STRUCTURI SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE
DIRECȚIE / STRUCTURĂ director/șef serviciu telefon/interior/fax e-mail
Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat fax 0245210670 dappp_tgv@pmtgv.ro
Director Executiv ing. Ciprian Virgil Oprescu 0245611222/3000,3010
Serv. Administrare patrimoniu public și privat jr. Ioana Mădălina Sanda 0245611222/3030
     Comp. Instituții publice 0245611222/3030
     Comp. Fond locativ 0245611222/3080
     Comp. Administrativ
Comp. Juridic 0245611222/3060
Serv. Rețele locale ing. Cristian Popescu 0245611222/3020
     Comp. Rețele 0245611222/3050
     Comp. Monitorizare utilități 0245611222/3020
     Comp. Transport,autorizații,control 0245611222/2220
Comp. Resurse Umane 0245611222/3110
Serv. Contracte-autorizații ec. Ion Dragomir 0245611222/3150
     Comp. Contracte 0245611222/3150
     Comp. Autorizații 0245611222/3150
Serv. Financiar Contabil ec. Laura Soare 0245611222/3110
     Comp. Financiar 0245611222/3130
     Comp. Casierie 0245611222/3140
     Comp. Achiziții 0245611222/3060
Comp. Mediu 0245611222/3070
Serv. Piețe 0245218220
Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Târgoviște jr. Mirabela Ioniță tel/fax 0245212418 spcep_tgv@pmtgv.ro
Poliția Locală a Municipiului Târgoviște jr. Mihai Tudorache tel/fax 0245631895 contact@politialocalatargoviste.ro, polcomtgv2005@yahoo.com
Teatrul Municipal "Tony Bulandra" Târgoviște conf. univ. dr. regizor-scenograf Mihai Constantin 0245614992 0345100261 tm_tgv@yahoo.com
Club Sportiv Municipal Târgoviște prof. Cristian Savu tel 0245640644 fax 0245640646 csm_tgv@yahoo.com
Direcția de Asistență Socială jr. Marcela Iordache tel 0372764198 fax 0245640694 office@das-targoviste.ro
Direcția Grădina Zoologică ing. Florina Pârvescu tel/fax 0245616558 zootgv@yahoo.com
Direcția de Salubritate ing. Beju Eduard Ionuț tel/fax 0245216995 directiadesalubritate@yahoo.com
Direcția Complex Turistic de Natație prof. Ciprian Prisăcaru 0245708713 0757093152 dctntargoviste@gmail.com
Serviciul Public Local de Pază Târgoviște ec. Mihai Andrei Păunescu 0245218220 splp@pmtgv.ro
Societatea ECO-SAL 2005 S.A. ing. Traian Daniel Ivanovici 0245616583 0345408245 ecosal2005@gmail.com
Societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Stanciu Mihai 0721705219 municipalconstruct@yahoo.com
Societatea SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L. Ing. Ionut Oprea 0756155553 office@spmt.ro
Societatea COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA ec. Adrian Dumitru tel 0245222023 fax 0245611774 office@catd.ro
Societatea MUNICIPAL SECURITY S.R.L. administrator ec. Mihai Andrei Păunescu 0245218220 mstargoviste@yahoo.co