Inapoi

ROMANIA

JUD. DAMBOVITA

MUN. TARGOVISTE

CONSILIUL LOCAL

 

PROCES VERBAL

incheiat in urma sedintei extraordinare din data de 27.06.2008

 

                       D-l secretar Chiru Catalin Cristea: Sedinta este legal constituita, isi poate desfasura lucrarile in conformitate cu prevederile Legii 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

                       Aceasta sedinta extraordinara a Consiliului Local Municipal Targoviste a fost convocata de primarul municipiului Targoviste, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispozitia nr. 9883 din data de 23.06.2008.

                       La aceasta sedinta participa un numar de 19 consilieri din totalul de 21 consilieri alesi, absenti fiind dnii. Raducanu Tudorica si Serban Alexandru, din partea executivului participa primarul municipiului Targoviste jr. Gabriel Florin Boriga, directori si sefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum si reprezentanti ai mass-media locale.

                       Lucrarile sedintei extraordinare de astazi sunt conduse de catre dl. cons. prof. Honorius Motoc.

                       Se da citire proiectului ordinii de zi.

                       Dl. cons. Vasiliu propune schimbarea proiectului ordinei de zi in sensul inlocuirii punctului nr. 2 “Proiect de hotarare privind delegarea temporara a atributiilor de primar unui consilier local” cu “Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarilor municipiului Targoviste”.

                       Se supune votului propunerea dlui. Vasiliu. Se respinge: 12 voturi impotriva: Motoc Honorius, Ilie Valentin, Stanescu Iulian, Constantinescu Marius, Oros Calin, Briceag Paul, Lita Ion, Pantea Viorel, Babeu Pavel, Baluta Vasile, Rusescu Gheorghe, Ana Bogdan, 7 voturi pentru: Fratila Cezar, Vasiliu Teodor, Diculescu Maria, Tutuianu Ioan, Cristea Ioana, Grozavu Gabriel, Tanase Silviu,

                       Se trece la ordinea de zi.

1. Proiect hotarare privind aprobarea numarului, denumirii si componentei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste.

                       Dl. cons. Babeu propune ca numarul si denumirea comisilor de specialitate sa ramana aceleasi ca in anii anteriori, asa cum a fost intocmit si proiectul de hotarare.

                       Dl. cons. Vasiliu propune fie sa se mai formeze o comisie pentru turism si religie, fie acestea sa fie adaugate denumirii comisiei nr. 4.

                       Se supune votului propunerea dlui. Vasiliu. Se respinge: 12 abtineri: Motoc Honorius, Ilie Valentin, Stanescu Iulian, Constantinescu Marius, Oros Calin, Briceag Paul, Lita Ion, Pantea Viorel, Babeu Pavel, Baluta Vasile, Rusescu Gheorghe, Ana Bogdan, 7 voturi pentru: Fratila Cezar, Vasiliu Teodor, Diculescu Maria, Tutuianu Ioan, Cristea Ioana, Grozavu Gabriel, Tanase Silviu. 

                       Se supune votului propunerea dlui. Babeu ca numarul si denumirea comisilor de specialitate sa ramana aceleasi ca in anii anteriori, asa cum a fost intocmit si proiectul de hotarare. Se aproba: 12 voturi pentru: Motoc Honorius, Ilie Valentin, Stanescu Iulian, Constantinescu Marius, Oros Calin, Briceag Paul, Lita Ion, Pantea Viorel, Babeu Pavel, Baluta Vasile, Rusescu Gheorghe, Ana Bogdan, 7 voturi impotriva: Fratila Cezar, Vasiliu Teodor, Diculescu Maria, Tutuianu Ioan, Cristea Ioana, Grozavu Gabriel, Tanase Silviu. 

                       Dl. cons. Ilie Valentin propune ca numarul consilierilor din fiecare comisie sa fie urmatorul: cinci consilieri sa faca parte din comisia de specialitate nr. 1, cinci in comisia nr. 2, cinci in comisia nr. 3, trei in comisia nr. 4 si trei in comisia nr. 5.

                       Dl. cons. Vasiliu propune ca atat comisia nr. 4 cat si comisia nr. 5 sa aiba in componenta un numar de cinci consilieri.

                       Se supune votului propunerea dlui. cons. Ilie Valentin. Se aproba: 12 voturi pentru: Motoc Honorius, Ilie Valentin, Stanescu Iulian, Constantinescu Marius, Oros Calin, Briceag Paul, Lita Ion, Pantea Viorel, Babeu Pavel, Baluta Vasile, Rusescu Gheorghe, Ana Bogdan, 5 voturi impotriva:  Vasiliu Teodor, Tutuianu Ioan, Cristea Ioana, Grozavu Gabriel, Tanase Silviu, 2 abtineri: Fratila Cezar, Diculescu Maria. Avand in vedere ca a fost aprobata propunerea dlui. cons. Ilie Valentin, propunerea dlui. cons. Vasiliu nu s-a mai supus votului.

