316. Hotarâre privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare către S.C Compania de Apă Târgovişte-Dâmboviţa S.A, în calitate de operator regional

317. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 82, sc. A+B, Strada Benone Georgescu, Asociatia de proprietari nr. 29”, in vederea cresterii performantei energetice

318. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 270 / 10.08.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 25, sc. A+B+C+D, Str. Avram Iancu, Asociatia de proprietari nr. 10”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

319. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 271 / 10.08.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 26, sc. A+B+C+D, Str. Avram Iancu, Asociatia de proprietari nr. 10”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

320. Hotarâre privind participarea la „Programul de inlocuire sau de completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana ori alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului pentru obiectivul Spitalul Municipal Targoviste”, aprobarea finantarii proiectului si a Studiului de Fezabilitate

321. Hotarâre privind participarea la „Programul de inlocuire sau de completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana ori alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului pentru obiectivul Sala de Sport a Clubului Sportiv Scolar din Municipiul Targoviste” prin utilizarea energiei solare – Casa Verde, aprobarea finantarii proiectului si a Studiului de Fezabilitate

322. Hotarâre privind infiinţarea Centrului Social de Urgenţa pentru persoanele fără adăpost „Speranţa”

323. Hotarâre privind aprobarea participării Municipiului Târgovişte la Programul Naţional de îmbunătăţire a Calităţii Mediului prin Realizarea de spaţii verzi în localităţi şi încheierea în termenul prevăzut de lege, prin reprezentantul legal al unităţii administrativ – teritoriale, a contractului de finanţare nerambursabilă, pentru înfiinţarea Parcului Municipal Teiş

324. Hotarâre privind darea în folosinţă gratuită către Universitatea „Valahia” Târgovişte a unor bunuri proprietatea publică a Municipiului Târgovişte situate în Bdul Unirii, nr. 24 – 26

325. Hotarâre privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat

326. Hotarâre privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici (total deviz) pentru obiectivul « Reabilitare şi ranforsare străzi din

Municipiul Târgovişte » (Bdul Independenţei, Calea Bucureşti, Şoseaua Găeşti, Str. Constantin Brâncoveanu)

327. Hotarâre privind actualizarea indicatorilor economici ai blocurilor de locuinţe cuprinse în  Lista de priorităţi pe anul 2009, în vederea creşterii performanţei energetice

328. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 48 / 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 29, sc. A, Str. Radu Popescu, Asociaţia de proprietari nr. 40”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

329. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 49 / 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 31, sc. A, Str. Radu Popescu, Asociaţia de proprietari nr. 40”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

330. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 50 / 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 23, sc. F, Str. Radu Popescu, Asociaţia de proprietari nr. 40”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

331. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 51 / 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 8, sc. C, Str. Ana Ipătescu, Asociaţia de proprietari nr. 77”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

332. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 52 / 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 39, sc. A, Str. Dinu Lipati, Asociaţia de proprietari Aurora”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

333. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 53 / 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 39, sc. B, Str. Dinu Lipati, Asociaţia de proprietari Aurora”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

334. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 54 / 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 39, sc. C, Str. Dinu Lipati, As. de proprietari Aurora”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

335. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 55 / 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc D5,  str.  Revolutiei, Asociaţia de proprietari nr. 200”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009

336. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 56 / 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc D6,  str.  Revolutiei, Asociaţia de proprietari nr. 200”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009

337. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 57 / 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc D7, Str. Revoluţiei, Asociatia de proprietari nr. 200”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

338. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 59 / 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 10, sc. A, Str. Ioan Ghica, Asociaţia de proprietari nr. 32”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

339. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 61/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 44, b-dul Regele Carol, Asociaţia de proprietari nr. 51”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

340. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 62 / 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 20, sc. A, str. Vasile Florescu, As. de proprietari nr. 32”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009

341. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 63 /26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 54, sc. C, str. Soldat Nae Ion, Asociaţia de proprietari nr. 332”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

342. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 64/ 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 33, sc. B, Str. Mihai Popescu, Asociaţia de proprietari nr. 65”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

343. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 65/ 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 28, sc. A, Str. Mihai Popescu, Asociaţia de proprietari nr. 65”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

344. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 66/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 27, sc. A, Str. Avram Iancu, Asociaţia de proprietari nr. 10”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

345. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 67 / 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 27, sc. B, Str. Avram Iancu, Asociaţia de proprietari nr. 10”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

346. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 68/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 60, sc. A, Str. Soldat Nae Ion, Asociaţia de proprietari nr. 348”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

347. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 69/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 48, sc. B, str. Capitan Stanica Ilie, Asociaţia de proprietari nr. 61”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

348. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 70/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 47, sc. A, Str. Petru Cercel, Asociaţia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

349. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 71/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 47, sc. D, Str. Capitan Stanica Ilie, Asociaţia de proprietari nr. 61”,, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

350. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 72/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 51, sc. A, Str. Lăzărică Petrescu, Asociaţia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

351. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 74 /26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 51, sc. C, str. Nicolin Ion, As. de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

352. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 75/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 51, sc. D, str. Nicolin Ion, As. de proprietari nr. 61”,  cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

353. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 76/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 52, sc. B, Str. Nicolin Ion, Asociaţia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

354. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 77/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 4, sc. B,  str. Aleea Grivitei, Asociaţia de proprietari nr. 70”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

355. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 78/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 24, sc. C, Str. Vasile Blendea, Asociaţia de proprietari nr. 57”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

356. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 79/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 25, sc. D, Str. George Cair, Asociaţia de proprietari nr. 57”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

357. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 80/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 24, sc. B, Str. I.C.Brătianu, Asociaţia de proprietari nr. 65”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

358. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 81/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 25, sc. D, Str. I.C.Brătianu, Asociaţia de proprietari nr. 65”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

359. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 82 / 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 29, sc. D, Str. Mihai Popescu, Asociaţia de proprietari nr. 65”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

360. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 83 /26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 27, sc. B, Str. I.C.Brătianu, Asociaţia de proprietari nr. 65”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

361. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 84/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 50, sc. A, Str. Capitan Stănică Ilie, Asociaţia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

362. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 85 /26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 50, sc. B, Str. Lăzărică Petrescu, Asociaţia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

363. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 86 / 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 50, sc. C, Str. Lăzarică Petrescu, Asociaţia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorități pe anul 2009

364. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 87 / 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 49, sc. A, Str. Căpitan Stănică Ilie, Asociaţia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorități pe anul 2009

365. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 124 / 26.03.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc H 3/C, str. Mircea cel Bătrân, Asociaţia de proprietari nr. 46”, cuprins în completarea Listei de priorități pe anul 2009

366. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 125 / 26.03.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc H 3/D str. Mircea cel Bătrân, Asociaţia de proprietari nr. 46”, cuprins în completarea Listei de priorități pe anul 2009

367. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 127 / 26.03.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc H 5 str. Mircea cel Bătrân, Asociaţia de proprietari nr. 46”, cuprins în completarea Listei de priorități pe anul 2009

368. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 130 / 26.03.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc H 6/I, str. Mircea cel Batran, Asociaţia de proprietari nr. 234 (fostă 46)”, cuprins în completarea Listei de priorități pe anul 2009

369. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 136/ 26.03.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc H 13, B-dul Independenței, Asociaţia de proprietari nr. 46”, cuprins în completarea Listei de priorități pe anul 2009

370. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 143/ 26.03.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc C 10, str. Revoluției, Asociaţia de proprietari nr. 45”, cuprins în completarea Listei de priorități pe anul

371. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 144/ 26.03.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc C 11 str. Revoluției, Asociaţia de proprietari nr. 45”, cuprins în completarea Listei de priorități pe anul 2009

372. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 145/ 26.03.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc C 14, str. Revoluției, Asociaţia de proprietari nr. 45”, cuprins în completarea Listei de priorități pe anul 2009

373. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 151/ 26.03.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 39 sc.D, str. Dinu Lipati, Asociaţia de proprietari nr. 41”, cuprins în completarea Listei de priorități pe anul 2009

374. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 152/ 26.03.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 39, sc.E, str. Dinu Lipati, Asociaţia de proprietari nr. 41”, cuprins în completarea Listei de priorități pe anul 2009

375. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 154/ 26.03.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 27, sc.A, str. Mihai Popescu, Asociaţia de proprietari nr. 65”, cuprins în completarea Listei de priorități pe anul 2009

376. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 155/ 26.03.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc A1, sc.C, str. Neagoe Basarab, Asociaţia de proprietari nr. 86”, cuprins în Lista de priorități pe anul 2009

377. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 156/ 26.03.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 46, B-dul Regele Carol,, Asociaţia de proprietari nr. 51”, cuprins în completarea Listei de priorități pe anul 2009

378. Hotarâre privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de 3 persoane fizice din Municipiul Târgovişte

379. Hotarâre privind aprobarea Regulamentului cu privire la parcarea vehiculelor, amenajarea, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare situate pe raza Municipiului Târgovişte şi inventarul parcărilor existente

380. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2009

381. Hotarâre privind aprobarea demarării procedurilor de contractare unei finanţări rambursabile în suma de 10.000.000 lei ,  pentru finanţarea unor obiective de investitii

382. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru construire locuinţe”, Aleea Mânăstirii Dealu, nr. 19, beneficiar DUŢESCU IULIAN

383. Hotarâre privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat către actualul chiriaş

384. Hotarâre privind aprobarea atribuirii unui număr de 10 (zece) loturi cămine de casă, în baza punctajelor propuse de comisia municipală de stabilirea criteriilor de analiză şi repartizare a loturilor cămin de casă, conform Legii nr. 15/2003

385. Hotarâre privind acceptarea donaţiei unui teren în suprafaţă de 6195 mp, situat în Cartierul Priseaca, proprietatea dlui. Păunescu Silviu Costel

386. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 51 mp situat în Calea Câmpulung – adiacent Bl. 31-32, în vederea extinderii spaţiului comercial existent, prin realizarea unui depozit alimente – ambalaje şi a unui vestiar – grup sanitar angajaţi

387. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 8 mp situat în Bdul. I.C. Brătianu – adiacent Bl. A1B, Ap. 1, la spaţiul cu destinaţia birou notarial, în vederea realizării unei scări de acces şi a unei rampe pentru persoane cu dizabilităţi

388. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 7,68 mp situat în Bdul. Independenţei – între Magazinul Muntenia şi bl. 6 PP, sc. C în vederea amplasării unui ATM

389. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 150 mp situat în str. Petru Cercel în vederea amenajării unui spaţiu comercial

390. Hotarâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani , a unui teren, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 8 mp, situat în Bdul I. C. Brătianu, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unui spaţiu comercial

391. Hotarâre privind modificarea statului de funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte

392. Hotarâre Privind aprobarea Convenţiei de Colaborare între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, Filiala Dâmboviţa

 

 

HOTĂRÂRE

privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare către S.C Compania de Apă Târgovişte-Dâmboviţa S.A, în calitate de operator regional

 

 

         Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 11.09.2009, având in vedere:

§   Expunerea de motive a S.C. Compania de Apă Târgovişte-Dâmboviţa S.A. prin care se susţine necesitatea adoptării unei hotărâri privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare către S.C Compania de Apă Târgovişte-Dâmboviţa S.A, în calitate de operator regional

§   Concluziile şi recomandările studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare ;

§   Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ‘’APA DÂMBOVIŢA ‘’, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.348 din data de 29.11.2007 ;

§      Prevederile art. 10 şi art. 30 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitaţi publice;

§      Prevederile art. 17, art.18 alin.(2), art. 21, art. 24 si art. 41 alin.(1) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;

§    Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. „a” pct. 14 din cuprinsul Legii nr. 215/2001 republicata, a administraţiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, a administraţiei publice locale republicate, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare al Municipiului Târgovişte cuprins in Anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare al Municipiului Târgovişte către S.C. Compania de Apă Târgovişte -Dâmboviţa S.A., cu sediul în Târgovişte, Bulevardul I.C. Brătianu, nr. 50, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Dâmboviţa cu nr. J15/5/1998, CIFRO10084149.

Art. 3 Se aprobă contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, în forma prevazută în Anexa 2 care face parte integranta din prezenta hotărâre, ce se va încheia între Municipiul Târgovişte, pe de o parte, şi S.C Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A., pe de altă parte.

Art. 4 Se aprobă lista bunurilor din domeniul public şi privat al Municipiului Târgovişte aferente sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare al Municipiului Târgovişte, care vor fi concesionate prin Contractul de Delegare către S.C. Compania de Apă Târgovişte-Dâmboviţa S.A.

Lista bunurilor concesionate ce fac obiectul Contractului de Delegare sunt cuprinse in Anexa 3 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se acordă mandat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ‘’Apa-Dâmboviţa’’ cu sediul în Târgovişte, înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa judecătoriei Târgovişte  al cărei membru este municipiul Târgovişte, să semneze Contractul de Delegare prin reprezentantul său legal , în numele si pe seama municipiului Târgovişte.

Art. 6 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, D.A.P.P.P., S.C. Compania de Apa Târgovişte – Dâmboviţa S.A., repezentantul legal al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ‘’Apa-Dâmboviţa’’ şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

 Nr.    316

 Tgv.11.09.2009

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 82, sc. A+B, Strada Benone Georgescu, Asociatia de proprietari nr. 29”, in vederea cresterii performantei energetice

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedinta extraordinară, astăzi, 11.09.2009, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Management Proiecte şi Dezvoltare Comunitară, prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 82, sc. A+B, Strada Benone Georgescu, Asociatia de proprietari nr. 29”, in vederea cresterii performantei energetice;

§   Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;

§   Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile Ordonantei nr. 29/2000 - privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice;

§   Prevederile Legii nr. 199/2000- privind utilizarea eficienta a energiei

§   Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 82, sc. A+B, Strada Benone Georgescu, Asociatia de proprietari nr. 29”, cuprinsi în Lista de priorităţi pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

 

Indicatori tehnici

1.    termoizolare pereti exteriori

2.    termo-hidroizolare terasa

3.    termoizolare placă peste subsol

4.    inlocuire tamplarie exterioara

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 1.457.820,21 Ron/ 344.146,17 Euro

Valoare C+M: 1.337.770,63 Ron/ 315.936,67 Euro

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului sunt:

1.    50% fonduri de la bugetul de stat

2.    30% fonduri de la bugetul local

3.    20% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.    317

 Tgv.11.09.2009

 

           

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 270 / 10.08.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 25, sc. A+B+C+D, Str. Avram Iancu, Asociatia de proprietari nr. 10”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 11.09.2009, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind modificarea H.C.L. nr. 270 / 10.08.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 25, sc. A+B+C+D, Str. Avram Iancu, Asociatia de proprietari nr. 10”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009;

§       Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;

§       Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§       Prevederile Ordonantei nr. 29/2000- privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice;

§       Prevederile Legii nr. 199/2000- privind utilizarea eficienta a energiei

§       Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§       Prevederile H.C.L. nr. 270 / 10.08.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 25, sc. A+B+C+D, Str. Avram Iancu, Asociatia de proprietari nr. 10”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

§       Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se modifica articolul 1 al H.C.L. nr. 270 / 10.08.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 25, sc. A+B+C+D, Str. Avram Iancu, Asociatia de proprietari nr. 10”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009, astfel:

„Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 25, sc. A+B+C+D, Str. Avram Iancu, Asociatia de proprietari nr. 10”, cuprinsi în Lista de priorităţi pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

 

 

 

Indicatori tehnici

-termoizolare pereti exteriori

-inlocuire tamplarie exterioara cu tâmplarie performantă energetic

-termo-hidroizolare terasa

- termoizolare placă peste subsol

-intervenţii instalaţii termice

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 1.300.302 Ron / 308.326 Euro

Valoare C+M: 1.133.813 Ron/ 268.848 Euro.

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 270 / 10.08.2009 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.    318

 Tgv.11.09.2009

 

           

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 271 / 10.08.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 26, sc. A+B+C+D, Str. Avram Iancu, Asociatia de proprietari nr. 10”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 11.09.2009, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind modificarea H.C.L. nr. 271 / 10.08.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 26, sc. A+B+C+D, Str. Avram Iancu, Asociatia de proprietari nr. 10”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009;

§       Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;

§       Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§       Prevederile Ordonantei nr. 29/2000- privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice;

§       Prevederile Legii nr. 199/2000- privind utilizarea eficienta a energiei

§       Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§       Prevederile H.C.L. nr. 271 / 10.08.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 26, sc. A+B+C+D, Str. Avram Iancu, Asociatia de proprietari nr. 10”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

§       Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se modifica articolul 1 din cuprinsul H.C.L. nr. 271 / 10.08.2009 privind  privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte, astfel:

 

„Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 26, sc. A+B+C+D, Str. Avram Iancu, Asociatia de proprietari nr. 10”, cuprinsi în Lista de priorităţi pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

 

 

 

Indicatori tehnici

- termoizolare pereti exteriori

- inlocuire tamplarie exterioara cu tâmplarie performantă energetic

- termo-hidroizolare terasa

- termoizolare placă peste subsol

- intervenţii instalaţii termice

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

-  Valoare investitie: 1.187.529 Ron/  281.099 Euro

-  Valoare C+M: 1.039.889 Ron / 246.151 Euro.”

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 271 / 10.08.2009 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.    319

Tgv.11.09.2009

 

HOTĂRÂRE

privind participarea la „Programul de inlocuire sau de completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana ori alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului pentru obiectivul Spitalul Municipal Targoviste”, aprobarea finantarii proiectului si a Studiului de Fezabilitate

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedinta extraordinară, astăzi, 11.09.2009, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Management Proiecte şi Dezvoltare Comunitară, prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind participarea la „Programul de inlocuire sau de completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana ori alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului pentru obiectivul Spitalul Municipal Targoviste”, aprobarea finantarii proiectului si a Studiului de Fezabilitate;

§      Prevederile Ordinului nr. 565 / 2009 al Ministerului Mediului pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de inlocuire sau de completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana ori alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului

§      Prevederile Dispozitiei nr. 227 / 2009 a Presedintelui Administratiei Fondului pentru Mediu;

§   Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile O.G. nr. 22/2008 - privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. a si d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă participarea la „Programul de inlocuire sau de completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana ori alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului pentru obiectivul Spitalul Municipal Targoviste”.

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului sunt:

§                    80% - fonduri ale Administratiei Fondului de Mediu

§                    20% - fonduri de la bugetul local

 

Art. 3 Se aprobă Studiul de Fezabilitate prin „Programul de inlocuire sau de completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana ori alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului pentru obiectivul Spitalul Municipal Targoviste”.

Art. 4 Se aproba indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul Spitalul Municipal Targoviste, dupa cum urmeaza:

 

1.Indicatori tehnici:

§      Inlocuire sistem clasic de incalzire si de producere a apei calde menajere prin sisteme ce utilizeaza energia produsa din surse regenerabile

 

2.Indicatori economici:

§      Valoare investitie : 2.052,02 mii RON / 486,42 mii euro

§      C+M : 1.837,25 mii RON / 435,51 mii euro

 

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.    320

Tgv.11.09.2009

 

H O T Ă R Â R E

privind participarea la „Programul de inlocuire sau de completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana ori alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului pentru obiectivul Sala de Sport a Clubului Sportiv Scolar din Municipiul Targoviste” prin utilizarea energiei solare – Casa Verde, aprobarea finantarii proiectului si a Studiului de Fezabilitate

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedinta extraordinară, astăzi, 11.09.2009, având în vedere:

§     Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Management Proiecte şi Dezvoltare Comunitară, prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind participarea la „Programul de inlocuire sau de completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana ori alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului pentru obiectivul Sala de Sport a Clubului Sportiv Scolar din Municipiul Targoviste” prin utilizarea energiei solare – Casa Verde, aprobarea finantarii proiectului si a Studiului de Fezabilitate;

§     Prevederile Ordinului nr. 565 / 2009 al Ministerului Mediului pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de inlocuire sau de completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana ori alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului

§     Prevederile Dispozitiei nr. 227 / 2009 a Presedintelui Administratiei Fondului pentru Mediu;

§     Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§     Prevederile O.G. nr. 22/2008 - privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;

§     Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. a si d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă participarea la „Programul de inlocuire sau de completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana ori alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului pentru obiectivul Sala de Sport a Clubului Sportiv Scolar din Municipiul Targoviste” prin utilizarea energiei solare – Casa Verde.

