PROCES VERBAL

încheiat în urma ședinței extraordinare a

Consiliului Local Municipal Târgoviște

din data de 30.06.2016

 

        Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenți 16 din numărul de 20 de consilieri în funcție, absenți fiind Barbu Dumitru, Marin Sebastian, Prisăcaru Ciprian și Tănase Silviu - Gabriel, declară: Ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

        Această ședință extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgoviște a fost convocată de Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Cristian-Daniel Stan, prin Dispoziția nr. 2001 din data de 28.06.2016.

        La această ședință participă directori ai societăților din subordinea Consiliului Local, șefi de servicii din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului precum și reprezentanți ai mass-media locală.

        Ședința de astăzi este condusă de dl. cons. Honorius Moțoc.

        Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 15 voturi pentru și o abținere - Nicolae Ana – Maria.

1.      Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de tragere a finanțării rambursabile contractate de la CEC BANK S.A conform contractului de credit nr. RQ15060720757337 din data de 16.06.2015

Se dă cuvântul dnei. Popa pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 12 voturi pentru și 4 voturi împotrivă: Mîndrilă Nicolae, Bercu Adrian, Ion Neli și Moțoc Honorius, proiectul devenind H.C.L. nr. 124.

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 65.000.000 lei de la CEC BANK S.A. - Sucursala Târgoviște, pentru finanțarea obiectivului „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște - cod SMIS 1098”

Se dă cuvântul dnei. Popa pentru a prezenta materialul. Dl. Primar precizează că procedura de contractare a împrumutului a fost aprobată prin H.C.L. 311/09.12.2015, gradul maxim de îndatorare va fi de 15,42% - din anul 2017. Referitor de proiectul privind centura municipiului Târgoviște, dl. Primar precizează că proiectul a fost prelungit până la finalul anului 2018, când proiectul trebuie finalizat, fără a fi reziliat contractul de finanțare existent. De asemenea menționează că în cazul în care proiectul nu este finalizat, în termenul mai sus menționat, municipalitatea va trebui să restituie 240 de miliarde. Dna. Neli Ion dorește să știe dacă procentul de 15,42 al gradului de îndatorare cuprinde și noul împrumut. Dna. Popa confirmă faptul că procentul respectiv cuprinde si noul împrumut și este valabil începând cu 2017. Dna. Ion dorește să știe care este gradul de îndatorare la acest moment. Dna. Popa afirmă că este de 8%.

Dna. Nicolae dorește să știe cât mai este de executat din drumul de centură, dacă lucrarea este continuată de firma inițială și dacă se va relua licitația pentru alegerea constructorului. Dl. Primar precizează că s-a realizat aproximativ 20% din lucrare și afirmă că va fi o procedură de licitație publică, la care se vor prezenta mai multe societăți, care întrunesc condițiile prevăzute de lege. De asemenea precizează că se va organiza o nouă licitație, în condițiile impuse de lege.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 12 voturi pentru și 4 voturi împotrivă: Mîndrilă Nicolae, Bercu Adrian, Ion Neli și Moțoc Honorius, proiectul devenind H.C.L. nr. 125.

3.      Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 180/31.08.2011 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Extinderea rețelei de canalizare menajeră și a rețelei de distribuție apă pe strada Sârbilor din Municipiul Târgoviște”

Se dă cuvântul dlui. Bălașa, director al Direcției Tehnice, pentru a prezenta materialul. Dl. Primar precizează că la acest moment există lucrări în derulare în cartierul Matei Voievod și trebuie rezolvată și problema canalizării. De asemenea, consideră că lucrările din cartier se vor finaliza în această toamnă. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 12 voturi pentru și 4 abțineri: Mîndrilă Nicolae, Bercu Adrian, Ion Neli și Moțoc Honorius, proiectul devenind H.C.L. nr. 139.

4.      Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 330/2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 1 – strada Arcașilor, micro VI, în spatele blocului 39, scara A, B și C, municipiul Târgoviște”

Se dă cuvântul dlui. Bălașa, director al Direcției Tehnice, pentru a prezenta materialul. Dl. Moțoc precizează că era necesar ca proiectul de hotărâre să cuprindă si suma destinată fiecărui amplasament. Dna. Nicolae consideră că sumele alocate pentru locurile de joacă ar trebui să fie egale pentru toate amplasamentele și dorește să știe de ce sunt montate aparate de fitness în locurile de joacă pentru copii între 3 și 18 ani. Dl. Bălașa precizează că sumele alocate sunt diferite deoarece suprafețele și dotările locurilor de joacă sunt diferite. Dna. Nicolae mai precizează că există prea multe coșuri de gunoi la un loc de joacă și nu este de acord cu împrejmuirea acestora. Dl. Primar precizează că împrejmuirea locurilor de joacă este prevăzută de lege. Dna. Nicolae menționează că în Aleea Trandafirilor iluminatul public este bine realizat și nu consideră necesară montarea de stălpi pentru iluminat la locul de joacă ce urmează a fi realizat și consideră că este necesară revizuirea proiectelor privind locurile de joacă. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 11 voturi pentru și 5 abțineri: Nicolae Ana - Maria, Mîndrilă Nicolae, Bercu Adrian, Ion Neli și Moțoc Honorius, proiectul devenind H.C.L. nr. 126.

