PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei ordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 28.03.2014

 

Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 20 din numărul de 21 de consilieri în funcţie (dna Mocanu lipseşte motivat), declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 1955 din data de 24.03.2014.

La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului de Specialitate precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Şedinţa de astăzi va fi condusă de dl. Dobândă Ion, ales preşedinte pentru şedinţele consiliului local din luna martie.

Se supune votului procesul verbal încheiat în urma sedintei ordinare a consiliului local din data de 28.02.2014. Se aprobă în unanimitate.

       Se propune suplimentarea ordinei de zi cu 4 proiecte:

31/3 Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ COLECTIVĂ P+3”, Târgoviște, Calea Bucureşti, nr. 3 A, beneficiari STOICA DORINA şi BREZEAN OVIDIU

36/11 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 30 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Vasile Voiculescu, nr. 4, în curtea Grădiniţei nr. 14

36/12 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 90 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Gării, cvartal 98, parcela 1

DIVERSE Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 15.000 lei Universitătii Valahia Târgoviste

Se supune la vot pe ordinea de zi cu suplimentările propuse. Se aprobă cu 17 voturi pentru si trei abtineri: Diaconu Diana, Enache Lucian şi Georgescu Alen.

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării gratuite a elevilor la Grădina Zoologică Târgovişte în perioada 7-11 aprilie 2014

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei. Biculescu, directorul Direcţiei Grădina Zoologică. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind H.C.L. nr. 64.

2.    Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă: 18 voturi pentru şi 2 abţineri : Diaconu Diana şi Enache Lucian, proiectul devenind H.C.L. nr. 65.

3.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 77/2010 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul ”Sistematizarea terenului şi realizarea drumurilor - Zona Sagricom - Cartier locuinţe credit ipotecar – Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Bălaşa, directorul Direcţiei Tehnice, pentru a susţine materialul. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind H.C.L. nr. 66.

4.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 243/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul « Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului  Primaria Municipiului Targoviste – Corp C» 

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Bălaşa, directorul Direcţiei Tehnice, pentru a susţine materialul. Dl Răducanu precizează că se va abţine la toate proiectele legate de centrale. Se supune la vot. Se aprobă: 15 voturi pentru şi 4 abţineri : Diaconu Diana, Enache Lucian, Georgescu Alen şi Răducanu Tudorică,  proiectul devenind H.C.L. nr. 67. Dl Dumitrescu nu este în sală.

5.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 244/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul «Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului  Primaria Municipiului Targoviste – Impozite si Taxe – Punct Termic» 

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Bălaşa, directorul Direcţiei Tehnice, pentru a susţine materialul. Se supune la vot. Se aprobă: 16 voturi pentru şi 4 abţineri : Diaconu Diana, Enache Lucian, Georgescu Alen şi Răducanu Tudorică,  proiectul devenind H.C.L. nr. 68.

6.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 259/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Gradinita cu program prelungit Nr. 8-Targoviste”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Bălaşa, directorul Direcţiei Tehnice, pentru a susţine materialul. Se supune la vot. Se aprobă: 16 voturi pentru şi 4 abţineri : Diaconu Diana, Enache Lucian, Georgescu Alen şi Răducanu Tudorică,  proiectul devenind H.C.L. nr. 69.

7.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 261/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrala termica proprie pentru Grup Scolar Spiru Haret – Targoviste

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Bălaşa, directorul Direcţiei Tehnice, pentru a susţine materialul. Se supune la vot. Se aprobă: 16 voturi pentru şi 4 abţineri : Diaconu Diana, Enache Lucian, Georgescu Alen şi Răducanu Tudorică,  proiectul devenind H.C.L. nr. 70.

8.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 262/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrala termica proprie pentru Colegiul National Constantin Cantacuzino – Targoviste

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Bălaşa, directorul Direcţiei Tehnice, pentru a susţine materialul. Se supune la vot. Se aprobă: 16 voturi pentru şi 4 abţineri : Diaconu Diana, Enache Lucian, Georgescu Alen şi Răducanu Tudorică,  proiectul devenind H.C.L. nr. 71.