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului sunt:

§      80% - fonduri ale Administratiei Fondului de Mediu

§      20% - fonduri de la bugetul local

Art.3 Se aprobă Studiul de Fezabilitate prin „Programul de inlocuire sau de completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana ori alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului pentru obiectivul Sala de Sport a Clubului Sportiv Scolar din Municipiul Targoviste” prin utilizarea energiei solare – Casa Verde.

Art. 4 Se aproba indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul Sala de Sport a Clubului Sportiv Scolar din Municipiul Targoviste, dupa cum urmeaza:

 

1.Indicatori tehnici:

§      Inlocuire sistem clasic de incalzire si de producere a apei calde menajere prin sisteme ce utilizeaza energia produsa din surse regenerabile

 

2.Indicatori economici:

§      Valoare investitie : 2.902,964 mii RON / 684,952 mii euro

§      C+M : 2,747,675 mii RON / 648,312 mii euro

 

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.    321

Tgv.11.09.2009

 

 

HOTĂRÂRE

privind infiinţarea Centrului Social de Urgenţa pentru persoanele fără adăpost „Speranţa”

 

 Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinara, astăzi, 11.09.2009, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Sociala prin care propune iniţierea unei hotărâri privind înfiinţarea Centrului Social de Urgenţă pentru persoanele fără adăpost „Speranţa”, conform Ghidului solicitantului de selectare a proiectelor din cadrul programului de interes naţional „Combaterea excluziunii sociale a persoanelor fără adăpost prin crearea de centre sociale de urgenţă”;

§    Prevederile Legii nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială;

§    Prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;

§    Prevederile O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale;

§    Prevederile art. 3 lit. 1 din Ordonanţa nr. 50 din 30/01/2000(Ordonanţa 50/2000) privind măsurile de colaborare dintre Ministerul Sănătatii şi autoritaţile administraţiei publice locale în aplicarea reglementărilor din domeniul sănătaţii publice;

§    Ghidul solicitantului de selectare a proiectelor din cadrul programului de interes naţional „Combaterea excluziunii sociale a persoanelor fără adăpost prin crearea de centre sociale de urgenţă”;

§    Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „b” si „d”, alin. 4 lit. „e”, alin. 6 lit. „a”, din Legea nr.215/2001 republicată a Administraţiei Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare;

    In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

                                                                                             

Art. 1 Se aprobă înfiinţarea Centrului Social de Urgenţă pentru persoanele fără adapost „Speranţa”.

Art. 2 Se aprobă asigurarea contribuţiei de 10% de la bugetul local, din valoarea totala a finanţării solicitate (730.000 lei), respectiv 73.000 lei cofinanţare.

Art. 3  Se aprobă asumarea costurilor de functionare a centrului de urgenţă pentru o perioadă de 5 ani (incluzând anul în care este finanţată prin program, acordarea de servicii în cadrul centrului) şi menţinerea obiectului de activitate al centrului în domeniul serviciilor sociale.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Asistenţă Socială, Direcţia Economică şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.   322

Tgv.11.09.2009

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării Municipiului Târgovişte la Programul Naţional de îmbunătăţire a Calităţii Mediului prin Realizarea de spaţii verzi în localităţi şi încheierea în termenul prevăzut de lege, prin reprezentantul legal al unităţii administrativ – teritoriale, a contractului de finanţare nerambursabilă, pentru înfiinţarea Parcului Municipal Teiş

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinta ordinară, astăzi, 30.09.2009, avand in vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Managementul Proiectelor, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind privind aprobarea participării Municipiului Târgovişte la Programul Naţional de îmbunătăţire a Calităţii Mediului prin Realizarea de spaţii verzi în localităţi şi încheierea în termenul prevăzut de lege, prin reprezentantul legal al unităţii administrativ – teritoriale, a contractului de finanţare nerambursabilă, pentru înfiinţarea Parcului Municipal Teiş;

§      Prevederile Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, iniţiat de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile;

§      Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 114/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului;

§   Prevederile art. 36, alin.2, lit. „c” şi alin.4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,adoptă următoarea

 

H O T Â R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă participarea Municipiului Târgovişte la Programul Naţional de îmbunătăţire a Calităţii Mediului prin Realizarea de spaţii verzi în localităţi şi încheierea în termenul prevăzut de lege, prin reprezentantul legal al unităţii administrativ – teritoriale, respectiv dl.jr. Gabriel Florin Boriga, a contractului de finanţare nerambursabilă.

Art. 2 Se aprobă punerea la dispoziţie, în scopul înfiinţării Parcului Municipal Teiş din Târgovişte, în suprafaţă de 2,2 ha, teren înregistrat în inventarul bunurilor domeniului public la poziţia 4, identificat prin T3 P 19, teren situat în Municipiul Târgovişte, cu vecinătăţile: N – râul Ialomiţa, S – proprietate particulară, E – râul Ialomiţa, V – proprietate particulară.

Art. 3 Se aprobă studiul de fezabilitate al “Parcului Municipal Teiş din Târgovişte” şi indicatorii tehnico – economici din studiul de fezabilitate:

v    Valoare totală a proiectului: 1.876.599 lei (inclusiv TVA)

v    Din care C+M = 1.420.419 lei (inclusiv TVA).

Art. 4 Se stabileşte obligaţia compartimentului de specialitate al Municipiului Târgovişte, respectiv Direcţia Tehnică, să întocmească documentaţia de achiziţie publică, să organizeze, să deruleze procedura de achiziţie publică şi să realizeze lucrările în conformitate cu prevederile legale, în vigoare, privind achiziţiile publice. 

Art. 5 Se stabileşte contribuţia proprie în valoare de 10% din cheltuielile eligibile, în cuantum de 165.000 lei (inclusiv TVA) şi cheltuielile neeligibile aferente acestui proiect, în cuantum de 226.599 lei (inclusiv TVA).

Art. 6 Se împuterniceşte Viceprimarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Ana George Bogdan, să reprezinte interesele U.A.T. în relaţia cu Administraţia Fondului de Mediu şi pentru semnarea contractului.

Art. 7 Sursele de finanţare ale proiectului sunt:

Bugetul total al proiectului: 1.876.599 lei

Cheltuieli eligibile – 1.650.000 lei din care:

v    1.485.000 lei (inclusiv TVA) finanţare de la Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile prin „Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi”;

v    165.000 lei (inclusiv TVA) din Bugetul Local

Cheltuieli neeligibile – 226.599 lei din Bugetul Local

Art. 8 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică, D.A.P.P.P. şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

     Nr.    323

     Tgv.  30.09.2009

 

 

HOTĂRÂRE

privind darea în folosinţă gratuită către Universitatea „Valahia” Târgovişte a unor bunuri proprietatea publică a Municipiului Târgovişte

situate în Bdul Unirii, nr. 24 – 26

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2009, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unui proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Universitatea „Valahia” Târgovişte a unor bunuri proprietatea publică a Municipiului Târgovişte situate în Bdul Unirii, nr. 24 – 26;

§  Adresa Universităţii Valahia Târgovişte, înregistrată sub nr. 6203/14.08.2009, prin care se propune darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 20 de ani, a clădirilor „Internat fără spălătorie (căminul 1)” şi „ Internat cu spălătorie (căminul 2);

§  Prevederile H.C.L. nr. 73/2007 privind darea in folosinţă gratuită pe o perioada de 5 ani a unor spaţii situate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitare către Universitatea „Valahia” Târgovişte;

§  Prevederile H.C.L. nr. 517/2008 privind darea în folosinţă gratuită din administrarea Grupului Şcolar “Constantin Brâncoveanu” către Universitatea “Valahia” Târgovişte a unor bunuri proprietate publică a Municipiului Târgovişte, situate în B-dul Unirii, nr. 24-26;

§  Prevederile art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 10, art. 36, alin. 2, lit. “c” şi art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se atribuie darea în folosinţă gratuită, pe o perioada de 20 ani, din administrarea  Grupului Şcolar Constantin Brâncoveanu către Universitatea „Valahia” Târgovişte, a bunurilor proprietate publică a Municipiului Târgovişte, situate în Bulevardul Unirii nr. 24-26, conform Planului de situatie anexat; astfel:

a) INTERNAT CU SPĂLĂTORIE (Căminul 1) - indicativul C1; construcţie 4 nivele; suprafaţă construită 697; număr inventar 1001158; valoarea de inventar =1.620.000 lei;

b) INTERNAT FĂRĂ SPĂLĂTORIE (Căminul 2) - indicativul C4; constructie 4 nivele; suprafaţă construită 698; numar inventar 1001157; valoarea de inventar =1.663.000 lei.

Art. 2 Bunurile se transmit prin contract de comodat în care se vor stipula condiţiile de folosinţă şi sunt destinate procesului de învatamant. 

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, D.A.P.P.P., Direcţia Economică,  Universitatea Valahia Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul municipiului.

