PROCES VERBAL

īncheiat īn urma şedinţei extraordinare a

Consiliului Local Municipal Tārgovişte

din data de 24.09.2012

 

Dl. Chiru Cătălin Cristea, Secretarul Municipiului Tārgovişte, īntrucāt sunt prezenţi 11 din numărul de 21 de consilieri, absenţi fiind Babeu Pavel, Cioacă Nicolae Gabriel, Dumitrescu Claudiu, Iancu Avram, Liţă Ion, Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Neculăescu Zotic Cătălin, Prisăcaru Ciprian şi Răducanu Tudorică declară: Şedinţa este legal constituită şi īşi poate desfaşura lucrările īn conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Şedinţa de astăzi va fi condusă de dl. cons. Stan Daniel Cristian, ales preşedinte pentru şedinţele lunii septembrie.

     Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Tārgovişte a fost convocată la iniţiativa următorilor consilieri locali: Albu Andrei Bogdan. Bănescu Rodica, Diaconu Diana Elena, Diculescu Maria, Enache Lucian, Georgescu Alen, Pătraşcu Eugen, Rădulescu Cătălin, Stan Daniel Cristian şi Ţuţuianu Ioan.

    La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

     Se propune modificarea ordinii īn care vor fi discutate proiectele de hotărāre astfel:

1.    Proiect de hotărāre privind implementarea guvernantei corporative la societatile comerciale la care municipiul Targoviste este actionar unic, majoritar sau la care deţine controlul  

2.    Proiect de hotărāre privind imputernicirea viceprimarului municipiului Targoviste, in persoana domnului Ţuţuianu Ioan, sa reprezinte Consiliul Local municipal Targoviste la negocierile cu creditorii SC TERMICA SA Targoviste

3.    Proiect de hotărāre privind revocarea reprezentantului Municipiului Tārgovişte īn Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TĀRGOVIŞTE - DĀMBOVIŢA S.A.

4.    Proiect de hotărāre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Tārgovişte pe anul 2012

             Se supune la vot. Se aprobă īn unanimitate cu 11 voturi pentru.

 

     Se trece la discutarea punctelor.

1.    Proiect de hotărāre privind implementarea guvernantei corporative la societatile comerciale la care municipiul Targoviste este actionar unic, majoritar sau la care deţine controlul  

     Dl. Stan prezintă motivul pentru care acest punct a fost introdus pe ordinea de zi. O.U.G nr. 109/2011 a intrat īn vigoare īn data de 14.12. 2011 şi se aplică īn cazul selecţiei membrilor consiliilor de administraţie la societăţile comerciale la care municipiul Tārgovişte este acţionar unic, majoritar sau deţine controlul. Dl. consilier consideră că ordonanţa trebuie aplicată īn cazul membrilor consiliilor de administraţie ale societăţilor la care Consiliului Local este acţionar.

     Dl Secretar precizează că natura actului administrativ trebuie să pună īn executare legea, deci procedura este cea din OUG 109/2011 şi devine obligatorie la momentul vacantării unui post īn unul dintre consiliile de administraţie. De asemenea mai precizează că primele vacantări au fost in luna septembrie 2012. Dl Secretar afirmă că are obiecţii la art. 1 al proiectului de hotărāre propus de grupul USL, deoarece este generic şi face precizarea că a fost modificat articolul īn sensul adăugării societăţilor care intră sub incidenţa acestei ordonanţe, respectiv S.C. ECO - SAL 2005 S.A şi S.C. COMPANIA DE APĂ TĀRGOVIŞTE DĀMBOVIŢA S.A.

     Īn ceea ce priveşte art. 3, dl. Secretar precizează că  grupul USL  a propus o comisie care nu poate să lucreze īn mod independent, deoarece nu are personalitate juridică şi aminteşte că fiind vorba despre achiziţia serviciilor unui expert independent, care intră sub incidenţa OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, necesită avizul ordonatorului principal de credite (primarul).

     Se dă cuvāntul dlui Rădulescu care precizează că se doreşte achiziţionarea acestui serviciu al expertului independent pentru toate societăţile la care Consiliul Local este acţionar.

     Dl Secretar precizează că īn art. 7 sunt precizate şi alte societăţi: S.C. TERMICA S.A şi S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

     Se dă cuvāntul dnei Diculescu care afirmă că grupul USL a convocat această şedinţă din dorinţa de a aduce īmbunătăţiri activităţii Consiliului Local şi aminteşte că OUG 109/2011 avea termen de aplicare luna noiembrie 2011. De asemenea dna. consilier īşi manifestă nemulţumirea faţă de absenţa primarului şi a membrilor PDL de la această şedinţă.

