250. Hotarâre privind completarea şi modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte

251. Hotarâre privind preluarea de către Direcţia de Asistenţă Socială a activităţii asistenţei medicale desfăşurate în unităţile de învăţământ din Municipiul Târgovişte

252. Hotarâre privind reorganizarea Direcţiei de Asistenţă Socială ca direcţie generală, ca urmare a preluării cabinetelor medicale şcolare conform OUG nr.162/2008

253. Hotarâre privind modificarea H.CL. nr. 190/27.04.2009 privind aprobarea proiectului « Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale –Liceul Teoretic Petru Cercel » şi asigurarea resurselor financiare (cofinanţare)

254. Hotarâre privind modificarea H.CL. nr. 191/27.04.2009 privind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale –Scoala cu clasele I-VIII  ,,Smaranda Gheorghiu’’ si asigurarea resurselor financiare (cofinantare)

255. Hotarâre privind modificarea H.CL. nr. 192/27.04.2009 privind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale –Grup Şcolar Industrial Nicolae Ciorănescu’’ şi asigurarea resurselor financiare (cofinanţare)

256. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 

al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2009

257. Hotarâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala ordinara si extraordinara a actionarilor la

S.C.COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A. din 19.08.2009

258. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai blocurilor de locuinţe din Municipiul Târgovişte cuprinşi în  Lista de priorităţi pe anul 2009, în vederea creşterii performanţei energetice

259. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 59 sc. A+ B, B-dul Unirii, Asociatia de proprietari nr. 28”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

260. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 56 sc. A+ B, Aleea Radu Gioglovan, Asociatia de proprietari nr. 228”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

261. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 2, sc. A+ B+C+D, Str. Urmuz, Asociatia de proprietari nr. 244”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

262. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 3, sc. A+ B+C+D, Str. Urmuz, Asociatia de proprietari nr. 244, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

263. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 14, sc. A+B+C+D, Str. Duiliu Zamfirescu, Asociatia de proprietari nr. 31”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

264. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 15, sc. A+B+C+D, Str. Duiliu Zamfirescu, Asociatia de proprietari nr. 31”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

265. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 16, sc. A+B+C+D, Str. Duiliu Zamfirescu, Asociatia de proprietari nr. 31”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

266. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 81, sc. A+B, B-dul Unirii, Asociatia de proprietari nr. 94”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

267. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 70, sc. A+B, B-dul Unirii, Asociatia de proprietari nr. 110”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

268. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 42, sc. A+B, B-dul Unirii, Asociatia de proprietari nr. 196”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

269. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 71, sc. A+B, B-dul Unirii, Asociatia de proprietari nr. 109”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

270. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 25, sc. A+B+C+D, Str. Avram Iancu, Asociatia de proprietari nr. 10”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

271. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 26, sc. A+B+C+D, Str. Avram Iancu, Asociatia de proprietari nr. 10”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

272. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 72, sc. A+B, B-dul Unirii, Asociatia de proprietari nr. 318”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

273. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 49, sc. A+B, Str. Bucovinei, Asociatia de proprietari nr. 20”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

 

274. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 206/19.06.2006 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul “Reabilitare infrastructură în zona periurbană Cartier Priseaca, Municipiul Târgovişte – sistem de canalizare”, precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia

275. Hotarâre privind concesionarea directă, pe o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea de prelungire, a 12 terenuri, în suprafaţă totală de 176,50 mp, situate în Bdul Eroilor – zona Mondotrans, Municipiul Târgovişte, pe care sunt amplasate construcţii provizorii, parţial pe terenul aparţinând domeniului public şi parţial Mondotrans          

276. Hotarâre privind aprobarea criteriilor de selecţie a dosarelor de înscriere pentru creşele din subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială

277. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru extindere intravilan şi „Lotizare teren pentru construire locuinţe”, în Târgovişte, Str. Soarelui (T35-P447/1), beneficiar DURECI ION

278. Hotarâre privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE” domnişoarei Sorana Mihaela Cârstea, pentru merite deosebite

279. Hotarâre privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE – Post Mortem” domnului   prof. GHEORGHE SILVESTRU DIMANCEA, pentru merite deosebite

280. Hotarâre privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE – Post Mortem” domnului   prof.  SORIN SĂILEANU, pentru merite deosebite

281. Hotarâre privind aprobarea studiilor de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Extindere reţele de canalizare - Târgovişte”

282. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Extindere reţele de apă şi canalizare străzi noi, Municipiul Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa”

283. Hotarâre privind aprobarea listei nominale cu solicitanții declarați eligibili aferenți Programului Național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală

284. Hotarâre privind aprobarea completării H.C.L. nr. 521/2008 privind aprobarea taxelor, impozitelor locale pentru anul 2009 şi a procedurii de acordarea a facilităţilor fiscale persoanelor fizice din Municipiul Târgovişte

285. Hotarâre privind modalitatea de gestiune a serviciului public de salubritate şi dare în administrare a activităţii şi bunurilor utilizate pentru prestarea serviciului de salubritate de către Direcţia de Salubritate Târgovişte

286. Hotarâre privind stabilirea şi aprobarea indicatorilor de performanţă ai serviciului public de salubrizare

287. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 302/30.08.2006, referitor la desfiinţarea unor puncte de îmbarcare / debarcare călători (staţii publice), pentru circulaţia microbuzelor şi autobuzelor de transport rutier de persoane prin servicii regulate, în trafic judeţean şi interjudeţean pe raza Municipiului Târgovişte

288. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2009

289. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire locuinţă parter”, în Municipiul Târgovişte, str. I.H.Rădulescu, nr. 28, beneficiar RUSU CĂTĂLIN

290. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „DEPOZIT FRIGORIFIC MĂRFURI ALIMENTARE”, în Municipiul Târgovişte, str. Cetatea Albă, nr. 4, beneficiar SC COMP SORANA SRL

291. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „HALĂ DEPOZITARE, GRUP SANITAR ŞI BIROURI”, în Municipiul Târgovişte, str. Magrini, nr. 51, beneficiar SC REPER SERV SRL

292. Hotarâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Locuinţă P+1”, în Municipiul Târgovişte, Str. Cernăuţi, nr. 16 S 2, beneficiari DRAGANOAIA MARIUS şi CRISTEA NICOLETA

293. Hotarâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Locuinţă P+1”, în Municipiul Târgovişte, Str. Cernăuţi, nr. 16 S 1, beneficiar CRISTEA MARIUS ROBERT

294. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Extindere intravilan şi construire sediu firmă P+1, spaţiu expoziţional, hală depozitare şi retuş pentru tâmplărie aluminiu şi PVC”, în Târgovişte, Str. Silviu Stănculescu, nr. 75, beneficiar S.C. ARCAL BONT SRL

295. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Clădire P+1 – spaţii birouri şi locuinţă de serviciu”, în Municipiul Târgovişte, Bdul Unirii, nr. 2, beneficiar S.C. ŞTEFTRANS SRL

296. Hotarâre privind prelungirea străzii Stolnicul Constantin Cantacuzino

297. Hotarâre privind efectuarea unui schimb de terenuri, între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi S.C. ACVILA PREST S.R.L.

298. Hotarâre privind efectuarea unui schimb de terenuri, necesar extinderii Cimitirului Suseni, între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi dl. Tâncu George

299. Hotarâre privind aprobarea vânzării unor apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

300. Hotarâre privind prelungirea contractelor de închiriere, până la data de 31.12.2009, pentru un număr de 6 persoane, conform  Procesului Verbal nr. 2 din data de 15.06.2009 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii Locuinţei nr. 114/1996

301. Hotarâre privind repartizarea unui număr de 2 locuinţe, conform Procesului Verbal nr. 2 din data de 15.06.2009 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii Locuinţei nr. 114/1996

302. Hotarâre privind respingerea atribuirii unui număr de 10 (zece) loturi cămine de casă,  Municipiul Targoviste, conform Legii nr. 15/2003

303. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni, a spatiului în suprafaţă de 19.84 mp, situat în incinta Colegiului National „Ienachita Vacarescu”, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unui spaţiu comercial

304. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni, a spatiului, în suprafaţă de 4 mp, situat în incinta Grupului Scolar „Spiru Haret”, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unui spaţiu comercial

305. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 12 mp, situat în str. Moldovei, în incinta Scolii nr. 6 “Tudor Vladimirescu”, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unui spaţiu comercial

306. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 2 mp, situat în Parcul Chindia, Municipiul Târgovişte, în vederea amplasării unei căbănuţe pentru dulciuri

307. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni, a 7 spatii, în suprafaţă de 1 mp fiecare, situate în incinta unor unităţi de învăţământ, Municipiul Târgovişte, în vederea amplasării unor automate pentru fructe proaspete

308. Hotarâre privind punerea la dispoziţia proiectului ”Modernizare şi extindere sistem de alimentare cu apă, canalizare şi epurare ape uzate în Judeţul Dâmboviţa” a terenurilor pentru construcţia/extinderea/reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia  

309. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni, a 36  de terenuri, în suprafaţă de 1 mp fiecare, Municipiul Târgovişte, în vederea amplasării de cabine pentru telefonie fixă

310. Hotarâre privind respingerea scoaterii la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani , a unui teren, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 8 mp, situat în Bdul I. C. Brătianu, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unui spaţiu comercial

311. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 300 mp, situat în incinta Parcului „Chindia” – zona Lacului Chindia, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unei terase sezoniere pentru alimentaţie publică

312. Hotarâre privind revocarea HCL nr. 183/27.04. 2009 şi H.C.L. nr. 184/27.04.2009

313. Hotarâre în administrarea Municipiului Târgovişte a 2 (două) automăturători

314. Hotarâre privind îmbunătăţirea sistemului de încălzire şi apă caldă a obiectivului „ Sala de Sport Şcoala 13”, prin utilizarea energiei solare – Casa Verde

315. Hotarâre privind aprobarea traseelor de circulaţie ale transportului în comun în Municipiul Târovişte şi a caietelor de sarcini

 

HOTĂRÂRE

privind completarea şi modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 10.08.2009, având în vedere:

§       Raportul de specialitate al D.A.P.P.P prin care se propune adoptarea unui proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte;

§       Prevederile H.G. nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiului Târgovişte, al oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa, modificat şi completat prin H.G. nr. 1975/2004 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiului Târgovişte, al oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa;

§       Prevederile H.G. nr. 166/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.975/2004 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiului Târgovişte, al oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa;

§      Prevederile H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;

§       Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” din Legea Administraţie Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

         În temeiul art. 45, alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1. Se aprobă completarea şi modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte, întocmit în baza Normelor tehnice de aplicare a Legii nr. 213/1998 aprobate prin HG nr. 548 /1999, conform ANEXEI NR. 1 şi ANEXEI NR. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Municipiului Targoviste va fi permanent actualizat, functie de regimul juridic al bunurilor si al reglementarilor ulterioare, conform legislatiei in vigoare.

Art. 3. Prezenta hotarare va fi transmisa catre Consiliul Judetean Dambovita spre a fi inaintata Guvernului Romaniei, in vederea atestarii si publicarii in Monitorul Oficial.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obilgă Primarul, D.A.P.P.P.,  Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.  250

  Tgv. 10.08.2009

 

 

H O T Ă R Â R E

privind preluarea de către Direcţia de Asistenţă Socială a activităţii asistenţei medicale desfăşurate în unităţile de învăţământ din Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 10.08.2009, având în vedere :

·      Raportul de specialitate al D.A.S. privind preluarea de către DAS a activităţii asistenţei medicale desfăşurate în unităţile de învătământ prin înfiinţarea „Direcţiei de asistenţă medicală şcolară” din municipiul Târgovişte;

·      Rapoartul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

·      Prevederile OUG nr. 162/12.11.2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale;

·      Prevederile HG nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;

·      Prevederile Legii nr. 176/2009 pentru aprobarea O.G nr. 2/2009 privind aprobarea unor măsuri economico - financiare şi organizatorice pentru desfăşurarea activităţii unităţilor sanitare în cadrul procesului de reformă şi operaţionalizare;

·      Prevederile OMS 502/2009 privind aprobarea modelului de protocol între direcţiile de sănătate publică judeţene şi autorităţile administraţiei publice în vederea transferului asistenţei medicale comunitare şi asistenţei medicale desfăşurate în unităţile de învăţământ;

·      Prevederile OMS 820/2009 pentru modificarea şi completarea Ordinului 502/2009;

·      Prevederile Legii nr. 18/2009 privind bugetul de stat pe anul 2009;

·      Prevederile Legii nr. 53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

·      Protocolul nr.17578/28.07.2009 încheiat între DSP Dâmboviţa şi Primăria Municipiului Târgovişte;

·      Prevederile art. 36, alin. 2, lit „d” şi alin. 6, lit. „a”, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art.1 Începând cu data de 01.07.2009, Direcţia de Asistenţă Socială preia activitatea asistenţei medicale desfăşurate în unităţile de învăţământ din Municipiul Targoviste, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2 Finanţarea cheltuielilor de personal vor fi suportate, începând cu semestrul II al anului 2009, potrivit legii, de bugetul local, din sume transferate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Direcţia de Asistenţă Socială şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.  251

  Tgv. 10.08.2009

 

 

H O T Ă R Â R E

privind reorganizarea Direcţiei de Asistenţă Socială ca direcţie generală, ca urmare a preluării cabinetelor medicale şcolare conform OUG nr.162/2008

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 10.08.2009, având în vedere :

·      Raportul de specialitate al D.A.S. prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind reorganizarea Direcţiei de Asistenţă Socială ca direcţie generală, ca urmare a preluării cabinetelor medicale şcolare conform OUG 162/2008;