   Nr.   324

   Tgv. 30.09.2009

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcţii al

Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2009, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Biroului Resurse Umane şi Asigurarea Calităţii prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

§   Adresa Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte sub nr. 5401/14.01.2009 ;

§   Referatul Serviciului Economic din cadrul D.A.P.P.P., înregistrat la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 5398/14.09.2009;

§   Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, nr. 1903699/02.09.2009, înregistrat la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 21823/11.09.2009, prin care se aprobă transformarea de posturi din cadrul Directie de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile H.C.L. nr. 201/2003 modificata si completata ulterior, privind aprobarea numarului maxim de posturi aferent structurii functiilor publice si a functiilor in regim contractual, a organigramei si statului de functii ale Aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local Municipal Targoviste si ale Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; 

§   Prevederile art. 64, alin. 2, din Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 128, alin. 1 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu  modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, dupa cum urmeaza:

v   transformarea a 3 posturi de „consilier, clasa I, grad profesional asistent, treapta 1” în 3 posturi de „consilier, clasa I, grad profesional principal, treapta 3”;

v   transformarea a 3 posturi de „consilier, clasa I, grad profesional principal, treapta 1” în 3 posturi de „ consilier, clasa I, grad profesional superior, treapta 3”.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 201/2003 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Biroului Resurse Umane şi Asigurarea Calităţii, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

  Nr.   325

   Tgv. 30.09.2009

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici (total deviz)

pentru obiectivul « Reabilitare şi ranforsare străzi din

Municipiul Târgovişte » (Bdul Independenţei, Calea Bucureşti, Şoseaua Găeşti,

Str. Constantin Brâncoveanu)

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 30.09.2009, având în vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Management Proiecte, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici (total deviz) pentru obiectivuli « Reabilitare şi ranforsare străzi din Municipiul Târgovişte » (Bdul Independenţei, Calea Bucureşti, Şoseaua Găeşti, Str. C-tin Brâncoveanu);

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§       Prevederile HG nr.62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§       Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

§      Prevederile art. 36, alin. 4, lit. « d » din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii « Reabilitare şi ranforsare străzi în Municipiul Târgovişte » (Bdul Independenţei, Calea Bucureşti, Şoseaua Găeşti, Str. C-tin Brâncoveanu) după cum urmează:

 

Indicatori tehnici:

v    Total lungimi carosabil : 5878 m;

v    Durata de realizare a investitiei: 15 de luni;

Indicatori economici:

v    Total deviz general: 24153,972 mii lei (inclusiv TVA) ; 5724,097 mii euro

v    Total valoare C+M: 20254,518 mii lei (inclusiv TVA) ; 4799,990 mii euro

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului sunt: bugetul local şi împrumut bancar.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Arhitectul Şef al Municipiului Targoviste, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

 

   Nr.   326

   Tgv. 30.09.2009

  

                                                          

H O T Ă R Â R E     

privind actualizarea indicatorilor economici ai blocurilor de locuinţe cuprinse în  Lista de priorităţi pe anul 2009, în vederea creşterii performanţei energetice

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedinta ordinară, astăzi, 30.09.2009, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind actualizarea indicatorilor economici ai blocurilor de locuinţe cuprinse în Lista de priorităţi pe anul 2009, in vederea cresterii performantei energetice;

§   Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;

§   Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile O.G. nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;

§   Prevederile Normei Metodologice privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. b şi  alin. 4, lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se actualizează indicatorii economici ai blocurilor de locuinţe cuprinse în Lista de priorităţi pe anul 2009, în vederea creşterii performanţei energetice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea alocării de fonduri de la bugetul de stat şi bugetul local.

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului:

50% fonduri de la bugetul de stat (din valoare C+M+TVA)

50% fonduri de la bugetul local (venituri proprii şi alte surse) şi fonduri ale Asociaţiilor de proprietari

Suma aferentă documentaţiei tehnice se asigură de la bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

              Nr.    327

   Tgv. 30.09.2009

  

 

ANEXA la H.C.L. nr. 327/30.09.2009

 

INDICATORI ECONOMICI PENTRU BLOCURILE DE LOCUINŢE ÎNSCRISE ÎN LISTA DE PRIORITĂŢI PE ANUL 2009

 

1.      Reabilitare termica bloc 29 sc. A str.  Radu Popescu, As. de proprietari nr. 40

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 870.163,15 Ron

Valoare C+M:            732.950,75 Ron

 

2.      Reabilitare termica bloc 31 sc. A str.  Radu Popescu, As. de proprietari nr. 40

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 870.163,15 Ron

Valoare C+M:            740.384,68 Ron    

 

3.      Reabilitare termica bloc 23 sc. F str.  Radu Popescu, As. de proprietari nr. 40

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 870.163,15 Ron         

Valoare C+M:            740.384,68 Ron

 

4.      Reabilitare termica bloc 8 sc. C str. Ana Ipatescu, As. de proprietari nr. 77

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 802.591,31 Ron

Valoare C+M:            671.916,84 Ron

 

5.      Reabilitare termica bloc 39 sc. A str. Dinu Lipati, As. de proprietari Aurora

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 382.803,54 Ron         

Valoare C+M:            335.002,85 Ron

 

6.      Reabilitare termica bloc 39 sc. B str. Dinu Lipati, As. de proprietari Aurora

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 355.709,62 Ron         

Valoare C+M:             306.202,47 Ron

 

7.      Reabilitare termica bloc 39 sc. C str. Dinu Lipati, As. de proprietari Aurora

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 355.709,62 Ron

Valoare C+M:            306.185,81 Ron

 

8.      Reabilitare termica bloc D5  str.  Revolutiei, As. de proprietari nr. 200

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 452.387,06 Ron

Valoare C+M:            378.807,94 Ron

 

9.      Reabilitare termica bloc D6 str. Revolutiei, As. de proprietari nr. 200

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 386.933,84 Ron

Valoare C+M:            304.172,33 Ron

 

10. Reabilitare termica bloc D7 str. Revolutiei, As. de proprietari nr. 200

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 403.740,22 Ron

Valoare C+M:            322.701,82 Ron

 

11. Reabilitare termica bloc 10 sc. A str.  Ioan Ghica, As. de proprietari nr. 32

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 337.838,83 Ron         

Valoare C+M:            263.288,69 Ron

 

12. Reabilitare termica bloc 44 B-dul Regele Carol, As. de proprietari nr. 51

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 248.809,83 Ron         

Valoare C+M:            196.773,64 Ron

 

13. Reabilitare termica bloc 20 sc. A str. Vasile Florescu, As. de proprietari nr. 32

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 659.665,77 Ron

Valoare C+M:            611.298,24 Ron

 

14. Reabilitare termica bloc 54 sc. C str. Soldat Nae Ion, As. de proprietari nr. 332

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 300.477,74 Ron                     

Valoare C+M:            240.552,55 Ron

 

15. Reabilitare termica bloc 33 sc. B str. Mihai Popescu, As. de proprietari nr. 65

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 392.994,32 Ron                     

Valoare C+M:            296.594,41 Ron

 

16. Reabilitare termica bloc 28 sc. A, str. Mihai Popescu, As. de proprietari nr. 65

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 392.994,32 Ron         

Valoare C+M:            296.594,41 Ron

 

17. Reabilitare termica bloc 27 sc. A str. Avram Iancu, As. de proprietari nr. 10

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 357.981,03 Ron                     

Valoare C+M:            298.378,22 Ron

 

18. Reabilitare termica bloc 27 sc. B str. Avram Iancu, As. de proprietari nr. 10

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 352.073,33 Ron         

Valoare C+M:            291.893,91 Ron

 

19. Reabilitare termica bloc 60 sc. A str. soldat Nae Ion, As. de proprietari nr. 348

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 390.855,33 Ron

Valoare C+M:            333.257,12 Ron

 

20. Reabilitare termica bloc 48 sc. B str. capitan Stanica Ilie, As. de proprietari nr. 61

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 468.775,83 Ron         

Valoare C+M:            392.609,56 Ron

 

21. Reabilitare termica bloc 47 sc. A str. Petru Cercel, As. de proprietari nr. 61

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 349.369,03 Ron         

Valoare C+M:            269.748,01 Ron

 

22. Reabilitare termica bloc 47 sc. D str. capitan Stanica Ilie, As. de proprietari nr. 61

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 411.919,33 Ron         

Valoare C+M:            330.003,66 Ron

 

23. Reabilitare termica bloc 51 sc. A str. Lazarica Petrescu, As. de proprietari nr. 61

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 348.859,75 Ron

Valoare C+M:            269.745,63 Ron

 

24. Reabilitare termica bloc 51 sc. C str. Nicolin Ion, As. de proprietari nr. 61

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 332.460,79 Ron         

Valoare C+M:            253.973,37 Ron

 

25. Reabilitare termica bloc 51 sc. D str. Nicolin Ion, As. de proprietari nr. 61

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 360.990,90 Ron                     

Valoare C+M:            300.816,53 Ron

 

26. Reabilitare termica bloc 52 sc. B str. Nicolin Ion, As. de proprietari nr. 61

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 332.460,79 RON        

Valoare C+M:            253.973,37 Ron

 

27. Reabilitare termica bloc 4 sc. B,  str. Aleea Grivitei, As. de proprietari nr. 70

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 187.192,54 Ron

Valoare C+M:            132.078,10 Ron

 

28. Reabilitare termica bloc 24 sc. C str. Vasile Blendea, As. de proprietari nr. 57

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 411.919,33 Ron         

Valoare C+M:            330.013,18 Ron

 

29. Reabilitare termica bloc 25 sc. D str. George Cair, As. de proprietari nr. 57

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 348.859,75 RON        

Valoare C+M:            268.074,87 Ron

 

30. Reabilitare termica bloc 24 sc. B str. I.C. Bratianu, As. de proprietari nr. 65

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 392.994,32 Ron

Valoare C+M:            296.596,79 Ron

 

31. Reabilitare termica bloc 25 sc. D str.  I.C. Bratianu, As. de proprietari nr. 65

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 342.065,89 RON        

Valoare C+M:            267.401,33 Ron

 

32. Reabilitare termica bloc 29 sc. D str. Mihai Popescu, As. de proprietari nr. 65

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 392.994,32 RON                    

Valoare C+M:            296.594,41 Ron

 

33. Reabilitare termica bloc 27 sc. B str. I.C. Bratianu, As. de proprietari nr. 65

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 284.078,78 Ron

Valoare C+M:            222.735,87 Ron

 

