PROCES VERBAL

încheiat în urma ședinței extraordinare a

Consiliului Local Municipal Târgoviște

din data de 29.08.2016

 

 

          Dna. Silvia Stanca, întrucât sunt prezenți 16 din numărul de 21 de consilieri în funcție, absenți fiind: Mocanu Livia, Prisăcaru Ciprian, Tănase Silviu, (Ghinescu Adrian și Neculaescu Laurențiu sosesc în sală ulterior începerii lucrărilor ședinței), declară: Ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

          Această ședință extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgoviște a fost convocată de Primarul Municipiului Târgoviște dl. jr. Daniel-Cristian Stan, prin Dispoziția nr. 2579 din data de 26.08.2016.

          La această ședință participă directori ai societăților din subordinea Consiliului Local, șefi de servicii din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului precum și reprezentanți ai mass-media locală.

            Având în vedere că președintele desemnat pentru ședințele consiliului local din luna august, dl. cons. Ciprian Prisăcaru nu este prezent, se solicită propuneri pentru desemnarea unui alt președinte. Dna. cons. Oana Vlăducă propune ca dl. Cătălin Rădulescu, consilier desemnat președinte pentru ședințele consiliului din luna septembrie, să îndeplinească această funcție și la această ședință. Se supune votului această propunere. Se aprobă cu 16 voturi „pentru”.

Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 16 voturi “pentru”.

Se trece la ordinea de zi.

1.1 Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE” domnului BOGDAN SUCEAVĂ, pentru merite deosebite

     Dna. cons. Neli Ion dorește știe care sunt criteriile pe baza cărora sunt propuși cetățenii de onoare, cine face aceste propuneri și dacă există beneficii pentru cetățenii propuși.

     Dl. cons. Rădulescu răspunde Regulamentul de acordare a titlului de Cetățean de Onoare prevede care sunt criteriile pe baza cărora se fac aceste propuneri, propunerile se pot formula de către persoane din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului, consilieri locali sau cetățeni și persoanele pentru care se aprobă acordarea titlului nu beneficiază de avantaje materiale.

     Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 222

1.2 Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE” domnului MARIN CÂRCIUMARU, pentru merite deosebite

          Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 223

1.3 Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE” domnului VĂDUVA GHEORGHE, pentru merite deosebite

          Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi pentru și o abținere: Barbu Dumitru, proiectul devenind HCL nr. 224

          Dl. cons. Ghinescu Adrian sosește în sala de ședință, fiind prezenți 17 consilieri.

1.4 Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE - POST - MORTEM” domnului NECULAE-ALEXANDRU BORIGA, pentru merite deosebite

          Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 225

          Dl. cons. Neculaescu Laurențiu sosește în sala de ședință, fiind prezenți 18 consilieri.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în lista de investiții pe anul 2016 a obiectivului de investiții ”Registrul local al spațiilor verzi din municipiul Târgoviște”

          Dl. cons. Barbu sesizează ar fi o scădere drastică a spațiilor verzi din municipiul Târgoviște, conform datelor prezentate, de la 18 mp/locuitor la 12mp/locuitor, având în vedere nu s-au facut mari construcții în zonele verzi ale municipiului, consideră datele prezentate nu corespund realității.

          Dl. Ciprian Stănescu, șef serviciu Managementul Proiectelor răspunde datele au fost furnizate de Institutul de Statistică. Dl. Primar solicită verificarea acestor date, considerând nu putea exista o asemenea scădere de la aprobarea Planului Urbanistic General și până în prezent.

          Dl. cons. Moțoc afirmă aceste standarde pot fi atinse prin extinderea municipiului, obiectiv de care trebuie ținut cont în evoluția ulterioară.

          Dna. cons. Erich solicită pentru Biblioteca Județeană I.H. Rădulescu un spațiu de depozitare în unul dintre punctele termice ale municipiului, care sunt menționate în materialul prezentat. Dl. Primar solicită dlui. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat identificarea unui punct termic adecvat solicitării.

          Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 226

3. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 359/2007 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico–economici la obiectivul „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al municipiului Târgoviște”

          Directorul economic, dna. Daniela Popa face prezentarea materialului, cu mențiunea s-a primit avizul ADR Călărași privind proiectul tehnic revizuit, motiv pentru care s-a procedat la modificarea indicatorilor. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 227

4. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de tragere a finanțării rambursabile contractate de la CEC BANK S.A, Sucursala Târgoviște în sumă de 65.000.000 lei pentru finantarea obiectivului de investiții „Modernizarea si reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște - cod SMIS 1098”   

          Directorul economic, dna. Daniela Popa face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 228

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Târgoviște pe anul 2016

          Directorul economic, dna. Daniela Popa face prezentarea materialului, cu precizarea față de proiectul propus au apărut modificări: în materialul prezentat suma prevăzută din sponsorizări este de 60 mii lei, în cursul zilei de astăzi s-a încasat și ultima tranșă de 18 mii lei, astfel încât suma totală va fi de 78 mii lei; conform legii sumele din sponsorizări se includ în buget numai după momentul încasării lor, la momentul întocmirii proiectului de hotărâre suma nefiind încasată.

          Se supune votului proiectul de hotărâre cu modificarea prezentată. Se aprobă cu 18 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 229

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Zilele Cetății Târgoviște și devizul acestora

          Dna. Alina Dumbravă, Consilier Primar în cadrul Cabinetului Primarului face prezentarea materialului.

          Dl. cons. Oprescu propune realizarea unor materiale publicitare având ca obiect Complexul Turistic de Natație care fie distribuite atât în județ cât și în afara lui.

          Dl. Primar susține necesitatea prevederii în bugetul Complexului de Natație a unor sume cu această destinație și aduce la cunoștință s-au purtat discuții cu dna. Camelia Potec, președintele Federației Române de Natație, în cadrul unei vizite la Bazinul de Înot, Complexul de Natație, în calendarul competițiilor de anul viitor urmând intre și Complexul Turistic de Natație, cu una sau mai multe etape de campionat național la Târgoviște.

Dl. cons. Barbu propune modificarea datei decernării premiilor în cadrul Anualei de Arhitectur㠔ÎNSUFLEȚIND IDEI 2016”, din programul Zilelor Orașului, de pe data de 8 septembrie pe 9 septembrie, jurizarea având loc pe data de 8 și locația propusă este în fața Centrului Județean de Cultură.

          Dna. cons. Ana Maria Nicolae susține necesitatea promovării pe viitor a manifestărilor prilejuite de Zilele Orașului și în alte zone ale țării.

          Dl. Primar susține referitor la promovarea manifestărilor, necesitatea existenței unui capitol special în buget, alocat pentru asemenea activitate; promovarea se face în prezent prin media locală și națională, publicitate pe Google, dar pentru a fi eficientă,  este necesară identificarea și alocarea unor sume mai mari.

          Dna. cons. Erich face precizarea Simpozionul Școala Prozatorilor Târgovișteni va avea ca locație Muzeul de Istorie și nu la Biblioteca Județeană.

          Se supune votului amendamentul propus de dl. cons. Barbu. Se aprobă cu 17 voturi ”pentru” și o abținere: Barbu Dumitru. Se supune votului proiectul de hotărâre cu amendamentul aprobat și precizarea transmisă de dna. cons. Erich.  Se aprobă cu 18 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 230

 

          Cu aceasta ședința se declară închisă.

 

    

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     jr. Cătălin Rădulescu                                           jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

Red. D.I.