PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei extraordinare

a Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 17.10.2013

 

Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 16 din numărul de 21 de consilieri, absenţi fiind: Albu Andrei, Dumitrescu Claudiu, Tică Dănuț, Georgescu Alen și Dianconu Diana, declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 3650 din data de 14.10.2013.

Este propusă dna. Livia Mocanu pentru a conduce şedinţele lunii octombrie. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

Se supune votului ordinea zi. Se aprobă în unanimitate.

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea programului şi a devizului estimativ de cheltuieli pentru desfăşurarea Festivalului Naţional „Crizantema de Aur”, ediţia XLVI–a

       Dna. Alina Dumbravă, consilier al primarului, face prezentarea materialului.

       Dl. cons. Stan sustine că la mapa de consiliu se află un alt program fată de cel prezentat. Dl. secretar Cristea face precizarea că programul festivalului înaintat astăzi consilierilor îl înlocuiește pe cel existent la mapă, acesta din urmă devenind anexa 1 la hotărâre.

       Dl. viceprimar Tutuianu doreste să stie dacă mai există si alte premii înafara celor prezentate.

       Dna. Alina Dumbravă precizează că mai există premiul ”Felicia Filip”, acordat de aceasta din fonduri proprii si premiul Consiliului Judetean Dâmbovita acordat deasemenea din surse proprii.

       Se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificarea susmentionată, înlocuirea anexei 1. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind HCL nr. 319

2.      Proiect de hotărâre privind asocierea/parteneriatul dintre Centrul Judetean de Cultură Dâmbovita si Municipiul Târgoviste prin Consiliul Local Municipal Târgoviste în vederea organizării Festivalului Naţional „Crizantema de Aur”, ediţia XLVI-a

       Dna. Alina Dumbravă, consilier al primarului, face prezentarea materialului.

    Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind HCL nr. 320

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Târgoviste pe anul 2013

    Dna. Daniela Popa, directorul Directiei Economice face prezentarea materialului.

    Dl. cons. Rădulescu doreste să stie ce reprezintă subventia acordată Asociatiei Investitorilor Transport Târgoviste.

     Directorul economic răspunde că este vorba despre gratuitătile acordate conform legii, restante din trimestrele II si III.

    Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi pentru si o abtinere: Pătrascu Eugen, proiectul devenind HCL nr. 318

4.      Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor pentru achizitionarea unor centrale termice individuale pentru unele unităti scolare

    Dl. Secretar Cristea face prezentarea materialului.

    Dl. cons. Rădulescu doreste să stie referitor la aceste lucrări, dacă un reprezentant al primăriei verifică dacă ce este în teren corespunde cu documentatia întocmită de proiectant.

    Dl. Bălasa Constantin, directorul Directiei Tehnice răspunde că la unele lucrări primăria si proiectantul au avut solutii diferite si în unele cazuri proiectantul îsi mentine solutia, iar dacă nu se va ajunge la un acord, se va merge în instantă.

       La solicitarea dlui. cons. Stan, directorul Directiei Tehice prezintă activitatea desfăsurată in perioada 27.09 - 17.10.2013 privind dotarea cu centrale termice individuale in vederea incalzirii spatiilor si pentru furnizarea apei calde de consum menajer a unor institutii de invatamant, blocuri de locuinte sociale si ANL, sedii proprii ale Municipiului Targoviste si precizează că încă nu s-a început executia lucrărilor.

                 Dl. cons. Răducanu doreste să stie ce trebuie făcut pentru ca la data de 15 noiembrie institutiile si blocurile sociale si ANL să poată beneficia de căldură.

    Dl. Bălasa răspunde că sunt anumite proceduri si termene care trebuie respectate si că se depun toate eforturile pentru a se rezolva cât mai repede această situatie.

   Dl. cons. Motoc afirmă că directia tehnică este direct răspunzătoare pentru modul în care se derulează lucrările si ar trebui să facă este mai mult, lucrarea ar fi putut fi comprimată în timp.

    Dl. viceprimar Tutuianu sustine că etapa până la scoaterea la licitatie s-a prelungit nejustificat, de la acel moment au fost respectate termenele si procedurile; la 29 de obiective au fost găsite neconformităti si s-au cerut clarificări, o parte a avizelor sunt obtinute, pentru restul sunt depuse documentele, s-a constituit o comisie care a început să facă o verificare la scoli pentru a se efectua probe de presiune la rece, 13 contracte sunt aproape finalizate, se face predarea amplasamentului si se începe montajul si sustine că graficul este respectat ca perioada de derulare a lucrărilor.

     Dl. cons. Stan consideră că la nivelul celor care sunt implicati direct în această activitate ar trebui să se înteleagă că situatia este prioritară, ar trebui mai multă implicare si luat în considerare si faptul că pot apărea probleme pe parcurs.  

Dl. viceprimar Tutuianu răspunde referitor la contracte, că acestea urmează să obtină viza controlului financiar preventiv, iar acordarea aceastei vize presupune o verificare amplă a documentelor, iar în ceea ce priveste licitatiile, acestea nu vor avea loc până nu se vor se vor cere toate clarificările necesare, până cînd toate documentele vor fi în regulă si dacă este cazul se vor face si descalificări.

Dl. viceprimar Prisăcaru este de acord că hotărârea de consiliu prin care s-a aprobat montarea acestor centrale a venit prea târziu, asigură consiliul local că toate documentele sunt semnate la timp si că este prioritatea primăriei rezolvarea acestei situatii.

       Se supune la vot proiectul de hotărâre privind demararea procedurilor pentru achizitionarea unor centrale termice individuale pentru unele unităti scolare

     Se aprobă cu 15 voturi pentru si o abtinere: Prisăcaru Ciprian, proiectul devenind HCL nr. 321

 

 

Cu aceasta, sedinta se declară închisă.    

 

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,      

             av. Livia Mocanu                                            jr. Chiru Cătălin Cristea