34. Reabilitare termica bloc 50 sc. A str.  capitan Stanica Ilie, As. de proprietari nr. 61

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 300.477,74 Ron                     

Valoare C+M:            240.554,93 Ron

 

35. Reabilitare termica bloc 50 sc. B str. Lazarica Petrescu, As. de proprietari nr. 61

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 360.990,90 Ron         

Valoare C+M:            298.793,53 Ron

 

36. Reabilitare termica bloc 50 sc. C str. Lazarica Petrescu, As. de proprietari nr. 61

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 300.477,74 RON        

Valoare C+M:            238.857,99 Ron

 

37. Reabilitare termica bloc 49 sc. A str.  capitan Stanica Ilie, As. de proprietari nr. 61

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 417.847,40 RON        

Valoare C+M:            363.416,48 Ron

 

38. Reabilitare termica bloc H 3/C, str. Mircea cel Batran, As. de proprietari nr. 46

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 320.516,39 Ron         

Valoare C+M:            207.161,15 Ron

 

39. Reabilitare termica bloc H 3/D, str. Mircea cel Batran, As. de proprietari nr. 46

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 320.516,39 Ron         

Valoare C+M:            207.161,15 Ron

 

 

40. Reabilitare termica bloc H 5, str. Mircea cel Batran, As. de proprietari nr. 46

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 375.140,65 Ron

Valoare C+M:            260.925,35 Ron

 

41. Reabilitare termica bloc H 6/I, str. Mircea cel Batran, As. de proprietari nr. 234

(initial Asociatia de proprietari nr. 46)

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 344.205,94 Ron         

Valoare C+M:            260.925,35 Ron

 

42. Reabilitare termica bloc H 13, B-dul Independentei, As. de proprietari nr. 46

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 488.540,80 Ron

Valoare C+M:            394.383,85 Ron

 

43. Reabilitare termica bloc C 10, str. Revolutiei, As. de proprietari nr. 45

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 411.363,61 Ron

Valoare C+M:            290.779,32 Ron

 

44. Reabilitare termica bloc C 11, str. Revolutiei, As. de proprietari nr. 45

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 399.834,82 Ron

Valoare C+M:            273.696,79 Ron

 

45. Reabilitare termica bloc C 14, str. Revolutiei, As. de proprietari nr. 45

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 378.926,27 Ron

Valoare C+M:             290.171,77 Ron

 

46. Reabilitare termica bloc 39 sc. D, str.  Dinu Lipati, As. de proprietari nr. 41

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 284.641,44 Ron

Valoare C+M:            180.691,71 Ron

 

47. Reabilitare termica bloc 39 sc. E, str.  Dinu Lipati, As. de proprietari nr. 41

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 284.641,44 Ron         

Valoare C+M:            180.691,71 Ron

 

 

48. Reabilitare termica bloc 27 sc. A, str.  Mihai Popescu, As. de proprietari nr. 65

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 435.804,42 Ron         

Valoare C+M:            289.502,14 Ron

 

49. Reabilitare termica bloc A1 sc. C, str. Neagoe Basarab, As. de proprietari nr. 86

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 425.953,47 Ron

Valoare C+M:            284.087,58 Ron

 

 

50. Reabilitare termica bloc 46, B-dul Regele Carol, As. de proprietari nr. 51

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 254.080,67 Ron

Valoare C+M:            184.380,21 Ron

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 48 / 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 29, sc. A, Str. Radu Popescu, Asociaţia de proprietari nr. 40”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2009, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind modificarea H.C.L. nr. 48 / 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 29, sc. A, Str. Radu Popescu, Asociatia de proprietari nr. 40”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;

§       Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§       Prevederile Ordonantei nr. 29/2000- privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice;

§   Prevederile O.G. nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;

§       Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§       Prevederile H.C.L. nr. 48 / 26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 29, sc. A, Str. Radu Popescu, Asociatia de proprietari nr. 40”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi  alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se modifică articolul 1 al H.C.L. nr. 48 / 26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 29, sc. A, Str. Radu Popescu, Asociatia de proprietari nr. 40”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009, astfel:

„Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 29, sc. A, Str. Radu Popescu, Asociatia de proprietari nr. 40”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

 

Indicatori tehnici

Suprafaţa: construită Ac= 378 mp, desfăşurată Ad= 4563 mp

-   termoizolaţie pereti exteriori

-   termoizolaţie terasă

-   termoizolaţie placă peste subsol

-   inlocuire tamplarie exterioara

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 870.163,15 Ron

Valoare C+M: 732.950,75 Ron.

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 48 / 26.02.2009 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

Nr.    328

Tgv.30.09.2009

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 49 / 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 31, sc. A, Str. Radu Popescu, Asociaţia de proprietari nr. 40”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2009, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind modificarea H.C.L. nr. 49 / 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 31, sc. A, Str. Radu Popescu, Asociatia de proprietari nr. 40”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;

§       Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile O.G. nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;

§       Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§       Prevederile H.C.L. nr. 49 / 26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 31, sc. A, Str. Radu Popescu, Asociatia de proprietari nr. 40”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi  alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se modifică articolul 1 al H.C.L. nr. 49 / 26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 31, sc. A, Str. Radu Popescu, Asociatia de proprietari nr. 40”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009, astfel:

„Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 31, sc. A, Str. Radu Popescu, Asociatia de proprietari nr. 40”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

 

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=381 mp    desfasurata Ad=4572 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie terasa

-termoizolatie placa peste subsol

-inlocuire tamplarie exterioara

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 870.163,15 Ron

Valoare C+M: 740.384,68 Ron.

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 49 / 26.02.2009 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

Nr.   329

 Tgv.30.09.2009

 

                       

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 50 / 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 23, sc. F, Str. Radu Popescu, Asociaţia de proprietari nr. 40”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2009, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind modificarea H.C.L. nr. 50 / 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 23, sc. F, Str. Radu Popescu, Asociatia de proprietari nr. 40”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;

§       Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile O.G. nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;

§       Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§       Prevederile H.C.L. nr. 50 / 26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 23, sc. F, Str. Radu Popescu, Asociatia de proprietari nr. 40”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi  alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se modifică articolul 1 al H.C.L. nr. 50 / 26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 23, sc. F, Str. Radu Popescu, Asociatia de proprietari nr. 40”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009, astfel:

„Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 23, sc. F, Str. Radu Popescu, Asociatia de proprietari nr. 40”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

 

Indicatori tehnici

Suprafata: construita   Ac=373 mp,  desfasurata Ad=4476 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie terasa

-termoizolatie placa peste subsol

-inlocuire tamplarie exterioara

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 870.163,15 Ron

Valoare C+M: 740.384,68 Ron.

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 50/ 26.02.2009 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

Nr.   330

Tgv.30.09.2009

                       

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 51 / 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 8, sc. C, Str. Ana Ipătescu, Asociaţia de proprietari nr. 77”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2009, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind modificarea H.C.L. nr. 51 / 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 8, sc. C, Str. Ana Ipătescu, Asociatia de proprietari nr. 77”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;

§       Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile O.G. nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;

§       Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§       Prevederile H.C.L. nr. 51 / 26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 8, sc. C, Str. Ana Ipătescu, Asociatia de proprietari nr. 77”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi  alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se modifică articolul 1 al H.C.L. nr. 51 / 26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 28 sc. C, Str. Ana Ipătescu, Asociatia de proprietari nr. 77”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009, astfel:

„Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 8, sc. C, Str. Ana Ipătescu, Asociatia de proprietari nr. 77”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

 

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=352 mp    desfasurata Ad=4224 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie terasa

-inlocuire tamplarie exterioara

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 802.591,31 Ron

Valoare C+M: 671.916,84 Ron.

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 51 / 26.02.2009 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

           

Nr.    331

Tgv.30.09.2009

 

           

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 52 / 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 39, sc. A, Str. Dinu Lipati, Asociaţia de proprietari Aurora”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2009, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind modificarea H.C.L. nr. 52 / 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 39, sc. A, Str. Dinu Lipati, Asociatia de proprietari Aurora”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;

§       Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile O.G. nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;

§       Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§       Prevederile H.C.L. nr. 52/26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 39, sc. A, Str. Dinu Lipati, Asociatia de proprietari Aurora”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi  alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se modifică articolul 1 al H.C.L. nr. 52 / 26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 39, sc. A, Str. Dinu Lipati, Asociatia de proprietari Aurora”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009, astfel:

„Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 39, sc. A, Str. Dinu Lipati, Asociatia de proprietari Aurora”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=212 mp    desfasurata Ad=1237 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie terasa

-termoizolatie placa peste subsol

-inlocuire tamplarie exterioara

-interventii instalatii orizontale

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 382.803,54 Ron

Valoare C+M: 335.002,85 Ron.

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 52 / 26.02.2009 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

Nr.    332

 Tgv.30.09.2009

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 53 / 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 39, sc. B, Str. Dinu Lipati, Asociaţia de proprietari Aurora”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2009, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind modificarea H.C.L. nr. 53 / 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 39, sc. B, Str. Dinu Lipati, Asociatia de proprietari Aurora”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;

§       Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile O.G. nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;

§       Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§       Prevederile H.C.L. nr. 53 / 26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 39, sc. B, Str. Dinu Lipati, Asociatia de proprietari Aurora”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi  alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se modifică articolul 1 al H.C.L. nr. 53 / 26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 39, sc. B, Str. Dinu Lipati, Asociatia de proprietari Aurora”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009, astfel:

„Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 39, sc. B, Str. Dinu Lipati, Asociatia de proprietari Aurora”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

 

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=210 mp    desfasurata Ad=1295 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie terasa

-termoizolatie placa peste subsol

-inlocuire tamplarie exterioara

-interventii instalatii orizontale

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 355.709,62 Ron

Valoare C+M: 306.202,47 Ron.

