PROCES VERBAL

īncheiat īn urma şedinţei extraordinare

a Consiliului Local Municipal Tārgovişte

din data de 29.12.2014

 

       Şedinţa de astăzi este condusă de dl. cons. Rădulescu Cătălin.

     Dl. Chiru Cătălin Cristea, anunţă că sunt prezenţi 11 din numărul de 21 de consilieri īn funcţie, absenţi fiind: Babeu Pavel, Diaconu Diana, Dumitrescu Claudiu, Enache Lucian, Georgescu Alen, Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Pantea Viorel, Prisăcaru Ciprian şi Tica Dănuţ. De asemenea precizează că cei absenţi nu au fost convocaţi deoarece materialul aflat pe ordinea de zi nu a fost primit nici pānă la ora şedinţei. Tot dānsul precizează că şedinţa a fost convocată, conform legii, de o treime dintre consilieri, īn sală sunt prezenţi 11 consilieri şi consideră că alin. 1 şi 2 ale art. 39 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au fost īndeplinite, dar celelalte prevederi ale articolului nu au fost īndeplinite. Dl. Secretar mai aminteşte că materialul a fost depus pe data de 23 decembrie, iar zilele ce au urmat au fost nelucrătoare, motiv pentru care toată corespondenţa este nerepartizată.

     Dl. Răducanu doreste să ştie dacă şedinţa este legal constituită. Dl. Secretar precizează, aşa cum a menţionat anterior, au fost respectate doar prevederile art. 39, alin. 1 şi 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi aminteşte că cei 10 consilieri absenţi nu au fost anunţaţi de această şedinţă.

     Dl. Rădulescu precizează că a fost depusă o cerere de convocare a Consiliului Local Municipal Tārgovişte īn şedinţă extraordinară pentru data de 29.12.2014 la ora 9, iar convocarea a fost semnată de 11 consilieri: Albu Andrei, Bănescu Rodica, Bozieru Cosmin, Diculescu Maria, Dobāndă Ion, Pătraşcu Eugen, Păunescu Andrei, Răducanu Tudorică, Rădulescu Cătălin, Stan Cristian şi Ţuţuianu Ioan. De asemenea mai precizează că a fost supus dezbaterii un proiect de hotărāre privind revocarea H.C.L. nr. 321/17.12.2014 şi mandatarea apărătorului ales să reprezinte Consiliul Local Municipal Tārgovişte īn litigiul care face obiectul Dosarului nr. 2603/120/2014 aflat pe rolul Tribunalului Dāmboviţa, să exercite recursul īmpotriva Sentinţei civile nr. 1405/15.10.2014 pronunţată de Tribunalul Dāmboviţa īn Dosarul nr. 2603/120/2014.

     Se supune la vot pe ordinea de zi. Se aprobă cu 11 voturi pentru.

1.             Proiect de hotărāre privind revocarea H.C.L. nr. 321/17.12.2014 şi mandatarea apărătorului ales să reprezinte Consiliul Local Municipal Tārgovişte īn litigiul care face obiectul Dosarului nr. 2603/120/2014 aflat pe rolul Tribunalului Dāmboviţa, să exercite recursul īmpotriva Sentinţei civile nr. 1405/15.10.2014 pronunţată de Tribunalul Dāmboviţa īn Dosarul nr. 2603/120/2014.

     Dl. Ţuţuianu doreşte să ştie cānd este ultima zi de īnaintare a recursului. Dl. Stan precizează că 29.12.2014 este ultima zi.

     Dl. Secretar precizează că procedura de aducere la cunoştinţă publică a acestei şedinţe nu a fost īndeplinită. Dl. Rădulescu doreşte să cunoască motivul pentru care nu a fost īndeplinită. Dl. Secretar precizează că nici pānă la momentul şedinţei nu a fost primit materialul depus de consilieri. De asemenea mai doreşte să ştie dacă dl. Păunescu va fi luat īn considerare la momentul exercitării votului, avānd īn vedere prevederile art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, articol ce se referă la un interes patrimonial īn problema supusă dezbaterilor.

     Dl. Rădulescu doreşte să ştie ce majoritate este necesară pentru adoptarea acestei hotărāri. Dl. Secretar precizează că hotărārea poate fi adoptată cu majoritatea numărului de consilieri prezenţi īn sală, respectiv 6 voturi. Dl. Stan precizează că dl. Păunescu se va abţine la vot. Dl. Rădulescu precizează că dl. Păunescu participă la deliberare, dar nu participă la vot.