9.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 263/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul Dotare cu centrala termica proprie pentru Grup Scolar Industrial Nicolae Cioranescu – Targoviste”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Bălaşa, directorul Direcţiei Tehnice, pentru a susţine materialul. Dl Enache doreşte să ştie dacă în studiul de fezabilitate este cuprinsă şi sala de sport a liceului. Dl Bălaşa precizează că este cuprinsă şi această sală în proiect. Se supune la vot. Se aprobă: 16 voturi pentru şi 4 abţineri : Diaconu Diana, Enache Lucian, Georgescu Alen şi Răducanu Tudorică,  proiectul devenind H.C.L. nr. 72.

10.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 264/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul Dotare cu centrala termica proprie pentru Liceul nr.2 Voievodul Mircea – Targoviste”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Bălaşa, directorul Direcţiei Tehnice, pentru a susţine materialul. Se supune la vot. Se aprobă:  16 voturi pentru şi 4 abţineri : Diaconu Diana, Enache Lucian, Georgescu Alen şi Răducanu Tudorică,  proiectul devenind H.C.L. nr. 73.

11.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 266/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul ”Dotare cu centrala termica proprie pentru Scoala nr. 9 Grigore Alexandrescu – Targoviste”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Bălaşa, directorul Direcţiei Tehnice, pentru a susţine materialul. Se supune la vot. Se aprobă:  16 voturi pentru şi 4 abţineri : Diaconu Diana, Enache Lucian, Georgescu Alen şi Răducanu Tudorică,  proiectul devenind H.C.L. nr. 74.

12.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 267/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul Dotare cu centrala termica proprie pentru Liceul nr. 3 Ion Heliade Radulescu – Targoviste”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Bălaşa, directorul Direcţiei Tehnice, pentru a susţine materialul. Se supune la vot. Se aprobă:  16 voturi pentru şi 4 abţineri : Diaconu Diana, Enache Lucian, Georgescu Alen şi Răducanu Tudorică,  proiectul devenind H.C.L. nr. 75.

13.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 268/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul Dotare cu centrala termica proprie pentru Liceul nr. 4 Constantin Brancoveanu – Targoviste”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Bălaşa, directorul Direcţiei Tehnice, pentru a susţine materialul. Se supune la vot. Se aprobă:  16 voturi pentru şi 4 abţineri : Diaconu Diana, Enache Lucian, Georgescu Alen şi Răducanu Tudorică,  proiectul devenind H.C.L. nr. 76.

14.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 269/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul ”Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului  Bloc ANL 11A, B-dul Eroilor, Nr.11”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Bălaşa, directorul Direcţiei Tehnice, pentru a susţine materialul. Se supune la vot. Se aprobă:  15 voturi pentru şi 4 abţineri : Diaconu Diana, Enache Lucian, Georgescu Alen şi Răducanu Tudorică,  proiectul devenind H.C.L. nr. 77. Dl Stan nu este în sală.

15.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 270/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul ”Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului  Bloc ANL 11B, B-dul Eroilor, Nr.11”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Bălaşa, directorul Direcţiei Tehnice, pentru a susţine materialul. Se supune la vot. Se aprobă: 15 voturi pentru şi 4 abţineri : Diaconu Diana, Enache Lucian, Georgescu Alen şi Răducanu Tudorică,  proiectul devenind H.C.L. nr. 78. Dl Pătraşcu nu este în sală.

16.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 274/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc ANL A2, str. Lăzărică Petrescu, nr. 1 ”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Bălaşa, directorul Direcţiei Tehnice, pentru a susţine materialul. Se supune la vot. Se aprobă: 15 voturi pentru şi 4 abţineri : Diaconu Diana, Enache Lucian, Georgescu Alen şi Răducanu Tudorică,  proiectul devenind H.C.L. nr. 79. Dl Pătraşcu nu este în sală.

17.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 277/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc ANL C2, str. Soroca, nr. 2 ”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Bălaşa, directorul Direcţiei Tehnice, pentru a susţine materialul. Se supune la vot. Se aprobă: 15 voturi pentru şi 4 abţineri : Diaconu Diana, Enache Lucian, Georgescu Alen şi Răducanu Tudorică,  proiectul devenind H.C.L. nr. 80. Dl Prisăcaru nu este în sală.

18.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 281/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul  „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc B01, str. C-tin Brancoveanu”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Bălaşa, directorul Direcţiei Tehnice, pentru a susţine materialul. Se supune la vot. Se aprobă: 14 voturi pentru şi 4 abţineri : Diaconu Diana, Enache Lucian, Georgescu Alen şi Răducanu Tudorică,  proiectul devenind H.C.L. nr. 81. Lipsesc din sală dnii Prisăcaru şi Pătraşcu.

