, astăzi, 28.10.2008 având în vedere:

§               Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Birou Cadastru privind repartizarea unui lot cămin de casă, conform Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, situat în Cartierul «Tineretului»;

§               Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§               Prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor, pentru construirea unor locuinţe, proprietate personală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

§               Prevederile H.C.L. nr. 341/2008 privind desemnarea unor consilieri pentru a face parte din Comisia de stabilire a criteriilor, analiză şi repartizare a loturilor cămin de casă, conf. Legii nr. 15/2003;

§               Prevederile Dispoziţiei Primarului Municipiului Târgovişte nr. 10972/2008 privind constituirea Comisiei Municipale de analiză şi propuneri de repartizare a loturilor cămin de casă, conform Legii nr. 15/2003 ;

§               Procesul verbal al Comisiei de stabilire a criteriilor, analiză şi repartizare a loturilor cămin de casă, conf. Legii nr. 15/2003;

§               Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă punctajul propus de Comisia Municipală de stabilire a criteriilor, de analiză şi repartizare a loturilor cămin de casă, conform Legii nr. 15/2003.

Art. 2 Pe baza punctajului, se repartizează un lot cămin de casă, în suprafaţă de 227 mp, dnei Tănase Loredana Cristina, conform planului de situaţie, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3  Atribuirea lotului cămin de casă se va face pe bază de contract.

Contractul – cadru este cel prevazut în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică – Biroul Cadastru, D.A.P.P.P., membrii Comisiei de stabilire a criteriilor, analiză şi repartizare a loturilor cămin de casă şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.    

 

   Nr.   461

   Tgv. 28.10.2008

                                                                                                                                   

H O T A R A R E

privind acordarea de ajutoare financiare unor cetateni ai Municipiului Targoviste care au suferit pagube in urma unor fenomene meteo periculoase si a unor incendii

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.10.2008, avand in vedere:

-               Raportul de specialitate ale Comisiei municipale pentru stabilirea pagubelor produse de fenomenele meteorologice periculoase, prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind acordarea de ajutoare financiare unor cetateni ai Municipiului Targoviste care au suferit pagube in urma unor fenomene meteo periculoase si a unor incendii ;

-               Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-               Anchetele sociale intreprinse la cetatenii care au solicitat sprijin material sau financiar din partea municipalitatii;

-               Procesele verbale de interventie nr. 76/28.04.2008 şi 234/03.09.2008 intocmite de Detasamentul de Pompieri Targoviste al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Basarab I, jud. Dambovita;

-               Procesele verbale întocmite de comisia municipală, pentru fiecare imobil care a suferit pagube;

-               Prevederile art. 18 alin  1 si 2 din Legea nr. 481 / 2004 a Protectiei Civile

-               Prevederile art. 28 si 29 din Legea nr. 114 / 1996 a Locuintei

-               Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. „a” pct. 8  din Legea Administraţiei Publice nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ultrerioare ;

         In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ultrerioare, adoptă următoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se acorda ajutoare financiare in valoare totala de 2993,0 lei, unui numar de 3 (trei) persoane fizice din Municipiul Targoviste, care au suferit pagube in urma fenomenelor meteo periculoase si a unor incendii, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2  Suma totala de bani necesară va fi asigurata din prevederile bugetare inscrise la capitolul 61.02.

 Suma de bani acordata fiecarui solicitant va fi eliberata pe baza urmatoarelor documente :

·              Cerere

·              Ancheta sociala

·              Fisa individuala cu calculul necesarului de materiale intocmita de catre Comisia municipala pentru stabilirea pagubelor produse de fenomenele meteorologice periculoase

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Compartimentul Protectie Civila din cadrul Primariei Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

   Nr.  462

   Tgv. 28.10.2008

 

 

H O T A R A R E

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor la S.C.COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A. din 06.11.2008

 

             Consiliul Local Municipal Targoviste, judetul Dambovita, intrunit in sedinta ordinara azi, 28.10.2008, avand in vedere:

§   Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,

§   Prevederile HCL nr.149/2007 privind transformarea R.A.G.C.Targoviste in  S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A., cu modificarile si completarile ulterioare;

§   Prevederile art. 16, pct.3 din Actul Constitutiv al S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A.;

§   Prevederile HCLM Targoviste nr. 331/01.09.2008 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor la S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A

§   Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

§   Raportul de avizare al Comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Tragoviste.

