PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei extraordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 27.12.2010

 

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 16 din numărul de 21 de consilieri, declară: Şedinţa este legal constituită, îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia 9778 din data de 23.12.2010.

   La această şedinţă participă un număr de 16 consilieri din totalul de 21 consilieri în funcţie, absenti fiind (Danciulescu Ion, Frăţilă Ioan Cezar, Paraschiv Cornelia, Tănase Silviu Gabriel, Ţuţuianu Ioan), directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Şedinţa de astăzi este condusă de dl. cons. Stănescu Iulian, ales în urma votului Consiliului Local Municipal Târgovişte.

Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă în unanimitate.

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Târgovişte pe anul 2011.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvantul dlui. Crintescu Iulian, din partea executivului, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Dna. consilier Diculescu afirmă că aceste creşteri ale taxelor şi impozitelor locale sunt mari. De asemenea doreşte să cunoscă motivul pentru care exista taxe care nu s-au majorat, sau chiar s-au micşorat. Se dă cuvântul dlui. Primar, care afirmă ca unele taxe, conform Codului Fiscal, sunt la cote maxime şi că există taxe care nu s-au modificat. Se dă cuvantul dlui. Vasiliu, care afirmă că această majorare a taxelor este enormă în condiţiile în care salariile s-au micşorat. De asemenea afirmă că, în situaţia existentă, PSD solicită ca taxele şi impozitele să nu se majoreze. Se supune la vot. Se aprobă: 2 voturi împotrivă: Vasiliu Emilian Teodor şi Diculescu Maria şi 14 voturi pentru.

2.  Proiect de hotărâre privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de o persoană fizică din Municipiul Târgovişte.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

3. Proiect de hotărâre privin stabilirea tarifului optim de distanţă pe kilometru, pentru executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi şi în regim de închiriere, pe raza Municipiului Târgovişte.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dlui. Maican, din partea executivului, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

4. Proiect de hotărâre privind casarea mijloacelor fixe aflate în patrimoniul  Direcţiei de Salubritate Târgovişte în urma transferului de la Direcţia Grădini Publice Târgovişte.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 4 din data de 06.12.2010 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, constituită prin H.C.L. nr. 231/28.10.2010

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea montării de centrale termice individuale în locuinţele pentru tineri construite prin A.N.L.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvantul dlui. Maican care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Dl. consilier Vasiliu afirmă că apartamentele trebuie să rămâna in stadiul în care au fost încredinţate. Se supune la vot. Se aprobă: 1 abţinere – Vasiliu Emilian Teodor şi 15 voturi pentru.

7.     Proiect de hotărâre privind  vânzarea unui apartament din fondul locativ de stat, catre actualul chiriaş.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

8.     Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 2200 de mp. , către S.C. ELECTROCARBON S.A.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dlui. Constantinescu, din partea executivului, care aduce lămuriri privind acest proiect de hotărâre. Dl. consilier Vasiliu doreşte ca, în cazul în care iniţiatorul nu respectă condiţiile existente, hotărârea să fie anulată.Dl. Primar afirmă că investitorul trebuie să respecte legea şi termenii hotărârii adoptate de Consiliul Local Municipal Târgovişte, în caz contrar hotărârea fiind nulă. Se supune la vot. Se aprobă: 1 abţinere – Vasiliu Emilian Teodor şi 15 voturi pentru.

9.     Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii unor bunuri aparţinând domeniului public şi privat ale Municipiul Târgovişte .

9.1      Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui număr de 14 locuri de parcare în suprafaţă de 157,5 m.p., situate în Târgovişte, Bdul Libertăţii, zona Centrului Comercial „Mondial”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dlui. Maican, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Dna consilier Diculescu doreşte scoaterea la licitaţie a acestor locuri dfe parcare. Se supune la vot. Se aprobă: 2 abţineri: Diculescu Maria şi Vasiliu Emilian Teodor şi 14 voturi pentru.

9.     2 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii  pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an si 6 luni a  terenului in suprafata de 14 m.p. situat în Târgovişte, str. Constantin Brancoveanu, Zona – Statie Taxi.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate

9.     3 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui spaţiu comercial ( ˝ din boxa de lactate) în suprafaţă de 11.70 mp. situat în Piaţa Bucegi

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

9.4      Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni,  a unui teren în suprafaţă de 21,75 m.p. situat în str. Constantin Brâncoveanu – parcare, în vederea amenajării unui spaţiu pentru prestări servicii,  frizerie – coafură.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate

9.     5 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 30 m.p. situat în curtea Grupului Şcolar „ Nicolae Ciorănescu” din Municipiului Târgovişte , în vederea desfăşurării activităţii de papetărie, birotică, laminare, îndosariere şi copiere

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate

9. 6 Proiect de hotărâre privind închirierea fara licitatie  pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire  de 1 an şi 6 luni a unui spaţiu  în suprafaţă de 5,72 m.p. situat în incinta Şcolii Generale „ Mihai Viteazul” din Municipiului Târgovişte, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ destinată elevilor

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă: 1 vot împotrivă – Şerban Alexandru şi 15 voturi pentru

10. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării unor bunuri aparţinând domeniului public şi privat ale Municipiul Târgovişte.

10.  1 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 130 mp. din PT1 MV, str. Ion Ghica

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

10.2  Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 20 ani a unui teren în suprafaţă de 1882 mp., situat în Târgovişte – parc „Chindia”, str. Coconilor, nr.13, în vederea amenajării a 100 locuri parcare

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot.Se aprobă: 2 abţineri: Diculescu Maria şi Vasiliu Emilian Teodor şi 14 voturi pentru.

10.3 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani cu posibilitatea de prelungire de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 14 mp. situat în Târgovişte, str. Maior Coravu, nr. 16

 Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot.Se aprobă: 2 abţineri: Diculescu Maria şi Vasiliu Emilian Teodor şi 14 voturi pentru.

10.4 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 5 ani cu posibilitatea de prelungire de 2 ani şi 6 luni a unui teren în suprafaţă de 12 mp. situat în Târgovişte - zona Sagricom, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu legume şi fructe

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate

DIVERSE 1. privind modificarea H.C.L. nr. 261/28.10.2010 referitoare la aprobarea proiectului ,,Extindere Cladire Centru de Asistenta si Informare pentru Tineri Targoviste”, a documentatiei tehnico-economice si asigurarea resurselor financiare pentru proiect

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate

DIVERSE 2 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 76/05.05.2010 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor  tehnico-economici la obiectivul « Extindere si amenajare Creşa Nr. 8 Târgovişte  » 

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate

 

 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                      SECRETAR MUNICIPIU

            Ing. Stănescu Iulian                                             Jr. Chiru Cătălin Cristea