PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei extraordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 25.04.2014

 

Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 14 din numărul de 21 de consilieri în funcţie, absenti fiind Bozieru Cosmin, Dobândă Ion, Dumitrescu Claudiu, Georgescu Alen, Moţoc Honorius, Pantea Viorel şi Răducanu Tudorică, declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 2239 din data de 23.04.2014.

       La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului de Specialitate precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Şedinţa de astăzi va fi condusă de dna Diculescu Maria.

Se cuvântul dlui Primar care solicită prin modificarea datei de desfăşurare a evenimentului “1 Mai în familiepentru data de 31 mai - 1 iunie, datorită condiţiilor meteorologice nefavorabile. De asemenea mai precizează programul manifestărilor va rămâne acelaşi.

Dl Stan propune adoptarea ordinei de zi aşa cum a fost propusă iniţial, urmând a se modifica proiectul de hotărâre aflat la punctul 1.

       Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 13 voturi pentru, dna Diaconu Diana nu se află în sală.

1.    Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 70.000 lei pentru organizarea şi desfăşurarea acţiunii “1 Mai în familie

       Se citire proiectului de hotărâre. Se cuvântul dnei Dumbravă, consilier în cadrul Cabinetului Primarului, pentru a prezenta materialul.

Dl Secretar citire amendamentului adus proiectului de hotărâre: acţiunea se va numi “1 Iunie în familie, iar data de desfăşurare este 31 mai - 1 iunie 2014.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul susmentionat. Se aprobă cu 13 voturi pentru, dna Diaconu Diana nu se află în sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 133.

2.    Proiect de hotărâre privind asocierea dintre Consiliul Judetean Dâmbovita prin Centrul Judetean de Cultură Dâmbovita si Municipiul Târgoviste prin Consiliul Local Municipal Târgoviste în vederea organizării evenimentuluiPrimăvara clasică europeană

       Se citire proiectului de hotărâre. Se cuvântul dnei Dumbravă, consilier în cadrul Cabinetului Primarului, pentru a prezenta materialul.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 13 voturi pentru, dna Diaconu Diana nu se află în sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 134 .

3.    Proiect de hotărâre privind asocierea dintre Consiliul Judetean Dâmbovita prin Centrul Judetean de Cultură Dâmbovita si Municipiul Târgoviste prin Consiliul Local Municipal Târgoviste în vederea organizării Festivalului Medieval ”Dracula”

Se citire proiectului de hotărâre. Se cuvântul dnei Dumbravă, consilier în cadrul Cabinetului Primarului, pentru a prezenta materialul referitor la organizarea Festivalului Medieval ”Dracula”, în perioada 13 - 16 iunie 2014.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 13 voturi pentru, dna Diaconu Diana nu se află în sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 135.

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie la data de 31.03.2014

Se citire proiectului de hotărâre. Se cuvântul dnei Popa, directorul economic, pentru a prezenta materialul.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 12 voturi pentru şi o abţinere - Enache Lucian, dna Diaconu Diana nu se află în sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 136.

5.    Proiect de hotărâre privind încheierea unei polite de asigurare pentru bunurile ce fac obiectul ACORDULUI DE TRANSFER ACTIVE ATA-2013

Se citire proiectului de hotărâre. Se cuvântul dnei Popa, directorul economic, pentru a prezenta materialul. Dl Rădulescu doreşte ştie dacă asigurarea nu trebuie achitată de Municipal Construct. Dl Primar precizează bunurile se află în patrimoniul Primăriei Municipiului Târgovişte, Municipal Construct având doar custodia acestora.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 12 voturi pentru şi o abţinere - Enache Lucian, dna Diaconu Diana nu se află în sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 137.

6.    Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. Municipal Construct S.A.

Se citire proiectului de hotărâre. Se cuvântul dnei Popa, directorul economic, pentru a prezenta materialul.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 14 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 138.

 

  Se alege preşedintele de şedinţă pentru şedinţele lunii mai - Diaconu Diana Elena. Se supune la vot. Se aprobă cu 14 voturi pentru.

 

     Cu aceasta şedinţa se declară închisă.

 

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,   

            ec. Maria Diculescu                                         jr. Chiru Cătălin Cristea