                       Dl. cons. Baluta Vasile propune ca reprezentarea partidelor politice in comisiile de specialitate sa fie urmatoarea: comisia nr. 1 sa aiba in componenta trei consilieri PDL, un consilier PSD, un consilier PNL, comisia nr. 2: trei consilieri PDL, un consilier PSD, un consilier PNL, comisia nr. 3: patru consilieri PDL, un consilier PSD, comisia nr. 4: doi consilieri PDL, un consilier PSD si comisia nr. 5: doi consilieri PDL si un consilier PSD.

                       Dna. cons. Diculescu sustine ca trebuie avut in vedre faptul ca in cazul comisiilor formate din numai trei membri, vor exista situatii in care unii dintre acestia nu se vor putea prezenta la lucrarile acesteia si atunci comisia nu va putea lucra.

                       Se supune votului propunerea dlui. cons. Baluta Vasile privind reprezentarea partidelor politice in comisiile de specialitate. Se aproba: 12 voturi pentru: Motoc Honorius, Ilie Valentin, Stanescu Iulian, Constantinescu Marius, Oros Calin, Briceag Paul, Lita Ion, Pantea Viorel, Babeu Pavel, Baluta Vasile, Rusescu Gheorghe, Ana Bogdan, 5 voturi impotriva:  Vasiliu Teodor, Tutuianu Ioan, Cristea Ioana, Grozavu Gabriel, Tanase Silviu, 2 abtineri: Fratila Cezar, Diculescu Maria.

                       Dl. cons. Vasiliu doreste sa reaminteasca faptul ca orice consilier poate face parte din trei comisii, una fiind comisia de baza si propune ca si comisiile nr. 4 si 5 sa aiba in componenta un numar de cinci membri, propunere sustinuta si de dl Fratila Cezar, ce nu a mai fost supusa votului, fiind adoptat anterior un alt amendament.

                        Propuneri privind componenta comisiilor de specialitate:

              Comisia nr. 1: PDL: Baluta Vasile, Lita Ion, Pantea Viorel; PSD: Diculescu Maria; PNL: Grozavu Gabriel.

              Comisia nr. 2: PDL: Ilie Valentin, Constantinescu Marius, Stanescu Iulian; PSD: Tutuianu Ioan; PNL: Tanase Silviu Gabriel.

              Comisia nr. 3: PDL: Briceag Paul, Raducanu Tudorica, Babeu Pavel, Rusescu Gheorghe si PSD: Cristea Ioana

              Comisia nr. 4: PDL: Motoc Honorius, Oros Calin si PSD: Vasiliu Teodor.

              Comisia nr. 5: PDL Ana Bogdan si PSD Fratila Cezar, ramanand un loc vacant pentru un reprezentant al PDL

                       Dl. cons. Vasiliu doreste sa se supuna votului propunerea dansului privind posibilitatea ca fiecare consilier sa poata participa la inca doua comisii pe care si le poate alege singur, cu exceptia comisiei de baza.

                       Se supune votului propunerea dlui. Vasiliu: Se respinge: 12 voturi impotriva: Motoc Honorius, Ilie Valentin, Stanescu Iulian, Constantinescu Marius, Oros Calin, Briceag Paul, Lita Ion, Pantea Viorel, Babeu Pavel, Baluta Vasile, Rusescu Gheorghe, Ana Bogdan, 7 voturi pentru: Fratila Cezar, Vasiliu Teodor, Diculescu Maria, Tutuianu Ioan, Cristea Ioana, Grozavu Gabriel, Tanase Silviu. 

                       Se supun votului propunerile privind componenta comisiilor de specialitate: Se aproba: 18 voturi pentru, un vot impotriva: Vasiliu Teodor

                       2. Proiect de hotarare privind delegarea temporara a atributiilor de primar unui consilier local.

                       Se da citire proiectului de hotarare.

                       Dl. cons. Lita Ion propune ca atributiile de primar al municipiului Targoviste, pentru perioada 28.06.2008-06.07.2008, perioada in care dl. primar jr. Gabriel Florin Boriga se afla in concediu de odihna, sa fie delegate dlui. Motoc Honorius.

                       Dl. cons. Vasiliu il propune pe dl. Raducanu Tudorica.

                       Se trece la votul secret.

                       Din comisia de numarare a voturilor, sunt aleşi facă parte, cu unanimitate de voturi, urmatorii consilieri: Motoc Honorius – presedinte, Constantinescu Marius – secretar, Babeu Pavel, Tanase Silviu si Vasiliu Teodor.

                       Dl. cons. Constantinescu da citire procesului verbal incheiat in urma numararii voturilor si anunta ca atributiile de primar al municipiului Targoviste, pentru perioada 28.06.2008-06.07.2008,  vor fi delegate dlui. Motoc Honorius care a obtinut un numar de 12 voturi pentru, 7 voturi impotriva. Dl. Raducanu Tudorica a obtinut un numar de 7 voturi pentru, 12 voturi impotriva.

                       Cu acestea sedinta se declara inchisa.

 

                        PRESEDINTE DE SEDINTA,                                         SECRETAR MUNICIPIU,

                            prof. Honorius Motoc                                               jr. Chiru Catalin Cristea

              Inapoi