19.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 286/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a  obiectivului Camin nr. 1 Sc.A+B Strada Laminorului nr. 16”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Bălaşa, directorul Direcţiei Tehnice, pentru a susţine materialul. Se supune la vot. Se aprobă: 15 voturi pentru şi 4 abţineri : Diaconu Diana, Enache Lucian, Georgescu Alen şi Răducanu Tudorică,  proiectul devenind H.C.L. nr. 82. Dl Prisăcaru nu este în sală.

20.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 335/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Scoala nr. 12, str. I. E. Florescu, nr. 8”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Bălaşa, directorul Direcţiei Tehnice, pentru a susţine materialul. Se supune la vot. Se aprobă: 16 voturi pentru şi 4 abţineri: Diaconu Diana, Enache Lucian, Georgescu Alen şi Răducanu Tudorică,  proiectul devenind H.C.L. nr. 83.

21.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei blocurilor de locuinţe din Municipiul Târgovişte în vederea participării la programele locale multianuale privind creşterea performanţei energetice în anul 2014

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Bălaşa, directorul Direcţiei Tehnice, pentru a susţine materialul. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate,  proiectul devenind H.C.L. nr. 84.

22.    Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinanţării de la bugetul local a sumei de 632.781,38 lei pentru remedierea lucrărilor de reabilitare termică la blocurile de locuinţe din Municipiul Târgovişte, participante la Programul naţional multianual privind creşterea performanţei energetic

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Bălaşa, directorul Direcţiei Tehnice, pentru a susţine materialul.

Dl Rădulescu doreşte să ştie dacă suma este prevăzută în buget.

Dna Popa afirmă că pe măsură ce vor fi aprobate finanţările pentru aceste blocuri, se va face rectificare bugetară.

Dl Enache doreşte să ştie dacă există depuse sume de bani ale asociațiilor de proprietari pentru reabilitarea blocurilor.

Dl Cioacă precizează că o parte din finanţarea acestor lucrări trebuia să provină de la Guvernul României, fonduri care nu au mai fost primite. De asemenea mai precizează că Primăria este în litigiu cu Ministerul Dezvoltării pentru recuperarea acestor sume. Tot dânsul aminteşte că fiecare asociaţie va contribui cu sumele necesare în momentul executării lucrărilor.

Dl Răducanu doreşte să ştie ce s-a întâmplat cu sumele alocate de la bugetul local în anul 2012.

Dl Pătraşcu afirmă că în anul 2012 prin Contractul de Finanţare nr. 1030/03.05.2012 Ministerul Dezvoltării s-a angajat să aloce fonduri de 1.000.000 lei, sumă ce nu a fost primită nici până în prezent. Prin H.C.L. nr. 117/07.06.2013 Consiliul Local a preluat datoria Ministerului Dezvoltării, suma din anul 2012 la care a făcut referire dl Răducanu fiind utilizată pentru plata facturilor anterioare. De asemenea mai precizeză că suma solicitată prin prezentul proiect de hotărâre este necesară pentru remedierea lucrărilor existente şi finalizarea lucrărilor la blocurile aflate în lucru. Suma de 300.241 lei reprezintă valoarea garanţiilor din lucrări, iar suma totală care ar trebui pentru finalizarea lucrărilor este de 933.023 lei.

Dl Stan doreşte să ştie când trebuiau finalizate lucrările la aceste blocuri.

Dl Bălaşa precizează că trebuiau finalizate în anul 2011, dar unele contracte au fost reziliate.

Dl Prisăcaru afirmă că lucrările la blocuri trebuie fnalizate.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind H.C.L. nr. 85.

23.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 167/28.07.2011 referitoare la aprobarea proiectului „Centrul National de Informare si Promovare Turistică - Târgovisteprecum si a cheltuielilor legate de proiect

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Bălaşa, directorul Direcţiei Tehnice, pentru a susţine materialul. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate,  proiectul devenind H.C.L. nr. 86.

24.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 168/28.07.2011 referitoare la aprobarea documentatiei tehnico-economice aferentă proiectului „Centrul National de Informare si Promovare Turistică - Târgoviste

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Bălaşa, directorul Direcţiei Tehnice, pentru a susţine materialul. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate,  proiectul devenind H.C.L. nr. 87.

