PROCES VERBAL

încheiat în urma ședinței ordinare a

Consiliului Local Municipal Târgoviște

din data de 30.09.2015

 

        Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenți 17 din numărul de 21 de consilieri în funcție, absenți fiind: Albu Andrei, Bozieru Cosmin-motivat, Tică Dănuț-motivat, Dumitrescu Claudiu sosind în sală ulterior începerii lucrărilor ședinței, declară: Ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

        Această ședință ordinară a Consiliului Local Municipal Târgoviște a fost convocată p. Primarul Municipiului Târgoviște de dl. jr. Cristian-Daniel Stan-Viceprimar, prin Dispoziția nr. 2556 din data de 25.09.2015.

        La această ședință participă directori ai societăților din subordinea Consiliului Local, șefi de servicii din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului precum și reprezentanți ai mass-media locală.

Ședința de astăzi este condusă de dl. cons. Lucian Enache.

Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 16 voturi pentru și o abținere: Răducanu Tudorică.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 14.08.2015. Se aprobă cu 17 voturi ”pentru”.

 Se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 31.08.2015. Se aprobă cu 16 voturi ”pentru” și o abținere: Bănescu Rodica.

1.        Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2015

        Dl. Nițu, șef Serviciu Resurse Umane face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 251.

        Dl. Claudiu Dumitrescu sosește în sală, fiind 18 prezenți.

2.    Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Teatrului Municipal “Tony Bulandra” Târgoviște

 Dna. Violeta Scarlat reprezentant al Teatrului Municipal “Tony Bulandra” Târgoviște face prezentarea materialului. Dl. cons. Rădulescu se declară nemulțumit de faptul că directorul teatrului nu este prezent la ședințele consiliului local pentru a-și prezenta proiectele. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi “pentru” și o abținere: Păunescu Andrei, proiectul devenind H.C.L. nr. 252.

3.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 117/24.06.2010 referitoare la instituirea taxelor de acces pentru activitățile sportive desfășurate în incinta Bazinului de Înot situat în str. Maior Spirescu, nr. 1 și a Stadionului ”Eugen Popescu”

 Dl. Primar precizează că este vorba de propunerea Clubului Sportiv Municipal de modificare a taxelor pe care le achită instructorii de înot, din cauza lipsei solicitanților,  dorindu-se o încurajare a practicării cursurilor de înot.

Dl. cons. Prisăcaru susține că un bazin de înot nu va aduce profit, ci doar generează costuri, dar se declară de acord cu propunerea clubului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi ”pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 253.

 

 

 

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire hală producție tevi metalice parter”, Târgoviște, str. Laminorului, nr. 16, beneficiar: S.C. METAL PLATING S.R.L. 

       Dna. Soare, Arhitectul Șef al Municipiului face prezentarea materialului și face precizarea că în zona industrială a orașului autorizarea nu se poate face direct, ci este condiționată, conform legislației în vigoare și PUG-ului, de aprobarea acestui plan urbanistic zonal. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi ”pentru”, 2 voturi împotrivă: Pătrașcu Eugen și Țuțuianu Ioan, proiectul devenind H.C.L. nr. 254.

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire ansamblu de producție industrial: hală producție și depozitare – P, clădire birouri P+2, cladire birouri P+1 și împrejmuire teren”, Târgoviște, str. Laminorului, nr. 52, beneficiar: S.C. ELIA COM S.R.L. 

       Dna. Soare, Arhitectul Șef al Municipiului face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi ”pentru”, 1 vot împotrivă: Țuțuianu Ioan, o abținere: Pătrașcu Eugen, proiectul devenind H.C.L. nr. 255.

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru construire locuințe P+1+M”, Târgoviște, T 45, P 643/21, punct Protecția Plantelor, beneficiari: MARUNTELU GHEORGHE SORIN și MARUNTELU GEORGIANA, NIȚĂ ADRIAN, BOLCOS GIGEL, PETRE GEORGE IONUȚ, OPREA MARIUS, ADAM DRAGOȘ LAURENȚIU, SAVU ION și SAVU MARIA, POPA VIOREL EUGEN și DOBRICA DIANA DENISA

       Dna. Soare, Arhitectul Șef al Municipiului face prezentarea materialului. Dl. cons. Rădulescu întreabă dacă acest plan urbanistic zonal trebuia aprobat înainte sau după lotizare. Dna. Soare răspunde că trebuia întâi lotizat, dar nu este vina beneficiarului, dezmembrarea fiind făcută în urmă cu foarte mult timp, în urma acestei lotizări se fac mici modificări.