·      Rapoartul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

·      Prevederile OUG nr.162/12.11.2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile adminstraţiei publice locale;

·      Prevederile HG nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competente exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;

·      Prevederile Legii nr. 47/2006 privind sistemul national de asistenţă socială;

·      Prevederile Legeii nr. 18/2009 privind bugetul de stat pe anul 2009;

·      Prevederile Legii nr. 53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

·      Protocolul nr.17578/28.07.2009 încheiat între DSP Damboviţa şi Primăria Municipiului Târgovişte;

·      Prevederile art. 36, alin.2, lit „d” şi alin. 6, lit. ”a”, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

Art. 1 Începând cu data de 01.07.2009 se reorganizează Direcţia de Asistenţă Socială ca direcţie generală, prin modificarea ROF, a organigramei şi a statului de funcţii, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Finanţarea cheltuielilor de personal vor fi suportate, începând cu semestrul II al anului 2009, potrivit legii, de bugetul local, din sume transferate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Direcţia de Asistenţă Socială şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr. 252

  Tgv.10.08.2009

 

                                               

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.CL. nr. 190/27.04.2009 privind aprobarea proiectului « Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale –Liceul Teoretic Petru Cercel » şi asigurarea resurselor financiare (cofinanţare)

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 10.08.2009, având în vedere:

§      Recalculare buget proiect ca urmare a evaluării tehnice şi economice de catre  Agenţia pentru Dezvoltare Regională SUD Muntenia şi a clarificărilor solicitate prin adresa nr. 4751 din 04.08.2009;

§      Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - Biroul Energetic prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 190/27.04.2009 privind aprobarea proiectului « Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale Liceul Teoretic Petru Cercel »  şi asigurarea resurselor financiare (cofinanţare);

§    Prevederile HG nr. 497/01.04.2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale;

§    Prevederile HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile OG nr. 29 / 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr.  500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare

§    Prevederile HG nr. 28/2008 pentru aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii);

§    Prevederile OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile HG nr. 1213/ 2006 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private;

§    Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora;

§    Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederie H.G. nr. 811/2006 privind finanţarea din bugetul Ministerului Integrării Europene a asistenţei tehnice pentru pregătirea de proiecte de investiţii publice, finanţabile prin Programul operaţional regional 2007-2013;

§    Prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa Prioritară 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”;

§   Prevederile H.C.L. nr. 190/27.04.2009 privind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale Liceul Teoretic Petru Cercel ’’ si asigurarea resurselor financiare (cofinantare) ;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1.  H.C.L. nr. 190/27.04.2009 se modifică după cum urmează:

“Art. 6  Se aprobă modificarea finanţării din bugetul local a sumei de  111.893,79 lei (minim 2%) reprezentând contribuţia proprie în procent de 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.”

“Art. 7 Se aprobă modificarea finanţării din bugetul local a sumei de 76.850,00 lei reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile neeligibile ale proiectului.”

Art. 2  Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 190/27.04.2009 rămân neschimbate.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr. 253

  Tgv. 10.08.2009

 

 

                                               

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.CL. nr. 191/27.04.2009 privind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale –Scoala cu clasele I-VIII  ,,Smaranda Gheorghiu’’ si asigurarea resurselor financiare (cofinantare)

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 10.08.2009, având în vedere:

§      Recalculare buget proiect ca urmare a evaluării tehnice şi economice de catre  Agenţia pentru Dezvoltare Regională SUD Muntenia şi a clarificărilor solicitate prin adresa nr. 4176 din 14.07.2009;

§      Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - Biroul Energetic prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 191/27.04.2009 privind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale Şcolala cu clasele I-VIII « Smaranda Gheorghiu » si asigurarea resurselor financiare (cofinantare);

§    Prevederile HG nr. 497/01.04.2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale;

§    Prevederile HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile OG nr. 29 / 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr.  500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare

§    Prevederile HG nr. 28/2008 pentru aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii);

§    Prevederile OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile HG nr. 1213/ 2006 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private;

§    Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora;

§    Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederie H.G. nr. 811/2006 privind finanţarea din bugetul Ministerului Integrării Europene a asistenţei tehnice pentru pregătirea de proiecte de investiţii publice, finanţabile prin Programul operaţional regional 2007-2013;

§    Prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa Prioritară 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”;

§   Prevederile H.C.L. nr. 191/27.04.2009 privind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale –Scoala cu clasele I-VIII  ,,Smaranda Gheorghiu’’ si asigurarea resurselor financiare (cofinantare) ;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. H.C.L. nr. 191/27.04.2009 se modifică după cum urmează:

“Art. 6  Se aprobă modificarea finanţării din bugetul local a sumei de  93.890,90 lei reprezentând contribuţia proprie în procent de 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.”

“Art. 7 Se aprobă modificarea finanţării din bugetul local a sumei de 206.850 lei reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile neeligibile ale proiectului.”

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 191/27.04.2009 rămân neschimbate.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr. 254

  Tgv. 10.08.2009

 

                                               

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.CL. nr. 192/27.04.2009 privind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale –Grup Şcolar Industrial Nicolae Ciorănescu’’ şi asigurarea resurselor financiare (cofinanţare)

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 10.08.2009, având în vedere:

§      Recalculare buget proiect ca urmare a evaluării tehnice şi economice de catre  Agenţia pentru Dezvoltare Regională SUD Muntenia şi a clarificărilor solicitate prin adresa nr. 4731 din 04.08.2009;

§      Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - Biroul Energetic prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 192/27.04.2009 privind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale - Grup Şcolar Industrial Nicolae Ciorănescu’’ şi asigurarea resurselor financiare (cofinantare);

§    Prevederile HG nr. 497/01.04.2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale;

§    Prevederile HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile OG nr. 29 / 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr.  500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare

§    Prevederile HG nr. 28/2008 pentru aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii);

§    Prevederile OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile HG nr. 1213/ 2006 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private;

§    Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora;

§    Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederie H.G. nr. 811/2006 privind finanţarea din bugetul Ministerului Integrării Europene a asistenţei tehnice pentru pregătirea de proiecte de investiţii publice, finanţabile prin Programul operaţional regional 2007-2013;

§    Prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa Prioritară 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”;

§   Prevederile H.C.L. nr. 192/27.04.2009 privind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale –- Grup Şcolar Industrial Nicolae Ciorănescu’’ si asigurarea resurselor financiare (cofinantare) ;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. H.C.L. nr. 192/27.04.2009 se modifică după cum urmează:

“Art. 6  Se aprobă modificarea finanţării din bugetul local a sumei de  243.045,41 lei (minim 2%) reprezentând contribuţia proprie în procent de 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.”

“Art. 7 Se aprobă modificarea finanţării din bugetul local a sumei de 13.850 lei reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile neeligibile ale proiectului.”

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 192/27.04.2009 rămân neschimbate.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr. 255

  Tgv. 10.08.2009

                                               

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 

al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2009

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 10.08.2009, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Economice privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2009;

§   Adresa Direcţie de Sănătate Publică nr. 5161/10.08.2009;

§   Prevederile OUG 126/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale; 

§   Prevederile Legii 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familie;

§   Prevederile Legii 482/2006 privind acordarea de trusouri  pentru nou-născuţi;

§   Prevederile Legii 273/2006 a finanţelor publice locale;

§   Adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa nr. 4559/14.07.2009;

§   Adresa MDRL nr. 17628/17.03.2009;

§   Prevederile H.C.L. nr. 157/2009 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2009, modificată şi completată prin H.C.L.  nr. 235/02.06.2009;

§   Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2009 după cum urmează :

a. majorarea  veniturilor totale cu suma de 430 mii lei,  prin  :

- majorarea cu suma de 80 mii lei  a prevederilor la indicatorul Finanţarea cheltuielilor de capital pentru învăţământul preuniversitar (cod indicator 42.02.14);

- majorarea cu suma de 42 mii lei  a prevederilor la indicatorul Finanţarea lucrarilor de cadastru imobiliar (cod indicator 42.02.29);

- majorarea cu suma de 84 mii lei  a prevederilor la indicatorul Sprijin financiar constituire familie (cod  indicator 42.02.33);

- majorarea cu suma de 18 mii lei  a prevederilor la indicatorul Subvenţie trusou nou născuţi (cod  indicator 42.02.36);

- majorarea cu suma de 206 mii lei a prevederilor la indicatorul Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii, (cod indicator  42.02.41) ;

b. majorarea cheltuielilor totale cu suma de 430  mii lei, prin:

- majorarea creditelor bugetare la capitolul 65.02 Învăţământ , titlul cheltuieli de capital, cu suma de 80 mii lei;

- majorarea creditelor bugetare la capitolul 66.02 Sănătate , titlul Cheltuieli de personal  cu suma de 206 mii lei; 

- majorarea creditelor bugetare la capitolul 68.02 Asigurări şi asistenţă socială , titlul Asistenţă socială cu suma de 102 mii lei;  

- majorarea credite bugetare la capitolul 70.02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică , titlul  Cheltuieli de capital  cu suma de 42  mii lei;

Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2009, rectificat, este redat in anexa 1.

Lista obiectivelor de investiţii, rectificată, este redată in anexa 2

Art. 2 Se aprobă rectificarea Bugetului veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate in afara bugetului  local pe anul 2009 după cum urmează :

a.   Majorarea Veniturilor totale cu suma de 2.366 mii lei prin majorarea cu aceeasi suma a prevederilor la indicatorul 36.11.08 Depozite speciale pentru construcţii de locuinţe.

b.   Majorarea Cheltuielilor totale cu suma de 2.366 mii lei, din care pe capitole bugetare :

 - majorarea prevederilor bugetare la capitolul 70.11 Locuinţe, servicii si dezvoltare publica ; titlul Cheltuieli de capital in  suma de 2.366 mii lei

Bugetului veniturilor şi cheltuielilor evidentiate în afara bugetului  local pe anul 2009, rectificat, este redat în anexa 3

Art. 3 Prevederile H. C.L. nr. 157/2009 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2009  se aplică în mod corespunzător.

Art. 4  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

                Nr.   256

Tgv. 10.08.2009

 

 

                                               

HOTĂRÂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala ordinara si extraordinara a actionarilor la

S.C.COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A. din 19.08.2009

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta extraordinară, astăzi, 10.08.2009 având în vedere:

§                     Adresa S.C COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA S.A, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 13640/24.07.2009, prin care solicită aprobarea mandatului în A.G.A. a reprezentantului Consiliului Local Municipal Târgovişte în vederea numirii unui nou membru în Consiliul de Adminstraţie al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA S.A., ca urmare a vacantării funcţiei generată de demisia dlui. Voicu Gheorghe;

§                     Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;

§                     Prevederile H.C.L. nr. 149/2007 privind transformarea R.A.G.C. Târgovişte în S.C COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA S.A;

§                     Prevederile art. 16, alin.3 din Actul constituiv al S.C COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA S.A;

§                     Prevederile H.C.L nr. 331/01.09.2008 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară şi Extraordinară a Acţionarilor la S.C COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA S.A;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§          Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „a” şi alin. 3 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în şedinţa Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA S.A. din data de 19.08.2009, în care se va supune spre aprobare modificarea Actului Contitutiv, potrivit procurii speciale prevăzute în Anexa 1,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă limitele mandatului reprezentantul municipiului Târgovişte în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA S.A. din data de 19.08.2009, potrivit procurii speciale prevăzute în Anexa 2,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, reprezentantul municipiului Targoviste in AGA la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A., dl. Adrian Casandroiu şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

            

             Nr. 257

  Tgv. 10.08.2009

 

MunicipiulTârgovişte                                                                         Anexa 1                                                                                                                

Consiliul local

                                               

 

 

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la sedinţa Adunării Generale Extraordinare a S.C.COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A. din 19.08.2009, in care se va supune spre aprobare modificarea Actului Constitutiv al societatii

 

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCML nr.331/2008, Dl. CASANDROIU ADRIAN,  posesor al C.I./ B.I.   seria DD  nr.054631 eliberat (a)  de Politia ors. Fieni la data de 22.01.2001 să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de ______________, pentru punctele de pe ordinea de zi,  astfel:

 

1- Se aproba modificarile Actului Constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:

 

·       articolul 3  alin (1) se va modifica astfel:

,, (1)SC “COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA” – SA este persoană juridică română, înfiinţată ca societate pe acţiuni, cu capital integral public – al unităţilor administrativ teritoriale membre ale “Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară APA – DÂMBOVIŢA” şi funcţionează în conformitate cu legislaţia română aplicabilă (Legea nr.31/1990) şi cu dispoziţiile prezentului Act Constitutiv."

 

·      la articolul 7 se va  introduce un nou alineat (5) cu  urmatoarea redactare:

,, (5). Este interzisa  constituirea de filiale  cu acelas obiect de activitate ca si societatea."

 

·      la articolul 9 alin.(5) se vor elimina urmatoarele obiecte secundare de activitate :

4690 - Comert cu ridicata nespecializat;

4791 - Comert cu amanuntul prin intetmediul caselor de comenzi sau prin intemet;

4799 - Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor;

6810 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;

 

·      articolul 9 alin.(6) se va modifica astfel :

,,(6). Societatea desfăşoară orice alte activităţi industriale, comerciale, financiare, mobiliare sau imobiliare, care au legătură directă sau indirectă cu obiectul principal de activitate sau care pot facilita realizarea acestuia.''      