     Dl. Stan afirmă că nu există diferenţe de fond īntre propunerea USL şi propunerea Secretarului Municipiului şi afirmă că se doreşte ca atunci cand mandatele membrilor din consiliile de administraţie īncetează, să se aplice această procedură prevăzută īn ordonanta 109/2011, iar expertul desemnat să facă selecţiile pentru numirea noilor membrii. De asemenea mai doreşte să ştie dacă procedura se aplică şi īn cazul īn care se īnfiinţează o nouă societate cu acţionar Consiliul Local şi propune adoptarea art. 1 īn forma propusă de grupul USL, iar privind art. 3 afirmă că este necesar ca din comisie să facă parte şi consilieri locali. Īn ceea ce priveşte consilierii ce vor face parte din comisie se stabileşte un număr de 7 persoane.

     Dl. Secretar aminteşte că va fi constituită această comisie prin dispoziţia Primarului şi că aceasta va cuprinde şi cei 7 consilieri ce vor fi desemnaţi.

     Dl Stan propune 4 membrii USL, 2 membrii PDL şi un membru PP - DD. Se fac propunerile: Ţuţuianu Ioan, Rădulescu Cătălin, Stan Daniel Cristian şi Enache Lucian, Păunescu Andrei Mihai - PP-DD, iar membrii PDL urmează a fie desemnaţi  īntr-o altă şedinţă.

     Dl. Stan propune un termen de 10 zile īn care comisia să selecteze expertul independent.   Precizează că se poate stabili, cu caracter general, aplicarea procedurii de selecţie a dosarelor īn cazul īncetării mandatului de membru al consiliului de administraţie, pentru toate societăţile la care Consiliul Local este acţionar.

     Dl Secretar susţine că selecţia se va realiza pentru fiecare consiliul de administraţie. Dl Stan afirmă că poate să existe un singur expert pentru toate situaţiile existente şi precizează că prin act adiţional se poate stabili un preţ de fiecare dată. Tot dl Stan afirmă că expertul poate stabil criteriile pentru toate situaţiile, deoarece obiectul de activitate al companiilor rămāne neschimbat, iar la vacantarea unui post īn consiliile de administraţie face selecţia CV - urilor conform criteriilor stabilite. Propune ca perioada īn care expertul să īşi desfăşoare activitatea să fie de 4 ani.

     Dl Rădulescu doreşte să ştie dacă este cunoscut preţul serviciilor oferite de astfel de experţi. Dl. Secretar afirmă că pānă la acest moment nu a fost achiziţionat serviciul unui expert independent, deci nu sunt cunoscute preţurile practicate de aceştia. Tot dl Rădulescu afirmă că doar dacă se depăşeşte o anumită sumă se face licitaţie publică pentru achiziţionarea serviciului şi doreşte să ştie dacă va fi utilizată această procedură sau cea a īncredinţării directe. Dl Secretar afirmă că se fac invitaţii, iar dacă preţul experţilor va depăşi 15.000 euro atunci se va face licitaţie publică.

     Dl Pătraşcu afirmă că se poate face invitaţia prin oferta financiară, iar preţul să fie stabilit şi să nu depăşească o anumită sumă propusă.

     Dl Rădulescu precizează că se poate face ofertă pentru fiecare membru al unui consiliu de administraţie şi nu pentru toţi membrii acestuia.

     Dl Stan răspunde că nu se va stabili un expert independent pentru fiecare situaţie īn care un membru al unui consiliu de administraţie trebuie numit şi afirmă că un astfel expert poate face o ofertă pentru o perioadă de 4 ani.

     Se dă citire proiectului de hotărāre cu amendamentele făcute. Se propune votul deschis pentru membrii comisiei. Se supune la vot. Se aprobă īn unanimitate cu 11 voturi pentru.

     Se supune la vot proiectul de hotărāre. Se aprobă īn unanimitate cu 11 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 246.