       Dl. cons. Enache dorește să știe care este lungimea drumului privat, având în vedere că regulamentul general prevede ca pe un drum mai lung de o sută de metri să existe două căi de circulație de 3,5 m fiecare, iar aici este vorba numai de 5 m care ulterior se îngustează foarte mult. Dl. cons. Enache consideră că în CTATU ar trebui să existe un specialist de la drumuri care să poată exprima un punct de vedere.

       Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 13 voturi ”pentru”, 2 voturi împotrivă: Țuțuianu Ioan, Bănescu Rodica și 3 abțineri: Diculescu Maria, Pătrașcu Eugen și Enache Lucian, proiectul devenind H.C.L. nr. 256.

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire spații comerciale: spațiu comercial: electrice și electronice și spațiu comercial: produse alimentare și nealimentare”, Târgoviște, Bdul. I.C. Brătianu, nr. 53, beneficiar: ARIFOVICI ELIAS DEMIREL ”Întreprindere Individuală”.

       Dna. Soare, Arhitectul Șef al Municipiului face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre.

       Dl. Secretar, în calitate de manager de proiect PIDU B,  face precizarea că trebuie avut în vedere că racordul de care s-a făcut vorbire se poate realiza ulterior având în vedere că se află în faza de recepționare a amplasamentului, iar intervenții de acest gen nu se pot efectua într-o perioadă imediată. Se aprobă cu 15 voturi ”pentru”, 1 vot împotrivă: Țuțuianu Ioan și 2 abțineri: Pătrașcu Eugen și Enache Lucian, proiectul devenind H.C.L. nr. 257.

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Introducere teren în intravilan pentru construire locuință”, Târgoviște, Cartier Priseaca, str. Înfrățirii, T 27, P 386/25, beneficiar: CHITAC GHEORGHE IULIAN

       Dna. Soare, Arhitectul Șef al Municipiului face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi ”pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 258.

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru construire locuințe P - P+1 - P+2”, Târgoviște, Tarla 7, P 57/1,  beneficiari: S.C. ACVILA PREST S.R.L, MOCANU SEBASTIAN GEORGE, KURTUHUZ MARCEL CODRUȚ

       Dna. Soare, Arhitectul Șef al Municipiului prezintă materialul și face precizarea că s-au adus modificările solicitate și documentația a fost completată față de ședința trecută, când acest material a fost respins. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi ”pentru”, o abținere: Țuțuianu Ioan, proiectul devenind H.C.L. nr. 259.

5.        Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Târgoviște

       Reprezentantul firmei Alter Ego, managerul acestui proiect, face prezentarea materialului susținând că este vorba despre un document ce va sta la baza elaborării PUG-ului municipiului Târgoviște, este o documentație pentru exercițiul financiar 2014-2020.  La întocmirea acestui plan s-a pornit de la date solicitate de la autorități, are ca obiectiv emiterea unor liste de acțiuni, identificarea tuturor disfuncțiilor municipiului la nivel urban și identificarea modelelor care să le diminueze; ca resurse au fost luate în calcul componente pe bază de trafic, cadru construit, elemente de cadru natural; unul dintre obiective este diminuarea dioxidului de carbon în mediul urban pentru care se dorește crearea și utilizarea centurilor ocolitoare, oportunitatea creării și utilizării unui inel în zona centrală.

       Planul de mobilitate urbană este un document programatic și strategic, se încheie cu o listă de cinzeci și două de acțiuni, acțiuni ce au ca scop principal diminuarea dioxidului de carbon și crearea unei mobilități atât de accesibilitate la unele servicii publice cât și de creare a unui mediu sănătos la nivel urban.

