Monitorul oficial local

 

1.     STATUTUL MUNICIPIULUI TARGOVISTE

2.       REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE

a.       Regulamentul privind masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari adoptate de Consiliul Local

b.      Regulamentul privind masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de dispozitii emise de Primarul Municipiului

3.     HOTARARILE ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

a.       Hotarari adoptate

b.      Registrul pentru evidenta proiectelor de hotarari

c.       Registrul pentru evidenta hotararilor adoptate

4.     DISPOZITIILE EMISE DE PRIMAR

a.       Dispozitii cu caracter normativ

b.       Registrul pentru evidenta dispozitiilor emise

5.     DOCUMENTE SI INFORMATII FINANCIARE

 a.   Executie bugetara lunara

 b.   Situatii financiare

 c.    Datoria publica  

 d.   Finantari din fonduri publice

 

6.     ALTE DOCUMENTE

a.       Registrul privind inregistrarea refuzurilor de a semna/ contrasemna/ aviza actele administrative

b.      Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele de hotarari si dispozitii cu caracter normetiv

c.      Informarea asupra proiectelor de interes public care urmeaza sa fie dezbatute de autoritatile administratiei publice locale

d.      Informarea asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ

e.      Minute sedinte publice locale

f.        Procesele verbale ale sedintelor Consiliului Local

g.       Declaratii de casatorie

h.      Alte documente de interes public

i.      Proiecte de hotarari, instrumente de prezentare și de motivare