Inapoi

ROMANIA

JUDETUL DAMBOVITA

MUNICIPIUL TARGOVISTE

CONSILIUL LOCAL

 

PROCES VERBAL

incheiat in urma sedintei de constituire

a Consiliului Local Municipal Targoviste din data de 20.06.2008

 

            Dl. prefect al judetului Dambovita: Sedinta este legal constituita, isi poate desfasura lucrarile in conformitate cu prevederile Legii 215/2001, republicata, cu modificarile si  completarile ulterioare.

            Aceasta sedinta ordinara a Consiliului Local Municipal Targoviste a fost convocata de prefectul judetului Dambovita, dl. Mirel Lazar, prin Ordinul nr. 188 din data de 17.06.2008.

            La aceasta sedinta participa un numar de 20 consilieri din totalul de 21 consilieri declarati alesi, absent fiind dl. Serban Alexandru, Prefectul Judetului Dambovita dl. Mirel Lazar, dl. Boriga Gabriel, Florin, procedura de validare a acestuia fiind finalizata, precum si reprezentanti ai mass-media locale.

            Lucrarile sedintei de constituire de astazi sunt conduse de catre dl. Motoc Honorius, ca presedinte de varsta, asistat de doi consilieri dintre cei mai tineri, dnii. Rusescu Gheorghe si Tanase Silviu Gabriel.

    După preluarea conducerii şedinţei se ia o pauză, în timpul căreia se constituie grupurile de consilieri, iar secretarul municipiului Targovişte prezintă preşedintelui de vârstă şi asistenţilor acestuia dosarele consilierilor declaraţi aleşi şi pe cele ale supleanţilor lor, aşa cum acestea au fost primite de la biroul electoral de circumscripţie.

   Se trece la primul punct ce va fi dezbatut in sedinta de constituire a Consiliului Local Municipal Targoviste:

1.      Proiect de hotarare privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local Municipal Targoviste

   Se da citire proiectului de hotarare.

   Dl. Stanescu Iulian propune ca aceasta comisie sa fie compusa din cinci membri. Se supune votului aceasta propunere. Se aproba in unanimitate,

   Se fac urmatoarele propuneri: din partea Partidului Democrat Liberal sunt propusi dnii.: Motoc Honorius, Constantinescu Marius, Babeu Pavel; din partea Partidului Social Democrat dnii:. Fratila Ioan Cezar si Vasiliu Teodor, acesta din urma declarand ca renunta, din partea Partidului National Liberal: dl. Tanase Silviu Gabriel.

   Se supun la vot aceste propuneri.

   Se aproba in unanimitate in urmatoarea componenta: Motoc Honorius, Constantinescu Marius, Babeu Pavel, Fratila Ioan Cezar si dl. Tanase Silviu Gabriel.

        După alegerea comisiei de validare preşedintele dispune o nouă pauză, în timpul căreia este examinată de către comisie legalitatea alegerii fiecărui consilier, pe baza dosarelor prezentate de preşedintele de vârstă şi sunt  elaborate propunerile de validare, in acest scop se va încheindu-se si un proces-verbal.

        Se trece la punctul doi al sedintei:

2. Proiect de hotarare privind validarea mandatelor de consilieri municipali alesi urma scrutinului din data de 01.06.2008

        Comisia de validare da citire procesului verbal incheiat in urma primei sedinte a acesteia  si anunta ca presedintele acestei comisii a fost ales dl. Motoc Honorius si secretar dl. Constantinescu Marius.

        Comisia de validare a examinat dosarele consilierilor declarati alesi si a hotarat validarea tuturor consilierilor, in numar de 21.

       Avand in vedere ca dl. Boriga Gabriel Florin a fost validat in functia de primar de catre Judecatoria Targoviste, si a optat pentru aceasta funcţie, a fost examinat, în vederea validării, dosarul supleantului, respectiv al dlui. Lita Ion.