5.      Proiect  de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 331/2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții„Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 3 – strada Transilvaniei micro VI, între blocurile 50, 52 și 64, municipiul Târgoviște”

Se dă cuvântul dlui. Bălașa, director al Direcției Tehnice, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 11 voturi pentru și 5 abțineri: Nicolae Ana - Maria, Mîndrilă Nicolae, Bercu Adrian, Ion Neli și Moțoc Honorius, proiectul devenind H.C.L. nr. 127.

6.      Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 332/2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 4 – strada Dr. Marinescu, în spatele blocului 79, micro VI, municipiul Târgoviște”

Se dă cuvântul dlui. Bălașa, director al Direcției Tehnice, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 11 voturi pentru și 5 abțineri: Nicolae Ana - Maria, Mîndrilă Nicolae, Bercu Adrian, Ion Neli și Moțoc Honorius, proiectul devenind H.C.L. nr. 128.

7.      Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 333/2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 5 – Aleea Trandafirilor, blocul 8, municipiul Târgoviște”

Se dă cuvântul dlui. Bălașa, director al Direcției Tehnice, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 11 voturi pentru și 5 abțineri: Nicolae Ana - Maria, Mîndrilă Nicolae, Bercu Adrian, Ion Neli și Moțoc Honorius, proiectul devenind H.C.L. nr. 129.

8.      Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 334/2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 6 – strada Păcii, Cartier CFR, municipiul Târgoviște”

Se dă cuvântul dlui. Bălașa, director al Direcției Tehnice, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 11 voturi pentru și 5 abțineri: Nicolae Ana - Maria, Mîndrilă Nicolae, Bercu Adrian, Ion Neli și Moțoc Honorius, proiectul devenind H.C.L. nr. 130.

9.      Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 335/2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 7 – intersecție strada Radu de la Afumați cu strada G-ral. I.E. Florescu, municipiul Târgoviște”

Se dă cuvântul dlui. Bălașa, director al Direcției Tehnice, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 11 voturi pentru și 5 abțineri: Nicolae Ana - Maria, Mîndrilă Nicolae, Bercu Adrian, Ion Neli și Moțoc Honorius, proiectul devenind H.C.L. nr. 131.

10.  Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 336/2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 8 – intersecție strada Radu de la Afumați cu strada George Cair, municipiul Târgoviște”

Se dă cuvântul dlui. Bălașa, director al Direcției Tehnice, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 11 voturi pentru și 5 abțineri: Nicolae Ana - Maria, Mîndrilă Nicolae, Bercu Adrian, Ion Neli și Moțoc Honorius, proiectul devenind H.C.L. nr. 132.

11.  Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 337/2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 9 – intersecție strada Vlad Țepeș cu strada Cpt. Stănică Ilie, municipiul Târgoviște”

Se dă cuvântul dlui. Bălașa, director al Direcției Tehnice, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 11 voturi pentru și 5 abțineri: Nicolae Ana - Maria, Mîndrilă Nicolae, Bercu Adrian, Ion Neli și Moțoc Honorius, proiectul devenind H.C.L. nr. 133.

12.  Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 338/2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 10 – intersecție strada Mihai Popescu cu strada Pandurilor, municipiul Târgoviște”

Se dă cuvântul dlui. Bălașa, director al Direcției Tehnice, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 11 voturi pentru și 5 abțineri: Nicolae Ana - Maria, Mîndrilă Nicolae, Bercu Adrian, Ion Neli și Moțoc Honorius, proiectul devenind H.C.L. nr. 134.

13.  Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 339/2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 11 – strada Benone Georgescu, în spatele autogării Atyc, municipiul Târgoviște”

Se dă cuvântul dlui. Bălașa, director al Direcției Tehnice, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 11 voturi pentru și 5 abțineri: Nicolae Ana - Maria, Mîndrilă Nicolae, Bercu Adrian, Ion Neli și Moțoc Honorius, proiectul devenind H.C.L. nr. 135.

14.  Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 340/2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 12 – B-dul. Eroilor, micro III, în spatele blocului C, municipiul Târgoviște”

Se dă cuvântul dlui. Bălașa, director al Direcției Tehnice, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 11 voturi pentru și 5 abțineri: Nicolae Ana - Maria, Mîndrilă Nicolae, Bercu Adrian, Ion Neli și Moțoc Honorius, proiectul devenind H.C.L. nr. 136.

15.  Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 341/2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 13 – Calea București, micro XI, în spatele blocului H2, municipiul Târgoviște”

Se dă cuvântul dlui. Bălașa, director al Direcției Tehnice, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 11 voturi pentru și 5 abțineri: Nicolae Ana - Maria, Mîndrilă Nicolae, Bercu Adrian, Ion Neli și Moțoc Honorius, proiectul devenind H.C.L. nr. 137.

16.  Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 342/2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 14 – B-dul. Unirii, în spatele blocului 72, micro VI, municipiul Târgoviște”

Se dă cuvântul dlui. Bălașa, director al Direcției Tehnice, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 11 voturi pentru și 5 abțineri: Nicolae Ana - Maria, Mîndrilă Nicolae, Bercu Adrian, Ion Neli și Moțoc Honorius, proiectul devenind H.C.L. nr. 138.

 

     Cu aceasta ședința se declară închisă.

 

 

 

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                prof. Honorius Moțoc                                       jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red. U.M.