PROCES VERBAL

încheiat în urma ședinței extraordinare a

Consiliului Local Municipal Târgoviște

din data de 13.02.2017

 

 

     Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenți 18 din numărul de 21 de consilieri în funcție, absenți fiind: Barbu Dumitru, Ghinescu Adrian și Mîndrilă Nicolae, declară: Ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

     Această ședință extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgoviște a fost convocată de Primarul Municipiului Târgoviște dl. jr. Daniel-Cristian Stan, prin Dispoziția nr. 426 din data de 10.02.2017.

     La această ședință participă directori ai societăților din subordinea Consiliului Local, șefi de servicii din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului precum și reprezentanți ai mass-media locală.

     Ședința de astăzi este condusă de dl. cons. Cătălin Rădulescu.

     Se supune la vot ordinea de zi.  Se aprobă cu 18 voturi ”pentru”.

     Dna. Mocanu precizează că în preambulul proiectelor de hotărâre sintagma „ședința extraordinară a lunii februarie 2017” ar trebui înlocuită cu data la care se desfășoară ședința, deoarece consiliul local nu se întrunește în ședințe extraordinare lunar.

1.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 76/05.05.2010 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Extindere si amenajare creșă în zona Grădiniței nr. 8 Târgoviște”

     Se dă cuvântul dnei. Iordache, directorul Direcției de Asistență Socială, pentru a prezenta materialul.

     Dl. Primar precizează că proiectele de pe ordinea de zi vizează aprobarea sau modificarea unor indicatori economici în vederea participării la Programul Național de Dezvoltare Locală. De asemenea menționează că obligația municipalității este, ca în 30 de zile de la data aprobării legii bugetului de stat, să depună solicitări de finanțare pe O.U.G. nr. 28/2013.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu  18 de voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 42.

2.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 209/18.08.2016 referitoare la  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Sediu administrativ Direcția de Asistență Socială”

     Se dă cuvântul dnei. Iordache, directorul Direcției de Asistență Socială, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu  18 de voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 43.

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici pentru dotarea cu echipamente medicale și alte categorii de echipamente și dotări independente - Cabinete Medicale Școlare

     Se dă cuvântul dnei. Iordache, directorul Direcției de Asistență Socială, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu  18 de voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 44.

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici pentru dotarea cu echipamente medicale și alte categorii de echipamente și dotări independente - Cabinete Medicale Școlare de Medicină Dentară

     Se dă cuvântul dnei. Iordache, directorul Direcției de Asistență Socială, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu  18 de voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 45.

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiții: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET I”

     Se dă cuvântul dlui. Ciobanu, directorul Direcției Managementul Proiectelor, pentru a prezenta materialul. Dna. Mocanu dorește ca proiectul de hotărâre să fie modificat, în sensul că sintagma „aprobarea asigurării cofinanțării” să fie înlocuită cu sintagma „se aprobă cofinanțarea/ se cofinanțează”. Se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificarea propusă de dna. Mocanu. Se aprobă cu  18 de voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 46.

6.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 196/04.09.2012 referitoare la aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET I”

     Se dă cuvântul dlui. Ciobanu, directorul Direcției Managementul Proiectelor, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu  18 de voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 47.

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiții: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET 2”

     Se dă cuvântul dlui. Ciobanu, directorul Direcției Managementul Proiectelor, pentru a prezenta materialul. Dl. Rădulescu precizează că modificarea propusă anterior de dna. Mocanu se va aplica tuturor proiectelor ce vizează cofinanțarea. Se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificarea propusă de dna. Mocanu. Se aprobă cu 18 de voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 48.

8.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 197/04.09.2012 referitoare la aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET 2”

     Se dă cuvântul dlui. Ciobanu, directorul Direcției Managementul Proiectelor, pentru a prezenta materialul. Dna. Mocanu propune ca proiectul de hotărâre să fie modificat, în sensul că sintagma „se aprobă modificarea” să fie înlocuită cu sintagma „se modifică”. De asemenea precizează că această modificare trebuie aplicată și proiectelor ce urmează. Se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificarea propusă de dna. Mocanu. Se aprobă cu  18 de voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 49.

