PROCES VERBAL

īncheiat īn urma şedinţei extraordinare cu convocare de īndată

a Consiliului Local Municipal Tārgovişte

din data de 28.03.2014

 

 

Dl. Chiru Cătălin Cristea, īntrucāt sunt prezenţi 20 din numărul de 21 de consilieri īn funcţie (dna. cons. Mocanu lipseşte motivat), declară: Şedinţa este legal constituită şi īşi poate desfaşura lucrările īn conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Tārgovişte a fost convocată de īndată de Primarul Municipiului Tārgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 2002 din data de 28.03.2014.

La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului de Specialitate precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Şedinţa de astăzi va fi condusă de dl. Dobāndă Ion, ales preşedinte pentru şedinţele consiliului local din luna martie.

Se supune la vot pe ordinea de zi Proiect de hotărāre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Tārgovişte īn Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TĀRGOVIŞTE - DĀMBOVIŢA S.A.

     Se dă citire proiectului de hotărāre. Dl. cons. Motoc afirmă că grupul Partidului Democrat Liberal sustine īn totalitate revocarea membrilor consiliului de administratie al societătii. Se supune la vot proiectul de hotărāre. Se aprobă īn unanimitate, proiectul devenind H.C.L. nr. 63.

 

  Cu aceasta şedinţa se declară īnchisă.

 

 

 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,   

                  dr. Ion Dobāndă                                              jr. Chiru Cătălin Cristea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red. D.I.