PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei extraordinare

a Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 19.09.2013

 

Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 18 din numărul de 21 de consilieri, absenţi fiind: Albu Andrei, Bănescu Rodica şi Pantea Viorel, declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 3397 din data de 16.09.2013.

  Este propus dl Moţoc pentru a conduce şedinţele lunii septembrie. Se aprobă în unanimitate.

  Dl Răducanu doreşte să ştie când urmează să fie primite sumele aprobate pentru acţiunile Partidei Romilor. Dl Primar precizează că executivul duce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local în limitele bugetare existente, conform legii, iar hotărârea de aprobare a sumei destinate unor activităţi ale Partidei Romilor are aplicabilitate în anul 2013, în limita disponibilităţilor existente la nivelul bugetului Municipiului Târgovişte.

  Dl Primar precizează că punctele aflate pe ordinea de zi au în vedere dotarea cu centrale a unor instituţii şcolare, blocuri ANL şi corpuri ale Primăriei. De asemenea mai precizează că vor fi prezentaţi, spre aprobare, indicatorii tehnico - economici pentru cele 49 de obiective care vor fi dotate cu centrale, indicatori care cuprind si sumele necesare instalaţiilor aferente punerii în funcţiune a centralelor, branşamentele făcute de la reţeaua de gaze până la limita de proprietate, branşamente ce se vor realiza cu firme agreate de Distrigaz, precum şi branşamentele făcute de la limita proprietăţii până la clădirea în care va fi montată centrala. Tot dânsul mai precizează că în indicatorii economici vor fi cuprinse şi taxele pentru avize, acorduri şi alte sume necesare realizării lucrărilor, preţul centralei reprezentând un procent de 20 - 25%  din valoarea indicatorilor economici.

  Dl Primar mai aduce lămuriri legate de Târgul Săptămânal de promovare a produselor tradiționale din județul Dâmbovița precum şi asupra manifestărilor legate de aniversarea a 420 de ani de la urcarea pe tronul Țării Românești a domnitorului Mihai Viteazul. Propune ca suma cu care va participa municipiul destinată manifestărilor prilejuite de aniversarea a 420 de ani de la urcarea pe tronul Țării Românești a domnitorului Mihai Viteazul, să fie de 20.000 lei, nu de 10.000 lei conform propuneii iniţiale.

  Dl Stan afirmă că suma aprobată pentru Partida Romilor a avut la bază o solicitare a acesteia în care erau prevăzute termenele de efectuare a activităţilor pentru care au fost solicitate sumele respective. De asemenea mai precizează că hotărârile consiliului local sunt acte administrative si trebuie executate pentru a produce efectele pentru care au fost adoptate.

  Se supune votului ordinea de zi. Se aprobă în unanimitate cu 17 de voturi pentru, dl Dumitrescu fiind prezent de la punctul 3.

1.      Proiect de hotărâre privind asocierea/parteneriatul dintre județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița, Camera Agricolă Județeană Dâmbovița, Centrul Județean de Cultură Dâmbovița și Municipiul Târgoviște prin Consiliul Local Municipal Târgoviște în vederea organizării Târgului Săptămânal de promovare a produselor tradiționale din județul Dâmbovița

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, cu 17 voturi pentru, devenind H.C.L. nr. 240.

2.      Proiect de hotărâre privind asocierea/parteneriatul dintre județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița, Centrul Județean de Cultură Dâmbovița, comuna Aninoasa prin Consiliul Local Aninoasa și Municipiul Târgoviște prin Consiliul Local Municipal Târgoviște în vederea organizării manifestărilor dedicate aniversării a 420 de ani de la urcarea pe tronul Țării Românești a domnitorului Mihai Viteazul

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de dl Primar - suma de 20.000 lei. Se aprobă în unanimitate, cu 17 voturi pentru, devenind H.C.L. nr. 241.

 

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul « Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului  Primaria Municipiului Targoviste – Corp A» 

Se dă citire proiectului de hotărâre. Dl Bălaşa, ditectorul Direcţiei Tehnice, prezintă materialul.

