PROCES VERBAL

încheiat în urma ședinței ordinare a

Consiliului Local Municipal Târgoviște

din data de 29.07.2016

 

 

     Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenți 16 din numărul de 20 de consilieri în funcție, absenți fiind: Barbu Dumitru, Marin Sebastian, Neculaescu Laurențiu și Oprescu Ciprian, declară: Ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

     Această ședință ordinară a Consiliului Local Municipal Târgoviște a fost convocată de Primarul Municipiului Târgoviște dl. jr. Daniel-Cristian Stan, prin Dispoziția nr. 2234 din data de 25.07.2016.

     La această ședință participă directori ai societăților din subordinea Consiliului Local, șefi de servicii din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului precum și reprezentanți ai mass-media locală.

     Ședința de astăzi este condusă de dl. cons. Cosmin Petruț Bozieru.

     Ședința începe, la propunerea dlui. Primar, cu intonarea Imnului României, deoarece data de 29.07.2016 reprezintă Ziua Imnului.

     Se supune votului ordinea de zi. Se aprobă cu 12 voturi ”pentru” și 4 abțineri: Nicolae Ana - Maria, Erich Agnes - Terezia, Ilie Monica și Cucui Ioan.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței de constituire a C.L.M din data de 28.06.2016. Se aprobă cu 16 voturi ”pentru”.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 30.06.2016. Se aprobă cu 15 voturi ”pentru” și o abținere - Mîndrilă Nicolae.

Se trece la ordinea de zi.

1.    Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului Ghinescu Adrian

Dl. Secretar anunță că au fost verificate condițiile de legalitate și a fost propusă validarea dlui. Ghinescu, de către Comisia de Validare. Dl. Ghinescu este invitat să depună jurământul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu  14 voturi „pentru” și 2 abțineri: Ilie Monica și Cucui Ion, proiectul devenind H.C.L. nr. 142.

În sală sunt prezenți 17 consilieri.

2.      Proiect de hotărâre privind constatarea încetarii de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Marin Sebastian Valentin

Dl. Secretar aduce la cunoștința Consiliului Local faptul că dl. Marin Sebastian a demisionat, locul acestuia fiind declarat vacant. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu  17 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 143.

3.      Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier municipal al doamnei Mocanu Livia

Ca urmare a vacantării locului ocupat de dl. Marin Sebastian, a fost propus supleantul listei - dna. Mocanu Livia. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu  17 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 144. Dna. Mocanu este invitată să depună jurământul.

În sală sunt prezenți 18 consilieri.

4.      Proiect de hotărâre privind premierea absolvenților cu rezultate deosebite din învățământul preuniversitar din municipiul Târgoviște, promoția 2016

Se dă cuvântul dlui. Primar pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu  18 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 145. Sunt premiați cei trei absolvenți.

 

5.      Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Salubritate

Se dă cuvântul dnei. Tănase, reprezentant al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Direcției de Salubritate, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu  18 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 146.

6.      Proiect de hotărâre privind transformarea a trei funcții publice vacante din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște-Direcția Administrație Publică Locală

Se dă cuvântul dnei. Dăuș, reprezentant al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu  18 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 147.

7.      Proiect de hotărâre privind transformarea a trei funcții publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște, ca urmare a promovării

Se dă cuvântul dnei. Dăuș, reprezentant al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu  18 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 148.

8.      Proiect de hotărâre privind transformarea a patru funcții publice din cadrul Poliției Locale a Municipiului Târgoviște, ca urmare a promovării

Se dă cuvântul dnei. Leu, reprezentant al Biroului Resurse Umane din cadrul Poliției Locale, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu  18 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 149.

9.      Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și regulamentului de organizare și funcționare ale Complexului Turistic de Natație

Se dă cuvântul dnei. Popa, directorul economic, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu  18 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 150.

10.  Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții, a organigramei și a regulamentului de organizare și funcționare și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de zi “Arlechino”

Se dă cuvântul dnei. Iordache, director al Direcției de Asistență Socială, pentru a prezenta materialul. Dna. Nicolae apreciază activitatea Centrului de zi și propune o colaborare a Centrului „Carmina Burana”, al cărei coordonator este cu Centrul de zi „Arlechino”. Dl. Primar propune dnei. Nicolae să formuleze în scris această propunere, astfel existând posibilitatea ca executivul să întocmească un raport de specialitate, care să fie prezentat Consiliului Local. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu  18 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 151.

