PROCES VERBAL

īncheiat īn urma şedinţei extraordinare a

Consiliului Local Municipal Tārgovişte

din data de 11.07.2013

 

 

Dl. Chiru Cătălin Cristea, īntrucāt sunt prezenţi 15 din numărul de 21 de consilieri, absenţi fiind: Albu Andrei, Babeu Pavel, Diaconu Diana, Dobādă Ion, Moţoc Honorius şi Mocanu Livia care a informat secretarul municipiului asupra imposibilităţii de a participa la această şedinţă de consiliu fiind presedinte al comisiei examenului de licentă de la Facultatea de Drept si Stiinte Politice, declară: Şedinţa este legal constituită şi īşi poate desfaşura lucrările īn conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

     Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Tārgovişte va fi condusă de dl. viceprimar Prisăcaru Ciprian şi a fost convocată de primarul municipiului Tārgoviste, dl. Gabriel Florin Boriga, prin dispozitia nr. 2115 din data de 08.07.2013, cu următoarea ordine de zi:

1.   Proiect de hotărāre privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale S.C. Municipal Construct S.A. Tārgovişte

2.   Proiect de hotărāre privind majorarea capitalului social al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. cu suma de 202.050 lei

3.   Proiect de hotărāre privind modificarea HCL nr. 58/14.03.2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului public de constructii edilitar gospodaresti către S.C. Municipal Construct S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Tārgovişte

     Dl. cons. Stan propune suplimentarea ordinei de zi cu două proiecte de hotărāre și anume: Proiect de hotărāre privind premierea absolvenţilor de liceu – promoţia 2013 cu rezultate deosebite la examenul de bacalaureat si Proiect de hotărāre privind acordarea unui sprijin financiar īn valoare de 15.000 lei ASOCIATIEI FOLCLORICE “FIR DE DOR”, in vederea participarii la SKOURS INTERNATIONAL FOLK DANCE FESTIVAL KASSANDRA-HALKIDIKI GRECIA,  ce va avea loc in perioada 21-25 august 2013

     Se supune votului ordinea de zi cu suplimentările propuse. Se aprobă: 13 voturi pentru, 2 abțineri: Georgescu Alen si Enache Lucian.

     Dl. cons. Răducanu īsi exprimă nemultumirea fată de modul īn care se desfăsoară lucrările consiliului local, considerānd că interesele cetătenilor municipiului sunt cele care ar trebui să primeze īn activitatea consiliului.

     Se trece la ordinea de zi.

1. Proiect de hotărāre privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale S.C. Municipal Construct S.A. Tārgovişte

            Dl. Olaru, directorul S.C. Municipal Construct S.A. face prezentarea materialului.

            Dl. cons. Răducanu doreste să stie care au fost criteriile īn baza cărora a fost selectat personalul care va fi preluat de la S.C. Termica S.A. si de ce personalul TESA ce urmează a fi preluat este asa de numeros.

            Dl. Olaru motivează că se mentin numeroase activităti care vor fi desfăsurate de personalul TESA.

            Dna. cons. Diculescu īntreabă dacă grilele de salarizare au fost preluate de la S.C. Termica S.A. sau au fost modificate si constată că directorul tehnic are o īncadrare inferioară fată de seful de departament.

            Dl. Olaru răspunde că personalului tesa si muncitorilor li s-a păstrat īncadrarea pe care o aveau la S.C. Termica S.A. cu exceptia a trei persoane din personalul tesa cărora li s-a diminuat semnificativ salarizarea.

            Referitor la numărul personalului tesa preluat, dl. viceprimar Tutuianu face precizarea că la societăti precum Termica sau Compania de Apă există posturi, functii impuse unde nu pot fi īncadrate persoane care au o altă specializare decāt cea prevăzută de postul respectiv.

            Dl. cons. Stan face precizarea că salariile trebuie corelate cu salariul minim pe economie stabilit la data de 1 iulie 2013 .

            Se supune votului proiectul de hotărāre cu amendamentul propus de dl. cons. Stan. Se aprobă īn unanimitate, proiectul devenind HCL nr. 158.

2.Proiect de hotărāre privind majorarea capitalului social al S.C. MUNICIPAL    CONSTRUCT S.A. cu suma de 202.050 lei

            Dl. Olaru, directorul S.C. Municipal Construct S.A. face prezentarea materialului.