       Dl. cons. Prisăcaru consideră că acest document trebuia discutat într-un cadru mai larg, inclusiv mediul de afaceri. Dna. Soare face mențiunea că pentru elaborarea acestui document s-a format un grup de lucru în luna februarie cu 14 reprezentanți de la 14 instituții publice, a fost publicat pe site-ul Primăriei, a obținut aviz de la Agenția de Protecție a Mediului și Serviciul Circulație al Poliției Rutiere și acum este în fața consiliului local.

       Dl. cons. Prisăcaru consideră că ar fi fost importantă prezența consilierilor la aceste întâlniri, existând numeroase lucruri de impact care lipsesc din acest plan de mobilitate, punct de vedere susținut de dl. cons. Enache.

       Dna. Arhitect susține că din acest grup de lucru nu puteau face parte consilieri, în acest caz planul nu mai putea fi supus aprobării consiliului local.

       Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi ”pentru”, 2 abțineri: Dumitrescu Claudiu și Răducanu Tudorică, dl. cons. Dobândă nu este prezent în sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 260.

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Urbană a Municipiului Târgoviște

       Reprezentantul firmei Alter Ego face prezentarea materialului susținând că este vorba despre un document programatic și strategic pe care il impune legislatia, are 49 de obiective strategice din toate domeniile, pe care municipalitatea le poate transforma în proiecte, programe, ce pot fi finanțate prin fonduri nerambursabile; documentația este pe termen, scurt, mediu și lung și valabilă pentru exercițiul financiar 2014-2020.

       Dl. Primar dorește să știe dacă acest document reprezintă varianta finală. Reprezentantul firmei Alter Ego răspunde afirmativ. Dl. Primar își exprimă nemulțumirea față de modul în care este întocmit acest proiect, susținând că sunt prevăzute anumite lucruri care nu au legătură cu realitatea existentă, citând câteva exemple în acest sens; ca și utilitate este un document foarte important, care trebuie să existe la planul urbanistic general și este un document în baza căruia se face finanțarea pe fonduri europene. Dl. primar susține că această strategie nu se adresează numai autorității publice, ci și celorlate instituții publice, mediului privat, pentru a-și face fiecare propria strategie de dezvoltare, în funcție de această strategie care este supusă dezbaterii. Această strategie trebuie să reprezinte un document care să ajute autoritatea publică, un proiect care să etapizeze și dezvoltarea, cei interesați direct de această strategie trebuie să știe când și cum dorește autoritatea să dezvolte o anumită zonă, chiar dacă ulterior va fi dezvoltată pe proiecte și susține că lipsește o corelare cu liniile de finanțare europene.

        Dl. cons. Prisăcaru susține că dacă înainte de ședință ar fi avut loc o întâlnire și cu consilierii locali probabil că acest proiect nu ar fi fost pe ordinea de zi.

        Dl. cons. Moțoc susține că în cadrul acestei strategii trebuie avută în vedere extinderea orașului și consideră că acest material trebuie amânat. Dl. Enache consideră că trebuie avută o nouă discuție pe această strategie.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 4 voturi împotrivă: Bănescu Rodica, Pătrașcu Eugen, Păunescu Andrei, Țuțuianu Ioan și 14 abțineri.

7.    Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației și darea în folosință gratuită către Tribunalul Dâmbovița, pentru Judecătoria Târgoviște, a imobilului situat în Bdul. Unirii, nr. 28

       Dl. Secretar face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi ”pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 261.

8.    Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației și darea în folosință  gratuită către Arhiepiscopia Târgoviște a etajului 4 din imobilul situat în Bdul. Unirii, nr. 28

       Dl. Secretar face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 14 voturi ”pentru” și 4 abțineri: Diaconu Diana, Dobândă Ion, Georgescu Alen și Țuțuianu Ioan, proiectul devenind H.C.L. nr. 262.

       Dl. cons. Răducanu părăsește sala cu acordul președintelui de ședință, în sală rămânând prezenți 17 consilieri.

9.    Proiect de hotărâre privind transmiterea către Direcția de Asistență Socială a dreptului de administrare asupra unor bunuri imobile compuse din construcții si teren aferent în care își desfășoară activitatea creșele de copii preluate conform H.C.L. nr. 138/2007

        Dna. Iordache, director adjunct al Direcției de Asistență Socială face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 263.