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție: “CONSOLIDAREA ȘI REABILITAREA CLĂDIRII C1 TEATRUL TONY BULANDRA”

     Se dă cuvântul dlui. Ciobanu, directorul Direcției Managementul Proiectelor, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificarea propusă de dna. Mocanu. Se aprobă cu  18 de voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 50.

10.     Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: “CONSOLIDAREA ȘI REABILITAREA CLĂDIRII C1 TEATRUL TONY BULANDRA”

     Se dă cuvântul dlui. Ciobanu, directorul Direcției Managementul Proiectelor, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu  18 de voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 51.

11.     Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție: „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Școlii Gimnaziale “Mihai Viteazul”  din Târgoviște, jud. Dâmbovița”

     Se dă cuvântul dlui. Ciobanu, directorul Direcției Managementul Proiectelor, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificarea propusă de dna. Mocanu. Se aprobă cu  18 de voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 52.

12.     Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Școlii Gimnaziale “Mihai Viteazul” din Târgoviște, jud. Dâmbovița”

     Se dă cuvântul dlui. Ciobanu, directorul Direcției Managementul Proiectelor, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu  18 de voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 53.

13.     Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție: ”Restaurarea, consolidarea și punerea în valoare a clădirii Casa Fusea-Pârvulescu (COD LMI DB-II-m-A-17248) din Târgoviște, Județul Dâmbovița”

     Se dă cuvântul dlui. Ciobanu, directorul Direcției Managementul Proiectelor, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificarea propusă de dna. Mocanu. Se aprobă cu  18 de voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 54.

14.     Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 338/11.11.2016 referitoare la  aprobarea indicatorilor tehnico-economici din Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul ”Restaurarea, consolidarea și punerea în valoare a clădirii Casa Fusea-Pârvulescu (cod LMI DB-II-m-A-17248) Târgoviște, județul Dâmbovița”

     Se dă cuvântul dlui. Ciobanu, directorul Direcției Managementul Proiectelor, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificarea propusă de dna. Mocanu. Se aprobă cu  18 de voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 55.

15.     Proiect de hotărâre privind aprobarea achizitionarii de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru ”Liceul Tehnologic de Transporturi Auto” din Targoviste prin Programul Național de Dezvoltare Locală

     Se dă cuvântul dlui. Ciobanu, directorul Direcției Managementul Proiectelor, pentru a prezenta materialul.

     Dna. Ion precizează că în ședința lunii ianuarie s-a stabilit desființarea Liceului Tehnologic de Transporturi Auto din actuala locație și mutarea acestuia la Liceul nr. 5 și dorește să știe care este modalitatea prin care cele două licee se unesc.

     Dl. Moțoc precizează că se realizează o fuziune prin absorbție.

     Dna. Ion mai precizează că la acest moment Liceul nr. 5 are  în derulare un proiect de reabilitare.

     Dl. Primar precizează că proiectul existent este referitor la reabilitarea clădirii, iar proiectul aflat pe ordinea de zi este referitor la dotările necesare, investiția pe acest proiect urmând a se realiza după 1 septembrie 2017.

     Dna. Ion consideră că în proiectul aflat pe ordinea de zi trebuia precizat că dotările sunt destinate noii locații în care își va desfășura activitatea Liceul Tehnologic de Transporturi Auto.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 de voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 56.

16.     Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 192/12.08.2016 referitoare la aprobarea achiziționării de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru “Colegiul Național Constantin Carabella” din Targoviste prin Programul Național de Dezvoltare Locală

     Se dă cuvântul dlui. Ciobanu, directorul Direcției Managementul Proiectelor, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificarea propusă de dna. Mocanu. Se aprobă cu  17 de voturi “pentru” și o abținere - Moțoc Honorius, proiectul devenind HCL nr. 57.

17.     Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 193/12.08.2016 referitoare la aprobarea achiziționării de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru “Grădinița cu Program Prelungit nr. 1” din Targoviste prin Programul Național de Dezvoltare Locală

     Se dă cuvântul dlui. Ciobanu, directorul Direcției Managementul Proiectelor, pentru a prezenta materialul.

     Dl. Gherghescu consideră că valoarea investiției pentru o gradiniță este prea mare, în comparație cu investiția pentru un liceu.

