PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei extraordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 26.07.2013

 

 

Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 18 din numărul de 21 de consilieri, absenţi fiind: Babeu Pavel, Dobâdă Ion, Moţoc Honorius, declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

     Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte va fi condusă de dl. viceprimar Prisăcaru Ciprian şi a fost convocată de primarul municipiului Târgoviste, dl. Gabriel Florin Boriga, prin dispozitia nr. 2251 din data de 22.07.2013, cu următoarea ordine de zi:

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi şi a structurii funcţionale, după caz, pentru Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte, instituţiile şi serviciile publice din subordinea Consiliului Local Municipal Târgovişte, în conformitate cu măsurile prevăzute la art. 1 - 3 din O.U.G. nr. 77/2013

2.     Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea accesului public la investiția “Modernizare drumuri de exploatare agricolă în municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”

      Se dă cuvântul dlui Primar, care adresează consilierilor municipali invitaţia de a participa marţi, 30.07.2013, ora 11, în Sala Florentină, la semnarea oficială a Contractului de Execuţie pentru Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Municipiului Târgovişte, zona B.

      Dna Bănescu aduce la conoştinţa consilierilor municipali două probleme ale comunităţii: ţânţarii şi şobolanii, şi doreşte să ştie ce măsuri va lua primăria pentru rezolvarea acestora. Dl Primar afirmă că la rectificarea de buget va exista un capitol bugetar pentru rezolvarea acestor probleme.

      Dl Stan doreşte să ştie când va fi discutată rectificarea bugetară şi dacă există o întalnire prealabilă a consilierilor în vederea dezbaterii acestui subiect. Dl Primar afirmă că rectificarea bugetară va fi discutată în şedinţă extraordinară, marţi 30.07.2013, ora 14 şi invită consilierii municipali la discuţii legate de acest subiect - luni, 29.07.2013, ora 10. 

      Dl Răducanu aminteşte că în Priseaca există un focar de hepatită şi propune alocarea de fonduri pentru a rezolva situaţia.

      Dl Stan propune suplimentarea ordinei de zi cu: Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 15.000 lei ASOCIATIEI FOLCLORICE “FIR DE DOR”, in vederea participarii la SKOURS INTERNATIONAL FOLK DANCE FESTIVAL KASSANDRA-HALKIDIKI GRECIA,  ce va avea loc in perioada 21-25 august 2013. De asemenea mai precizează că există alocare bugetară pentru suma menţionată şi că hotărârea Consiliului Local este necesară pentru ca Asociaţia “Fir de Dor” să facă dovada susţinerii materiale pentru evenimentul amintit.

Se supune la vot ordinea de zi suplimentată. Se aprobă în unanimitate cu 18 voturi pentru.

Dl Secretar Cristea precizezază în urma votului consilierilor locali a fost convocată o şedinţa extraordinară, cu convocare de îndată, având ca punct pe ordinea de zi proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 15.000 lei ASOCIATIEI FOLCLORICE “FIR DE DOR”, in vederea participarii la SKOURS INTERNATIONAL FOLK DANCE FESTIVAL KASSANDRA-HALKIDIKI GRECIA,  ce va avea loc in perioada 21-25 august 2013.

 

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi şi a structurii funcţionale, după caz, pentru Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte, instituţiile şi serviciile publice din subordinea Consiliului Local Municipal Târgovişte, în conformitate cu măsurile prevăzute la art. 1 - 3 din O.U.G. nr. 77/2013

     Se dă cuvântul Secretarului Municipiului pentru a prezenta materialul. Dl Stan doreşte să ştie dacă instituţiile din subordinea Primăriei au fost informate în legătură cu această ordonanţă. Dna Neagu din partea Serviciului Resurse Umane afirmă că direcţiile au fost înştiinţate prin adrese scrise. De asemenea mai precizează că au  analizat situaţia şi au făcut propuneri, conform ordonanţei.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate cu 18 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 164.

2.     Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște

     Se dă cuvântul Secretarului Municipiului pentru a prezenta materialul.

     Dna Bănescu doreşte să ştie când vor fi făcute drumurile din cartierul Priseaca.

     Dl Cioacă afirmă că au existat două proiecte majore demarate simultan: primul prin P.N.D.I - programul naţional de investitii şi cel de al doilea prin A.P.D.R.P. Proiectul demarat prin P.N.D.I. a fost suspendat, fiind continuat doar cel prin Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Rurală. Municipalitatea a dorit dezvoltarea Cartierului Priseaca, dar suspendarea proiectului a împiedicat continuarea acţiunilor legate de această zona. De asemenea, mai afirmă că, la acest moment municipalitatea nu dispune de suficiente fonduri pentru refacerea drumurilor din Cartierul Priseaca.  Dl Cioacă mai precizează că drumurile din Priseaca au fost predate constructorului, iar Primăria nu mai poate interveni pe acestea, deoarece există un litigiu cu societatea care a obţinut contractul de execuţie al lucrărilor; a existat o discuţie între conducerea Primăriei şi cea a S.C. Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A. cu privire la gospodăriile din Cartierul Priseaca neracordate la reţeaua de apă până la acest moment şi identificarea resurselor necesare racordării acestora, ţinând cont de posibilitatea asfaltării acestor drumuri.

     Dl Enache propune o reducere a impozitului pentru zona Priseaca şi doreşte să ştie în ce zonă de impozitare se regăseşte Priseaca. Dl Stan precizează că se află în zona de impozitare C, pe care o consideră ridicată. Dl Stan mai precizează că în 2008 străzile din zona Cartierului Matei Voievod şi cele din Priseaca se aflau în zona C. Dl Secretar precizează că încadrarea în zona D nu ar fi posibilă, deoarece zona D presupune că nu există utilităţi în zona respectivă.

     Dl Stan precizează că doreşte să ii fie prezentate Criteriile de stabilire ale zonelor de impozitare.

     Dl Ţuţuianu precizează că în bugetul anului 2013 a fost prevăzută o sumă de 500.000 lei pentru pietruirea străzilor din Cartierul Priseaca.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate cu 18 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 162.

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea accesului public la investiția “Modernizare drumuri de exploatare agricolă în municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate cu 18 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 163.

     Se trece la discutarea punctului aflat pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare, cu convocare de îndată.

Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 15.000 lei ASOCIATIEI FOLCLORICE “FIR DE DOR”, in vederea participarii la SKOURS INTERNATIONAL FOLK DANCE FESTIVAL KASSANDRA-HALKIDIKI GRECIA,  ce va avea loc in perioada 21-25 august 2013

      Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate cu 18 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 165.

      Dl Cioacă informează Consiliul Local că există un regulament privind gospodărirea comunală din decembrie 2008 şi se doreşte actualizarea acestuia. De asemenea invită consilierii să studieze regulamentul aprobat prin H.C.L. nr. 477/12.12.2008 şi să facă propuneri pentru îmbunătăţirea acestuia.

 

 

                PRESEDINTE DE SEDINTĂ                           SECRETAR MUNICIPIU    

                   prof. Ciprian Prisăcaru                                     jr. Chiru Cătălin Cristea

           

 

 

 

Red. D.M.