            Dl. Tutuianu aduce la cunostinta consiliului că īn urma discutiilor purtate cu reprezentantii Termica, acestia vor proceda la denuntarea contractului de concesiune a instalatiilor, retelelor si celorlate bunuri utilizate pentru producerea, transportul, distributia energiei termice si a apei calde menajere pe teritoriul municipiului Tārgoviste, contract īncheiat cu Consiliul Local Municipal Tārgoviste, ceea ce presupune obligatia consiliului de a prelua bunurile din domeniul public care sunt prevăzute īn acest contract si, pe cale de consecintă, majorarea ulterioară a bugetului S.C. Municipal Construct S.A.

            Dl. dir. Olaru sustine că īn cazul īn care nu se vor monta centrale termice, bugetul societătii va trebui majorat. 

            Se supune votului proiectul de hotărāre. Se aprobă īn unanimitate, proiectul devenind HCL nr. 159.

3. Proiect de hotărāre privind modificarea HCL nr. 58/14.03.2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului public de constructii edilitar gospodaresti către S.C. Municipal Construct S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Tārgovişte

       Secretarul Municipiului, dl. Cristea si dl. dir. Olaru fac prezentarea materialului.

      Dl. cons. Rădulescu doreste să stie dacă tariful practicat de S.C. Municipal Construct este unul competitiv pe piată si dacă S.C. Municipal Construct S.A. mai are contracte si cu alte societăti.

      Dl. dir. Olaru răspunde că tariful practicat de societate este mai mare decāt cel al altor societăti, iar īn ceea ce priveste lucrările prestate către alte societăti, acestea reprezintă 5-10% din activitate, la restul lucrărilor beneficiarul fiind primăria municipiului.

      Dl. cons. Pătrascu consideră că salariile de la Municipal Construct sunt mari īn raport cu profitul pe care īl realizează societatea si totodată tariful practicat ar trebui corelat cu tarifele practicate pe piată, sustinānd că ar trebui ca diverse servicii să fie scoase la licitatie si nu preluate īn mod direct de către S.C. Municipal Construct.

      Se supune votului proiectul de hotărāre. Se aprobă īn unanimitate, proiectul devenind HCL nr. 160.

4.Proiect de hotărāre privind premierea absolvenţilor de liceu – promoţia    2013 cu rezultate deosebite la examenul de bacalaureat

      Dl. cons. Păunescu face precizarea că īn sedinta anterioară a consiului local Partidul Poporului-Dan Diaconescu a propus initierea unui astfel de proiect de hotărāre.

      Dl. cons. Tică face o propunere de modificare a proiectului de hotărāre īn sensul premierii elevilor care au absolvit licee din municipiul Tārgoviste.

      Dl. Secretar propune introducerea unui nou articol care să prevadă sursa de finantare – capitolul 67.02 -Cultură, Recreere, Religie.

      Se supune votului proiectul de hotărāre cu aceste amendamente. Se aprobă īn unanimitate, proiectul devenind HCL nr. 161.

5.Proiect de hotărāre privind acordarea unui sprijin financiar īn valoare de 15.000 lei ASOCIATIEI FOLCLORICE “FIR DE DOR”, in vederea participarii la SKOURS INTERNATIONAL FOLK DANCE FESTIVAL KASSANDRA-HALKIDIKI GRECIA,  ce va avea loc in perioada 21-25 august 2013

            Dl. cons. Stan face prezentarea materialului.

            Dl. cons. Enache sustine că a solicitat o ofertă pentru un astfel de transport unei societăti din municipiul Tārgoviste, iar pretul era inferior ofertei pe care consilierii o au la mapă si totodată doreste să stie de ce asociatia a solicitat un mijloc de transport de 48 de locuri cānd numărul de participanti este de 22.

            Dl. cons. Rădulescu răspunde că mijloacele de transport au un număr de 19, 23, 30, 48 locuri, trebuie luate īn calcul si locurile pentru bagaje si sustine că oferta la care dl. Enache face referire, contine cheltuielile de transport fără taxe de drumuri, parcări.

            Dl. cons. Stan face precizarea că īn devizul estimativ sunt cuprinse taxa de participare si asigurări medicale.

            Se supune votului proiectul de hotărāre. Se respinge: 7 voturi pentru: Tutuianu Ioan, Stan Cristian, Bănescu Rodica, Pătrașcu Eugen, Diculescu Maria, Rădulescu Cătălin, Răducanu Tudorică si 8 abtineri.

            Cu acestea, sedinta se declară īnchisă.

 

 

 

  PRESEDINTE DE SEDINTĂ                                  SECRETAR MUNICIPIU,

     prof. Ciprian Prisăcaru                                    jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Red. D.I.