PROCES VERBAL

încheiat în urma ședinței extraordinare a

Consiliului Local Municipal Târgoviște

din data de 13.03.2017

 

 

          Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenți 16 din numărul de 21 de consilieri în funcție, absenți fiind: Erich Agnes, Bercu Adrian, Mîndrilă Nicolae, Ghinescu Adrian și Nicolae Ana-Maria, declară: Ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

          Această ședință extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgoviște a fost convocată de Primarul Municipiului Târgoviște dl. jr. Daniel-Cristian Stan, prin Dispoziția nr. 852 din data de 10.03.2017.

          La această ședință participă directori ai societăților din subordinea Consiliului Local, șefi de servicii din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului precum și reprezentanți ai mass-media locală.

          Ședința de astăzi este condusă de dl. cons. Cătălin Rădulescu.

         Se supune la vot ordinea de zi.  Se aprobă cu 16 voturi ”pentru”.

         Dl. Primar face precizarea că proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi vizează proiecte de investiții care vor fi depuse pentru finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală, mai sunt câteva zile în care se mai pot depune aceste proiecte ce presupun o finanțare în valoare totală de aproximativ 50 milioane lei – sunt două investiții pe zona de reabilitare, modernizare, extindere și trei investiții pe zona eficiență energetică. La acest moment, inclusiv cu aceste proiecte, municipiul Târgoviște are depuse 61 de proiecte; cu privire la proiectele deja depuse, s-a primit răspuns de la minister, în sensul că toate îndeplinesc condițiile legale prevăzute de OUG 28/2013, urmând a fi analizate și, în funcție de resursele financiare alocate, să se stabilească cele care vor fi finanțate.

          Referitor la ora convocării ședinței de consiliu, dl. Primar susține că ședințele de consiliu local sunt convocate de primar, ora este stabilită prin această convocare, consilierii locali au obligația de a participa, potrivit legii există motivare la locul de muncă pentru participarea la ședințele de consiliu local; fiind numai câteva zile în care se mai pot depune proiecte s-a dorit să existe posibilitatea să se primească, dacă este cazul, răspunsuri, obiecțiuni din partea ministerului, să se poată face modificări dacă există eventuale probleme. Primele zece proiecte înscrise pe ordinea de zi vizează instituții de învățământ din municipiul Târgoviște și la punctul 11 este un proiect privind modernizare și reabilitare drumuri de interes local care vizează o serie de străzi din municipiu unde este nevoie de intervenția administrației publice locale.

1.        Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: "Imbunatatirea infrastructurii educationale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea si echiparea Scolii Gimnaziale „Matei Basarab” din Targoviste, jud. Dambovita"

            Dl. Aurel Ciobanu, directorul Direcției Managementul Proiectelor face prezentarea materialului.

            Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 88.

2.        Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: “Imbunatatirea infrastructurii educationale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea si echiparea Scolii Gimnaziale „Matei Basarab”, din Targoviste, jud. Dambovita”

            Dl. Aurel Ciobanu, directorul Direcției Managementul Proiectelor face prezentarea materialului.

            Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 89.

3.        Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea gradiniței cu program prelungit nr. 13, din Târgoviște, Județ Dâmbovița”   

            Dl. Aurel Ciobanu, directorul Direcției Managementul Proiectelor face prezentarea materialului.

            Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 90.

4.        Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea gradiniței cu program prelungit nr. 13, din Târgoviște, Județ Dâmbovița”

            Dl. Aurel Ciobanu, directorul Direcției Managementul Proiectelor face prezentarea materialului.

            Dl. cons. Barbu susține că la proiectele tehnice, în devizele generale există cote pentru unele lucrări, inclusiv organizare de șantier, care reprezintă foarte mult pentru lucrări de intervenție pe clădiri existente; dl. Ciobanu susține că se vor verifica și rectifica acolo unde este cazul.

            Dl. cons. Tănase susține că rapoartele de specialitate ale proiectelor de hotărâri care au fost transmise consilierilor nu sunt semnate.

            Dl. cons. Moțoc susține că ar trebui să existe o ordine de prioritate, având în vedere numărul mare de proiecte depuse.

