PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei ordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 28.07.2011

 

 

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 17 din numărul de 21 de consilieri, absenţi fiind Briceag Paul Robert, Paraschiv Cornelia, Ilie Valentin şi Iorga Liviu, declară: Şedinţa este legal constituită, îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

             Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 3153 din data de 22.07.2011.

             La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Pentru a conduce şedinţa de astăzi este propus dl. cons. Babeu Pavel, de către dl. Pantea Viorel. Dna. cons. Diculescu propune ca dl. Teodor Vasiliu să conducă şedinţa de astăzi.

Se supune votului prima propunere, dl. Babeu Pavel. Se aprobă: 11 voturi pentru, 5 abţineri: Vasiliu Teodor, Ţuţuianu Ioan, Diculescu Maria, Frăţilă Cezar, Tănase Silviu, 1 vot împotrivă: Dănciulescu Ion.

Dl. cons. Ilie Valentin este prezent în sală. Sunt prezenţi 18 consilieri.

Se discută procesele verbale ale şedinţelor din data de 23.06.2011 şi 21.07.2011.  

Dl. cons. Ţuţuianu declară că nu este de acord cu faptul că în general, în procesele verbale ale şedinţelor, nu sunt menţionate toate declaraţiile în amănunt ale consilierilor, propunând să se facă stenograma discuţiilor.

Dl. Secretar răspunde că se supune votului consilierilor procesul verbal al şedinţei anterioare, şi nu stenograma acesteia.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei din data de 23.06.2011 Se aprobă: 15 voturi pentru, 3 abţineri: Ţuţuianu Ioan, Vasiliu Teodor, Dănciulescu Ion.

Se supune la vot procesul verbal din data de 21.07.2011. Se aprobă: 15 voturi pentru, 3 abţineri: Ţuţuianu Ioan, Vasiliu Teodor, Dănciulescu Ion.

Se supune la vot ordinea de zi, cu precizarea că după punctul 26 a mai fost inclus punctul de Diverse cu 4 subpuncte. Se aprobă în unanimitate.

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Consiliul Local Municipal Târgovişte, Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Dâmboviţa, în vederea implementării proiectului „Nutriţie sănătoasă pentru un stil de viaţă mai bun”

       Dna. cons. Paraschiv este prezentă în sală. Sunt prezenţi 19 consilieri.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Dna. Stănescu, directorul Direcţiei de Asistenţă Socială face prezentarea materialului.

Dna. cons. Diculescu aminteşte că există o neconcordanţă între raportul de specialitate şi acordul de parteneriat în ceea ce priveşte suma alocată din bugetul Direcţiei de Asistenţă Socială. Dna. Stănescu răspunde că raportul de specialitate a fost modificat, aparând aceeaşi sumă, 100.000 lei, ca şi în acordul de parteneriat.

Dna. cons. Paraschiv doreşte să ştie pentru ce vor fi utilizaţi banii alocaţi din bugetul Direcţiei de Asistenţă Socială. Dna. Stănescu răspunde că vor fi investiţi în aparatura care va rămâne în dotarea cabinetelor şcolare şi administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială.

 Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Consiliului Local Municipal Târgovişte de 10% din valoarea proiectului “Campanie pentru sănătate”

Se dă citire proiectului de hotărâre.

Dna. Stănescu, directorul Direcţiei de Asistenţă Socială face prezentarea materialului. Dl. cons. Dănciulescu doreşte să ştie cine va administra bunurile. Dna. Stănescu răspunde că bunurile vor fi administrate de către Direcţia de Asistenţă Socială.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Municipiului Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre.

Se face precizarea că în urma demisiei din funcţia de consilier local a dlui. Stănescu Iulian, locul ocupat de dânsul în această comisie a rămas vacant. Se propune ca dl. Matei Gheorghe să fie ales membru în această comisie.

Se supune la vot. Se aprobă 14 voturi pentru şi 5 abţineri: Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Frăţilă Ioan Cezar, Ţuţuianu Ioan şi Vasiliu Emilian Teodor.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei municipale pentru analiza solicitărilor în vederea acordării subvenţiilor pentru construirea de locuinţe proprietate personală

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se face precizarea că în urma demisiei din funcţia de consilier local a dlui. Stănescu Iulian, locul ocupat de dânsul în această comisie a rămas vacant. A fost propus dl. cons. Rusescu Gheorghe, care a refuzat. Se propune ca dl. Matei Gheorghe să fie ales membru în această comisie.

Se supune la vot. Se aprobă 14 voturi pentru şi 5 abţineri: Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Frăţilă Ioan Cezar, Ţuţuianu Ioan şi Vasiliu Emilian Teodor.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Dna. Neagu Veronica face prezentarea materialului.

Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

6. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Dna. Neagu Veronica face prezentarea materialului.

Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat

Se dă citire proiectului de hotărâre. Dna. Neagu Veronica face prezentarea materialului.

Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

8. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei si a statului de funcţii ale S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Dl. Andrei Gheorghe face prezentarea materialului.

Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Funcţionare al Pieţelor şi al Târgului săptămânal din Municipiul Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, dl. Maican, face prezentarea materialului.

Dl. cons. Rusescu susţine necesitatea prioritizării prezenţei producătorilor direcţi în pieţe şi de asemenea ca aprovizionarea să se facă începând cu ora 22 până la ora 7.30, program valabil şi pentru magazinele din pieţe.

Dl. cons. Răducanu propune ca programul de aprovizionare să fie între orele 6- 8 şi între orele 17-19.

Dna. cons. Paraschiv propune să fie consultaţi şi cei care vând în pieţe.

Dl. cons. Ilie Valentin propune ca în pieţe cât şi în centrul vechi al oraşului să existe bariere electrice cu program.

Dl. cons. Rusescu propune ca programul de aprovizionare să fie între orele 6- 8 şi între orele 17-19.

Dl. cons. Ţuţuianu doreşte să ştie dacă sunt rezervate toate tarabele şi doreşte ca la următoarea şedinţă de consiliu să fie prezentată situaţia pe fiecare tarabă. De asemenea nu este de acord cu programul propus în regulament.

Dl. director Maican răspunde că 90% dintre tarabele din Piaţa 1 Mai sunt ocupate de către comercianţi şi producători.

Dl. Secretar declară că actualul program pentru comercianţii din pieţe, nu producători, este stabilit la propunerea dânşilor, cei care au tarabe la etajul I si parter.

Dl. Primar declară că se încearcă normalizarea activităţii din Piaţa 1 Mai şi este imperios necesar să se adopte un nou regulament cu amendamentele propuse.

Dl. cons. Băluţă propune ca programul de aprovizionare să fie între orele 17-8 dimineaţa.

Se supune votului amendamentul propus de dl. cons. Rusescu prioritizarea prezenţei producătorilor direcţi. Se aprobă în unanimitate.

Se supune votului amendamentul propus de dl. cons. Rusescu şi dl. cons. Răducanu : programul de aprovizionare să fie între orele 6-8 şi 17-19 zilnic. Se aprobă în unanimitate : 1 abţinere : dl. Dănciulescu Ion

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele două amendamente.

Se aprobă în unanimitate.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării clasificării Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Târgovişte din serviciu voluntar de categoria I, în serviciu voluntar categoria a III – a şi modificarea  Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Dl. Alexandru Laurenţiu face prezentarea materialului. Se supune la vot.

Se aprobă în unanimitate.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea prestării de servicii contra cost către persoane fizice şi juridice din sectorul de competenţă, de către Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Dl. Alexandru Laurenţiu face prezentarea materialului. Se supune la vot.

Se aprobă în unanimitate.

12. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 129/28.07.2010 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul «Alimentare cu energie electrică consumatori casnici şi iluminat public cartier Sagricom-Târgovişte (case pentru tineret Legea nr. 15/2003 şi blocuri ANL)»

Se dă citire proiectului de hotărâre. Directorul Direcţiei Tehnice, dl. Bălaşa, face prezentarea materialului. Se supune la vot.

Se aprobă: 18 voturi pentru şi o abţinere – Dănciulescu Ion.

13. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 193/2009 privind aprobarea proiectului “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale – Şcoala cu clasele I-VIII Paul Bănică din Municipiul Târgovişte şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect

Se dă citire proiectului de hotărâre. Directorul Direcţiei Tehnice, dl. Bălaşa, face prezentarea materialului.

Dl. cons. Ilie Valentin doreşte să ştie, având în vedere că nu există aviz de la Termica, cine va răspunde pentru sumele care devin neeligibile şi trebuie plătite de Primărie.

Dl. Ţuţuianu nu este de acord ca în fiecare şedinţă de consiliu Direcţia Tehnică să propună modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru anumite proiecte, iar dacă la indicatorii tehnici este admis că apar modificări, în ceea ce priveşte indicatorii economici, cineva trebuie să răspundă, proiectant sau cine se face vinovat pentru aceste modificări. Acolo unde sunt justificate, măriri de TVA, etc. este de acord, dar dacă sunt greşeli de proiectare, atunci proiectantul trebuie să le remedieze pe cheltuiala proprie.

