PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei ordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 23.07.2012

 

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 21 din numărul de 21 de consilieri, declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Şedinţa de astăzi va fi condusă de dl. cons. Moţoc Honorius, ales preşedinte pentru şedinţele lunii iulie.

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 3650 din data de 17.07.2012.

La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

   Dl. Primar propune suplimentarea ordinei de zi cu următoarele puncte şi discutarea lor la începutul şedinţei.

      1.   Depunerea jurământului de către dl. Stoica Sorin

2.       Proiect de hotărâre privind premierea absolvenţilor de liceu – promoţia 2012 cu rezultate deosebite la examenul de bacalaureat

3.       Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 174/10.07.2012 referitoare la aprobarea numarului, denumirii si componentei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste

   Dl consilier Dobândă propune discutarea ca prim punct al ordinei de zi a proiectului de hotărâre privind alegerea unor consilieri municipali pentru funcţiile de viceprimari.

   Se supune la vot suplimentarea ordinei de zi propuse de executiv. Se aprobă: 21 voturi pentru.

Se supune la vot propunerea dlui Dobândă. Se aprobă: 13 voturi pentru şi 8 voturi împotrivă: Babeu Pavel, Cioacă Nicolae Gabriel, Dumitrescu Claudiu, Liţă Ion, Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Prisăcaru Ciprian şi Răducanu Tudorică

   Dl. Stoica Sorin depune jurământul.

Dl. consilier Cioacă propune ca pentru punctul legat de alegerea viceprimarilor să fie întocmită o singură hotărâre, iar buletinele de vot să cuprindă propunerile pentru ambii viceprimari. Se supune la vot această propunere. Se aprobă în unanimitate.

   Se trece la ordinea de zi.

1. Proiect de hotărâre privind premierea absolvenţilor de liceu – promoţia 2012 cu rezultate deosebite la examenul de bacalaureat

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind H.C.L. nr. 175.

2. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 174/10.07.2012 referitoare la aprobarea numarului, denumirii si componentei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste

   Dl. Dobândă dă citire propunerilor pentru cele 3 comisii: Păunescu Mihai Andrei – comisia 1 pentru studii, prognoze economico-sociale si buget-finante, programe externe si relatii internationale, Bozieru Cosmin Petruţ – comisia 2 pentru organizarea, dezvoltarea urbanistica si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat al municipiului, realizarea licitatiilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura şi Dobândă Ion – comisia 3 pentru servicii publice, asigurarea functionarii serviciilor de gospodarie comunala, piete si comert.

 

   Se supun la vot propunerile. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind H.C.L. nr. 176.

3.         Proiect de hotărâre privind alegerea unor consilieri municipali pentru funcţiile de Viceprimari.

       Se fac propuneri pentru funcţiile de viceprimari: PP – DD – Dobândă Ion, USL – Ţuţuianu Ioan şi PDL – Cioacă Nicolae Gabriel şi Liţă Ion.

       Dl Secretar Cristea propune sa se stabilieasca modalitatea de vot: prin încercuire sau prin taierea cu o linie. Se alege modalitatea de vot: la votul negativ se taie cu o linie persoanele înscrise pe buletine care nu se doreşte a fi alese şi vor fi lasate netaiate numele a cel mult 2 persoane. Sunt întocmite buletinele de vot. Se desfăşoară votul secret. Comisia de validare se retrage pentru a contabiliza voturile. Dl cons. Moţoc dă citire procesului verbal întocmit de comisia de validare. În urma votului celor 21 de consilieri în funcţie Ţuţuianu Ioan a obţinut 13 voturi pentru şi 8 voturi împotrivă; Dobândă Ion – 10 voturi pentru şi 11 voturi împotrivă, Cioacă Nicolae Gabriel – 10 voturi pentru şi 11 voturi împotrivă, Liţă Ion – 8 voturi pentru şi 13 voturi împotrivă. În aceste condiţii, dl. Ţuţuianu Ioan va ocupa funcţia de viceprimar, urmând a se desfăşura şi turul al doilea la care va participa dl. Dobândă Ion şi dl. Cioacă Nicolae Gabriel.

