PROCES VERBAL

īncheiat īn urma şedinţei de īndată a

 Consiliului Local Municipal Tārgovişte

 din data de 15.04.2010.                                                                                                                                                                                                 

 

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, īntrucāt sunt prezenţi 15 din numărul de 21 de consilieri, declară: Şedinţa este legal constituită, īşi poate desfaşura lucrările īn conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă de īndată a Consiliului Local Municipal Tārgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Tārgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 1662 din data de 15.04.2010.

            La această şedinţă participă un număr de 15 consilieri din totalul de 21 consilieri īn funcţie, (absenţi fiind Diculescu Maria, Danciulescu Ion, Fratila Ioan Cezar, Păunaş Maria- Roxana, Tănase Silviu- Gabriel, Ţutuianu Ioan,), directori ai societatilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

     Şedinţa de astăzi este condusă de dl. cons. Briceag Paul Robert, ales īn urma votului Consiliului Local Municipal Tārgovişte.

Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă 13 voturi pentru  şi 2 voturi īmpotrivă : Vasiliu Emilian Teodor si  Paraschiv Cornelia.

1. Proiect de hotărāre privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului la instituţiile publice de cultură din subordinea Consiliului Local Municipal Tārgovişte.

 Se dă citire proiectului de hotărāre. Se dă cuvāntul domanei Neagu care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărāre. Doamna Paraschiv doreşte să ştie care sunt notele fiecărui evaluator pentru fiecare instituţie de cultură din subordinea Consiliului Local Municipal Tārgovişte. Dl Secretar spune că nu se cunosc notele care au fost date de fiecare evaluator īn parte deoarece a existat o comisie de concurs formată din 4 specialişti şi 2 reprezentanţi ai autorităţii locale, respectiv o comisie de soluţionare a contestaţiilor. Prin secretariatul tehnic a fost comunicat numai rezultatul final īn urma evaluării şi soluţionării contestaţiilor.

Domnul Teodor Vasiliu consideră ca fiind ilegală constituirea comisiei de evaluare a managerilor instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului Local Municipal Tārgovişte. Dānsul propune ca cei doi directori ai instituţiilor de cultură care au primit calificativ nesatisfăcător sa fie declaraţi cetăţeni de onoare ai Municipiului Tārgovişte.

Domnul Primar doreşte să intervină pentru a aduce lămuriri cu privire la acest proiect de hotărāre.

Doaman Paraschiv spune ca domnul Mihai Constantin merita sa fie cetatean de onoare al Municipiului Tārgoviste deoarece Teatru Tony Bulandra a avut performante.

Domnul consilier Vasiliu paraseste sala de sedinta. Dl. Baluta intervine pentru a spune cateva cuvinte, deoarece dansul a facut parte din una dintre comisiile de evaluare a managerilor institutiilor de cultura.

Se supune la vot proiectul de hotărāre. Se aprobă cu 13 voturi pentru si 1 vot impotriva doamna Paraschiv.

1.    Proiect de hotărāre privind desemnarea managerului interimar care să asigure conducerea  interimară la Teatrul Municipal « Tony Bulandra » Tārgovişte.

Se dă citire proiectului de hotărāre. Dl. Secretar da citire  CV-ului doamnei Marta Banescu. Se supune la vot proiectul de hotărāre. Se aprobă cu 13 voturi pentru si 1 vot impotriva doamna Paraschiv.

2.    Proiect de hotărāre privind desemnarea managerului interimar care să asigure conducerea  interimară la Casa de Cultură a Municipiului Tārgovişte « I.Gh. Vasiliu »

Se dă citire proiectului de hotărāre. Dl. Secretar da citire  CV-ului doamnei Mihaela- Alina Dumbrava. Se supune la vot proiectul de hotărāre. Se aprobă cu 13 voturi pentru si 1 abtinere doamna Paraschiv.

 

Cu aceasta şedinţa se declară īncheiată.

 

 

                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                SECRETAR MUNICIPIU

        Ing.  Paul Robert Briceag                                                   jr. Chiru Cătălin Cristea