25.    Proiect de hotărâre privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de unele persoane fizice din Municipiul Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Crintescu, Şef Serviciu Impozite şi Taxe, pentru a susţine materialul. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate,  proiectul devenind H.C.L. nr. 88.

26.    Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Clubului Sportiv Rizea Wushu

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul reprezentantului Clubului Sprotiv Rizea Wushu, pentru a susţine materialul. Se supune la vot. Se aprobă cu 19 voturi pentru,  proiectul devenind H.C.L. nr. 89. Dl Pantea nu este în sală.

27.    Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activităţile desfăşurate de către Direcţia de Salubritate

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Mihai, sef serviciu financiar-contabil al Direcţiei de Salubritate, pentru a susţine materialul.

Dl Georgescu precizează că a solicitat o informare din partea Direcţiei de Salubritate, iar conform acesteia, în 2011 erau 1100 de câini castraţi şi sterilizaţi, dar nu regăseşte cantitatea de anestezic utilizată pentru aceste operaţiuni. De asemenea îşi manifestă nelămurirea faţă de vaccinarea câinilor care au fost eutanasiaţi. Tot dânsul precizează că toate cantităţile utilizate pentru aceste operaţiuni sunt mari, deci si costurile sunt mari. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 3 abţineri: Diaconu Diana,  Enache Lucian şi Georgescu Alen, proiectul devenind H.C.L. nr. 90. Dl Rădulescu lipseşte in sală.

28.    Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2013 ale S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Nastasia pentru a susţine materialul. Se supune la vot. Se aprobă cu 15 voturi pentru, 2 abţineri: Diaconu Diana şi Enache Lucian, proiectul devenind H.C.L. nr. 91. Lipsesc din sală dnii. Dumitrescu, Răducanu, Georgescu.

29.    Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii/parteneriatului dintre Palatul Copiilor Târgoviste, Inspectoratul Scolar Judetean Dâmbovita si Municipiul Târgoviste prin Consiliul Local Târgoviste

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei. Călineţ, directorul Palatului Copiilor Târgovişte, pentru a susţine materialul. Se supune la vot. Se sprobă cu 19 voturi pentru şi o abţinere de drept - Babeu Pavel (membru al Consiliului de Administraţie al Palatului Copiilor), proiectul devenind H.C.L. nr. 92.

30.    Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii Teatrului Municipal Târgoviste în Teatrul ”Tony Bulandra” Târgoviste

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Scarlat din partea Teatrului Municipal Târgovişte.

Dl Prisăcaru afirmă că Teatrul Municipal Târgovişte este finanţat de Consiliul Local Municipal Târgovişte şi ar trebui sa se numească „Teatrul Municipal Tony Bulandra Târgovişte”.

Dl Rădulescu doreşte să ştie de ce materialul nu este susţinut de directorul teatrului. Dna Scarlat precizează că directorul teatrului este în deplasare la Lisabona.

Dl Pătraşcu doreşte să ştie cui îi aparţine clădirea în care funcţionează Teatrul Municipal. Dna Scarlat precizează că este clădirea Primăriei Municipiului Târgovişte. Dl Pătraşcu afirmă că în aceste condiţii ar trebui păstrată denumirea „Teatrul Municipal Tony Bulandra Târgovişte”.

Dl Secretar precizează că avizul Comisiei de Atribuire de Denumiri este necesar în cazul schimbării denumirii în „Teatrul Municipal Tony Bulandra Târgovişte”. Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de executiv. Se respinge cu 10 voturi pentru şi 10 abţineri: Bozieru Cosmin, Dobândă Ion, Păunescu Andrei, Albu Andrei, Bănescu Rădica, Diculescu Maria, Pătraşcu Eugen, Rădulescu Cătălin, Stan Cristian şi Ţuţuianu Ioan.

       Dl Stan propune inserarea în denumirea teatrului a sintagmei „municipal”. Se supune la vot amendamentul dlui Stan. Se aprobă cu 20 voturi pentru. În urma votului se stabileste obţinerea unui nou aviz din partea Comisiei de Atribuire de Denumiri, aviz ce va cuprinde noua denumire a teatrului - „Teatrul Municipal Tony Bulandra Târgovişte”.

31.    Proiect de hotărâre privind aprobarea unor planuri urbanistice

31/1 Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „SCHIMBARE DESTINAŢIE DIN LOCUINŢĂ ÎN SPAŢII ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI EXTINDERE CONSTRUCŢIE EXISTENTĂ”, Târgoviste, Calea Domnească, nr. 179, beneficiar S.C. 2000 IMPEX SRL pentru S.C. ALEXO GARDEN S.R.L.