       Sunt întocmite buletinele de vot. Se desfăşoară votul secret. Comisia de validare se retrage pentru a contabiliza voturile. Dl cons. Moţoc dă citire procesului verbal întocmit de comisia de validare. În urma votului celor 21 de consilieri în funcţie dl. Dobândă Ion a obţinut 12 voturi pentru şi 8 voturi împotrivă, dl. Cioacă Nicolae Gabriel – 8 voturi pentru şi 12 voturi împotrivă. A existat şi un vot nul. În aceste condţii dl. Dobândă Ion este cel de al doilea viceprimar.

       Proiectul de hotărâre devine H.C.L. nr. 177.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: „REPARAŢII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE – PACHET 1”

       Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei. Paraschivescu Cerasela din partea Direcţiei Tehnice pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se respinge: 8 voturi pentru şi 13 voturi împotrivă: Albu Andrei Bogdan, Bănescu Rodica, Bozieru Cosmin Petruţ, Diaconu Diana Elena, Dobândă Ion, Enache Lucian, Georgescu Alen, Pătraşcu Eugen, Păunescu Mihai Andrei, Rădulescu Cătălin, Stan Daniel Cristian, Stoica Sorin şi Ţuţuianu Ioan.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: „REPARAŢII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE – PACHET 2”

       Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei. Paraschivescu Cerasela din partea  Direcţiei Tehnice pentru a prezenta materialul.

       Dl. consilier Stan precizează că au fost solicitate şi alte materiale şi că străzile Horia, Cloşca şi Crişan sunt de categoria a patra, dorind să ştie cum au fost selectate pentru a face parte din acest pachet. Mai precizează că străzile ar trebui alese în funcţie de fluxul de trafic şi în funcţie de zonele de locuit pe care le deservesc. Aminteste că a solicitat documentaţia de avizare.

      Dna. Paraschivescu menţioneză că sunt foarte multe materiale, care au fost prezentate la şedinţe şi precizează că acestea pot fi puse la dispoziţie în format electronic.

     Dl. Primar afirmă că străzile nu sunt alese după trafic şi că aceste străzi cuprinse în pachetul 1 şi 2 sunt străzi ce au mai rămas de asfaltat.

     Dl. consilier Rădulescu aminteşte că cetăţenii din cartierul Micro XI nu au apă caldă.

     Dl. Primar afirmă că această problemă nu se află pe ordinea de zi şi că proiectele pot fi introduse şi la cererea unui număr de şapte consilieri.

     Dl. consilier Bozieru afirmă că se doreşte asfaltarea a 3,5 km cu 46 de miliarde, ceea ce reprezintă o sumă foarte mare.

     Dl. Primar aminteşte că se aprobă indicatorii tehnico – economici şi că această cifră este dată de proiectant în urma unor studii. Aceasta reprezintă suma maximă, iar în urma licitaţiilor publice vor fi aleşi cei care vor avea preţurile cele mai mici. Tot legat de străzi, dl. Primar afirmă că preţurile sunt diferite pentru o stradă unde nu există deloc asfalt, faţă de o stradă unde se decapează doar porţiunile unde asfaltul s-a stricat şi pe care se mai toarnă un singur strat de asfalt.

     Dl. viceprimar Ţuţuianu precizează că în dosarele consilierilor erau necesare şi hotărârile iniţiale şi că situaţiile trebuiau clarificate în comisii. Doreşte să ştie ce se întâmplă cu străzile din cartierul Matei Basarab.

     Dl. Primar face precizarea că aceste străzi sunt cuprinse în pachetul 3, care a fost aprobat în şedinţa lunii mai.

   Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge: 8 voturi pentru şi 13 voturi împotrivă: Albu Andrei Bogdan, Bănescu Rodica, Bozieru Cosmin Petruţ, Diaconu Diana Elena, Dobândă Ion, Enache Lucian, Georgescu Alen, Pătraşcu Eugen, Păunescu Mihai Andrei, Rădulescu Cătălin, Stan Daniel Cristian, Stoica Sorin şi Ţuţuianu Ioan.

6.    Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la H.C.L. nr. 165/2011 referitoare la aprobarea demarării procedurilor de contractare a unei finantari rambursabile in suma de 8.000.000 lei, pentru finantarea unor lucrări de reparaţii capitale străzi din Municipiul Târgovişte

     Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei. Popa, director al Direcţiei Economice, pentru a prezenta materialul. Dna. Popa propune, având în vedere că pachetele 1 şi 2 au fost respinse, să se permită utilizarea sumei necesare din credit pentru realizarea lucrărilor pe străzile cuprinse în pachetul 3. Se fac propuneri pentru comisia de negociere: Pătraşcu Eugen şi Liţă Ion. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate proiectul devenind hotărârea nr. 178.

7.    Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2012

     Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Popa, director al Direcţiei Economice, pentru a prezenta materialul.

     Dl. cons. Rădulescu aminteşte că a fost solicitată hotărârea Consiliului Local Municipal Târgovişte prin care echipa s-a înscris în competiţie.

     Dl. Primar precizează că nu este necesară o hotărâre a CLM Târgovişte deoarece acesta este obiectul de activitate al cluburilor sportive – participarea la competiţii.

     Dl. cons. Stan aminteşte că în raportul de avizare al comisiei juridice s-a solicitat ca în raportul de specialitate să fie menţionate destinaţiile concrete ale sumelor de bani care fac obiectul hotărârii şi documentele de înfiinţare şi organizare ale Clubului Sportiv Municipal, pentru a fi identificate raporturile dintre club şi unitatea administrativ teritorială - Municipiul Târgovişte. A mai fost solicitată şi o situaţie detaliată cu obligaţiile de plată către personalul clubului, sportivi şi colaboratori.

     Dl Primar afirmă că echipa din Târgovişte este prima din ţară care joacă la acest nivel  - Euroligă şi că sunt cheltuieli mai mari, care trebuiesc susţinute. Menţioneză că acestă participare are şi beneficii prin atragerea de capital în Târgovişte, deoarece echipa susţine un număr de 14 meciuri, din care 7 vor fi în Târgovişte. Sportivii nu au salariu şi din acest motiv există un sistem de premiere. De asemenea mai afirmă că se pot atrage sponsorizări, care vor duce la diminuarea acestor sume.

     Dl. cons. Pătraşcu afimă că bugetul clubului a fost de 3398 mii lei din care s-au cheltuit 1195 mii lei deci aproximativ 59% şi că ar trebui diminuat cu suma de 900 mii lei bugetul pentru construcţia de locuinţe – capitolul „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” în favoarea sportului.

     Dl. Primar precizează că suma destinată pe acel capitol era prevăzută pentru canalizări, pentru care au fost organizate licitaţii, ce au fost anulate pe procedură şi că acea chetuială nu poate fi făcută în anul 2012.

     Dl. cons. Stan propune să fie prezentate materialele solicitate într-o şedinţă comună a comisiilor şi să se soliţioneze situaţia şi dl. viceprimar Ţuţuianu propune o şedinţă extraordinară.

     Se supune la vot amânarea acestui punct al ordinii de zi pentru o ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ în data de 26.07.2012, ora 900, urmând ca în data de 25.07.2012 să se desfăşoare la ora 15 o sedinţă a comisiilor reunite. Se aprobă în unanimitate.