11.  Proiect de hotărâre privind modificarea numărului posturilor de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav și a numărului de indemnizații acordate persoanelor cu handicap grav în cadrul Direcției de Asistență Socială aferent anului 2016

Se dă cuvântul dnei. Iordache, director al Direcției de Asistență Socială, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu  18 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 152.

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a Serviciului Creșe din cadrul Direcției de Asistență Socială Târgoviște

Se dă cuvântul dnei. Iordache, director al Direcției de Asistență Socială, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu  18 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 153.

 

13.  Proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul municipiului Târgoviște

Se fac propuneri: Rădulescu Cătălin, Bugyi Alexandru și Prisăcaru Ciprian. Se propune votul deschis pentru toate punctele următoare, în care vor fi propuși consilieri locali sau membri din conducerea executivului pentru diferite comisii. Se aprobă cu 18 voturi pentru. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu  18 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 154.

14.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Târgoviște în comisia de analiză și repartizare a locuințelor pentru tineri construite prin A.N.L.

Se fac propuneri: Păunescu Andrei, Rădulescu Cătălin, Cucui Ion, Oprescu Ciprian, Ghinescu Adrian și Bercu Adrian. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu  18 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 155.

15.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Târgoviște în comisia de analiză și repartizare a locuințelor sociale, conform Legii nr. 114/1996

Se fac propuneri: Păunescu Andrei, Rădulescu Cătălin, Oprescu Ciprian, Nicolae Ana - Maria, Ion Neli și Tănase Silviu. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu  18 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 156.

16.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Târgoviște în comisia de analiză și propuneri de repartizare a loturilor cămin de casă, conform Legii nr. 15/2003

Se fac propuneri: Vlăducă Oana și Mocanu Livia. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu  18 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 157.

17.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Târgoviște în comisia de aplicare a prevederilor H.C.L. 52/2000

Se fac propuneri: Ilie Monica și Mîndrilă Nicolae. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu  17 voturi „pentru” și o abținere - Tănase Silviu Gabriel, proiectul devenind H.C.L. nr. 158.

18.  Proiect de hotărâre privind desemnarea viceprimarului municipiului Târgoviște în comisia pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

Este propusă dna. Holban, Viceprimar al Municipiului Târgoviște, pentru a reprezenta municipalitatea în această comisie. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu  10 voturi „pentru” și 8 abțineri: Prisăcaru Ciprian, Tănase Silviu, Ion Neli, Ghinescu Adrian, Moțoc Honorius, Bercu Adrian, Mocanu Livia, Mîndrilă Nicolae, proiectul devenind H.C.L. nr. 159.

19.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului municipiului Târgoviște în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară «Apa Dâmbovița»

Este propus dl. Bozieru, Viceprimar al Municipiului Târgoviște, pentru a reprezenta municipalitatea în A.D.I. „Apa Dâmbovița”. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu  10 voturi „pentru” și 8 abțineri: Prisăcaru Ciprian, Tănase Silviu, Ion Neli, Ghinescu Adrian, Moțoc Honorius, Bercu Adrian, Mocanu Livia, Mîndrilă Nicolae, proiectul devenind H.C.L. nr. 160.

20.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului municipiului Târgoviște în Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠓Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița”

Este propus dl. Bozieru, Viceprimar al Municipiului Târgoviște, pentru a reprezenta municipalitatea în A.D.I. „Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița”. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu  10 voturi „pentru” și 8 abțineri: Prisăcaru Ciprian, Tănase Silviu, Ion Neli, Ghinescu Adrian, Moțoc Honorius, Bercu Adrian, Mocanu Livia, Mîndrilă Nicolae, proiectul devenind H.C.L. nr. 161.

21.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului municipiului Târgoviște în Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠔CIVITAS TÂRGOVIȘTE”

     Este propusă dna. Holban, Viceprimar al Municipiului Târgoviște, pentru a reprezenta municipalitatea în Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠔CIVITAS TÂRGOVIȘTE”. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu  10 voturi „pentru” și 8 abțineri: Prisăcaru Ciprian, Tănase Silviu, Ion Neli, Ghinescu Adrian, Moțoc Honorius, Bercu Adrian, Mocanu Livia, Mîndrilă Nicolae, proiectul devenind H.C.L. nr. 162.

22.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentul regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Târgoviște, pentru activitățile nonprofit de interes local, aprobat prin HCL nr. 215/14.08.2014

Se dă cuvântul dnei. Popa pentru a prezenta materialul. Se fac propuneri pentru comisia prevăzută în regulament: Păunescu Andrei, Rădulescu Cătălin și Prisăcaru Ciprian. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu  18 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 163.