            Dl. Primar răspunde că motivul pentru care nu au fost semnate rapoartele de specialitate este că pregătirea ordinii de zi s-a făcut vineri după ora 16; vineri au fost primite materialele de la proiectanți și au fost prelucrate; dacă ședința nu era convocată vineri se mai pierdeau încă trei zile și exista riscul ieșirii din program; dl. Primar precizează că toate rapoarte au fost semnate și pot fi puse la dispoziție consilierilor.

            Referitor la intervenția dlui. cons. Moțoc, dl. Primar afirmă că prioritare sunt proiectele cu cele mai mari valori, în special cele care vizează extindere, îmbunătățire și dotări. Documentațiile pregătite și depuse pe OUG 28/2013 în situația în care nu sunt finanțate urmează să fie depuse pe fonduri europene; există posibilitatea de depunere a proiectelor pe zona de infrastructură educațională, eficientizare energetică; proiectele sunt gândite să poată fi finanțate atât pe fonduri europene Programul Operațional Regional Axa 4 și 10  cât și pe Programul Național de Dezvoltare Locală.

            Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 91.

5.        Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ PRIN REABILITAREA ȘI CONSOLIDAREA LICEULUI TEHNOLOGIC “NICOLAE MIHĂESCU” TÂRGOVIȘTE

            Dl. Aurel Ciobanu, directorul Direcției Managementul Proiectelor face prezentarea materialului.

            Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 92.

6.        Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: “EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ PRIN REABILITAREA ȘI CONSOLIDAREA LICEULUI TEHNOLOGIC “NICOLAE MIHĂESCU” TÂRGOVIȘTE

            Dl. Aurel Ciobanu, directorul Direcției Managementul Proiectelor face prezentarea materialului.

            Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi „pentru”, dl. cons. Păunescu lipsește din sală, proiectul devenind HCL nr. 93.

7.        Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ PRIN REABILITAREA ȘI CONSOLIDAREA LICEULUI TEHNOLOGIC “CONSTANTIN  BRÂNCOVEANU” TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”

            Dl. Aurel Ciobanu, directorul Direcției Managementul Proiectelor face prezentarea materialului.

            Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi „pentru” și o abținere: Păunescu Andrei, proiectul devenind HCL nr. 94.

8.        Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: “EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ PRIN REABILITAREA ȘI CONSOLIDAREA LICEULUI TEHNOLOGIC “CONSTANTIN  BRÂNCOVEANU” TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”

            Dl. Aurel Ciobanu, directorul Direcției Managementul Proiectelor face prezentarea materialului.

            Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 95.

9.        Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița- Grădinița cu program prelungit Nr. 15”

            Dl. Aurel Ciobanu, directorul Direcției Managementul Proiectelor face prezentarea materialului.

            Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 96.

10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: “Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița- Grădinița cu program prelungit Nr. 15”  

            Dl. Aurel Ciobanu, directorul Direcției Managementul Proiectelor face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre.

            Se aprobă cu 16 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 97.

            Dl. Primar susține că aceste proiecte de hotărâre închid ceea ce înseamnă aprobarea proiectelor pentru finanțare pe OUG 28/2013, în momentul de față valoarea proiectelor este de aproximativ 114,5  milioane lei, 62 de proiecte în total, 44 de proiecte vizează zona de asistență socială și 18 proiecte vizează drumuri și infrastructură educațională; 28 milioane lei vizează Direcția de Asistență Socială, diferența este pe infrastructură educațională, drumuri.

11.             Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul: "MODERNIZARE SI REABILITARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN MUNICIPIUL TARGOVISTE - LOT 2"

            Dl. Aurel Ciobanu, directorul Direcției Managementul Proiectelor face prezentarea materialului.

            Dl. Primar precizează că este vorba despre un proiect care vizează zece străzi din municipiul Târgoviște, aproximativ 4095 ml, sunt străzi care au nevoie de intervenția administrației publice locale, cu mențiunea că pe o parte din aceste străzi sunt deja în derulare investiții pe zona de canalizare și se dorește, după ce finalizează zona de canalizare, să se refacă și infrastructura stradală.

            Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 98.

 

        Cu aceasta, ședința se declară închisă.

 

 

 

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                             SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         jr. Cătălin Rădulescu                                                                                                                               jr. Chiru Cătălin Cristea

 

           

 

 

 

 

Red. D.I.