PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei extraordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 11.11.2011

 

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 14 din numărul de 21 de consilieri, absenţi fiind Dănciulescu Ion, Frăţilă Cezar, Diculescu Maria, Ţuţuianu Ioan, Vasiliu Teodor, Tănase Silviu şi Paraschiv Cornelia declară: Şedinţa este legal constituită, îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 8146 din data de 07.11.2011.

           La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Şedinţa de astăzi va fi condusă de dl. cons. Moţoc Honorius, ales preşedinte pentru şedinţele lunii noiembrie în şedinţa ordinară din data de 04.11.2011.

             Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă în unanimitate.

240. Hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 

al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2011

            Se citire proiectului de hotărâre. Se cuvântul directorului economic, dna. Daniela Popa care face prezentarea materialului.

             Dl. Viceprimar Motoc face precizarea grupul de consilieri care a solicitat convocarea Consiliului Local în această şedinţă, a propus ca din suma de 750.000 lei ce reprezintă devizul estimativ al cheltuielilor ocazionate de organizarea Revelionului 2012, 70.000 lei fie redirecţionaţi către bugetul alocat şcolilor şi grădiniţelor din Municipiul Târgovişte.

             Dl. cons. Ilie Valentin doreşte ştie referitor la suma de 137.000 lei prevăzută în buget pentru reabilitarea clădirilor de locuit, care sunt firmele care vor executa aceste lucrări, cine răspunde de calitatea acestor lucrări, dacă există sau nu subcontractanti.

            S-a stabilit ca in urmatoarea sedinta ordinara a consiliului sa fie prezentata o informare referitoare la acestea.

             Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul propus de consilierii care au solicitat convocarea Consiliului Local.

Se aprobă in unanimitate.

Dl. Viceprimar Motoc precizeaza ca la urmatoarea sedinta a Consiliului Local va fi prezentat un material referitor la cheltuielile ocazionate de organizarea Revelionului 2012.

Cu acestea, sedinta se declara inchisa.

 

 

SECRETAR MUNICIPIU,

jr. Chiru Cătălin Cristea