PROCES VERBAL

încheiat în urma ședinței ordinare a

Consiliului Local Municipal Târgoviște

din data de 30.03.2017

 

     Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenți 17 din numărul de 21 consilieri în funcție, absenți fiind: Barbu Dumitru, Bercu Adrian, Bozieru Cosmin, Mîndrilă Nicolae, declară: Ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

     Această ședință ordinară a Consiliului Local Municipal Târgoviște a fost convocată de Primarul Municipiului Târgoviște dl. jr. Daniel-Cristian Stan, prin Dispoziția nr. 962 din data de 24.03.2017.

     La această ședință participă directori ai societăților din subordinea Consiliului Local, șefi de servicii din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului precum și reprezentanți ai mass-media locală.

                Ședința de astăzi este condusă de dl. cons. Cătălin Rădulescu.

     Dl. Primar informează Consiliul Local că au început lucrările de investiții pentru Pachetul 1 de străzi: Iazului, Morilor, Gimnaziului, Horia, Cloșca, Crișan, Berzei, Gheorghe Petrașcu; vor începe lucrările și în cartierul Priseaca - vor fi realizați 3 km de drum, urmând ca în toamna acestui an să fie demarat și un alt proiect care prevede realizarea a 4,5 km de drum; săptămâna viitoare încep lucrările la străzile Colonel Dumitru Băltărețu, Maior Ion Alexandrescu și parțial Șoseaua Găești; în două săptămâni vor începe lucrările la Grădinița nr. 16 și la cele 13 locuri de joacă din municipiul Târgoviște; continuă lucrările la Piața Mihai Viteazul, urmând să fie finalizat proiectul în aproximativ o lună. De asemenea precizează că toate aceste proiecte sunt prinse în Bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2017.

     Dl Rădulescu menționează că există 3 suplimentări ale ordinei de zi și 2 informări:

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul: "Realizarea și extinderea sistemelor de canalizare pe străzile: Brașovului, Gimnaziului, Intrarea Maior Coravu, Valul Cetății, Viorel Mărceanu, Ileana Sărăroiu și Nicolae Bălcescu din Municipiul Târgoviște"

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul: "Realizarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă pe străzile: Intrarea Maior Coravu, Ileana Sărăroiu și Nicolae Bălcescu din Municipiul Târgoviște"

3.      Proiect de hotărâre   privind înființarea Autorității Urbane la nivelul Municipiului Târgoviște

4.      Informare privind Scrisoarea nr. 3/2017 a Curții de Conturi a României - Camera de Conturi Dâmbovița refritoare la Direcția de Asistență Socială

5.      Informare privind Decizia nr. 5/2017 a Curții de Conturi a României - Camera de Conturi Dâmbovița referitoare la S.C. Municipal Construct S.A.

     Se supune la vot ordinea de zi cu suplimentările menționate. Se aprobă cu 17 voturi “pentru”.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Municipal Târgoviște din data de 13.02.2017. Se aprobă cu 17 voturi ”pentru”.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Municipal Târgoviște din data de 22.02.2017. Se aprobă cu 16 voturi ”pentru” și o abținere: Nicolae Ana Maria.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Municipal Târgoviște din data de 28.02.2017. Se aprobă cu 17 voturi ”pentru”.

Se trece la ordinea de zi.

1.     Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Bozieru Cosmin-Petruț

Dl. Secretar face prezentarea materialului.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 99.

2.     Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier municipal al dlui. Joița Ion

Dl. Secretar face prezentarea materialului.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 100. Dl. Joița depune jurământul.

În sală sunt prezenți 18 de consilieri

3.     Proiect de hotărâre privind alegerea _____________în funcția de viceprimar al  Municipiului Târgoviște

     Dl. Secretar face prezentarea materialului. Este propusă dna. Ilie Monica. Se propune modificarea componenței comisiei de numărare a voturilor: dl. Rădulescu va fi înlocuit de dna. Boboacă Doina. Se supune la vot propunerea. Se aprobă cu 14 voturi “pentru” și 4 abțineri: Erich Agnes, Ilie Monica, Ion Neli și Tănase Silviu. Este precizată modalitatea de vot: vot pentru - nu se face nicio mențiune în buletinul de vot, vot împotrivă - se taie cu o linie. Se anunță rezultatul votului: 17 voturi “pentru” și un vot împotrivă. În urma votului secret dna. Ilie Monica Cezarina este aleasă în funcția de viceprimar al municipiului Târgoviște, proiectul devenind H.C.L. nr. 101.

