PROCES VERBAL

încheiat în urma ședinței extraordinare a

Consiliului Local Municipal Târgoviște

din data de 16.11.2015

 

     Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenți 16 din numărul de 21 de consilieri în funcție, absenți fiind: Bozieru Cosmin, Dumitrescu Claudiu, Pantea Viorel, Prisăcaru Ciprian și Răducanu Tudorică, declară: Ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

     Această ședință extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgoviște a fost convocată p. Primarul Municipiului Târgoviște de dl. jr. Cristian-Daniel Stan-Viceprimar, prin Dispoziția nr. 4533 din data de 12.11.2015.

     La această ședință participă directori ai societăților din subordinea Consiliului Local, șefi de servicii din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului precum și reprezentanți ai mass-media locală.

     Ședința de astăzi este condusă de dna. cons. Maria Diculescu.  

     Dl. Primar dorește să se păstreze un moment de reculegere în memoria victimelor accidentului auto, trei decedați, componenți ai echipei de handbal CSU Târgoviște.

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2016

     Se dă cuvântul dnei. Popa pentru a prezenta materialul. Dl. Moțoc dorește să știe dacă sunt asigurate salariile pentru personalul didactic, pentru toate scolile. Dna. Popa precizează că nu sunt asigurate la acest moment, dar prin rectificările bugetare care vor urma vor fi asigurate. De asemenea precizează că în prezenta hotărâre este vorba despre plata sumelor stabilite prin hotărâri judecătorești.

     Dl. Enache dorește să știe de ce la Direcția de Asistență Socială nu au fost cheltuiți banii pentru investiții și amintește că în ședințele Consiliului Local s-a decis ca direcția să restaureze anumite spații (gradinițe, spațiul în care a funcționat centrala din micro 8). Dna. Popa precizează că din ultima raportare, aferentă trimestrului 3, rezultă că au fost înregistrate economii la partea de proiecte, iar în privința amenajării punctelor termice de către Direcția de Asistență Socială, pentru diferite destinații, nu  a existat prevedere bugetară, în anul anterior fiind prevăzute sume pentru documentația tehnico - economică.

     Dna. Diaconu dorește să știe dacă există o situație la nivelul municipiului Târgoviște privind respectarea de către unitățile școlare a prevederilor și regulamentelor ISU și dacă este necesar să se vină în sprijinul acestora prin construirea unor scări de incendiu sau achiziționarea de echipamente specifice. Dl. Primar afirmă că există probleme în special pe proiectele cu fonduri europene, dar sunt în derulare amenajările pentru asigurarea condițiilor de securitate la incendiu, iar pentru clădirile mai vechi se întocmesc expertize și analize pentru respectarea obligațiilor privind securitatea la incendiu. Dna. Diaconu dorește să știe dacă există o listă a unităților școlare pentru care este necesar sprijinul Consiliului Local. Dl. Primar afirmă că la acest moment există sumele necesare, dar dacă va fi nevoie de buget suplimentar se va prezenta o solicitare în acest sens Consiliului Local.

 

 

 

Dl. Primar precizează că probleme apar deoarece atunci când demarează un proiect există o anumită legislație aplicabilă în materie de protecție împotriva incendiilor, iar după finalizarea proiectului prevederile legale sunt modificate și din această cauză apar modificări ale proiectului.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 285.

  

             Cu aceasta ședința se declară închisă.

 

 

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                  ec. Maria Diculescu                                      jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red. U.M.