     Dl. Primar precizează că notele de fundamentare au fost întocmite de unitățile de învățământ, conform nevoilor didactice.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificarea propusă de dna. Mocanu. Se aprobă cu  18 de voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 58.

18.     Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 194/12.08.2016 referitoare la aprobarea achiziționării de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru “Școala Gimnazială I. Al. Brătescu - Voinești” din Targoviste prin Programul Național de Dezvoltare Locală

     Se dă cuvântul dlui. Ciobanu, directorul Direcției Managementul Proiectelor, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificarea propusă de dna. Mocanu. Se aprobă cu  17 de voturi “pentru” și o abținere - Tănase Silviu - Gabriel, proiectul devenind HCL nr. 59.

19.     Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 196/12.08.2016 referitoare la aprobarea achiziționării de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru “Colegiul Național Ienăchiță Văcărescu” din Targoviste prin Programul Național de Dezvoltare Locală

     Se dă cuvântul dlui. Ciobanu, directorul Direcției Managementul Proiectelor, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificarea propusăMocanu. Se aprobă cu  18 de voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 60.

20.     Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 197/12.08.2016 referitoare la aprobarea achiziționării de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru “Liceul Ion Heliade Rădulescu” din Targoviste prin Programul Național de Dezvoltare Locală

     Se dă cuvântul dlui. Ciobanu, directorul Direcției Managementul Proiectelor, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificarea propusă de dna. Mocanu. Se aprobă cu  18 de voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 61.

21.     Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 233/07.09.2016 referitoare la aprobarea achiziționării de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru Școala Gimnazial㠓Profesor Paul Bănic㔠din Targoviste prin Programul Național de Dezvoltare Locală

     Se dă cuvântul dlui. Ciobanu, directorul Direcției Managementul Proiectelor, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificarea propusă de dna. Mocanu. Se aprobă cu  18 de voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 62.

22.     Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Târgoviște a unor bunuri imobile

     Se dă cuvântul dlui. Pîrvan, reprezentantul Direcției Economice - Compartimentul Evidența Patrimoniului, pentru a prezenta materialul.

     Dna. Mocanu precizează că în art. 1 al proiectului de hotărâre trebuie să se înlocuiască sintagma „a unor bunuri imobile” cu „a bunurilor imobile”. Se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificarea propusă de dna. Mocanu. Se aprobă cu  18 de voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 63.

23.     Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște

     Se dă cuvântul dlui. Pîrvan, reprezentantul Direcției Economice - Compartimentul Evidența Patrimoniului, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu  18 de voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 64.

24.     Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Târgoviște la Târgul de Turism al României, ce se va desfășura la Romexpo în perioada 16 - 19 februarie 2017

     Se dă cuvântul dlui. Secretar pentru a prezenta materialul.

     Dna. Mocanu dorește ca art. 2 al proiectului de hotărâre să aibă următorul conținut: „Suma destinată participării la Târgul de Turism este de 40.000 lei și va fi prevăzută în Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Târgoviște la Capitolul 67.02. - Cultură, recreere, religie”.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerea formulată de dna. Mocanu. Se aprobă cu  17 de voturi “pentru” și o abținere - Cucui Ion, proiectul devenind HCL nr. 65.

     Dl. Primar aduce la cunoștința celor prezenți că echipa de baschet feminin a câștigat Cupa României și felicită conducerea tehnică. De asemenea precizează că echipa a reușit să obțină un trofeu important, deși la acest moment există anumite probleme - restricții la transferuri. Mai menționează că la ședința ordinară a lunii februarie va aduce în fața Consiliului Local un material referitor la Clublul Sportiv Municipal Târgoviște, ce va avea ca obiect debitele financiare pe care clubul le are și se vor lua decizii cu privire la continuarea activității de performanță a acestui club.

     Dna. Ion amintește că la ședința ordinară a lunii ianuarie a solicitat de la Clubul Sportiv Municipal o situație detaliată a cheltuielilor, ceea ce s-a prezentat a fost o fișă sintetică și în aceste condiții solicită să primească situația detaliată a cheltuielilor la ședința ordinară a lunii februarie.

 

        Cu aceasta, ședința se declară închisă.

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         jr. Cătălin Rădulescu                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

           

Red. U.M.