Se dă citire proiectului de hotărâre.  Se dă cuvântul dnei Soare, Arhitectul Şef, pentru a prezenta materialul.

Dl Rădulescu doreşte ştie dacă există doar şase locuri de parcare pentru activitatea desfăşurată.

Dna. Soare precizează că locurile  sunt calculate în funcţie de numărul de persoane la mese. Se supune la vot. Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 4 abţineri: Albu Andrei, Păunescu Andrei, Rădulescu Cătălin şi Dumitrescu Claudiu, proiectul devenind H.C.L. nr. 93.

 31/2 Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M”, Târgoviște, Calea Domnească, nr. 98, beneficiar PALAS MARIA

Se dă citire proiectului de hotărâre.  Se dă cuvântul dnei Soare, Arhitectul Şef, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind H.C.L. nr. 94.

31/3 Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ COLECTIVĂ P+3”, Târgoviste, Calea Bucureşti, nr. 3 A, beneficiari STOICA DORINA şi BREZEAN OVIDIU

Se dă citire proiectului de hotărâre.  Se dă cuvântul dnei Soare, Arhitectul Şef, pentru a prezenta materialul.

Dl Enache precizează că se va abţine la acest proiect deoarece materialul a fost prezentat în ziua şedinţei de comisie şi solicită ca procedura de predare a materialelor să fie respectată. Se supune la vot. Se aprobă cu 11 voturi pentru şi 9 abţineri: Diaconu Diana, Enache Lucian, Georgescu Alen, Babeu Pavel, Dumitrescu Claudiu, Moţoc Honorius, Pantea Viorel, Prisăcaru Ciprian, Tică Dănuţ, proiectul devenind H.C.L. nr. 95.

32.    Proiect de hotărâre privind transferul cu titlu gratuit a unui activ corporal de la Grădina Zoologică Târgoviște către S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Biculescu pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind H.CL. nr. 96.

33.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind H.CL. nr. 97.

34.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind H.CL. nr. 98.

35.    Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului Târgoviste a bunului imobil- spatiu adiacent bl. O1- si darea acestuia în administrarea Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind H.CL. nr. 99.

36.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii/concesionării unor bunuri immobile

36/1 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu comercial, în suprafaţă de 2,2 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj II, modul nr. 32

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind H.CL. nr. 100.

36/2 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 6 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Unirii, nr. 28, în curtea Liceului „Ion Heliade Rădulescu”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se respinge cu 2 voturi pentru: Prisăcaru Ciprian şi Dobândă Ion şi 18 abţineri.

36/3 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 9 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul Unirii, nr. 28, în incinta Seminarului Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se respinge cu 1 vot pentru: Enache Lucian şi 19 abţineri.

36/4 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 14 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul Unirii, nr. 28, în incinta Seminarului Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se respinge cu 1 vot pentru: Enache Lucian şi 19 abţineri.

36/5 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 15 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Gării, adiacent bloc garsoniere

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se respinge cu 20 abţineri.

36/6 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 150 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Soseaua Găesti- vis a vis de Mechel

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se respinge cu 20 abţineri.

36/7 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 11 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu - adiacent proprietăţii bl. 153 A, ap. 1

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă cu 18 voturi pentru şi 2 abţineri: Babeu Pavel şi Enache Lucian, proiectul devenind H.C.L. nr. 101.

36/8 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a 32 de terenuri în suprafaţă de 1 mp fiecare, situate în Municipiul Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a prezenta materialul.

Dl Prisăcaru propune ca aceste cabine să fie modernizate sau înlocuite unde este necesar.

Dl. Maican precizează că această conditie va fi trecută în caietul de sarcini.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind H.C.L. nr. 102.

36/9 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 33,5 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa Bucegi

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se respinge cu 10 voturi pentru şi 10 abţineri: Enache Lucian, Păunescu Andrei, Bozieru Cosmin, Albu Andrei, Bănescu Rodica, Diculescu Maria, Pătraşcu Eugen, Rădulescu Cătălin, Stan Cristian şi Ţuţuianu Ioan.

36/10 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui imobil în suprafaţă de 37 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Radu de la Afumaţi - adiacent bl. O 1, sc. D

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind H.C.L. nr. 103.