 

·      articolul 11 alin.(5) se va modifica astfel:

,, (5). Acţiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere, în primul rând acţionarilor existenţi, proporţional    cu numărul acţiunilor pe care le posedă. "

 

·      la articolul 28 alin. (2) se va completa astfel :

,, (2) Profitul net ramas dupa repartizarea pe destinatiile prevazute de lege se reinvesteste integral, cu exceptia unui procent de maxim 10% ce se poate aproba de A.G.A pentru participarea angajatilor la repartizarea profitului.Distribuirea  de dividente este interzisa."

 

 

 

Pentru  _____X______      Împotrivă   ____________                        Abţinere___________

 

Data ……………………………………      

 

 

 

Municipiul Târgovişte                                                                      Anexa 2

Consiliul local

 

                                           

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la  sedinţa  a Adunării Generale Ordinare a S.C.COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A. din data de 19.08.2009

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCML nr.331/2008, Dl. CASANDROIU ADRIAN,  posesor al C.I./ B.I.   seria DD  nr.054631 eliberat (a)  de Politia ors. Fieni la data de 22.01.2001 să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de ______________, pentru punctele de pe ordinea de zi,  astfel:

1. Se  numeste un nou membru in Consiliul de Administratie al S.C.COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A., pentru un mandat de 4 ani, urmare a demisiei d-lui Voicu Gheorghe. Propunere: ing. Soare Gheorghe

....................................................................

(VOT SECRET)

 

Pentru  _____X______                                             Împotrivă____________            Abţinere___________

  2. Se  aproba obiectivele si criteriile de performanta care vor fi anexate la contractul de mandat incheiat de catre S.C.COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A. cu Directorul General, in conformitate cu OUG 79/2008, conform anexei la prezenta.

Pentru  _____X______                                                     Împotrivă ____________            Abţinere___________

3.  Se imputerniceste d-l Vasilescu Radu domiciliat in Targoviste, str. G.I.E.Florescu, bl.B1, sc.B, ap.30, jud. Dambovita, CI seria DD nr.043016, eliberat de politia Targoviste la 28.09.2000, CNP 16108021514794, avand functia de Director General al  S.C.COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A  sa semneze in numele si pe seama societatii contractul de finantare cu Autoritatea de Management  pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Uname al carui obiect il constituie  implementarea proiectului ,, CALITATEA - CALEA SPRE SCHIMBARE"

 

Pentru  _____X______                                                   Împotrivă   ____________            Abţinere___________

 

 

Data ……………………………………      

 

 

 

                                   

H O T Ă R Â R E     

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai blocurilor de locuinţe din Municipiul Târgovişte cuprinşi în  Lista de priorităţi pe anul 2009, în vederea creşterii performanţei energetice

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta extraordinară, astăzi, 10.08.2009, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai blocurilor de locuinţe din Municipiul Târgovişte, cuprinşi în Lista de priorităţi pe anul 2009, in vederea cresterii performantei energetice;

§   Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;

§   Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile Ordonantei nr. 29/2000- privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice;

§   Prevederile Legii nr. 199/2000- privind utilizarea eficienta a energiei

§   Prevederile Normei Metodologice privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico – economici ai blocurilor de locuinţe din Municipiul Târgovişte, cuprinşi în Lista de priorităţi pe anul 2009, aprobată prin H.C.L. nr. 524/2008, in vederea cresterii performantei energetice, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare, in vederea alocarii de fonduri de la bugetul de stat si bugetul local.

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului:

50% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

20% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

           

             Nr.    258

   Tgv. 10.08.2009

 

                                                          

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 59 sc. A+ B, B-dul Unirii, Asociatia de proprietari nr. 28”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 10.08.2009, având in vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuinţe din Municipiul Târgovişte, cuprinşi în Lista de priorităţi pe anul 2009, in vederea cresterii performantei energetice;

§    Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;

§    Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§    Prevederile Ordonantei nr. 29/2000- privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice;

§    Prevederile Legii nr. 199/2000- privind utilizarea eficienta a energiei

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§    Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 59 sc. A+ B, B-dul Unirii, Asociatia de proprietari nr. 28”, cuprinsi în Lista de priorităţi pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

Indicatori tehnici

-termoizolare pereti exteriori

-inlocuire tamplarie exterioara cu tâmplarie performantă energetic

-termo-hidroizolare terasa

- termoizolare placă peste subsol

-intervenţii instalaţii termice

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 1.437.097 Ron/ 347.301 Euro

Valoare C+M: 1.350.740 Ron/ 326.431 Euro

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului:

50% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

20% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

                  

  Nr.  259

  Tgv. 10.08.2009

 

                                                          

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 56 sc. A+ B, Aleea Radu Gioglovan, Asociatia de proprietari nr. 228”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi,10.08.2009, având in vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuinţe din Municipiul Târgovişte, cuprinşi în Lista de priorităţi pe anul 2009, in vederea cresterii performantei energetice;

§    Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;

§    Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§    Prevederile Ordonantei nr. 29/2000- privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice;

§    Prevederile Legii nr. 199/2000- privind utilizarea eficienta a energiei

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§    Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 56 sc. A+ B, Aleea Radu Gioglovan, Asociatia de proprietari nr. 228”, cuprinsi în Lista de priorităţi pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

Indicatori tehnici

-termoizolare pereti exteriori

-inlocuire tamplarie exterioara cu tâmplarie performantă energetic

-termo-hidroizolare terasa

- termoizolare placă peste subsol

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 1.481.640 Ron/ 358.066 Euro

Valoare C+M: 1.382.154 Ron/ 334.023 Euro

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului:

50% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

20% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

                  

  Nr.  260 

  Tgv. 10.08.2009

 

                                                          

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 2, sc. A+ B+C+D, Str. Urmuz, Asociatia de proprietari nr. 244”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 10.08.2009, având in vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuinţe din Municipiul Târgovişte, cuprinşi în Lista de priorităţi pe anul 2009, in vederea cresterii performantei energetice;

§    Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;

§    Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§    Prevederile Ordonantei nr. 29/2000- privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice;

§    Prevederile Legii nr. 199/2000- privind utilizarea eficienta a energiei

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§    Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 2, sc. A+B+C+D, Str. Urmuz, Asociatia de proprietari nr. 244”, cuprinsi în Lista de priorităţi pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

Indicatori tehnici

-termoizolare pereti exteriori

-inlocuire tamplarie exterioara cu tâmplarie performantă energetic

-termo-hidroizolare terasa

- termoizolare placă peste subsol

-intervenţii instalaţii termice

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 913.798 Ron/ 220.836 Euro

Valoare C+M: 852.565 Ron/ 206.038 Euro

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului:

50% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

20% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

                  

 

  Nr.  261 

  Tgv. 10.08.2009

 

                                                          

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 3, sc. A+ B+C+D, Str. Urmuz, Asociatia de proprietari nr. 244, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 10.08.2009, având in vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuinţe din Municipiul Târgovişte, cuprinşi în Lista de priorităţi pe anul 2009, in vederea cresterii performantei energetice;

§    Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;

§    Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§    Prevederile Ordonantei nr. 29/2000- privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice;

§    Prevederile Legii nr. 199/2000- privind utilizarea eficienta a energiei

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§    Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 3, sc. A+B+C+D, Str. Urmuz, Asociatia de proprietari nr. 244”, cuprinsi în Lista de priorităţi pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

Indicatori tehnici

-termoizolare pereti exteriori

-inlocuire tamplarie exterioara cu tâmplarie performantă energetic

-termo-hidroizolare terasa

- termoizolare placă peste subsol

-intervenţii instalaţii termice

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 971.144 Ron/ 234.695 Euro

Valoare C+M: 910.235 Ron/ 219.975 Euro

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului:

50% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

20% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.  262

  Tgv. 10.08.2009

 

                                                          

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 14, sc. A+B+C+D, Str. Duiliu Zamfirescu, Asociatia de proprietari nr. 31”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 10.08.2009, având in vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuinţe din Municipiul Târgovişte, cuprinşi în Lista de priorităţi pe anul 2009, in vederea cresterii performantei energetice;

§    Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;

§    Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§    Prevederile Ordonantei nr. 29/2000- privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice;

§    Prevederile Legii nr. 199/2000- privind utilizarea eficienta a energiei

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§    Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 14 sc. A+B+C+D, Str. Duiliu Zamfirescu, Asociatia de proprietari nr. 31”, cuprinsi în Lista de priorităţi pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

Indicatori tehnici

-termoizolare pereti exteriori

-inlocuire tamplarie exterioara cu tâmplarie performantă energetic

-termo-hidroizolare terasa

- termoizolare placă peste subsol

-intervenţii instalaţii termice

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 915.829 Ron/ 221.327 Euro

Valoare C+M: 853.891 Ron/ 206.358 Euro

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului:

50% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

20% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.  263

  Tgv. 10.08.2009

 

                                                          

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 15, sc. A+B+C+D, Str. Duiliu Zamfirescu, Asociatia de proprietari nr. 31”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 10.08.2009, având in vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuinţe din Municipiul Târgovişte, cuprinşi în Lista de priorităţi pe anul 2009, in vederea cresterii performantei energetice;

§    Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;

§    Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§    Prevederile Ordonantei nr. 29/2000- privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice;

§    Prevederile Legii nr. 199/2000- privind utilizarea eficienta a energiei

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§    Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 15, sc. A+B+C+D, Str. Duiliu Zamfirescu, Asociatia de proprietari nr. 31”, cuprinsi în Lista de priorităţi pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

Indicatori tehnici

-termoizolare pereti exteriori

-inlocuire tamplarie exterioara cu tâmplarie performantă energetic

-termo-hidroizolare terasa

- termoizolare placă peste subsol

-intervenţii instalaţii termice

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 960.031 Ron/ 232.009 Euro

Valoare C+M: 899.733 Ron/ 217.437 Euro

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului:

50% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

20% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

                  

  Nr.  264 

  Tgv. 10.08.2009

 

                                                          

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 16, sc. A+B+C+D, Str. Duiliu Zamfirescu, Asociatia de proprietari nr. 31”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 10.08.2009, având in vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuinţe din Municipiul Târgovişte, cuprinşi în Lista de priorităţi pe anul 2009, in vederea cresterii performantei energetice;

§    Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;

§    Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§    Prevederile Ordonantei nr. 29/2000- privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice;

§    Prevederile Legii nr. 199/2000- privind utilizarea eficienta a energiei

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§    Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 16, sc. A+B+C+D, Str. Duiliu Zamfirescu, Asociatia de proprietari nr. 31”, cuprinsi în Lista de priorităţi pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

Indicatori tehnici

-termoizolare pereti exteriori

-inlocuire tamplarie exterioara cu tâmplarie performantă energetic

-termo-hidroizolare terasa

- termoizolare placă peste subsol

-intervenţii instalaţii termice

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 961.826 Ron/ 232.443 Euro

Valoare C+M: 902.502 Ron/ 218.106 Euro

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului:

50% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

20% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.  265

  Tgv. 10.08.2009

 

                                                          

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 81, sc. A+B, B-dul Unirii, Asociatia de proprietari nr. 94”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 10.08.2009, având in vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuinţe din Municipiul Târgovişte, cuprinşi în Lista de priorităţi pe anul 2009, in vederea cresterii performantei energetice;

§    Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;

§    Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§    Prevederile Ordonantei nr. 29/2000- privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice;

§    Prevederile Legii nr. 199/2000- privind utilizarea eficienta a energiei

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§    Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 81, sc. A+B, B-dul Unirii, Asociatia de proprietari nr. 94”, cuprinsi în Lista de priorităţi pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

Indicatori tehnici

-termoizolare pereti exteriori

-inlocuire tamplarie exterioara cu tâmplarie performantă energetic

-termo-hidroizolare terasa

- termoizolare placă peste subsol

-intervenţii instalaţii termice

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 1.457.820 Ron/ 352.309 Euro

Valoare C+M: 1.371.066 Ron/ 331.343 Euro

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului:

50% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

20% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.  266

  Tgv. 10.08.2009

 

                                                          

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 70, sc. A+B, B-dul Unirii, Asociatia de proprietari nr. 110”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 10.08.2009, având in vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuinţe din Municipiul Târgovişte, cuprinşi în Lista de priorităţi pe anul 2009, in vederea cresterii performantei energetice;

§    Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;

§    Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§    Prevederile Ordonantei nr. 29/2000- privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice;

§    Prevederile Legii nr. 199/2000- privind utilizarea eficienta a energiei

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§    Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 70, sc. A+B, B-dul Unirii, Asociatia de proprietari nr. 110”, cuprinsi în Lista de priorităţi pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

 

Indicatori tehnici

-termoizolare pereti exteriori

-inlocuire tamplarie exterioara cu tâmplarie performantă energetic

-termo-hidroizolare terasa

- termoizolare placă peste subsol

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 1.595.764 Ron/ 379.944 Euro

Valoare C+M: 1.359.970 Ron/ 323.802 Euro

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului:

50% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

20% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.  267

  Tgv. 10.08.2009

 

 

                                                          

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 42, sc. A+B, B-dul Unirii, Asociatia de proprietari nr. 196”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 10.08.2009, având in vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuinţe din Municipiul Târgovişte, cuprinşi în Lista de priorităţi pe anul 2009, in vederea cresterii performantei energetice;

§    Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;

§    Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§    Prevederile Ordonantei nr. 29/2000- privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice;

§    Prevederile Legii nr. 199/2000- privind utilizarea eficienta a energiei

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§    Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 42, sc. A+B, B-dul Unirii, Asociatia de proprietari nr. 196”, cuprinsi în Lista de priorităţi pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

Indicatori tehnici

-termoizolare pereti exteriori

-inlocuire tamplarie exterioara cu tâmplarie performantă energetic

-termo-hidroizolare terasa

- termoizolare placă peste subsol

 