     Dl. Pătraşcu precizează că şi īn trecut au existat astfel de hotărāri, iar persoana vizată a participat la dezbateri, dar s-a abţinut la vot.

     Dl. Ţuţuianu doreşte să ştie dacă este aceeaşi speţă ca la alegerea viceprimarului. Dl. Secretar precizează că este prevedere expresă īn lege, care mentionează că, īn cazul alegerii unui viceprimar, persoana īn cauză poate vota.

     Dl. Răducanu consideră că dl. Păunescu poate participa la discuţii, dar trebuie să se abţină la vot.

     Dl. Stan precizeză că ţinānd cont de afirmaţia dlui. Secretar, conform căreia nu au fost īndeplinite formalităţile de convocare, consideră că aceasta trebuie menţionată īn procesul verbal şi trebuie descoperită cauza neīndeplinirii formalităţilor de convocare. De asemenea mai aminteşte că cererea de convocare a fost depusă pe data de 23 decembrie, iar conform Legii nr. 215/2001, pentru convocarea unei şedinţe extraordinare sunt necesare trei zile şi a fost respectat numărul de consilieri necesar pentru convocarea consiliului - o treime. Dl. Stan precizează că au fost respectate prevederile Legii nr.215/2001 şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local cu privire la convocarea unei şedinţe extraordinare. Tot dānsul doreşte să se stabilească motivul pentru care nu au fost īndeplinite formalităţile de convocare. Dl. Stan doreşte să ştie cine realizează, potrivit Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local şi a O.G 35/2012, formalităţile de convocare a Consiliului Local şi care au fost motivele pentru care nu au fost respectate aceste formalităţi. Īn al doilea rānd precizează că, din punctul de vedere al celor 11 consilieri locali, Consiliul Local a fost convocat, există un număr de consilieri prezenţi, care īşi pot exercita dreptul de vot, iar hotărārea poate fi adoptată. Dl. Stan mai afirmă că această convocare a consiliului a fost publicată īn presă şi că ceilalţi consilieri locali care sunt absenţi pot afima că le-au fost īncălcate drepturile, dar consideră că nu este vina celor 11 consilieri care au convocat şedinţa. De asemenea mai aminteşte că este ultima zi de exercitare a recursului şi doreşte să ştie ce soluţie poate oferi dl. Secretar. Tot dl. Stan propune o şedinţă de īndată ce poate fi convocată īn termen de o oră, tinānd cont de faptul că este o situaţie de excepţie, care nu ţine de voiţa Consiliului Local - nerespectarea formalităţilor de convocare.

     Dl. Secretar precizează că de materialul existent a aflat īn dimineaţa şedinţei, mai precis la ora 8.30 şi că acesta se află īn mapa de corespondenţă, avānd număr de īnregistrare de la registratura Primăriei Municipiului Tārgovişte. De asemenea mai afirmă că materialul depus la registratura instituţiei nu a ajuns īn posesia dumnealui pentru a efectua formalităţile de convocare şi pentru a fi pus la dispoziţia tuturor consilierilor.

     Dl. Rădulescu doreşte să ştie dacă şedinţa este legală. Dl. Secretar reaminteşte că nu a fost respectată procedura de convocare a celorlalţi consilieri.

     Dl. Stan precizează că la secretariatul Consiliului Local nu se afla nici o persoană la momentul depunerii convocării īn şedinţă extraordinară, motiv pentru care a fost depusă la registratura Primăriei Municipiului Tārgovişte. De asemenea mai doreşte să ştie dacă se poate īntruni Consiliul Local īn şedinţă extraordinară, cu convocare de īndată, īn termen de o oră. Dl. Secretar precizează că nu sunt respectate prevederile art. 39, alin. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, nu există un caz de forţă majoră şi maximă urgenţă.

     Se supune la vot proiectul de hotărāre. Se aprobă cu 10 voturi pentru şi o abţinere - Păunescu Andrei, proiectul devenind H.C.L. nr. 322.

     Cu aceasta şedinţa este declarată īnchisă.

 

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                           jr. Cătălin Rădulescu                                      jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Red. U.M.