PROCES VERBAL

īncheiat īn urma şedinţei extraordinare a

Consiliului Local Municipal Tārgovişte

din data de 27.12.2011

 

 

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, īntrucāt sunt prezenţi 16 din numărul de 21 de consilieri, absenţi fiind: Dănciulescu Ion, Paraschiv Cornelia, Păunaş Maria Roxana, Rusescu Gheorghe, Tănase Silviu Gabriel, declară: Şedinţa este legal constituită, īşi poate desfaşura lucrările īn conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Tārgovişte a fost convocată prin dispoziţia Primarului, nr. 8812  din data de  23.12.2011.

     La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Şedinţa de astăzi va fi condusă de dl. cons. Briceag Paul Robert.

Dl consilier Briceag supune la vot ordinea de zi. Se aprobă īn unanimitate.

1. Proiect de hotărāre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli  al Consiliului Local Municipal Tārgovişte pe anul 2011

Se citire proiectului de hotărāre. Se cuvāntul directorului economic, dna. Daniela Popa care face prezentarea materialului.

     Se supune la vot. Se aprobă īn unanimitate, proiectul devenind hotărārea nr. 273

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                SECRETAR MUNICIPIU,

ing. Paul Robert Briceag                                    jr. Chiru Cătălin Cristea