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 1.514.420  Ron/ 360.576 Euro

Valoare C+M: 1.289.503 Ron/ 307.025Euro

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului:

50% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

20% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.  268

  Tgv. 10.08.2009

 

                                                          

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 71, sc. A+B, B-dul Unirii, Asociatia de proprietari nr. 109”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 10.08.2009, având in vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuinţe din Municipiul Târgovişte, cuprinşi în Lista de priorităţi pe anul 2009, in vederea cresterii performantei energetice;

§    Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;

§    Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§    Prevederile Ordonantei nr. 29/2000- privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice;

§    Prevederile Legii nr. 199/2000- privind utilizarea eficienta a energiei

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§    Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 71, sc. A+B, B-dul Unirii, Asociatia de proprietari nr. 109”, cuprinsi în Lista de priorităţi pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

Indicatori tehnici

-termoizolare pereti exteriori

-inlocuire tamplarie exterioara cu tâmplarie performantă energetic

-termo-hidroizolare terasa

- termoizolare placă peste subsol

 

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 1.548.400 Ron/ 366.450 Euro

Valoare C+M: 1.383.440 Ron/ 327.410 Euro

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului:

50% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

20% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

                  

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                    SECRETAR MUNICIPIU

                         prof. Moţoc Honorius                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

  Nr.  269

  Tgv. 10.08.2009

 

                                                          

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 25, sc. A+B+C+D, Str. Avram Iancu, Asociatia de proprietari nr. 10”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 10.08.2009, având in vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuinţe din Municipiul Târgovişte, cuprinşi în Lista de priorităţi pe anul 2009, in vederea cresterii performantei energetice;

§    Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;

§    Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§    Prevederile Ordonantei nr. 29/2000- privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice;

§    Prevederile Legii nr. 199/2000- privind utilizarea eficienta a energiei

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§    Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 25, sc. A+B+C+D, Str. Avram Iancu, Asociatia de proprietari nr. 10”, cuprinsi în Lista de priorităţi pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

Indicatori tehnici

-termoizolare pereti exteriori

-inlocuire tamplarie exterioara cu tâmplarie performantă energetic

-termo-hidroizolare terasa

- termoizolare placă peste subsol

-intervenţii instalaţii termice

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 1.577.370 Ron/ 373.310 Euro

Valoare C+M: 1.335.230 Ron/ 316.000 Euro

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului:

50% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

20% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.  270

  Tgv. 10.08.2009

 

                                                          

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 26, sc. A+B+C+D, Str. Avram Iancu, Asociatia de proprietari nr. 10”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 10.08.2009, având in vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuinţe din Municipiul Târgovişte, cuprinşi în Lista de priorităţi pe anul 2009, in vederea cresterii performantei energetice;

§    Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;

§    Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§    Prevederile Ordonantei nr. 29/2000- privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice;

§    Prevederile Legii nr. 199/2000- privind utilizarea eficienta a energiei

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§    Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 26, sc. A+B+C+D, Str. Avram Iancu, Asociatia de proprietari nr. 10”, cuprinsi în Lista de priorităţi pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

Indicatori tehnici

-termoizolare pereti exteriori

-inlocuire tamplarie exterioara cu tâmplarie performantă energetic

-termo-hidroizolare terasa

- termoizolare placă peste subsol

-intervenţii instalaţii termice

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 1.577.370 Ron/ 373.310 Euro

Valoare C+M: 1.335.230 Ron/ 316.000 Euro

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului:

50% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

20% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.  271

  Tgv. 10.08.2009

 

                                                          

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 72, sc. A+B, B-dul Unirii, Asociatia de proprietari nr. 318”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 10.08.2009, având in vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuinţe din Municipiul Târgovişte, cuprinşi în Lista de priorităţi pe anul 2009, in vederea cresterii performantei energetice;

§    Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;

§    Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§    Prevederile Ordonantei nr. 29/2000- privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice;

§    Prevederile Legii nr. 199/2000- privind utilizarea eficienta a energiei

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§    Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 72, sc. A+B, B-dul Unirii, Asociatia de proprietari nr. 318”, cuprinsi în Lista de priorităţi pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

Indicatori tehnici

-termoizolare pereti exteriori

-inlocuire tamplarie exterioara cu tâmplarie performantă energetic

-termo-hidroizolare terasa

- termoizolare placă peste subsol

-intervenţii instalaţii termice

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 1.887.508,78 Ron/ 444.716,16 Euro

Valoare C+M: 1.661.742,05 Ron/ 391.523,23 Euro

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului:

50% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

20% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.  272

  Tgv. 10.08.2009

 

                                                          

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 49, sc. A+B, Str. Bucovinei, Asociatia de proprietari nr. 20”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 10.08.2009, având in vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuinţe din Municipiul Târgovişte, cuprinşi în Lista de priorităţi pe anul 2009, in vederea cresterii performantei energetice;

§    Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;

§    Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§    Prevederile Ordonantei nr. 29/2000- privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice;

§    Prevederile Legii nr. 199/2000- privind utilizarea eficienta a energiei

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§    Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 49, sc. A+B, Str. Bucovinei, Asociatia de proprietari nr. 20”, cuprinsi în Lista de priorităţi pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

Indicatori tehnici

-termoizolare pereti exteriori

-inlocuire tamplarie exterioara cu tâmplarie performantă energetic

-termo-hidroizolare terasa

- termoizolare placă peste subsol

-intervenţii instalaţii termice

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 1.887.112,34 Ron/ 444.622,75 Euro

Valoare C+M: 1.661.385,04 Ron/ 391.439,12 Euro

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului:

50% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

20% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.  273

  Tgv. 10.08.2009

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 206/19.06.2006 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul “Reabilitare infrastructură în zona periurbană Cartier Priseaca, Municipiul Târgovişte – sistem de canalizare”, precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.08.2009, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Investiţii prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea H.C.L. nr. 206/19.06.2006 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul “Reabilitare infrastructură în zona periurbană Cartier Priseaca, Municipiul Târgovişte – sistem de canalizare”, precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia;

§      Prevederile O.G. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.C.L. nr. 206/19.06.2006 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul “Reabilitare infrastructură în zona periurbană Cartier Priseaca, Municipiul Târgovişte – sistem de canalizare”, precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 H.C.L. nr. 206/19.06.2006 se modifică după cum urmează :

Articolul 1 al H.C.L. nr. 206/19.06.2006 va avea următorul cuprins :

« Art.1 Se aprobă studiul de fezabilitate al proiectului « Reabilitare infrastructură în zona periurbană Cartier Priseaca, Municipiul Târgovişte – sistem de canalizare », pentru care se solicita finanţarea în baza Programului de dezvoltare a infrastructurii în spatiul rural şi periurban, instituit prin Ordonanta Guvernului nr. 7/2006, respectiv indicatorii tehnico – economici, dupa cum urmeaza :

 

a)   retele de canalizare în lungime totală de 9.340 m;

b)  Valoare investiţie :5.466.137 lei (inclusiv TVA), respectiv 1.294.189 Euro

-       C+M – 4.885.138 lei(inclusiv TVA), respectiv 1.156.629 Euro,

                                    (la cursul 1 Euro = 4,2236 lei). »

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale HC.L. nr. 206/19.06.2006 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţiei Tehnice – Biroul Investiţii, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   274

   Tgv. 27.08.2009

 

HOTĂRÂRE

privind concesionarea directă, pe o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea de prelungire, a 12 terenuri, în suprafaţă totală de 176,50 mp, situate în Bdul Eroilor – zona Mondotrans, Municipiul Târgovişte, pe care sunt amplasate construcţii provizorii, parţial pe terenul aparţinând domeniului public şi parţial Mondotrans

 

 Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.08.2009, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al D.A.P.P.P- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind concesionarea directă, pe o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea de prelungire, a 12 terenuri, aparţinând parţial domeniului public, parţial S.C. MONDOTRANS S.A, în suprafaţă totală de 176,50 mp, situate în Bdul Eroilor – zona Mondotrans, Municipiul Târgovişte;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile H.G. nr. 834/1991 privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile art. 15, lit. e din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 521/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009;

§    Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă concesionarea directă, a 12 terenuri, în suprafaţă totală de 176,50 mp, situate în Bdul Eroilor – zona Mondotrans, Municipiul Târgovişte, conform anexei nr. 1 şi planului de amplasament care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Durata concesionării este de 6 luni, cu posibilitatea de prelungire, în condiţiile legii.

Art. 3  Preţul minim al concesionării va fi de 88 lei/mp/an.

Art. 4 Se aprobă constituirea unei comisii, prin dispoziţia Primarului Municipiului Târgovişte, în vederea analizării situaţiei existente.

 Din această comisie vor face parte următorii consilieri:

 

1.      Badiu Cristina Minerva

2.      Vasiliu Emilian Teodor

 

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.    

 

   Nr.    275

   Tgv. 27.08.2009

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea criteriilor de selecţie a dosarelor de înscriere pentru creşele din subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedinta ordinară, astăzi, 27.08.2009, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea criteriilor de selecţie a dosarelor de înscriere pentru creşele din subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte ;

§  Prevederile art. 1, alin. 4 din Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor;

§  Prevederile Legii nr. 272/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor;

§  Prevederile H.C.L. nr. 138/30.05.2007 privind preluarea de catre Directia de Asistenta Sociala a activitatii creselor nr. 2, 8, 13, 14 si 16 de pe raza Municipiului Targoviste, precum si a cheltuielilor materiale ale acestora;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. „a”, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1 Se aprobă criteriile de selecţie a dosarelor de înscriere pentru creşele din subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială, după cum urmează:

I.   Etapa I

1.       Domiciliul să fie pe raza Municipiului Târgovişte (domiciliul faţă de locaţia creşei) - 0-5 puncte;

2.       Veniturile  pe membru de familie:

-      < = 100 lei – 5 puncte;

-      101 – 200 lei – 4 puncte;

-      201 – 300 lei – 3 puncte;

-      301 – 400 lei– 2 puncte;

-      401 – 500 lei– 1 punct;

-      >= 501 lei – 0 puncte.

3.   Starea socială (ancheta socială) – 0-5 puncte;

4.   Vechimea cererii – 0-2 puncte

-      < = octombrie 2008 – aprilie 2009 – 2  puncte;

-      mai – iunie 2009 – 1 punct;

-      iulie – august 2009  – 0 puncte.

II.   Etapa a II-a

În funcţie de locurile rămase disponibile din etapa I se vor analiza şi dosarele copiilor care domiciliază în alte localităţi şi ai căror părinţi lucrează pe raza Municipiului Târgovişte.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Asistenţă Socială, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

              Nr.    276

   Tgv. 27.08.2009

  

 

                                               

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru extindere intravilan şi „Lotizare teren pentru construire locuinţe”, în Târgovişte,

Str. Soarelui (T35-P447/1), beneficiar DURECI ION

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.08.2009, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru extindere intravilan şi „Lotizare teren pentru construire locuinţe”, în Târgovişte, Str. Soarelui (T35-P447/1), beneficiar DURECI ION;

§     Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru extindere intravilan şi „Lotizare teren pentru construire locuinţe”, în Târgovişte, Str. Soarelui (T35-P447/1), beneficiar DURECI ION.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

    

   Nr.  277

   Tgv.27.08.2009

  

           

H O T Ă R Â R E

privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE” domnişoarei Sorana Mihaela Cârstea, pentru merite deosebite

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in şedinţa ordinară, astăzi,  27.08.2009, având in vedere:

§       Propunerea comisiei de specialitate nr. 4 – pentru activităţii ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, religie, muncă şi protecţie socială, turism, sportive şi de agrement a Consiliului Local Municipal Târgovişte privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare”, domnişoarei Sorana Mihaela Cârstea, pentru merite deosebite ;

§       Regulamentul de acordare a titlului de Cetatean de onoare, a Diplomei de excelenta si de onoare sau de prieten al Municipiului Targoviste;

§       Prevederile art. 36, alin. 8 din Legea nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administraţia Publica Locala, republicata, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E:

 

Art. unic Se conferă titlul de ”CETĂŢEAN DE ONOARE” domnişoarei Sorana Mihaela Cârstea, pentru merite deosebite.

     

 Nr.    278

 Tgv.  27.08.2009

 

           

H O T Ă R Â R E

privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE – Post Mortem” domnului   prof. GHEORGHE SILVESTRU DIMANCEA, pentru merite deosebite

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in şedinţa ordinară, astăzi,  27.08.2009, având in vedere:

§       Propunerea comisiei de specialitate nr. 4 – pentru activităţii ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, religie, muncă şi protecţie socială, turism, sportive şi de agrement a Consiliului Local Municipal Târgovişte privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE – Post Mortem” domnului prof. GHEORGHE SILVESTRU DIMANCEA, pentru merite deosebite;

§       Regulamentul de acordare a titlului de Cetatean de onoare, a Diplomei de excelenta si de onoare sau de prieten al Municipiului Targoviste;

§       Prevederile art. 36, alin. 8 din Legea nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administraţia Publica Locala, republicata, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E:

 

Art. unic Se conferă titlului de „CETATEAN DE ONOARE – Post Mortem” domnului prof. GHEORGHE  SILVESTRU  DIMANCEA, pentru merite deosebite.

