PROCES VERBAL

īncheiat īn urma şedinţei extraordinare convocată de īndată

a Consiliului Local Municipal Tārgovişte

din data de 25.11.2013

 

     Dna Stanca Silvia, īntrucāt sunt prezenţi 18 din numărul de 21 de consilieri, absenţi fiind: Dumitrescu Claudiu, Moţoc Honorius, Răducanu Tudorică, declară: Şedinţa este legal constituită şi īşi poate desfaşura lucrările īn conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Tārgovişte a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 6773 din data de 21.11.2013.

  Şedinţa este condusă de dl Georgescu Alen, ales preşedinte pentru şedinţele lunii noiembrie.

  Se supune votului ordinea zi. Se aprobă īn unanimitate.

  Se cuvāntul dlui Primar care aduce lămuriri legate de proiectele de hotărāre aflate pe ordinea de zi. Dl Primar precizează īn urma incendiului care a avut loc la blocul 56, sc. D, str. Moldovei, au fost distruse contoarele de gaz, fiind necesara īnlocuirea acestora. Legat de punctul nr. 2 al ordinei de zi dl. Primar informează consilierii au fost primite sume de bani pentru plafonul salarial, sume ce vor acoperi salariile angajaţilor pentru luna decembrie. Īn ceea ce priveşte punctul nr. 3 al ordinei de zi dl. Primar afirmă este un transfer de teren către Consiliul Judeţean şi precizează şi īn raportul Curţii de Conturi a fost prevăzută necesitatea acestui transfer.

1.    Proiect de hotărāre privind acordarea unui sprijin financiar de urgenţă Asociaţiei de proprietri nr. 175

Se dă citire proiectului de hotărāre. Dl Rădulescu afirmă că īn raportul ISU, īntocmit īn urma incendiului, se precizează faptul că incediul a izbucnit de la cauciucurile depozitate pe casa scării şi doreşte să ştie dacă au fost sancţionate persoanele care le-au depozitat īn locul respectiv. Dl Laurenţiu Alexandru, Şef Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă precizează că nu au fost aplicate sancţiuni. Se supune la vot proiectul de hotărāre. Se aprobă cu 18 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 372.

2.    Proiect de hotărāre privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Tārgoviște pe anul 2013

Se dă citire proiectului de hotărāre. Se dă cuvāntul dnei. Popa, directorul Direcţiei Economice pentru a prezenta materialul. Dl Rădulescu doreşte să ştie care este gradul de īncasare al taxelor şi impozitelor pe anul 2013 pānă īn prezent. Dna Popa afirmă că pānă īn prezent au fost colectate īn jur de 80% din impozitele pe acest an. Se supune la vot proiectul de hotărāre. Se aprobă cu 17 voturi pentru şi o abţinere - Pătraşcu Eugen, proiectul devenind H.C.L. nr. 373.

3.    Proiect de hotărāre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Tārgovişte īn domeniul public al Judeţului Dāmboviţa a bunului imobil - TEREN GROAPĂ GUNOI

Se dă citire proiectului de hotărāre. Se dă cuvāntul dlui Cioacă, Administratorul Public al Municipiului Tārgovişte, care aduce lămuriri asupra proiectului de hotărāre. Dānsul precizează că terenul se află pe raza comunei Aninoasa şi este folosit pentru depozitarea gunoaielor menajere colectate de către S.C. SUPERCOM S.A. De asemenea mai precizează că īn urma controlului Curţii de Conturi a rezultat că trebuie clarificată situaţia juridică a acestui teren, motiv pentru care īn urma discuţiilor purtate cu Preşedintele Consiliului Judeţean s-a decis trecerea terenului īn domeniul public al Judeţului Dāmboviţa. Dl Enache afirmă că se putea face un schimb de terenuri īntre Primăria Municipiului şi Consiliul Judeţean şi consideră că prezenta hotărāre, precum şi cea privind darea īn folosinţă gratuită a unor imobile aflate īn locaţia fostului Spital Mānăstirea Dealu către Valleriana şi hotărārea privind cesiunea īntregului pachet de acţiuni deţinute de Municipiul Tārgovişte la S.C. PAVCOM S.A. nu sunt benefice Municipiului Tārgovişte.

Dl Primar afirmă că o parte a bunurilor aflate īn locaţia fostului Spital Mānăstirea Dealu au fost recuperate şi valorificate de către S.C. Municipal Construct S.A., bani ce au intrat īn bugetul Primăriei. Īn ceea ce priveşte societatea PAVCOM, dl Primar afirmă că īn ultimii 10 ani Primăria Municipiului nu a obţinut venituri de la această societate, īn urma cesionării pachetului de acţiuni deţinute de Municipiul Tārgovişte obţināndu-se aproximativ 1.300.000 lei.

Se supune la vot proiectul de hotărāre. Se aprobă cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri: Diaconu Diana, Enache Lucian şi Georgescu Alen, proiectul devenind H.C.L. nr. 374.

Cu aceasta, sedinta se declară īnchisă.    

 

 

 

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,      

             dr. Alen Georgescu                                           jr. Chiru Cătălin Cristea