23.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentul regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Târgoviște, pentru activitățile nonprofit de tineret

Se dă cuvântul dnei. Popa pentru a prezenta materialul. Se fac propuneri pentru comisia prevăzută în regulament: Păunescu Andrei, Rădulescu Cătălin și Bercu Adrian. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu  17 voturi „pentru” și o abținere - Erich Agnes Terezia, proiectul devenind H.C.L. nr. 164.

24.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă al municipiului Târgoviște

Este prezentat pe scurt materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 10 voturi „pentru” și 8 abțineri: Prisăcaru Ciprian, Tănase Silviu, Ion Neli, Ghinescu Adrian, Moțoc Honorius, Bercu Adrian, Mocanu Livia, Mîndrilă Nicolae, proiectul devenind H.C.L. nr. 165.

25.  Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2015 ale S.C. Municipal Security S.R.L. Târgoviște

Se dă cuvântul dlui. Tomescu, directorul societății, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu  10 voturi „pentru” și 8 abțineri: Prisăcaru Ciprian, Tănase Silviu, Ion Neli, Ghinescu Adrian, Moțoc Honorius, Bercu Adrian, Mocanu Livia, Mîndrilă Nicolae, proiectul devenind H.C.L. nr. 166.

26.  Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor  la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA S.A.

   Se dă cuvântul directorului economic al Companiei de Apă pentru a prezenta materialul referitor la situațiile financiare. Dl. Bozieru face precizarea că trebuie completat, prin vot secret, Consiliul de Administrație al Companiei de Apă și trebuie ales președintele Consiliului de Administrație. Dl. Prisăcaru face precizarea că nu a avut cunoștință despre faptul că firma recrutatoare a făcut selecția pentru completarea Consiliului de Administrație al Companiei de Apă și solicită ca aceste acțiuni de recrutare să fie făcute publice. Dl. Secretar precizează că procesul verbal de recrutare este din data de 20 mai 2016. De asemenea precizează că poate solicita firmei să facă dovada publicării anunțului privind recrutarea.

   Sunt prezentate propunerile pentru ocuparea celor două posturi vacante: Trifan Mihai, Ferariu Ioan și Antonescu Marin. Este prezentată modalitatea de vot: se taie cu o linie candidatul care nu va face parte din Consiliul de Administrație. Se desfășoară votul secret. Comisia de numărare a voturilor prezintă rezultatele: Trifan Mihai - 10 voturi « pentru » și 8 voturi împotrivă, Ferariu Ioan - 10 voturi “pentru” și 8 voturi împotrivă și Antonescu Marin - 18 voturi împotrivă. În urma votului secret s-a decis: Trifan Mihai și Ferariu Ioan membri în Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A.

   Sunt redactate buletinele de vot pentru alegerea președintelui Consiliului de Administrație al societății. Acestea cuprind numele tuturor membrilor consiliului. Dl. Prisăcaru consideră că membrii consiliului ar fi trebuit să participe la această ședință și menționează că reprezentanții P.N.L. nu vor vota pentru alegerea președintelui. Este prezentată modalitatea de vot: se încercuiește numărul din dreptul celui care va fi președinte al Consiliului de Administrație. Se trece la desfășurarea votului. Comisia prezintă rezultatul votului secret: au existat 4 voturi nule și Goicea Valeriu - 0 voturi “pentru” și 14 voturi împotrivă, Tăbârcă Corneliu - 0 voturi “pentru” și 14 voturi împotrivă, Mariuțan Alexandru - 0 voturi “pentru” și 14 voturi împotrivă, Olaru Marin - 10 voturi “pentru” și 4 voturi împotrivă, Chițulescu Corneliu - 0 voturi “pentru” și 14 voturi împotrivă, Trifan Mihai - 0 voturi “pentru” și 14 voturi împotrivă, Ferariu Ioan - 0 voturi “pentru” și 14 voturi împotrivă. În urma votului secret s-a decis ca dl. Olaru Marin să fie Președintele Consiliului de Administrație al Companiei de Apă.