4.     Proiect de hotărâre privind alegerea _____________în funcția de viceprimar al  Municipiului Târgoviște

     Este propus dl. Rădulescu Cătălin. Este precizată modalitatea de vot: vot pentru - nu se face nicio mențiune în buletinul de vot, vot împotrivă - se taie cu o linie. Se anunță rezultatul votului: 18 voturi “pentru”. În urma votului secret dl. Rădulescu Cătălin este ales în funcția de viceprimar al municipiului Târgoviște, proiectul devenind H.C.L. nr. 102.

5.     Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Salubritate

     Dna. Tănase, reprezentant al Direcției de Salubritate, face prezentarea materialului.     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi „pentru”, dl. Păunescu lipsește din sală, proiectul devenind HCL nr. 103.

6.     Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții publice vacante din cadrul Poliției Locale a Municipiului Târgoviște

     Dl. Dinu, directorul Poliției Locale, face prezentarea materialului.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi „pentru”, dl. Păunescu lipsește din sală, proiectul devenind HCL nr. 104.

7.     Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcții publice din cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat

     Dl. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, face prezentarea materialului.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi „pentru”, dl. Păunescu lipsește din sală, proiectul devenind HCL nr. 105.

8.     Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții publice vacante din cadrul Direcției Urbanism – Serviciul Cadastru

     Dl. Nițu, șef Serviciu Resurse Umane, face prezentarea materialului.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi „pentru”, dl. Păunescu lipsește din sală, proiectul devenind HCL nr. 106.

9.     Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcții contractuale din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște și Aparatului Permanent al Consiliului Local Municipal Târgoviște

     Dl. Nițu, șef Serviciu Resurse Umane, face prezentarea materialului.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi „pentru”, dl. Păunescu lipsește din sală, proiectul devenind HCL nr. 107.

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviste

     Dl. Nițu, șef Serviciu Resurse Umane, face prezentarea materialului.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi „pentru”, dl. Păunescu lipsește din sală, proiectul devenind HCL nr. 108.

11.      Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 68/28.02.2017 referitoare la desemnarea Consiliului de Administrație al S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Târgoviște

        Dl. Secretar  face prezentarea materialului. Desemnarea noului membru al Consiliului de Administrație se face prin vot secret. Este prezentată lista candidaților pentru această funcție. Este precizată modalitatea de vot: se încercuiește numărul de ordine al persoanei care va face parte din Consiliul de Administrație. Este prezentat rezultatul votului: Săpunaru Stelian: 0 voturi „pentru” și 18 voturi împotrivă, Costache Lucia: 17 voturi „pentru” și un vot împotrivă, Marius Niculin: 1 vot „pentru” și 17 voturi împotrivă, Țuclea Ionuț Claudiu: 0 voturi „pentru” și 18 voturi împotrivă, Șerbu Cristian: 0 voturi „pentru” și 18 voturi împotrivă. În urma votului secret dna. Costache Lucia este noul membru al Consiliul de Administrație al societății, proiectul devenind H.C.L. nr. 109.

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Federația Română de Natație și Pentatlon Modern și Municipiul Târgoviște prin Direcția Complex Turistic de Natație în vederea organizării la Târgoviște a Campionatului Național Masters, în perioada 09 – 11 iunie 2017

     Dl. Pătrașcu, directorul Complexului Turistic de Natație, face prezentarea materialului.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 110.

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Federația Română de Natație și Pentatlon Modern și Municipiul Târgoviște prin Direcția Complex Turistic de Natație, pentru o perioadă de un an, în vederea organizării la Târgoviște a campionatelor naționale

     Dl. Pătrașcu, directorul Complexului Turistic de Natație, face prezentarea materialului.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 111.

14.  Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară și în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE – DÂMBOVIȚA S.A.

     Dna. Radu, directorul economic al Companiei de Apă, face prezentarea materialului. Dl. Primar dorește știe cât din profitul prognozat provine din activitatea pe municipiul Târgoviște. Dna. Radu precizează aproximativ 80% din venit provine din activitatea prestată în municipiul Târgoviște.