       Se valideaza în ordine alfabetică, prin votul deschis al consilierilor prezenţi la şedinţă, persoana al cărei mandat este supus validării neparticipand la vot, mandatele tuturor consilierilor, astfel:

 1. Ana George Bogdan – Partidul Democrat Liberal – 18 voturi pentru, 1 vot impotriva: dl. Vasiliu Teodor,
 1. Babeu Pavel – Partidul Democrat Liberal – 19 voturi pentru
 2. Băluţă Vasile – Partidul Democrat Liberal– 19 voturi pentru
 3. Briceag Paul Robert– Partidul Democrat Liberal– 19 voturi pentru
 4. Constantinescu Marius – Partidul Democrat Liberal– 19 voturi pentru
 5. Cristea Ioana – Partidul Social Democrat – 19 voturi pentru
 6. Diculescu Maria – Partidul Social Democrat – 19 voturi pentru
 7. Frăţila Ioan Cezar – Partidul Social Democrat – 19 voturi pentru
 8. Grozavu Ion Gabriel – Partidul Naţional Liberal– 19 voturi pentru
 9. Ilie Valentin – Partidul Democrat Liberal– 19 voturi pentru
 10. Liţă Ion– Partidul Democrat Liberal– 19 voturi pentru
 11. Moţoc Honorius – Partidul Democrat Liberal– 19 voturi pentru
 12. Oros Călin Dinu – Partidul Democrat Liberal– 19 voturi pentru
 13. Pantea Viorel – Partidul Democrat Liberal– 19 voturi pentru
 14. Răducanu Tudorică – Partidul Democrat Liberal– 19 voturi pentru
 15. Rusescu Gheorghe – Partidul Democrat Liberal– 19 voturi pentru
 16. Stănescu Iulian – Partidul Democrat Liberal– 19 voturi pentru
 17. Şerban Alexandru – Partidul Democrat Liberal– 19 voturi pentru
 18. Tănase Silviu Gabriel  – Partidul Naţional Liberal– 19 voturi pentru
 19. Ţuţuianu Ioan – Partidul Social Democrat– 19 voturi pentru
 20. Vasiliu Teodor – Partidul Social Democrat– 19 voturi pentru

   Se trece la urmatorul punct al sedintei:

   3. Depunerea juramantului de catre consilierii validati

           Dl. Secretar al Municipiului da citire juramantului si consilierii validati, cu exceptia dlui. Serban Alexandru, care nu este prezent la sedinta, se prezinta in ordine alfabetica, depun juramantul cu respectarea procedurii prevazuta de lege si  semneaza textul acestuia in doua exemplare.

      După depunerea jurământului de către consilierii validati se trece la urmatorul punct:

      4. Proiect de hotarare privind constituirea Consiliului Local Municipal Targoviste

       Se da citire proiectului de hotarare. Se supune la vot. Se aproba in unanimitate.

   5. Proiect de hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii iunie 2008

    Se propune ca dl. Motoc Honorius sa fie presedinte de sedinta pe perioada lunii iunie 2008

    Se supune la vot aceasta propunere. Se aproba in unanimitate.

    Se trece la ceremonia de depunere a juramantului de catre primar, dl. Boriga Gabriel Florin, procedura de validare a acestuia fiind finalizata si prezentata  Consiliului Local de catre secretarul Municipiului Targoviste, dl. Chiru Catalin Cristea.

Dl. Boriga Gabriel Florin depune juramantul, semneaza textul acestuia, iar presedintele de sedinta il declara investit in functie.

Urmeaza o scurta alocutiune a Primarului Municipiului Targoviste.

Se dispune o noua pauza.

Dupa pauza, se face cunoscuta Consiliului Local demisia dnei. Diculescu Maria din functia de viceprimar al Municipiului Targoviste, inregistata sub. nr. 13566 din data de 20.06.2008  la Primaria Municipiului Targoviste, cerere ce nu a fost luata in discutie intrucat, dl. Motoc Honorius a suspendat sedinta, avand in vedere ca membrii Partdului Democrat Liberal s-au retras, in sala mai fiind prezenti doar opt consilieri, sedinta nemaifiind legal constituita.

 

       PREŞEDINTE DE SEDINTA,                       SECRETAR MUNICIPIU,

           prof. Motoc Honorius                              jr. Chiru Catalin Cristea      

 

 

              Inapoi