 

 Nr.    279

Tgv.  27.08.2009

           

H O T Ă R Â R E

privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE – Post Mortem” domnului   prof.  SORIN SĂILEANU, pentru merite deosebite

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in şedinţa ordinară, astăzi,  27.08.2009, având in vedere:

§       Propunerea comisiei de specialitate nr. 4 – pentru activităţii ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, religie, muncă şi protecţie socială, turism, sportive şi de agrement a Consiliului Local Municipal Târgovişte privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE – Post Mortem”  domnului prof.  SORIN SĂILEANU, pentru merite deosebite;

§       Regulamentul de acordare a titlului de Cetatean de onoare, a Diplomei de excelenta si de onoare sau de prieten al Municipiului Targoviste;

§       Prevederile art. 36, alin. 8 din Legea nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administraţia Publica Locala, republicata, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E:

 

Art. unic Se conferă titlului de „CETATEAN DE ONOARE – Post Mortem” domnului prof.  SORIN  SĂILEANU, pentru merite deosebite.

     

           Nr.    280

Tgv.  27.08.2009

                                               

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiilor de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Extindere reţele de canalizare - Târgovişte”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedinta ordinară, astăzi, 27.08.2009, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Management Proiecte şi Dezvoltare Comunitară, prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind aprobarea studiilor de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul “Extindere reţele de canalizare - Târgovişte”;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora;

§       Prevederile HG nr. 28/09.01.2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte ;

§   Prevederile art. 36, alin. 4, lit. « d » din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE

 

Art. 1 Se aprobă studiile de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici la obiectivul Extindere reţele de canalizare - Târgovişte, după cum urmează:

 

1.      EXTINDERE REŢEA CANALIZARE PE STR. CALEA BUCUREŞTI

Indicatori tehnici

Reţea canalizare din tuburi PVC multistrat SN 8 – Lungime = 500 m

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investiţie:314.160 Lei/ 74.570 Euro

Valoare C+M       262.370 Lei/ 62.270 Euro

2.      REABILITARE CANALIZARE PLUVIALĂ PE STR. CALEA  BUCUREŞTI

Indicatori tehnici

Reţea canalizare din tuburi PVC multistrat SN 8 – Lungime = 292 m.

Staţie pompare prefabricată 1 buc.

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investiţie:324.020 Lei/ 76.910 Euro

Valoare C+M       253.690 Lei/ 60.210 Euro

 

3. EXTINDERE REŢEA CANALIZARE PE STR. CERNĂUŢI

Indicatori tehnici

Reţea canalizare din tuburi PVC multistrat SN 8 – Lungime = 90 m.

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investiţie:62.690 Lei/ 14.880 Euro

Valoare C+M       47.470 Lei/ 11.270 Euro

 

3.      EXTINDERE REŢEA CANALIZARE PE STR. CIPRIAN PORUMBESCU

Indicatori tehnici

Reţea canalizare din tuburi PVC multistrat SN 8 – Lungime = 48 m.

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investiţie:42.350 Lei/ 10.050 Euro

Valoare C+M       30.110  Lei/ 7.150 Euro

 

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului sunt:  bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Arhitectul Şef al Municipiului Targoviste, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte

 

              Nr.    281

   Tgv. 27.08.2009

 

                                               

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Extindere reţele de apă şi canalizare străzi noi, Municipiul Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedinta ordinară, astăzi, 27.08.2009, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice– Biroul Management Proiecte şi Dezvoltare Comunitară, prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul “Extindere reţele de apă şi canalizare străzi noi, Municipiul Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa”;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora;

§       Prevederile HG nr. 28/09.01.2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte ;

§   Prevederile art. 36, alin. 4, lit. « d » din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici la obiectivul “Extindere reţele de apă şi canalizare străzi noi, Municipiul Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa”, după cum urmează:

Indicatori tehnici:

Reţele de apă din ţevi de polietilenă de înaltă densitate – Lungime = 1665 m

Reţele canalizare din tuburi PVC SN 4 – Lungime = 2070 m

Indicatori economici:

            Valoarea totală a investiţiei: 1.728.600 lei/ 407.885 Euro din care:

Valoare totală C+M             :1.364.931 lei/ 322.071 Euro                                

Art. 2 Sursa de finanţare a proiectului este bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Arhitectul Şef al Municipiului Targoviste, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte

          

             Nr.    282

  Tgv. 27.08.2009

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei nominale cu solicitanții declarați eligibili aferenți Programului Național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.08.2009, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice -  Biroul Investiţii prin care se solicită adoptarea unei hotărâri privind aprobarea listei nominale cu solicitanţii declaraţi eligibili aferenţi Programului Naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală;

§  Prevederile art. 2 din O.U.G. nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală;

§  Prevederile art. 1 şi art. 8 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Programului Național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală;

§   Prevederile H.C.L. nr. 484/12.12.2008 privind constituirea „Comisiei municipale pentru analiza solicitărilor în vederea acordării subvenţiilor pentru construirea de locuinţe proprietate personală”;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte ;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b”  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr.  215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1  Legea Administraţiei Publice Locale, nr.  215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1   Se aprobă lista cu solicitantul declarat eligibil conform condiţiilor de eligibilitate ale O.U.G. nr. 51/2006:

 

Nr. crt.

Nume şi prenume solicitant

Numărul şi data depunerii cererii

Eligibil/Neeligibil

  

   1.

TOADER (SCĂRLĂTECU) SANDA

 

16642 / 14.07.2009

 

Eligibil

 

Art. 2 Subvenţia va fi acordată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, cu ordin de plată, din contul de cheltuieli bugetare în contul Consiliului Local „Venituri din fonduri pentru locuinţe” deschis la Trezoreria Târgovişte.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.    283 

  Tgv. 27.08.2009

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea completării H.C.L. nr. 521/2008 privind aprobarea taxelor, impozitelor locale pentru anul 2009 şi a procedurii de acordarea a facilităţilor fiscale persoanelor fizice din Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.08.2009, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Grădini Publice prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind completarea H.C.L. nr. 521/2008 privind aprobarea taxelor, impozitelor locale pentru anul 2009 şi a procedurii de acordarea a facilităţilor fiscale persoanelor fizice din Municipiul Târgovişte;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte ;

§   Prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă completarea anexei nr. 4 a H.C.L. nr. 521/2008, prin completarea punctului nr. 15  după  cum urmează:

“Taxa închiriere teren pentru amplasare jocuri de agrement în Parcul Chindia şi în Baza de Agrement Crizantema:

-  În perioada 01.10 – 30.04       20 lei/mp/lună;

-  În perioada 01.05 – 30.09       50 lei/mp/lună.”

Art. 2  Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 521/2008 rămân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică – Serviciul Impozite şi Taxe Locale, Direcţia Grădini Publice, Direcţia Grădina Zoologică, D.A.P.P.P. – Serviciul Comercial şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.    284

   Tgv. 27.08.2009

 

  

HOTĂRÂRE

privind modalitatea de gestiune a serviciului public de salubritate şi dare în administrare a activităţii şi bunurilor utilizate pentru prestarea serviciului de salubritate de către Direcţia de Salubritate Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.08.2009, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei de Salubritate  prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modalitatea de gestiune a serviciului public de salubritate şi dare în administrare a activităţii şi bunurilor utilizate pentru prestarea serviciului de salubritate de către Direcţia de Salubritate Târgovişte;

§      Prevederile art. 3, alin. 1, art. 8, alin.1, art. 23, alin. 1,2,3, art. 24, alin. 1, art.25, alin. 1 şi art. 29 ale Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;

§      Prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localitatilor;

§      Prevederile H.C.L. nr. 293/21.08.2008 privind aprobarea Regulamentului de salubrizare în aria administrativă a municipiului Târgovişte al Serviciului Public de Salubrizare;

§      Prevederile O.G. nr. 92/2007 pentru modificarea si completarea Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006;

§      Prevederile H.C.L. nr. 191/23.04.2008 privind infiintarea Directiei de Salubritate in subordinea Consiliului Local prin reorganizarea activitatii S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste;

§      Prevederile H.C.L. nr. 206/26.05.2009 privind aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE al Directiei de Salubritate a Municipiului Târgovişte;

§      Prevederile art. 21, alin. 1, lit. „c” şi „f” ale H.G. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă gestiunea directă a serviciului public de salubritate, prin atribuirea directă către Direcţia de Salubritate Târgovişte.

Art. 2 Se aprobă darea în administrarea Direcţiei de Salubritate  a serviciul public de salubritate cuprinzând următoarele activităţi:

v   măturatul, spălatul, stropitul şi întreţinerea căilor publice;

v   curăţatul şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în stare de funcţiune a acestora pe timp de polei, îngheţ sau ninsoare;

v   colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice;

v   dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea;

v   realizarea şi întreţinerea în perfectă stare de funcţionare a marcajelor rutiere.

Art. 3 Se aprobă darea în administrarea Direcţiei de Salubritate a bunurilor din componenţa sistemelor de utilităţi publice, care se regăsesc în Anexa 1 şi Anexa 2, utilizate pentru prestarea activităţii Direcţiei de Salubritate Târgovişte.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Direcţia de Salubritate, Direcţia Tehnică, D.A.P.P.P. şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.    285

   Tgv. 27.08.2009

  

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea şi aprobarea indicatorilor de performanţă ai serviciului public de salubrizare

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.08.2009, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind srabilirea şi aprobarea indicatorilor de performanţă ai serviciului public de salubrizare;

§      Prevedrile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;

§      Prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localitatilor;

§      Prevederile H.C.L. nr. 293/21.08.2008 privind aprobarea Regulamentului de salubrizare în aria administrativă a municipiului Târgovişte al Serviciului Public de Salubrizare;

§      Prevederile H.G. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice;

§      Prevederile Ordinului nr. 110/2007

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă valorile Indicatorilor de performanţă şi evaluare ale Serviciului de Salubrizare, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Direcţia de Salubritate, Direcţia Tehnică, D.A.P.P.P. şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.    286

   Tgv. 27.08.2009

  

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 302/30.08.2006, referitor la desfiinţarea unor puncte de îmbarcare / debarcare călători (staţii publice), pentru circulaţia microbuzelor şi autobuzelor de transport rutier de persoane prin servicii regulate, în trafic judeţean şi interjudeţean pe raza Municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 27.08.2009, avand in vedere:

§  Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. – Biroul Transport,   prin care se propune adoptarea unei hotarari privind modificarea H.C.L. nr. 302/30.08.2006, referitor la desfiinţarea unor puncte de îmbarcare / debarcare călători (staţii publice), pentru circulaţia microbuzelor şi autobuzelor de transport rutier de persoane prin servicii regulate, în trafic judeţean şi interjudeţean pe raza Municipiului Târgovişte;

§  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile H.C.L. nr. 302/30.08.2006  privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 293/2005 referitoare la stabilirea traseelor pe care vor circula microbuzele si autobuzele de transport rutier de persoane, judetean si interjudetean in municipiul Targoviste, conform Deciziei Curtii de Apel Ploiesti nr. 1525/03.04.2006;

§   Prevederile art. 45 din O.U.G. nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;

§   Prevederile O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 8, alin. 3 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 36 alin 6, lit. „a”, pct. 13 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art.1 Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 302/30.08.2006, privind desfiinţarea unor puncte de îmbarcare / debarcare călători (staţii publice), pentru circulaţia microbuzelor şi autobuzelor de transport rutier de persoane prin servicii regulate, în trafic judeţean şi interjudeţean pe raza municipiului Târgovişte, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 2  Elevii, studenţii şi personalul ce deserveşte instituţiile publice sau agenţii economici de pe raza Municipiului Târgovişte, ale căror puncte de lucru nu sunt amplasate pe liniile de centură, vor  fi  transportaţi, din  autogări, de  către  operatorul  de  transport  local  de  călători, pe  baza  legitimatiilor  de  călătorie  sau  abonamentelor  emise  de  către  operatorul  de  transport  respectiv, conform  prevederilor  Legii  nr. 92/2007.

Art. 3  Cursele  de  transport  special  de  călători (conventie), se  vor  efectua  de  către  operatorii  de  transport  public, autorizaţi, în  baza  contractului  de  prestare  a  transportatorului  încheiat  de  comun  acord  cu  agenţii  economici  sau  instituţii  publice.

Programele  de  circulaţie  pentru  cursele  în  convenţie, vor  cuprinde: traseele  de  parcurs, punctele  capăt  de  traseu (fară  utilizarea  staţiilor  publice  din  Municipiul  Târgovişte) şi  orele  de  circulatie.

Programele  respective  vor  fi  aprobate  de  către  Biroul  Transport  din  cadrul  autorităţii  administraiei  publice  locale, conform  Legii  nr. 92/2007.

Art. 4  Este  interzisă  îmbarcarea  călătorilor  care  au  destinaţie  de  circuit  interior (urban), acestia  beneficiind  de  serviciile  transportului  public  local  de  călători.

Art. 5  Operatorii  de  transport  călători  pe  traseele  judeţene  şi  interjudeţene  au    obligaţia  să încheie  contracte  cu  autogările  care  le  asigură  capetele  de  traseu (plecările  şi  sosirile în curse). Staţiile publice de îmbarcare-debarcare, în care  oprirea  este  de  maxim  5 (cinci) minute, conform  caietelor  de  sarcini  eliberate  de  catre  A.R.R. – filiala  Dâmboviţa, vor  fi  amenajate  de  către  administraţia  publică  locală  conform  prevederilor  O.U.G. nr. 109/2005.

Art. 6  Staţionarea  şi  parcarea  este  permisă  numai în  autogările  autorizate, cu  care  operatorii  de  transport  au încheiat  contracte  de închiriere.

Art. 7  Autovehiculele  destinate  transporturilor  de  marfă, inclusiv  a  substanţelor  periculoase (transporturi speciale), vor respecta semnificatia indicatoarelor de   semnalizare rutiera, amplasate pe raza Municipiului Târgovişte, referitor  la  restricţiile    de  tonaj, gabarit  şi  regim  orar, conform  O.U.G. nr. 195/2002  privind  circulaţia  pe  drumurile  publice.