   Dl. Prisăcaru propune ca pentru fiecare punct al celor două procuri speciale să fie vot distinct. Se supune la vot această propunere. Se aprobă cu 15 voturi pentru și 3 voturi împotrivă: Rădulescu Cătălin, Bugyi Alexandru și Bozieru Cosmin. Pentru punctele din procura specială pentru participarea la Ședința Adunării Generale Ordinare a S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE–DÂMBOVIȚA S.A. votul a fost următorul:

1.aprobe Raportul Administatorilor privind activitatea economico-financiară a Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. în perioada 01.01.2015-31.12.2015 - Se aprobă cu 10 voturi „pentru”, 4 voturi împotrivă: Prisăcaru Ciprian, Tănase Silviu, Ion Neli și Ghinescu Adrian și 4 abțineri: Moțoc Honorius, Bercu Adrian, Mocanu Livia și Mîndrilă Nicolae;

2.        Să aprobe situațiile financiare ale Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A., pentru anul 2015, care cuprind Bilanțul, Contul de profit și pierdere, Situația modificărilor capitalului propriu, Situația fluxurilor de trezorerie și Note Explicative - Se aprobă cu 10 voturi „pentru”, 4 voturi împotrivă: Prisăcaru Ciprian, Tănase Silviu, Ion Neli și Ghinescu Adrian și  4 abțineri: Moțoc Honorius, Bercu Adrian, Mocanu Livia și Mîndrilă Nicolae;

3.Să aprobe propunerea de repartizare a profitului înregistrat de Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. la 31.12.2015. - Se aprobă cu 10 voturi „pentru”, 5 voturi împotrivă: Prisăcaru Ciprian, Tănase Silviu, Ion Neli, Bercu Adrian și Ghinescu Adrian și 3 abțineri: Moțoc Honorius, Mocanu Livia și Mîndrilă Nicolae;

4.Să aprobe termenii și condițiile contractului încheiat de societate cu auditorul financiar BDO Audit SRL - Se aprobă cu 10 voturi „pentru”, 5 voturi împotrivă: Prisăcaru Ciprian, Tănase Silviu, Ion Neli, Bercu Adrian și Ghinescu Adrian și 3 abțineri: Moțoc Honorius, Mocanu Livia și Mîndrilă Nicolae;

5.     Să aprobe numirea BDO Audit SRL, reprezentată legal de dl. George Stancu, ca auditor financiar al societății, pentru auditarea situațiilor financiare ale anului 2015, pentru un mandat de 1 an. - Se aprobă cu 10 voturi „pentru”, 5 voturi împotrivă:  Prisăcaru Ciprian, Tănase Silviu, Ion Neli, Bercu Adrian și Ghinescu Adrian și 3 abțineri: Moțoc Honorius, Mocanu Livia și Mîndrilă Nicolae;

6.     Să numească până la sfârșitul mandatului, respectiv până la data de 30.05.2018, pe dl._______________, membru al Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. - vot secret.

7.     Să numească până la sfârșitul mandatului, respectiv până la data de 30.05.2018, pe dl. ___________________, membru al Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. - vot secret.

8.     Să numească președintele Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. în persoana dlui. ________________ - vot secret.

9.Se împuternicește dl. Ciocîrlan Adrian-Dumitru, în calitate de reprezentant legal al acționarului majoritar al societății în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Compania de Apă Târgoviște–Dâmbovița S.A., să semneze în numele și pe seama societații contractul de mandat anexat, cu dl. Trifan Mihai și dl. Ferariu Ioan, membri în Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Târgoviște–Dâmbovița S.A. - Se aprobă cu 10 voturi “pentru”, 3 voturi împotrivă: Bercu Adrian, Mocanu Livia, Mîndrilă Nicolae și 5 abțineri: Prisăcaru Ciprian, Tănase Silviu, Ion Neli, Moțoc Honorius și  Ghinescu Adrian.

 

Pentru punctele din procura specială pentru participarea la Ședința Adunării Generale Extrardinare a S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE–DÂMBOVIȚA S.A. votul a fost următorul:

1.aprobe modificarea Actului Constitutiv al Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. , conform anexei la prezentul mandat - Se aprobă cu 10 voturi „pentru”, 5 voturi împotrivă: Prisăcaru Ciprian, Tănase Silviu, Ion Neli, Bercu Adrian și Ghinescu Adrian și 3 abțineri: Moțoc Honorius, Mocanu Livia și Mîndrilă Nicolae.

2.Să aprobe înființarea unui punct de lucru în localitatea Pucioasa, str. Garofiței, județ Dâmbovița, nr. cadastral 70021; - Se aprobă cu 10 voturi „pentru”, 5 voturi împotrivă: Prisăcaru Ciprian, Tănase Silviu, Ion Neli, Bercu Adrian și Ghinescu Adrian și 3 abțineri: Moțoc Honorius, Mocanu Livia și Mîndrilă Nicolae.