  Dl Stan doreşte să fie prezentată diferenţa dintre studiul de oportunitate aflat la mapă şi cel anterior. Dl Bălaşa precizează că au fost stabilite noi condiţii tehnice pentru realizarea lucrărilor. Dl Cioacă precizează că societatea care a efectuat studiile a constatat că instalaţia interioară, de la central la calorifere, trebuie înlocuită. De asemenea mai precizează că acolo unde instalaţiile vechi nu mai sunt în parametrii corespunzători de funcţionare vor fi înlocuite cu instalaţii noi, sumele regăsindu-se în indicatorii economici.

Dl Pătraşcu doreşte să ştie dacă există proiecte pentru fiecare amplasament şi de ce nu au fost puse la dispoziţia consilierilor locali. Dl Cioacă afirmă că au fost întocmite proiecte, ele existând la Direcţia Tehnică, unde pot fi consultate.

Dna Diculescu doreşte să ştie dacă există un singur proiectant sau mai mulţi. Dl Cioacă precizează că sunt mai mulţi proiectanţi.

Dl Stan doreşte să fie informat când va deveni funcţională această investiţie, considerând că până la data de 15 octombrie - 1 noiembrie investiţia trebuie finalizată. De asemenea mai propune un amendament la art. 2 al hotărârii - Direcția Tehnică va informa săptămânal consiliul local cu privire la gradul de execuție a obiectivului  prevăzut la art. 1.

Dl Cioacă precizează că au fost demarate, din luna iulie, procedurile pentru încheierea contractelor cu cei care au realizat studiile de oportunitate și că în contractele de execuţie a lucrărilor vor fi precizate termenele de execuţie. Tot dl Cioacă mai precizează că vor fi lansate ofertele către firme specializate şi că a fost stabilita strategia pentru elaborarea caietelor de sarcini. Termenul pentru depunerea ofertelor este limitat, iar termenul de execuţie al lucrărilor va fi de 30 de zile.

Dl Georgescu precizează că unele valori sunt foarte mari - centala de la Serviciul Taxe şi Impozite, din cadrul Primăriei. Dl Cioacă precizează că sunt investiţii la care sunt schimbate şi reţelele de distribuţie şi din această cauză preţurile pot fi mai ridicate și propune ca fiecare consilier să urmărească un număr de 4 - 5 obiective de investiţii şi desfăşurarea lucrărilor pentru acestea.

Dl Enache precizează că studiile de fezabilitate au fost modificate şi consideră că trebuiau studiate în detaliu şi nu aprobate în şedinţă extraordinară. Tot dânsul precizează că la unele obiective vor fi montate centrale în condensaţie, la care agentul termic are o valoare mai scăzută, precizând că pentru acestea trebuie schimbată reţeaua de conducte și doreşte să ştie cât din valoare poate fi achitată în cazul acestor investiţii. Dl Bălaşa precizează că vor fi achitate racordurile efectuate de Distrigaz.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui Stan. Se aprobă cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri: Diaconu Diana, Enache Lucian şi Georgescu Alen, devenind H.C.L. nr. 242.

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul « Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului  Primaria Municipiului Targoviste – Corp C» 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui Stan. Se aprobă cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri: Diaconu Diana, Enache Lucian şi Georgescu Alen, devenind H.C.L. nr. 243.

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul «Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului  Primaria Municipiului Targoviste – Impozite si Taxe – Punct Termic» 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui Stan. Se aprobă cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri: Diaconu Diana, Enache Lucian şi Georgescu Alen, devenind H.C.L. nr. 244.

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul «Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului  Primaria Municipiului Targoviste – Impozite si Taxe – Bloc E» 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui Stan. Se aprobă cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri: Diaconu Diana, Enache Lucian şi Georgescu Alen, devenind H.C.L. nr. 245.

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul Dotare cu centrala termica proprie pentru Scoala nr.13 ‘’Matei Basarab’’ - Targoviste

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui Stan. Se aprobă cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri: Diaconu Diana, Enache Lucian şi Georgescu Alen, devenind H.C.L. nr. 246.

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul ”Dotare cu centrala termica proprie pentru Scoala nr.11 ‘’Paul Banica’’ - Targoviste

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui Stan. Se aprobă cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri: Diaconu Diana, Enache Lucian şi Georgescu Alen, devenind H.C.L. nr. 247.

