PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei de îndată a

 Consiliului Local Municipal Târgovişte

 din data de 17.12.2010

 

Doamna jurist Silvia Stanca, întrucât sunt prezenţi 11 din numărul de 21 de consilieri, declară: Şedinţa este legal constituită, îşi poate desfăşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă de îndată a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 9733 din data de 17.12.2010.

     La această şedinţă participă un număr de 11 consilieri din totalul de 21 consilieri în funcţie, absenţi fiind, Vasiliu Emilian Teodor Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Frăţilă Ioan Cezar, Rusescu Gheorghe, Ţuţuianu Ioan, Ilie Valentin, Iorga Liviu, Păunaş Maria Roxana, Liţă Ion  directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

         Şedinţa de astăzi este condusă de domnul Iulian Stănescu, ales în urma votului Consiliului Local Municipal Târgovişte.

          Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă în unanimitate.

    

 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri al Consiliului Municipal Târgovişte pentru anul 2010.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul doamnei director Dana Popa care susţine necesitatea adoptării acestei hotărâri. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă  în unanimitate.

 

Cu aceasta sedinta se declara incheiata.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 SECRETAR MUNICIPIU

                ing. Stănescu Iulian                                                 jr. Chiru Cătălin Cristea