3.Să aprobe desființarea punctului de lucru din localitatea Pucioasa, nr. 118 bis și subsol, etaj 1, jud. Dâmbovița; - Se aprobă cu 10 voturi „pentru”, 4 voturi împotrivă: Tănase Silviu, Ion Neli, Ghinescu Adrian, Bercu Adrian și 4 abțineri: Prisăcaru Ciprian, Moțoc Honorius, Mocanu Livia, Mîndrilă Nicolae.

4.Să desființeze punctul de lucru din localitatea Fieni, str. ing. Aurel Rainu, nr. 67, jud. Dâmbovița - Se aprobă cu 10 voturi „pentru”, 3 voturi împotrivă: Tănase Silviu, Ion Neli, Bercu Adrian și 5 abțineri: Prisăcaru Ciprian, Ghinescu Adrian, Moțoc Honorius, Mocanu Livia, Mîndrilă Nicolae.

În urma desfășurării votului proiectul de hotărâre devine H.C.L. nr. 167.

     

27.  Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor ce vor fi percepute de către Direcția Complex Turistic de Natație

Se dă cuvântul dnei. Popa pentru a prezenta materialul. Dl. Primar precizează că aceste tarife sunt stabilite conform unei anexe la cererea de finanțare - Planul de afaceri, Ghidul solicitantului, motiv pentru care nu pot fi micșorate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu  10 voturi „pentru” și 8 abțineri: Prisăcaru Ciprian, Tănase Silviu, Ion Neli, Ghinescu Adrian, Moțoc Honorius, Bercu Adrian, Mocanu Livia, Mîndrilă Nicolae, proiectul devenind H.C.L. nr. 168.

28.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Târgoviște pe anul 2016

Se dă cuvântul dnei. Popa pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre.Se aprobă cu  18 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 169.

29.  Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire unui drum de acces din zona străzii Calea Ialomiței – Baza de Agrement

Se dă cuvântul dlui. Tinel Nicolae, șef Serviciu Cadastru, pentru a prezenta materialul. Dna. Ion dorește să știe dacă, în viitor, Consiliul Local va fi obligat să asigure racordarea la utilități. Dl. Secretar menționează că, în calitate de proprietar și administrator al drumului, avem această obligație. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu  13 voturi „pentru” și 5 abțineri: Prisăcaru Ciprian, Tănase Silviu, Ion Neli, Ghinescu Adrian și Mocanu Livia, proiectul devenind H.C.L. nr. 170.

30.  Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire unui drum de acces din zona străzii Laminorului

Se dă cuvântul dlui. Tinel Nicolae, șef Serviciu Cadastru, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu  10 voturi „pentru” și 8 abțineri: Prisăcaru Ciprian, Tănase Silviu, Ion Neli, Ghinescu Adrian, Moțoc Honorius, Bercu Adrian, Mocanu Livia, Mîndrilă Nicolae.

31.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Sediu administrativ Direcția de Asistență Socială”

Se dă cuvântul dnei. Iordache pentru a prezenta materialul. Dl. Tănase precizează că locația este prea îndepărtată de centrul orașului și precizează că există teren în zona BRD, teren ce trebuia utilizat în acest scop. Dl. Primar precizează că a fost solicitat un aviz de la Ministerul Culturii, dar răspunsul a fost negativ. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu  10 voturi „pentru” și 8 abțineri: Prisăcaru Ciprian, Tănase Silviu, Ion Neli, Ghinescu Adrian, Moțoc Honorius, Bercu Adrian, Mocanu Livia, Mîndrilă Nicolae.

32.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire locuință colectivă P+2”, municipiul Târgoviște, Str. prof. Cornel Popa, nr. 67, beneficiar:  S.C. ERVISTAR INVEST S.R.L.

Se dă cuvântul dnei Soare, Arhitectul Șef, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu  18 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 171.

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire centru comercial”, municipiul Târgoviște, Str. Lt. Stancu Ion, nr. 2E, beneficiar:  S.C. STE&CO IMOBILIAR S.R.L.

Se dă cuvântul dnei Soare, Arhitectul Șef, pentru a prezenta materialul. Dl. Bugyi precizează că nu va participa la vot, cvorumul fiind de 17 consilieri. Dna. Nicolae consideră că nu este oportună construirea unui nou centru comercial în centrul orașului, deoarece traficul poate fi îngreunat și mai mult. Dl. Tănase consideră că prin această investiție se vor crea noi locuri de muncă. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu  16 voturi „pentru” și un vot împotrivă - Nicolae Ana - Maria, proiectul devenind H.C.L. nr. 172.

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire locuință P+M, împrejmuire teren și garaj”, municipiul Târgoviște, Str. Crizantemei, (T 26, P 376/31), nr. 15, beneficiar:  GHEOLDUS GHEORGHE și GHEOLDUS ROZICA LILIANA

Se dă cuvântul dnei Soare, Arhitectul Șef, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu  18 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 173.