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 53 / 26.02.2009 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

Nr.   333

 Tgv.30.09.2009

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 54 / 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 39, sc. C, Str. Dinu Lipati, As. de proprietari Aurora”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2009, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind modificarea H.C.L. nr. 54 / 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 39, sc. C, Str. Dinu Lipati, As. de proprietari Aurora”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;

§       Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile O.G. nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;

§       Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§       Prevederile H.C.L. nr. 54/26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 39, sc. C, Str. Dinu Lipati, As. de proprietari Aurora”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi  alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se modifică articolul 1 al H.C.L. nr. 54/26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 39, sc. C, Str. Dinu Lipati, As. de proprietari Aurora”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009, astfel:

„Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 39, sc. C, Str. Dinu Lipati, As. de proprietari Aurora”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

 

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=213 mp    desfasurata Ad=1243 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie terasa

-termoizolatie placa peste subsol

-inlocuire tamplarie exterioara

-interventii instalatii orizontale

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 355.709,62 Ron

Valoare C+M: 306.185,81 Ron.

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 54 / 26.02.2009 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

Nr.    334

 Tgv.30.09.2009

 

           

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 55 / 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc D5,  str.  Revolutiei, Asociaţia de proprietari nr. 200”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2009, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind modificarea H.C.L. nr. 55 / 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc D5, Str. Revoluţiei, Asociatia de proprietari nr. 200”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;

§       Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile O.G. nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;

§       Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§       Prevederile H.C.L. nr. 55 / 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc D5, Str. Revoluţiei, Asociatia de proprietari nr. 200”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi  alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se modifică articolul 1 al H.C.L. nr. 55/26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc D5, Str. Revoluţiei, Asociatia de proprietari nr. 200”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009, astfel:

„Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc D5, Str. Revoluţiei, Asociatia de proprietari nr. 200”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009 dupa cum urmeaza:

 

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=306 mp    desfasurata Ad=1836 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie terasa

-inlocuire tamplarie exterioara

-interventii instalatii orizontale

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 452.387,06 Ron

Valoare C+M: 378.807,94 Ron.

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 55 /26.02.2009 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

Nr.    335

Tgv.30.09.2009

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 56 / 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc D6,  str.  Revolutiei, Asociaţia de proprietari nr. 200”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2009, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind modificarea H.C.L. nr. 56 / 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc D6, Str. Revoluţiei, Asociatia de proprietari nr. 200”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;

§       Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile O.G. nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;

§       Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§       Prevederile H.C.L. nr. 56 / 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc D6, Str. Revoluţiei, Asociatia de proprietari nr. 200”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi  alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se modifică articolul 1 al H.C.L. nr. 56 / 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc D6, Str. Revoluţiei, Asociatia de proprietari nr. 200”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009, astfel:

„Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc D6, Str. Revoluţiei, Asociatia de proprietari nr. 200”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

 

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=289 mp    desfasurata Ad=1734 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie terasa

-inlocuire tamplarie exterioara

-interventii instalatii orizontale

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 386.933,84 Ron

Valoare C+M: 304.172,33 Ron.

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 56 / 26.02.2009 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

           

Nr.   336

Tgv.30.09.2009

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 57 / 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc D7, Str. Revoluţiei, Asociatia de proprietari nr. 200”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2009, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind modificarea H.C.L. nr. 57 / 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc D7, Str. Revoluţiei, Asociatia de proprietari nr. 200”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;

§       Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile O.G. nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;

§       Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§       Prevederile H.C.L. nr. 57 / 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc D7, Str. Revoluţiei, Asociatia de proprietari nr. 200”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi  alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se modifică articolul 1 al H.C.L. nr. 57 / 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc D7, Str. Revoluţiei, Asociatia de proprietari nr. 200”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009, astfel:

„Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc D7, Str. Revoluţiei, Asociatia de proprietari nr. 200”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

 

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=322 mp    desfasurata Ad=1932 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie terasa

-inlocuire tamplarie exterioara

-interventii instalatii orizontale

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 403.740,22 Ron

Valoare C+M: 322.701,82 Ron.

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 57/ 26.02.2009 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

Nr.    337

Tgv.30.09.2009

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 59 / 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 10, sc. A, Str. Ioan Ghica, Asociaţia de proprietari nr. 32”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2009, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind modificarea H.C.L. nr. 59 / 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 10, sc. A, Str. Ion Ghica, Asociatia de proprietari nr. 32”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;

§       Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile O.G. nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;

§       Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§       Prevederile H H.C.L. nr. 59 / 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 10, sc. A, Str. Ion Ghica, Asociatia de proprietari nr. 32”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi  alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se modifică articolul 1 al H.C.L. nr. 59 / 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 10, sc. A, Str. Ion Ghica, Asociatia de proprietari nr. 32”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009, astfel:

„Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 10, sc. A, Str. Ion Ghica, Asociatia de proprietari nr. 32”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

 

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac= 224 mp   desfasurata Ad=1120 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie terasa

-termoizolatie placa peste subsol

-inlocuire tamplarie exterioara

-interventii instalatii orizontale

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 337.838,83 Ron

Valoare C+M: 263.288,69 Ron.

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 59 / 26.02.2009 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

            Nr.   338

 Tgv.30.09.2009

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 61/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 44, b-dul Regele Carol, Asociaţia de proprietari nr. 51”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2009, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind modificarea H.C.L. nr. 61/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 44, b-dul Regele Carol, Asociatia de proprietari nr. 51”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;

§       Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile O.G. nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;

§       Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§       Prevederile H.C.L. nr. 61/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 44, b-dul Regele Carol, Asociatia de proprietari nr. 51”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi  alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se modifică articolul 1 al H.C.L. nr. 61/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 44, b-dul Regele Carol, Asociatia de proprietari nr. 51”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009, astfel:

„Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 44, b-dul Regele Carol, Asociatia de proprietari nr. 51”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

 

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=264 mp    desfasurata Ad=1056 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie terasa

-termoizolatie placa peste subsol

-inlocuire tamplarie exterioara

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 248.809,83 Ron

Valoare C+M: 196.773,64Ron.

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 61 /26.02.2009 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

Nr.    339

Tgv.30.09.2009

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 62 / 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 20, sc. A, str. Vasile Florescu, As. de proprietari nr. 32”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2009, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind modificarea H.C.L nr. 62 / 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 20, sc. A, str. Vasile Florescu, As. de proprietari nr. 32”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;

§       Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile O.G. nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;

§       Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§      Prevederile H.C.L nr. 62 / 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 20, sc. A, str. Vasile Florescu, As. de proprietari nr. 32”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi  alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se modifică articolul 1 al H.C.L nr. 62 / 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 20, sc. A, str. Vasile Florescu, As. de proprietari nr. 32”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009, astfel:

„Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 20, sc. A, str. Vasile Florescu, As. de proprietari nr. 32”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

 

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=362 mp    desfasurata Ad=2172 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie terasa

-termoizolatie placa peste subsol

-inlocuire tamplarie exterioara

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 659.665,77 Ron

Valoare C+M: 611.298,24 Ron.

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 62 / 26.02.2009 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

Nr.   340

Tgv.30.09.2009

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 63 /26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 54, sc. C, str. Soldat Nae Ion, Asociaţia de proprietari nr. 332”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2009, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind modificarea H.C.L. nr. 63/ 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 54, sc. C, Str. Soldat Nae Ion, Asociatia de proprietari nr. 332”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;

§       Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile O.G. nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;

§       Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§       Prevederile H.C.L. nr. 63/ 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 54, sc. C, Str. Soldat Nae Ion, Asociatia de proprietari nr. 332”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi  alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se modifică articolul 1 al H.C.L. nr. 63/ 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 54, sc. C, Str. Soldat Nae Ion, Asociatia de proprietari nr. 332”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009, astfel:

„Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 54, sc. C, Str. Soldat Nae Ion, Asociatia de proprietari nr. 332”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

 

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=264 mp    desfasurata Ad=1584 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie terasa

-termoizolatie placa peste subsol

-inlocuire tamplarie exterioara

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 300.477,74 Ron

Valoare C+M: 240.552,55 Ron.

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 63 / 26.02.2009 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

Nr.   341

Tgv.30.09.2009

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 64/ 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 33, sc. B, Str. Mihai Popescu, Asociaţia de proprietari nr. 65”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2009, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind modificarea H.C.L. nr. 64/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 33, sc. B, Str. Mihai Popescu, Asociatia de proprietari nr. 65”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;

§       Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile O.G. nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;

§       Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§       Prevederile H.C.L. nr. 64/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 33, sc. B, Str. Mihai Popescu, Asociatia de proprietari nr. 65”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi  alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se modifică articolul 1 al H.C.L. nr. 64/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 33, sc. B, Str. Mihai Popescu, Asociatia de proprietari nr. 65”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009, astfel:

„Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 33, sc. B, Str. Mihai Popescu, Asociatia de proprietari nr. 65”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

 

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=339 mp    desfasurata Ad=2034 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie placa peste subsol

-inlocuire tamplarie exterioara

-interventii instalatii orizontale

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 392.994,32 Ron

Valoare C+M: 296.594 ,41Ron.

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 64 / 26.02.2009 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

          

Nr.   342

Tgv.30.09.2009

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 65/ 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 28, sc. A, Str. Mihai Popescu, Asociaţia de proprietari nr. 65”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2009, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind modificarea H.C.L. nr. 65/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 28, sc. A, Str. Mihai Popescu, Asociatia de proprietari nr. 65”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;

§       Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile O.G. nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;

§       Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§       Prevederile H.C.L. nr. 65/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 28, sc. A, Str. Mihai Popescu, Asociatia de proprietari nr. 65”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi  alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se modifică articolul 1 al H.C.L. nr. 65/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 28, sc. A, Str. Mihai Popescu, Asociatia de proprietari nr. 65”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009, astfel:

„Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 28, sc. A, Str. Mihai Popescu, Asociatia de proprietari nr. 65”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

 

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=333 mp    desfasurata Ad=1665 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie placa peste subsol

-inlocuire tamplarie exterioara

-interventii instalatii orizontale

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 392.994,32 Ron

Valoare C+M: 296.594 ,41Ron.