2.    Proiect de hotărāre privind imputernicirea viceprimarului municipiului Targoviste, in persoana domnului Ţuţuianu Ioan, sa reprezinte Consiliul Local Municipal Targoviste la negocierile cu creditorii SC TERMICA SA Targoviste

Se dă citire proiectului de hotărāre. Dl. Stan face o expunerea de motive şi aminteşte că au fost purtate discuţii cu creditorii S.C. TERMICA S.A. Consideră că, reluarea furnizării de energie termică, este singura posibilitate ca toţi locuitorii din Municipiul Tārgovişte să beneficieze de căldură īn iarna ce va urma şi afirmă că trebuiesc achitate datoriile S.C. TERMICA S.A, deoarece doar īn aceste condiţii societatea poate dobāndi şi dispune de bunurile din partimoniu, deoarece una dintre măsurile de executare silită poate consta īn indisponibilizarea bunurilor şi scoaterea acestora la licitaţie publică.

     Dl Pătraşcu afirmă că negocierile trebuiesc continuate şi finalizate īn ritm alert, deoarece eşalonarea plăţilor necesită timp şi consideră că singura soluţie pentru acestă iarnă este funcţionarea S.C. TERMICA S.A.

     Dl Ţuţuianu aminteşte că membrii PDL au afirmat că există varianta ca proiectul centralelor termice īn condensaţie să se deruleze īn paralel cu funcţionarea S.C. TERMICA S.A. De asemenea mai afirmă că la vizita de la GDF SUEZ Bucureşti delegaţia de la Tārgovişte a īntāmpinat problema existenţei unei īmputerniciri din partea Primarului Municipiului Tārgovişte pentru a purta negocieri īn privinţa datoriei S.C. TERMICA S.A. către GDF SUEZ. Dl Ţuţuianu mai afirmă că acţionar majoritar al S.C TERMICA S.A este Consiliul Local Municipal Tārgovişte şi aminteşte că īn calitate de viceprimar are o dispoziţie semnată de la Primar prin care este īnsărcinat să urmărească activitatea şi problemele societăţii Termica.

     Dl Stan precizează că motivul iniţierii acestui proiect este acela ca īn  negocierile ce se poartă pentru redresarea S.C. Termica SA să nu existe situaţii īn care consilierilor să le fie refuzată prezenţa la discuţii.

     Dl. Rădulescu afirmă că suntem singurul oraş din ţară care nu a purtat negocierile cu societatea furnizoare de gaz īn vederea rezolvării problemelor existente.

     Dl Stan doreşte ca la art. 2 să se precizeze că dl Ţuţuianu participă la negocierea si stabilirea clauzelor conventiilor de esalonare a platii debitelor pe care le are SC TERMICA SA Targoviste, in conditiile cele mai avantajoase pentru SC TERMICA SA., la negocierea şi stabilirea clauzelor unor acorduri de garantare, dacă va fi cazul, acestea urmānd a fi supuse aprobării consiliului local.

     Cu aceste amendamente se supune la vot proiectul de hotărāre. Se aprobă īn unanimitate cu 11 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 247.

     Dl Stan propune o pauză.

Se reiau discuţiile.

3.    Proiect de hotărāre privind revocarea reprezentantului Municipiului Tārgovişte īn Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TĀRGOVIŞTE - DĀMBOVIŢA S.A.

     Dl Stan precizează că reprezentantul Municipiului Tārgovişte īn Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TĀRGOVIŞTE - DĀMBOVIŢA S.A. īn prezent este dl Casandroiu Adrian, desemnat īn această calitate prin H.C.L. nr. 331/2008 şi că, pentru membrii Adunărilor Generale ale Acţionarilor nu se aplică OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a īntreprinderilor publice, prin contractarea serviciilor unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată īn recrutarea resurselor umane.

     Dl Ţuţuianu doreşte să ştie dacă īn H.C.L. nr. 331/2008 se precizează că reprezentantul Municipiului Tārgovişte va primi mandat pentru fiecare şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor.

     Dl Stan precizează că mandatul reprezentantului poate fi completat cu revocarea şi numirea membrilor consiliilor de administraţie. Dl Secretar precizează că la acest moment nu este necesară o revocare a membrilor consiliului de administraţie, deoarece mandatele acestora au īncetat cu data de 18 august 2012.

     Dl Stan precizează că dl Păunescu Andrei  a părăsit sala de şedinţă, deci nu mai este cvorum. Dl Secretar precizează că dl Păunescu a părăsit sala fără permisiunea preşedintelui de şedinţă, deci va fi considerat absent.          

     Īn aceste condiţii şedinţa este declarată īnchisă.

 

 

 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                         SECRETAR MUNICIPIU

         Jr. Stan Daniel Cristian                                           Jr. Chiru Cătălin Cristea