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru construire locuințe”, municipiul Târgoviște, Cartier Priseaca, T 51, P 677/3, beneficiar: KELTZ AUREL CONSTANTIN

Se dă cuvântul dnei Soare, Arhitectul Șef, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu  18 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 174.

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire hală producție parter și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Laminorului, T25, P 338/16, P 338/17, P338/18, beneficiar: S.C. TRISTAR STEEL S.R.L

Se dă cuvântul dnei Soare, Arhitectul Șef, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu  18 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 175.

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire hală parter și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, Aleea Sinaia, nr. 5, beneficiar: S.C. SENECOM S.R.L.

Se dă cuvântul dnei Soare, Arhitectul Șef, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu  11 voturi „pentru”, 4 voturi împotrivă: Erich Agnes Terezia, Ilie Monica, Cucui Ion, Păunescu Andrei și 3 abțineri: Vlăducă Oana, Holban Carmen și Rădulescu Cătălin, proiectul devenind H.C.L. nr. 176.

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Reabilitare și schimbare destinație clădiri existente C 2, C 3 și C 4 și construire hale industriale și anexe”, municipiul Târgoviște, str. Lămâiței, nr. 2, beneficiar: S.C. GROUP ABI CONSULT S.R.L.

Se dă cuvântul dnei Soare, Arhitectul Șef, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu  10 voturi „pentru”, 4 voturi împotrivă:  Erich Agnes Terezia, Ilie Monica, Cucui Ion, Păunescu Andrei și 4 abțineri: Vlăducă Oana, Holban Carmen, Rădulescu Cătălin și Bozieru Cosmin.

 

33.  Proiect de hotărâre privind transmiterea către Direcția de Asistență Socială a dreptului de administrare asupra unor bunuri imobile proprietate publică a municipiului Târgoviște, Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, Căminul pentru persoane vârstnice Sfânta Elena și Cantina de ajutor social

Se dă cuvântul dnei Iordache pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu  18 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 177.

34.  Proiect de hotărâre privind transmiterea către Direcția de Asistență Socială a dreptului de administrare asupra unei cote-părți din terenul și clădirea Grădiniței nr. 15

Se dă cuvântul dnei Iordache pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu  18 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 178.

35.  Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit în favoarea S.C. FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A. – SDEE Târgoviște a exercitării dreptului de uz și servitute asupra unei suprafețe de 25,20 mp, teren proprietate publică a municipiului Târgoviște din str. Prisecii, nr. 2K

Se dă cuvântul dnei. Popa pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu  7 voturi „pentru”, un vot împotrivă - Păunescu Andrei și 10 abțineri: Rădulescu Cătălin, Bugyi Alexandru, Nicolae Ana - Maria, Prisăcaru Ciprian, Tănase Silviu, Ion Neli, Ghinescu Adrian, Erich Agnes, Mocanu Livia și Mîndrilă Nicolae.

     Dl. Primar precizează că aceste materiale sunt prezentate Consiliului Local deoarece există norme legale imperative care impun o anumită atitudine în sens juridic.

36.  Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit în favoarea S.C. FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A. – SDEE Târgoviște a exercitării dreptului de uz și servitute asupra unei suprafețe de 38 mp, teren proprietate publică a municipiului Târgoviște din Calea București, nr. 3A

Se dă cuvântul dnei. Popa pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu  18 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 179.

37.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște

Se dă cuvântul dnei. Popa pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu  18 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 180.

38.  Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată din proprietatea privată a municipiului Târgoviște în proprietatea Arhiepiscopiei Târgoviște a unui bun imobil

Se dă cuvântul dnei. Popa pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu  17 voturi „pentru” și o abținere - Nicolae Ana - Maria, proiectul devenind H.C.L. nr. 181.

39.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de amenajare și întreținere a zonelor verzi de pe raza Municipiului Târgoviște către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște, aprobat prin H.C.L. nr. 56/14.03.2011

Se dă cuvântul dlui. Secretar pentru a prezenta materialul. Dna. Mocanu adresează o rugăminte dlui. director Beju, în sensul ridicării gunoiului rezultat în urma toaletărilor. Dl. Beju precizează că deșeurile provin de la toaletările efectuate de populație, nu de societatea pe care o conduce, dar precizează că va rezolva această problemă. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu  17 voturi „pentru” și o abținere - Păunescu Andrei, proiectul devenind H.C.L. nr. 182.