Art. 8  Nerespectarea  traseelor  de  circulaţie  a  punctelor  de îmbarcare-debarcare  călători stabilite prin prezenta hotărâre şi îmbarcarea călătorilor cu destinaţie de  oraş, de către mijloacele de transport judeţean şi interjudeţean  cu microbuze şi autobuze,     cât şi circulaţia pe raza Municipiului Târgovişte fără aprobarea de traseu, se   sancţionează, conform  Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local de  călători şi O.G. nr. 2/2001, art. 8, alin. 3 – aprobată  şi  modificată prin Legea nr. 180/2002 privind regimul juridic al contraventiilor, cu  amendă  contravenţională de la  500  lei  la  2500  lei.

Amenzile  respective  vor fi aplicate  de  personalul  împuternicit  de  către  Primarul  Municipiului Târgovişte şi Poliţia Comunitară şi se vor achita la Serviciul Economic  din cadrul D.A.P.P.P. Târgovişte.

Art. 9  Operatorii  de  transport  călători pe trasee judeţene şi  interjudeţene în regim  de  tranzit, au  obligaţia să îmbarce şi să debarce călători numai în autogările cu  care  au încheiat contracte de închiriere, conform caietelor de sarcini şi să circule pe trasee  aprobate de către Consiliul Local prin prezenta hotărâre din cadrul Primăriei  Municipiului  Târgovişte.

Art. 10  Hotărârea  Consiliului Local Municipal Târgovişte nr. 302/30.08.2006 se  revocă.

Art. 11  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, D.A.P.P.P. – Biroul Transport, Poliţia Comunitară, Serviciul Economic al D.A.P.P.P. şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

    Nr.  287

   Tgv. 27.08.2009  

                                                                                                                             ANEXA  NR. 1

 

 

A. TRASEELE  DE  CIRCULATIE  SI  STATIILE  PUBLICE

PENTRU  MICROBUZE

 

1.    Pe  directia  TARGOVISTE – BUCURESTI

            DUS: Autogari, B-dul  Unirii, Strada  Garii (punct  de  imbarcare  zona  Gara  Sud), Strada  Col. Dumitru  Baltaretu, Sens  Giratoriu, Strada  Col. Dumitru  Baltaretu, Soseaua  Gaesti, Sens  Giratoriu  BIG, Strada  Petru  Cercel (punct  de  imbarcare  Petru  Cercel), Calea  Bucuresti, D.J. 711  sau   D.N. 71.

            INTORS: D.N. 71  sau  D.J. 711, Calea  Bucuresti, Str. Petru  Cercel (punct  de  debarcare  Petru  Cercel), Sens  Giratoriu  BIG, Soseaua  Gaesti, Strada  Col. Dumitru  Baltaretu, Strada  Garii (punct  de  debarcare  zona  Gara  Sud), B-dul  Unirii, Autogari.

 

2.    Pe  directia  TARGOVISTE – MORENI – PLOIESTI

            DUS: Autogari, Sens  Giratoriu, B-dul  Eroilor (punct  de  imbarcare  Halta  Teis), Aleea  Sinaia, Aleea  Manastirea  Dealu, Strada  Magrini, Valea  Voivozilor.

            INTORS: Valea  Voivozilor, Strada  Magrini, Aleea  Manastirea  Dealu, Aleea  Sinaia, B-dul  Eroilor (punct  de  debarcare  Halta  Teis), Sens  Giratoriu, Autogari.

 

3.    Pe  directia  TARGOVISTE – ANINOASA – PUCIOASA – SINAIA – BRASOV

            DUS: Autogari, Sens  Giratoriu, B-dul  Eroilor (punct  de  imbarcare  Halta  Teis), Calea  Domneasca (punct  de  imbarcare  Finante  Publice), Sens  Giratoriu, Strada  Mihai  Bravu, Aleea  Sinaia (punct  de  imbarcare  DEDEMAN), D.N. 71.

            INTORS: D.N. 71, Aleea  Sinaia (punct  de  debarcare  DEDEMAN), Strada  Mihai  Bravu, Sens  Giratoriu, Calea  Domneasca (punct  de  debarcare  Finante  Publice), B-dul  Eroilor (punct  de  debarcare  Halta  Teis), Sens  Giratoriu, Autogari.

 

4.    Pe  directia  TARGOVISTE – TEIS – SOTANGA – PUCIOASA

            DUS: Autogari, Sens  Giratoriu, B-dul  Eroilor (punct  de  imbarcare  Halta  Teis), Strada  Nicolae  Balcescu, Teis.

            INTORS: Teis, Strada  Nicolae  Balcescu, B-dul  Eroilor (punct  de  debarcare  Halta  Teis), Sens  Giratoriu, Autogari.

 

5.    Pe  directia  TARGOVISTE – GAESTI

            DUS: Autogari, B-dul  Unirii, Sens  Giratoriu PAVCOM, Soseaua  Gaesti (punct  de  imbarcare  Poarta  nr. 1  C.O.S.), D.N. 72.

            INTORS: D.N. 72, Soseaua  Gaesti (punct  de  debarcare  Poarta  nr. 1  C.O.S.), Str. Col. Dumitru  Baltaretu, Str. Garii, Sens  Giratoriu  PAVCOM, B-dul  Unirii, Autogari.

 

6.    Pe  directia  TARGOVISTE – VOINESTI – CETATII – CAMPULUNG  MUSCEL

            DUS: Autogari, Sens  Giratoriu, Calea  Campulung (punct  de  imbarcare  Sala  Polivalenta), Priseaca (punct  de  imbarcare  Centru), D.N. 72A.

            INTORS: D.N. 72A, Priseaca (punct  de  debarcare  Centru), Calea  Campulung (punct  de  debarcare  Sala  Polivalenta), Sens  Giratoriu, Autogari.

 

7.    Pe  directia  TARGOVISTE – MANASTIREA  DEALU

            DUS: Autogari, B-dul  Eroilor (punct  de  imbarcare  Halta  Teis), Aleea  Sinaia (punct  de  imbarcare  DEDEMAN), Aleea  Manastirea  Dealu, Spitalul  Manastirea  Dealu (capat  de  traseu).

            INTORS: Spitalul  Manastirea  Dealu (capat  de  traseu), Aleea  Manastirea  Dealu, Aleea  Sinaia (punct  de  debarcare  DEDEMAN), B-dul  Eroilor (punct  de  debarcare  Halta  Teis), Autogari.

      Cursele  de  transport  de  persoane  cu  microbuze  care  circula  in  regim  de  tranzit  nu  au  puncte  de  imbarcare-debarcare  pe  raza  municipiului  Targoviste.

 

8.    Pe  directia  TARGOVISTE – VIFORATA – ANINOASA

            DUS: Autogari, B-dul  Unirii  sau  B-dul  Eroilor, Sens  Giratoriu, Str. Constantin  Brancoveanu (punct  de  imbarcare  Piata  2  Brazi), Str. Mihai  Bravu, Aleea  Sinaia (punct  de  imbarcare  I.L.F. Dambovita), D.N. 71.

            INTORS: D.N. 71, Aleea  Sinaia (punct  de  debarcare  I.L.F. Dambovita), Str. Mihai  Bravu, Str. Constantin  Brancoveanu (punct  de  debarcare  Piata  2  Brazi), Sens  Giratoriu, B-dul  Unirii  sau  B-dul  Eroilor, Autogari.

 

9.   Pe  directiile  TARGOVISTE – VACARESTI – PIERSINARI – PRODULESTI – TITU  si  TARGOVISTE – VIISOARA – RANCACIOV

            DUS: Autogari, B-dul  Unirii, Sens  Giratoriu  PAVCOM, Soseaua  Gaesti (punct  de  imbarcare  Poarta  nr. 1  C.O.S.), D.N. 72.

            INTORS: D.N. 72, Soseaua  Gaesti (punct  de  debarcare  Poarta  nr. 1  C.O.S.), Str. Col. Dumitru  Baltaretu, Str. Garii, Sens  Giratoriu  PAVCOM, B-dul  Unirii, Autogari.

 

B. TRASEELE  DE  CIRCULATIE  SI  STATIILE  PUBLICE

PENTRU  AUTOBUZE

 

1.   Pe  directia  CAMPINA – MORENI – PLOIESTI – OCHIURI – GURA  OCNITEI – I. L. CARAGIALE

            DUS: Autogari, Calea  Campulung, Str. Laminorului (statii  ROMLUX, SARO  si  BIG), Str. Petru  Cercel (statie  Petru  Cercel), Calea  Bucuresti, Calea  Ialomitei (statie  Agentia  Protectia  Mediului), Str. Gimnaziului, Valea  Voivozilor.

            INTORS: Valea  Voivozilor, Str. Gimnaziului, Calea  Ialomitei (statie  Agentia  Protectia  Mediului), Calea  Bucuresti, Str. Petru  Cercel (statie  Petru  Cercel), Str. Laminorului (statii  BIG, SARO  si  ROMLUX), Calea  Campulung, Autogari.

 

2.  Pe  directia  BRASOV – RUNCU – BEZDEAD – GLODENI – VULCANA – SOTANGA – ANINOASA – PUCIOASA

 

A) TARGOVISTE – ANINOASA – PUCIOASA

            DUS: Autogari, B-dul  Eroilor (statie  Halta  Teis), Aleea  Sinaia (statie   DEDEMAN), D.N. 71.

            INTORS***: D.N. 71, Aleea  Sinaia (statie  DEDEMAN), B-dul  Eroilor (statie  Halta  Teis), Autogara (statie  Autogara), Calea  Campulung, Str. Laminorului (statii  ROMLUX, SARO  si  BIG), Sens  Giratoriu  BIG, Str. Laminorului (statii  BIG, SARO  si  ROMLUX), Calea  Campulung, Sens  Giratoriu, Autogari.

 

B) TARGOVISTE – SOTANGA – GOLEASCA

            DUS: Autogari, B-dul  Eroilor (statie  Halta  Teis), Str. Nicolae  Balcescu, Teis.

            INTORS***: Teis, Str. Nicolae  Balcescu, B-dul  Eroilor (statie  Halta  Teis), Calea  Campulung, Str. Laminorului (statii  ROMLUX, SARO  si  BIG), Sens  Giratoriu  BIG,      Str. Laminorului (statii  BIG, SARO  si  ROMLUX), Calea  Campulung, Sens  Giratoriu, Autogari.

***Valabil  pentru  navetisti  numai  intre  orele  0600 – 0800, pentru  schimbul  I; intre  orele  1400 - 1600  pentru  schimbul  II; intre  orele  2200 – 2400  pentru  schimbul  III  si  intre  orele  1800 – 2000  pentru  schimbul  de  12  ore.

      Pentru  celelalte  curse, se  respecta  traseul  de  pe  relatia  DUS.

 

3.   Pe  directia  CAMPULUNG  MUSCEL – VALENI  DAMBOVITA – PUCHENI – MALU  CU  FLORI – CANDESTI  DEAL – CANDESTI  VALE – PRIBOIU – TATARANI – CAPRIORU – MANESTI – RAUL  ALB – BARBULETU – PIETRARI – SCHEIU – BUTOIU – DRAGAESTI – OLARI – DECINDENI

            DUS: Autogari, Calea  Campulung, Priseaca (statie  Centru), D.N. 72A.

            INTORS***: D.N. 72A, Priseaca (statie  Centru), Calea  Campulung, Str. Laminorului (statii  BIG, SARO  si  ROMLUX), Sens  Giratoriu  BIG, Str. Laminorului (statii  BIG, SARO  si  ROMLUX), Calea  Campulung, Sens  Giratoriu, Autogari.

***Valabil  pentru  navetisti  numai  intre  orele  0600 – 0800, pentru  schimbul  I; intre  orele  1400 - 1600  pentru  schimbul  II; intre  orele  2200 – 2400  pentru  schimbul  III  si  intre  orele  1800 – 2000  pentru  schimbul  de  12  ore.

      Pentru  celelalte  curse, se  respecta  traseul  de  pe  relatia  DUS.

 

4.    Pe  directia  RAMNICU  VALCEA – CORBII  MARI – PICIOR  DE  MUNTE – SUTA  SEACA – SILISTE – RACIU – LUCIENI – COBIA – RANCACIOV – PRODULESTI – GURA  SUTII – SPERIETENI – PIERSINARI

            DUS: Autogari, Calea  Campulung, Str. Laminorului (statii  ROMLUX, SARO  si  BIG), Soseaua  Gaesti, D.N. 72.

            INTORS: D.N. 72, Soseaua  Gaesti, Str. Laminorului (statii  BIG, SARO  si  ROMLUX), Calea  Campulung, Sens  Giratoriu, Autogari.

 

5.    Pe  directia  NICULESTI – BUJOREANCA – DOBRA – BALENI – PLOIESTI – FINTA – BUCSANI – HABENI – COMISANI – LAZURI

            DUS: Autogari, Calea  Campulung, Str. Laminorului (statii  ROMLUX, SARO  si  BIG), Str. Petru  Cercel (statie  Petru  Cercel), Calea  Bucuresti, D.J. 711.

            INTORS: D.J. 711, Calea  Bucuresti, Str. Petru  Cercel (statie  Petru  Cercel),         Str. Laminorului (statii  BIG, SARO  si  ROMLUX), Calea  Campulung, Sens  Giratoriu, Autogari.

