PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei extraordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 15.01.2014

 

Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 18 din numărul de 21 de consilieri în funcţie, absenti fiind Dumitrescu Claudiu, Moţoc Honorius şi Mocanu Livia (absenţă motivată), declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 96 din data de 13.01.2014.

   La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului de Specialitate precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Şedinţa de astăzi va fi condusă de dl Enache Lucian, ales preşedinte pentru şedinţele consiliului local din luna ianuarie.

Dl. Primar invită consilierii locali, joi la ora 1300, la sediul Primăriei cu ocazia semnării contractului de execuţie pentru P.I.D. zona A, proiect ce presupune reabilitarea reţelelor de apă, canalizare, asfaltare de străzi principale şi secundare, reabilitarea trotuarelor şi aleilor pietonale, modernizarea parcărilor existente şi crearea de noi locuri de parcare prin demolarea garajelor, înlocuirea sistemului de iluminat public stradal, inlocuirea sistemului de spaţii verzi, crearea de locuri de joacă pentru copii şi supraveghere video pentru zona cuprinsă în P.I.D. De asemenea mai face precizarea P.I.D.-ul A cuprinde zona Micro VI şi aminteşte în luna octombrie a anului trecut a fost semnat P.I.D.- ul B, care cuprinde zona Aleea Trandafirilor, Cartierul C.F.R, zona Micro XI şi Micro XII. Tot dl Primar mai precizează în acest proiect contribuţia municipalităţii este de 2%, restul de fonduri fiind de la Uniunea Europeană.

        Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 18 voturi pentru.

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii deficitului secţiunii de dezvoltare aferent anului 2013 şi aprobarea utilizării excedentului  bugetului local înregistrat la data de 31.12.2013

       Se cuvântul dnei Popa, directorul Direcţei Economice, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 15 voturi pentru, 3 abţineri: Enache Lucian, Georgescu Alen şi Diaconu Diana, proiectul devenind HCL nr. 1

2.      Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 247/19.09.2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivulReabilitarea sistemului de incalzire actual prin dotarea cu centrala termica proprie la Scoala nr. 11 ,,Paul Banica” Corp scoala si Sala de Sport, loc. Targoviste, Str. Moldovei, nr. 3, Jud. Dambovita

       Se cuvântul dlui Bălaşa, directorul Direcţiei Tehnice, pentru a prezenta materialul. Dl Consilier Răducanu doreşte ştie care este stadiul lucrărilor la instituţiile care au mai rămas în lucru. Dl Bălaşa precizează urmează a fi puse în funcţiune instalaţiile de la liceelePetru CercelşiSpiru Haret”, precum şi Şcoala nr. 8 “Mihai Viteazul”. De asemenea mai precizează a fost pusă în funcţiune instalaţia de la ŞcoalaSmaranda Gheorghiu”. Dl Rădulescu precizează în informarea direcţiei Tehnice există două obiective care au termen de realizare 30.01.2014 şi doreşte ştie care sunt acestea. Dl Cioacă precizează este vorba despre clădirile primăriei. Dl Stan doreşte fie precizate unităţile de învăţământ care până la această dată nu beneficiază de încălzire şi termenul de finalizare a acestor lucrări. Dl Bălaşa precizează Şcoala “Mihai Viteazul”, Şcoala “Paul Bănică”, liceelePetru CercelşiSpiru Haretvor fi finalizate în săptămâna 13 - 19 ianuarie, singura unitate de învăţământ la care au existat probleme fiind Liceul de ConstrucţiiNicolae Mihăescu”. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 15 voturi pentru, 3 abţineri: Enache Lucian, Georgescu Alen şi Diaconu Diana, proiectul devenind HCL nr. 2

3.      Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 248/19.09.2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat  si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivulReabilitarea sistemului de incalzire actual prin dotarea cu centrala termica proprie la Scoala nr. 3 ,,Smaranda Gheorghiu” Corp scoala si Sala de Sport, loc. Targoviste, Str. Calea Bucuresti, jud. Dambovita

Se cuvântul dlui Bălaşa pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 14 voturi pentru, 3 abţineri: Enache Lucian, Georgescu Alen şi Diaconu Diana, dl. consilier Albu Andrei lipsește din sală, proiectul devenind HCL nr. 3

4.      Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 249/19.09.2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivulReabilitarea sistemului de incalzire actual prin dotarea cu centrala termica proprie la Scoala nr. 8 ,,Mihai Viteazul” Corp scoala si Sala de Sport, loc. Targoviste, Str. Aleea Prof. Alexandru Vasilescu, nr. 1, jud. Dambovita

       Se cuvântul dlui Bălaşa pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 14 voturi pentru, 3 abţineri: Enache Lucian, Georgescu Alen şi Diaconu Diana, dl. consilier Albu Andrei lipseste din sală, proiectul devenind HCL nr. 4

5.      Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 252/19.09.2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivulDotarea cu centrala termica proprie pentru Grup Scolar Constructii Montaj “Nicolae Mihaescu’’ – Targoviste”

Se cuvântul dlui Bălaşa pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 14 voturi pentru, 3 abţineri: Enache Lucian, Georgescu Alen şi Diaconu Diana, dl. consilier Albu Andrei lipseste din sală, proiectul devenind HCL nr. 5

6.      Proiect de hotărâre privind parteneriatul dintre Fundaţia Culturală Ion Dolănescu, judetul Dâmbovita prin Consiliul Judetean Dâmbovita, Centrul Judetean de Cultură si Municipiul Târgoviste, prin Consiliul Local Municipal Târgoviste în vederea organizării Festivalului National Ion Dolănescu, editia I, Târgoviste, în perioada 24-25 ianuarie 2014

Dl Secretar prezintă materialul. Dl Prisăcaru doreşte ca, în cadrul acestui eveniment, Primăria Municipiului Târgoviște şi Consiliul Local fie menţionaţi ca şi parteneri, nu ca şi coproducători. Dl Rădulescu doreşte punctul 3 al Acordului de parteneriat fie completat în sensul suma de 50.000 lei va fi decontată pe bază de documente justificative. Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul mai sus menţionat. Se aprobă: 14 voturi pentru, 3 abţineri: Enache Lucian, Georgescu Alen şi Diaconu Diana, dl. consilier Albu Andrei lipsește din sală, proiectul devenind HCL nr. 6

      

Cu aceasta şedinţa este declarată închisă.

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,   

         arh. Lucian Enache                                          jr. Chiru Cătălin Cristea