PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE

PRIMAR: Daniel-Cristian Stan
VICEPRIMAR: Cătălin Rădulescu
VICEPRIMAR: Monica-Cezarina Ilie
SECRETAR GENERAL: Chiru-Cătălin Cristea
ADMINISTRATOR PUBLIC: Gabriel-Florin Boriga

  ❏ Regulament de organizare și funcționare

  ❏ Organigrama

  ❏ Organigrama (ocupare)


APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

DIRECȚIA ECONOMICĂ ⥊ director executiv Ec. Anca-Elena Cristea ⥊ director executiv adjunct Ec. Rodica Dogaru
↳ Serv. Stabilire, Constatare, Încasare Impozite și Taxe Locale si Executare Silita ⥊ șef serviciu Ing. Iulian Crintescu
          ↳ Comp. Stabilire, Constatare, Încasare Impozite și Taxe Locale
          ↳ Comp. Urmarirea si Executarea Silita a Obligatiilor Fiscale
↳ Comp. Buget Prognoză Contabilitate
↳ Comp. Evidența Patrimoniu Public și Privat
↳ Comp. Informatică
DIRECȚIA URBANISM ⥊ arhitect șef Urb. Alexandrina Soare
↳ Serv. Cadastru Imobiliar și Agricol, Banca de date, Registrul Agricol si Administrativ ⥊ sef serviciu Ing. Tinel Traian Nicolae
          ↳ Comp. Cadastru Imobiliar și Agricol, Banca de date, Registrul Agricol
          ↳ Comp. Administrativ
↳ Comp. Planuri Urbanistice, Amenajare Teritoriu
↳ Comp. Emitere Autorizații, Certificate Urbanism, Avize
↳ Comp. Dezvoltare Urbană Durabilă
DIRECȚIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR ⥊ director executiv Jr. Ciprian Stănescu
↳ Serv. Management Proiecte, Dezvoltare Comunitară ⥊ șef serviciu Ec. Violeta-Elena Ilie
          ↳ Comp. Implementare Proiecte
↳ Comp. Promovare Turistică
↳ Comp. Investiții
↳ Comp. Energetic
DIRECȚII ȘI COMPARTIMENTE SUBORDONATE SECRETARULUI

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ ⥊ director executiv Jr. Silvia-Elena Stanca
↳ Serviciul Resurse Umane, Relații Externe, Relatii cu Cetatenii si Registratura ⥊ șef serviciu Ec. Roxana Duică
          ↳ Comp. Resurse Umane și Managementul Calității
          ↳ Comp. Relații Externe, Culturale, Artistice și Sociale
          ↳ Comp. Centrul de Informare Cetateni si Registratura
↳ Comp. Administrație Locală, Evidență Electorală si Arhivă
↳ Comp. Monitorul Oficial Local și Relații Consiliul Local
↳ Comp. Îndrumare și Coordonare Asociații de Proprietari
↳ Comp. Centru Național de Informare și Promovare Turistică
SERVICIUL CONTENCIOS JURIDIC SI AUTORITATE TUTELARA ⥊ șef serviciu Jr. Elena Epurescu
↳ Comp. Contencios Juridic
↳ Comp. Autoritatea Tutelară
COMPARTIMENTE SUBORDONATE PRIMARULUI

↳ Cabinet Primar
↳ Serv. Achiziții Publice ⥊ șef serviciu Ing. Magdalena Mihăescu
↳ Comp. Situații de Urgență
↳ Comp. Audit Public Intern

STRUCTURI/DIRECȚII SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TÂRGOVIȘTE ⥊ șef serviciu Jr. Mirabela Ioniță
POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE ⥊ director executiv Jr. Mihai Tudorache
TEATRUL MUNICIPAL "TONY BULANDRA" TÂRGOVIȘTE ⥊ manager Conf. Univ. Dr. Regizor-Scenograf Mihai Constantin Ranin
CLUB SPORTIV MUNICIPAL TÂRGOVIȘTE ⥊ director Prof. Savu Cristian
DIRECȚIA DE ADMINISTRARE A PATRIMONIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT ⥊ director executiv Ing. Virgil-Ciprian Oprescu
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ⥊ director executiv Jr. Marcela Iordache
DIRECȚIA GRADINA ZOOLOGICĂ ⥊ director Ing. Florina Pârvescu
DIRECȚIA DE SALUBRITATE ⥊ director Ing. Beju Eduard Ionuț
DIRECȚIA COMPLEX TURISTIC DE NATAȚIE TÂRGOVIȘTE ⥊ director Prof. Ciprian Prisăcaru