 

6.   Pe  directia  BUCURESTI (BALENI) – BUCURESTI (RACARI) – ALUNIS – ILVOVENI

            DUS: Autogari, Calea  Campulung, Str. Laminorului (statii  ROMLUX, SARO  si  BIG), Str. Petru  Cercel (statie  Petru  Cercel), Calea  Bucuresti, D.J. 711  sau  D.N. 71.

            INTORS: D.J. 711  sau  D.N. 71, Calea  Bucuresti, Str. Petru  Cercel (statie  Petru  Cercel), Str. Laminorului (statii  BIG, SARO  si  ROMLUX), Calea  Campulung, Autogari.

 

7.    Pe  directia  TARGOVISTE – VIFORATA – ANINOASA

            DUS: Autogari, B-dul  Eroilor (statie  Halta  Teis), Aleea  Sinaia (statie   DEDEMAN), D.N. 71.

            INTORS: D.N. 71, Aleea  Sinaia (statie  DEDEMAN), B-dul  Eroilor (statie  Halta  Teis), Autogara (statie  Autogara), Str. Calea  Campulung, Str. Laminorului (statii  ROMLUX, SARO  si  BIG), Sens  Giratoriu  C.O.S., Soseaua  Gaesti, Str. Col. Dumitru  Baltaretu, Str. Garii, Sens  Giratoriu  PAVCOM, B-dul  Unirii, Autogari.

8.  Pe  directiile  TARGOVISTE – TITU  si  TARGOVISTE – VIISOARA – RANCACIOV

            DUS: Autogari, B-dul  Unirii, Sens  Giratoriu  PAVCOM, Soseaua  Gaesti (statie  poarta  nr. 1  C.O.S.), D.N. 72.

            INTORS: D.N. 72, Soseaua  Gaesti (statie  poarta  nr. 1  C.O.S.), Str. Col. Dumitru  Baltaretu, Str. Garii, Sens  Giratoriu  PAVCOM, B-dul  Unirii, Autogari.

 

 

H O T Ă R Ă R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli 

al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2009

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.08.2009, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei Economice privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2009;

§      Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile OUG 126/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice locale. 

§      Prevederile Legii 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar   la constituirea familie;

§      Ordinului Ministerului Administratie si Internelor nr 161/2009 pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor combustibililor utilizati pentru producerea energiei termice furnizate populatiei in sistem centralizat;

§      Prevederile Legii 273/2006 a finanţelor publice locale;

§      Prevederile H.C.L. nr. 157/2009 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2009. modificata si completata prin H.C.L. nr. 235/02.06.2009 

§ Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aproba rectificarea Bugetului Local de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2009 după cum urmează :

a. majorarea  veniturilor totale cu suma de 1.015 mii lei,  prin  :

- majorarea cu suma de 65 mii lei  a prevederilor la indicatorul Finanţarea lucrarilor de cadastru imobiliar (cod indicator 42.02.29);

- majorarea cu suma de 772 mii lei  a prevederilor la indicatorul Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili (cod indicator 42.02.32)

- majorarea cu suma de 25 mii lei  a prevederilor la indicatorul Sprijin financiar constituire familie (cod  indicator 42.02.33);

- majorarea cu suma de 153 mii lei a prevederilor la indicatorul Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii, (cod indicator  42.02.41)  ;

b. majorarea cheltuielilor totale cu suma de 1.015  mii lei, prin ;

-majorarea creditelor bugetare la capitolul 51.02 Autoritati publice si actiuni externe , titlul cheltuieli de capital, cu suma de 200 mii lei

- majorarea creditelor bugetare la capitolul 65.02 Învăţământ , titlul cheltuieli de capital, cu suma de 1.692 mii lei, din care pe titluri:

*titlul Bunuri si servicii  majorarea creditelor cu suma de 2.140 mii lei,

* titlul cheltuieli de capital diminuarea creditelor cu suma de 448 mii lei

- majorarea creditelor bugetare la capitolul 66.02 Sanatate , titlul Cheltuieli de personal  cu suma de 153 mii lei , 

- diminuarea creditelor la capitolul 67.02 Cultura, recreere si religie, titlul cheltuieli de personal cu suma de 200 mii lei

- majorarea creditelor la capitolul 67.02 Cultura, recreere si religie, titlul bunuri si servicii cu suma de 200 mii lei

- majorarea creditelor bugetare la capitolul 68.02 Asigurări si asistenta sociala cu suma de 85 mii lei , din care pe titluri:

*titlul Alte transferuri majorarea creditelor cu suma de 60 mii lei,

* titlul Asistenta sociala majorarea creditelor cu suma de 25 mii lei

- diminuarea credite bugetare la capitolul 70.02 Locuinţe, servicii si dezvoltare publica, titlul  Cheltuieli de capital     cu suma de 3.557  mii lei

- majorarea creditelor la capitolul 81.02 Combustibili si energie, titlul Subventii  cu suma de 772 mii lei

- majorarea creditelor bugetare la capitolul 84.02 Transporturi cu suma de 1.670 mii lei, din care pe titluri:

*titlul Bunuri si servicii majorarea creditelor cu suma de 2.000 mii lei,

* titlul Cheltuieli de capital  diminuarea creditelor cu suma de 330 mii lei

Bugetul Local de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2009 rectificat este redat in anexa 1.

Lista obiectivelor de investiţii  rectificata este redata in anexa 2

Art. 2 Se aproba Bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2009 după cum urmează :

-          Veniturilor totale cu suma de 332 mii lei

- Cheltuielilor totale cu suma de 332 mii lei, din care pe capitole bugetare :

             - capitolul 68.08 Asigurări si asistenta sociala 332 mii lei

Bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2009este redat in anexa 3

Art. 3 Prevederile H.C.L. nr. 157/2009 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2009  se aplică în mod corespunzător.

Art. 4  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

              Nr.  288 

                         Tgv. 27.08.2009

               

                                               

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire locuinţă parter”, în Municipiul Târgovişte, str. I.H.Rădulescu, nr. 28,

beneficiar RUSU CĂTĂLIN

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.08.2009, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire locuinţă parter”, în Municipiul Târgovişte, str. I.H.Rădulescu, nr. 28, beneficiar RUSU CĂTĂLIN;

§     Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Construire locuinţă parter”, în Municipiul Târgovişte, str. I.H.Rădulescu, nr. 28, beneficiar RUSU CĂTĂLIN.

Art. 2 Eliberarea autorizaţiei de construire va fi condiţionată de asigurarea unui  loc de parcare şi lucrări de peisagistică.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

    

   Nr.   289

   Tgv. 27.08.2009

  

                                               

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „DEPOZIT FRIGORIFIC MĂRFURI ALIMENTARE”, în Municipiul Târgovişte, str. Cetatea Albă, nr. 4,

beneficiar SC COMP SORANA SRL

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.08.2009, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „DEPOZIT FRIGORIFIC MĂRFURI ALIMENTARE”, în Municipiul Târgovişte, str. Cetatea Albă, nr. 4, beneficiar SC COMP SORANA SRL;

§     Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „DEPOZIT FRIGORIFIC MĂRFURI ALIMENTARE”, în Municipiul Târgovişte, str. Cetatea Albă, nr. 4, beneficiar SC COMP SORANA SRL.

Art. 2 Eliberarea autorizaţiei de construire va fi condiţionată de asigurarea a 3 locuri de parcare şi lucrări de peisagistică.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

    

   Nr.   290

   Tgv. 27.08.2009

 

                                               

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „HALĂ DEPOZITARE, GRUP SANITAR ŞI BIROURI”, în Municipiul Târgovişte, str. Magrini, nr. 51,

beneficiar SC REPER SERV SRL

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.08.2009, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „HALĂ DEPOZITARE, GRUP SANITAR ŞI BIROURI”, în Municipiul Târgovişte, str. Magrini, nr. 51, beneficiar SC REPER SERV SRL;

§     Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „HALĂ DEPOZITARE, GRUP SANITAR ŞI BIROURI”, în Municipiul Târgovişte, str. Magrini, nr. 51, beneficiar SC REPER SERV SRL.

Art. 2 Eliberarea autorizaţiei de construire va fi condiţionată de asigurarea a 10 locuri de parcare şi lucrări de peisagistică.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

    

   Nr.   291

   Tgv. 27.08.2009

                                               

                                                                                                         

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Locuinţă P+1”,

în Municipiul Târgovişte, Str. Cernăuţi, nr. 16 S 2,

beneficiari DRAGANOAIA MARIUS şi CRISTEA NICOLETA

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.08.2009, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Locuinţă P+1”, în Municipiul Târgovişte, Str. Cernăuţi, nr. 16 S 2, beneficiari DRAGANOAIA MARIUS şi CRISTEA NICOLETA;

§     Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.D. studiat pentru „Locuinţă P+1”, în Municipiul Târgovişte, Str. Cernăuţi, nr. 16 S 2, beneficiari DRAGANOAIA MARIUS şi CRISTEA NICOLETA.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

    

   Nr.   292

   Tgv. 27.08.2009

                                   

                                                                                                         

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Locuinţă P+1”,

în Municipiul Târgovişte, Str. Cernăuţi, nr. 16 S 1,

beneficiar CRISTEA MARIUS ROBERT

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.08.2009, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Locuinţă P+1”, în Municipiul Târgovişte, Str. Cernăuţi, nr. 16 S 1, beneficiar  CRISTEA MARIUS ROBERT;

§     Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.D. studiat pentru „Locuinţă P+1”, în Municipiul Târgovişte, Str. Cernăuţi, nr. 16 S 1, beneficiar CRISTEA MARIUS ROBERT.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

    

   Nr.   293

   Tgv.27.08.2009

                                               

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Extindere intravilan şi construire sediu firmă P+1, spaţiu expoziţional, hală depozitare şi retuş pentru tâmplărie aluminiu şi PVC”, în Târgovişte,

Str. Silviu Stănculescu, nr. 75, beneficiar S.C. ARCAL BONT SRL

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.08.2009, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Extindere intravilan şi construire sediu firmă P+1, spaţiu expoziţional, hală depozitare şi retuş pentru tâmplărie aluminiu şi PVC”, în Târgovişte, Str. Silviu Stănculescu, nr. 75, beneficiar S.C. ARCAL BONT SRL;

§     Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Extindere intravilan şi construire sediu firmă P+1, spaţiu expoziţional, hală depozitare şi retuş pentru tâmplărie aluminiu şi PVC”, în Târgovişte, Str. Silviu Stănculescu, nr. 75, beneficiar S.C. ARCAL BONT SRL.

Art. 2 Eliberarea autorizaţiei de construire va fi condiţionată de asigurarea de locuri de parcare şi lucrări de peisagistică.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

    

   Nr.   294

   Tgv.27.08.2009

                                               

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Clădire P+1 – spaţii birouri şi locuinţă de serviciu”, în Municipiul Târgovişte,

Bdul Unirii, nr. 2, beneficiar S.C. ŞTEFTRANS SRL

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.08.2009, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Clădire P+1 – spaţii birouri şi locuinţă de serviciu”, în Municipiul Târgovişte, Bdul Unirii, nr. 2, beneficiar S.C. ŞTEFTRANS SRL;

§     Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Clădire P+1 – spaţii birouri şi locuinţă de serviciu”, în Municipiul Târgovişte, Bdul Unirii, nr. 2, beneficiar S.C. ŞTEFTRANS SRL.

Art. 2 Eliberarea autorizaţiei de construire va fi condiţionată de asigurarea de locuri de parcare şi lucrări de peisagistică.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

    

   Nr.   295

   Tgv.27.08.2009

 

 

H O T Ă R Â R E

privind prelungirea străzii Stolnicul Constantin Cantacuzino

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit in şedinţă ordinară, astăzi, 27.08.2009, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al  Direcţiei Tehnice - Birou Cadastru Imobiliar prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind prelungirea străzii Stolnicul Constantin Cantacuzino;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile HCL nr. 103/2009 privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „ Iazul Morilor”, în Municipiul Târgovişte, beneficiar Primăria Municipiului Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “c” şi alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E

 

Art. 1 Se prelungeşte, cu 258 m,  strada Stolnicul Constantin Cantacuzino, de la Iazul Morilor până la intersecţia cu drumul de exploatare nr. 3, conform planului de situaţie, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică - Birou Cadastru Imobiliar Agricol, Banca de Date, Registrul Agricol  şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.    296

   Tgv. 27.08.2009

                                                                                              

   H O T A R A R E

privind efectuarea unui schimb de terenuri, între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi S.C. ACVILA PREST S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.08.2009, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Birou Cadastru Imobiliar Agricol, Banca de Date, Registrul Agricol prin care propune adoptarea unei hotărâri privind  efectuarea unui schimb de terenuri, între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi S.C. ACVILA PREST S.R.L.;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 21 şi ale art. 36, alin. 2, lit. „c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adotă următoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aprobă schimbul de terenuri între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi S.C. ACVILA PREST S.R.L, în vederea lărgiii drumului existent, conform planului de situatie, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Suprafetele care fac obiectul schimbului de terenuri sunt:

Consiliul Local Municipal Targoviste: 283 mp

S.C. ACVILA PREST S.R.L – 283 m.p.

Art. 3 Se împuternicesc pentru semnarea actului de schimb la Notarul Public, Primarul Municipiului, jr. Gabriel Florin Boriga şi Secretarul Municipiului , jr. Chiru Cătălin Cristea.