10.         Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 156/29.05.2014 referitoare la actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște și a HCL nr. 157/29.05.2014 referitoare la actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Târgoviște

        Dl. Dorin Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului.

        Dl. cons. Enache dorește să știe dacă la Piața Mihai Viteazul, Casa de Cultură este inclusă in suprafața de care a făcut vorbire dl. Maican. Dl. Secretar răspunde că inclusiv terenul de sub Casa de Cultură este al municipiului.

        Dl. cons. Enache susține că în anexa la acest proiect de hotărâre este prevăzut un loc de joacă cu obiecte, valoarea acestora, loc de joacă situat între bl. 9-10, str. 9 Mai, care în realitate nu mai există. Dl. Maican susține că va verifica situația.

          Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi ”pentru” și o abținere: Țuțuianu Ioan, proiectul devenind H.C.L. nr. 264

11.     Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriași

         Dl. Dorin Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 265

12.     Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii/concesionării unor bunuri imobile

1.         Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 9 mp, situat în Municipiul Târgoviște, str. Pârvan Popescu, nr. 12, în curtea Liceului Tehnologic de Transporturi Auto

         Dl. Dorin Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului. Dl. cons. Moțoc întreabă dacă sunt toate avizele. Dl. Maican răspunde că nu a primit încă avizul consiliului de administrație al școlii, fiind făcută cerere în acest sens. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 6 voturi ”pentru”: Diculescu Maria, Dobândă Ion, Dumitrescu Claudiu, Pătrașcu Eugen, Rădulescu Cătălin, Țuțuianu Ioan, 5 voturi împotrivă: Bănescu Rodica, Diaconu Diana, Mocanu Livia, Moțoc Honorius, Prisăcaru Ciprian și 6 abțineri: Babeu Pavel, Georgescu Alen, Pantea Viorel, Păunescu Andrei, Enache Lucian și Stan Cristian.

2.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu în suprafață de 5 mp, situat în Municipiul Târgoviște, str. Pârvan Popescu, nr. 58, în incinta Colegiului Național Constantin Carabella

         Dl. Dorin Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului. Dl. cons. Prisăcaru susține că este o unitate de învățământ reabilitată și ar trebui să se țină cont de acest lucru, declară că nu este de acord cu amplasarea acestor chioșcuri oriunde se solicită, ar trebui să se facă ordine în acest domeniu. Dl. Claudiu Dumitrescu declară că este de acord cu punctul de vedere al dlui. Prisăcaru referitor la aspectul acestor chioșcuri, dar totodată nu există un model de chioșc aprobat și mai mult decât atât nu se poate îngrădi activitatea economică în municipiu, se crează locuri de muncă, se plătesc taxe și impozite. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 7 voturi ”pentru”: Babeu Pavel, Diaconu Diana, Dobândă Ion, Dumitrescu Claudiu, Georgescu Alen, Pantea Viorel, Enache Lucian, 3 voturi împotrivă: Diculescu Maria, Pătrașcu Eugen, Păunescu Andrei și 7 abțineri: Bănescu Rodica, Mocanu Livia, Moțoc Honorius, Prisăcaru Ciprian, Rădulescu Cătălin, Stan Cristian și Țuțuianu Ioan.

3.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani și 6 luni, a unui teren în suprafață de 20 mp, situat în Municipiul Târgoviște, str. Radu cel Mare, vizavi de magazinul “Diana”

Dl. Dorin Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului. Dl. cons. Prisăcaru susține că lângă acest spațiu există un aprozar care ocupă 75% din trotuar.

Dl. cons. Rădulescu susține că ar trebui să se stabilească o suprafață pe care fiecare unitate de învățământ să o poată scoate la licitație pentru a fi închiriată/concesionată și cine dorește participă la licitație, la fel și ar trebui să se procedeze și cu restul spațiilor din municipiu. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 2 voturi ”pentru”: Dobândă Ion, Dumitrescu Claudiu, 3 voturi împotrivă: Babeu Pavel, Bănescu Rodica, Păunescu Andrei și 12 abțineri: Diaconu Diana, Diculescu Maria, Georgescu Alen, Mocanu Livia, Moțoc Honorius, Pantea Viorel, Pătrașcu Eugen, Enache Lucian, Prisăcaru Ciprian, Rădulescu Cătălin, Stan Cristian, Țuțuianu Ioan.

