PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei extraordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 27.11.2012

 

Dl. Chiru Cătălin Cristea, Secretarul Municipiului Târgovişte, întrucât sunt prezenţi 17 din numărul de 20 de consilieri, absenţi fiind Diculescu Maria, Dumitrescu Claudiu şi Stan Daniel Cristian declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Şedinţa de astăzi va fi condusă de dl. cons. Ţuţuianu Ioan, ales preşedinte pentru această şedinţă - 17 voturi pentru.

    Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 7287 din data de 23.11.2012

     La începutul şedinţei, în sala de consiliu, a fost  prezentă si echipa de baschet feminin „C.S Municipal Târgovişte”, care a dorit să mulţumească domnilor consilieri pentru sprijinul acordat în desfăşurarea activităţii şi de asemenea să ofere acestora cate un DVD cu meciul de baschet susţinut cu echipa „Nadezhda Orenburg - Rusia”.

1.    Proiect de hotărâre privind prelungirea transmiterii în folosinţă gratuită către Universitatea „Valahia” a unei părţi din imobilul - Clădire Internat 2 cu cantină - proprietatea publică a Municipiului Târgovişte situat în incinta Seminarului Teologic din Bdul. Unirii, nr. 28

     Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Primar care doreşte să aducă lămuriri legate de motivul iniţierii acestui proiect de hotărâre. Dl Primar afirmă că raportul de specialitate al Aparatului de Specialitate a fost întocmit pe baza cererii adresată Primăriei de către Universitatea „Valahia”.

     Dl Enache aminteşte că a solicitat informaţii legate de existenţa unor proiectele europene, care ar condiţiona acordarea folosinţei gratuite pentru o anumită perioadă.

     Dl Primar aminteşte că Universitatea „Valahia” este unul dintre cei mai importanţi agenţi economici ai municipiului Târgovişte, aducând pentru oraş un număr de 10.000 de persoane, care işi desfăşoară activităţile în municipiu. De asemenea mai aminteşte că Universitatea „Valahia” deţine aceste spaţii în folosinţă din anul 1997, aducând modificări majore acestor clădiri, în sensul modernizării şi transformării acestora în laboratoare destinate studenţilor. Aceste laboratoare sunt folosite de aproximativ 500 de studenţi ai Facultăţii de Inginerie şi Chimie. Utilităţile sunt plătite de Universitatea „Valahia” şi precizează că există un proiect pe fonduri europene în care instituţia este implicată, proiect ce impune dovada posesiei unei clădiri sau a folosinţei acestuia pe o perioadă lungă de timp. Tot dânsul afirmă că aceste clădiri rămân în proprietatea municipiului Târgovişte.

     Dna Diaconu afirmă că nu există dovada existentei unui proiect european în desfăşurare şi solicită lămuriri asupra termenului de 17 ani prevăzut ca perioadă de prelungire a transmiterii în folosinţă gratuită. De asemenea mai solicită că prelungirea să fie făcută pentru o perioadă de 4 ani.

     Dl Secretar afirmă că mai există două cămine pentru care a fost prelungit contractul până în anul 2029 şi precizează că se doreşte ca, pentru toate aceste cămine, termenele de expirare ale contractelor de comodat să fie aceleaşi.

     Dl Enache susţine că trebuia prezentat un punct de vedere al Inspectoratului Şcolar şi aminteşte că acest punct de vedere a fost solicitat la şedinţa ordinară din data de 22.11.2012.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru: Albu Andrei, Babeu Pavel, Bănescu Rodica, Bozieru Cosmin, Cioacă Gabriel, Diaconu Diana, Dobândă Ion, Enache Lucian, Georgescu Alen, Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Pătraşcu Eugen, Păunescu Andrei, Prisăcaru Ciprian, Răducanu Tudorică, Rădulescu Cătălin şi Ţuţuianu Ioan.

     Cu acestea, şedinţa este declarată închisă.

 

 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                               SECRETAR MUNICIPIU

                      ec. Ţuţuianu Ioan                                         jr. Chiru Cătălin Cristea