Art. 4 Cheltuielile ce se vor efectua cu întocmirea documentaţiilor cadastrale şi încheierea în formă autentică a actului de schimb sunt în sarcina coschimbaşului S.C. ACVILA PREST S.R.L

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică - Birou Cadastru Imobiliar Agricol, Banca de Date, Registrul Agricol, Direcţia Economică, S.C. ACVILA PREST S.R.L şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.    297

   Tgv. 27.08.2009

                                                                                              

   H O T A R A R E

privind efectuarea unui schimb de terenuri, necesar extinderii Cimitirului Suseni, între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi dl. Tâncu George

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.08.2009, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Birou Cadastru Imobiliar Agricol, Banca de Date, Registrul Agricol prin care propune adoptarea unei hotărâri privind  efectuarea unui schimb de terenuri, necesar extinderii Cimitirului Suseni, între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi dl. Tâncu George;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 21 şi ale art. 36, alin. 2, lit. „c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adotă următoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aprobă schimbul de terenuri între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi dl. Tâncu George, în vederea extinderii Cimitirului Suseni, conform planului de situatie, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Suprafetele care fac obiectul schimbului de terenuri sunt:

Consiliul Local Municipal Targoviste: 52 m.p. – Bdul Independenţei, bl. 12 -13,

                                                                 29 m.p. – Bdul Unirii, bl. 68 – 69,

                                                                 32 m.p. – Bdul Unirii, bl. 64,

                                                                 23 m.p. - Bdul Unirii, bl. 64 – 67,

                                                                 20 m.p. – str. Avram Iancu, bl. 54.

Dl. Tâncu George: – 1000 m.p. – teren adiacent Cimitirului Suseni

Art. 3 Se împuternicesc pentru semnarea actului de schimb la Notarul Public, Primarul Municipiului, jr. Gabriel Florin Boriga şi  Secretarul Municipiului , jr. Chiru Cătălin Cristea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică - Birou Cadastru Imobiliar Agricol, Banca de Date, Registrul Agricol, Direcţia Economică, dl. Tâncu George şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   298

   Tgv. 27.08.2009

                                                                                                                                 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea vânzării unor apartamente

din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.08.2009, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al DAPPP prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind vânzarea a 8 apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi;

§    Solicitările unor chiriaşi care doresc să cumpere locuinţele pe care le deţin cu contract de închiriere;

§    Tabelul nominal cu locuinţele ce aparţin fondului locativ care urmează a fi vândute  chiriaşilor şi preţul de vânzare al acestora;

§    Prevederile Legii nr. 85/1992 republicată privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat;

§    Prevederile Decretului - Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie;

§    Prevederile Legii nr. 76/1994 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondul statului si din fondul unitatilor economice sau bugetare de stat

§    Adresa 171071/15.03.2004 a Ministerului Finantelor Publice;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor măsuri referitoare la administrarea fondului locativ;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,adoptă următoarea

 

H O T Â R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă vânzarea a 8 (opt) apartamente din fondul locativ de stat către actualii titulari de contract de închiriere în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art. 2 Apartamentele din fondul locativ ce urmează a fi vândute persoanelor îndreptăţite precum şi preţul de vânzare sunt prevăzute în anexa mai sus menţionată..

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, DAPPP - Biroul Fond Locativ şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

 Nr.  299

 Tgv. 27.08.2009

 

           

HOTĂRÂRE

privind prelungirea contractelor de închiriere, până la data de 31.12.2009, pentru un număr de 6 persoane, conform  Procesului Verbal nr. 2 din data de 15.06.2009 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii Locuinţei nr. 114/1996

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 27.08.2009, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Biroul Fond Locativ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2 din 15.06.2009 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii Locuinţei nr. 114/1996;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile Legii nr. 114/1996 a locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 417/28.10.2008 privind aprobarea reorganizării comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii nr. 114/1996;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit.d şi alin. 6, lit. a , pct. 17 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă prelungirea contractelor de închiriere, până la data de 31.12.2009, pentru un număr de 6 persoane, conform anexei nr. 1 la Procesul Verbal nr. 2 din data de 15.06.2009 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii Locuinţei nr. 114/1996 republicată, anexat prezentei hotărâri.

Art. 2  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, D.A.P.P.P. – Birou Fond Locativ, Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.    300

   Tgv. 27.08.2009

 

           

HOTĂRÂRE

privind repartizarea unui număr de 2 locuinţe, conform Procesului Verbal nr. 2 din data de 15.06.2009 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii Locuinţei nr. 114/1996

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 27.08.2009, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Biroul Fond Locativ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2 din 15.06.2009 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii Locuinţei nr. 114/1996;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile Legii nr. 114/1996 a locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 417/28.10.2008 privind aprobarea reorganizării comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii nr. 114/1996;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit.d şi alin. 6, lit. a , pct. 17 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă repartizarea unui număr de 2 locuinţe, conform anexei nr. 2 la Procesul Verbal nr. 2 din data de 15.06.2009 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii Locuinţei nr. 114/1996 republicată, anexat prezentei hotărâri.

Art. 2 Termenul de închiriere pentru locuinţele repartizate este până la data de 31.12.2009, iar la expirarea termenului, contractul poate fi prelungit cu acordul ambelor părţi.

Art. 3  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, D.A.P.P.P. – Birou Fond Locativ, Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.    301

   Tgv. 27.08.2009

   

H O T Ă R Â R E

privind respingerea atribuirii unui număr de 10 (zece) loturi cămine de casă,  Municipiul Targoviste, conform Legii nr. 15/2003

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.08.2009, avand in vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice– Serviciului Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de Date – Registru Agricol privind aprobarea repartizarii a unui numar de 10 (zece) loturi cămine de casa, conform Legii nr. 15/2003, unor cetateni cu o situaţie socială deosebită, din Municipiul Targoviste;

§       Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§       Prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor, pentru construirea unor locuinte, proprietate personala, republicată, cu modificările si completările ulterioare ;

§       Prevederile H.C.L. nr. 341/2008 privind desemnarea unor consilieri pentru a face parte din Comisia de stabilire a criteriilor, analiza si repartizare a loturilor camin de casa, conf. Legii nr. 15/2003;

§       Prevederile Dispozitiei Primarului Municipiului Targoviste nr. 10972/2008 privind constituirea Comisiei Municipale de analiza si propuneri de repartizare a loturilor camin de casa, conform Legii nr. 15/2003 ;

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1  Se respinge atribuirea unui număr de 10 (zece) loturi cămin de casă, în Cartierul Prepeleac (8 loturi), pe str. Diaconu Coresi, nr. 11 (un lot) şi pe str. Ciocârliei, nr. 8(un lot), unor cetăţeni din Municipiul Tărgovişte, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre,.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică – Serviciului Cadastru Imobiliar, Agricol şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

   Nr.    302

   Tgv. 27.08.2009

                                                          

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni, a spatiului în suprafaţă de 19.84 mp, situat în incinta Colegiului National „Ienachita Vacarescu”, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unui spaţiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.08.2009, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al D.A.P.P.P- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni, a spatiului în suprafaţă de 19.84 mp, situat în  incinta Colegiului National „Ienachita Vacarescu”, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unui spaţiu comercial;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile H.C.L. nr. 521/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009;

§    Prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 123/2008 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar;

§    Prevederile art. 12  din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

 În temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni, a spatiului în suprafaţă de 19.84 mp, situat în  incinta Colegiului National „Ienachita Vacarescu”, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unui spaţiu comercial.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Diculescu Maria

Moţoc Honorius

Tănase Silviu Gabriel

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei va fi de 30 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte, Compartimentul Administraţie Locală, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.     

             

   Nr.    303

   Tgv. 27.08.2009

                                               

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni, a spatiului, în suprafaţă de 4 mp, situat în incinta Grupului Scolar „Spiru Haret”, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unui spaţiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.08.2009, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al D.A.P.P.P- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni, a spatiului, în suprafaţă de 4 mp, situat în incinta Grupului Scolar „Spiru Haret”, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unui spaţiu comercial;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile H.C.L. nr. 521/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009;

§    Prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 123/2008 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar;

§    Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

 În temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni, a spatiului, în suprafaţă de 4 mp, situat în incinta Grupului Scolar „Spiru Haret”, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unui spaţiu comercial.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Diculescu Maria

Moţoc Honorius

Tănase Silviu Gabriel

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei va fi de 30 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte, Compartimentul Administraţie Locală, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.     

 

   Nr.    304

   Tgv. 27.08.2009

                                               

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 12 mp, situat în str. Moldovei, în incinta Scolii nr. 6 “Tudor Vladimirescu”, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unui spaţiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.08.2009, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al D.A.P.P.P- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 12 mp, situat în str. Moldovei, în incinta Scolii nr. 6 “Tudor Vladimirescu”, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unui spaţiu comercial;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile H.C.L. nr. 521/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009;

§    Prevederile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

 În temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 12 mp, situat în str. Moldovei, în incinta Scolii nr. 6 ”Tudor Vladimirescu”, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unui spaţiu commercial, conform planului de amplasament care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Diculescu Maria

Moţoc Honorius

Tănase Silviu Gabriel

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei va fi de 30 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte, Compartimentul Administraţie Locală, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.     

             

   Nr.    305

   Tgv. 27.08.2009

   CAL

                                               

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 2 mp, situat în Parcul Chindia, Municipiul Târgovişte, în vederea amplasării unei căbănuţe pentru dulciuri

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.08.2009, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al D.A.P.P.P- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 2 mp, situat în Parcul Chindia, Municipiul Târgovişte, în vederea amplasării unei căbănuţe pentru dulciuri;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile H.C.L. nr. 521/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009;

§    Prevederile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

 În temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 2 mp, situat în Parcul Chindia, Municipiul Târgovişte, în vederea amplasării unei căbănuţe pentru dulciuri, conform planului de amplasament care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Diculescu Maria

Moţoc Honorius

Tănase Silviu Gabriel

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei va fi de 38 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte, Compartimentul Administraţie Locală, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.     

             

   Nr.   306

   Tgv. 27.08.2009

  

                                               

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni, a 7 spatii, în suprafaţă de 1 mp fiecare, situate în incinta unor unităţi de învăţământ, Municipiul Târgovişte, în vederea amplasării unor automate pentru fructe proaspete

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.08.2009, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al D.A.P.P.P- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni, a 7 spatii, în suprafaţă de 1 mp fiecare, situate în incinta unor unităţi de învăţământ, Municipiul Târgovişte, în vederea amplasării unor automate pentru fructe proaspete;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile H.C.L. nr. 521/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009;

§    Prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 123/2008 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar;

§    Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

 În temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni, a 7 spatii, în suprafaţă de 1 mp fiecare, situate în incinta unor unităţi de învăţământ, Municipiul Târgovişte, în vederea amplasării unor automate pentru fructe proaspete, în următoarele locaţii: Şcoala „Vasile Cârlova”, Şcoala „Smaranda Gheorghiu”, Şcoala „Matei Basarab”, Şcoala „Mihai Viteazul”, Şcoala „Tudor Vladimirescu”, Şcoala „Paul Bănică”, Şcoala „ Radu cel Mare”, conform planului de amplasament care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Diculescu Maria

Moţoc Honorius

Tănase Silviu Gabriel

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei va fi de 30 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte, Compartimentul Administraţie Locală, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.     

 

  Nr.    307

   Tgv. 27.08.2009

  

 

H O T Ă R Â R E

privind punerea la dispoziţia proiectului ”Modernizare şi extindere sistem de alimentare cu apă, canalizare şi epurare ape uzate în Judeţul Dâmboviţa” a terenurilor pentru construcţia/extinderea/reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia  

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.08.2009, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se solicită adoptarea unei hotărâri privind punerea la dispoziţia proiectului ”Modernizare şi extindere sistem de alimentare cu apă, canalizare şi epurare ape uzate în Judeţul Dâmboviţa” a terenurilor pentru construcţia/extinderea/reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia; 

§      Adresa S.C. COMPANIA DE APĂ Târgovişte – Dâmboviţa S.A., înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte sub nr. 20278/25.08.2009, prin care se solicită  adoptarea unui proiect de hotărâre privind  Modernizare şi extindere sistem de alimentare cu apă, canalizare şi epurare ape uzate în Judeţul Dâmboviţa” a terenurilor pentru construcţia/extinderea/reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia;  

§      Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. ”c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă punerea la dispoziţia proiectului ”Modernizare şi extindere sistem de alimentare cu apă, canalizare şi epurare ape uzate în Judeţul Dâmboviţa” a terenurilor pentru construcţia/extinderea/reabilitarea obiectelor de investiţii menţionate în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în cadrul proiectului ”Modernizare şi extindere sistem de alimentare cu apă, canalizare şi epurare ape uzate – Aglomerarea Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa”, terenuri identificate conform planurilor de situaţie anexate.

Art. 2 Obiectele de investiţii menţionate în Anexa 1 la prezenta hotărâre, aferente proiectuluiModernizare şi extindere sistem de alimentare cu apă, canalizare şi epurare ape uzate – Aglomerarea Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa”, se vor construi/reabilita/extinde pe terenuri care se află în domeniul public al localităţii Târgovişte, terenuri disponibile exclusiv pentru realizarea obiectivelor propuse în proiect.

Art. 3 Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, D.A.P.P.P., Direcţia Economică, S.C. COMPANIA DE APĂ Târgovişte – Dâmboviţa S.A.

Art. 4 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin grija Secretarului Municipiului Târgovişte.

   

   Nr.    308

   Tgv. 27.08.2009

 

ANEXA 1

 

Obiecte de investitii cuprinse in proiectul  “Modernizare si extindere  sistem de alimentare cu apa, canalizare si epurare ape uzate- aglomerarea Targoviste, judetul Dambovita”, pentru care este necesara emiterea documentelor care sa ateste proprietatea publica asupra terenurilor afectate de investitii.

 

- Reabilitarea aductiune Dragomiresti  Nord-Priseaca