PROCES VERBAL

īncheiat īn urma şedinţei de īndată a

 Consiliului Local Municipal Tārgovişte

 din data de 29.12.2010

 

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, īntrucāt sunt prezenţi 13 din numărul de 21 de consilieri, declară: Şedinţa este legal constituită, īşi poate desfaşura lucrările īn conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă de indata a Consiliului Local Municipal Tārgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Tārgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 9792 din data de 29.12.2010.

     La această şedinţă participă un număr de 13 consilieri din totalul de 21 consilieri īn funcţie, absenţi fiind, Diculescu Maria, Danciulescu Ion, Fratila Cezar, Ţutuianu Ioan, Paraschiv Cornelia, Tănase Silviu, Serban Alexandru, Ilie Valentin directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

     Şedinţa de astăzi este condusă de dl. cons. Stănescu Iulian ales īn urma votului Consiliului Local .

Domnul Secretar constată că nu există cvorum pentru a se discuta şi punctul 2 de pe ordinea de zi, urmānd a se discuta numai punctul 1 .

     Domnul Vasiliu spune că nu se poate scoate un punct de pe ordinea de zi decăt cu acordul iniţiatorului.

Se supune la vot ordinea de zi fără punctul 2. Se supune la vot. Se aprobă in unanimitate

1.    Proiect de hotărāre privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targovistepe anul 2010

Se dă citire proiectului de hotărāre. Se supune la vot proiectul de hotărāre. Se aprobă īn unanimitate.

 

                         PRESEDINTE SEDINTA                          SECRETAR MUNICIPIU

                           Ing. Stănescu Iulian                               jr. Chiru Cătălin Cristea