     Dl Secretar Cristea anunţă convocarea Consiliului Local Municipal Târgovişte, la solicitarea celor 21 de consilieri, în şedinţă extraordinară, în data de 26.07.2012, ora 900, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 9. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2012

     Dl cons. Babeu revine cu solicitare ca Termica să prezinte un raport de activitate până la următoarea şedinţă.

10.   Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 60/2009 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru blocul de locuinţe 10, sc. B din str. Ion Ghica

     Dl cons Moţoc propune ca cele 21 de puncte privind modificările de indicatori tehnico – economici să fie discutate la comun, dar votate individual.

Se dă cuvântul dlui. Folea, din partea Direcţiei Tehnice, pentru a prezenta materialul.            

Dl. cons. Stan doreşte să cunoască motivul pentru care lucrările de reabilitare nu au fost finalizate, care sunt lucrările suplimentare identificate de proiectant şi care este stadiul de execuţie a lucrărilor la obiectivele vizate de proiectele de hotărâre, cu dovezi privind plătile efectuate şi motivul pentru care sumele sunt finanţate integral de la bugetul consiliului local.

     Dl. Folea afirmă că unul dintre motivele pentru care lucrările nu au fost finalizate este intrarea în insolvenţă a unor constructori, iar în ceea ce priveste lucrările suplimentare afirmă că au apărut lucrări neprevăzute.

     Referitor la faptul că sumele sunt asigurate de la bugetul consiliului local, dl. Primar afirmă că este varianta cea mai sigură, deoarece este posibil ca nici asociaţiile de proprietari şi nici bugetul de stat să nu mai plătească cota parte din aceste sume suplimentare.

     Dl cons. Stan afirmă că acele garanţii ale firmelor nu sunt suficiente pentru a acoperi cheltuielile suplimentare şi doreşte să cunoască motivul pentru care nu au fost solicitate daune compensatorii firmelor care nu au executat lucrările.

     Dl. cons. Pătraşcu doreşte să fie adusă la cunoştinţa consilierilor perioada de executare a lucrărilor, care a fost perioada de execuţie şi dacă aceasta a fost prelungită. Tot dânsul afirmă că pentru depăşirea termenelor trebuiau reziliate contractele cu penalităţi.

     Dl. Secretar Cristea precizează că diferenţele provin din modificarile de TVA şi lucrările suplimentare care nu au fost luate în calcul şi care au fost constatate prin expertiză.

     Dl. Primar susţine că lucrările executate se vor deteriora dacă nu vor fi luate decizii legate de continuarea acestora.

   Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge: 8 voturi pentru şi 13 voturi împotrivă: Albu Andrei Bogdan, Bănescu Rodica, Bozieru Cosmin Petruţ, Diaconu Diana Elena, Dobândă Ion, Enache Lucian, Georgescu Alen, Pătraşcu Eugen, Păunescu Mihai Andrei, Rădulescu Cătălin, Stan Daniel Cristian, Stoica Sorin şi Ţuţuianu Ioan.

11. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 137/2009 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru blocul de locuinţe C 1 din Bdul Libertăţii

   Se supune la vot. Se respinge: 8 voturi pentru şi 13 voturi împotrivă: Albu Andrei Bogdan, Bănescu Rodica, Bozieru Cosmin Petruţ, Diaconu Diana Elena, Dobândă Ion, Enache Lucian, Georgescu Alen, Pătraşcu Eugen, Păunescu Mihai Andrei, Rădulescu Cătălin, Stan Daniel Cristian, Stoica Sorin şi Ţuţuianu Ioan.

12. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 138/2009 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru blocul de locuinţe C 2 din Bdul Libertăţii

   Se supune la vot. Se respinge: 8 voturi pentru şi 13 voturi împotrivă: Albu Andrei Bogdan, Bănescu Rodica, Bozieru Cosmin Petruţ, Diaconu Diana Elena, Dobândă Ion, Enache Lucian, Georgescu Alen, Pătraşcu Eugen, Păunescu Mihai Andrei, Rădulescu Cătălin, Stan Daniel Cristian, Stoica Sorin şi Ţuţuianu Ioan.

13. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 139/2009 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru blocul de locuinţe C 3 din Bdul Libertăţii

   Se supune la vot. Se respinge: 8 voturi pentru şi 13 voturi împotrivă: Albu Andrei Bogdan, Bănescu Rodica, Bozieru Cosmin Petruţ, Diaconu Diana Elena, Dobândă Ion, Enache Lucian, Georgescu Alen, Pătraşcu Eugen, Păunescu Mihai Andrei, Rădulescu Cătălin, Stan Daniel Cristian, Stoica Sorin şi Ţuţuianu Ioan.

14. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 140/2009 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru blocul de locuinţe C 4 din Bdul Libertăţii

   Se supune la vot. Se respinge: 8 voturi pentru şi 13 voturi împotrivă: Albu Andrei Bogdan, Bănescu Rodica, Bozieru Cosmin Petruţ, Diaconu Diana Elena, Dobândă Ion, Enache Lucian, Georgescu Alen, Pătraşcu Eugen, Păunescu Mihai Andrei, Rădulescu Cătălin, Stan Daniel Cristian, Stoica Sorin şi Ţuţuianu Ioan.

15. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 141/2009 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru blocul de locuinţe C 6 din str. Revoluţiei

   Se supune la vot. Se respinge: 8 voturi pentru şi 13 voturi împotrivă: Albu Andrei Bogdan, Bănescu Rodica, Bozieru Cosmin Petruţ, Diaconu Diana Elena, Dobândă Ion, Enache Lucian, Georgescu Alen, Pătraşcu Eugen, Păunescu Mihai Andrei, Rădulescu Cătălin, Stan Daniel Cristian, Stoica Sorin şi Ţuţuianu Ioan.

16. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 142/2009 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru blocul de locuinţe C 7 din str. Revoluţiei

Se supune la vot. Se respinge: 8 voturi pentru şi 13 voturi împotrivă: Albu Andrei Bogdan, Bănescu Rodica, Bozieru Cosmin Petruţ, Diaconu Diana Elena, Dobândă Ion, Enache Lucian, Georgescu Alen, Pătraşcu Eugen, Păunescu Mihai Andrei, Rădulescu Cătălin, Stan Daniel Cristian, Stoica Sorin şi Ţuţuianu Ioan.

17. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 146/2009 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru blocul de locuinţe C 15 din str. Revoluţiei

   Se supune la vot. Se respinge: 8 voturi pentru şi 13 voturi împotrivă: Albu Andrei Bogdan, Bănescu Rodica, Bozieru Cosmin Petruţ, Diaconu Diana Elena, Dobândă Ion, Enache Lucian, Georgescu Alen, Pătraşcu Eugen, Păunescu Mihai Andrei, Rădulescu Cătălin, Stan Daniel Cristian, Stoica Sorin şi Ţuţuianu Ioan.

18. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 48/2009 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru blocul de locuinţe 29, sc. A din str. Radu Popescu

   Se supune la vot. Se respinge: 8 voturi pentru şi 13 voturi împotrivă: Albu Andrei Bogdan, Bănescu Rodica, Bozieru Cosmin Petruţ, Diaconu Diana Elena, Dobândă Ion, Enache Lucian, Georgescu Alen, Pătraşcu Eugen, Păunescu Mihai Andrei, Rădulescu Cătălin, Stan Daniel Cristian, Stoica Sorin şi Ţuţuianu Ioan.

19. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 49/2009 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru blocul de locuinţe 31, sc. A din str. Radu Popescu

Se supune la vot. Se respinge: 8 voturi pentru şi 13 voturi împotrivă: Albu Andrei Bogdan, Bănescu Rodica, Bozieru Cosmin Petruţ, Diaconu Diana Elena, Dobândă Ion, Enache Lucian, Georgescu Alen, Pătraşcu Eugen, Păunescu Mihai Andrei, Rădulescu Cătălin, Stan Daniel Cristian, Stoica Sorin şi Ţuţuianu Ioan.

