PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei extraordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 25.03.2013

 

 

   Dl Cristea Chiru Cătălin, întrucât sunt prezenţi 19 din numărul de 21 de consilieri, absenţi fiind Dumitrescu Claudiu şi Pantea Viorel, declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

      Şedinţa de astăzi va fi condusă de dl. cons. Stan Daniel Cristian.

      Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de consilierii locali, în unanimitate, în şedinţa extraordinară din data de 18.03.2013.

La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

      Dl Stan ii dă cuvântul dlui. Nicoară pentru a prezenta situaţia actuală la S.C. TERMICA S.A.

      Dl Cioacă doreşte să ştie de ce directorul S.C. TERMICA S.A., dl Popescu, nu a semnat cererea de renunţare la intrărea în insolvenţă a societăţii. Dl Nicoară afirmă că directorul general şi consilierul juridic al societăţii au refuzat să semneze cererea. Dl Cioacă mai doreşte să se prezinte o situaţie a plăţilor efectuate de S.C. Termica S.A. în ultimele 6 luni, având în vedere sumele primite de la Consiliul Local Municipal Târgovişte în ultimele luni. Dl Nicoară afirmă că a dorit să prezinte o situaţie economică, dar directorul general al societăţii a interzis prezentarea unor astfel de date.

      Dl Ţuţuianu precizează că investitorul Nuon va utiliza garanţia de 1.500.000 euro, deoarece consideră că societatea Termica S.A. nu reprezintă un partener de încredere.

      Dl Babeu propune să fie realizat un audit în paralel cu programul de măsuri de redresare şi solicită un raport întocmit în urma acestuia. De asemenea, mai solicită bilanţul contabil al societăţii.

      Dl Pătraşcu doreşte să ştie dacă a fost întocmit bilanţul contabil, care este datoria totală a S.C. Termica S.A. şi cu ce sumă se reduce cheltuiala S.C. Termica S.A. în cazul sistării furnizării de energie termica către o parte a utilizatorilor. Dl Nicoară afirmă că s-ar înregistra o reducere cu 30 - 40%, iar datoria societăţii faţă de creditori are o valoare de 29.159.822,06 lei.

      Dl Stan solicită să se prezinte o proiecţie a planului de reorganizare pentru S.C. Termica S.A. până la data de 15 aprilie 2013.

      Dna Diculescu solicită Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al S.C. Termica S.A., precum şi raportul auditorului intern şi a celui extern.

      Dl Enache precizează că debranşarea zonei de nord a oraşului reprezintă una dintre primele măsuri care ar conduce la creşterea randamentului S.C. Termica S.A. şi doreşte să ştie ce efort financiar ar  presupune montarea de centrale pentru şcolile şi grădiniţele din zona respectivă. Dl Nicoară afirmă că există soluţia centralelor individuale, completate de montarea de panouri solare. Pentru panourile solare ar putea fi accesate fonduri pe resurse regenerabile, ceea ce ar diminua contribuţia Consiliului Local.

 

       Cu aceasta, şedinţa se declară închisă.

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                        SECRETAR MUNICIPIU,

              jr. Stan Daniel Cristian                             jr. Chiru Cătălin Cristea