40.  Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune și casarea unor mijloace fixe aflate în patrimoniul Direcției de Salubritate

Se dă cuvântul dnei. Mihai, șeful serviciului financiar - contabil din cadrul Direcției de Salubritate, pentru a prezenta materialul. Dl. Tănase dorește să știe de ce în anexa nr. 1 sunt cuprinse bănci, montate în anul 2013, care ar trebui casate și dorește să afle ce s-a întâmplat cu acestea. De asemenea consideră că aceste bănci nu ar trebui casate, deoarece au doar câteva scânduri lipsă. Dl. Badea precizează că în anul 2012 direcția pe care o conduce a preluat mobilierul stradal, iar valorile existente au fost preluate și ele. De asemenea menționează că bancile au fost vandalizate, iar la acest moment nu mai există în Centrul Vechi, fiind în depozitul Direcției de Salubritate. Dl. Tănase propune un amendament: să fie eliminată din anexă poziția referitoare la bănci. Se supune la vot propunerea dlui. Tănase. Se respinge cu 8 voturi pentru și 10 voturi împotrivă: Rădulescu Cătălin, Bugyi Alexandru, Nicolae Ana- Maria, Erich Agnes, Ilie Monica, Cucui Ion, Păunescu Andrei, Vlăducă Oana, Holban Carmen și Bozieru Cosmin.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu  8 voturi „pentru” și 10 abțineri: Prisăcaru Ciprian, Tănase Silviu, Ion Neli, Ghinescu Adrian, Moțoc Honorius, Bercu Adrian, Mocanu Livia, Mîndrilă Nicolae, Erich Agnes și Cucui Ion.

41.  Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de administrare a unui autoturism, către Direcția de Salubritate

Se dă cuvântul dnei. Mihai, șeful serviciului financiar - contabil din cadrul Direcției de Salubritate, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu  18 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 183.

42.  Proiect de hotărâre privind participarea Direcției de Salubritate la "Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național” pentru anul 2016

Se dă cuvântul dnei. Mihai, șeful serviciului financiar - contabil din cadrul Direcției de Salubritate, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu  18 voturi „pentru” și o abținere, proiectul devenind H.C.L. nr. 184.

43.  Proiect de hotărâre privind repartizarea în vederea închirierii, fără licitație publică, a unui spațiu în suprafață de 30 mp, situat în Bdul. Unirii, bl. 44

Se dă cuvântul dnei. Mihai, șeful serviciului financiar - contabil din cadrul Direcției de Salubritate, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu  18 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 185.

 

44.  Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii/concesionării unor bunuri imobile

1.      Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 8 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Calea București, între blocurile O1-O2

Se dă cuvântul dlui. Maican, director al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu  10 voturi „pentru”, 5 voturi împotrivă: Prisăcaru Ciprian, Tănase Silviu, Ion Neli, Ghinescu Adrian, Bercu Adrian și 3 abțineri: Moțoc Honorius, Mocanu Livia și Mîndrilă Nicolae.

2.      Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu în suprafață de 7,03 mp, situat în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj II (modul nr. 2), Municipiul Târgoviște

Se dă cuvântul dlui. Maican, director al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 186.

3.      Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 25 ani, a unui teren silvic în suprafață de 900,21 mp, situat în zona Priseaca, municipiul Târgoviște

Se dă cuvântul dlui. Maican, director al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi pentru și 2 abțineri: Rădulescu Cătălin și Bozieru Cosmin, proiectul devenind H.C.L. nr. 187.

4.      Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 64,91 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Calea Câmpulung, adiacent bl. 31-32

Se dă cuvântul dlui. Maican, director al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Dl. Rădulescu afirmă că nu trebuia să se mai încaseze redevență deoarece contractul era expirat. Dl. Prisăcaru susține punctul de vedere al dlui. Rădulescu. Dl. Primar precizează că Municipiul Târgoviște trebuie să încaseze taxa pentru folosința terenului respectiv, iar daca prezenta hotărâre nu se aprobă va trebui să se dea o dispoziție de demolare a spațiului respectiv. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu  6 voturi „pentru”, 8 voturi împotrivă: Prisăcaru Ciprian, Tănase Silviu, Ion Neli, Ghinescu Adrian, Bercu Adrian, Moțoc Honorius, Mocanu Livia și Mîndrilă Nicolae și 4 abțineri: Rădulescu Cătălin, Erich Agnes, Ilie Monica și Cucui Ion.

