PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei extraordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 24.03.2011

 

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 17 din numărul de 21 de consilieri, declară: Şedinţa este legal constituită, îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia 1743 din data de 21.03.2011.

   La această şedinţă participă un număr de 17 consilieri din totalul de 21 consilieri în funcţie, absenti fiind (Păunaş Maria Roxana, Răducanu Tudorică, Şerban Alexandru, Rusescu Gheorghe – este prezent incepand cu punctul 5 al ordinii de zi), directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Şedinţa de astăzi este condusă de dl. cons. Briceag Paul Robert.

Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă în unanimitate.

1.   Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 10 din data de 10.01.2011 referitoare la proiectul: „Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în Municipiul Târgoviște - Priseaca”.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Paraschiva, din partea Direcţiei Tehnice, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. consilier Ţuţuianu care doreşte să ştie dacă va fi refăcută şi infrastructura. Dna Paraschiva afirmă că va fi refăcută infrastructura pe aceste străzi. Dl. consilier Tănase doreşte să ştie ce se va întampla pe străzile respective din punctul de vedere al canalizării. Dna Paraschiva afirmă că va fi făcută în lateral, iar în Priseaca este aproape finalizată canalizarea. Dl consilier Ilie doreşte să fie informat despre stadiul lucrărilor pentru canalizare din cartierul Priseaca. Dna Paraschiva îl informează că mai este de lucru pe un kilometru din strada Prisecii, 250 de metri pe strada Dâmboviţei şi DN 71 A, pentru care trebuie obţinut avizul de la Compania de Drumuri.

Dl. consilier Vasiliu doreşte ca dl Primar să găsească o soluţie tehnică, prin care să se evite spargerea asfaltului pe străzile respective.

Încheindu-se dezbaterile la acest punct se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

2.   Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 11 din data de 10.01.2011 referitoare la proiectul: „Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în municipiul Târgoviște - Romlux”.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Dl consilier Dănciulescu doreşte să atragă atenţia că în cartiere precum Prepeleac sau Romlux străzile sunt înguste. Dl Primar afirmă că acele străzi sunt în această stare de aproximativ 20 de ani şi că trebuiesc asfaltate aşa cum există. Încheindu-se dezbaterile la acest punct se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

3.   Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 12 din data de 10.01.2011 referitoare la proiectul: „Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în municipiul Târgoviște - Prepeleac”.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Paraschiva, din partea Direcţiei Tehnice, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre.

Încheindu-se dezbaterile la acest punct se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

4.   Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targovişte pe anul 2011.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Popa, din partea Direcţiei Economice, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre.

Încheindu-se dezbaterile la acest punct se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

5.   Proiect de hotărâre privind acordarea semestriala a unui sprijin financiar in cuantum de 100 lei sub forma de tichete valorice pentru fiecare pensionar din Municipiul Targoviste, a carui pensie este mai mica sau egala  cu 800 lei.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Iordache, din partea Direcţiei de Asistenţă Socială, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Dl. consilier Dănciulescu propune să fie acordate tichete in valoare de 100 lei pe trimestru. Dl consilier Vasiliu declară că având în vedere situaţia economică a populaţiei, suma de 100 lei pe trimestru ar fi binevenită. Dl Primar declară că nu se poate face o rectificare de buget care să permită oferirea sumei de 100 lei pe trimestru. Se supune la vot propunerea dlui Dănciulescu. Se respinge: 7 voturi pentru şi 11 abţineri: Babeu Pavel, Badiu Cristina Minerva, Băluţă Vasile, Briceag Paul Robert, Ilie Valentin, Iorga Liviu, Liţă Ion, Moţoc Honorius, Pantea Viorel, Rusescu Gheorghe, Stănescu Iulian.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de executiv. Se aprobă: 11 voturi pentru şi 7 abţineri: Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Frăţilă Ioan Cezar, Paraschiv Cornelia, Tănase Silviu Gabriel, Ţuţuianu Ioan şi Vasiliu Emilian Teodor.

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                SECRETAR MUNICIPIU

           ing. Briceag Paul Robert                                     jr. Chiru Cătălin Cristea