PROCES VERBAL

īncheiat īn urma şedinţei de īndată a

Consiliului Local Municipal Tārgovişte

din data de 26.08.2010

 

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, īntrucāt sunt prezenţi 11 din numărul de 21 de consilieri, declară: Şedinţa este legal constituită, īşi poate desfaşura lucrările īn conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă de īndată a Consiliului Local Municipal Tārgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Tārgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 3212 din data de 26.08.2010.

La această şedinţă participă un număr de 11 consilieri din totalul de 21 consilieri īn funcţie, (absenţi fiind Anan George Bogdan, Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Frăţilă Ioan Cezar, Ilie Valentin, Paraschiv Cornelia, Rusescu Gheorghe, Stănescu Iulian, Şerban Alexandru, Ţuţuianu Ioan), directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Şedinţa de astăzi este condusă de dl. cons. Vasiliu Emilian Teodor.

Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă īn unanimitate.

 

1.    Proiect de hotărāre privind includerea īn domeniul public al Municipiului Tārgovişte a unui teren īn suprafaţă de 1973 mp situat īn Calea Domnească, nr. 216.

Se dă citire proiectului de hotărāre. Se supune la vot. Se aprobă īn unanimitate.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     SECRETAR MUNICIPIU

     Vasiliu Emilian Teodor                                          jr. Chiru Cătălin Cristea