Dl. Şerban este de acord cu opinia dl. Ţuţuianu, dar propune ca acest proiect să fie adoptat, având în vedere că pe 15 septembrie începe şcoala.

Dl. cons. Băluţă declară că în legea achiziţiilor publice sunt reglementate astfel de situaţii, în care apar valori diferite ale lucrărilor, unele se referă chiar la omisiuni ale proiectantului şi propune adoptarea proiectului de hotărâre dacă aceste procente se încadrează în prevederile legale.

Dl. cons. Ilie Valentin propune revocarea HCL nr.193/2009 pentru că la art. 10 aceasta prevede : «Se aprobă finanţarea de la bugetul local a tuturor cheltuielilor neeligibile şi conexe care vor apărea în perioada de implementare a proiectului ». Dl. director Bălaşa răspunde că există un format standard al hotărârilor agreat de Ministerul Dezvoltării pentru a se obţine finanţarea.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 12 voturi pentru, 1 vot împotrivă – Dănciulescu Ion şi 5 abţineri: Diculescu Maria, Frăţilă Ioan Cezar, Ilie Valentin, Paraschiv Cornelia şi Ţuţuianu Ioan. Dl. Rusescu Gheorghe lipseşte din sală.

14. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 341/2010 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul “Reabilitarea, consolidarea şi modernizarea Căminului Cultural MATEI VOIEVOD din Municipiul Târgovişte”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Directorul Direcţiei Tehnice, dl. Bălaşa, face prezentarea materialului.

             Dl. cons. Ţuţuianu doreşte să ştie ce a stat la baza studiului de fezabilitate, de ce in urma expertizei nu s-au constatat problemele.

Dl. Primar afirmă că la proiectele de anvergură proiectul tehnic şi studiul de fezabilitate nu pot fi îndeplinite în totalitate la finalul lucrărilor, nu toate detaliile se confirmă, trebuie corectate pe parcurs.

Dl. cons. Ilie declară că nu se cere decât profesionalism din partea celor care participă, din partea celor care dau teme de proiectare, sau a celor care primesc proiectul.

Se supune la vot. Se aprobă: 11 voturi pentru şi 7 abţineri: Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Frăţilă Ioan Cezar, Paraschiv Cornelia, Tănase Silviu Gabriel, Ţuţuianu Ioan şi Vasiliu Emilian Teodor. Dl. Rusescu Gheorghe lipseşte din sală.

15. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Regulamentului de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar, aprobat prin H.C.L. nr. 332/2008

Se dă citire proiectului de hotărâre.

Dl. cons. Ţuţuianu aminteşte că la şedinţa anterioară s-a solicitat o situaţie a datoriilor, dacă ele există, de la Transport Public referitoare la acţiunea de ridicare, sau  procesele verbale de compensare.

Dna. dir. ec. Dana Popa răspunde că sumele au fost compensate.

Se supune la vot. Se aprobă: 11 voturi pentru şi 7 abţineri: Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Frăţilă Ioan Cezar, Paraschiv Cornelia, Tănase Silviu Gabriel, Ţuţuianu Ioan şi Vasiliu Emilian Teodor. Dl. Rusescu Gheorghe lipseşte din sală.

16. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli  al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2011

Se dă citire proiectului de hotărâre. Directorul Direcţiei Economice, Dana Popa, face prezentarea materialului.

 Se supune la vot. Se aprobă: 16 voturi pentru şi 3 abţineri: Dănciulescu Ion, Tănase Silviu Gabriel şi Ţuţuianu Ioan. În sală sunt 19 prezenţi. (a sosit dl Iorga, dar lipseşte dl. Rusescu).

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local la data de 30.06.2011

Se dă citire proiectului de hotărâre. Directorul Direcţiei Economice, Dana Popa, face prezentarea materialului. Se supune la vot.

Se aprobă: 12 voturi pentru şi 7 abţineri: Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Frăţilă Ioan Cezar, Paraschiv Cornelia, Tănase Silviu Gabriel, Ţuţuianu Ioan şi Vasiliu Emilian Teodor. În sală sunt 19 prezenţi. Dl. Rusescu Gheorghe lipseşte din sală. Este prezent dl. Iorga.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de contractare a unei finantari rambursabile in suma de 8.000.000 lei, pentru finantarea unor lucrări de reparaţii capitale străzi din Municipiul Târgovişte

            Se dă citire proiectului de hotărâre. Directorul Direcţiei Economice, Dana Popa, face prezentarea materialului.

            Dl. Cons. Ilie Valentin doreşte să ştie dacă există canalizare si alimentare cu apă pe  străzile unde vor avea loc reparaţii capitale.

