PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei extraordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 13.02.2012

 

 

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 13 din numărul de 21 de consilieri, absenţi fiind: Dănciulescu Ion, Ilie Valentin, Paraschiv Cornelia, Păunaş Maria Roxana, Rusescu Gheorghe, Tănase Silviu Gabriel, Ţuţuianu Ioan şi Vasiliu Emilian Teodor declară: Şedinţa este legal constituită, îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 439 din data de 09.02.2012.

            La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Şedinţa de astăzi va fi condusă de dl. cons. Moţoc Honorius.

Dl consilier Moţoc propune suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de hotărâre privind instituirea unor măsuri cu caracter temporar în situaţia apariţiei fenomenelor meteorologice periculoase. Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă în unanimitate.

          Se trece la dezbaterea punctelor aflate pe ordinea de zi.

1.   Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2012

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei. Popa Daniela, director al Direcţiei Economice pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind hotărârea nr. 43.

2.   Proiect de hotărâre privind privind aprobarea modului de defalcare a sumelor repartizate Arhiepiscopiei Târgovişte în anul 2012

         Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Popa Daniela, director al Direcţiei Economice pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind hotărârea nr. 44.

3.   Proiect de hotărâre privind instituirea unor măsuri cu caracter temporar în situaţia apariţiei fenomenelor meteorologice periculoase

         Dl Primar dă citire proiectului de hotărâre şi explică faptul că această hotărâre este necesară deoarece fenomenele meteorologice impun măsuri de urgenţă. Dl consilier Babeu afirmă că sunt multe maşini parcate care împiedică activitatea utilajelor de deszăpezire. Dl Primar roagă cetăţenii să deszăpezească în faţa proprietăţilor sau magazinelor. De asemenea solicită conducătorilor auto să sprijine municipalitatea în această activitate de deszăpezire, parcând în zone care să permită accesul utilajelor de deszăpezire. Tot dl Primar afirmă că aceste măsuri vor funcţiona numai pe perioada în care sunt instituite codurile galben sau portocaliu.

Dl consilier Frăţilă doreşte să ştie ce se întâmplă cu activitatea şcolilor şi grădiniţelor. Dl Primar afirmă că s-a luat decizia închiderii instituţiilor de învâţământ, cu excepţia grădiniţelor cu program prelungit, în ziua de 14.02.2012. Această măsură a fost luată pentru a mai elibera traficul.

Dl. consilier Răducanu doreşte să cunoască situaţia drumurilor din Municipiul Târgovişte, inclusiv a celor din cartiere şi de asemenea afirmă disponibilitatea consilierilor pentru situaţia existentă. Tot dl Răducanu solicită un ajutor pentru angajaţii S.C. ECO – SAL 2005 S.A. şi ai Direcţiei de Salubritate. Dl Primar afirmă că se circula în condiţii de iarnă pe toate arterele mari ale Municipiului, dar pe străzile din anumite cartiere utilajele nu pot pătrunde. În privinţa angajaţilor S.C. ECO – SAL 2005 S.A. şi ai Direcţiei de Salubritate, dl. Primar afirmă că le sunt asigurate condiţiile prevăzute pentru aceste situaţii şi face precizarea că legea nu permite suplimentarea în bani sau în natură pentru angajaţii care lucrează aceste condiţii.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind hotărârea nr. 45.  

        

        

         Cu acestea, sedinta se declara inchisa.

 

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                               SECRETAR MUNICIPIU,

       prof. Moţoc Honorius                                    jr. Chiru Cătălin Cristea