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 65/26.02.2009 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

         

Nr.    343

Tgv.30.09.2009

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 66/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 27, sc. A, Str. Avram Iancu, Asociaţia de proprietari nr. 10”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2009, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind modificarea H.C.L. nr. 66/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 27, sc. A, Str. Avram Iancu, Asociatia de proprietari nr. 10”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;

§       Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile O.G. nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;

§       Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§       Prevederile H.C.L. nr. 66/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 27, sc. A, Str. Avram Iancu, Asociatia de proprietari nr. 10”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi  alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se modifică articolul 1 al H.C.L. nr. 66/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 27, sc. A, Str. Avram Iancu, Asociatia de proprietari nr. 10”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009, astfel:

„Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 27, sc. A, Str. Avram Iancu, Asociatia de proprietari nr. 10”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

 

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac= 247 mp   desfasurata Ad=1482 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie terasa

-termoizolatie placa peste subsol

-inlocuire tamplarie exterioara

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 357.981,03 Ron

Valoare C+M: 298.378,22 Ron.

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 66 /26.02.2009 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

          

Nr.   344

Tgv.30.09.2009

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 67 / 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 27, sc. B, Str. Avram Iancu, Asociaţia de proprietari nr. 10”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2009, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind modificarea H.C.L. nr. 67/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 27, sc. B, Str. Avram Iancu, Asociatia de proprietari nr. 10”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;

§       Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile O.G. nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;

§       Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§       Prevederile H.C.L. nr. 67/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 27, sc. B, Str. Avram Iancu, Asociatia de proprietari nr. 10”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi  alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se modifică articolul 1 al H.C.L. nr. 67/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 27, sc. B, Str. Avram Iancu, Asociatia de proprietari nr. 10”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009, astfel:

„Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 27, sc. B, Str. Avram Iancu, Asociatia de proprietari nr. 10”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

 

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=264 mp    desfasurata Ad=1584 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie terasa

-termoizolatie placa peste subsol

-inlocuire tamplarie exterioara

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 352.073,33 Ron

Valoare C+M: 291.893,91 Ron.

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 67/26.02.2009 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

           

Nr.    345

Tgv.30.09.2009

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 68/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 60, sc. A, Str. Soldat Nae Ion, Asociaţia de proprietari nr. 348”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2009, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind modificarea H.C.L. nr. 68/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 60, sc. A, Str. Soldat Nae Ion, Asociatia de proprietari nr. 348”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;

§       Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile O.G. nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;

§       Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§       Prevederile H.C.L. nr. 68/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 60, sc. A, Str. Soldat Nae Ion, Asociatia de proprietari nr. 348”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi  alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se modifică articolul 1 al H.C.L. nr. 68/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 60, sc. A, Str. Soldat Nae Ion, Asociatia de proprietari nr. 348”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009, astfel:

„Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 60, sc. A, Str. Soldat Nae Ion, Asociatia de proprietari nr. 348”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

 

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=267 mp    desfasurata Ad=1602 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie terasa

-inlocuire tamplarie exterioara

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 390.855,33 Ron

Valoare C+M: 333.257,12 Ron.

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 68/26.02.2009 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

Nr.    346

Tgv.30.09.2009

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 69/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 48, sc. B, str. Capitan Stanica Ilie, Asociaţia de proprietari nr. 61”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2009, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind modificarea H.C.L. nr. 69/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 48, sc. B, Str. Capitan Stanica Ilie, Asociatia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;

§       Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile O.G. nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;

§       Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§       Prevederile H.C.L. nr. 69/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 48, sc. B, Str. Capitan Stanica Ilie, Asociatia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi  alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se modifică articolul 1 al H.C.L. nr. 69/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 48, sc. B, Str. Capitan Stanica Ilie, Asociatia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009, astfel:

„Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 48, sc. B, Str. Capitan Stanica Ilie, Asociatia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

 

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=265 mp    desfasurata Ad=1590 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie terasa

-termoizolatie placa peste subsol

-inlocuire tamplarie exterioara

-interventii instalatii orizontale

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 468.775,83 Ron

Valoare C+M: 392.609,56 Ron.

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 69/26.02.2009 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

Nr.    347

 Tgv.30.09.2009

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 70/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 47, sc. A, Str. Petru Cercel, Asociaţia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2009, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind modificarea H.C.L. nr. 70/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 47, sc. A, Str. Petru Cercel, Asociatia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;

§       Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile O.G. nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;

§       Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§       Prevederile H.C.L. nr. 70/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 47, sc. A, Str. Petru Cercel, Asociatia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi  alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se modifică articolul 1 al H.C.L. nr. 70/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 47, sc. A, Str. Petru Cercel, Asociatia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009, astfel:

„Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 47, sc. A, Str. Petru Cercel, Asociatia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

 

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=274 mp    desfasurata Ad=1644 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie terasa

-termoizolatie placa peste subsol

-inlocuire tamplarie exterioara

-interventii instalatii orizontale

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 349.369,03 Ron

Valoare C+M: 269.748 ,01 Ron.

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 70/26.02.2009 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

         

Nr.   348

 Tgv.30.09.2009

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 71/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 47, sc. D, Str. Capitan Stanica Ilie, Asociaţia de proprietari nr. 61”,, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2009, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind modificarea H.C.L. nr. 69/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 47, sc. D, Str. Capitan Stanica Ilie, Asociatia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;

§       Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile O.G. nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;

§       Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§       Prevederile H.C.L. nr. 71/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 47, sc. D, Str. Capitan Stanica Ilie, Asociatia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi  alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se modifică articolul 1 al H.C.L. nr. 71/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 47, sc. D, Str. Capitan Stanica Ilie, Asociatia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009, astfel:

„Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 47, sc. D, Str. Capitan Stanica Ilie, Asociatia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

 

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=264 mp    desfasurata Ad=1584 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie terasa

-termoizolatie placa peste subsol

-inlocuire tamplarie exterioara

-interventii instalatii orizontale

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 411.919,33 Ron

Valoare C+M: 330.003,66 Ron.

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 71/ 26.02.2009 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

Nr.    349

Tgv.30.09.2009

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 72/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 51, sc. A, Str. Lăzărică Petrescu, Asociaţia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2009, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind modificarea H.C.L. nr. 72/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 51, sc. A, Str. Lăzărică Petrescu, Asociatia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;

§       Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile O.G. nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;

§       Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§       Prevederile H.C.L. nr. 72/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 51, sc. A, Str. Lăzărică Petrescu, Asociatia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi  alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se modifică articolul 1 al H.C.L. nr. 72/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 51, sc. A, Str. Lăzărică Petrescu, Asociatia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009, astfel:

„Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 51, sc. A, Str. Lăzărică Petrescu, Asociatia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

 

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=290 mp    desfasurata Ad=1635 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie terasa

-termoizolatie placa peste subsol

-inlocuire tamplarie exterioara

-interventii instalatii orizontale

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 348.859,75 Ron

Valoare C+M: 269.745,63 Ron.

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 72/26.02.2009 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

Nr.    350

Tgv.30.09.2009

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 74 /26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 51, sc. C, str. Nicolin Ion, As. de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2009, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind modificarea H.C.L. nr. 74/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 51, sc. C, str. Nicolin Ion, Asociatia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;

§       Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile O.G. nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;

§       Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§       Prevederile H.C.L. nr. 74/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 51, sc. C, str. Nicolin Ion, Asociatia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi  alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se modifică articolul 1 al H.C.L. nr. 74/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 51, sc. C, str. Nicolin Ion, Asociatia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009,  astfel:

„Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 51, sc. C, str. Nicolin Ion, Asociatia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

 

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=270 mp    desfasurata Ad=1620 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie terasa

-termoizolatie placa peste subsol

-inlocuire tamplarie exterioara

-interventii instalatii orizontale

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 332.460,79 Ron

Valoare C+M: 253.973,37 Ron.

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 74 /26.02.2009 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

Nr.    351

Tgv.30.09.2009

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 75/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 51, sc. D, str. Nicolin Ion, As. de proprietari nr. 61”,  cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2009, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind modificarea H.C.L. nr. 75/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 51, sc. D, Str. Nicolin Ion, Asociatia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;

§       Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile O.G. nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;

§       Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§       Prevederile H.C.L. nr. 75/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 51, sc. D, Str. Nicolin Ion, Asociatia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi  alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se modifică articolul 1 al H.C.L. nr. 75/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 51, sc. D, Str. Nicolin Ion, Asociatia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009, astfel:

„Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 51, sc. D, Str. Nicolin Ion, Asociatia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

 

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=267 mp    desfasurata Ad=1602 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie terasa

-termoizolatie placa peste subsol

-inlocuire tamplarie exterioara

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 360.990,90 Ron

Valoare C+M: 300.816,53 Ron.

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 75/26.02.2009 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

          

Nr.    352

Tgv.30.09.2009

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 76/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 52, sc. B, Str. Nicolin Ion, Asociaţia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2009, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind modificarea H.C.L. nr. 76/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 52, sc. B, Str. Nicolin Ion, Asociatia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;

§       Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile O.G. nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;

§       Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§       Prevederile H.C.L. nr. 76/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 52, sc. B, Str. Nicolin Ion, Asociatia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi  alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se modifică articolul 1 al H.C.L. nr. 76/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 52, sc. B, Str. Nicolin Ion, Asociatia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009, astfel:

„Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 52, sc. B, Str. Nicolin Ion, Asociatia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

 

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=266 mp    desfasurata Ad=1596 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie terasa

-termoizolatie placa peste subsol

-inlocuire tamplarie exterioara

-interventii instalatii orizontale

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 332.460,79 Ron

Valoare C+M: 253.973,37 Ron.