9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul Dotare cu centrala termica proprie pentru Scoala nr.3 ‘’Smaranda Gheorghiu’’ - Targoviste

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui Stan. Se aprobă cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri: Diaconu Diana, Enache Lucian şi Georgescu Alen, devenind H.C.L. nr. 248.

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul Dotare cu centrala termica proprie pentru Scoala nr. 8 ‘’Mihai Viteazu’’ - Targoviste

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui Stan. Se aprobă cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri: Diaconu Diana, Enache Lucian şi Georgescu Alen, devenind H.C.L. nr. 249.

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul Dotare cu centrala termica proprie pentru Scoala nr.10 ‘’Radu cel Mare’’ - Targoviste

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui Stan. Se aprobă cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri: Diaconu Diana, Enache Lucian şi Georgescu Alen, devenind H.C.L. nr. 250. Dl Moţoc precizează că Şcoala nr. 10 nu are sală de sport.

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul Dotare cu centrala termica proprie pentru Liceul de Arte Balasa Doamna’ - Targoviste

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui Stan. Se aprobă cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri: Diaconu Diana, Enache Lucian şi Georgescu Alen, devenind H.C.L. nr. 251.

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul Dotare cu centrala termica proprie pentru Grup Scolar Constructii montaj ‘’N.Mihaescu’’ - Targoviste

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui Stan. Se aprobă cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri: Diaconu Diana, Enache Lucian şi Georgescu Alen, devenind H.C.L. nr. 252.

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul Dotare cu centrala termica proprie pentru Liceul Teoretic Petru Cercel - Targoviste

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui Stan. Se aprobă cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri: Diaconu Diana, Enache Lucian şi Georgescu Alen, devenind H.C.L. nr. 253.

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul Dotare cu centrala termica proprie pentru Gradinita cu program prelungit nr.14- Targoviste

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui Stan. Se aprobă cu 15 voturi pentru, 1 vot împotrivă - Enache Lucian şi 2 abţineri: Diaconu Diana şi Georgescu Alen, devenind H.C.L. nr. 254.

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul Dotare cu centrala termica proprie pentru Gradinita cu program prelungit nr.13- Targoviste

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui Stan. Se aprobă cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri: Diaconu Diana, Enache Lucian şi Georgescu Alen, devenind H.C.L. nr. 255.

17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul Dotare cu centrala termica proprie pentru Gradinita cu program prelungit nr.16- Targoviste

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui Stan. Se aprobă cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri: Diaconu Diana, Enache Lucian şi Georgescu Alen, devenind H.C.L. nr. 256.

18.  Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul Dotare cu centrala termica proprie pentru Gradinita cu program prelungit nr.7 si nr.15- Targoviste

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui Stan. Se aprobă cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri: Diaconu Diana, Enache Lucian şi Georgescu Alen, devenind H.C.L. nr. 257.

19.  Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul Dotare cu centrala termica proprie pentru Gradinita cu program prelungit nr.3- Targoviste

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui Stan. Se aprobă cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri: Diaconu Diana, Enache Lucian şi Georgescu Alen, devenind H.C.L. nr. 258.

20.  Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul Dotare cu centrala termica proprie pentru Gradinita cu program prelungit nr.8- Targoviste

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui Stan. Se aprobă cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri: Diaconu Diana, Enache Lucian şi Georgescu Alen, devenind H.C.L. nr. 259.

21.  Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul Dotare cu centrala termica proprie pentru Scoala cu clasele I-VIII Coresi – Targoviste

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui Stan. Se aprobă cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri: Diaconu Diana, Enache Lucian şi Georgescu Alen, devenind H.C.L. nr. 260.

