PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei ordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 31.08.2011

 

 

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 17 din numărul de 21 de consilieri, absenţi fiind Babeu Pavel, Badiu Cristina Minerva, Rusescu Gheorghe şi Vasiliu Emilian Teodor declară: Şedinţa este legal constituită, îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 3411 din data de 25.08.2011.

            La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Pentru a conduce şedinţa de astăzi este propus dl. cons. Moţoc Honorius, de către dl. Liţă Ion. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei din data de 28.07.2011 Se aprobă: 16 voturi pentru, 1 abţinere – Briceag Paul Robert.

Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă în unanimitate.

1.    Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte

     Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Neagu Veronica pentru a face prezentarea materialului. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

     Dl consilier Ţuţuianu doreşte să ştie dacă Arhitectul Şef coordonează Direcţia de Urbanism în calitate de director. Dna Neagu Veronica răspunde că Arhitectul Şef este coordonatorul principal al Direcţiei de Urbanism, dar nu are calitatea de director.

2.    Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Târgovişte

     Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Neagu Veronica pentru a face prezentarea materialului. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

În sală soseşte dl Rusescu. Sunt 18 prezenţi.

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului total al lucrărilor executate la blocurile avariate in urma fenomenelor meteorologice din data de 20.07.2011

     Se dă citire proiectului de hotărâre. Dl Constantinescu Marius solicită cuvântul, pentru a prezenta situaţia existentă. Dânsul aminteşte că în urma fenomenelor meteo din data de 20.07.2011, mai multe blocuri au fost avariate. A fost formată o echipă formată din membrii ISU, SVSU, S.C. Municipal Construct S.A, care a mers să constate avariile existente. În sedinţa Consiliului Local din data de 21.07.2011 a fost aprobat un preţ maximal de 45 de euro/mp, pentru aceste lucrări de reparaţii, dar în urma estimărilor s-a ajuns la un preţ mediu de 22,5 euro/mp. Imediat după producerea fenomenelor au existat cereri depuse doar de 7 – 8 asociaţii de proprietari, dar în perioada următoare numărul cererilor s-a ridicat la 41. Dl Constantinescu afirmă că au fost emise certificate de urbanism şi autorizaţii de construcţie pentru un număr de 31 de blocuri, celelalte 10 blocuri nu au depus documentele necesare emiterii autorizaţiei.

     Dna. consilier Diculescu doreşte să ştie care este cota de cheltuieli de secţie, de cheltuieli generale şi de profit. Se dă cuvântul dlui Maican Dorin pentru a răspunde acestei întrebări. Dânsul afirmă că există o cotă de profit de 5%, iar cota cheltuielilor indirecte este de 12,5%. Dna consilier Diculescu precizează că această sumă rezultată trebuie să fie fundamentată.

     Dl. consilier Ilie afirmă că există un dezechilibru între preţul materialelor şi manoperă şi doreşte să fie revizuit fiecare deviz.

     Dl. consilier Băluţă aminteşte că manopera a fost aprobată prin hotărâre de consiliu la o valoare de 11,30 lei/oră şi de asemenea afirmă că la acest moment nu există cotă de cheltuieli de secţie.

     Dna consilier Diculescu solicită ca pentru acest proiect de hotărâre să fie elaborat şi un raport de specialitate din partea Primăriei.

     Dl consilier Dănciulescu propune ca la momentul refacerii devizelor să fie făcute corecturi acolo unde este necesar.

     Se supune la vot proiectul de hotărare. Se aprobă în unanimitate.

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Extinderea reţelei de canalizare menajeră şi a reţelei de distribuţie apă pe strada Sârbilor din Municipiul Târgovişte”

     Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Folea, din partea Direcţiei Tehnice, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

     Dl. consilier Şerban aduce la cunoştinţa Consiliului o iniţiativă venită din partea cetăţenilor şi susţinută şi de dnii consilieri, referitoare la refacerea platoului din Piaţa Tricolorului. Dl Primar afirmă că vor fi făcute studii de fezabilitate şi vor fi prezentate variante de proiect. Dl consilier Tănase afirmă că ar fi benefică atragerea de fonduri, deoarece acest proiect nu poate fi realizat doar din Bugetul Primăriei.

5.    Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli  al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2011

     Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Popa, directorul Direcţiei Economice pentru a prezenta materialul.

     Dl consilier Ilie doreşte să ştie dacă pentru Zilele Cetăţii au fost făcute adrese către firmele care colaborează cu Primăria, adrese prin care să se solicite sponsorizări. Dna Popa răspunde că nu au fost făcute astfel de adrese.

     Se supune la vot proiectul de hotărare. Se aprobă în unanimitate.

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Zilele Cetăţii Târgovişte, precum şi devizul acestora.

  Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Popa, directorul Direcţiei Economice pentru a prezenta materialul.

  Dl consilier Moţoc anunţă că există o modificare în programul pentru Zilele Cetăţii, în sensul că lansarea Enciclopediei Municipiului Târgovişte se va face Marţi, 6 septembrie la ora 11. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

  Dl Primar aduce la cunostinţa Consiliului Local că suma încasaţă din chirii, cu ocazia Zilelor Cetăţii, va fi de aproximativ un miliard şi jumătate, aminteste de evenimentele ce vor avea loc în data de 8 septembrie, precum şi de  lansarea Enciclopediei Municipiului Târgovişte şi invită persoanele prezente să participe la aceste manifestări.

