PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei extraordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 22.03.2012

 

 

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 13 din numărul de 21 de consilieri, absenţi fiind: Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Olaru Marin, Paraschiv Cornelia, Păunaş Maria Roxana, Tănase Silviu Gabriel, Ţuţuianu Ioan şi Vasiliu Emilian Teodor declară: Şedinţa este legal constituită, îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 1448 din data de 16.03.2012.

La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Şedinţa de astăzi va fi condusă de dl. cons. Babeu Pavel.

Se supune la vot ordinea de zi, cu menţiunea că ultimele două puncte nu pot fi discutate deoarece nu există cvorum, acestea necesitând prezenţa a 14 consilieri. Se aprobă în unanimitate.

Se trece la dezbaterea punctelor aflate pe ordinea de zi.

1.     Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 

al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2012

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Irimia Cristian din partea Direcţiei Economice pentru a face prezentarea materialului. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate cu 13 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 84.

2.     Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 123/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 2, Bdul. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

Se dă citire proiectului  de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. consilier Rusescu, acesta dorind să ştie din ce motiv s-a ajuns în această situaţie. Dl. director al Direcţiei Tehnice, Bălaşa Constantin afirmă că au existat două firme de construcţii, cărora le-au expirat contractele şi nu au mai venit să le prelungească. De asemenea dl . Rusescu doreşte să ştie de ce există diferenţe de valori şi dacă pot fi suportate din punct de vedere economic. Dl. Primar precizează că rapoartele de specialitate sunt semnate atât de reprezentanul Direcţiei Economice – director Daniela Popa cât şi de cel al Serviciului Contencios Juridic – Iordache Elena, deci proiectele sunt legale şi susţinute din punct de vedere economic. Dl. consilier Ilie doreşte să ştie dacă în contracte încheiate cu cele două firme au existat clauze în care erau prevăzute penalităţi. Dl. consilier Iorga doreşte să ştie dacă există contestaţii în justiţie pentru firmele cărora li s-au reziliat contractele. Dl. director Bălaşa afirmă că nu sunt astfel de plângeri. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate cu 13 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 85.

3.     Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 126/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 4, Bdul. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate cu 13 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 86.

4.     Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 128/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 6/G, Bdul. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate cu 13 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 87.

5.     Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 129/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 6/H, Bdul. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate cu 13 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 88.

6.     Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 131/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 7, Bdul. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate cu 13 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 89.

7.     Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 132/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 8, Bdul. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate cu 13 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 90.

8.     Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 133/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 9, Bdul. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate cu 13 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 91.

9.     Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 134/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 10, B-dul Independentei, Asociatia de proprietari nr. 46”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate cu 13 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 92.

10. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 135/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 12, B-dul Independentei, Asociatia de proprietari nr. 46”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate cu 13 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 93.

11. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 149/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 24 sc. B, str. Vasile Blendea, Asociatia de proprietari nr. 57”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate cu 13 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 94.

12. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 150/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 24 sc. D, str. Vasile Blendea, Asociatia de proprietari nr. 57”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate cu 13 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 95.

13. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 153/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 25C sc. B, str. Vasile Blendea, Asociatia de proprietari nr. 57”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate cu 13 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 96.

14. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 127/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc H5, Bdul. Mircea cel Bătrân, Asociaţia de proprietari nr. 46”, cuprins în completarea Listei de priorități pe anul 2009

Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate cu 13 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 97.

15. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 130/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc H 6/I, str. Mircea cel Batran, Asociaţia de proprietari nr. 234 (fostă 46)”, cuprins în completarea Listei de priorități pe anul 2009

Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate cu 13 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 98.

16. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 136/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc H 13, B-dul Independenței, Asociaţia de proprietari nr. 46”, cuprins în completarea Listei de priorități pe anul 2009

Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate cu 13 voturi pentru, proiectul devenind hotărârea nr. 99.

     Dl consilier Babeu aminteşte că pentru celelalte două puncte nu mai există cvorum.

 

                 Cu acestea, şedinţa se declară închisă.

 

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           SECRETAR MUNICIPIU,

                                   ing. Babeu Pavel                                     jr. Chiru Cătălin Cristea