22.  Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul Dotare cu centrala termica proprie pentru Grup Scolar Spiru Haret - Targoviste

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui Stan. Se aprobă cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri: Diaconu Diana, Enache Lucian şi Georgescu Alen, devenind H.C.L. nr. 261

23.  Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul Dotare cu centrala termica proprie pentru Colegiul National Constantin Cantacuzino - Targoviste

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui Stan. Se aprobă cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri: Diaconu Diana, Enache Lucian şi Georgescu Alen, devenind H.C.L. nr. 262

24.  Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul Dotare cu centrala termica proprie pentru Grup Scolar Industrial Nicolae Cioranescu - Targoviste

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui Stan. Se aprobă cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri: Diaconu Diana, Enache Lucian şi Georgescu Alen, devenind H.C.L. nr. 263

25.  Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul Dotare cu centrala termica proprie pentru Liceul nr.2 Voievodul Mircea - Targoviste

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui Stan. Se aprobă cu 15 voturi pentru, 1 vot împotrivă - Enache Lucian şi 2 abţineri: Diaconu Diana şi Georgescu Alen, devenind H.C.L. nr. 264

26.  Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul Dotare cu centrala termica proprie pentru Scoala nr. 6 Tudor Vladimirescu- Targoviste

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui Stan. Se aprobă cu 15 voturi pentru, 1 vot împotrivă - Enache Lucian şi 2 abţineri: Diaconu Diana şi Georgescu Alen, devenind H.C.L. nr. 265

27.  Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul Dotare cu centrala termica proprie pentru Scoala nr.9 Grigore Alexandrescu - Targoviste

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui Stan. Se aprobă cu 15 voturi pentru, 1 vot împotrivă - Enache Lucian şi 2 abţineri: Diaconu Diana şi Georgescu Alen, devenind H.C.L. nr. 266

28.  Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul Dotare cu centrala termica proprie pentru Liceul nr. 3 Ion Heliade Radulescu - Targoviste

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui Stan. Se aprobă cu 15 voturi pentru, 1 vot împotrivă - Enache Lucian şi 2 abţineri: Diaconu Diana şi Georgescu Alen, devenind H.C.L. nr. 267

29.  Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul Dotare cu centrala termica proprie pentru Liceul nr. 4 Constantin Brancoveanu - Targoviste

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui Stan. Se aprobă cu 15 voturi pentru, 1 vot împotrivă - Enache Lucian şi 2 abţineri: Diaconu Diana şi Georgescu Alen, devenind H.C.L. nr. 268

30.  Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul  Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului  Bloc ANL 11A, B-dul Eroilor, Nr.11

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui Stan. Se aprobă cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri: Diaconu Diana, Enache Lucian şi Georgescu Alen, devenind H.C.L. nr. 269

31.  Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul  “Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului  Bloc ANL 11B, B-dul Eroilor, Nr.11

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui Stan. Se aprobă cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri: Diaconu Diana, Enache Lucian şi Georgescu Alen, devenind H.C.L. nr. 270

32.  Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul  “Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Bloc ANL 39A sc.A B-dul Unirii, Nr.2

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui Stan. Se aprobă cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri: Diaconu Diana, Enache Lucian şi Georgescu Alen, devenind H.C.L. nr. 271

33.  Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul  “Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Bloc ANL 39A sc.B B-dul Unirii, Nr.2”

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui Stan. Se aprobă cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri: Diaconu Diana, Enache Lucian şi Georgescu Alen, devenind H.C.L. nr. 272

34.  Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul  “Dotare cu centrala termica proprie aobiectivului Bloc ANL A1, Str. Col Nicolin Ion,  Nr.1

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui Stan. Se aprobă cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri: Diaconu Diana, Enache Lucian şi Georgescu Alen, devenind H.C.L. nr. 273

35.  Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul  “Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului  Bloc ANL A2, Str. Lazarica Petrescu ,  Nr.1

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui Stan. Se aprobă cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri: Diaconu Diana, Enache Lucian şi Georgescu Alen, devenind H.C.L. nr. 274

36.  Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul  “Dotare cu centrala termica proprie a  obiectivului Bloc ANL A3, Str. Lazarica Petrescu ,  Nr.3”

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui Stan. Se aprobă cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri: Diaconu Diana, Enache Lucian şi Georgescu Alen, devenind H.C.L. nr. 275

 

37.  Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul  “Dotare cu centrala termica proprie Bloc ANL A4, Str. Lazarica Petrescu ,  Nr.5”

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui Stan. Se aprobă cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri: Diaconu Diana, Enache Lucian şi Georgescu Alen, devenind H.C.L. nr. 276

38.  Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a  obiectivului Bloc ANL C2, Str. Soroca, Nr.2