36/11 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 30 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Vasile Voiculescu, nr. 4, în curtea Grădiniţei nr. 14

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se respinge cu 1 vot împotrivă: Bozieru Cosmin şi 19 abţineri.

36/12 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 90 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Gării, cvartal 98, parcela 1

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se respinge cu 4 voturi pentru: Răducanu Tudorică, Prisăcaru Ciprian, Dumitrescu Claudiu, Tică Dănuţ şi 16 abţineri.

Se fac propuneri pentru comisia de închirieri/concesiuni: Păunescu Andrei, Moţoc Honorius, Diaconu Diana şi Albu Andrei. Se propune votul deschis. Se aprobă în unanimitate. Se supune la vot comisia. Se aprobă în unanimitate.

37.    Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului administratorului special al S.C. TERMICA S.A.

Se dă cuvântul dlui. Nicoară pentru a prezenta materialul.

Dl Pătraşcu doreşte ştie dacă dl Nicoară a informat Consiliul Local asupra situaţiei în care se află Termica.

Dl Secretar precizează că au fost prezentate informări ale administratorului special în şedinţele anterioare.

Dl Pătraşcu doreşte ştie dacă in perioada procedurii de insolventă s-a făcut un plan de reorganizare al societătii

Dl. Nicoară răspunde că administratorul judiciar nu a identificat posibilităti de reorganizare a societătii.

Dl Pătraşcu doreşte ştie dacă a fost informat Consiliul Local despre intrarea în faliment a S.C. Termica S.A.

Dl Nicoară precizează că acesta este motivul pentru care se află în faţa Consiliului Local - intrarea în faliment a S.C. Termica S.A.

Dl. Pătrascu precizează că din închirierile către S.C. Municipal Construct, Termica a încasat 120.000 lei si de asemenea a valorificat certificate verzi, doreste să stie câti salariati mai are societatea si cum au fost utilizate sumele susmentionate.

Dl. Nicoară răspunde că la acest moment S.C. Termica S.A. mai are 14 salariati iar sumele susmentionate au fost utilizate pentru plata drepturilor salariale la acel moment.

Dl Pătraşcu solicită ca dl Nicoară prezinte o informare legată de perioada în care a fost administrator special.

Dl Babeu doreşte ştie dacă au fost făcute angajări la Termica.

Dl Nicoară precizează că fostul director a făcut o angajare.

Dl Rădulescu doreşte ştie pe ce funcţie a fost făcută angajarea.

Dl Nicoară precizează că angajarea a fost făcută pentru un post de contabil.

Dl Babeu doreşte ştie dacă la Termica există un birou juridic şi a fost contractată şi o firmă de consultanţă juridică.

Dl Nicoară precizează că a fost o perioadă în care a existat oficiul juridic în cadrul societăţii şi a existat şi un contract cu o firmă de consultanţă.

Dl Secretar precizează că dl Nicoară are nevoie pe data de 04.04.2014 de un mandat cu care să se prezinte în faţa judecătorului pentru a trece la următoarea etapă a procesului - declararea falimentului. Este stabilit cuprinsul mandatului: solicite intrarea în procedura de faliment a S.C. TERMICA S.A. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind H.CL. nr. 104.

38.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 331/2013 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Târgovişte în consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare din Municipiul Târgovişte

Se dă cuvântul dlui Prisăcaru care precizează că prin H.CL. nr. 331/2013 a fost propus ca membru în Consiliul de Administraţie al Clubului Sportiv Şcolar, dar a renunţat la această funcţie, motiv pentru care trebuie ales un nou membru. Tot dânsul îl propune pe dl Nicolae Groza. Se supune la vot proiectul de hotărâre cu această propunere. Se aprobă cu 19 voturi pentru şi o abţinere - Georgescu Alen, proiectul devenind H.C.L. nr. 105.

DIVERSE Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 15.000 lei Universitătii Valahia Târgoviste

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se respinge cu 2 voturi pentru: Prisăcaru Ciprian şi Răducanu Tudorică şi 18 abţineri.

       Se propune ca preşedintele pentru sedintele lunii martie să fie dna. Diculescu Maria. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

 

              Cu aceasta şedinţa este declarată închisă.

 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,   

                  dr. Ion Dobândă                                              jr. Chiru Cătălin Cristea  

 

 

 

 

 

 

 

Red. U.M.