     Se supune la vot prima procură anexată proiectului de hotărâre. Se aprobă Procura nr. 1 cu 17 voturi « pentru » și o abținere: Gherghescu Constantin.

     Se supune la vot a doua procură anexată proiectului de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi « pentru » și o abținere: Gherghescu Constantin, proiectul devenind H.C.L. nr. 112.

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe anul 2016

     Dna. Popa, directorul economic, face prezentarea materialului.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 113.

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pentru anul 2017

     Dna. Popa, directorul economic, face prezentarea materialului.

     Dna. Mocanu precizează că având în vedere calitatea de angajat al universității se va abține de la votul și dezbaterile referitoare la Universitatea Valahia Târgoviște. Pentru aceleași considerente, dna. Erich, dl. Patic și dl. Cucui urmează să se abțină de la votul și dezbaterile referitoare la prevederile bugetare alocate Universității Valahia Târgoviște.

     Dl. Moțoc precizează că nu există o proporție între sumele destinate funcționării și cele destinate dezvoltării instituțiilor de învățământ, sumele destinate dezvoltării fiind mici. Dna. Popa precizezază că, în conformitate cu legislația în vigoare, se asigură mai întâi sumele destinate funcționării și consideră că sumele destinate dezvoltării instituțiilor de învățământ sunt suficiente la acest moment pentru a demararea documentațiilor necesare proiectelor vizate.

     Dl. Primar precizează că pentru secțiunea de dezvoltare bugetul este mai mare cu 73% față de cel al anului anterior și că majoritatea proiectelor sunt finanțate din fonduri nerambursabile. De asemenea manționează că sumele prevăzute în buget sunt suficiente pentru pregătirea documentațiilor și  pentru asigurarea finanțării în execuție, deși la acest moment nu este demarat niciun proiect pe Programul Național de Dezvoltare Locală, urmând ca în două săptămâni să fie demarat proiectul referitor la Grădinița nr. 16 pentru care sumele sunt asigurate. Dl. Primar mai precizează că abia anul viitor vor fi prevăzute în buget sume mai mari, deoarece anul acesta au fot depuse mai multe proiecte pe Programul Național de Dezvoltare Locală.

     Dl. Moțoc precizează că există o deficiență în modalitatea de acordare a finanțărilor nerambursabile pentru proiectele referitoare la activități non-profit (culturale, sportive), în sensul că dacă din toate documentele solicitate lipsește unul, proiectul este respins, nemaifiind analizat și consideră că ar trebui să existe o etapă în care toate proiectele să fie analizate și să se acorde un termen pentru depunerea tuturor documentelor. Dl. Primar precizează că există o hotărâre de Consiliu Local prin care este aprobată o etapă prealabilă prin care comisia de analiză pune în vedere celui care depune proiectul să complinească lipsurile formale ale proiectului.

     Dna. Nicolae apreciază susținerea activităților sportive și de agrement, dar ar dori ca și arta să fie susținută, deoarece există potențial în Târgoviște din acest punct de vedere și consideră că ar trebui susținută activitatea Teatrului „Tony Bulandra”.  De asemenea precizează că a regăsit în proiectul de buget sume destinate unităților de învățământ, dar nu a regăsit sume care să fie destinate stimulentelor pentru profesorii care pregătesc elevi ce obțin rezultate bune la olimpiade și consideră că ar trebui înființat un centru de excelență pentru copiii olimpici. Dna. Nicolae dorește știe la ce se referă proiectul legat de Ziua 1/8 Martie și pentru ce sunt alocați 20 mii de lei.

     Dl. Primar precizează referitor la Teatrul Municipal „Tony Bulandra” că există o creștere a bugetului destinat acestuia de 23% și o scădere a bugetului destinat Clubului Sportiv Municipal de 27%; referitor la educație - există peste 20 de proiecte de reabilitări, modernizări, extinderi și dotări la unitățile de învățământ și mai există 6 proiecte de înființare de unități de învățământ antepreșcolare; referitor la stimulentele acordate profesorilor - administrația locală plătește personalul din învățământ cu sumele defalcate din TVA, dar se pot acorda, punctual, bonusuri sau recompense elevilor sau profesorilor, dar nu sub forma unor drepturi salariale, deoarece legislația existentă nu permite acest lucru; referitor la săptămâna 1 - 8 martie - sumele sunt cheltuite pentru mărțișoarele oferite și pentru organizarea zilei femeii. Dl. Primar mai amintește că în urmă cu doi ani bursele pentru elevi au fost majorate.