5.      Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui spațiu în suprafață de 56,62 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața 1 Mai

Se dă cuvântul dlui. Maican, director al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Dl. Prisăcaru dorește să știe de câte ori  a fost introdus acest proiect pe ordinea de zi. Dl. Maican precizează că a fost introdus de 5 ori. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu  4 voturi „pentru”, 13 voturi împotrivă: Prisăcaru Ciprian, Tănase Silviu, Ion Neli, Ghinescu Adrian, Bercu Adrian, Moțoc Honorius, Mocanu Livia, Mîndrilă Nicolae, Erich Agnes, Ilie Monica, Vlăducă Oana, Păunescu Andrei și Holban Carmen și o abținere: Rădulescu Cătălin.

6.      Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui spațiu în suprafață de 48,15 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața 1 Mai

Se dă cuvântul dlui. Maican, director al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre.Se respinge cu  3 voturi „pentru”, 12 voturi împotrivă: Tănase Silviu, Ion Neli, Ghinescu Adrian, Bercu Adrian, Moțoc Honorius, Mocanu Livia, Mîndrilă Nicolae, Erich Agnes, Cucui Ion, Vlăducă Oana, Păunescu Andrei și Holban Carmen și 3 abțineri: Bozieru Cosmin, Prisăcaru Ciprian și Rădulescu Cătălin.

7.      Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui spațiu în suprafață de 29,23 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața 1 Mai

Se dă cuvântul dlui. Maican, director al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre.Se respinge cu  3 voturi „pentru”, 13 voturi împotrivă: Tănase Silviu, Ion Neli, Ghinescu Adrian, Erich Agnes, Moțoc Honorius, Bercu Adrian, Mocanu Livia, Mîndrilă Nicolae, Ilie Monica, Cucui Ion, Păunescu Andrei, Vlăducă Oana, Holban Carmen și 2 abțineri: Rădulescu Cătălin și Prisăcaru Ciprian.

8.      Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui spațiu în suprafață de 32,86 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Vlad Țepeș

Se dă cuvântul dlui. Maican, director al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 14 voturi pentru, 3 voturi împotrivă: Erich Agnes, Ilie Monica, Cucui Ion și o abținere - Rădulescu Cătălin, proiectul devenind H.C.L. nr. 188.

9.      Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 90 mp, situat în municipiul Târgoviște, str. Constantin Brâncoveanu (fosta Udriște Năsturel), nr. 64B

Se dă cuvântul dlui. Maican, director al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre.Se respinge cu  9 voturi „pentru” și 9 abțineri: Nicolae Ana - Maria, Prisăcaru Ciprian, Tănase Silviu, Ion Neli, Ghinescu Adrian, Moțoc Honorius, Bercu Adrian, Mocanu Livia și Mîndrilă Nicolae.

10.  Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 200 mp, situat în municipiul Târgoviște, str. Laminorului, nr. 3

Se dă cuvântul dlui. Maican, director al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre.Se respinge cu  4 voturi „pentru”, 9 voturi împotrivă: Ion Neli, Ghinescu Adrian, Erich Agnes, Moțoc Honorius, Bercu Adrian, Mocanu Livia, Mîndrilă Nicolae, Ilie Monica, Cucui Ion și 5 abțineri: Rădulescu Cătălin, Bugyi Alexandru, Prisăcaru Ciprian, Tănase Silviu și Bozieru Cosmin.

     Dl. Prisăcaru propune ca pentru concesionări să se utilizeze termenul de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire de 2 ani și 6 luni. Dl. Primar precizează că există situații în care investiția realizată de cel ce concesionează este mare, iar termenul propus de dl. Prisăcaru ar putea fi un impediment în realizarea unor astfel de proiecte.

     Se fac propuneri pentru comisia de licitații: Ion Neli, Vlăducă Oana și Erich Agnes. Se propune votul deschis. Se aprobă cu 18 voturi pentru. Se supune la vot componența comisiei. Se aprobă cu 18 voturi pentru.

 

 

 

 

   Dl. Prisăcaru propune să fie modificată componența comisiilor de specialitate, în sensul că dna. Mocanu ar trebui să facă parte din comisia nr. 5, iar dl. Mîndrilă din comisia nr. 3. Dl. Secretar solicită ca această propunere să fie formulată în scris pentru a fi prezentată Consiliului Local.

    Se propune ca președintele pentru ședințele consiliului local din luna august să fie dl. Prisăcaru Ciprian. Se supune votului. Se aprobă cu  18 voturi „pentru”.

 

          Cu aceasta ședința se declară închisă.

    

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

        Cosmin Petruț Bozieru                                         jr. Chiru Cătălin Cristea