            Dl. cons. Babeu răspunde că la început de mandat dl. Primar s-a angajat că nu se va face asfaltare decât după ce va exista canalizare şi alimentare cu apă.

            Dl. cons. Ilie Valentin solicită ca la şedinţa viitoare să fie prezentată o listă a străzilor din Municipiul Târgovişte care nu au canalizare.

            Dl. cons. Şerban propune să fie inclus în acest proiect şi platoul din faţa Prefecturii. Dl. Primar răspunde că pentru acest obiectiv trebuie făcut un proiect tenic şi un studiu de fezabilitate separat.

Se supune la vot proiectul de hotărâre aşa cum a fost prezentat la mapă. Se aprobă: 12 voturi pentru, un vot împotrivă – Dănciulescu Ion şi 6 abţineri: Diculescu Maria, Frăţilă Ioan Cezar, Paraschiv Cornelia, Tănase Silviu Gabriel, Ţuţuianu Ioan şi Vasiliu Emilian Teodor. În sală sunt 19 prezenţi. Dl. Rusescu Gheorghe lipseşte din sală. Este prezent dl Iorga.

Se fac propuneri pentru comisia de negociere:dl. Vasiliu Teodor şi dl. Liţă Ion. Se supune votului. Se aprobă in unanimitate.

19. Proiect de hotărâre privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de un numar de 2 persoane fizice din Municipiul Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „ Centrul Național de Informare și Promovare Turistică - Târgovișteprecum și a cheltuielilor legate de proiect”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Dna. Cerasela Paraschiva face prezentarea materialului.

Dl. cons. Şerban propune ca acest Centru de Informare să fie amplasat vis-a-vis de Turnul Chindiei.

Se supune la vot proiectul de hotărâre aşa cum a fost propus de executiv. Se aprobă în unanimitate. În sală sunt 18 prezenţi. Lipsesc dl. Iorga şi dl Rusescu.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice aferentă proiectului „ Centrul Național de Informare și Promovare Turistică - Târgoviște

Se dă citire proiectului de hotărâre. Dna. Cerasela Paraschiva face prezentarea materialului.

Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate. În sală sunt 18 prezenţi. Lipsesc dl. Iorga şi dl Rusescu.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL ŞI DEPOZIT” în Municipiul Târgovişte, Calea Ploieşti, nr. 19, beneficiari PETCUT CORNEL şi PETCUT LIDIA

Se dă citire proiectului de hotărâre. Dna. Arhitect Şef, Lenia Leca, face prezentarea materialului.

Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate. În sală sunt 19 prezenţi. (a revenit dl. Rusescu)

23. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Municipal Târgovişte referitor la amplasarea elementelor de semnalistică pentru marcarea intrărilor în Municipiul Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Dna. Arhitect Şef, Lenia Leca, face prezentarea materialului.

Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3, din data de 20.06.2011, al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

26.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire de 2 ani şi 6 luni a unui teren în suprafaţă de 44 mp situat în Târgovişte, str. Popa Şapcă, nr. 51, în vederea extinderii proprietăţii pentru amenajare spaţiu verde

            Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se respinge. 19 voturi împotrivă.

Diverse

1.                    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani  cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unei suprafeţe de 4 mp din incinta recepţiei bazinului de înot, pentru comercializare articole necesare participării la activităţile sportive

Se dă citire proiectului de hotărâre.

Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

Se fac două propuneri pentru comisia de licitaţie: dl. Pantea Viorel, dna. Paraschiv  Cornelia. Se supune votului. Se aprobă în unanimitate.

2. Proiect de hotărâre privind casarea unor mijloace fixe aflate  în patrimoniul Direcţiei de Salubritate

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea angajamentului de a susține dezvoltarea și elaborarea  Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă, a schițelor de proiect și a propunerilor finale de proiect, implementarea proiectelor cu respectarea acordului cadru între Consiliul Federal Elvețian și Guvernul României, precum  și a documentelor subsecvente ale acestui acord

Se dă citire proiectului de hotărâre. Dna. Cerasela Paraschiva face prezentarea materialului. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea angajamentului de a aloca resursele financiare pentru consultanți și pentru proiectele pentru care se solicită finanțare, sub rezerva selectării candidaturii

Se dă citire proiectului de hotărâre. Dna. Cerasela Paraschiva face prezentarea materialului. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

     Cu aceasta şedinţa este declarată închisă.

 

 

 

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                      SECRETAR MUNICIPIU

                     ing. Babeu Pavel                                                 jr. Chiru Cătălin Cristea