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 76 /26.02.2009 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

Nr.    353

Tgv.30.09.2009

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 77/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 4, sc. B,  str. Aleea Grivitei, Asociaţia de proprietari nr. 70”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2009, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind modificarea H.C.L. nr. 77/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 4, sc. B, str. Aleea Grivitei, Asociatia de proprietari nr. 70”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;

§       Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile O.G. nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;

§       Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§       Prevederile H.C.L. nr. 77/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 4, sc. B, str. Aleea Grivitei, Asociatia de proprietari nr. 70”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi  alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se modifică articolul 1 al H.C.L. nr. 77/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 4, sc. B, str. Aleea Grivitei, Asociatia de proprietari nr. 70”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009, astfel:

„Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 4, sc. B, str. Aleea Grivitei, Asociatia de proprietari nr. 70”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

 

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=186 mp    desfasurata Ad=996 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie terasa

-termoizolatie placa peste subsol

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 187.192,54 Ron

Valoare C+M: 132.078,10 Ron.

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 77/26.02.2009 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

Nr.   354

Tgv.30.09.2009

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 78/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 24, sc. C, Str. Vasile Blendea, Asociaţia de proprietari nr. 57”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2009, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind modificarea H.C.L. nr. 78/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 24, sc. C, Str. Vasile Blendea, Asociatia de proprietari nr. 57”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;

§       Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile O.G. nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;

§       Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§       Prevederile H.C.L. nr. 78/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 24, sc. C, Str. Vasile Blendea, Asociatia de proprietari nr. 57”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi  alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se modifică articolul 1 al H.C.L. nr. 78/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 24, sc. C, Str. Vasile Blendea, Asociatia de proprietari nr. 57”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009, astfel:

„Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 24, sc. C, Str. Vasile Blendea, Asociatia de proprietari nr. 57”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

 

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=264 mp    desfasurata Ad=1584 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie terasa

-termoizolatie placa peste subsol

-inlocuire tamplarie exterioara

-interventii instalatii orizontale

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 411.919,33 Ron

Valoare C+M: 330.013,18 Ron.

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 78/26.02.2009 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

Nr.    355

Tgv.30.09.2009

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 79/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 25, sc. D, Str. George Cair, Asociaţia de proprietari nr. 57”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2009, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind modificarea H.C.L. nr. 79/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 25, sc. D, Str. George Cair, Asociatia de proprietari nr. 57”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;

§       Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile O.G. nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;

§       Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§       Prevederile H.C.L. nr. 79/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 25, sc. D, Str. George Cair, Asociatia de proprietari nr. 57”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi  alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se modifică articolul 1 al H.C.L. nr. 79/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 25, sc. D, Str. George Cair, Asociatia de proprietari nr. 57”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009,  astfel:

„Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 25, sc. D, Str. George Cair, Asociatia de proprietari nr. 57”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

 

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=260 mp    desfasurata Ad=1560 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie terasa

-termoizolatie placa peste subsol

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 348.859,75 Ron

Valoare C+M: 268.074,87 Ron.

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 79/26.02.2009 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

           

Nr.   356

Tgv.30.09.2009

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 80/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 24, sc. B, Str. I.C.Brătianu, Asociaţia de proprietari nr. 65”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2009, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind modificarea H.C.L. nr. 80/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 24, sc. B, Str. I.C.Brătianu, Asociatia de proprietari nr. 65”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;

§       Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile O.G. nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;

§       Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§       Prevederile H.C.L. nr. 80/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 24, sc. B, Str. I.C.Brătianu, Asociatia de proprietari nr. 65”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi  alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se modifică articolul 1 al H.C.L. nr. 80/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 24, sc. B, Str. I.C.Brătianu, Asociatia de proprietari nr. 65”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009, astfel:

„Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 24, sc. B, Str. I.C.Brătianu, Asociatia de proprietari nr. 65”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

 

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=335 mp    desfasurata Ad=2010 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie placa peste subsol

-inlocuire tamplarie exterioara

-interventii instalatii orizontale

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 392.994,32 Ron

Valoare C+M: 296.596,79 Ron.

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 48 / 26.02.2009 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

Nr.    357

Tgv.30.09.2009

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 81/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 25, sc. D, Str. I.C.Brătianu, Asociaţia de proprietari nr. 65”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2009, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind modificarea H.C.L. nr. 81/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 25, sc. D, Str. I.C.Brătianu, Asociatia de proprietari nr. 65”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;

§       Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile O.G. nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;

§       Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§       Prevederile H.C.L. nr. 81/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 25, sc. D, Str. I.C.Brătianu, Asociatia de proprietari nr. 65”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi  alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se modifică articolul 1 al H.C.L. nr. 81/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 25, sc. D, Str. I.C.Brătianu, Asociatia de proprietari nr. 65”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009, astfel:

„Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 25, sc. D, Str. I.C.Brătianu, Asociatia de proprietari nr. 65”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

 

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=336 mp    desfasurata Ad=2016 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie placa peste subsol

-inlocuire tamplarie exterioara

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 342.065,89 Ron

Valoare C+M: 267.401,33 Ron.

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 81/ 26.02.2009 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

       

Nr.    358

Tgv.30.09.2009

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 82 / 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 29, sc. D, Str. Mihai Popescu, Asociaţia de proprietari nr. 65”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2009, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind modificarea H.C.L. nr. 82/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 29, sc. D, Str. Mihai Popescu, Asociatia de proprietari nr. 65”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;

§       Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile O.G. nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;

§       Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§       Prevederile H.C.L. nr. 82/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 29, sc. D, Str. Mihai Popescu, Asociatia de proprietari nr. 65”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi  alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se modifică articolul 1 al H.C.L. nr. 82/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 29, sc. D, Str. Mihai Popescu, Asociatia de proprietari nr. 65”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009, astfel:

„Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 29, sc. D, Str. Mihai Popescu, Asociatia de proprietari nr. 65”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

 

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=336 mp    desfasurata Ad=2016 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie placa peste subsol

-inlocuire tamplarie exterioara

-interventii instalatii orizontale

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 392.994,32 Ron

Valoare C+M: 296.594 ,41 Ron.

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 82 / 26.02.2009 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

          

Nr.    359

Tgv.30.09.2009

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 83 /26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 27, sc. B, Str. I.C.Brătianu, Asociaţia de proprietari nr. 65”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2009, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind modificarea H.C.L. nr. 83/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 27, sc. B, Str. I.C.Brătianu, Asociatia de proprietari nr. 65”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;

§       Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile O.G. nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;

§       Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§       Prevederile H.C.L. nr. 83/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 27, sc. B, Str. I.C.Brătianu, Asociatia de proprietari nr. 65”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi  alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se modifică articolul 1 al H.C.L. nr. 83/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 27, sc. B, Str. I.C.Brătianu, Asociatia de proprietari nr. 65”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009, astfel:

„Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare termica bloc 27, sc. B, Str. I.C.Brătianu, Asociatia de proprietari nr. 65”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

 

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=319 mp    desfasurata Ad=1914 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie terasa

-termoizolatie placa peste subsol

-inlocuire tamplarie exterioara

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 284.078,78 Ron

Valoare C+M: 222.735,87 Ron.

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 83/ 26.02.2009 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

      

Nr.   360

 Tgv.30.09.2009

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 84/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 50, sc. A, Str. Capitan Stănică Ilie, Asociaţia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2009, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind modificarea H.C.L. nr. 84/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 50, sc. A, Str. Capitan Stănică Ilie, Asociatia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;

§       Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile O.G. nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;

§       Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§       Prevederile H.C.L. nr. 84/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 50, sc. A, Str. Capitan Stănică Ilie, Asociatia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi  alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se modifică articolul 1 al H.C.L. nr. 84/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 50, sc. A, Str. Capitan Stănică Ilie, Asociatia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009, astfel:

„Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 50, sc. A, Str. Capitan Stănică Ilie, Asociatia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

 

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=252 mp    desfasurata Ad=1512 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie terasa

-termoizolatie placa peste subsol

-inlocuire tamplarie exterioara

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 300.477,74 Ron

Valoare C+M: 240.554,93 Ron.

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 84/26.02.2009 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

Nr.    361

Tgv.30.09.2009

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 85 /26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 50, sc. B, Str. Lăzărică Petrescu, Asociaţia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2009, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind modificarea H.C.L. nr. 85/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 50, sc. B, Str. Lăzărică Petrescu, Asociatia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;

§       Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile O.G. nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;

§       Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§       Prevederile H.C.L. nr. 85/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 50, sc. B, Str. Lăzărică Petrescu, Asociatia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi  alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se modifică articolul 1 al H.C.L. nr. 85/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 50, sc. B, Str. Lăzărică Petrescu, Asociatia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009, astfel:

„Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 50, sc. B, Str. Lăzărică Petrescu, Asociatia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

 

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=266 mp    desfasurata Ad=1596 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie terasa

-termoizolatie placa peste subsol

-inlocuire tamplarie exterioara

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 360.990,90 Ron

Valoare C+M: 298.793,53 Ron.

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 48 / 26.02.2009 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

Nr.    362

Tgv.30.09.2009

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 86 / 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 50, sc. C, Str. Lăzarică Petrescu, Asociaţia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorități pe anul 2009

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2009, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind modificarea H.C.L. nr. 86 / 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 50, sc. C, Str. Lăzărică Petrescu , Asociația de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

§       Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile O.G. nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;

§       Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§       Prevederile H.C.L. nr. 86 / 26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 50, sc. C, Lazarica Petrescu, Asociația de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorităti pe anul 2009

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi  alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se modifică articolul 1 al H.C.L. nr. 86/ 26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 50, sc. C Str. Lăzărică Petrescu, Asociația de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorități pe anul 2009, astfel:

„Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc50, sc. C, Str. Lăzărică Petrescu, Asociația de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009, după cum urmează:

 

Indicatori tehnici

Suprafața: construită Ac=264 mp    desfășurată Ad=1584 mp

-termoizolație pereți exteriori

-termoizolație terasă

-termoizolație placă peste subsol

-înlocuire tâmplărie exterioară

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investiției: 300.477,74 Ron

Valoare C+M: 238.857,99 Ron.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 86/ 26.02.2009 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

           

Nr.    363

Tgv.30.09.2009

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 87 / 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 49, sc. A, Str. Căpitan Stănică Ilie, Asociaţia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorități pe anul 2009

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2009, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind modificarea H.C.L. nr. 87 / 26.02.2009 referito