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţari rambursabile în suma de 46.000.000 lei de la  BRD Târgovişte

     Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Popa, directorul Direcţiei Economice pentru a prezenta materialul.

     Dl. consilier Dănciulescu doreşte să cunoască gradul de îndatorare dacă va fi aprobat acest împrumut şi anunţă faptul că opoziţia se va abţine.

     Dl Primar afirmă că această contribuţie nu afectează unitatea administrativ – teritorială, deci nu se schimbă gradul de îndatorare.

     Dl consilier Tănase doreşte să ştie gradul de îndatorare la acest moment. Dna Popa afirmă că maximul poate fi atins în anii 2013 – 2014, iar în acest moment gradul de îndatorare este de aproximativ 10%.

     Dl consilier Ţuţuianu doreşte să ştie care este datoria Consiliului Local la acest moment. Dna consilier Diculescu doreşte să stie care este situaţia Valului Cetăţii.

     Dl Primar afirmă că investiţia referitoare la Complexul Turistic de Nataţie a atras de la U.E. 10 milioane de euro, la care trebuie să adăugăm încă 10 milioane. De asemenea, că va exista un flux de turişti, locuri de muncă şi va crea locuri de recreere pentru târgovişteni. Nu este afectat gradul de îndatorare şi aceşti bani nu se pot folosi în alt scop. Primăria poate investi, conform bugetului doar 4 milioane de euro, dar în acest moment prin fondurile atrase s-au investit 120 milioane de euro.

     În legătură cu Valul Cetăţii dl Primar afirmă că proiectul nu a fost acceptat în prima etapă de finanţare şi că se fac demersuri pentru a solicita finanţare la Bruxelles.

      Dl consilier Şerban doreşte să ştie care este situaţia P.I.D. –ului. Dl. Primar răspunde că există două segmente ale acestuia şi că se preconizează ca pe data de 15 septembrie să existe un câştigător pentru partea A, iar până pe 30 septembrie pentru partea B.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 11 voturi pentru, 6 abţineri: Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Frăţilă Ioan Cezar, Paraschiv Cornelia, Tănase Siviu Gabriel şi Ţuţuianu Ioan, iar dl . Rusescu nu este în sală.

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

     Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal din data de 12.08.2011 al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L.

     Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

10.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3 din data de 10.08.2011 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale

     Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

11.     Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii/concesionării unor terenuri

11/1. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a şase terenuri în suprafaţă de 1 mp fiecare situate în Municipiul Târgovişte, în vederea amplasării unor automate de cafea

     Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă: 16 voturi pentru şi o abţinere – Şerban Alexandru. Dl Rusescu nu este în sală

11/2. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 5,80 mp situat în incinta cupolei din Piaţa 1 Mai, modul nr. 81, etaj 1

     Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

11/3. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 35 mp situat în Târgovişte, str. Radu de la Afumaţi, adiacent bl. 8, sc. C, în vederea realizării unei copertine în faţa spaţiului comercial

     Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă: 15 voturi pentru şi 2 abţineri: Diculescu Maria şi Ţuţuianu Ioan. Dl Rusescu nu este în sală.

11/4. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 65,58 mp situat în Târgovişte, Bdul. Eroilor – zona Mondotrans, în vederea amenajării unui spaţiu pentru producţie şi comercializare produse de patiserie - cofetărie

     Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

     Se fac propuneri pentru comisiile de închirieri şi concesiuni: Paraschiv Cornelia, Răducanu Tudorică şi Liţă Ion. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

12. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de « CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE »

     Dl Primar aminteşte că la şedinţa anterioară a solicitat propuneri pentru titlul de Cetăţean de Onoare până pe data de 10 august.

     Dna consilier Paraschiv îl propune pentru titlul de Cetăţean de Onoare pe dl. Oprea Constantin Codruţ.

12/1 Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” doamnei ELENA GABRIELA UDREA, pentru merite deosebite

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă: 11 voturi pentru, 3 abţineri: Dănciulescu Ion, Diculescu Maria şi Frăţilă Ioan Cezar şi 3 voturi împotrivă: Paraschiv Cornelia, Tănase Siviu Gabriel şi Ţuţuianu Ioan. Lipseşte dl Rusescu.

12/2. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” domnului BĂILĂ SORIN - LIVIU, pentru merite deosebite

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate

12/3. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE – Post Mortem” domnului DUNU ALEXANDRU IOAN , pentru merite deosebite

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.  Se aprobă în unanimitate.

12/4. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” domnului POPESCU GHEORGHE, pentru merite deosebite

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă: 11 voturi pentru şi 6 abţineri: Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Frăţilă Ioan Cezar, Paraschiv Cornelia, Tănase Silviu Gabriel şi Ţuţuianu Ioan. Lipseşte dl Rusescu.

12/5. Proiect de hotărâre privind conferirea „Diplomei de Excelenţă” – Post Mortem, domnului  PÂRVULESCU ALEXANDRU , pentru merite deosebite

    Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

12/6. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE”, domnului  OPREA CONSTANTIN CODRUŢ , pentru merite deosebite

    Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

 

Cu aceasta şedinţa este declarată închisă.

 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                       SECRETAR MUNICIPIU

         prof. Honorius Moţoc                                               jr. Chiru Cătălin Cristea