     Dna. Nicolae dorește mai multe informații legate de proiectele menționate la punctele 12, 13, 14, 15 și 16 din proiectul de hotărâre: la ce se referă aceste proiecte, cine sunt beneficiarii manifestărilor și pe ce sunt cheltuite sumele de bani prevăzute. Dl. Primar precizează că se stabilește un buget al acestor manifestări și că la acest moment poate pune la dispoziție documente referitoare la două dintre manifestările care s-au desfășurat - Ziua 1/8 Martie și Festivalul Tudorița. De asemenea mai precizează că celelalte manifestări se vor desfășura în viitor și nu există un deviz, deoarece nu au fost făcute cheltuieli.

      Dna. Nicolae dorește să știe de ce nu au fost alese și bugetate alte manifestări. Dl. Primar precizează că aceste evenimente au devenit tradiționale și s-au desfășurat și în anii anteriori, dar pot fi propuse și alte manifestări.    

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi „pentru”, (patru  abțineri pentru punctele referitoare la prevederile bugetare alocate Universității Valahia Târgoviște: Mocanu Livia, Cucui Ion, Paul Patic Ciprian, Erich Agnes Terezia), proiectul devenind HCL nr. 114.

 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al  S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște pentru anul 2017

   Dna. Nastasia, contabilul șef al S.C. ECO - SAL 2005 S.A, face prezentarea materialului.

   Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru, dl. Tănase lipsește din sală, proiectul devenind HCL nr. 115.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri urbanistice

18.1 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Extindere clădire existentă cu un corp S+P+1+M și schimbare de destinație în Centru de zi pentru persoane vârstnice și unitate de îngrijire la domiciliu”, municipiul Târgoviște, str. Boerescu Zaharia, nr. 4, județul Dâmbovița, beneficiar ASOCIAȚIA SUFLET PENTRU OAMENI

     Dna. Soare, Arhitectul Șef, face prezentarea materialului.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 116.

18.2     Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire spațiu birouri P+4”, municipiul Târgoviște, Calea București, nr. 21, județul Dâmbovița, beneficiar S.C. GEOMATICA S.R.L.

Dna. Soare, Arhitectul Șef, face prezentarea materialului.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 117.

19.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal nr. 1/2017 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale

     Dl. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, face prezentarea materialului.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi „pentru”, dna. Erich lipsește din sală, proiectul devenind HCL nr. 118.

20.       Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor apartamente din fondul locativ de stat, către actualii chiriași

     Dl. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, face prezentarea materialului.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi „pentru”, dna. Erich lipsește din sală, proiectul devenind HCL nr. 119.

21. . Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a unui autoturism, către Direcția de Salubritate

     Dna. Tănase face prezentarea materialului.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi „pentru”, dna. Erich lipsește din sală, proiectul devenind HCL nr. 120.

22.      Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Târgoviște a investiției „CL 2 Reabilitarea și extinderea Stației de Epurare Târgoviște Sud” și transmiterea către S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A.

     Dl. Pîrvan, reprezentantul Direcției Economice, face prezentarea materialului.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi „pentru” și o abținere: Gherghescu Constantin, proiectul devenind HCL nr. 121.

23.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște

     Dl. Pîrvan, reprezentantul Direcției Economice, face prezentarea materialului.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre.  Se aprobă cu 18 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 122.

24. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii/concesionării unor bunuri impobile     

1.     Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu în suprafață de 1 mp, situat în Municipiul Târgoviște, str. Pârvan Popescu, nr. 58, în incinta Colegiului Național Constantin Carabella

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 7 voturi „pentru”, 6 voturi împotrivă: Boboacă Doina, Cucui Ion, Ionete Florin, Oprescu Ciprian, Patic Paul, Păunescu Andrei și 5 abțineri: Bugyi Alexandru, Erich Agnes, Ilie Monica, Joița Ion, Rădulescu Cătălin.