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui Stan. Se aprobă cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri: Diaconu Diana, Enache Lucian şi Georgescu Alen, devenind H.C.L. nr. 277

39.  Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a  obiectivului Bloc ANL C3, Str. Soroca, Nr.4

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui Stan. Se aprobă cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri: Diaconu Diana, Enache Lucian şi Georgescu Alen, devenind H.C.L. nr. 278

40.  Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a  obiectivului Bloc ANL C6A, Str. Hotin, Nr.3

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui Stan. Se aprobă cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri: Diaconu Diana, Enache Lucian şi Georgescu Alen, devenind H.C.L. nr. 279

41.  Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a  obiectivului Bloc ANL C6B, Str. Hotin, Nr.3

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui Stan. Se aprobă cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri: Diaconu Diana, Enache Lucian şi Georgescu Alen, devenind H.C.L. nr.280

42.  Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul  “Dotare cu centrala termica proprie a  obiectivului: Blocul nr.BO1, Str. C-tin Brancoveanu”  

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui Stan. Se aprobă cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri: Diaconu Diana, Enache Lucian şi Georgescu Alen, devenind H.C.L. nr. 281

43.  Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul  “Dotare cu centrala termica proprie a  obiectivului: Blocul nr.BO2, Str. C-tin Brancoveanu”  

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui Stan. Se aprobă cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri: Diaconu Diana, Enache Lucian şi Georgescu Alen, devenind H.C.L. nr. 282

44.  Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul  “Dotare cu centrala termica proprie a  obiectivului: Blocul nr.DO1, Str. C-tin Brancoveanu

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui Stan. Se aprobă cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri: Diaconu Diana, Enache Lucian şi Georgescu Alen, devenind H.C.L. nr. 283

45.  Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul  “Dotare cu centrala termica proprie a  obiectivului: Blocul nr.1 Str Aleea Grivita nr.3”

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui Stan. Se aprobă cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri: Diaconu Diana, Enache Lucian şi Georgescu Alen, devenind H.C.L. nr.  284 

46.  Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul  “Dotare cu centrala termica proprie a  obiectivului:  Blocul nr.8, Str. G-ral I.E.Florescu, nr.22”  

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui Stan. Se aprobă cu 15 voturi pentru, 1 vot împotrivă - Enache Lucian şi 2 abţineri: Diaconu Diana şi Georgescu Alen, devenind H.C.L. nr. 285

47.  Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul  “Dotare cu centrala termica proprie a  obiectivului:  Camin nr.1 Sc.A+B Strada Laminorului nr.16”

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui Stan. Se aprobă cu 15 voturi pentru, 1 vot împotrivă - Enache Lucian şi 2 abţineri: Diaconu Diana şi Georgescu Alen, devenind H.C.L. nr. 286

48.  Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul  “Dotare cu centrala termica proprie a  obiectivului:  CAMIN “MATEI VOIEVOD

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui Stan. Se aprobă cu 15 voturi pentru, 1 vot împotrivă - Enache Lucian şi 2 abţineri: Diaconu Diana şi Georgescu Alen, devenind H.C.L. nr. 287

49.  Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul  “Dotare cu centrala termica proprie a  obiectivului:  Camin nr.2 B-dul Unirii nr.6-8”

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui Stan. Se aprobă cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri: Diaconu Diana, Enache Lucian şi Georgescu Alen, devenind H.C.L. nr. 288

50.  Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul  “Dotare cu centrala termica proprie a  obiectivului:  Club sportiv Municipal Str. Revolutiei nr. 8B”

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui Stan. Se aprobă cu 15 voturi pentru, 1 vot împotrivă - Enache Lucian şi 2 abţineri: Diaconu Diana şi Georgescu Alen, devenind H.C.L. nr. 289

51.  Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a  obiectivului:  Club sportiv scolar Micro III

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui Stan. Se aprobă cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri: Diaconu Diana, Enache Lucian şi Georgescu Alen, devenind H.C.L. nr. 290

 

Cu aceasta, sedinta se declară închisă.    

 

 

 

           PRESEDINTE DE SEDINTA,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,      

                prof. Honorius Moţoc                             jr. Chiru Cătălin Cristea