Inapoi

PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei de indată a

 Consiliului Local Municipal Târgovişte

 din data de 15.01.2009

 

D-l secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 11 din numărul de 21 de consilieri, declară: Şedinţa este legal constituită, îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă de îndată a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 414 din data de 15.01.2009

       La această şedinţă participă un număr de 11 consilieri din totalul de 21 consilieri în funcţie, (absenţi fiind Dănciulescu Ion, Frăţilă Ioan Cezar, Liţă Ion, Oros Călin Dinu, Pantea Viorel, Păunaş Maria Roxana, Stănescu Iulian, Şerban Alexandru, Tănase Silviu Gabriel şi Vasiliu Teodor), directori ai societatilor din subordinea Consiliului Local.

       Şedinţa de astăzi este condusă de dl. cons. ing. Briceag Paul Robert.

       Se supune votului ordinea de zi. Se aprobă in unanimitate.

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Consolidare, reabilitare şi modernizare Colegiul Naţional Constantin Carabella (corp A+B)” şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect.

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

                      

 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                SECRETAR MUNICIPIU

              ing. Briceag Paul Robert                                 jr. Chiru Cătălin Cristea

              Inapoi