20.     Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 50/.2009 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru blocul de locuinţe 23, sc. F din str. Radu Popescu

   Se supune la vot. Se respinge: 8 voturi pentru şi 13 voturi împotrivă: Albu Andrei Bogdan, Bănescu Rodica, Bozieru Cosmin Petruţ, Diaconu Diana Elena, Dobândă Ion, Enache Lucian, Georgescu Alen, Pătraşcu Eugen, Păunescu Mihai Andrei, Rădulescu Cătălin, Stan Daniel Cristian, Stoica Sorin şi Ţuţuianu Ioan.

21.     Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 51/2009 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru blocul de locuinţe 8, sc. C din str. Ana Ipătescu

   Se supune la vot. Se respinge: 8 voturi pentru şi 13 voturi împotrivă: Albu Andrei Bogdan, Bănescu Rodica, Bozieru Cosmin Petruţ, Diaconu Diana Elena, Dobândă Ion, Enache Lucian, Georgescu Alen, Pătraşcu Eugen, Păunescu Mihai Andrei, Rădulescu Cătălin, Stan Daniel Cristian, Stoica Sorin şi Ţuţuianu Ioan.

22.     Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 52/2009 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru blocul de locuinţe 39, sc. A din str. Dinu Lipati

   Se supune la vot. Se respinge: 8 voturi pentru şi 13 voturi împotrivă: Albu Andrei Bogdan, Bănescu Rodica, Bozieru Cosmin Petruţ, Diaconu Diana Elena, Dobândă Ion, Enache Lucian, Georgescu Alen, Pătraşcu Eugen, Păunescu Mihai Andrei, Rădulescu Cătălin, Stan Daniel Cristian, Stoica Sorin şi Ţuţuianu Ioan.

23.     Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 53/2009 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru blocul de locuinţe 39, sc. B din str. Dinu Lipati

   Se supune la vot. Se respinge: 8 voturi pentru şi 13 voturi împotrivă: Albu Andrei Bogdan, Bănescu Rodica, Bozieru Cosmin Petruţ, Diaconu Diana Elena, Dobândă Ion, Enache Lucian, Georgescu Alen, Pătraşcu Eugen, Păunescu Mihai Andrei, Rădulescu Cătălin, Stan Daniel Cristian, Stoica Sorin şi Ţuţuianu Ioan.

24.     Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 54/2009 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru blocul de locuinţe 39, sc. C din str. Dinu Lipati

   Se supune la vot. Se respinge: 8 voturi pentru şi 13 voturi împotrivă: Albu Andrei Bogdan, Bănescu Rodica, Bozieru Cosmin Petruţ, Diaconu Diana Elena, Dobândă Ion, Enache Lucian, Georgescu Alen, Pătraşcu Eugen, Păunescu Mihai Andrei, Rădulescu Cătălin, Stan Daniel Cristian, Stoica Sorin şi Ţuţuianu Ioan.

25.     Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 59/2009 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru blocul de locuinţe 10, sc. A din str. Ion Ghica

   Se supune la vot. Se respinge: 8 voturi pentru şi 13 voturi împotrivă: Albu Andrei Bogdan, Bănescu Rodica, Bozieru Cosmin Petruţ, Diaconu Diana Elena, Dobândă Ion, Enache Lucian, Georgescu Alen, Pătraşcu Eugen, Păunescu Mihai Andrei, Rădulescu Cătălin, Stan Daniel Cristian, Stoica Sorin şi Ţuţuianu Ioan.

