PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei extraordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 14.01.2013

 

 

Şedinţa extraordinară de astăzi, 14.01.2013, a fost convocată în data de 10.01.2013, de un număr de 7 consilieri locali conform dispoziţiilor art. 39, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, cu următorul proiect al ordinii de zi:

Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. TERMICA S.A.  cu suma de 4.000.000 lei”.

Dna. Silvia Stanca: întrucât sunt prezenţi 10 din numărul de 20 de consilieri, absenţi fiind dnii.: Babeu Pavel, Bozieru Cosmin, Cioacă Gabriel, Dobândă Ion, Dumitrescu Claudiu, Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Păunescu Andrei, Prisăcaru Ciprian şi Răducanu Tudorică, declară: Şedinţa nu este legal constituită şi nu îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile art. 40 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere dispoziţiile art. 39, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, la cererea a 10 consilieri locali, se convoacă Consiliul Local Municipal Târgovişte în şedinţă extraordinară, în ziua de 17 ianuarie 2013, orele 0800, la Sala de Consiliu cu următorul proiect al ordinii de zi:

Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. TERMICA S.A.  cu suma de 4.000.000 lei”.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                    SECRETAR MUNICIPIU,

 jr. Stan Daniel Cristian                                           jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

Red. D.M.