2.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu în suprafață de 11,25 mp, situat în Municipiul Târgoviște, str. Pârvan Popescu, nr. 58, în curtea Colegiului Național Constantin Carabella

        Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 7 voturi „pentru”, 5 voturi împotrivă: Boboacă Doina, Cucui Ion, Ionete Florin, Patic Paul, Păunescu Andrei și 6 abțineri: Bugyi Alexandru, Erich Agnes, Ilie Monica, Joița Ion, Oprescu Ciprian și Rădulescu Cătălin.

3.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 30 mp, situat în municipiul Târgoviște, Parcul Mitropoiliei, vis-à-vis de BCR

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 11 voturi „pentru” și 7 voturi împotrivă: Gherghescu Constantin, Ghinescu Adrian, Ion Neli, Mocanu Livia, Moțoc Honorius, Nicolae Ana Maria și Tănase Silviu.

4.     Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 16 mp, situat în municipiul Târgoviște, Bdul. Regele Carol I, nr. 41

      Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 12 voturi pentru și 6 voturi împotrivă: Gherghescu Constantin, Ghinescu Adrian, Ion Neli, Mocanu Livia, Moțoc Honorius și Tănase Silviu.

5.     Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafață de 50 mp, situat în municipiul Târgoviște, str. Colonel Băltărețu, cvartal 186, parcela 5

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 10 voturi „pentru”, 6 voturi împotrivă: Gherghescu Constantin, Ghinescu Adrian, Ion Neli, Mocanu Livia, Moțoc Honorius, Tănase Silviu și 2 abțineri: Bugyi Alexandru și Joița Ion.

6.     Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 111 mp, situat în municipiul Târgoviște, str. Calea Câmpulung colț cu str. Basarabiei), cvartal 99, parcela 1 și parțial parcela 2

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 12 voturi „pentru” și 6 voturi împotrivă: Gherghescu Constantin, Ghinescu Adrian, Ion Neli, Mocanu Livia, Moțoc Honorius și Tănase Silviu.

25.      Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 366/25.11.2016 și completarea HCL nr. 206/30.07.2015

     Dna. Iordache, directorul Direcției de Asistență Socială, face prezentarea materialului.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 123.

26.  Informare privind activitatea Direcției de Asistență Socială pe anul 2016

     Se ia act.

Suplimentare 1 Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul: “Realizarea și extinderea sistemelor de canalizare pe străzile: Brașovului, Gimnaziului, Intrarea Maior Coravu, Valul Cetății, Viorel Mărceanu, Ileana Sărăroiu, Nicolae Bălcescu și Soarelui din Municipiul Târgoviște”

     Dl. Ciobanu, directorul Direcției Managementul Proiectelor, face prezentarea materialului.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 124.

Suplimentare 2 Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul: “Realizarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă pe străzile: Intrarea Maior Coravu, Ileana Sărăroiu, Nicolae Bălcescu și Soarelui din Municipiul Târgoviște”

     Dl. Ciobanu, directorul Direcției Managementul Proiectelor, face prezentarea materialului.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 125.

Suplimentare 3 Proiect de hotărâre privind înființarea Autorității Urbane la nivelul Municipiului Târgoviște

Dl. Stănescu, directorul adjunct al Direcției Managementul Proiectelor, face prezentarea materialului.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 126.

Suplimentare 4 Informare privind Scrisoarea nr. 3/2017 a Curții de Conturi a României - Camera de Conturi Dâmbovița refritoare la Direcția de Asistență Socială

     Dl. Secretar face prezentarea materialului. Se ia act.

Suplimentare 5 Informare privind Decizia nr. 5/2017 a Curții de Conturi a României - Camera de Conturi Dâmbovița referitoare la S.C. Municipal Construct S.A.

     Dl. Secretar face prezentarea materialului. Se ia act.

        Se fac propuneri pentru președintele de ședință al lunii aprilie 2017: Erich Agnes și Moțoc Honorius. Se propune votul deschis. Se aprobă cu 18 voturi „pentru”. Se supune la vot alegerea dnei. Erich ca președinte pentru ședințele lunii aprilie. Se aprobă cu 12 voturi „pentru” și 6 voturi împotrivă: Gherghescu Constantin, Ghinescu Adrian, Ion Neli, Mocanu Livia, Moțoc Honorius și Tănase Silviu.

        Cu aceasta, ședința se declară închisă.

 

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         jr. Cătălin Rădulescu                                                                                                                            jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

Red. U.M.