§   Prevederile art. 21 alin.(1), art.36 alin.(2) lit a) si alin.(3) lit c) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificarile si completarle ulterioare:

           In temeiul art.45 alin.1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E:

 

Art. 1 Se aproba limitele mandatului reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala Ordinara a S.C.COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A. din data de 06.11.2008, potrivit procurii speciale prevazute in anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aproba limitele mandatului reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala Extraordinara a S.C.COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A. din data de 06.11.2008, potrivit procurii speciale prevazute in anexa 2 la prezenta hotărâre.

Art.3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul Municipiului Targoviste,  reprezentantul Municipiului Targoviste in AGA la S.C.COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A., Adrian Casandroiu si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

   Nr.   463

   Tgv. 28.10.2008

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 5000 lei,

dlui. prof. univ. dr. Oproiu Mihail şi conf. univ. dr. Agnes Erich, în vederea editării cărţiiCultura Târgovişteană Medievală

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.10.2008 având în vedere:

§   Adresa nr. 171788/13.08.2008 prin care se solictă un sprijin financiar în valoare de 5000 lei pentru editarea cărţiiCultura Târgovişteană Medievală

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Economice prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind acordarea unui sprijin financiar în valoare 5000 lei, dlui. prof. univ. dr. Oproiu Mihail şi conf. univ. dr. Agnes Erich, în vederea editării cărţiiCultura Târgovişteană Medievală

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile H.C.L. nr. 5/31.01.2008 privind aprobarea B.V.C. al Consiliului Local Municipal Târgovişte pentru anul 2008 ;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „dsi alin. 6 lit. a pct. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2 lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001, republicată, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se acordă un sprijin financiar în valoare de 5000 lei, dlui. prof. univ. dr. Oproiu Mihail şi conf. univ. dr. Agnes Erich, în vederea editării cărţiiCultura Târgovişteană Medievală

Art. 2  Această sumă de bani va fi asigurată în anul 2009 din prevederile bugetare înscrise la capitolul 67.02 Cultură, Recreere şi ReligieAlte Servicii.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Direcţia Economică - Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

       

  Nr.   464

  Tgv. 28.10.2008

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea HCL nr. 241 din 27.06.2008 referitoare la aprobarea numărului, denumirii şi componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.10.2008, având în vedere:

·  Propunerile formulate de consilierii municipali privind componenţa comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local;

·  Prevederile art. 15 din O.G. nr. 35/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;

·  Prevederile HCL nr. 241/27.06.2008 referitoare la aprobarea numărului, denumirii şi componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgovişte, cu modificările şi completările ulterioare;

·  Prevederile art. 54 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

·  Prevederile HCL nr. 404 şi 405 din  data de 28.10.2008;

·  Propunerile preşedinţilor comisiilor nr. 4 şi nr. 5;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, adoptă urmatoarea

 

H O T A R A R E:

 

Art. 1 Începand cu data prezentei, componenţa comisiei de specialitate nr. 2 pentru organizarea, dezvoltarea urbanistica si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat al municipiului, realizarea licitatiilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte, va fi urmatoarea:

1.      ing. Ilie Valentin – PDL

2.      ing. Stănescu Iulian - PDL

3.      ing. Ţuţuianu Ioan – PSD

1.      ec. Tănase Silviu Gabriel- PNL

2.      jr. Ana George Bogdan - PDL

Art. 2 Începând cu data prezentei, componenţa comisiei de specialitate nr. 4 pentru activităţi ştiintifice, învaţământ, sănătate, cultură, culte, religie, muncă şi protecţie socială, turism, sportive si de agrement din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte, va fi urmatoarea:

1.      prof. Motoc Honorius – PDL

2.      prof.  Oros Calin Dinu – PDL

3.      Răducanu Tudorică- PDL

4.      ec. Păunaş Maria Roxana  - PDL

5.      ing. Băluţă Vasile -PDL

Art. 3 Începând cu data prezentei, componenţa comisiei de specialitate nr. 5 – pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte, va fi urmatoarea:

1.      jr. Ana George Bogdan – PDL

2.      jr. Frăţilă Ioan Cezar – PSD

3.      Şerban Alexandru – PDL

4.      prof. Rusescu Gheorghe – PDL

5.      ing. Babeu Pavel - PDL

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă membrii comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgovişte şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

   

Nr.   466

Tgv. 28.10.2008

              Inapoi