4.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani și 6 luni, a unui teren în suprafață de 38 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața 1 Mai

         Dl. Dorin Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 2 voturi ”pentru”: Dumitrescu Claudiu și Enache Lucian, 3 voturi împotrivă: Bănescu Rodica, Păunescu Andrei și Prisăcaru Ciprian și 12 abțineri: Babeu Pavel, Diaconu Diana, Diculescu Maria, Dobândă Ion, Georgescu Alen, Mocanu Livia, Moțoc Honorius, Pantea Viorel, Pătrașcu Eugen, Rădulescu Cătălin, Stan Cristian, Țuțuianu Ioan.

5.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani și 6 luni, a unui teren în suprafață de 64,91 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Calea Câmpulung - adiacent bl. 31 – 32

Dl. Dorin Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului. Dl. cons. Prisăcaru susține că pe acest teren nu există nici un loc de parcare, este și o stație a mijloacelor de transport în comun și foarte multe mașini care opresc, blochează traficul în zonă. Dl. cons. Rădulescu susține că acolo există un spațiu care funcționează, solicitarea fiind de prelungire a contractului. Dl. Maican răspunde că în cazul în care proiectul de hotărâre va fi respins se va face somație pentru demolarea spațiului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 5 voturi ”pentru”: Bănescu Rodica, Diculescu Maria, Dobândă Ion, Dumitrescu Claudiu, Țuțuianu Ioan, 3 voturi împotrivă: Pantea Viorel, Păunescu Andrei, Prisăcaru Ciprian și 9 abțineri: Babeu Pavel, Diaconu Diana, Georgescu Alen, Mocanu Livia, Moțoc Honorius, Pătrașcu Eugen, Enache Lucian, Rădulescu Cătălin și Stan Cristian.

6.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 25 ani, a unui teren în suprafață de 42 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. I.C. Brătianu-zona Dealu Mare (cvartal 190.1)

         Dl. Dorin Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 9 voturi ”pentru”: Diaconu Diana, Diculescu Maria, Dobândă Ion, Dumitrescu Claudiu, Enache Lucian, Prisăcaru Ciprian, Rădulescu Cătălin, Stan Cristian, Țuțuianu Ioan, 2 voturi împotrivă: Georgescu Alen, Păunescu Andrei, și 6 abțineri: Babeu Pavel, Bănescu Rodica, Mocanu Livia, Moțoc Honorius, Pantea Viorel și Pătrașcu Eugen.

7.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani și 6 luni, a unui teren în suprafață de 34 mp, situat în Municipiul Târgoviște, str. Gării, nr. 4L

Dl. Dorin Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 9 voturi ”pentru:” Bănescu Rodica, Diculescu Maria, Dobândă Ion, Dumitrescu Claudiu, Mocanu Livia, Moțoc Honorius, Pătrașcu Eugen, Păunescu Andrei, Țuțuianu Ioan și 8 abțineri: Babeu Pavel, Diaconu Diana, Georgescu Alen, Pantea Viorel, Enache Lucian, Prisăcaru Ciprian, Rădulescu Cătălin, Stan Cristian.

 

 

 

 

8.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui teren în suprafață de 36,05 mp, situat în Municipiul Târgoviște, str. Arsenalului

Dl. Dorin Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 7 voturi pentru: Bănescu Rodica, Dobândă Ion, Dumitrescu Claudiu, Păunescu Andrei, Rădulescu Cătălin, Stan Cristian, Țuțuianu Ioan și 10 abțineri: Babeu Pavel, Diaconu Diana, Diculescu Maria, Georgescu Alen, Mocanu Livia, Moțoc Honorius, Pantea Viorel, Pătrașcu Eugen, Enache Lucian și Prisăcaru Ciprian.

Se propune ca președintele pentru ședințele consiliului local din luna octombrie să fie dl. cons. Dobândă Ion. Se supune la vot. Se aprobă cu 16 voturi și o abținere: Dumitrescu Claudiu.

 

 

      Cu aceasta ședința se declară închisă.

 

 

 

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                arh. Lucian Enache                                       jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red. D.I.