PROCES VERBAL

īncheiat īn urma şedinţei de īndată a

 Consiliului Local Municipal Tārgovişte

 din data de 21.04.2011

 

 

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, īntrucāt sunt prezenţi 14 din numărul de 21 de consilieri, declară: Şedinţa este legal constituită, īşi poate desfaşura lucrările īn conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă de indata a Consiliului Local Municipal Tārgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Tārgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 2241 din data de 21.04.2011.

     La această şedinţă participă un număr de 14 consilieri din totalul de 21 consilieri īn funcţie, absenţi fiind: Briceag Paul Robert, Diculescu Maria, Danciulescu Ion, Fratila Cezar, Ţutuianu Ioan, Paraschiv Cornelia, Vasiliu Emilian Teodor, directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

     Şedinţa de astăzi este condusă de dl. cons. Moţoc Honorius ales īn urma votului Consiliului Local .

1.                 Proiect de hotărāre privind aprobarea trecerii din administrarea Municipiului Tārgoviște a drumurilor din Priseaca, Prepeleac și Romlux īn administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului.

Se dă citire proiectului de hotărāre. Se supune la vot proiectul de hotărāre. Se aprobă īn unanimitate.

 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          SECRETAR MUNICIPIU,   

            prof. Moţoc Honorius                                  jr. Chiru Cătălin Cristea