26.     Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 62/.2009 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru blocul de locuinţe 20, sc. A din str. Vasile Florescu

   Se supune la vot. Se respinge: 8 voturi pentru şi 13 voturi împotrivă: Albu Andrei Bogdan, Bănescu Rodica, Bozieru Cosmin Petruţ, Diaconu Diana Elena, Dobândă Ion, Enache Lucian, Georgescu Alen, Pătraşcu Eugen, Păunescu Mihai Andrei, Rădulescu Cătălin, Stan Daniel Cristian, Stoica Sorin şi Ţuţuianu Ioan.

27.     Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 69/2009 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru blocul de locuinţe 48, sc. B din str. Stănică Ilie

Se supune la vot. Se respinge: 8 voturi pentru şi 13 voturi împotrivă: Albu Andrei Bogdan, Bănescu Rodica, Bozieru Cosmin Petruţ, Diaconu Diana Elena, Dobândă Ion, Enache Lucian, Georgescu Alen, Pătraşcu Eugen, Păunescu Mihai Andrei, Rădulescu Cătălin, Stan Daniel Cristian, Stoica Sorin şi Ţuţuianu Ioan.

28.     Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 71/2009 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru blocul de locuinţe 47, sc. D din str. Stanică Ilie

   Se supune la vot. Se respinge: 8 voturi pentru şi 13 voturi împotrivă: Albu Andrei Bogdan, Bănescu Rodica, Bozieru Cosmin Petruţ, Diaconu Diana Elena, Dobândă Ion, Enache Lucian, Georgescu Alen, Pătraşcu Eugen, Păunescu Mihai Andrei, Rădulescu Cătălin, Stan Daniel Cristian, Stoica Sorin şi Ţuţuianu Ioan.

29.     Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 151/2009 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru blocul de locuinţe 39, sc. D din str. Dinu Lipati

   Se supune la vot. Se respinge: 8 voturi pentru şi 13 voturi împotrivă: Albu Andrei Bogdan, Bănescu Rodica, Bozieru Cosmin Petruţ, Diaconu Diana Elena, Dobândă Ion, Enache Lucian, Georgescu Alen, Pătraşcu Eugen, Păunescu Mihai Andrei, Rădulescu Cătălin, Stan Daniel Cristian, Stoica Sorin şi Ţuţuianu Ioan.

28.Bis Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 152/2009 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru blocul de locuinţe 39, sc. E din str. Dinu Lipati

   Se supune la vot. Se respinge: 8 voturi pentru şi 13 voturi împotrivă: Albu Andrei Bogdan, Bănescu Rodica, Bozieru Cosmin Petruţ, Diaconu Diana Elena, Dobândă Ion, Enache Lucian, Georgescu Alen, Pătraşcu Eugen, Păunescu Mihai Andrei, Rădulescu Cătălin, Stan Daniel Cristian, Stoica Sorin şi Ţuţuianu Ioan.

30.     Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit din proprietatea privată a Municipiului Târgovişte în proprietatea Parohiei Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil a bunului Imobil – teren Calea Câmpulung nr. 104 – în suprafaţă de 1329 mp

       Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a prezenta materialul.

       Dl cons. Stan aminteşte că în comisia de specialiate a solicitat o copie legalizată a actului de atribuire în folosinţă precum şi lămurirea diferenţei de suprafaţă (1379 mp – 1329 mp).

       Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge: 8 voturi pentru şi 13 voturi împotrivă: Albu Andrei Bogdan, Bănescu Rodica, Bozieru Cosmin Petruţ, Diaconu Diana Elena, Dobândă Ion, Enache Lucian, Georgescu Alen, Pătraşcu Eugen, Păunescu Mihai Andrei, Rădulescu Cătălin, Stan Daniel Cristian, Stoica Sorin şi Ţuţuianu Ioan.

31.     Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a unor staţii de semaforizare

       Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind hotărârea 179.

 

 

Cu aceasta şedinţa este declarată închisă.

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                SECRETAR MUNICIPIU,

 prof Moţoc Honorius                                                   jr. Chiru Cătălin Cristea